Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

H.V. Kaalund (1818-1885)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1879-
Nær og Fjern, 1872-
Illustreret Tidende, 1872-
Højskolebladet, 1912
For Ide og Virkelighed, 1870
Nyt Dansk Månedsskrift, 1871
Nordstjernen, 1888-89:49
 Bog Kaalund, H. W.: Kong Haldan den Stærke. Romantisk Epos. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Bog- og Papirhandler C. Steen, 1840. [2] 138 sider (1840, digte) BDsupp:sp776
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 1-4: Forord [digt].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Kaalund, H. W.: Samlede Digte. ♦ 1840. viii + 188 sider (1840, digte) BDsupp:sp776
Detaljer
1898 [Samlede Digte] Senere udgave: Samlede Digte. Udgivne af Otto Borchsenius. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 434 sider
 Bog (digte) antologi: Danske Fabler. Samlede pg idgovme af Frederik Schaldemose. Med 12 Lithographier. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af H.C. Klein, 1842. [4] 150 sider, 12 tavler. Pris: 1 Rbd. (Trykkeri: Trykt i det Seidelinske Officin hos Louis Klein) (1842, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Fr. Schaldemose (1783-1853)
illustrationer af Anonym
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
kollaps Noter
 note til titel 3 upaginerede sider: Indhold [alfabetisk liste].
 note til titel 1 upagineret side: Trykfeil.
 note til titel Omslagslitografiet har: Em. Bærentzen & Co. lith. Inst. Kjöbenhavn.
 note til titel Dansk Bogfortegnelse 1841-58 anfører: Klein i Kbh., Odense, Milo).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Berlingske Tidende No. 79 (31-3-1842), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Kaalund, H. V.: Valkyrien Gøndul. Et nordisk Digt. ♦ Steen & Søn, 1842. vi + 154 sider (1842, digte)
 Bog Kaalund, H. V.: Fabler og blandede Digte. ♦ Bing & Søn, 1844 (1844, digte)
 Bog Sahl, Benjamin: Humoristisk Piece. Betragtninger over Nutiden. Smaating. Kbh., 1844 (1844, roman)
 Børnebog Kaalund, H. V.: Fabler for Børn. Af H. V. Kaalund og J. T. Lundbye. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1845 [ie: 1844]. (1845, børnebog)
Detaljer
illustrationer af J.Th. Lundbye (1818-1848)
andet: Ad. Kittendorff (1820-1902)
1848 Senere udgave: Fabler for Børn. Et halvthundrede Billeder tegnede af J.T. Lundbye, med Text af H.V. Kaalund. Ny Udg. med illum. Billeder. ♦ Philipsen, 1848
1866 Senere udgave: Fabler for Børn. Et halvthundrede Billeder tegnede af J.T. Lundbye, med Text af H.V. Kaalund. 2. Oplag [ie. Ny Udgave]. ♦ Philipsen, 1866
1898 indgår i: Samlede Digte [s207] Senere udgave: Fabler for Børn. Side 205-241
1908 Senere udgave: Fabler for Børn. Et halvthundrede Billeder tegnede af J.T. Lundbye til Text af H.V. Kaalund. 7. Oplag [ie: Kunstudgave]. M. forord af Karl Madsen. Kunstudgave. ♦ Gyldendal, 1908. 126 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 8,00
1912 Senere udgave: Fabler for Børn. Et halvthundrede Billeder tegnede af J.T. Lundbye til Tekt af H.V. Kaalund. 8. Udgave. ♦ Gyldendal, 1912. 56 sider
1944 [Uddrag] indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s032] Senere udgave: Maagen
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også: Billederne lithographerede af [Adolf] Kittendorff i Em. Bærentzen & Co. lith. Institut. Texten trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.
 Litteraturliste Medtaget på: 100 danske børnebøger 1555-2008 Web link link til hele listen
 Bog (digte) antologi (årbog): Gæa. Æsthetisk Aarbog med Bidrag af ... og Illustrationer efter ... Udgivet af P. L. Møller. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1846. [4] 330 sider, illustreret (1846, digte) 👓
del af: Gæa
Detaljer
udgiver: P.L. Møller (1814-1865)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af C. Preetzmann (1822-1893)
digte af Carl Brosbøll (1816-1900)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Betty Melbye (1822-1856)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af H.C. Ørsted (1777-1851)
digte af L. Koikjær
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
1856 indgår i: Digte, ældre og nyere [s099] Senere udgave: Mødet med Bacchus. Side 99-112
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s113] Senere udgave: Ungdom aa Løndom. Side [113]-15
1907 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Vinens Antologi I ved K. Dorph-Petersens Vinlager. Illustr. af Vald. Andersen. ♦ Dorph-Petersens Vinlager, 1907. 14 sider, illustreret. Pris: gratis
1947 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Ill. af Alex Secher. ♦ Forum, 1947. [24] sider. Pris: kr. 5,50
1971 Senere udgave: Mødet med Bacchus. Ill. af Alex Secher. Med en efterskrift af Poul Carit Andersen. ♦ Carit Andersen, [1971]. [69] sider, illustreret (27 cm)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet liste over bidrag: Oehlenschläger, St. St. Blicher, H. Hertz, C. R. Rosenkilde, Aarestrup, C. Bredahl, Caralis [ie: C. Preetzmann], Carit Etlar, H. C. Andersen, Chr. Winther, En Dame [Liane, ie: Betty Melbye], Adolph Meyer, Ludv. Bødtcher, H. V. Kaalund, F. J. Hansen, H. C. Ørsted, L. Koikjær, C. Hauch, P. L. Møller.
 note til titel På titelbladet liste over illustratorer: Gertner, Buntzen, Adelg. Herbst, A. Melbye, C. Liebert, Retsch, Lundbye, Klæstrup, Petersen, Skovgaard, Flintoe, D. Teniers, N. Simonsen, Ernst Meyer, Adam Müller, Thorvaldsen.
 note til titel Udkom december 1845.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Kunstnere.
 url Fuld visning af Aargang 1846 på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 308 (29-12-1845), side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Flyveposten 29-12-1845, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s006] Blicher, St. St.: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s559] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 559-74
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [g] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 131-46
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s585] Senere udgave: Halv spansk halv dansk. Side [585]-94
1932 i: Samlede Skrifter [30s101] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk
1953 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s352] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 352-[60]
1965 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s271] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 271-[79]

[s035] Rosenkilde, C. N.: Nærighed. Fortælling af C. N. Rosenkilde. Side [35]-44 (1846, novelle(r))
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
1877 i: Efterladte Skrifter [2ab] Senere udgave: Nærighed. [Side 17-29]

[s051] Bredahl, C.: Fragmenter af fjerde og femte Act af Sokrates. Tragedie af C. Bredahl. Side [51]-82 (1846, dramatik)
af Chr. Bredahl (1784-1860)
kollaps Noter
 note til titel Nogle kilder anfører at den tidligere er afvist af Det Kongelige Teater, men den ses ikke at være officielt indsendt. Dermod blev den sendt til bedømmelse hos H.F.J. Estrup (direktør for Sorø Akademi) 5-4-1836. Estrups svar trykt i Danske Studier 1910, side 55 i artiklen: Molbech og Bredahl. Molbechs adfærd belyst ved Breve ved O. Thyregod, side 37-58. Fuld visning af artiklen 1910 (pdf) på: Link til ekstern webside Danske Studier
 omtale Nævnt i forbindelse med censurering af andre stykker i brev dateret 26-10-1836. Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater

[s095] Andersen, H. C.: Stoppenaalen. Nyt Eventyr af H. C. Andersen. Side [95]-98 (1846, novelle(r))
af H.C. Andersen (1805-1875)
1847 i: Nye Eventyr [2h1s33] Senere udgave: Stoppenaalen

[s110] Meyer, Adolph: Min Onkels Tømmerplads. Fortælling af Adolph Meyer. Side [110]-29 (1846, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
1846 indgår i: Fortællinger [ab] Senere udgave: Tømmerpladsen
1877 i: Fortællinger og Virkelighedsbilleder [1s032] Senere udgave: Tømmerpladsen. Side [32]-62
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [f] Senere udgave: Min Onkels Tømmerplads

[s144] Møller, P. L.: Et Besøg i Sorø. Corpusfeuilleton af P. L. Møller. Side [144]-87 (1846, novelle(r))
af P.L. Møller (1814-1865)

[s214] Møller, P. L.: Janus. Fortælling af P. L. Møller. Side [214]-38 (1846, novelle(r))
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Lund

[s252] Møller, P. L.: Skizzer fra Norge. Side [252]-87 (1846, tekster)
af P.L. Møller (1814-1865)
illustrationer af Johannes Flintoe (1787-1870)
 Bog Kaalund, H. V.: Tre Tidsdigte. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1848. 16 sider (1848, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: 1. Revolutionstiden. 2. Til de Gamle. 3 Til de Unge.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Kaalund, H. V.: Fabler for Børn. Et halvthundrede Billeder tegnede af J.T. Lundbye, med Text af H.V. Kaalund. Ny Udg. med illum. Billeder. ♦ Philipsen, 1848 (1848, børnebog)
Detaljer
illustrationer af J.Th. Lundbye (1818-1848)
1845 1. udgave: Fabler for Børn. Af H. V. Kaalund og J. T. Lundbye. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1845 [ie: 1844].
kollaps Noter
 note til titel Fabler for Børn blev fra starten ikke en succes. For at fremme salget blev der lavet et fint omslag med guldtryk på mørkeblåt papir. Da dette ikke hjalp, lod man restoplaget håndkolorere ... [Vibeke Stybe: Fra billedark til billedbog, 1983, side 42].
 Bog Kaalund, H. V.: Til Kong Frederik VII. ♦ Eibe, 1848 (1848, digte)
 Bog Kaalund, H. V.: Et Foraar. Digte, ældre og nyere. ♦ Jacob Lund, 1858 (1858, digte)
Detaljer
1886 Senere udgave: Et Foraar. 6. Udgave m. Portræt. ♦ Gyldendal, 1886
1898 [Et Foraar] Senere udgave: Samlede Digte. Udgivne af Otto Borchsenius. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 434 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1858.
 note om oplag 3. Oplag, 1862.
 note om oplag 4. Oplag, 1872.
 note om oplag 5. Oplag, 1877.
 Bog Kaalund, H. V.: I December 1863 (1863, digte)
 Bog Kaalund, H. V.: Fabler for Børn. Et halvthundrede Billeder tegnede af J.T. Lundbye, med Text af H.V. Kaalund. 2. Oplag [ie. Ny Udgave]. ♦ Philipsen, 1866 (1866, digte)
Detaljer
illustrationer af J.Th. Lundbye (1818-1848)
andet: H.P. Hansen, f 1829 (1829-1899)
1845 1. udgave: Fabler for Børn. Af H. V. Kaalund og J. T. Lundbye. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1845 [ie: 1844].
kollaps Noter
 note til titel Kaldes af forlaget for 2. Oplag, men tegningerne er i denne xylograferede af H.P. Hansen efter Kittendorffs litografier.
 note til titel 3. Oplag, 1880.
 note til titel 4. Oplag, 1884.
 note til titel 5. Oplag, Nord. Forlag, 1894.
 note til titel 6. Oplag, 1905.
 Bog Kaalund, H. V.: [indgår i antologien: Smaa Feuilleton-Stykker [d]] Reisetummel (1866, digte) EMP 67
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Kaalund, H. V.: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s163]] Et Vinterlandskab. Tegning af H. Friis. Side 163-66 (1875, digte) 👓
illustrationer af Hans Friis, f 1839 (1839-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Dramatik Kaalund, H. V.: Fulvia. Lyrisk Drama i fire Akter (1875, dramatik)
se også: Eugenia
Detaljer
1881 Senere udgave: Fulvia. Drama i fem Akter. 2. omarbejdede Udgave. ♦ Gyldendal, 1881. 149 sider
1891 Senere udgave: Fulvia. Drama i 5 Akter. 4. Udgave. ♦ Gyldendal, 1891
1903 Senere udgave: Fulvia. Drama i 5 Akter. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 104 sider. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 Bog Kaalund, H. V.: ["Pluk" [5s081]] Ved Stranden. Side 81-84 (1877, digte) 👓
 Bog Kaalund, H. V.: En Eftervaar. Digte. ♦ Gyldendal, 1877. 142 sider (1877, digte)
Detaljer
1898 [En Eftervaar] Senere udgave: Samlede Digte. Udgivne af Otto Borchsenius. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 434 sider
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s011] Senere udgave: Vinteraften paa Landet
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1878.
 note om oplag 3. Oplag, 1882.
 note om oplag 4. Oplag m. Titelbillede, Gyldendal, 1889.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Kaalund, H. V.: En aaben Hilsen til Holger Drachmann (1878, digte)
 Bog Kaalund, H. V.: Brændende Spørgsmaal (1879, digte)
 Bog Kaalund, H. V.: Idealitet og Realitet. Redegjørelse og slutteligt Gjensvar til Digteren Dr. phil. S. Schandrorph. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1879. 16 sider (1879, digte)
del af: Nær og Fjern
Detaljer
andet: Sophus Schandorph (1836-1901)
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af tidelbladet: Oprindelig trykt i "Nær og Fjern", Nr. 359.
 url Fuld visning af bogen (sidste side mangler) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Kaalund, H. V.: Fulvia. Drama i fem Akter. 2. omarbejdede Udgave. ♦ Gyldendal, 1881. 149 sider (1881, dramatik)
Detaljer
1875 1. udgave: Fulvia. Lyrisk Drama i fire Akter
 Bog (digte) antologi: Romancer og Digte, danske og norske. Illustrerede med Vignetter og Tegninger af Aug. Jerndorff. Udgivne af Chr. Richardt. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 197 [2] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,00. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1882, digte)
Detaljer
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
udgiver: Christian Richardt (1831-1892)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Henrik Arnold Wergeland (1808-1845, sprog: norsk)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Da nærværende Samling Digte hverken har kunnet blive eller villet være nogen litteraturhistorisk Repræsentation af dansk-norsk Digtekunst, men væsentligst har villet give Kunstneren digterske Æmner til Illustration, vil det forstaas, bade at der ved Valget er taget stærkt Hensyn hertil, og at hans eget Ønske oftere har været det afgjørende. Paa nogle Afvigelser nær, er Forfatternes egen Retskrivning lagt til Grund. [Signeret: Udg.].
 note til titel På titelbladets bagside også: Billederne ere udførte i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut.
 note til titel Side [199-200]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes komponeret bind med vignet efter tegning af Lorenz Frølich.
 note til titel Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 324 (), side 132, uddrag af annonce: Dette Værk adskiller sig fra alle tidligere udkomne Anthologier derved, at Digtene ere udvalgte af de paagjældende Forfattere selv.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 131 [Anmeldelse].
 Bog Kaalund, H. V.: [indgår i antologien: Efteraarsløv [167]] Tre Digte (1884, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: I. En Forklaring (1869). II. Spørgsmaal. Svar. III. Et Smæk (1881).
 Bog Kaalund, H. V.: Efterladte Digte. Udgivne af Otto Borchsenius. ♦ Kbh., Gyldendal, 1885. 160 sider (1885, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Otto Borchsenius (1844-1925)
1898 [Efterladte Digte] Senere udgave: Samlede Digte. Udgivne af Otto Borchsenius. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 434 sider
 Bog Kaalund, H. V.: Et Foraar. 6. Udgave m. Portræt. ♦ Gyldendal, 1886 (1886, digte)
Detaljer
1858 1. udgave: Et Foraar. Digte, ældre og nyere. ♦ Jacob Lund, 1858
 Bog Kaalund, H. V.: Fulvia. Drama i 5 Akter. 4. Udgave. ♦ Gyldendal, 1891 (1891, dramatik)
Detaljer
1875 1. udgave: Fulvia. Lyrisk Drama i fire Akter
 Bog Kaalund, H. V.: Samlede Digte. Udgivne af Otto Borchsenius. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 434 sider (1898, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Otto Borchsenius (1844-1925)
1840 [Samlede Digte] 1. udgave: Samlede Digte. ♦ 1840. viii + 188 sider
1858 [Et Foraar] 1. udgave: Et Foraar. Digte, ældre og nyere. ♦ Jacob Lund, 1858
1877 [En Eftervaar] 1. udgave: En Eftervaar. Digte. ♦ Gyldendal, 1877. 142 sider
1885 [Efterladte Digte] 1. udgave: Efterladte Digte. Udgivne af Otto Borchsenius. ♦ Kbh., Gyldendal, 1885. 160 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Samlet udgave af samlingerne: Et Foraar, Fabler for Børn, En Eftervaar, Efterladte Digte.
 note til titel Side [419-434]: Efterskrift [signeret: Kjøbenhavn, Oktober 1885, Otto Borchsenius].
 note til titel [Side 434 efterskrift til 2. udgave, signeret: Kjøbenhavn, August 1898, O.B.].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
kollaps Indhold

[s207] Kaalund, H. V.: Fabler for Børn. Side 205-241 (1898, digte)
1845 1. udgave: Fabler for Børn. Af H. V. Kaalund og J. T. Lundbye. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1845 [ie: 1844].
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Kaalund, H. V.: Fulvia. Drama i 5 Akter. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 104 sider. Pris: kr. 1,00 (1903, dramatik)
Detaljer
1875 1. udgave: Fulvia. Lyrisk Drama i fire Akter
 Bog Kaalund, H. V.: Fabler for Børn. Et halvthundrede Billeder tegnede af J.T. Lundbye til Text af H.V. Kaalund. 7. Oplag [ie: Kunstudgave]. M. forord af Karl Madsen. Kunstudgave. ♦ Gyldendal, 1908. 126 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 8,00 (1908, børnebog)
Detaljer
illustrationer af J.Th. Lundbye (1818-1848)
forord af Karl Madsen (1855-1938)
1845 1. udgave: Fabler for Børn. Af H. V. Kaalund og J. T. Lundbye. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1845 [ie: 1844].
kollaps Noter
 note til titel Benævnes både 7. Oplag og Kunstudgave i Dansk Bogfortegnelse 1901-08.
 Bog Kaalund, H. V.: Fabler for Børn. Et halvthundrede Billeder tegnede af J.T. Lundbye til Tekt af H.V. Kaalund. 8. Udgave. ♦ Gyldendal, 1912. 56 sider (1912, digte)
Detaljer
illustrationer af J.Th. Lundbye (1818-1848)
1845 1. udgave: Fabler for Børn. Af H. V. Kaalund og J. T. Lundbye. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1845 [ie: 1844].
kollaps Noter
 note til titel 9. Udgave, 1916.
 note til titel 10. Udgave, 1919.
 note til titel 11. Udgave, 1934.
 note til titel 12. Udgave, 1942.
 note til titel 13. Udgave, 1945.
 note til titel 14. Oplag, 1947.
 note til titel 15. Oplag, 1949.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Samling Kaalund, H. V.: Samlede Digtninge Udgivet af Otto Borchsenius. ♦ Gyldendal, 1914. 478 sider (1914, samling)
Detaljer
udgiver: Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 note om oplag 2. Oplag, 1920.
 anmeldelse Nationaltidende 27-11-1914, Aften, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
andet: Christian K.F. Molbech (1821-1888)
andet: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
andet: Carsten Hauch (1790-1872)
andet: Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: Chr. Winther (1796-1876)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: Henrik Hertz (1798-1870)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Carl Ploug (1813-1894)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk. Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Bog Kaalund, H. V.: Digte i Udvalg. Med Indledning og Oplysninger af Alfred Ipsen. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1920. 94 sider. Pris: kr. 2,00 (1920, digte)
noter af Alfred Ipsen (1852-1922)
 Bog Kaalund, H. V.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s246]] Aftenskumring (1929, digte) 👓
 Bog Kaalund, H. V.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s196]] Efter Uvejret (1929, digte) 👓
 Bog Kaalund, H. V.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s026]] Lærken (1929, digte) 👓
 Bog Kaalund, H. V.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s419]] Vinteraften paa Landet (1929, digte) 👓
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Kaalund, H. V.: I Farens Stund (1942, digte)
 Bog Kaalund, H. V.: [indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s032]] Maagen (1944, digte) 👓
Detaljer
1845 [Uddrag] 1. udgave: Fabler for Børn. Af H. V. Kaalund og J. T. Lundbye. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1845 [ie: 1844].
kollaps Noter
 note til titel Her citeret efter 12. udgave, 1942.
 Børnebog Kaalund, H. V.: Bjørnen som Rytter. Ill. af Bjørn Frank Jensen. ♦ Aller, [1947]. [16] sider, illustreret. Pris: kr. 3,85 (1947, børnebog)
illustrationer af Bjørn Frank Jensen (1920-2001)
 Bog Kaalund, H. V.: [indgår i antologien: Dianas Sange [s011]] Vinteraften paa Landet (1947, digte) 👓
Detaljer
1877 1. udgave: En Eftervaar. Digte. ♦ Gyldendal, 1877. 142 sider
 Bog Kaalund, H. V.: [indgår i antologien: Vinter og Vaar [s032]] Lærken (1948, digte) 👓
 Bog Kaalund, H. V.: [indgår i antologien: Vinter og Vaar [s012]] Vinteraften paa Landet (1948, digte) 👓
 Bog Kaalund, H. V.: Digte i Udvalg (1952, digte)
serietitel: Frost-Hansens Klassiker-Serie, 2
 Bog Kaalund, H. V.: [indgår i antologien: Jul paa Havet 1963 [s004]] Hunden ved stranden. Side 4 (1963, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På side 4 foran digtets titel: Forsidebilledet: [Omslagets billede af Oscar Klausen, viser en hund der fra en havnemole kigger på et sejlskib langt ude på vandet].
 Bog Kålund, H. V.: [indgår i antologien: Hjemmenes julebog [s003]] St. Johannes. Et digt af H. V. Kålund. Side [3] (1972, digte) 👓

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Kålund, H.V.: En FortidVaudeville-Komedie i 3 Akter af P. Chiewitz, H.V. Kaalund og Ad. Recke
af Poul Chievitz (1817-1854)
af H.V. Kaalund (1818-1885)
af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
(premiere 13-11-1852 på Casino)
Kålund, H.V.: FulviaDrama i 5 Akter af H.V. Kaalund, Musik af P.E. Lange-Müller
af H.V. Kaalund (1818-1885)
musik af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
(premiere 21-04-1881 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 34, 1889-1975: 16)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden