Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ludvig Holberg (1684-1754)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Mickelsen, Hans [ie: Holberg, Ludvig]: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars (1719, digte) BD4:sp229
Detaljer
1720 Senere udgave: Peder Paars. Poema heroico-comicum. Med tvende Fortaler og Just Justesens Anmerkninger. Tredie Edition Forbedret med et Tilleg til den Tredie Bog og med den Fierde, som er gandske nye. ♦ Tryckt Aar 1720
1772 Senere udgave: Peder Paars. Et heorisk-comisk Poema af Ludvig Holberg. Udgivet paa nye ved et Selskab. ♦ Kiöbenhavn, Trykt med Godiches Skrifter, 1772. xxxx + [16] + [2] 425 [1] sider, illustreret og 16 tavler (kvartformat)
1794 Senere udgave: Peder Paars. Et heorisk-comisk Poema af Ludvig Holberg. Udgivet ved et Selskab med Vignetter og Kobbere. Andet Oplag. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1794. l + [2] 388 [1] sider, illustreret og 16 tavler (kvartformat)
1798 Senere udgave: Peder Paars. et heroiskcomisk Digt. Paa ny udgivet af K. H. Seidelin. ♦ Kbh., 1798
1823 Senere udgave: Peder Paars. Efter Forfatterens sidste Udgave, med de øvrige Udgavers afvigende Læsemaader og med dertil føiede Anmærkninger udgivet af A. E. Boye. ♦ Kbh., 1823
1832 Senere udgave: Peder Paars. Udg. ved A.E. Boye. 2. Opl. ♦ Kbh., 1832
1835 Senere udgave: Peder Paars. Paa ny udg. af J.C. Lange. ♦ Kbh., 1835. 283 + xxvi sider, 15 kobbere
1845 Senere udgave: Peder Paars. Comisk Heltedigt. Udgivet med 100 Illustrationer af et Selskab ved I. Davidsen. Tegningerne udført af P. C. Klæstrup, Træsnittene af A. Kittendorff. ♦ Kjøbenhavn, I.G. Salomon, 1857. viii + 311 sider, illustreret
1855 Senere udgave: Peder Paars. Udg. for det Holbergske Samf. af F. L. Liebenberg. ♦ (Gyldendal), 1855
1857 Senere udgave: Peder Paars. Comisk Heltedigt. Med 100 Illustrationer. [2. Udg.] ♦ Kjøbenhavn, Andr.Fred. Høst's Forlag, 1857. iii + 311 [1] sider, illustreret
1863 Senere udgave: Peder Paars. Paany udgivet af F. L. Liebenberg. Med sex Tegninger af W. Marstrand, ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlagsboghandel, 1863. xiii + 256 sider + 6 billeder
1879 Senere udgave: Peder Paars. Udg. af F. Liebenberg. 3. Udg. ♦ Philipsen, 1879.
1902 Senere udgave: Peder Paars. Komisk Heltedigt. Illustrationerne af Louis Moe. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1902. 367 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 3,25. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri)
1910 Senere udgave: Peder Paars
1913 Senere udgave: Peder Paars
1926 Senere udgave: Peder Paars. Udg. af Harald Rue. (Tegninger af Henrik Starcke). ♦ Martin, 1926. 304 sider. Pris: kr. 4,00
1949 Senere udgave: Peder Paars. Indledning og Noter af Georg Christensen. Tegninger af Marlie Brande. (Udg. ved Georg Christensen). ♦ Holberg-Samfundet af 3. December 1922 (Gyldendal), 1949. 452 sider, illustreret. Pris: kr. 30,00
kollaps Noter
 note til titel Herfra stammer de bevingede ord: Ak væ, mit ene Knæ, / den Indgang er for lang [1. bog, 3. sang, linie 420].
 note til titel Herfra stammer de bevingede ord: At kiøbe Kringler nu heel ubeleylig er [4. bog, 2. sang, linie 308].
 Bog Michelsen, Hans [ie: Holberg, Ludvig]: Peder Paars. Poema heroico-comicum. Med tvende Fortaler og Just Justesens Anmerkninger. Tredie Edition Forbedret med et Tilleg til den Tredie Bog og med den Fierde, som er gandske nye. ♦ Tryckt Aar 1720 (1720, digte) BD4:sp229
Detaljer
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
1968 Senere udgave: Peder Paars. Optryk efter Holbergsamfundets Udg. 1949
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Ludvig Holbergs Skrifter
 Bog Mikkelsen, Hans [ie: Holberg, Ludvig]: Democritus og Heraclitus. Addressered til Mag. ***. Tryckt Aar 1721 (1721, digte) BD4:sp230
 Bog Mikkelsen, Hans [ie: Holberg, Ludvig]: 4re Skiemte-Digte. Med Tvende Fortaler, samt Zille Hans Dotters Forsvars-Skrift for Qvinde-Kiønned. ♦ [Kbh.], 1722. [120 sider] (1722, digte) BD4:sp230
Detaljer
1746 indgår i: Mindre poetiske Skrifter [s113] Senere udgave: Fire Skiemte-Digte med tvende Fortaler. Side [113]-218
1746 indgår i: Mindre poetiske Skrifter [s219] Senere udgave: Zille Hans Dotters Gynaicologia eller Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet. Med en Epistel til Hans Mikkelsen. Side [219]-60
1866 indgår i: Mindre poetiske Skrifter [s109] Senere udgave: Fire Skiemte-Digte med tvende Fortaler. Side [109]-201
1866 indgår i: Mindre poetiske Skrifter [s203] Senere udgave: Zille Hans Dotters Gynaicologia eller Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet. Med en Epistel til Hans Mikkelsen. Side [203]-38
kollaps Noter
 note til titel Findes også i anden udgave med: Trykt i dette Aar 1722. [Kbh.], og: [Uden sted], Trykt i dette Aar 1728 [titlen stavet: Fire Skiemte-Digte].
 note til titel På selve siden hvor Zille Hans Dotters forsvar begynder er titlen: Zille Hans Datters Gynaicologia eller Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet. Med en Epistel til Hans Mikkelsen.
 note til titel En udgave (1832) ved A.E. Boye udkom kun med siderne 1-24 i korrekturtryk.
 url Fuld visning af teksten (udgaven fra 1722 med titlen: 4re Skiemte-Digte) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af teksten (udgaven fra 1722 med titlen: Fire Skiemte-Digte) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af teksten (udgaven fra 1728 med titlen: Fire Skiemte-Digte) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Dramatik anonym [Holberg, Ludv.]: Nyt-Aars Prologus til en Comoedie allerunderd. presentered af den heele Danske Bande. ♦ 1723 (1723, dramatik) BD4:sp326
 Dramatik Mickelsen, Hans: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads. Ved Hans Mickelsen[,] Borger og Indvaaner i Callundborg. Med Just Justesens Fortale (1723-25, dramatik) BD4:sp322
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Mickelsen, Hans: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722 (1723-25, dramatik)
1832 i: Dramatiske Skrifter [1a] Senere udgave: Den politiske Kandestøber
1855 Senere udgave: Den politiske Kandestøber. Comedie i fem Akter, af Holberg. Første Gang udgiven med Træsnit 1855 af Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, [1855]. 72 sider, illustreret
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s003] Senere udgave: Den Politiske Kandstøber
1861 Senere udgave: Den politiske Kandestøber. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1861]. 49 sider
1868 indgår i: To Komedier [a] Senere udgave: Den politiske Kandestøber
1868 Senere udgave: Den politiske Kandestøber. Komedie. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1868. 71 sider, illustreret
1869 Senere udgave: Den politiske Kandestøber. Barselstuen. ♦ Ribe, A. Damgaard, 1869. 134 sider. (Udvalg af ældre danske Digteres Værker, II, Første Hefte)
1883 i: Samtlige Komedier [1a] Senere udgave: Den politiske Kandstøber
1888 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 63 sider
1906 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Komedie i 5 Akter. Med Indledn. og Oplysninger ved F. Rønning. 4. ændrede Oplag. M. 1 Billede. ♦ (Gad), 1906. 96 sider. Pris: kr. 0,60
1915 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie udi 5 Acter. Indledn. og Oplysninger af H. Haase. ♦ Lehmann og Stage, 1915. 76 sider
1922 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie. Forestillet paa den Danske Skueplads 1722. ♦ Gyldendalske Boghandel [ikke i boghandlen], 1922. 50 sider
1922 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie udi fem Acter. Indledning og Oplysninger af H. Haase, Adjunkt ved Statsskolen i Randers. 2den Udgave. ♦ P. Haase & Søns Forlag, 1922. 75 sider
1922 Senere udgave: Hin politiski kannustoypari. Umsett hevur Rikard Long. ♦ Havn í Føroyum, Felagið Varðin, 1922. 94 sider
1925 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie. Med Oplysninger ved Oskar Schlichtkrull. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1925. 194 sider. Pris: kr. 2,00
1938 Senere udgave: Den politiske Kandestøber
1943 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Med Indledning og Kommentarer ved Oskar Schlichtkrull. 4. Udg.
1946 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie. Med Indledning og Kommentarer ved Oskar Schlichtkrull. Udg. af Dansklærerforeningen. 5. Udg. ved Arne Olesen. ♦ Gyldendal, 1946. 104 sider. Pris: kr. 2,15
1948 indgår i: Fem Komedier [a] Senere udgave: Den politiske Kandstøber
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Ludvig Holbergs skrifter
[1b] Mickelsen, Hans: Den Vægelsindede. Comoedie forestilled paa den danske Skueplads 1722 (1723-25, dramatik)
1971 indgår i antologien: Fra Holberg til Rifbjerg [s073] Senere udgave: Den vægelsindede. Side 73-80
[1c] Mickelsen, Hans: Jean de France eller Hans Frandsen. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722 (1723-25, dramatik)
1934 Senere udgave: Johannes v. Háksen. Ludvig Holberg: Jean de France i islandsk Bearbejdelse ved Rasmus Rask. Udgivet efter Originalmanuskriptet af Jón Helgason. ♦ Levin & Munksgaard [ikke i boghandlen], 1934. 116 sider
[1d] Mickelsen, Hans: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722 (1723-25, dramatik)
1763 Senere udgave: Jeppe paa Bierget Eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Nicolaus Christian Høpffner, [1763]. 48 sider
1796 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. En Comoedie i fem Handlinger. ♦ Haderslev, 1796. 48 sider
1802 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller den forvandlede Bonde. Comoedie i fem Acter. Af Baron Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Joh. F. Schultz, 1802. 61 sider
1832 i: Dramatiske Skrifter [1c] Senere udgave: Jeppe paa Bierget
1842 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. Komedie i fem Acter. Af Holberg. Først Gang udgiven med Træsnit 1842 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P.C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Flinch, 1842. 62 sider, illustreret
1847 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af, samt trykt hos Behrends Enke, 1847. 40 sider
1858 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. [1858]. 16 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 179)
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s066] Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde
1861 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og faaes tilkjøbs hos E.C. Løser, [1861]
1868 indgår i: To Komedier [b] Senere udgave: Jeppe paa Bjerget
1868 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget. Komedie af Ludvig Holberg. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1868. 50 sider + billede
1876 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. Komedie i 5 Akter, af L. Holberg. Forestillet paa den danske Skueplads 1722. Med mange Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Jul. Strandbergs Forlag, [1876]. 60 sider, illustreret
1883 i: Samtlige Komedier [1d] Senere udgave: Jeppe paa Bierget
1888 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Comedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1888. 47 sider
1904 Senere udgave: Jeppe på Bjerget eller den forvandlede Bonde. Komedie i 5 Akter. M. mange Billeder. ♦ Strandberg, 1904. 66 sider, illustreret. Pris: kr. 0,60
1911 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenhauser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1911. 84 sider
1911 indgår i: Udvalgte komedier [s005] Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller Den forvandlede Bonde. Side [5]-53
1922 Senere udgave: Jeppi á fjallinum. Umsett hevur Rikard Long. ♦ Havn í Føroyum, Felagið Varðin, 1922. 64 sider
1924 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenhauser. 4. ændrede Opl. ♦ Gyldendal, 1924. 120 sider. Pris: kr. 1,50
1925 Senere udgave: Jeppe paa Bierget. eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1925. 46 sider. Pris: kr. 0,50
1943 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller Den forvandlede Bonde. 8. Udg. ved Morten Borup
1946 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget. Modelteaterkomedie i 5 Akter. ♦ Aller (C. Larsens Bogh.), 1946. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1946 Senere udgave: Jeppe paa Bierget. eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. ♦ Gad, 1946. 46 sider
1948 indgår i: Fem Komedier [b] Senere udgave: Jeppe paa Bjerget
1949 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller Den forvandlede bonde. Comoedie udi 5 Acter. Udgivet af Dansklærerforeningen. Ellevte udgave ved Morten Borup. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1949. 87 sider. Pris: kr. 2,40. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København)
1955 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget. Comoedie udi 5 Acter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Morgen Borup. 14. udg.
1958 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget. Comoedie udi 5 Acter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Morten Borup. 15. udg.
1961 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. Træsnit af Povl Christensen. ♦ Hans Reitzel, 1961. 75 sider, illustreret (kvartformat)
1970 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. Med inledning, kommentarer och arbetsuppgifter av Bo Borgstrøm. ♦ Stockholm, Läromedelsförlagen, 1970. 76 sider
1971 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi fem Acter. [Ny utg. Ved Eiliv Eide]. ♦ Bergen, Eide, 1971. 70 sider, illustreret
1975 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller Den forvandlede Bonde. Komedie i 5 Akter. Udg. af Dansklærerforeningen. Ved Poul Paludan. ♦ Gyldendal, 1975. 156 sider
kollaps Noter
[1e] Mickelsen, Hans: Mester Geert Westphaler eller Den meget talende Barbeer. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1723 (1723-25, dramatik)
1832 i: Dramatiske Skrifter [1d] Senere udgave: Mester Gert Westphaler. [i 1 Act]
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s083] Senere udgave: Mester Gert Westphaler eller Den meget talende Barbeer
1869-80 Senere udgave: Mester Gert Westphaler. Komedie i 1 Akt. ♦ [mellem 1869-80].
1871 Senere udgave: Mester Gert Westphaler
1888 indgår i: Mester Gert Westphaler [a] Senere udgave: Mester Gert Westphaler eller Den meget talende Bareer. Comoedie i een Act. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 39 sider
1911 indgår i: Udvalgte komedier [s054] Senere udgave: Mester Gert Westphaler eller Den meget talende Barber. Side [54]-92
[2a] Mickelsen, Hans: Den 11. Junii. Forestillet paa dend Danske Skue-Plads, første gang d. 11. Junii 1723 (1723-25, dramatik)
1877 Senere udgave: Den ellefte Juni. Komedie i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1877]. 42 sider
1888 Senere udgave: Den ellefte Junii. Comoedie udi fem Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 63 sider
[2b] Mickelsen, Hans: Barselstuen. Comoedie, forestillet første Gang, paa dend Danske Skue-Plads 1723 (1723-25, dramatik)
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s120] Senere udgave: Barselstuen
1862 Senere udgave: Barselstuen
1869 indgår i: Den politiske Kandestøber [b] Senere udgave: Barselstuen
1869 indgår i: To Komedier [s003] Senere udgave: Barselstuen. Komedie udi 5 Acter. (1723). Side [3]-90
1883 i: Samtlige Komedier [1g] Senere udgave: Barselstuen
1926 Senere udgave: Barselstuen. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1926. 76 sider. Pris: kr. 0,50
1948 indgår i: Fem Komedier [c] Senere udgave: Barselstuen
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Ludvig Holbergs skrifter
[2c] Mickelsen, Hans: Det Arabiske Pulver. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724 (1723-25, dramatik)
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s148] Senere udgave: Det Arabiske Pulver
1869 Senere udgave: Det arabiske Pulver
1888 indgår i: Mester Gert Westphaler [b] Senere udgave: Det Arabiske Pulver. Comoedie udi een Act. F. L. Liebenbergs Textrecension. ♦ 1888. 70 sider
1898 Senere udgave: Det arabiske Pulver
1941 Senere udgave: Det arabiske Pulver. Indrettet for Børnenes Teater af Vilhelm Eriksen
[2d] Mickelsen, Hans: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724 (1723-25, dramatik)
1842 Senere udgave: Julestuen. Komedie i een Akt, af Holberg. Første Gang udgivet med Træsnit i Julen 1842 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, 1842. 34 sider, illustreret
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s159] Senere udgave: Jule-Stue
1862 Senere udgave: Julestuen. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og faaes tilkjøbs hos E.C. Løser, [1862]. 24 sider
1879 Senere udgave: Julestuen. Komedie i 1 Akt af Ludvig Holberg. Forestillet paa den danske Skueplads 1721 [ie 1724]. Med mange Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Jul. Strandbergs Forlag, [1879]. 36 sider, illustreret
1883 i: Samtlige Komedier [1i] Senere udgave: Jule-Stuen
1888 Senere udgave: Jule-Stue. Comoedie udi een Act. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, [1888]. Side 1-26
1903 Senere udgave: Julestuen. Komedie i 1 Akt. M. mange Billeder. ♦ Strandberg, 1903. 36 sider, illustreret. Pris: kr. 0,25
1911 indgår i: Udvalgte komedier [s192] Senere udgave: Julestue. Side [192]-216
1919 Senere udgave: Julestue. ♦ København, Andr. Fred. Høst & Søn [ikke i boghandlen], 1919. 37 sider
1946 Senere udgave: Julestue. Ill. af Alex. Secher. ♦ Forum, 1946. 46 sider, illustreret. Pris: kr. 5,25
1954 Senere udgave: Julestue
kollaps Noter
[2e] Mickelsen, Hans: Mascarade. Comoedie forestilled paa den danske Skue-plads 1724 (1723-25, dramatik)
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s168] Senere udgave: Mascarade
1869 Senere udgave: Maskaraden. Komedie i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1869]. 47 sider
1883 i: Samtlige Komedier [1j] Senere udgave: Mascarade
1888 Senere udgave: Mascarade. Comoedie udi tre Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 63 sider, illustreret
1911 Senere udgave: Maskaraden. Komedie i tre Akter. Med Oplysninger udgivet af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 112 sider
1934 Senere udgave: Mascarade
1971 indgår i antologien: Fra Holberg til Rifbjerg [s025] Senere udgave: Maskerade. side 25-36
kollaps Noter
se også: Maskarade
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [18-12-1825] læste Holbergs »De Usynlige« og hans »Maskeraden«.
[3a] Mickelsen, Hans: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie (1723-25, dramatik)
1860 Senere udgave: Jakob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Komedie i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1860]. 47 sider
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s190] Senere udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat
1870 Senere udgave: Jacob von Thybo og Den Stundesløse. To Komedier. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1870. 172 sider, illustreret
1870 Senere udgave: Jacob von Thybo. Komedie. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1870. 90 sider
1883 i: Samtlige Komedier [1k] Senere udgave: Jacob von Tyboe
1888 Senere udgave: Jacob von Thyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrevision. M. Bill. af W. Marstrand. ♦ Forlagsbureauet, 1888.
1919 Senere udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1919. 76 sider, illustreret
1963 Senere udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrevision. Fotografisk Optryk
[3b] Mickelsen, Hans: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Comoedie (1723-25, dramatik)
1843 Senere udgave: Ulysses von Ithacia eller en tydsk Komedie. Komedie i fem Akter af Holberg. Første Gang udgivet med Træsnit 1843 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. E. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, [1843]. 93 sider, illustreret
1884 Senere udgave: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Komedie. Komedie i fem Akter med Prolog. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1884]. 33 sider
1888 Senere udgave: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 65 sider
[3c] Mickelsen, Hans: Kilde-Reysen. Comoedie udi 3 Acter (1723-25, dramatik)
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s240] Senere udgave: Kilde-Reysen
1878 Senere udgave: Kilde-Reisen. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1878]. 23 sider
1883 i: Samtlige Komedier [1m] Senere udgave: Kilde-Reysen
1888 indgår i: Jule-Stue [b] Senere udgave: Kilde-Reysen. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, [1888]. Side 27-60
kollaps Noter
[3d] Mickelsen, Hans: Melampe. Tragi-Comoedie (1723-25, dramatik)
[3e] Mickelsen, Hans: Uden Hoved og Hale. Comoedie (1723-25, dramatik)
 Bog Mikkelsen, Hans [ie: Holberg, Ludvig]: Metamorphosis eller Forvandlinger ved Hans Mikkelsen Borg og Indvaaner udi Callundborg med nogle orthographiske Anmerkninger. ♦ Kbh., 1726 (1726, digte) BD4:sp230
Detaljer
1746 indgår i: Mindre poetiske Skrifter [s001] Senere udgave: Metamorphosis eller Forvandlingers Første Bog. Side [1]-[54]
1746 indgår i: Mindre poetiske Skrifter [s055] Senere udgave: Metamorphosis eller Forvandlingers Anden Bog. Side [55]-112
1866 indgår i: Mindre poetiske Skrifter [s001] Senere udgave: Metamorphosis eller Forvandlinger. Side [1]-[107]
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: [Michel Hansen ie: Gerh. Treschow]: A Monsieur Hans Mickelsen, Borger og Hvidt-Ølls-Brygger i Callundborg. [Uden sted og år]. Folioformat, 2 blade.
 note til titel hvortil findes: [Brille] at see igjennem naar mand vil læse Mickel Hansens Bref verteret af Tysk paa Dansk, for dem, der icke har læst Metamorphosin. [Uden sted og år]. Folioformat, 1 blad.
 Bog anonym [Holberg, Ludvig]: Den Jydske Feide. ♦ [Ukendt udgiver], [1729]. [7] sider (1729, digte) BD4:sp231
Detaljer
andet: C. L. Tychonius (1680-1740)
1746 indgår i: Mindre poetiske Skrifter [s261] Senere udgave: Den Jydske Feyde. Side [261]-70
1866 indgår i: Mindre poetiske Skrifter [s239] Senere udgave: Den Jydske Feyde. Side [239]-46
kollaps Noter
 note til titel Satire over Tychonius' forslag, fremsat 1729, om at oprette et universitet i Viborg. Trykt uden Holbergs vidende, først efter Tychonius var død i 1740, lod Holberg digtet indgå i sine udgivelser, nemlig: Mindre poetiske Skrifter, 1746.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Ludvig Holbergs skrifter
 Dramatik anonym [Holberg, Ludvig]: Den Danske Skue-Plads deelt udi 5 tomer [ie: 7 tomer] (1731-54, dramatik) BD4:sp323
Detaljer
kollaps Indhold

[4a] anonym [Holberg, Ludvig]: Henrik og Pernille. Comoedie i 3 Acter (1731-54, dramatik)
1872 Senere udgave: Henrich og Pernille. og Den pantsatte Bondedreng. To Komedier. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1872. 107 sider, illustreret
1872 Senere udgave: Henrich og Pernille. Komedie. Med et Billede af W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1872. 66 sider, illustreret
1888 Senere udgave: Henrich og Pernille. Comoedie i3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 58 sider
[4b] anonym [Holberg, Ludvig]: Diderich Menschen-Skræk. Comoedie i 1 Act (1731-54, dramatik)
1843 Senere udgave: Diderich Menschenschrek Komedie i een Akt af Holberg. Første Gang udgiven med Træsnit 1843 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, [1843]. 45 sider, illustreret
1869 Senere udgave: Diderich v. Menschenschreck. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1869]. 23 sider
1888 indgår i: Den pantsatte Bondedreng [b] Senere udgave: Diderich Menschen-Skræk. Comedie paa een Act. Comoedie paa een Act : F. L. Liebenbergs Textrecension : Med Billede af W. Marstrand
1917 Senere udgave: Diderich Menschen-Skræk. Comoedie paa een Act. F. L. Liebenbergs Textrecension. ♦ København, G.E.C. Gads Forlag, 1917. 34 sider
[4c] anonym [Holberg, Ludvig]: Hexerie eller Blind Allarm (1731-54, dramatik)
[4d] anonym [Holberg, Ludvig]: Dend pandtsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
1848 Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng. Komedie i tre Akter, af Holberg. Første Gang udgiven med Træsnit 1848 af Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. E. [ie: C.] Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, [1848]. 45 sider, illustreret
1869 Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng. Komedie i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1869]. 23 sider
1872 indgår i: Henrich og Pernille [b] Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng
1872 Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng. Komedie udi 3 Acter. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1872. 41 sider, illustreret
1888 indgår i: Den pantsatte Bondedreng [a] Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 37 sider, illustreret
1909 Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng. Udgivet af "Dansklærerforeningen" ved Knud Bokkenheuser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. 77 sider
1911 indgår i: Udvalgte komedier [s093] Senere udgave: Den pantsatte Bondedreng. Side [93]-130
1917 Senere udgave: Den pantsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1917. 40 sider
[4e] anonym [Holberg, Ludvig]: Det lykkelige Skibbrud. Comoedie udi 5 Acter (1731-54, dramatik)
[5a] anonym [Holberg, Ludvig]: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter (1731-54, dramatik)
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s400] Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg
1869 indgår i: To Komedier [s091] Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Komedie udi 5 Acter. (1723). Side [91]-158
1869 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Komedie. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1869. 70 sider
1869 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Komedie i fem Akter. ♦ Trykt og faaes tilkjøbs hos E.C. Løser, [1869]. 47 sider
1883 i: Samtlige Komedier [2s135] Senere udgave: Erasmus Montanus
1885 Senere udgave: Erasmus Montanus or Rasmus Berg. A comedy in five acts. From the Danish by T. Weber (Published in memory of the 200-aniversary of Holberg's birthday the 3rd of December 1884). ♦ Copenhagen, Published by T. Weber's Academy, 1885 [ie: 1884]. 104 sider
1888 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi fem Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet i Kjøbenhavn (O.H. Delbanco, G.E.C. Gad, Jacob Hegel, C.C. Lose), 1888. 58 sider, illustreret. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen og Lydiche)
1911 indgår i: Udvalgte komedier [s131] Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Side [131]-91
1912 Senere udgave: Erasmus Montanus
1915 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. ♦ Gyldendal, 1915. 164 sider
1919 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. 2. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 164 sider
1923 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi fem Acter. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. Tredie, ændrede Udgave. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1923. 161 sider
1925 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1925. 56 sider. Pris: kr. 0,50
1927 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi fem Acter. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. 4. gennemsete Udgave. ♦ Gyldendal, 1927. 178 sider, illustreret. Pris: kr. 1,65
1941 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Udg. ved Sven Gundel. 6. Udg
1946 Senere udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi fem Acter. Udg. af Danslærerforeningen ved Sven Gundel. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1946. 182 sider. Pris: kr. 3,10
1948 indgår i: Fem Komedier [d] Senere udgave: Erasmus Montanus
1966 Senere udgave: Erasmus Montanus. eller Rasmus Berg. Comoedie udi fem Acter
[5b] anonym [Holberg, Ludvig]: Pernilles korte Frøiken-Stand. Comoedie udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
[5c] anonym [Holberg, Ludvig]: De u-synlige. Comoedie udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
1889 Senere udgave: De Usynlige
kollaps Noter
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [18-12-1825] læste Holbergs »De Usynlige« og hans »Maskeraden«.
[5d] anonym [Holberg, Ludvig]: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
1844 Senere udgave: Den Stundesløse. Komedie i tre Akter af Holberg. Først Gang udgiven med Træsnit 1844 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P.C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, 1844. 84 sider, illustreret
1858 Senere udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi tre Acter. ♦ [1858]. 24 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 180)
1860 Senere udgave: Den Stundesløse. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og faaes tilkjøbs hos E. C. Løser, [1860]. 53 sider
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s453] Senere udgave: Den Stundesløse
1870 indgår i: Jacob von Thybo [b] Senere udgave: Den Stundesløse
1870 Senere udgave: Den Stundesløse. Komedie af Ludvig Holberg. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1870. 84 sider + billede. (Særtryk Nr. 40)
1888 Senere udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi tre Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1888. 69 sider, illustreret
1913 Senere udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi tre Acter. Indledning og Oplysninger af H. Albrechtsen. ♦ Kjøbenhavn, Lehmann & Stages Forlag, 1913. 99 sider. (Litteraturlæsning for Skolen, 1)
1939 Senere udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billeder af W. Marstrand. ♦ Gad, 1939. 68 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50
1946 Senere udgave: Den stundesløse. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1946. 68 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50
1946 Senere udgave: Den stundesløse. Comoedie udi tre Acter. Med Indledning og Noter ved Vilh. Øhlenschläger og Jørgen Øhlenschläger. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1946. 120 sider. Pris: kr. 2,90
1948 indgår i: Fem Komedier [e] Senere udgave: Den stundesløse
kollaps Noter
[5e] anonym [Holberg, Ludvig]: Den honette Ambition. Comoedie udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
[6a] anonym [Holberg, Ludvig]: Don Ranudo de Colibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed, Comoedie udi 5 Acter forøget med nogle nye Scener (1731-54, dramatik)
1745 1. udgave: Don Ranudo de Colibrados Oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in Fünf Aufzügen. Von Ludwig Holberg. Aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt [von Elias Caspar Reichard]. ♦ Copenhagen und Leipzig, bey Christian Gottlob Mengel und Compagnie, 1745. 104 sider
[6b] anonym [Holberg, Ludvig]: Den forvandlede Brudgom. Comoedie udi 1 Act uden Acteurs (1731-54, dramatik)
[6c] anonym [Holberg, Ludvig]: Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Comoedie udi 3 Acter uden Actricer (1731-54, dramatik)
1869 Senere udgave: Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Komedie i 3 Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, 1869. 43 sider
1887 Senere udgave: Huus-Spøgelse eller Abracadabra og Den forvandlede Brudgom. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, 1887. 116 sider
1888 Senere udgave: Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Comedie udi tre Acter. Uden Actricer. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 54 sider
[6d] anonym: Plutus eller Proces imellem Fattigdom og Riigdom. En heroisk Comoedie udi 5 Acter (1731-54, dramatik)
[7a] anonym [Holberg, Ludvig]: Philosophus udi egen Indbildning. Comedie udi 5 Acter (1731-54, dramatik)
1889 Senere udgave: Philosophus udi egen Indbildning
[7b] anonym [Holberg, Ludvig]: Republiqven eller Det gemeene Beste. Comoedie udi 3 Acter (1731-54, dramatik)
[7c] anonym [Holberg, Ludvig]: Sganarels Reyse til det philosophiske Land. Comoedie udi 1 Act. Hvorudi skiemtes med de gamle philosophiske Secter (1731-54, dramatik)
[7d] anonym [Metastasio, Pietro]: Artaxerxes. Et heroisk Skuespil udi 3 Acter (1754, dramatik)
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
1750 1. udgave: Artaserse. Drama da rappresentarsi in musica. [La musica di P. Scalabrini e diversi auttori]. ♦ Copenh., [ca. 1750].
kollaps Noter
 note til titel Formodentlig oversat 1753, hvor rollehæfterne blev skrevet ud, men af ukendte grunde blev det aldrig opført i den version.
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Prøve af ziirlige og smukke danske Vers over foresatte Materier. Efter Anonymi Invitation og udlovede Gevinst aflagt 1738[-40]. ♦ Kbh., [1738-40]. [5 hefter] (1738-40, digte) BD4:sp261
Detaljer
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Præmien var 20 rigsdaler. Hvert vindende digt indledt med bemærkninger af Holberg, der også havde udskrevet konkurrencen.
 Tekster anonym [Holberg, Ludvig]: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort (1741, tekster)
Detaljer
1742 Senere udgave: Niels Klims Reise under Jorden. ... oversatt af Latin paa Dansk [af Hans Hagerup], samt til Trykken befordret efter speciel kongelig allernaadist Bevilning for Jacob Preusses Fallit-Boed. ♦ Kbh., 1742. [Med 4 Tavler]
1789 Senere udgave: Niels Klims underjordiske Reise. Oversat efter den latinske Original af Jens Baggesen. ♦ Kiobenhavn, trykt hos Johan Frederik Schultz, 1789. [12] + 392 + [2] + 16 kobberstik
1831 Senere udgave: Niels Klims Reise under Jorden. 2. Udg. forøget og forbedret [ved Ad. Engelbert Boye]. Kbh., 1831
1834 Senere udgave: Niels Klims Reise under Jorden. Efter den Baggesenske Oversættelse paa ny udgiven, med Rettelser og Forandringer ved J. C. Lange. ♦ Kbh., 1834
1847 i: Danske Værker [12b] Senere udgave: Niels Klims Underjordiske Reise. Oversat efter Holbergs latinske Original. Side 173-370
1857 Senere udgave: Niels Klims underjordiske Reise. Overs. af N. V. Dorph. Med Oplysn. af E. Werlauff. 2. forøgede Udgave. ♦ A.F. Høst, 1857
1867 Senere udgave: Niels Klims underjordiske Reise. Overs. af J. Baggesen. Udg. af I. Levin. Med 16 Kb. ♦ Schubothe, 1867. illustreret
1878 Senere udgave: Niels Klims underjordiske Reise. Oversat af J. Baggesen, med 1 Billede. ♦ Nyt dansk Forlagskons., 1878.
1905 Senere udgave: Niels Klims underjordiske Reise. Oversat efter den latinske Original af Jens Baggesen. I ny Udg. ved C. V. Østergaard. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag,, 1905. 20 + x + 368 sider, 16 tavler. Pris: kr. 1,00. (Gyldendals Bibliothek for Hjemmet)
1911 Senere udgave: Niels Klims underjordiske Rejse. Oversat efter den latinske Original af Jens Baggesen. ♦ København, Hus og Hjem's Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 284 sider. (Trykkeri: Frantz Christtreus Bogtrykkeri, København)
1941 Senere udgave: Niels Klims underjordiske Rejse og det femte Monarkis Historie. ♦ Gyldendal, 1941. xxvii + 308 sider, illustreret
1961 Senere udgave: Niels Klims underjordiske rejse. Tegnet og genfortalt af Hans Scherfig. ♦ Risskov, Sirius, 1961. [8] sider + [76] blade, illustreret
1968 Senere udgave: Niels Klims underjordiske Reise. Overs. fra Latin af Jens Baggesen efter "Nicolai Klimii iter svbterranevm novam". Optrykt efter Holbergsamfundets Udg. 1914. ♦ Gyldendal, 1968. 308 sider
1970 Senere udgave: Niels Klims underjordiske rejse. 1741-1745. Ved A. Kragelund. ♦ Gad, 1970. Bind 1-3, (93 + 185) + (side 186-563) + 194 sider, 11 + 11 tavler
kollaps Noter
 omtale J. Paludan: Om Holbergs Niels Klim, med særligt Hensyn til tidligere Satirer i Form af opdigtede og vidunderlige Reiser. Wilhelm Priors Hof-Boghandel, 1878. 337 sider [Disputats]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [21-10-1785] Prof. Abildgaard, Skildrer, besøgte og talte om Klim.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [1-3-1786] Professor Abildgaard var her, og talte med mig om Klims nye Udgave.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [3-3-1786] Skrevet til Abildgaard om Kliim og foreslaaet Junge.
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [14-3-1786] Bogtrykker Møller, som jeg giorde Aftale med om Kliims Udgave, [besøgte].
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [18-7-1786] Baggesen vil oversætte Versene i Klim.
 Bog Holberg, Ludvig: Niels Klims Reise under Jorden. ... oversatt af Latin paa Dansk [af Hans Hagerup], samt til Trykken befordret efter speciel kongelig allernaadist Bevilning for Jacob Preusses Fallit-Boed. ♦ Kbh., 1742. [Med 4 Tavler] (1742, tekster) BD4:sp441
Detaljer
oversat af Hans Hagerup (f. 1712)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
kollaps Noter
 note til titel Andet og formeret Oplag. ♦ Kbh. og Aalb., 1745. [Med 4 udenfor Pagin. indskudte Blade. 6 Tavler].
 note til titel [Ny udgave] Sst. o.A. [7 Tavler. Disse og Vignetterne ere illuminerede og tildeels forskellige].
 Dramatik Holberg, Ludvig: Don Ranudo de Colibrados Oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in Fünf Aufzügen. Von Ludwig Holberg. Aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt [von Elias Caspar Reichard]. ♦ Copenhagen und Leipzig, bey Christian Gottlob Mengel und Compagnie, 1745. 104 sider (1745, dramatik)
originaltitel: Don Ranudo de Colibrados
Detaljer
oversat af Elias Caspar Reichard (1714-1791, sprog: tysk)
1745 Senere udgave: Don Ranvdo de Colibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie i fem Acter ved Ludvig Holberg. ♦ Kiøbenhavn, hos Christian Gottlob Mengel og Compagnie, 1745. 110 sider
1745 Senere udgave: Don Ranudo de Colibrados Eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie i 5 Acter ved Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og bekostet af Ernst Henrich Berling, 1745. 102 sider
1745 Senere udgave: Don Ranudo de Colibrados Eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie i fem Acter ved Ludvig Holberg. [Ny Udgave]. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og bekostet af Ernst Henrich Berling, 1745. 102 sider
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [6a] Senere udgave: Don Ranudo de Colibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed, Comoedie udi 5 Acter forøget med nogle nye Scener
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s543] Senere udgave: Don Ranudo de Colibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed
1862 Senere udgave: Don Ranudo de Kolibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed. Komedie i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og faaes tilkjøbs hos E.C. Løser, 1862. 55 sider
1887 Senere udgave: Don Ranudo de Colibrados Eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie i 5 Acter. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1887]. 103 sider
1889 Senere udgave: Don Ranudo de Colibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie udi fem Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1889. 72 sider
kollaps Noter
 Bibliografi Ehrencron-Müller: Forfatterlexikon omfattende Danmark, Norge og Island indtil 1814. Bd 1-12, 1924-39: bind 11, side 475-76 [yderlige omtale, se den første danske udgave, 1745].
 Bog Holberg, Ludvig: Don Ranvdo de Colibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie i fem Acter ved Ludvig Holberg. ♦ Kiøbenhavn, hos Christian Gottlob Mengel og Compagnie, 1745. 110 sider (1745, dramatik)
Detaljer
1745 1. udgave: Don Ranudo de Colibrados Oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in Fünf Aufzügen. Von Ludwig Holberg. Aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt [von Elias Caspar Reichard]. ♦ Copenhagen und Leipzig, bey Christian Gottlob Mengel und Compagnie, 1745. 104 sider
kollaps Noter
 note til titel Første trykte udgave af denne komedie var den tyske oversættelse, efter Holbergs tilladelse. Denne danske udgave var derimod udtrykkeligt ikke tilladt af Holberg.
 Litteraturliste Medtaget på: Anklagede og forbudte skrifter. Forsøg på en oversigt Web link link til hele listen Kommentar til listen: Piratudgave.
 Bog Holberg, Ludvig: Don Ranudo de Colibrados Eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie i 5 Acter ved Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og bekostet af Ernst Henrich Berling, 1745. 102 sider (1745, dramatik)
Detaljer
1745 1. udgave: Don Ranudo de Colibrados Oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in Fünf Aufzügen. Von Ludwig Holberg. Aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt [von Elias Caspar Reichard]. ♦ Copenhagen und Leipzig, bey Christian Gottlob Mengel und Compagnie, 1745. 104 sider
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Don Ranudo de Colibrados Eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie i fem Acter ved Ludvig Holberg. [Ny Udgave]. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og bekostet af Ernst Henrich Berling, 1745. 102 sider (1745, dramatik)
Detaljer
1745 1. udgave: Don Ranudo de Colibrados Oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in Fünf Aufzügen. Von Ludwig Holberg. Aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt [von Elias Caspar Reichard]. ♦ Copenhagen und Leipzig, bey Christian Gottlob Mengel und Compagnie, 1745. 104 sider
kollaps Noter
 Note (andet) pseudonym [Nordenflycht, Hedevig Charlotta]: Qvindeligt Tankespill. Af en Hyrdinde i Norden. Bestaaende i adskillige smukke Vers, tillige med nogle vigtige Spørgsmaale til Hr. Assessor Lud. Holberg. Af det Svenske i det Danske Sprog oversat. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Ernst Henrich Berling, 1746. 56 sider (1746, digte) BD4:sp267
originaltitel: Qwinligt tankespel, 1744
se også: Mindre poetiske Skrifter
Detaljer
af Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763, sprog: svensk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Den svenske original udkom i 4 bind, 1744-50, kun første bind er oversat til dansk.
 note til oversat titel Optræder som del af Mindre poetiske Skrifter, 1746, sammen med Holger Danskes Brev til Burman, hver med separat titelblad og paginering.
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den svenske tekst på: Link til ekstern webside litteraturbanken.se
 anmeldelse Nye Tidender, om Lærde og curieuse Sager, No. 21 (27-5-1746), side 323-24.
 Bog Holberg, Ludvig: Mindre poetiske Skrifter. Udi en Samling baade af dem, som tilforn have været trykte, og af nogle, som aldrig ere seete i Trykken. Oplaget, som er nettere og meere accurat end de forrige, er ziret med Kobberstykker. ♦ Kiøbenhavn, Med Autors Tilladelse paa nye trykt og bekostet af Ernst Henrich Berling, 1746. [6] 324 sider, portrættavle + 3 tavler (1746, digte) BD4:sp231 👓
se også: Qvindeligt Tankespill
Detaljer
1767 Senere udgave: Mindre poetiske Skrifter. Udi en Samling baade af dem, som tilforn have været trykte, og af nogle, som aldrig ere seete i Trykken. Oplaget, som er forøget, nettere og mere accurat end de forrige, er ziret med Kobberstykker. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Brødrene I.C. og G.C. Berling, 1767. 280 sider, 3 tavler
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukket portræt.
 note til titel 6 upaginerede sider: Fortale.
 note til titel Side [289]-324: Ortographiske Anmerkninger, hvorudi Autors Skrive-Maade med Exempler af Metamorphosi forklares.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Nye Tidender, om Lærde og curieuse Sager, No. 21 (27-5-1746), side [321]-25.
kollaps Indhold

[s001] Holberg, Ludvig: Metamorphosis eller Forvandlingers Første Bog. Side [1]-[54] (1746, digte)
1726 1. udgave: Metamorphosis eller Forvandlinger ved Hans Mikkelsen Borg og Indvaaner udi Callundborg med nogle orthographiske Anmerkninger. ♦ Kbh., 1726
[s055] Holberg, Ludvig: Metamorphosis eller Forvandlingers Anden Bog. Side [55]-112 (1746, digte)
1726 1. udgave: Metamorphosis eller Forvandlinger ved Hans Mikkelsen Borg og Indvaaner udi Callundborg med nogle orthographiske Anmerkninger. ♦ Kbh., 1726
[s113] Holberg, Ludvig: Fire Skiemte-Digte med tvende Fortaler. Side [113]-218 (1746, digte)
1722 1. udgave: 4re Skiemte-Digte. Med Tvende Fortaler, samt Zille Hans Dotters Forsvars-Skrift for Qvinde-Kiønned. ♦ [Kbh.], 1722. [120 sider]
[s219] Holberg, Ludvig: Zille Hans Dotters Gynaicologia eller Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet. Med en Epistel til Hans Mikkelsen. Side [219]-60 (1746, digte)
1722 1. udgave: 4re Skiemte-Digte. Med Tvende Fortaler, samt Zille Hans Dotters Forsvars-Skrift for Qvinde-Kiønned. ♦ [Kbh.], 1722. [120 sider]
[s261] Holberg, Ludvig: Den Jydske Feyde. Side [261]-70 (1746, digte)
1729 1. udgave: Den Jydske Feide. ♦ [Ukendt udgiver], [1729]. [7] sider
[s271] Holberg, Ludvig: Laniena Daphnica eller Det Daphniske Blodbad. Side [271]-88 (1746, digte)
1866 indgår i: Mindre poetiske Skrifter [s247] Senere udgave: Laniena Daphnica eller Det Daphniske Blodbad. Side [247]-59
 Samling Holberg, Ludvig: Epistler. Befattende adskillige historiske, politiske, metaphysiske, moralske philosophiske, item skiemtsomme Materier. Deelte udi 2 Tomer. ♦ Kbh., 1748-54. Tome 1-5 (1748, samling) BD4:sp166
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Tome 1-4: Trykt paa Autors Bekostning, Tome 5: Trykt paa Otto Chr. Wentzels Bekostning [med kobberstukkent titelvignet].
 note til titel [Nyt oplag/udgave]. Kbh., Andr.Hartv. Godiche, 1758-65. Tome 1-4.
 Samling Holberg, Ludwig: Vermischte Briefe. ♦ Copenhagen und Leipzig, bey Otto Christoph Wentzel, 1749-55. 1-5. Theil, ([6] 416) + ? + ? + ? + 503 sider (1749-55, samling) BD4:sp166
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [Ny udgave]. ♦ Flensburg und Leipzig, 1760. 1-5. Theil.
 url Fuld visning af udgaven fra 1760, Erster Theil på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af udgaven fra 1750, Zweyter Theil på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af udgaven fra 1760, Dritter Theil på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af udgaven fra 1760, Vierter Theil på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af udgaven fra 1760, Fünfter Theil på: Link til ekstern webside Google Books
 Samling Holberg, [Ludvig]: Des Herrn Baron von Holbergs übrige Kleine Schriften übersetzt. ♦ Kopenhagen, im Verlag der Rothischen Buchhandlung, 1755. [7] + 302 sider (1755, samling) BD4:sp166 👓
Detaljer
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel 7 upaginerede sider: Vobericht [signeret: Der Uebersetzer].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside SLUB Dresden
 Samling antologi: Kiøbenhavnske Samlinger af rare trykte og utrykte Piecer. ♦ [Kbh., 1755]-1756. 1-2. Bind (1755-56, samling) BD4:sp161
Detaljer
udgiver: Wille Høyberg (1711-1757)
udgiver: C. Schmidt (1721-1810)
af C. L. Tychonius (1680-1740)
kollaps Noter
 note til titel 1. Bind indeholder Holbergiana, udgivne af Wille Høyberg under Medvirkning af Chr. Schmidt.
 note til titel 2. Bind udgiv. af Wille Høyberg og indeholder Tychoniana.
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget Eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Nicolaus Christian Høpffner, [1763]. 48 sider (1763, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Metastasio, Pietro]: [Artaxerxes]. [Oversat undertitel: Tragedie i Prosa oversat paa Russisk af Ludv. Holbergs Theater ved A[ndr.] N[artof]]. ♦ [Sankt Petersborg], [1764]. 72 sider (1764, dramatik) BD4:sp418
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Andrej Andrejevič Nartov (1737-1813, sprog: russisk)
1750 1. udgave: Artaserse. Drama da rappresentarsi in musica. [La musica di P. Scalabrini e diversi auttori]. ♦ Copenh., [ca. 1750].
kollaps Noter
 note til titel På russisk og trykt med kyrilliske bogstaver. Oversat efter den tyske oversættelse: Die Dänische Schaubühne, Band 5. Kopenhagen und Leipzig, 1755. Bind 5 udkom i ny udgave: Koph. 1762.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af den russiske tekst på: Link til ekstern webside Vivaldi
 Bog Holberg, Ludvig: Mindre poetiske Skrifter. Udi en Samling baade af dem, som tilforn have været trykte, og af nogle, som aldrig ere seete i Trykken. Oplaget, som er forøget, nettere og mere accurat end de forrige, er ziret med Kobberstykker. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Brødrene I.C. og G.C. Berling, 1767. 280 sider, 3 tavler (1767, digte) BD4:sp231
Detaljer
1746 1. udgave: Mindre poetiske Skrifter. Udi en Samling baade af dem, som tilforn have været trykte, og af nogle, som aldrig ere seete i Trykken. Oplaget, som er nettere og meere accurat end de forrige, er ziret med Kobberstykker. ♦ Kiøbenhavn, Med Autors Tilladelse paa nye trykt og bekostet af Ernst Henrich Berling, 1746. [6] 324 sider, portrættavle + 3 tavler
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Et heorisk-comisk Poema af Ludvig Holberg. Udgivet paa nye ved et Selskab. ♦ Kiöbenhavn, Trykt med Godiches Skrifter, 1772. xxxx + [16] + [2] 425 [1] sider, illustreret og 16 tavler (kvartformat) (1772, digte) BD4:sp229 👓
Detaljer
udgiver: Laurids Nielsen Schow (1733-1789)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Pragtudgave, formodentlig især redigeret af Laur. Schow, men i selskab med B.W. Luxdorph, J. Wiedewelt, Andreas Schumacher og Johan Samuel Augustin.
 note til titel Med kobberstik, dels som tavler og dels som vignetter.
 note til titel Side [1]-xxxx: Forerindring.
 note til titel 16 upaginerede sider: Subscribentere.
 note til titel 2 upaginerede sider: Halvtitel og Indhold.
 note til titel Side [327]: Anhang.
 note til titel Side [328]: Indhold.
 note til titel Side [329]-48: (I.) Hans Mikkelsens tredie Skiemtedigt. Critique over Peder Paars.
 note til titel Side 349-92: (II.) Titler og Fortaler til de tvende forrige af Autor selv besörgede Editioner af Peder Paars, den Förste og Tredie.
 note til titel Side 393-425: (III.) Steder handlende om Peder Paars, uddragne af Autors andre Skrifter.
 note til titel Side [426]: Errata.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Kiøbenhavnske Efterretninger om lærde Sager, No. 2 (14-1-1793), side 17-28. Link til ekstern webside https://user-9y8ca5x.cld.bz/Kjobenhavnske-Efterretninger-om-laerde-sager-1773/32
 Bog (oversætter) Regnard: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [5s083]] Menechmi eller Tvilling-Brødrene. Comoedie i fem Acter. Oversat af det Franske efter Msr. Regnards Les Menechmes, ou les Jumeaux til det danske Theaters Brug [af Did. Sekman og Falck, revideret af L. Holberg]. Side [83]-212 (1779, dramatik) BD4:sp290 👓
originaltitel: Les ménechmes ou les jumeaux, 1706
Detaljer
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
oversat af [P.?] Falck
kollaps Noter
 note til titel Premiere på Det kongelige Teater 19-7-1752.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Holberg, Ludvig: Niels Klims underjordiske Reise. Oversat efter den latinske Original af Jens Baggesen. ♦ Kiobenhavn, trykt hos Johan Frederik Schultz, 1789. [12] + 392 + [2] + 16 kobberstik (1789, roman) BD4:sp441
Detaljer
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
illustrationer af Jens Juel, f 1745 (1745-1802)
illustrationer af Nicolai Abildgaard (1743-1809)
illustrationer af J.Fr. Clemens (1748-1831)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
kollaps Noter
 note til titel Kobberstikkene stukket af Clemens efter tegninger af Juel (1 stk) og Abildgaard (15 stk).
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Et heorisk-comisk Poema af Ludvig Holberg. Udgivet ved et Selskab med Vignetter og Kobbere. Andet Oplag. ♦ Kiöbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1794. l + [2] 388 [1] sider, illustreret og 16 tavler (kvartformat) (1794, digte) BD4:sp229 👓
Detaljer
udgiver: Laurids Nielsen Schow (1733-1789)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Kobberstik som i pragtudgaven 1772.
 note til titel Side [iii]-l: Forberetning.
 note til titel 2 upaginerede sider: Halvtitel og Indhold.
 note til titel Side [297]: Anhang.
 note til titel Side [298]: Indhold.
 note til titel Side [299]-317: (I.) Hans Mikkelsens Tredie Skiemtedigt. Critiqve over Peder Paars.
 note til titel Side 318-57: (II.) Titler og Fortaler til de to forrige af Autor selv besörgede Editioner af Peder Paars, den Förste og Tredie.
 note til titel Side 358-88: (III.) Steder handlende om Peder Paars, uddragne af Autors andre Skrifter.
 note til titel Side [389]: Trykfeil, som Læseren ville behage af rette.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. En Comoedie i fem Handlinger. ♦ Haderslev, 1796. 48 sider (1796, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel [2. Oplag]. ♦ Haderslev, trykt og at bekomme hos I. Seneberg, kongel. privil. Bogtrykker, [ca. 1800].
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. et heroiskcomisk Digt. Paa ny udgivet af K. H. Seidelin. ♦ Kbh., 1798 (1798, digte) BD4:sp229
Detaljer
udgiver: K.H. Seidelin (1761-1811)
forord af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
kollaps Noter
 note til titel Med fortale af Knud Lyne Rahbek.
 note til titel Også med titel: Danske Digtere. Holberg.
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget eller den forvandlede Bonde. Comoedie i fem Acter. Af Baron Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Joh. F. Schultz, 1802. 61 sider (1802, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 Samling Holberg, Ludvig: Udvalgte Skrifter. Udgivne ved K. L. Rahbek. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Joh. Fred. Schultz, 1804-14. 1-21 Del (1804-14, samling) BD4:sp166
Detaljer
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Gert Westphaler (1816, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Efter Forfatterens sidste Udgave, med de øvrige Udgavers afvigende Læsemaader og med dertil føiede Anmærkninger udgivet af A. E. Boye. ♦ Kbh., 1823 (1823, digte) BD4:sp230
Detaljer
udgiver: A.E. Boye (1784-1851)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
 Dramatik Holberg, Ludvig: Comedier. Udg. af K. L. Rahbek. 1-6. Bind. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos og forlagt a Jens Hostrup Schultz, 1824-27 (1824-32, dramatik) BDsupp:sp787
Detaljer
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 anmeldelse Dannora, side 171-79 [Anmeldelse, signeret: Z.].
kollaps Indhold

[7] Holberg, Ludvig: Comedier. 7. Bind. Udgivet ved A. E. Boye. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt af Jens Hostrup Schultz, 1832. 414 sider (1832, dramatik)
udgiver: A.E. Boye (1784-1851)
kollaps Noter
 note til titel Side 412-14: Register over samlige 7 Bind.
 anmeldelse Dannora, side 171-79 [Anmeldelse, signeret: Z.].
 Note (andet) anonym [Rosenkilde, C.N.]: Den dramatiske Skrædder. Lystspil i 5 Acter. Et Sidestykke til Holbergs Politiske Kandestøber. Udgivet af Ferdinand Printzlau. Kbh., 1827 (1827, dramatik) BD4:sp338
Detaljer
af C.N. Rosenkilde (1786-1861)
udgiver: Ferdinand Printzlau (1794-1865)
1877 i: Efterladte Skrifter [2bc] Senere udgave: Den dramatiske Skrædder. Lystspil i fem Akter. Et Sidestykke til Holbergs Politiske Kandestøber. [Side 197-363]
kollaps Noter
 Bog anonym [Holberg, Ludvig]: Niels Klims Reise under Jorden. 2. Udg. forøget og forbedret [ved Ad. Engelbert Boye]. Kbh., 1831 (1831, tekster) BDsupp:sp806
Detaljer
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
kollaps Noter
 note til titel 1. ark og en subskriptionsindbydelse var det eneste der udkom.
 Dramatik Holberg, Ludvig: Dramatiske Skrifter. Redigeret af J. C. Lange. ♦ Kjøbenhavn, Faaes i Commission hos Bog- og Papirhandler C. Steen, 1832-33. 1-7. Del (1832-33, dramatik) BDsupp:sp787
serietitel: Gallerie for danske Classikere, 3-9
Detaljer
redigeret af J.C. Lange (1785-1850)
kollaps Noter
 note til titel 1-2. Deel 1832, 3-6. Deel 1833, 7. Deel 1832 [ie. 1833].
 note til titel Også udgivet med titlen: Gallerie for danske og fremmede Classikere. Udg. af et Selskab. 3-9. Bd.
 note om oplag 1. Deel, 2. Oplag 1833, 3. Oplag 1839, også udgivet selvstændigt 1839 med titlen: Fem Comoedier.
 note om oplag 7. Deel, 2. Oplag 1833.
kollaps Indhold

[1a] Holberg, Ludvig: Den politiske Kandestøber (1832, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
[1b] Holberg, Ludvig: Den Vægelsindede. [i 3 Acter] (1832, dramatik)
[1c] Holberg, Ludvig: Jean de France (1832, dramatik)
[1c] Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget (1832, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
[1d] Holberg, Ludvig: Mester Gert Westphaler. [i 1 Act] (1832, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1e] 1. udgave: Mester Geert Westphaler eller Den meget talende Barbeer. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1723
[60352_SA] Levin, Poul: Den døde By. To Fortællinger. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1902. 172 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1902, roman)
af Poul Levin (1869-1929)
kollaps Noter
 note til titel Side [173]: Indhold.
[s001] Levin, Poul: Den døde By. Side [1]-76 (1902, novelle(r))
af Poul Levin (1869-1929)
1906 [uddrag] indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s273] Senere udgave: Den døde By. (Første Kapitel) [1902]. Side 273-83
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note om føljeton Trykt i Tilskueren, 1899, April, side 279-309, under titlen: Den døde By. En Fortælling.
[s077] Levin, Poul: Telefonen. Side [77]-172 (1902, roman)
af Poul Levin (1869-1929)
 Bog Holberg, Ludvig: Fabler. Af Ludvig Holberg. Paa ny udgivne ved A. E. Boye. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt og trykt hos P.R. Jørgensen (I Commission i J.H. Schubothes Boghandling), 1832. xxii + 210 sider (1832, novelle(r))
Detaljer
udgiver: A.E. Boye (1784-1851)
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-xiv: Forerindring [Signeret: A.E.B.].
 note til titel Side [xv]: L. Holbergs Moralske Fabler. Med hosføyede Forklaringer. Tredie lidet forkortede Oplag [Udformet som titelblad].
 note til titel Side [xvii]-xxii: Fortale til Læseren [Holbergs oprindelige forord].
 note til titel Side [205]-10: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Udg. ved A.E. Boye. 2. Opl. ♦ Kbh., 1832 (1832, digte) BDsupp:sp775
Detaljer
udgiver: A.E. Boye (1784-1851)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
kollaps Noter
 note til titel 4. Oplag, 1844.
 note til titel 5. Oplag, 1865.
 Bog anonym [Holberg, Ludvig]: Niels Klims Reise under Jorden. Efter den Baggesenske Oversættelse paa ny udgiven, med Rettelser og Forandringer ved J. C. Lange. ♦ Kbh., 1834 (1834, tekster)
serietitel: Holbergs Vittighedsverker, 1
serietitel: Gallerie for danske Classikere, 13
Detaljer
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Holbergs Vittighedsverker. 1. Bind. Gallerie for danske Classikere. 13. Bind.
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Paa ny udg. af J.C. Lange. ♦ Kbh., 1835. 283 + xxvi sider, 15 kobbere (1835, digte) BDsupp:sp775
serietitel: Gallerie for danske Classikere, 19
serietitel: Vittighedsværker, 2
Detaljer
udgiver: J.C. Lange (1785-1850)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Dannora, side 306-09 [Anmeldelse].
 Note (baseret på værk) Holst, Wilhelm: [indgår i: Zumalla, og Peder Paars paa Anholt [s085]] Peder Paars paa Anholt eller Den fortabte Nille. (Bearbeidet efter Holbergs comiske Heltedigt). Side [85]-152 (1840, dramatik) BDsupp:sp788 👓
Detaljer
af Wilhelm Holst (1807-1898)
kollaps Noter
 note til titel Indsendt til Det kgl. Teater 1837, men blev afvist. Link til ekstern webside Censurinstitutionen ved Det kgl. Teater
 Bog antologi: Danske Fabler. Samlede pg idgovme af Frederik Schaldemose. Med 12 Lithographier. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af H.C. Klein, 1842. [4] 150 sider, 12 tavler. Pris: 1 Rbd. (Trykkeri: Trykt i det Seidelinske Officin hos Louis Klein) (1842, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Fr. Schaldemose (1783-1853)
illustrationer af Anonym
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
kollaps Noter
 note til titel 3 upaginerede sider: Indhold [alfabetisk liste].
 note til titel 1 upagineret side: Trykfeil.
 note til titel Omslagslitografiet har: Em. Bærentzen & Co. lith. Inst. Kjöbenhavn.
 note til titel Dansk Bogfortegnelse 1841-58 anfører: Klein i Kbh., Odense, Milo.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Berlingske Tidende No. 79 (31-3-1842), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. Komedie i fem Acter. Af Holberg. Først Gang udgiven med Træsnit 1842 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P.C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Flinch, 1842. 62 sider, illustreret (1842, dramatik)
Detaljer
udgiver: Frederik Frølund (1806-1882)
udgiver: A. Flinch (1813-1872)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Subskribenter på Almanak eller Huuskalender kunne få udgaven til 18 skilling, øvrige til 24 skilling. Oplaget var på 2000 eksemplarer.
 Bog Holberg, Ludvig: Julestuen. Komedie i een Akt, af Holberg. Første Gang udgivet med Træsnit i Julen 1842 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, 1842. 34 sider, illustreret (1842, dramatik)
Detaljer
udgiver: Frederik Frølund (1806-1882)
udgiver: A. Flinch (1813-1872)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2d] 1. udgave: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
kollaps Noter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Den danske Skueplads eller Ludvig Holbergs samtlige Comoedier i eet Bind. Udgivne med Anmærkninger, og et Tillæg, indeholdende adskillige Oplysninger m. m. ved A. E. Boye. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Forlags-Foreningen, 1843. xii + 730 sider (1843, dramatik)
Detaljer
udgiver: A.E. Boye (1784-1851)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 4 hæfter fra 1842-43, trykt i 5000 eksemplarer.
 note til titel Side i-xii: Fortale til denne Udgave [signeret: Kiøbenhavn, den 11te August 1843, A.E. Boye].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Holberg, Ludvig: Diderich Menschenschrek Komedie i een Akt af Holberg. Første Gang udgiven med Træsnit 1843 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, [1843]. 45 sider, illustreret (1843, dramatik)
Detaljer
udgiver: Frederik Frølund (1806-1882)
udgiver: A. Flinch (1813-1872)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4b] 1. udgave: Diderich Menschen-Skræk. Comoedie i 1 Act
kollaps Noter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Comedier. Udgivne, med Anmærkninger under Texten, Indledninger og Oplysninger til ethvert Lystspil, for det Holbergske Samfund. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Jens Hostrup Schultz [ikke i boghandlen], 1843. Første Bind, lvi + 350 sider (1843, dramatik)
Detaljer
noter af Christian Molbech (1783-1857)
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-xxxviii: Fortale [signeret: Kiøbenhavn, i December 1843, C. Molbech].
 note til titel Kun bind 1 udkom. Ikke til salg gennem Boghandler, men kunne erhverves mod betaling af medlemskontingent til foreningen.
 Bog Holberg, Ludvig: Ulysses von Ithacia eller en tydsk Komedie. Komedie i fem Akter af Holberg. Første Gang udgivet med Træsnit 1843 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. E. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, [1843]. 93 sider, illustreret (1843, dramatik)
Detaljer
udgiver: Frederik Frølund (1806-1882)
udgiver: A. Flinch (1813-1872)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3b] 1. udgave: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Comoedie
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Den Stundesløse. Komedie i tre Akter af Holberg. Først Gang udgiven med Træsnit 1844 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P.C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, 1844. 84 sider, illustreret (1844, dramatik)
Detaljer
udgiver: Frederik Frølund (1806-1882)
udgiver: A. Flinch (1813-1872)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Comisk Heltedigt. Udgivet med 100 Illustrationer af et Selskab ved I. Davidsen. Tegningerne udført af P. C. Klæstrup, Træsnittene af A. Kittendorff. ♦ Kjøbenhavn, I.G. Salomon, 1857. viii + 311 sider, illustreret (1845, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 10 månedlige hæfter i årene 1843-44.
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af, samt trykt hos Behrends Enke, 1847. 40 sider (1847, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel [2. Oplag], 1856.
 note til titel [3. Oplag], 1857.
 note til titel [4. Oplag], 1860.
 Dramatik Holberg, Ludvig: Comedier. Udgivne for det Holbergske Samfund af F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i det Berlingske Bogtrykkeri, 1847-54. 1-8. Bind (1847, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
kollaps Noter
 note til titel Bind 2 udkom først, tænkt i forhold til bind 1 udgivet i 1843 ved Molbech. Men 1848 kom bind 1 i samme udstyr som de øvrige bind og afløste dermed den tidligere ufuldstændige udgaves første bind.
 note til titel Udgivelsen var kun bestemt for samfundets medlemmer, men blev senere givet Gyldendal i kommission.
 url Fyld visning af teksten (Bind 1) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fyld visning af teksten (Bind 2) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fyld visning af teksten (Bind 3) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fyld visning af teksten (Bind 4) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fyld visning af teksten (Bind 5) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fyld visning af teksten (Bind 6) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fyld visning af teksten (Bind 7) på: Link til ekstern webside MDZ
 url Fyld visning af teksten (Bind 8) på: Link til ekstern webside MDZ
 Bog Holberg, Ludvig: [Danske Værker [12b]] Niels Klims Underjordiske Reise. Oversat efter Holbergs latinske Original. Side 173-370 (1847, roman) 👓
Detaljer
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
 Bog Holberg, Ludvig: Den pantsatte Bondedreng. Komedie i tre Akter, af Holberg. Første Gang udgiven med Træsnit 1848 af Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. E. [ie: C.] Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, [1848]. 45 sider, illustreret (1848, dramatik)
Detaljer
udgiver: A. Flinch (1813-1872)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4d] 1. udgave: Dend pandtsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter
kollaps Noter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Den danske Skueplads eller Ludvig Holbergs samtlige Comoedier i eet Bind. Udgivne ved A. E. Boye. Med Anmærkninger, og et Tillæg, indeholdende adskillige Oplysninger m. m. Anden Udgave. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af Forlags-Foreningen, 1852. xvi + 712 + [1] sider (1852, dramatik)
Detaljer
udgiver: A.E. Boye (1784-1851)
udgiver: P.H. Boye (1816-1889)
kollaps Noter
 note til titel Udgivelsen blev fuldendt efter A.E. Boyes død 1851 af hans søn, Peter Henrik Boye.
 Dramatik Holberg, Ludvig: Samtlige Comedier i eet Bind. Udgivne af D. F. Holm. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af P. Larsen, 1853. 599 sider (1853, dramatik)
Detaljer
udgiver: Pseudonym og undersøges
kollaps Noter
 note til titel D.F. Holm formodes at være et pseudonym, måske for P. Larsen.
 note til titel Udgivet som gratis præmie til Almeennyttigt Dansk Konversations-Lexikon, men kunne også købes separat.
 note til titel Restoplaget overgik til Pio, og findes med nyt titelblad: Ludvig Holbergs samtlige Comedier i eet Bind. ♦ Kjøbenhavn, Hos Boghandler W. Pio, 1856.
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Udg. for det Holbergske Samf. af F. L. Liebenberg. ♦ (Gyldendal), 1855 (1855, digte)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandestøber. Comedie i fem Akter, af Holberg. Første Gang udgiven med Træsnit 1855 af Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, [1855]. 72 sider, illustreret (1855, dramatik)
Detaljer
udgiver: A. Flinch (1813-1872)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 Tekster Holberg, Ludvig: Qvindernes Emancipation eller Zille Hansdatters Gynaicologia (1857, humor)
 Bog Holberg, Ludvig: Niels Klims underjordiske Reise. Overs. af N. V. Dorph. Med Oplysn. af E. Werlauff. 2. forøgede Udgave. ♦ A.F. Høst, 1857 (1857, tekster)
Detaljer
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
noter af Erik Christian Werlauff (1781-1871)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Comisk Heltedigt. Med 100 Illustrationer. [2. Udg.] ♦ Kjøbenhavn, Andr.Fred. Høst's Forlag, 1857. iii + 311 [1] sider, illustreret (1857, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
kollaps Noter
 note til titel Side [273]-296: Fortaler til de tvende af Holberg selv besørgede Udgaver af Peder Paars.
 note til titel Side [297]-311: Kritik over Peder Paars. Holbergs tredie Satire.
 note til titel 3. Oplag, 1878.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 84 (11-4-1857), side 1 [Anmeldelse af I. Levin) Link til ekstern webside Mediestream Levin, Israel Israel Levin
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget eller den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. [1858]. 16 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 179) (1858, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 8:179
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Den Stundesløse. Comoedie udi tre Acter. ♦ [1858]. 24 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 180) (1858, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 8:180
Detaljer
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Jakob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Komedie i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1860]. 47 sider (1860, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3a] 1. udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie
 Bog Holberg, Ludvig: Den Stundesløse. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og faaes tilkjøbs hos E. C. Løser, [1860]. 53 sider (1860, dramatik)
Detaljer
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
kollaps Noter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Den Vægelsindede (1860, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og faaes tilkjøbs hos E.C. Løser, [1861] (1861, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Boghandler V. Pio, 1861. 646 sider (2-spaltede) + portræt (1861, dramatik)
Detaljer
redigeret af Israel Levin (1810-1883)
1867 Senere udgave: Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin. Med 40 Illustrationer af Wilh. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlag, 1867. 646 [1] sider, illustreret
1876 Senere udgave: Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin. Med 40 Illustrationer af Wilh. Rosenstand. ♦ Wøldike, 1876. 644 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Oplaget overgik til Fr. Wøldike, der trykte nyt titelblad med årstallet 1861 og ny forlagsangivelse.
 note til titel Også udgivet af Fr. Wøldike med nyt titelblad og 40 litografier: Holbergs Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin. Med 40 Illustrationer af Wilh. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlag, 1867.
 note til titel Illustrationerne kunne også købes separat.
 url Fuld visning, udgave med titelblad fra Wøldikes forlag 1861, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s003] Holberg, Ludvig: Den Politiske Kandstøber (1861, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
[s025] Holberg, Ludvig: Den Vægelsindede (1861, dramatik)
[s046] Holberg, Ludvig: Jean de France eller Hans Frandsen (1861, dramatik)
[s066] Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde (1861, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
[s083] Holberg, Ludvig: Mester Gert Westphaler eller Den meget talende Barbeer (1861, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1e] 1. udgave: Mester Geert Westphaler eller Den meget talende Barbeer. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1723
[s097] Holberg, Ludvig: Den Ellefte Junii (1861, dramatik)
[s120] Holberg, Ludvig: Barselstuen (1861, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2b] 1. udgave: Barselstuen. Comoedie, forestillet første Gang, paa dend Danske Skue-Plads 1723
[s148] Holberg, Ludvig: Det Arabiske Pulver (1861, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2c] 1. udgave: Det Arabiske Pulver. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
[s159] Holberg, Ludvig: Jule-Stue (1861, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2d] 1. udgave: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
[s168] Holberg, Ludvig: Mascarade (1861, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2e] 1. udgave: Mascarade. Comoedie forestilled paa den danske Skue-plads 1724
[s190] Holberg, Ludvig: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat (1861, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3a] 1. udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie
[s217] Holberg, Ludvig: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Comoedie (1861, dramatik)
[s240] Holberg, Ludvig: Kilde-Reysen (1861, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3c] 1. udgave: Kilde-Reysen. Comoedie udi 3 Acter
[s252] Holberg, Ludvig: Melampe (1861, dramatik)
[s279] Holberg, Ludvig: Uden Hoved og Hale (1861, dramatik)
[s303] Holberg, Ludvig: Henrich og Pernille (1861, dramatik)
[s324] Holberg, Ludvig: Diderich Menschen-Skræk (1861, dramatik)
[s336] Holberg, Ludvig: Hexerie eller Blind Allarm (1861, dramatik)
[s362] Holberg, Ludvig: Den Pantsatte Bonde-Dreng (1861, dramatik)
[s375] Holberg, Ludvig: Det Lykkelige Skibbrud (1861, dramatik)
[s400] Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg (1861, dramatik)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
[s421] Holberg, Ludvig: Pernilles Korte Frøiken-Stand (1861, dramatik)
[s438] Holberg, Ludvig: De Usynlige (1861, dramatik)
[s453] Holberg, Ludvig: Den Stundesløse (1861, dramatik)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
[s478] Holberg, Ludvig: Den honette Ambition (1861, dramatik)
[s494] Holberg, Ludvig: Plutus eller Proces imellem Fattigdom og Riigdom (1861, dramatik)
[s516] Holberg, Ludvig: Huus-Spøgelse eller Abracadabra (1861, dramatik)
[s535] Holberg, Ludvig: Den forvandlede Brudgom (1861, dramatik)
[s543] Holberg, Ludvig: Don Ranudo de Colibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed (1861, dramatik)
1745 1. udgave: Don Ranudo de Colibrados Oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in Fünf Aufzügen. Von Ludwig Holberg. Aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt [von Elias Caspar Reichard]. ♦ Copenhagen und Leipzig, bey Christian Gottlob Mengel und Compagnie, 1745. 104 sider
[s569] Holberg, Ludvig: Philosophus udi egen Indbilding (1861, dramatik)
[s594] Holberg, Ludvig: Republiqven eller Det gemeene Beste (1861, dramatik)
[s614] Holberg, Ludvig: Sganarels Reyse til det Philosophiske Land (1861, dramatik)
Tillæg
[s625b] Holberg, Ludvig: Nye-Aars Prologus (1861, dramatik)
[s630] Holberg, Ludvig: Den Danske Comoedies Liigbegjængelse (1861, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandestøber. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1861]. 49 sider (1861, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Barselstuen (1862, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2b] 1. udgave: Barselstuen. Comoedie, forestillet første Gang, paa dend Danske Skue-Plads 1723
 Bog Holberg, Ludvig: Don Ranudo de Kolibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed. Komedie i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og faaes tilkjøbs hos E.C. Løser, 1862. 55 sider (1862, dramatik)
Detaljer
1745 1. udgave: Don Ranudo de Colibrados Oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in Fünf Aufzügen. Von Ludwig Holberg. Aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt [von Elias Caspar Reichard]. ♦ Copenhagen und Leipzig, bey Christian Gottlob Mengel und Compagnie, 1745. 104 sider
 Dramatik Holberg, Ludvig: Henrik og Pernille. Komedie i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og faaes tilkjøbs hos E.C. Løser, [1862]. 43 sider (1862, dramatik)
 Dramatik Holberg, Ludvig: Den honette Ambition (1862, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Julestuen. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og faaes tilkjøbs hos E.C. Løser, [1862]. 24 sider (1862, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2d] 1. udgave: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
kollaps Noter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Pernilles korte Frøkenstand (1862, dramatik)
 Dramatik Holberg, Ludvig: Det lykkelige Skibbrud (1863, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Paany udgivet af F. L. Liebenberg. Med sex Tegninger af W. Marstrand, ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlagsboghandel, 1863. xiii + 256 sider + 6 billeder (1863, digte)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
 Bog Holberg, Ludvig: Mindre poetiske Skrifter. Udgivne af F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Samfundet til den danske Literaturs Fremme, 1866. 461 [2] sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1866, digte) 👓
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
kollaps Noter
 note til titel Side [261]-yy: Orthographiske Anmerkninger, hvorudi Autors Skrive-Maade med Exempler af Metamorphosi forklares.
 note til titel Side [295]-444: Anmærkninger af Udgiveren.
 note til titel Side [445]-54: Udgaver og Oversættelser.
 note til titel Side [455]-61: Afvigende Læsemaader.
 note til titel Side [462]: Rettelser.
 note til titel Side [463]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
kollaps Indhold

[s001] Holberg, Ludvig: Metamorphosis eller Forvandlinger. Side [1]-[107] (1866, digte)
1726 1. udgave: Metamorphosis eller Forvandlinger ved Hans Mikkelsen Borg og Indvaaner udi Callundborg med nogle orthographiske Anmerkninger. ♦ Kbh., 1726
[s109] Holberg, Ludvig: Fire Skiemte-Digte med tvende Fortaler. Side [109]-201 (1866, digte)
1722 1. udgave: 4re Skiemte-Digte. Med Tvende Fortaler, samt Zille Hans Dotters Forsvars-Skrift for Qvinde-Kiønned. ♦ [Kbh.], 1722. [120 sider]
[s203] Holberg, Ludvig: Zille Hans Dotters Gynaicologia eller Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet. Med en Epistel til Hans Mikkelsen. Side [203]-38 (1866, digte)
1722 1. udgave: 4re Skiemte-Digte. Med Tvende Fortaler, samt Zille Hans Dotters Forsvars-Skrift for Qvinde-Kiønned. ♦ [Kbh.], 1722. [120 sider]
[s239] Holberg, Ludvig: Den Jydske Feyde. Side [239]-46 (1866, digte)
1729 1. udgave: Den Jydske Feide. ♦ [Ukendt udgiver], [1729]. [7] sider
[s247] Holberg, Ludvig: Laniena Daphnica eller Det Daphniske Blodbad. Side [247]-59 (1866, digte)
1746 indgår i: Mindre poetiske Skrifter [s271] 1. udgave: Laniena Daphnica eller Det Daphniske Blodbad. Side [271]-88
 Bog Holberg, Ludvig: Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin. Med 40 Illustrationer af Wilh. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlag, 1867. 646 [1] sider, illustreret (1867, dramatik)
Detaljer
noter af Israel Levin (1810-1883)
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
1861 1. udgave: Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Boghandler V. Pio, 1861. 646 sider (2-spaltede) + portræt
kollaps Noter
 note til titel Titeloplag, dvs. restoplaget fra 1861 er forsynet med nyt titelblad og med indsatte Rosenstandske illustrationer i litografi. Udkom i 40 hæfter 1865-67.
 Bog Holberg, Ludvig: Niels Klims underjordiske Reise. Overs. af J. Baggesen. Udg. af I. Levin. Med 16 Kb. ♦ Schubothe, 1867. illustreret (1867, roman)
Detaljer
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
udgiver: Israel Levin (1810-1883)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
 Dramatik Holberg, Ludvig: To Komedier. Den politiske Kandestøber. Jeppe paa Bjerget. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1868. 122 sider, illustreret (1868, dramatik)
serietitel: Folkelæsning, 13
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1880 [Teksten "To Komedier" optræder nu som undertitel].
 note til titel Tredje Oplag, 1890.
kollaps Indhold

[a] Holberg, Ludvig: Den politiske Kandestøber (1868, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
[b] Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget (1868, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Dramatik Holberg, Ludvig: Jean de France (1868, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget. Komedie af Ludvig Holberg. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1868. 50 sider + billede (1868, dramatik)
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 10
Detaljer
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af »Folkelæsning« 1868.
 note til titel Andet Oplag, 1872. 48 sider (Særtryk Nr. 10).
 note til titel Jeppe paa Bjærget ... Tredje Oplag, 1880.
 note til titel Jeppe paa Bjærget eller Den forvandlede Bonde. Fjerde Oplag, 1890. 52 sider.
 note til titel Jeppe paa Bjærget eller Den forvandlede Bonde. Komedie i fem Akter. Ved F. Rønning. Femte ændrede Oplag, 1913. 69 sider.
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandestøber. Komedie. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1868. 71 sider, illustreret (1868, dramatik)
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 13
Detaljer
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1880.
 note til titel Tredje Oplag, 1890.
 Dramatik Holberg, Ludvig: To Komedier. Barselstuen. Erasmus Montanus. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1869. 158 sider. (Folkelæsning) (1869, dramatik) 👓
serietitel: Folkelæsning, 22
Detaljer
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag 1890.
 note til titel Solgt i 7.557 eksemplarer.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s003] Holberg, Ludvig: Barselstuen. Komedie udi 5 Acter. (1723). Side [3]-90 (1869, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2b] 1. udgave: Barselstuen. Comoedie, forestillet første Gang, paa dend Danske Skue-Plads 1723
[s091] Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Komedie udi 5 Acter. (1723). Side [91]-158 (1869, dramatik)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Det arabiske Pulver (1869, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2c] 1. udgave: Det Arabiske Pulver. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
 Bog Holberg, Ludvig: Diderich v. Menschenschreck. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1869]. 23 sider (1869, dramatik)
Detaljer
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4b] 1. udgave: Diderich Menschen-Skræk. Comoedie i 1 Act
kollaps Noter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Hexerie eller blind Allarm. Komedie i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1869]. 46 sider (1869, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Komedie i 3 Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, 1869. 43 sider (1869, dramatik)
Detaljer
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [6c] 1. udgave: Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Comoedie udi 3 Acter uden Actricer
 Dramatik Holberg: Comedier i tre Bind, udgivne ved F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1869-70. Bind 1-3, 623 [1] + 638 [1] + 652 [1] sider (1869-70, dramatik)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
 Bog Holberg, Ludvig: Maskaraden. Komedie i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1869]. 47 sider (1869, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2e] 1. udgave: Mascarade. Comoedie forestilled paa den danske Skue-plads 1724
 Bog Holberg, Ludvig: Mester Gert Westphaler. Komedie i 1 Akt. ♦ [mellem 1869-80]. (1869-80, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1e] 1. udgave: Mester Geert Westphaler eller Den meget talende Barbeer. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1723
 Bog Holberg, Ludvig: Den pantsatte Bondedreng. Komedie i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1869]. 23 sider (1869, dramatik)
Detaljer
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4d] 1. udgave: Dend pandtsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Komedie. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1869. 70 sider (1869, dramatik)
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 25
Detaljer
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1890.
 note til titel Solgt i 4.532 eksemplarer.
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Komedie i fem Akter. ♦ Trykt og faaes tilkjøbs hos E.C. Løser, [1869]. 47 sider (1869, dramatik)
Detaljer
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandestøber. Barselstuen. ♦ Ribe, A. Damgaard, 1869. 134 sider. (Udvalg af ældre danske Digteres Værker, II, Første Hefte) (1869, dramatik)
serietitel: Udvalg af ældre danske Digteres Værker, 2
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Mere udkom ikke.
kollaps Indhold

[b] Holberg, Ludvig: Barselstuen (1869, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2b] 1. udgave: Barselstuen. Comoedie, forestillet første Gang, paa dend Danske Skue-Plads 1723
 Bog Holberg, Ludvig: Jacob von Thybo. Komedie. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1870. 90 sider (1870, dramatik)
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 39
Detaljer
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3a] 1. udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie
kollaps Noter
 note til titel Anden Oplag, 1890.
 Bog Holberg, Ludvig: Den Stundesløse. Komedie af Ludvig Holberg. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1870. 84 sider + billede. (Særtryk Nr. 40) (1870, dramatik)
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 40
Detaljer
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
kollaps Noter
 note til titel Særtryk nr. 40 af »Folkelæsning« nr. 32.
 note til titel Andet Oplag, 1890.
 Bog Holberg, Ludvig: Jacob von Thybo og Den Stundesløse. To Komedier. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1870. 172 sider, illustreret (1870, dramatik)
serietitel: Folkelæsning, 32
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3a] 1. udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1890.
kollaps Indhold

[b] Holberg, Ludvig: Den Stundesløse (1870, dramatik)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Mester Gert Westphaler (1871, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1e] 1. udgave: Mester Geert Westphaler eller Den meget talende Barbeer. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1723
 Bog Holberg, Ludvig: Den pantsatte Bondedreng. Komedie udi 3 Acter. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1872. 41 sider, illustreret (1872, dramatik)
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 56
Detaljer
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4d] 1. udgave: Dend pandtsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1890.
 Bog Holberg, Ludvig: Henrich og Pernille. og Den pantsatte Bondedreng. To Komedier. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1872. 107 sider, illustreret (1872, dramatik)
serietitel: Folkelæsning, 54
Detaljer
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4a] 1. udgave: Henrik og Pernille. Comoedie i 3 Acter
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1890.
 note til titel Samlet trykt i 6.552 eksemplarer, udsolgt.
kollaps Indhold

[b] Holberg, Ludvig: Den pantsatte Bondedreng (1872, dramatik)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4d] 1. udgave: Dend pandtsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Henrich og Pernille. Komedie. Med et Billede af W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1872. 66 sider, illustreret (1872, dramatik)
serietitel: Særtryk af »Folkelæsning«, 55
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4a] 1. udgave: Henrik og Pernille. Comoedie i 3 Acter
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1890.
 Tekster Holberg, Ludvig: Niels Klims underjordiske Rejse. Fra Latin oversat af N. V. Dorph. 3. Udgave ved C. Dorph. ♦ Høst, 1874. (1874, tekster)
oversat af N.V. Dorph (1783-1858)
udgiver: Christian Dorph (f. 1966)
 Dramatik Holberg: Den danske Skueplads eller Holbergs Comedier. Udgivne ved F. L. Liebenberg. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1876. 598 sider (1876, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1876.
 note til titel Tredie Oplag, 1884.
 note til titel Fjerde Oplag, 1893. G.E.C. Gad.
 note til titel Femte Oplag, 1922. G.E.C. Gad.
 Dramatik Holberg, Ludvig: Holbergs Comedier i eet Bind. Paany udgivet af Dr. phil. H. Schou. Med 40 Billeder tegnede af Wilh. Rosenstand samt Holbergs Portrait. ♦ Kjøbenhavn, Fr. Wøldikes Forlag, 1876. 644 sider (1876, dramatik)
Detaljer
udgiver: Henrik Schou (1823-1908)
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
kollaps Noter
 note til titel Komedierne trykt i tospaltet format.
 anmeldelse Nær og Fjern 1876, nr. 186 (23-1-1876) [Anmeldelse af Otto Borchsenius].
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. Komedie i 5 Akter, af L. Holberg. Forestillet paa den danske Skueplads 1722. Med mange Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Jul. Strandbergs Forlag, [1876]. 60 sider, illustreret (1876, dramatik) 👓
Detaljer
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Egl. et direkte optryk af Frølund og Flinchs udgave fra 1842.
 note til titel [2. Oplag, 1904].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Holberg, Ludvig: Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin. Med 40 Illustrationer af Wilh. Rosenstand. ♦ Wøldike, 1876. 644 sider, illustreret (1876, dramatik)
Detaljer
udgiver: Henrik Schou (1823-1908)
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
1861 1. udgave: Comedier i eet Bind. Efter den liebenbergske Recension paany udgivne ved I. Levin. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Boghandler V. Pio, 1861. 646 sider (2-spaltede) + portræt
kollaps Noter
 note til titel Komplet i 20 Hefter à 35 Øre.
 Bog Holberg, Ludvig: Den ellefte Juni. Komedie i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1877]. 42 sider (1877, dramatik) 👓
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2a] 1. udgave: Den 11. Junii. Forestillet paa dend Danske Skue-Plads, første gang d. 11. Junii 1723
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Kilde-Reisen. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1878]. 23 sider (1878, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3c] 1. udgave: Kilde-Reysen. Comoedie udi 3 Acter
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Niels Klims underjordiske Reise. Oversat af J. Baggesen, med 1 Billede. ♦ Nyt dansk Forlagskons., 1878. (1878, roman)
Detaljer
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
 Bog Holberg, Ludvig: Julestuen. Komedie i 1 Akt af Ludvig Holberg. Forestillet paa den danske Skueplads 1721 [ie 1724]. Med mange Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Jul. Strandbergs Forlag, [1879]. 36 sider, illustreret (1879, dramatik)
Detaljer
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2d] 1. udgave: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Udg. af F. Liebenberg. 3. Udg. ♦ Philipsen, 1879. (1879, digte)
Detaljer
udgiver: F. L. Liebenberg (1810-1894)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
 Dramatik Holberg, Ludvig: Samtlige Komedier. Ved F. L. Liebenberg. (Benyttet efter Overenskomst med Forlagsbureauet i Kjøbenhavn). [Illustreret af Hans Tegner]. ♦ Kjøbenhavn, Ernst Bojesens Kunstforlag, 1883-88. Tomus I-III, illustreret (1883-88, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af annoncer (september 1883): ... vil udkomme i c. 30 maanedlige Hefter ... pris 1 Kr. 50 Øre pr. Hefte.
 url Fuld visning af bogen (Tomus 2) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 312 (23-9-1883), side 630 [Anmeldelse].
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 365 (28-9-1884), side 636-37 [Anmeldelse af Jul. Lange]. Lange, Julius Julius Lange
kollaps Indhold

[1a] Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber (1883, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
[1b] Holberg, Ludvig: Den Vægelsindede (1883, dramatik)
[1c] Holberg, Ludvig: Jean de France (1883, dramatik)
[1d] Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget (1883, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
[1e] Holberg, Ludvig: Mester Gert Westphaler. (I een Act) (1883, dramatik)
[1f] Holberg, Ludvig: Den ellefte Junii (1883, dramatik)
[1g] Holberg, Ludvig: Barselstuen (1883, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2b] 1. udgave: Barselstuen. Comoedie, forestillet første Gang, paa dend Danske Skue-Plads 1723
[1h] Holberg, Ludvig: Det Arabiske Pulver (1883, dramatik)
[1i] Holberg, Ludvig: Jule-Stuen (1883, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2d] 1. udgave: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
[1j] Holberg, Ludvig: Mascarade (1883, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2e] 1. udgave: Mascarade. Comoedie forestilled paa den danske Skue-plads 1724
[1k] Holberg, Ludvig: Jacob von Tyboe (1883, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3a] 1. udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie
[1l] Holberg, Ludvig: Ulysses von Ithacia (1883, dramatik)
[1m] Holberg, Ludvig: Kilde-Reysen (1883, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3c] 1. udgave: Kilde-Reysen. Comoedie udi 3 Acter
[1n] Holberg, Ludvig: Melampe (1883, dramatik)
[1o] Holberg, Ludvig: Uden Hoved og Hale (1883, dramatik)
[1p] Holberg, Ludvig: Henrich og Pernille (1883, dramatik)
[2s005] Holberg, Ludvig: Diderich Menschen-Skræk (1883, dramatik)
[2s029] Holberg, Ludvig: Hexerie eller Blind Allarm (1883, dramatik)
[2s071] Holberg, Ludvig: Den pantsatte Bonde-Dreng (1883, dramatik)
[2s097] Holberg, Ludvig: Det lykkelige Skibbrud (1883, dramatik)
[2s135] Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus (1883, dramatik)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
[2s171] Holberg, Ludvig: Pernilles korte Frøyken-Stand (1883, dramatik)
[2s201] Holberg, Ludvig: De Usynlige (1883, dramatik)
[2s229] Holberg, Ludvig: Den Stundesløse (1883, dramatik)
[2s267] Holberg, Ludvig: Den honnette Ambition (1883, dramatik)
[2s296] Holberg, Ludvig: Plutus (1883, dramatik)
[2s337] Holberg, Ludvig: Huus-Spøgelse eller Abracadabra (1883, dramatik)
[2s369] Holberg, Ludvig: Den forvandlede Brudgom (1883, dramatik)
[2s383] Holberg, Ludvig: Don Ranudo de Colibrados (1883, dramatik)
[2s425] Holberg, Ludvig: Philosophus udi egen Indbildning (1883, dramatik)
[2s467] Holberg, Ludvig: Republiqven eller Det gemene Beste (1883, dramatik)
[2s501] Holberg, Ludvig: Sganarels rejse til det philisophiske Land (1883, dramatik)
[2s523] Holberg, Ludvig: Mester Gert Westphaler. (I fem Acter) (1883, dramatik)
[2s553] Holberg, Ludvig: Nye-Aars Prologus til en Comedie (1883, dramatik)
[2s561] Holberg, Ludvig: Den Danske Comedies Liigbeiængelse (1883, dramatik)
 Note (andet) Eriksen, V.: Det arabiske Pulver. Comoedie i 1 Akt. ♦ Alfred Jacobsen, [1884]. Pris: kr. 0,15 (1884, dramatik)
Detaljer
af V. Eriksen (1853-1909)
kollaps Noter
 Bog Sven-Erik Olsen: Teatret med de små scener. Dansk Modelteaterforening, 2019: udgivelsesår fra: side 284: Alfred Jacobsens dukketeaterkomedier 1880-192.
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Ny Udg. m. 6 Tegninger af W. Marstrand. ♦ W.L. Wulff, 1884. (1884, digte)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
 Bog Holberg, Ludvig: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Komedie. Komedie i fem Akter med Prolog. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1884]. 33 sider (1884, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3b] 1. udgave: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Comoedie
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: The blue apron statesman. A comedy in five acts. From the Danish by T. Weber. (Published in memory of the 200-anniversary of Holberg's birthday the 3rd of December 1884). ♦ Copenhagen, Published by Emil Flensborg, 1885. 64 sider (1885, dramatik)
Detaljer
oversat af T. Weber
1724 1. udgave: Dend Politiske Kandestøbers Comoedie forandret anderledis end den tilforn har været trykt eller pleyer at spilles. Andre til Forlystelse. ♦ Kbh. 1724
kollaps Noter
 note til titel Side 62-64: Notes to the blue-apron statesman.
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus or Rasmus Berg. A comedy in five acts. From the Danish by T. Weber (Published in memory of the 200-aniversary of Holberg's birthday the 3rd of December 1884). ♦ Copenhagen, Published by T. Weber's Academy, 1885 [ie: 1884]. 104 sider (1885, dramatik)
Detaljer
oversat af T. Weber
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også: (The gross-amount of the sale of this comedy is given to the fund for the rebuilding of Christiansborg palace in Copenhagen).
 note til titel Side [96]-104: Notes to Erasmus Montanus.
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Illustreret af H. N. Hansen (1885, digte)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
 Bog Holberg, Ludvig: Don Ranudo de Colibrados Eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie i 5 Acter. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1887]. 103 sider (1887, dramatik)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 1
Detaljer
1745 1. udgave: Don Ranudo de Colibrados Oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in Fünf Aufzügen. Von Ludwig Holberg. Aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt [von Elias Caspar Reichard]. ♦ Copenhagen und Leipzig, bey Christian Gottlob Mengel und Compagnie, 1745. 104 sider
 Bog Holberg, Ludvig: Huus-Spøgelse eller Abracadabra og Den forvandlede Brudgom. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, 1887. 116 sider (1887, dramatik)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 12
Detaljer
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [6c] 1. udgave: Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Comoedie udi 3 Acter uden Actricer
kollaps Indhold

[s085] Holberg, Ludvig: Den forvandlede Brudgom. Side 85-116 (1887, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Den ellefte Junii. Comoedie udi fem Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 63 sider (1888, dramatik)
Detaljer
noter af F. L. Liebenberg (1810-1894)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2a] 1. udgave: Den 11. Junii. Forestillet paa dend Danske Skue-Plads, første gang d. 11. Junii 1723
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi fem Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet i Kjøbenhavn (O.H. Delbanco, G.E.C. Gad, Jacob Hegel, C.C. Lose), 1888. 58 sider, illustreret. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen og Lydiche) (1888, dramatik) 👓
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag], 1899. G.E.C. Gad.
 note om oplag [Nyt Oplag], 1908. G.E.C. Gad. 48 sider.
 note om oplag [Nyt Oplag], 1912. G.E.C. Gads Forlag.
 note om oplag [Nyt Oplag], 1918. G.E.C. Gads Forlag.
 Bog Holberg, Ludvig: Henrich og Pernille. Comoedie i3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 58 sider (1888, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4a] 1. udgave: Henrik og Pernille. Comoedie i 3 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Comedie udi tre Acter. Uden Actricer. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 54 sider (1888, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [6c] 1. udgave: Huus-Spøgelse eller Abracadabra. Comoedie udi 3 Acter uden Actricer
 Note (andet) Borch, Anna: Hvorfor? Holbergsk Studie i en Act. ♦ Pio, 1888. 72 sider, illustreret [af H.P. Hansen], med fasc. i tekst (1888, dramatik)
Detaljer
af Anna Erslev (1862-1919)
illustrationer af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel Med et tillæg: Melodramatiske Forestillinger til Ludvig Holbergs Minde.
 note til titel Opført på Aarhus Teater.
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 11-12-1888, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Holberg, Ludvig: Jacob von Thyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrevision. M. Bill. af W. Marstrand. ♦ Forlagsbureauet, 1888. (1888, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3a] 1. udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt Oplag]. Gad, 1907. 76 sider [I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 er titlen anført som: Jacob von Tyboe].
 Dramatik Holberg, Ludvig: Jean de France (1888, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Jule-Stue. Comoedie udi een Act. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, [1888]. Side 1-26 (1888, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2d] 1. udgave: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
kollaps Indhold

[b] Holberg, Ludvig: Kilde-Reysen. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, [1888]. Side 27-60 (1888, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3c] 1. udgave: Kilde-Reysen. Comoedie udi 3 Acter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Det lykkelige Skibbrud (1888, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Mascarade. Comoedie udi tre Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 63 sider, illustreret (1888, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2e] 1. udgave: Mascarade. Comoedie forestilled paa den danske Skue-plads 1724
kollaps Noter
 note til titel [Ny Oplag]. G.E.C. Gads Forlag, 1916.
 Dramatik Holberg, Ludvig: Melampe (1888, dramatik)
 Dramatik Holberg, Ludvig: Pernilles korte Frøkenstand (1888, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber. Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 63 sider (1888, dramatik)
Detaljer
bearbejdelse: F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel [Nyt Oplag], 1899. G.E.C. Gad.
 note til titel [Nyt Oplag], 1910. G.E.C Gads Forlag.
 note til titel [Nyt Oplag], 1916.
 note til titel [Nyt Oplag], 1922.
 note til titel [Nyt Oplag], 1930.
 Bog Holberg, Ludvig: Den Stundesløse. Comoedie udi tre Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1888. 69 sider, illustreret (1888, dramatik)
Detaljer
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
kollaps Noter
 note til titel [2. Oplag]. G.E.C. Gads Forlag, 1917. 73 sider [trykt med latinske bogstaver].
 Bog Holberg, Ludvig: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 65 sider (1888, dramatik)
Detaljer
andet: F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3b] 1. udgave: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Comoedie
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede.
 anmeldelse bind 12, side 194-95.
 Dramatik Holberg, Ludvig: Den Vægelsindede (1888, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Comedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, 1888. 47 sider (1888, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel [2. Oplag], 1894.
 note til titel [3. Oplag], Forlagt af G.E.C. Gad, 1901.
 note til titel [4. Oplag], Forlagt af G.E.C. Gad, 1908.
 note til titel [5. Oplag], G.E.C. Gads Forlag, 1914.
 note til titel [6. Oplag], G.E.C. Gads Forlag, 1919. 48 sider [trykt med latinske bogstaver].
 note til titel [7. Oplag], G.E.C. Gads Forlag, 1925. 46 sider [trykt med latinske bogstaver].
 note til titel [8. Oplag], G.E.C. Gads Forlag, 1932. 46 sider [trykt med latinske bogstaver].
 Dramatik Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjærget eller Den forvandlede Bonde og Mester Gert Westphaler eller Den meget talende Barber. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1888]. 124 sider (1888, dramatik)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 15
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ny Retskrivning.
 Dramatik Holberg, Ludvig: Mester Gert Westphaler. Det Arabiske Pulver (1888, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel De to komedier med hvert sit titelblad.
kollaps Indhold

[a] Holberg, Ludvig: Mester Gert Westphaler eller Den meget talende Bareer. Comoedie i een Act. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 39 sider (1888, dramatik)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1e] 1. udgave: Mester Geert Westphaler eller Den meget talende Barbeer. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1723
[b] Holberg, Ludvig: Det Arabiske Pulver. Comoedie udi een Act. F. L. Liebenbergs Textrecension. ♦ 1888. 70 sider (1888, dramatik)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2c] 1. udgave: Det Arabiske Pulver. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
 Dramatik Holberg, Ludvig: Den pantsatte Bondedreng. Diderich Menschen-Skræk (1888, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel De to komedier har hvert sit titelblad, men indbundet og solgt samlet.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[a] Holberg, Ludvig: Den pantsatte Bondedreng. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 37 sider, illustreret (1888, dramatik)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4d] 1. udgave: Dend pandtsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter
[b] Holberg, Ludvig: Diderich Menschen-Skræk. Comedie paa een Act. Comoedie paa een Act : F. L. Liebenbergs Textrecension : Med Billede af W. Marstrand (1888, dramatik)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4b] 1. udgave: Diderich Menschen-Skræk. Comoedie i 1 Act
 Bog Holberg, Ludvig: Don Ranudo de Colibrados eller Fattigdom og Hoffærdighed. Comoedie udi fem Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1889. 72 sider (1889, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
1745 1. udgave: Don Ranudo de Colibrados Oder Armuth und Hoffart. Ein Lustspiel in Fünf Aufzügen. Von Ludwig Holberg. Aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt [von Elias Caspar Reichard]. ♦ Copenhagen und Leipzig, bey Christian Gottlob Mengel und Compagnie, 1745. 104 sider
 Dramatik Holberg, Ludvig: Hexerie eller blind Allarm. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosentand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1889. 72 sider (1889, dramatik)
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
 Dramatik Holberg, Ludvig: Den honette Ambition (1889, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Philosophus udi egen Indbildning (1889, dramatik)
Detaljer
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [7a] 1. udgave: Philosophus udi egen Indbildning. Comedie udi 5 Acter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Plutus (1889, dramatik)
 Dramatik Holberg, Ludvig: Republiqven (1889, dramatik)
 Dramatik Holberg, Ludvig: Uden Hoved og Hale (1889, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: De Usynlige (1889, dramatik)
Detaljer
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5c] 1. udgave: De u-synlige. Comoedie udi 3 Acter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Det lykkelige Skibbrud. Med Oplysninger udg. af C. Dorph. ♦ C.A. Reitzel (Grøn), 1890. (Danske Forfattere, 1) (1890, dramatik)
serietitel: Danske Forfattere, 1
noter af Christian Dorph (f. 1966)
 Dramatik Holberg, Ludvig: Komedier. Udgivne af Julius Martensen. ♦ Kjøbenhavn, Det nordiske Forlag - (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1897-1909. 1.-13. Bind. (Trykkeri: F.E. Bording) (1897-1909, dramatik)
Detaljer
udgiver: Julius Martensen, f 1839 (1839-1910)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Berlingske Tidende 1-11-1897, side 3: [Subskriptionsindbydelse]. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Vignetter og omslagstegning af Hans Tegner.
 note til titel Udkom dels i bind à 4 kr., og dels i hæfter (4 pr. bind) à 1 kr.
 note til titel Også i bibliofil udgave: 50 nummererede eksemplarer i større format på bøttepapir med vandmærkerne "Holbergs Komedier", "Det nordiske Forlag", à 10 kr pr. bind.
 url Fuld visning af bind 1 på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Holberg, Ludvig: Det arabiske Pulver (1898, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2c] 1. udgave: Det Arabiske Pulver. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
 Tekster Holberg, Ludvig: Latinske Epigrammer. Oversatte af Sig. Müller. ♦ Kolding, [ikke i boghandlen], 1901. 16 sider (1901, tekster)
Detaljer
oversat af Sigurd Müller (1844-1918)
kollaps Noter
 note til titel Skoleprogram.
 Tekster Holberg, Ludvig: Et Hundrede Epigrammer. Udvalgte og oversatte fra Latin af Sigurd Müller. ♦ Det nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1902. 36 sider. Pris: kr. 1,00. (Trykkeri: Simon Bernsteen, Kjøbenhavn) (1902, tekster)
Detaljer
oversat af Sigurd Müller (1844-1918)
omslag af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note til titel Omslag, Titel, Friser og Vignetter tegnede af Hans Tegner.
 note til titel Oplag: 2000 eksemplarer.
 note til titel [Dedikation:] Til Hr. Professor, Dr. phil. M. Cl. Gertz med Tak og Hengivenhed fra Sigurd Müller.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside bjoerna.net
 Dramatik Holberg, Ludvig: Comoedier. Tryckt Aar 1723. (Faksimile-Udg.). ♦ Gyldendal, 1902. [Bind] I-II, 432 + 442 sider. Pris: kr. 6,00 (1902, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også i bibliofil-udgave, pris: 12,00 kr.
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Komisk Heltedigt. Illustrationerne af Louis Moe. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - J.L. Lybecker og E.A. Hirschsprung, 1902. 367 [1] sider, illustreret. Pris: kr. 3,25. (Trykkeri: H.H. Thieles Bogtrykkeri) (1902, digte) 👓
serietitel: Schubotheske Miniatur-Bibliotek
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note til titel Side [369]: Indhold.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Holberg, Ludvig: Julestuen. Komedie i 1 Akt. M. mange Billeder. ♦ Strandberg, 1903. 36 sider, illustreret. Pris: kr. 0,25 (1903, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2d] 1. udgave: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe på Bjerget eller den forvandlede Bonde. Komedie i 5 Akter. M. mange Billeder. ♦ Strandberg, 1904. 66 sider, illustreret. Pris: kr. 0,60 (1904, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Bog Holberg, Ludvig: Niels Klims underjordiske Reise. Oversat efter den latinske Original af Jens Baggesen. I ny Udg. ved C. V. Østergaard. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag,, 1905. 20 + x + 368 sider, 16 tavler. Pris: kr. 1,00. (Gyldendals Bibliothek for Hjemmet) (1905, tekster) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
illustrationer af Nicolai Abildgaard (1743-1809)
illustrationer af Jens Juel, f 1745 (1745-1802)
illustrationer af J.Fr. Clemens (1748-1831)
udgiver: Carl V. Østergaard (1879-1969)
forord af William Norvin (1878-1940)
andet: O. Siesbye (1833-1913)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
kollaps Noter
 note til titel Side 1-20: Indledning [Signeret Red. af Gyld.Bibl., side 14-20 skrevet af William Nielsen, og der er tak for bistand til O. Siesbye].
 note til titel Resten af bogen er et optryk med latinske bogstaver af Baggesens oversættelse, udgivet 1789 med kobberstik, stukket af Clemens efter tegninger af Abildgaard og Juel. Paginering starter forfra: x + 367 sider.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Note (baseret på værk) Andersen, Vilh.: Maskarade. Komisk Opera i tre Akter [med musik af Carl Nielsen]. ♦ Gyldendal, 1906. 98 sider, illustreret. Pris: kr. 1,75 (1906, dramatik)
se også: Mascarade
Detaljer
af Vilhelm Andersen (1864-1953)
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1928 Senere udgave: Maskarade. Komisk Opera i 3 Akter af Vilh. Andersen. Efter Ludvig Holberg. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 50 sider. Pris: kr. 1,65
kollaps Noter
 note til titel Illustreret af Hans Tegner.
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber. Komedie i 5 Akter. Med Indledn. og Oplysninger ved F. Rønning. 4. ændrede Oplag. M. 1 Billede. ♦ (Gad), 1906. 96 sider. Pris: kr. 0,60 (1906, dramatik)
Detaljer
noter af Frederik Rønning (1851-1929)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Bog Holberg, Ludvig: Den pantsatte Bondedreng. Udgivet af "Dansklærerforeningen" ved Knud Bokkenheuser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. 77 sider (1909, dramatik)
Detaljer
noter af Knud Bokkenheuser (1869-1936)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4d] 1. udgave: Dend pandtsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Det Arabiske Pulver. Indrettet for Børnenes Teater af Vilh. Eriksen (1910, dramatik)
Detaljer
bearbejdelse: V. Eriksen (1853-1909)
kollaps Noter
 note om oplag 6. Oplag, 1916.
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars (1910, digte)
Detaljer
illustrationer af Niels Wiwel (1855-1914)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenhauser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1911. 84 sider (1911, dramatik)
Detaljer
noter af Knud Bokkenheuser (1869-1936)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Andet Oplag, 1918.
 note til titel Tredie Oplag, 1921.
 anmeldelse Bind 12, side 26-27.
 Bog Holberg, Ludvig: Maskaraden. Komedie i tre Akter. Med Oplysninger udgivet af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 112 sider (1911, dramatik)
Detaljer
noter af Knud Bokkenheuser (1869-1936)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2e] 1. udgave: Mascarade. Comoedie forestilled paa den danske Skue-plads 1724
 Dramatik Holberg, Ludvig: Udvalgte komedier. ♦ København, Hus og Hjem's Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 221 sider. (Trykkeri: Frantz Christtreus Bogtrykkeri, København) (1911, dramatik)
serietitel: Dansk Digter-Bibliotek, 1
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [217]-21: Nogle Ordforklaringer.
kollaps Indhold

[s005] Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget eller Den forvandlede Bonde. Side [5]-53 (1911, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
[s054] Holberg, Ludvig: Mester Gert Westphaler eller Den meget talende Barber. Side [54]-92 (1911, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1e] 1. udgave: Mester Geert Westphaler eller Den meget talende Barbeer. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1723
[s093] Holberg, Ludvig: Den pantsatte Bondedreng. Side [93]-130 (1911, dramatik)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4d] 1. udgave: Dend pandtsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter
[s131] Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Side [131]-91 (1911, dramatik)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
[s192] Holberg, Ludvig: Julestue. Side [192]-216 (1911, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2d] 1. udgave: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
 Bog Holberg, Ludvig: Niels Klims underjordiske Rejse. Oversat efter den latinske Original af Jens Baggesen. ♦ København, Hus og Hjem's Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 284 sider. (Trykkeri: Frantz Christtreus Bogtrykkeri, København) (1911, roman) 👓
serietitel: Dansk Digter-Bibliotek, 2
Detaljer
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus (1912, dramatik)
Detaljer
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
 Samling Holberg, Ludvig: Samlede populære Skrifter. Udgivne af W. Mollerup. Illustrerede af R. Christiansen. ♦ Madsen-Lind, 1912. [Bind] i-xii, 192 + 192 + 240 + 208 + 192 + 192 + 176 + 208 + 192 + 192 + 240 + 176 sider, illustreret (1912, samling)
Detaljer
udgiver: W. Mollerup (1846-1917)
illustrationer af Rasmus Christiansen, f 1863 (1863-1940)
kollaps Noter
 note til titel Samlet i 4 bind.
 url Fuld visning af bogen (10.-12. Bind) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars (1913, digte)
Detaljer
udgiver: Carl S. Petersen (1873-1958)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
 Samling Holberg, Ludvig: Samlede Skrifter. Med Understøttelse af Carlsbergfondet udg. af Carl S. Petersen. ♦ Gyldendal, 1913-63. [Bind] 1-18 (1913-63, samling) 👓
udgiver: Carl S. Petersen (1873-1958)
 Bog Holberg, Ludvig: Den Stundesløse. Comoedie udi tre Acter. Indledning og Oplysninger af H. Albrechtsen. ♦ Kjøbenhavn, Lehmann & Stages Forlag, 1913. 99 sider. (Litteraturlæsning for Skolen, 1) (1913, dramatik)
serietitel: Litteraturlæsning for Skolen, 1
Detaljer
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
kollaps Noter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Comedier. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1914. 360 + 376 sider (1914, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. ♦ Gyldendal, 1915. 164 sider (1915, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Sven Gundel
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber. Comoedie udi 5 Acter. Indledn. og Oplysninger af H. Haase. ♦ Lehmann og Stage, 1915. 76 sider (1915, dramatik)
serietitel: Litteraturlæsning for Skolen, 7
Detaljer
noter af H. Haase (1859-1921)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Bog Holberg, Ludvig: Diderich Menschen-Skræk. Comoedie paa een Act. F. L. Liebenbergs Textrecension. ♦ København, G.E.C. Gads Forlag, 1917. 34 sider (1917, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4b] 1. udgave: Diderich Menschen-Skræk. Comoedie i 1 Act
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Den pantsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1917. 40 sider (1917, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [4d] 1. udgave: Dend pandtsatte Bonde-Dreng. Comoedie udi 3 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. 2. gennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 164 sider (1919, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Sven Gundel
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1919. 76 sider, illustreret (1919, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3a] 1. udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie
 Bog Holberg, Ludvig: Julestue. ♦ København, Andr. Fred. Høst & Søn [ikke i boghandlen], 1919. 37 sider (1919, dramatik)
Detaljer
redigeret af Lauritz Nielsen (1881-1947)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2d] 1. udgave: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
kollaps Noter
 note til titel Anonymt besørget af Laur. Nielsen, udgaven var ikke i boghandlen, men forlagets julegave til kunder. Trykt i 200 eksemplarer.
 Tekster Holberg, Ludvig: Niogniti epigrammer. Oversatte fra den latinske tekst av Jens Justesen (Carl Müller). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1922. 72 sider (1922, tekster)
serietitel: Gyldendals Miniatur-Bibliotek
Detaljer
oversat af Carl Arnoldus Müller (1818-1893, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Udvalgte epigrammer fra oversættelsen udgivet på Jacob Andersens Enkes Forlag, Thronhjem, 1-2. Halvdel, 1862-63, dels med parallel latinsk og dansk tekst, dels hver for sig.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 er titlen fejlagtigt anført som: Niogniti epigrammar.
 url Fuld visning af den samlede udgave (1862-63) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Holberg, Ludvig: Hin politiski kannustoypari. Umsett hevur Rikard Long. ♦ Havn í Føroyum, Felagið Varðin, 1922. 94 sider (1922, dramatik)
Detaljer
oversat af Rikard Long (1889-1977)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Person (om) Pedersen, Hans Hartvig Seedorff: Hyldest til Holberg. En Epilog. 1722 - 26. September - 1922. ♦ Pio, 1922. 20 sider. Pris: kr. 1,50 (1922, dramatik)
af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppi á fjallinum. Umsett hevur Rikard Long. ♦ Havn í Føroyum, Felagið Varðin, 1922. 64 sider (1922, dramatik)
Detaljer
oversat af Rikard Long (1889-1977)
oversat af Hans A. Djurhuus (1883-1951)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Den versificerede Epilog er oversat på vers af Hans A. Djurhuus.
 Dramatik Holberg, Ludvig: Comedier. Udg. af Hans Brix med Hans Tegners Illustrationer. ♦ Gyldendalske Boghandel, 1922-23. 1.-10. Bog, 156 + 130 + 216 + 152 + 184 + 174 + 168 + 128 + 120 + 136 sider. Pris: kr. 45,00 (1922-23, dramatik)
Detaljer
redigeret af Hans Brix (1870-1961)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til titel Indbundet i 3 bind benævnt Tomus I-III, sidetal: 491 + 501 + 542.
 url Fuld visning af bogen (Tomus I) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Samling Holberg, Ludvig: Comoedierne og de populære Skrifter. Festudgaven 1922. Ved Francis Bull, Georg Christensen, Carl Roos, S. W. P. Thomas og A. H. Winsnes. Comoedieerne. Tekstredaktion og Kommentarer ved Carl Roos. ♦ Aschehoug, 1922-24. [Bind] I-III + [2 bind] (1922-24, samling)
af Francis Bull (1887-1974, sprog: norsk)
af Georg Christensen (1877-1966)
af Carl Roos (1884-1962)
af Sigge Wilhelm Pantzerhielm Thomas (1886-1944, sprog: norsk)
af Andreas Hofgaard Winsnes (1889-1972, sprog: norsk)
 Person (om) Leopold, Svend: Ludvig Holberg. Roman. ♦ Kjøbenhavn - Kristiania - London - Berlin, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1922-24. [Bind 1-4], 284 + 381 + 309 + 201 sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, Kjøbenhavn) (1922-24, roman)
Detaljer
af Svend Leopold (1874-1942)
kollaps Noter
 note til titel Bindenes titler og udgivelsesår: [1]: Den unge Holberg, 1922. [2]: Professor Holberg, 1923. [3]: Assessor Holberg, 1923. [4]: Baron Holberg, 1924.
 note til titel [Bind 1], på titelbladets bagside bl.a.: Trykt ialt i 2000 Eksemplarer.
 note til titel [Bind 2], på titelbladets bagside bl.a.: Oplag: 1500 Eksemplarer.
 note om oplag Bind 1, 2. Oplag, 1922.
 note om oplag Bind 2, 2. Oplag, 1923.
 note om oplag Bind 4, 2. Oplag, 1924.
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 235 [Anmeldelse, signeret: K.K.N.].
 anmeldelse Bogens Verden, 1923, 5. Aarg., side 140 [Anmeldelse af bind 2, signeret K.K.N.].
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber. Comoedie. Forestillet paa den Danske Skueplads 1722. ♦ Gyldendalske Boghandel [ikke i boghandlen], 1922. 50 sider (1922, dramatik)
Detaljer
redigeret af Hans Brix (1870-1961)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel På titelsiden også: Hoved-Personerne udi Comoedien [rolleliste].
 note til titel På omslaget: Ludvig Holbergs Comoedier. Udgivet af Hans Brix med Hans Tegners Illustrationer.
 note til titel Udsendt af Gyldendalske Boghandel i formindsket facsimile som gratis prøvehæfte for udgaven af samtlige komedier.
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber. Comoedie udi fem Acter. Indledning og Oplysninger af H. Haase, Adjunkt ved Statsskolen i Randers. 2den Udgave. ♦ P. Haase & Søns Forlag, 1922. 75 sider (1922, dramatik)
serietitel: Litteraturlæsning for Skolen
Detaljer
noter af H. Haase (1859-1921)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Fotografisk optryk fretaget i Leipzig.
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi fem Acter. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. Tredie, ændrede Udgave. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1923. 161 sider (1923, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Sven Gundel
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet bl.a.: Oplag: 6000 Eksemplarer.
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenhauser. 4. ændrede Opl. ♦ Gyldendal, 1924. 120 sider. Pris: kr. 1,50 (1924, dramatik)
Detaljer
noter af Knud Bokkenheuser (1869-1936)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1925. 56 sider. Pris: kr. 0,50 (1925, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
andet: Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget. eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1925. 46 sider. Pris: kr. 0,50 (1925, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
andet: Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber. Comoedie. Med Oplysninger ved Oskar Schlichtkrull. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1925. 194 sider. Pris: kr. 2,00 (1925, dramatik)
Detaljer
noter af Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Dramatik Holberg, Ludvig: Udvalgte Comoedier. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1925. 1.-4. Bind, 222 + 236 + 250 + 250 sider (1925, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Barselstuen. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1926. 76 sider. Pris: kr. 0,50 (1926, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
andet: Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2b] 1. udgave: Barselstuen. Comoedie, forestillet første Gang, paa dend Danske Skue-Plads 1723
 Dramatik Holberg, Ludvig: Komedier. Udg. af Tage Høeg. (Tegninger af Axel Nygaard). ♦ Martin, 1926. [Bind 1-2], 324 + 318 sider. Pris: kr. 8,00 (1926, dramatik)
serietitel: Dansk Bogsamling
Detaljer
redigeret af Tage Høeg (1900-1961)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
kollaps Noter
 note til titel [Bind 1]: Jeppe paa Bjerget, Den politiske Kandstøber, Den Stundesløse, Jean de France, Jacob von Tyboe, Erasmus Montanus.
 note til titel [Bind 2]: Barselstuen, Julestuen, Maskarade, Henrich og Pernille, De Usynlige, Ulysses von Ithacia.
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Udg. af Harald Rue. (Tegninger af Henrik Starcke). ♦ Martin, 1926. 304 sider. Pris: kr. 4,00 (1926, digte)
serietitel: Dansk Bogsamling
Detaljer
udgiver: Harald Rue (1895-1957)
illustrationer af Henrik Starcke (1899-1973)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi fem Acter. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Sv. Gundel. 4. gennemsete Udgave. ♦ Gyldendal, 1927. 178 sider, illustreret. Pris: kr. 1,65 (1927, dramatik)
Detaljer
noter af Sven Gundel
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
 Bog (baseret på værk) : Maskarade. Komisk Opera i 3 Akter af Vilh. Andersen. Efter Ludvig Holberg. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 50 sider. Pris: kr. 1,65 (1928, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
af Vilhelm Andersen (1864-1953)
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
1906 1. udgave: Maskarade. Komisk Opera i tre Akter [med musik af Carl Nielsen]. ♦ Gyldendal, 1906. 98 sider, illustreret. Pris: kr. 1,75
 Tekster Holberg, Ludvig: Ludvig Holberg. Udg. af Th. A. Müller. ♦ Gyldendal, 1930. 342 sider + 1 tavle. (Gyldendals Bibliotek. Bind 14) (1930)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 14
udgiver: Th.A. Müller (1865-1950)
 Bog Rask, Rasmus: Johannes v. Háksen. Ludvig Holberg: Jean de France i islandsk Bearbejdelse ved Rasmus Rask. Udgivet efter Originalmanuskriptet af Jón Helgason. ♦ Levin & Munksgaard [ikke i boghandlen], 1934. 116 sider (1934, dramatik)
Detaljer
oversat af Rasmus Rask (1787-1832)
udgiver: Jón Helgason (1899-1986)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1c] 1. udgave: Jean de France eller Hans Frandsen. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Ufuldstændig gendigtning af Jean de France på islandsk, måske skrevet 1814-15.
 note til titel Trykt i 33 nummererede eksemplarer for Ejnar Munksgaards venner.
 Note (andet) Andersen, Vilh.: Kransen. Festspil til Holberg-Jubilæet 1934. ♦ Gyldendal, 1934. 114 sider (1934, dramatik)
af Vilhelm Andersen (1864-1953)
 Bog Holberg, Ludvig: Mascarade (1934, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2e] 1. udgave: Mascarade. Comoedie forestilled paa den danske Skue-plads 1724
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandestøber (1938, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Bog Holberg, Ludvig: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billeder af W. Marstrand. ♦ Gad, 1939. 68 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50 (1939, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Det arabiske Pulver. Indrettet for Børnenes Teater af Vilhelm Eriksen (1941, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2c] 1. udgave: Det Arabiske Pulver. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Udg. ved Sven Gundel. 6. Udg (1941, dramatik)
Detaljer
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Niels Klims underjordiske Rejse og det femte Monarkis Historie. ♦ Gyldendal, 1941. xxvii + 308 sider, illustreret (1941, roman)
Detaljer
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
forord af Vilhelm Andersen (1864-1953)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget eller Den forvandlede Bonde. 8. Udg. ved Morten Borup (1943, dramatik)
Detaljer
noter af Morten Borup (1894-1989)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber. Med Indledning og Kommentarer ved Oskar Schlichtkrull. 4. Udg. (1943, dramatik)
Detaljer
noter af Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi fem Acter. Udg. af Danslærerforeningen ved Sven Gundel. 7. Udg. ♦ Gyldendal, 1946. 182 sider. Pris: kr. 3,10 (1946, dramatik)
Detaljer
noter af Sven Gundel
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Julestue. Ill. af Alex. Secher. ♦ Forum, 1946. 46 sider, illustreret. Pris: kr. 5,25 (1946, dramatik)
serietitel: Danske Digteres Fødselsdag-Bøger, 2
Detaljer
illustrationer af Alex Secher (1913-1989)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2d] 1. udgave: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget. Modelteaterkomedie i 5 Akter. ♦ Aller (C. Larsens Bogh.), 1946. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1946, dramatik)
serietitel: Familie Journalens Modelteater
Detaljer
bearbejdelse: Anonym
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Adresse på Carl Larsens Boghandel: St. Regnegade 2.
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget. eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. ♦ Gad, 1946. 46 sider (1946, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note om oplag [Nyt oplag], 1961.
 Bog Holberg, Ludvig: Den stundesløse. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1946. 68 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50 (1946, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
illustrationer af Wilhelm Marstrand (1810-1873)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber. Comoedie. Med Indledning og Kommentarer ved Oskar Schlichtkrull. Udg. af Dansklærerforeningen. 5. Udg. ved Arne Olesen. ♦ Gyldendal, 1946. 104 sider. Pris: kr. 2,15 (1946, dramatik)
Detaljer
noter af Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
noter af Arne Olesen (1901-1969)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Bog Holberg, Ludvig: Den stundesløse. Comoedie udi tre Acter. Med Indledning og Noter ved Vilh. Øhlenschläger og Jørgen Øhlenschläger. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1946. 120 sider. Pris: kr. 2,90 (1946, dramatik)
Detaljer
noter af Vilhelm Øhlenschläger (1888-1954)
noter af Jørgen Øhlenschläger (1922-2010)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
 Dramatik Holberg, Ludvig: Fem Komedier. Den politiske Kandstøber, Jeppe paa Bjerget, Barselstuen, Erasmus Montanus, Den stundesløse. (Tekstgrundlag: Liebenbergs Udg. med enkelte Rettelser. Udg. med Indledning af F. J. Billeskov Jansen). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1948. 404 sider. Pris: kr. 5,75 (1948, dramatik)
serietitel: Danske Klassikere, 1
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
forord af F.J. Billeskov Jansen (1907-2002)
kollaps Indhold

[a] Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber (1948, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722
[b] Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget (1948, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
[c] Holberg, Ludvig: Barselstuen (1948, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2b] 1. udgave: Barselstuen. Comoedie, forestillet første Gang, paa dend Danske Skue-Plads 1723
[d] Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus (1948, dramatik)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
[e] Holberg, Ludvig: Den stundesløse (1948, dramatik)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5d] 1. udgave: Den Stundesløse. Comoedie udi 3 Acter
 Bog Holberg, Ludvig: Nikulás Klím. Íslenzk þyðing eftir Jón Ólafsson úr Grunnavik (1745). Jón Helgason bjó til prentunar. ♦ (Gad), 1948. 356 sider, illustreret. Pris: kr. 20,00 (1948, roman)
serietitel: Íslenzk rit siðari alda, 3
oversat af Jón Ólafsson, f 1705 (1705-1779)
udgiver: Jón Helgason (1899-1986)
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Indledning og Noter af Georg Christensen. Tegninger af Marlie Brande. (Udg. ved Georg Christensen). ♦ Holberg-Samfundet af 3. December 1922 (Gyldendal), 1949. 452 sider, illustreret. Pris: kr. 30,00 (1949, digte)
Detaljer
noter af Georg Christensen (1877-1966)
illustrationer af Marlie Brande (1911-1979)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget eller Den forvandlede bonde. Comoedie udi 5 Acter. Udgivet af Dansklærerforeningen. Ellevte udgave ved Morten Borup. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1949. 87 sider. Pris: kr. 2,40. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København) (1949, dramatik) 👓
Detaljer
noter af Morten Borup (1894-1989)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Forord til 6. udgave [Signeret: København, Oktober 1935. Morten Borup].
 note til titel Side [5], note efter forordet: I de senere udgaver er der kun foretaget nogle uvæsentlige ændringer.
 note til titel Side [7]-28: Indledning.
 note til titel Side [75]: Sprog og stil.
 note til titel Side [77]-85: Noter.
 note til titel Side [86]-87: Litteraturhenvisninger.
 Bog Holberg, Ludvig: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s377]] Hvorfor jeg ikke gifter mig. Side 377-83 (1953, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Moralske Tanker, Libr. I. Epigr. 171.
 Bog Holberg, Ludvig: Julestue (1954, dramatik)
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2d] 1. udgave: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724
 Dramatik Holberg, Ludvig: Udvalgte komedier (1954, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Rappe rim. 101 epigrammer udvalgteog gendigtede efter det latinske af Christopher Maaløe. Ill. af Arne Ungermann. ♦ Schønberg, 1955. 52 soder (1955, digte)
oversat af Christopher Maaløe (1928-1979)
illustrationer af Arne Ungermann (1902-1981)
 Bog Holberg, Ludvig: Théâtre de Holberg. Bd. 1-2 (1955, roman)
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget. Comoedie udi 5 Acter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Morgen Borup. 14. udg. (1955, dramatik)
Detaljer
noter af Morten Borup (1894-1989)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Dramatik Holberg, Ludvig: Den politiske Kandstøber. 8. udg. (1957, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget. Comoedie udi 5 Acter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Morten Borup. 15. udg. (1958, dramatik)
Detaljer
noter af Morten Borup (1894-1989)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
 Dramatik Holberg, Ludvig: Ulysses von Ithacia eller En tydsk Comoedie (1958, dramatik)
 Artikel (forord) antologi: Nogle dejlige viser at drikke hverandre til med. Sangbog for hjem og skåler. Med forord af Peder Palladius og Ludvig Holberg (1960, digte)
forord af Peder Palladius (1503-1560)
 Dramatik Holberg, Ludvig: Barselstuen og tre andre Komedier (1961, dramatik)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 76
noter af F.J. Billeskov Jansen (1907-2002)
 Bog Holberg, Ludvig: Niels Klims underjordiske rejse. Tegnet og genfortalt af Hans Scherfig. ♦ Risskov, Sirius, 1961. [8] sider + [76] blade, illustreret (1961, roman)
del af: Land og Folk
Detaljer
illustrationer af Hans Scherfig (1905-1979)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
kollaps Noter
 note til titel Udkom 9-10-1961. Oplag: 2.000 eksemplarer.
 note til titel Med forord af Hans Scherfig.
 note om oplag 2. oplag, 1973. [2.000 eksemplarer].
 note om føljeton Tegneserie i Land og Folk fra 3-7-1955 til 21-1-1956 i 202 striber. Fuld visning af tegneserien på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Dramatik Holberg, Ludvig: Den politiske Kandestøber. og tre andre Komedier (1961, dramatik)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 75
noter af F.J. Billeskov Jansen (1907-2002)
 Dramatik Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget og tre andre Komedier. Med Indledning og Noter af F. J. Billeskov Jansen (1961, dramatik)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 77
noter af F.J. Billeskov Jansen (1907-2002)
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. Træsnit af Povl Christensen. ♦ Hans Reitzel, 1961. 75 sider, illustreret (kvartformat) (1961, dramatik)
Detaljer
illustrationer af Povl Christensen (1909-1977)
forord af Johan Collett Müller Borgen (1902-1979, sprog: norsk)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 600 nummererede og signerede eksemplarer. Indeholder 31 træsnit trykt på stokkene.
 Dramatik Holberg, Ludvig: Den stundesløse (1962, dramatik)
 Bog Holberg, Ludvig: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrevision. Fotografisk Optryk (1963, dramatik)
Detaljer
redigeret af F. L. Liebenberg (1810-1894)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [3a] 1. udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie
 Dramatik Holberg, Ludvig: [indgår i antologien: Nordisk teater i TV [2c]] Jeppe paa Bjerget (1963, dramatik)
 Dramatik Holberg, Ludvig: Komedier (1963, dramatik)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 2
 Bog (digte) antologi: Levende dansk lyrik. Fra folkevisen til Stuckenberg. I udvalg ved Poul P. M. Pedersen. Tegninger af Svend Otto S. ♦ Jespersen og Pios Forlag, 1963. 604 sider, illustreret. Pris: kr. 12,75. (Trykkeri: trykt i Winds Bogtrykkeri, Haderslev) (1963, digte)
Detaljer
redigeret af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
oversat af C.E.F. Reinhardt (1829-1896)
oversat af Vilhelm la Cour (1883-1974)
digte af Morten Børup (1446-1526)
digte af Tycho Brahe (1546-1601)
digte af Hans Christensen Sthen (1544-1610)
digte af Anders Bording (1619-1677)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Carl Søeborg (1775-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Johan Ottosen (1859-1904)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
1949 1. udgave: Levende dansk lyrik. Fra folkevisen til Drachmann. I udvalg. Tegninger af Svend Otto. ♦ Jespersen og Pio, 1949. 610 sider, illustreret. Pris: kr. 19,75
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: 1. oplag blev udsendt i 1949. Dette er 2. oplag, hermed i alt trykt i 15.000 eksemplarer.
 note til titel Side [5-6]: Forord [Signeret: Poul P. M. Pedersen].
 note til titel Side [591]-97: Digtenes begyndelseslinjer.
 note til titel Side [599]-604: Indhold.
 note til titel Ud over digtene af de navngivne forfattere også: Side [7]-54: Folkeviser. Side 55-57: Klagedigt over Danmarks riges tilstand (1329, oversat fra latin af C.E.F. Reinhardt og Vilhelm la Cour). Side [109]-10: Vægtervers (1685).
 Bog Holberg, Ludvig: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s295]] Hvorfor jeg ikke gifter mig. Side 295-[302] (1965, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Moralske Tanker, Libr. I. Epigr. 171.
 Tekster Holberg, Ludvig: [indgår i antologien: København skildret af danske forfattere [s129]] Epistola CCLXXXIV. 1735. Side [129] (1966, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: F.J. Billeskov Jansen (1907-2002)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen er teksten anført med den konstruerede titel: Vægtersang.
 note til titel Epistel 284, gengivet efter F. J. Billeskov Jansens udgave 1947.
 Bog Holberg, Ludvig: Erasmus Montanus. eller Rasmus Berg. Comoedie udi fem Acter (1966, dramatik)
serietitel: Norske Klassiker-Tekster, 4
Detaljer
udgiver: Kjell Heggelund (f. 1932, sprog: norsk)
1731-54 i: Den Danske Skue-Plads [5a] 1. udgave: Erasmus Montanus eller Rasmus Berg. Comoedie udi 5 Acter
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Bergen.
 Tekster Holberg, Ludvig: [indgår i antologien: København skildret af danske forfattere [s164]] Københavns Brand. 1728. Side [164]-68 (1966, tekster) 👓
Detaljer
oversat af Aage Kragelund (1894-1985)
kollaps Noter
 note til titel Konstrueret titel. Fra det andet levnedsbrev "til en højvelbåren herre", 1737, oversat og udgivet af A. Kragelund, 1965.
 Bog Holberg, Ludvig: Niels Klims underjordiske Reise. Overs. fra Latin af Jens Baggesen efter "Nicolai Klimii iter svbterranevm novam". Optrykt efter Holbergsamfundets Udg. 1914. ♦ Gyldendal, 1968. 308 sider (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 33
Detaljer
oversat af Jens Baggesen (1764-1826)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
 Bog Holberg, Ludvig: Peder Paars. Optryk efter Holbergsamfundets Udg. 1949 (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 14
Detaljer
1720 1. udgave: Peder Paars. Poema heroico-comicum. Med tvende Fortaler og Just Justesens Anmerkninger. Tredie Edition Forbedret med et Tilleg til den Tredie Bog og med den Fierde, som er gandske nye. ♦ Tryckt Aar 1720
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. Med inledning, kommentarer och arbetsuppgifter av Bo Borgstrøm. ♦ Stockholm, Läromedelsförlagen, 1970. 76 sider (1970, dramatik)
serietitel: Skönlitteratur i Skolan
Detaljer
noter af Bo Borgström (f. 1932, sprog: svensk)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Sverige.
 note til titel Ny udgave af bog fra 1964.
 Bog Holberg, Ludvig: Niels Klims underjordiske rejse. 1741-1745. Ved A. Kragelund. ♦ Gad, 1970. Bind 1-3, (93 + 185) + (side 186-563) + 194 sider, 11 + 11 tavler (1970, roman)
Detaljer
oversat af Aage Kragelund (1894-1985)
1741 1. udgave: Nicolai Klimii iter svbterranevm. Novam tellvris theoriam ac historiam qvintæ monarchiæ adhvc nobis incognitæ exhibens e bibliotheca B. Abelini. ♦ Hafniæ & Lipsiæ, Svmptibvs Jacobi Prevssii, 1741. 380 sider, 3 farvelagte tavler og 1 kort
kollaps Noter
 note til titel Latinsk og dansk tekst. Også med latinsk titelblad: Nicolai Klimii iter subterraneum [...].
, , ,
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi fem Acter. [Ny utg. Ved Eiliv Eide]. ♦ Bergen, Eide, 1971. 70 sider, illustreret (1971, dramatik)
serietitel: Norske Klassiker-Tekster, 13
Detaljer
redigeret af Eiliv Eide (1920-2007, sprog: norsk)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Norge.
 Bog Holberg, Ludvig: [indgår i antologien: Fra Holberg til Rifbjerg [s025]] Maskerade. side 25-36 (1971, dramatik) 👓
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [2e] 1. udgave: Mascarade. Comoedie forestilled paa den danske Skue-plads 1724
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: Ludvig Holberg: Værker i 12 bind v. F. J. Billeskov Jansen. Rosenkilde og Bagger, 1969. Bind IV, side 191-212.
 note til titel Side 36-37: [Kommentarer].
 Bog Holberg, Ludvig: [indgår i antologien: Fra Holberg til Rifbjerg [s073]] Den vægelsindede. Side 73-80 (1971, dramatik) 👓
Detaljer
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1b] 1. udgave: Den Vægelsindede. Comoedie forestilled paa den danske Skueplads 1722
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af: Ludvig Holberg: Værker i 12 bind v. F. J. Billeskov Jansen. Rosenkilde og Bagger, 1969. Bind III, side 106-09 & 117-29.
 note til titel Side 80-81: [Kommentarer].
 Note (andet) antologi: Holberg læst og påskrevet. Fjorten komedier påny benyttet i 250-året for Ludvig Holbergs debut som dramatiker. Af Thomas Arnel [med flere]. ♦ Det Kgl. Teater, [1972]. 119 sider, illustreret (1972, dramatik)
Detaljer
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Billetkontoret, Kongens Nytorv, 1050 København K.
 Bog Holberg, Ludvig: Den politiske kandestøber. Komedie. ♦ Mikro, 1972. 64 sider (1972, dramatik)
serietitel: Mikro Skuespil
Detaljer
1724 1. udgave: Dend Politiske Kandestøbers Comoedie forandret anderledis end den tilforn har været trykt eller pleyer at spilles. Andre til Forlystelse. ♦ Kbh. 1724
kollaps Noter
 Note (andet) Maaløe, Christopher: Myrekrigen eller Den store prut. (Frit efter Holberg). Tegninger af Poul Eje. ♦ Schønberg, 1974. [32] sider, illustreret (31 cm) (1974, børnebog)
af Christopher Maaløe (1928-1979)
illustrationer af Poul Eje
kollaps Noter
 Bog Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bjerget eller Den forvandlede Bonde. Komedie i 5 Akter. Udg. af Dansklærerforeningen. Ved Poul Paludan. ♦ Gyldendal, 1975. 156 sider (1975, dramatik)
Detaljer
redigeret af Poul Paludan (1937-2008)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Ludvig Holberg: Den politiske Kandestøber
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 25-09-1722 på Lille Grønnegade
premiere 13-02-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 174, 1889-1975: 179)
Ludvig Holberg: Mester Gert Westphaler
eller Den meget talende Barber, Komedie i 1 Akt af Ludvig Holberg
(premiere 28-10-1722 på Lille Grønnegade
premiere 05-05-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 114, 1889-1975: 38)
Ludvig Holberg: Jean de France
eller Hans Frandsen, Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1953:] Musik: Svend S. Schultz
musik af Svend S. Schultz (1913-1998)
(premiere 1722 på Lille Grønnegade
premiere 04-08-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 61, 1889-1975: 78)
Ludvig Holberg: Jeppe paa Bjærget
eller Den forvandlede Bonde, Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1954 uden undertitel:] Dans: Børge Ralov
danse af Børge Ralov (1908-1981)
(premiere 1722 på Lille Grønnegade
premiere 04-06-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 148, 1889-1975: 206)
Ludvig Holberg: Den Vægelsindede
Komedie i 3 Akter af Ludvig Holberg
[Af Intim-Scenen med tilføjelsen:] (i moderne form og dragter)
[Fra 1962:] Musiken delvis komponeret og arrangeret af Knud Høgenhaven
musik af Knud Høgenhaven (1928-1987)
(premiere 1722-23 på Lille Grønnegade
premiere 07-07-1758 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 69, 1889-1975: 97)
Ludvig Holberg: Den ellevte Juni
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 11-06-1723 på Lille Grønnegade
premiere 18-06-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 45, 1889-1975: 17)
Ludvig Holberg: Barselstuen
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1923:] Teksten fra 1724-udgaven
[Fra 15-11-1936:] i ny bearbejdelse til 3 akter ved Holger Gabrielsen
[Fra 1947:] komedie af Ludvig Holberg. Bearbejdet til 3 akter af Holger Gabrielsen
[Fra 1959:] komedie i 3 akter af Ludvig Holberg. Musik: Leopold Mozarts børnesymfoni
bearbejdelse af Holger Gabrielsen (1896-1955)
musik af (Johann Georg) Leopold Mozart (1719-1787, sprog: tysk)
(premiere 01-10-1723 på Lille Grønnegade
premiere 13-08-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 159, 1889-1975: 141)
Ludvig Holberg: Det arabiske Pulver
Komedie i 1 Akt af Ludvig Holberg
(premiere sidste del af 1723 på Lille Grønnegade
premiere 27-06-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
Ludvig Holberg: Jacob von Tyboe
eller Den stortalende Soldat, Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 1724 på Lille Grønnegade
premiere 08-10-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 109, 1889-1975: 37)
Ludvig Holberg: Julestuen
Komedie i 1 Akt af Ludvig Holberg
(premiere 1724 på Lille Grønnegade
premiere 08-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 104, 1889-1975: 56)
Ludvig Holberg: Maskeraden
Komedie i 3 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1897:] Musikforspil: Menuet af Frederik Rung
[Fra 1914 under titlen:] Mascarade. Mellemaktsmusik: »Andante« af Joseph Haydn (efter 1. akts 1. afd.) og »Contradans« af C.A. Thielo (efter 1. akts 2. afd.)
[Fra 1915-16:] »Allegro di molto« af Joseph Haydn
[Fra 1954:] Musik: Knudåge Riisager, dans: Niels Bjørn Larsen
musik af Frederik Rung (1854-1914)
musik af Joseph Haydn (1732-1809, sprog: tysk)
musik af Carl Thielo (1707-1763)
musik af Knudåge Riisager (1897-1974)
danse af Niels Bjørn Larsen (1913-2003)
(premiere 1724 på Lille Grønnegade
premiere 30-12-1748 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 179, 1889-1975: 122)
Ludvig Holberg: Ulysses von Ithacia
eller En tysk Komedie, Komedie i 5 Akter med Prolog af Ludvig Holberg
[Fra 1884:] Forspil: Introduzione marziale til »Ulysses von Ithacia« af Niels W. Gade
[Fra 1934:] Musiken delvis efter Reinhard Kaisers opera »Ulysses«, samlet af Torben Krogh, bearbejdet af Palle Alsfelt, danse: Harald Lander
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
af Reinhard Kaiser (1674-1739, sprog: ukendt)
musik af Torben Krogh (1895-1970)
musik af Palle Alsfelt (1908-1997)
danse af Harald Lander (1905-1971)
(premiere sommeren 1724 på Lille Grønnegade
premiere 08-07-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 54, 1889-1975: 16)
Ludvig Holberg: Kilderejsen
Komedie i 3 Akter af Ludvig Holberg.
[Fra 1859:] I stedet for 2 Akt gives Intermedium, [komponeret efter Holbergs Opgave af August Bournonville, med Musik af J.P.E. Hartmann, Teksten til Korene af H.C. Andersen]
[Fra 1922:] Musiken arr. af F. Hemme, dansene arr. af Emilie Walbom
danse af August Bournonville (1805-1879)
musik af J.P.E. Hartmann (1805-1900)
sange af H.C. Andersen (1805-1875)
musik af F. Hemme (1871-1961)
danse af Emilie Walbom (1858-1932)
(premiere juli 1724 på Lille Grønnegade
premiere 30-06-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 36, 1889-1975: 11)
Ludvig Holberg: Diderich Menschenskræk
Komedie i 1 Akt af Ludvig Holberg
(premiere 1724 på Lille Grønnegade
premiere 18-11-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 85)
Ludvig Holberg: Henrik og Pernille
Komedie i 3 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1933:] Forspil og mellemspil: F.W. Marpurg: »Rondeau«, Corelli: »Gigue«, »Gavotte I« og »Gavotte II«
musik af Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795, sprog: ukendt)
musik af Arcangelo Corelli (1653-1713, sprog: ukendt)
(premiere 1724 på Lille Grønnegade
premiere 03-10-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 154, 1889-1975: 200)
Ludvig Holberg: Melampe
Tragi-Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 1724-25 på Lille Grønnegade
premiere 03-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 36)
Ludvig Holberg: Uden Hoved og Hale
Komedie i 4 Akter med en Prolog af Ludvig Holberg
(premiere 1724-25 på Lille Grønnegade
premiere 25-04-1753 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Ludvig Holberg: Den pantsatte Bondedreng
Komedie i 3 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 1726 på Lille Grønnegade
premiere 16-06-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 74, 1889-1975: 3)
Ludvig Holberg: Den Stundesløse
Komedie i 3 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1948:] komedie af Ludvig Holberg
[Fra 1967:] komedie i 5 akter af Ludvig Holberg
(premiere 25-11-1726 på Lille Grønnegade
premiere 21-01-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 204, 1889-1975: 170)
Ludvig Holberg: Pernilles korte Frøkenstand
Komedie i 3 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 03-02-1727 på Lille Grønnegade
premiere 17-01-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 104, 1889-1975: 32)
Ludvig Holberg: Den danske Comoedies Ligbegængelse
(premiere 25-02-1727 på Lille Grønnegade)
Ludvig Holberg: Den honnette Ambition
Komedie i 3 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 12-07-1747 på Læderstræde (hos Berg)
premiere 22-08-1749 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 80, 1889-1975: 3)
Ludvig Holberg: De Usynlige
Komedie i 3 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1856:] Melodi til 2. akts 6. scene af Frederik Høedt
[Fra 1952:] Musik: Knudåge Riisager
musik af Frederik Høedt (1820-1885)
musik af Knudåge Riisager (1897-1974)
(premiere 23-09-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 76, 1889-1975: 86)
Ludvig Holberg: Hekseri
eller Blind Alarm, Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
[Fra 1966:] Musik: Niels Viggo Bentzon
musik af Niels Viggo Bentzon (1919-2000)
(premiere 28-10-1750 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 51, 1889-1975: 54)
Ludvig Holberg: Plutus
eller Proces imellem Rigdom og Fattigdom, Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 14-04-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 47)
Ludvig Holberg: Erasmus Montanus
eller Rasmus Berg, Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
[På Folketeatret:] Komedie i 4 akter
(premiere 09-06-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 123, 1889-1975: 261)
Ludvig Holberg: Sganarels Rejse til det filosofiske Land
Komedie i 1 Akt af Ludvig Holberg
(premiere 01-12-1751 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter) Menechmi
eller Tvillingbrødrene, Komedie i 5 Akter af Regnard. Oversat af Sechmann (1.-3. Akt) og Falk (4. og 5. Akt). Revideret af Holberg
af Jean-François Regnard (1665-1709, sprog: fransk)
oversat af Didrik Seckman (1684-1743)
oversat af [P.?] Falck
(premiere ukendt år på Lille Grønnegade
premiere 19-07-1752 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46)
Ludvig Holberg: Don Ranudo de Colibrados
eller Fattigdom og Hoffærdighed, Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 30-08-1752 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37, 1889-1975: 20)
Ludvig Holberg: Abracadabra
eller Husspøgelset. Komedie i 3 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 03-11-1752 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31, 1889-1975: 11)
Ludvig Holberg: Det lykkelige Skibbrud
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 03-01-1754 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 84, 1889-1975: 113)
Ludvig Holberg: Republiken
eller Det gemene Bedste, Komedie i 3 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 17-04-1754 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Ludvig Holberg: Philosophus udi egen Indbildning
Komedie i 5 Akter af Ludvig Holberg
(premiere 14-08-1754 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter) Artaxerxes
Skuespil i 3 Akter af Metastatios. Oversat i solut Stil af Ludvig Holberg og siden sat i Vers af Bornemann
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
oversat af Vilhelm Bornemann (1731-1801)
musik af Carl Thielo (1707-1763)
(premiere 19-01-1757 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
Ludvig Holberg: Gert Westphaler
Lystspil i 3 Akter, bearbejdet efter Ludvig Holbergs 5 Akts Komedie Mester Gert Westphaler, af K.L. Rahbek
bearbejdelse af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
(premiere 06-04-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
Ludvig Holberg: Den forvandlede Brudgom
Komedie i 1 Akt af Ludvig Holberg
musik af Carl Thielo (1707-1763)
(premiere 26-11-1882 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21, 1889-1975: 15)
(andet) Maskarade
komisk opera i 3 akter af Carl Nielsen. Tekst: Vilhelm Andersen efter Ludvig Holbergs komedie »Mascarade«, dans: Hans Beck
[Fra 1965:] Hanedansen og intermediet med Mars, Venus og Vulcan i 3. akt: Birgit Cullberg, øvrige danse: Fredbjørn Bjørnsson
musik af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
tekst af Vilhelm Andersen (1864-1953)
danse af Hans Beck (1861-1952)
danse af Birgit Cullberg (1908-1999, sprog: svensk)
danse af Fredbjørn Bjørnsson (1926-1993)
(premiere 11-11-1906 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 136)
(andet) En 250-aarig
Jubilæumsspil i 1 Akt af Christen Møller
af Christen Møller (1895-1972)
(premiere 03-12-1934 på Det ny Teater)
(andet) Holberg og 1934
Jubilæumsspil i 1 Akt af Christen Møller
af Christen Møller (1895-1972)
(premiere 03-12-1934 på Nørrebros Teater)
(andet) Kilderejsen
Komisk Opera i 3 Akter af Finn Høffding. Tekst: Vilhelm Andersen efter Ludvig Holbergs Komedie. Dans: Børge Ralov
musik af Finn Høffding (1899-1997)
tekst af Vilhelm Andersen (1864-1953)
danse af Børge Ralov (1908-1981)
(premiere 13-01-1942 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 5)
(andet) Forspil
et interview, redigeret af Preben Neergaard
af Preben Neergaard (1920-1990)
(premiere 21-11-1961 på Odense Teater)
(andet) Niels Klims underjordiske rejse
skuespil i 2 akter af Kaj Nissen og Kasper Rostrup. Musik: Fuzzy
af Kaj Nissen (f. 1941)
af Kaspar Rostrup (f. 1940)
musik af Fuzzy (1939-2022)
(premiere 30-09-1973 af Banden)
(andet) Don Ranudo
af Victor Jevan og Klaus Hoffmeyer med lån fra Ludvig Holberg. Musik: Paul Valjean
af Viktor Jevan (1941-2010)
af Klaus Hoffmeyer (1938-2019)
musik af Paul Valjean (1935-1992)
(premiere 14-02-1975 på Riddersalen)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden