Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Frants Henningsen (1850-1908)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Billede (illustrationer) Greensteen, H. J.: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s141]] De sidste Timer. Digt af Udgiveren, Tegninger af F. Henningsen. Side 141-62 (1875, digte) 👓
af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Billede (illustrationer) Richardt, Chr.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s048]] Naar jeg bliver stor. (Frants Henningsen. - Chr. Richardt). Side [48]-49 (1876, digte) 👓
af Christian Richardt (1831-1892)
 Billede (illustrationer) Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Med Tegninger af Frants Henningsen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af Gyldendalske Boghandel (F. Hegel & Søn), 1877. [1] 90 sider, illustreret (1877, børnebog) 👓
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note om oplag 2. Oplag, 1880.
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 246 (22-10-1880), side 2 [Anmeldelse, signeret: B.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Krohn, J.: Mynte. Side [1]-12 (1877, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[s013] Krohn, J.: Land og By. Side [13]-28 (1877, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[s029] Krohn, J.: Bents Julegave. Side [29]-35 (1877, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[s036] Krohn, J.: Skyslottene. Side [36]-45 (1877, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[s046] Krohn, J.: Rasmussen. Side [46]-56 (1877, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[s057] Krohn, J.: Portrætet. Side [57]-64 (1877, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[s065] Krohn, J.: En Historie fra Kakkelovenen. Side [65]-71 (1877, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[s072] Krohn, J.: Sørens Venner. Side [72]-82 (1877, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[s083] Krohn, J.: Aarstiderne. (En gmmel Historie fortalt igjen). Side [83]-90 (1877, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
 Billede (illustrationer) Drachmann, Holger: Aarstiderne. Samling af Digte skrevne som Vignetter til 12 Karakterstykker for Piano af P. Tschaikovsky, Op. 37. ♦ J. Jørgensen & Co., [1880], 24 sider, illustreret (1880, digte)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
illustrationer af Thorvald Niss (1842-1905)
illustrationer af Holger Drachmann (1846-1908)
kollaps Noter
 note til titel Udkom 24-12-1880.
 note til titel Illustreret af danske kunstnere [og forfatteren].
 note om føljeton Trykt i: Ude og Hjemme, Nr. 168 (19-12-1880), side 119-25.
 Billede (illustrationer) Andersen, Carl: Genrebilleder. 7. Samling. Tegninger af Frants Henningsen. ♦ G.E.C. Gad, 1881 (1881, novelle(r))
Detaljer
af Carl Andersen (1828-1883)
1867 Samhørende, 7. del af: Genrebilleder. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1867. 104 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 1-12-1881 [Anmeldelse, signeret H.].
kollaps Indhold

[a] Andersen, Carl: Mr. Davis & Co. (1881, novelle(r))
af Carl Andersen (1828-1883)
[b] Andersen, Carl: Mustafa (1881, novelle(r))
af Carl Andersen (1828-1883)
[c] Andersen, Carl: Gratulanterne (1881, novelle(r))
af Carl Andersen (1828-1883)
[d] Andersen, Carl: Saluten (1881, novelle(r))
af Carl Andersen (1828-1883)
 Billede (illustrationer) antologi: Børnerim. Illustrerede af Frants Henningsen. Med et Forord af J. Krohn. ♦ Kiöbenhavn, E. Bojesens Kunstforlag, 1882-84. [1.]-2. Samling, [17] + [18] sider, illustreret (kvartformat). Pris: à 2,00 kr. (Trykkeri: Litograferet og trykt hos Chr. J. Cato, Kjöbenhavn) (1882-84, børnebog)
Detaljer
forord af Johan Krohn (1841-1925)
1906-08 Senere udgave: Børnerim. Illustr. af Frants Henningsen. Med Forord af J. Krohn. ♦ Gyldendal, 1906-08. [1.]-3. Samling, 12 + 12 + 12 blade, illustreret (kvartformat). Pris: à 0,80 kr
1919 Senere udgave: Børnerim. Illustr. af Frants Henningsen. Med et Forord af J. Krohn. ♦ Gyldendal, 1919. 1.-2. Samling, 24 + 24 sider, illustreret (kvartformat)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Farvetrykte billeder.
 note om oplag 1. Samling, 2. Oplag, 1885.
 url Fuld visning af (1. Samling) på: Link til ekstern webside Technische Universität Braunschweig
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 271 (10-12-1882), side 129 [Anmeldelse].
 Billede (illustrationer i periodicum) Keller, Gottfried: [indgår i: Syv Legender [a]] Eugenia (1882, novelle(r)) EMP2217
originaltitel: Eugenia, 1872
del af: For Romantik og Historie
del af: Ude og Hjemme
se også: Fulvia
Detaljer
af Gottfried Keller (1819-1890, sprog: tysk)
oversætter i periodicum: Johannes Magnussen (1848-1906)
kollaps Noter
 note til oversat titel Note til titlen side 306: Ovenstaaende Fortælling støtter sig til den samme Munkelegende, som H. V. Kaalund i Efterskriften til "Fulvia" siger har afgivet Stottet til hans lyriske Drama.
 note om føljeton Trykt i For Romantik og Historie, Ottende Bind (1872), side 622-42, under titlen: Legenden om Munken Eugenius. Gjenfortalt af G. Keller. Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 186 (24-4-1881), side 306-08 og Nr. 187 (1-5-1881), side 309-11, under titlen: Evgenia. Legende af Gottfried Keller. Ved Johannes Magnussen [Illustration side 309:] Fru Eckardt som Fulvia. (1ste Act sidste Sc.) Tegning af Frants Henningsen.
 Billede (illustrationer) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes komponeret bind med vignet efter tegning af Lorenz Frølich.
 note til titel Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 324 (), side 132, uddrag af annonce: Dette Værk adskiller sig fra alle tidligere udkomne Anthologier derved, at Digtene ere udvalgte af de paagjældende Forfattere selv.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 131 [Anmeldelse].
 Billede (illustrationer) Helms, Johannes: Soldaterliv i Krig og Fred for en Menneskealder siden. Af Johannes Helms. Med Tegninger af Frants Henningsen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1883. [1] 212 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1883, tekster) 👓
Detaljer
af Johannes Helms (1828-1895)
1909 Senere udgave: Soldaterliv i Krig og Fred for en Menneskealder siden. Med Tegninger af Frants Henningsen. ♦ Gylendal, 1909. 238 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 opført under klassemærket: Historie. Dansk Specialhistorie.
 note til titel Heri optrykt flere digte.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 note om oplag 3. Oplag, 1889.
 Billede (illustrationer) Recke, Ernst v. d.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s041]] Den ny Butik. (Tegning af Frants Henningsen). Side 41 (1885, digte)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
 Bog (illustrationer) Krohn, J.: Peters Jul. Vers for Børn. Med Tegninger af P. Krohn. Paa ny udg. af F. Henningsen. 3. Oplag. ♦ Ernst Bojesens Kunstforlag, 1889. 24 blade, illustreret i farver (1889, børnebog)
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
illustrationer af Pietro Krohn (1840-1905)
1866 1. udgave: Peters Jul. [Tekst af Johan Krohn, Tegninger af Otto Haslund og Pietro Krohn]. ♦ [1866]. [22] sider, illustreret i farver
 Billede (illustrationer i periodicum) Drachmann, Holger: [Kunstnere [1s131]] Fjorten Dage. (1877). Side [131]-91 (1889, roman) 👓
del af: Ude og Hjemme
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 102
Detaljer
af Holger Drachmann (1846-1908)
illustrationer i periodicum: Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Føljeton i: Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, fra Nr. 158 (10-10-1880, side 13) til Nr. 161 (31-10-1880, slut side 50), med undertitlen: Fortælling. Med Tegning af H. Tegner og Frants Henningsen.
 Billede (illustrationer) Krohn, J.: Vor Ven Stæren (1891, børnebog)
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
1915 Senere udgave: Vor Ven Stæren. Vers for Børn. M. Tegn. af Frants Henningsen. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1915. 32 sider, illustreret
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Billede (illustrationer) Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København, Ernst Bojesens Kunstforlag, 1894. Samling I.-III, illustreret (kvartformat) (1894, børnebog) 👓
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Både med fælles titelblad og titelblad til hver af samlingerne.
kollaps Indhold

[1] Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Samling I. Illustrerede af Frants Henningsen. ♦ København, Ernst Bojesens Kunstforlag, 1894. 93 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1894, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Noter
 note til titel Side [97]: Indhold.
 note til titel På omslaget: Med tegninger af Frants Henningsen. Første Samling.
[1s001] Krohn, J.: Kastanietræet. Side [1]-6 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s007] Krohn, J.: Nik og Stæren. Side [7]-11 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s012] Krohn, J.: Hans fra Volden. Side [12]-22 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s023] Krohn, J.: Svanen. Side [23].31 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s032] Krohn, J.: Drengen paa Marken. Side [32]-39 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s040] Krohn, J.: Rejsen. Side [40]-47 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s048] Krohn, J.: Hr. Lauritzen. Side [48]-55 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s056] Krohn, J.: Gøgen i Uret. Side [56]-64 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s065] Krohn, J.: Snebolden. Side [65]-72 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
1902 i: Fortællinger for Børn [1s059] Senere udgave: Snebolden. Side 59-66
kollaps Noter
del af: Horsens Avis
 note om føljeton Trykt i Horsens Avis 24-12-1921, efter titlen: (Trykt fra J. Krohn: Fortællinger for Børn). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
[1s073] Krohn, J.: Risengrynene. Side [73]-78 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s079] Krohn, J.: Julerosen. Side 79-84 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s085] Krohn, J.: Fatter Jul. Side [85]-93 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
1902 i: Fortællinger for Børn [1s078] Senere udgave: Fatter Jul. Side 78-86
1960 indgår i antologien: Julehistorier [s005] Senere udgave: Fatter Jul. Side 5-[13]
[2] Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Samling II. Illustrerede af Frants Henningsen. ♦ København, Ernst Bojesens Kunstforlag, 1894. 85 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1894, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Noter
 note til titel Side [87]: Indhold.
 note til titel På omslaget: Med Tegninger af Frants Henningsen. Anden Samling.
[2s001] Krohn, J.: Mynte. Side [1]-8 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s009] Krohn, J.: Land og By. Side [9]-18 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s019] Krohn, J.: Bents Julegaver. Side [19]-23 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s024] Krohn, J.: Skyslottene. Side [24]-30 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s031] Krohn, J.: Rasmussen. Side [31]-38 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s039] Krohn, J.: Portrættet. Side [39]-43 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s044] Krohn, J.: En Historie fra Kakkelovnen. Side [44]-48 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s049] Krohn, J.: Sørens Venner. Side [49]-56 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s057] Krohn, J.: Aarstiderne. (En gammel Historie fortalt igen). Side [57]-62 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s063] Krohn, J.: Jensen og Jansen. Side [63]-72 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s073] Krohn, J.: Osteklokken. Side [73]-77 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s078] Krohn, J.: Bedstefaders Kæreste. Side [78]-85 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3] Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Samling III. Illustrerede af Frants Henningsen. ♦ København, Ernst Bojesens Kunstforlag, 1894. 98 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1894, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Noter
 note til titel Side [99]: Indhold.
 note til titel På omslaget: Med tegninger af Frants Henningsen. Tredie Samling.
[3s001] Krohn, J.: Fængsel-Stæren. Side [1]-6 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s007] Krohn, J.: Paaskelammet. Side [7]-12 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s013] Krohn, J.: Guldregnen. Side [13]-22 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s023] Krohn, J.: Gamle Kathrines Anbefaling. Side [23]-31 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s032] Krohn, J.: Den gule Ridder. Side [32]-42 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s043] Krohn, J.: Dukkemanden. Side [43]-47 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s048] Krohn, J.: Grønbuks. Side [48]-57 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
1902 i: Fortællinger for Børn [3s046] Senere udgave: Grønbuks. Side 46-54
1911 indgår i: Fortællinger for Børn [s048] Senere udgave: Grønbuks. Side 48-56
[3s058] Krohn, J.: Den halvfjerdsindstyveaarige. Side [58]-65 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s066] Krohn, J.: En god Hjælp. Side [66]-77 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s078] Krohn, J.: Regnvejrsmanden. Side [78]-84 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Regnvejsmanden (Ideen fra en tysk Fortælling).
[3s085] Krohn, J.: Et Juleønske. Side [85]-93 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s094] Krohn, J.: En stor Lykke. Side [94]-98 (1894, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
 Bog (illustrationer) Møller, Poul Martin: En dansk Students Eventyr. Ill. af F. Henningsen (1896, roman)
serietitel: Schubotheske Miniatur-Bibliotek
Detaljer
af Poul Martin Møller (1794-1838)
1843 i: Efterladte Skrifter [3s019] 1. udgave: En dansk Students Eventyr. Ufuldendt Novelle. Side [19]-130
kollaps Noter
 note til titel Af dette oplag er 20 nummererede eksemplarer trykt på japansk papri.
 Bog (illustrationer) Pontoppidan, Henrik: Kirkeskuden. En Fortælling. [2. ændrede udgave]. Med Vignetter af Frants Henningsen. ♦ København, Det Schubotheske Forlag, 1897. [14] + 216 sider (1897, roman) 👓
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1881 indgår i: Stækkede Vinger [s077] 1. udgave: Kirkeskuden. Side 77-252
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag [af 2. Udgave], 1897.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (illustrationer) Rist, P. F.: En Rekrut fra fire og treds. 6. Oplag [Bibliofiludgave]. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ 1897. 191 sider, illustreret (1897, roman)
Detaljer
af P.F. Rist (1844-1926)
1889 1. udgave: En Rekrut fra fire og treds. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1889. 236 sider
 Billede (illustrationer) Bauditz, Sophus: Sporsne. En Vinternovelle af Sophus Bauditz. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898. 119 sider, illustreret (1898, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 1
Detaljer
af Sophus Bauditz (1850-1915)
1906 Senere udgave: Sporsne. En Vinternovelle af Sophus Bauditz. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 119 sider. Pris: kr. 2,50
1911 i: Samlede Romaner og Noveller [5x] Senere udgave: Sporsne
1917 indgår i: Sporsne [a] Senere udgave: Sporsne
1935 Senere udgave: Sporsne. Novelle af Sophus Bauditz. ♦ Aalborg, Aalborg Amtstidendes Bogtrykkeri, 1935. 87 sider
1935 Senere udgave: Sporsne. Novelle af Sophus Bauditz. Føljeton til Roskilde Avis. ♦ [Roskilde Avis], 1935. 87 sider
1935 Senere udgave: Sporsne. Fortælling af Sophus Bauditz. ♦ [Lolland-Falsters Stiftstidende], [1935]. 87 sider
1935 Senere udgave: Sporsne. Novelle af Sophus Bauditz. ♦ [Herning], [Herning Avis], [1935]. 87 sider
1935 Senere udgave: Sporsne. Novelle af Sophus Bauditz. Føljeton til "Viborg Stiftstidende". ♦ Trykt i Viborg Stiftsbogtrykkeri, 1935. 87 sider
1935 Senere udgave: Sporsne. Novelle af Sophus Bauditz. Føljeton til "Thisted Amtsavis". ♦ [Thisted Amtsavis], [1935]. 87 sider
1947 Senere udgave: Sporsne. Af Sophus Bauditz. ♦ [Ærø Avis], [1947]. 87 sider
1947 Senere udgave: Sporsne. Roman af Sophus Bauditz. ♦ [Hillerød], [Frederiksborg Amtstidende], [1947]. 87 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [120]: [illustration].
 note om oplag 4. Oplag, 1900.
 anmeldelse Dagens Nyheder 19-12-1898, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (illustrationer) Rist, P. F.: En Rekrut fra fire og treds. Folkeudgave. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ Nordisk Forlag, 1899. (1899, roman)
Detaljer
af P.F. Rist (1844-1926)
1889 1. udgave: En Rekrut fra fire og treds. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1889. 236 sider
 Note (andet) Schjørring, Johanne: (Udvalgte Fortællinger). ♦ Schubothe, 1899-1900. [Bind 1-6] (1899-1900, roman)
Detaljer
af Johanne Schjørring (1836-1910)
kollaps Noter
 note til titel Hvert bind med 1 tavle af Fr. Henningsen. Udkom i 31 subskriptionshefter.
kollaps Indhold

[1] Schjørring, Johanne: Skilles og mødes. (2. Opl.). ♦ Schubothe, 1899. 360 sider (1899, roman)
af Johanne Schjørring (1836-1910)
1882 1. udgave: Skilles og mødes. ♦ Schubothe, 1882. 359 sider
kollaps Noter
 note til titel Med autograf i faksimile.
[2] Schjørring, Johanne: Esthers Historie. (2. Opl.). ♦ Schubothe, 1899. 218 sider (1899, roman)
af Johanne Schjørring (1836-1910)
1884 1. udgave: Esthers Historie. ♦ Schubothe, 1884. 216 sider
[3] Schjørring, Johanne: For Vind og Vove. (Andet Oplag). ♦ Schubothe, 1899. 266 sider (1899, roman)
af Johanne Schjørring (1836-1910)
1887 1. udgave: For Vind og Vove. Af Johanne Schjørring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1887. 256 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
[4] Schjørring, Johanne: Beslægtede Naturer. (2. Opl.). ♦ Schubothe, 1899. 227 sider (1899, roman)
af Johanne Schjørring (1836-1910)
1888 1. udgave: Beslægtede Naturer. ♦ Schubothe, 1888. 216 sider
[5] Schjørring, Johanne: Fra Vår til Høst. (3. Opl.). ♦ Schubothe, 1900. 237 sider (1900, roman)
af Johanne Schjørring (1836-1910)
1876 1. udgave: Fra Vaar til Høst. En Livs-Historie. ♦ Gyldendal, 1876. 196 sider
[6] Schjørring, Johanne: Rige Dage. (3. Opl.). ♦ Schubothe, 1900. 171 sider (1900, roman)
af Johanne Schjørring (1836-1910)
1877 1. udgave: Rige Dage. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1877. 144 sider
 Billede (illustrationer) Larsen, Karl: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 157 sider, illustreret (1899, roman) 👓
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 4
Detaljer
af Karl Larsen (1860-1931)
1920 Senere udgave: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Erik Rindom. ♦ Gyldendal, 1920. 107 sider. Pris: kr. 1,75
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: 6000 Eksemplarer.
 note til titel 2. Oplag, 1902.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Billede (illustrationer) Bang, Herman: [indgår i antologien: Juleroser 1901 [s019]] En Julegave. Novelle af Herman Bang. Med Tegninger af Frants Henningsen. Side [19-25] (1901, novelle(r))
Detaljer
af Herman Bang (1857-1912)
1902 indgår i: Ravnene [s123] Senere udgave: Julegaver. Side [123]-71
1912 i: Værker i Mindeudgave [2s537] Senere udgave: Julegaver. Side [537]-58
1953 indgår i antologien: En julegave [s029] Senere udgave: En julegave
1967 i: Herman Bang fortæller [2s079] Senere udgave: Julegaver. Side [79]-98
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Juleroser. Et udvalg af fortællinger fra "Juleroser" (1881-1944) ved Hans Henrik Jacobsen. Gyldendal, 1984.
 Bog (illustrationer) Paludan-Müller, Frederik: Dandserinden. Et digt i tre sange. Med Illustr. af F. Henningsen. ♦ Gyldendal, 1901. 160 sider. Pris: kr. 1,00 (1901, digte)
Detaljer
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
1833 1. udgave: Dandserinden. Et Digt af Forfatten til Skuespillet »Kjærlighed ved Hoffet«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1833. 178 sider
 Billede (illustrationer) Lange, Sven: Sommerleg. Med Illustreret af Frants Henningsen. ♦ Gyldendal, 1902. 159 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50. (Nordisk Bibliotek, [27]) (1902, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 27
Detaljer
af Sven Lange (1868-1930)
kollaps Noter
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 8-12-1902, side 2 [Anmeldelse, signeret: -r.] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København, Det nordiske Forlag - Ernst Bojesen, 1902. Samling I.-III, 86 [1] + 79 [1] + 93 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1902, børnebog) 👓
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Noter
 note til titel Med fælles omslag. Hver samling med separat titelblad og paginering.
 note til titel Teksten revideret med ændret stavemåde og enkelte sproglige ændringer.
 note til titel På bagsiden af hvert titelblad: Trykt i alt i 6000 Ekspl.
 note til titel På upagineret højreside i slutningen af hver samling: Indhold.
kollaps Indhold

[1s001] Krohn, J.: Kastanietræet. Side 1-5 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s006] Krohn, J.: Nik og Stæren. Side 6-9 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s010] Krohn, J.: Hans fra Volden. Side 10-19 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s020] Krohn, J.: Svanen. Side 20-27 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s028] Krohn, J.: Drengen paa Marken. Side 28-35 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s036] Krohn, J.: Rejsen. Side 36-42 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s043] Krohn, J.: Hr. Lauritzen. Side 43-49 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s050] Krohn, J.: Gøgen i Uret. Side 50-58 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s059] Krohn, J.: Snebolden. Side 59-66 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
1894 i: Fortællinger for Børn [1s065] 1. udgave: Snebolden. Side [65]-72
[1s067] Krohn, J.: Risengrynene. Side 67-71 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s072] Krohn, J.: Julerosen. Side 72-77 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s078] Krohn, J.: Fatter Jul. Side 78-86 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
1894 i: Fortællinger for Børn [1s085] 1. udgave: Fatter Jul. Side [85]-93
[2s001] Krohn, J.: Mynte. Side 1-8 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s009] Krohn, J.: Land og By. Side 9-17 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s018] Krohn, J.: Bents Julegaver. Side 18-22 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s023] Krohn, J.: Skyslottene. Side 23-29 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s030] Krohn, J.: Rasmussen. Side 30-36 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s037] Krohn, J.: Portrættet. Side 37-41 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s042] Krohn, J.: En Historier fra Kakkeloven. Side 42-46 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s047] Krohn, J.: Sørens Venner. Side 47-53 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s054] Krohn, J.: Aarstiderne. (En gammel Historie fortalt igen) Side 54-58 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s059] Krohn, J.: Jensen og Jansen. Side 59-67 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s068] Krohn, J.: Osteklokken. Side 68-72 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[2s073] Krohn, J.: Bedstefaders Kæreste. Side 73-79 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s001] Krohn, J.: Fængsel-Stæren. Side 1-6 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s007] Krohn, J.: Paaskelammet. Side 7-12 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s013] Krohn, J.: Guldregnen. Side 13-21 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s022] Krohn, J.: Gamle Kathrines Anbefaling. Side 22-30 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s031] Krohn, J.: Den gule Ridder. Side 31-41 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s042] Krohn, J.: Dukkemanden. Side 42-45 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s046] Krohn, J.: Grønbuks. Side 46-54 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
1894 i: Fortællinger for Børn [3s048] 1. udgave: Grønbuks. Side [48]-57
[3s055] Krohn, J.: Den halvfjerdsindstyveaarige. Side 55-62 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s063] Krohn, J.: En god Hjælp. Side 63-73 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s074] Krohn, J.: Regnvejrsmanden. Side 74-80 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s081] Krohn, J.: Et Juleønske. Side 81-88 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s089] Krohn, J.: En stor Lykke. Side 89-93 (1902, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
 Bog (andet) Larsen, Karl: Seksten Aar. M. Titelbill. af F. Henningsen. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1903. 156 sider. Pris: kr. 2,50 (1903, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 20
Detaljer
af Karl Larsen (1860-1931)
1900 1. udgave: Seksten Aar. ♦ København, Det nordiske Forlag - (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1900. 178 sider
 Bog (illustrationer) Gjellerup, Karl: Romulus. [3. Udgave illustreret af Frants Henningsen]. ♦ Schubothe, 1903. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1903, roman)
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
af Karl Gjellerup (1857-1919)
illustrationer af P.S. Krøyer (1851-1909)
1883 1. udgave: Romulus. En Novelle. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 344 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note til titel Med portrættavle af P.S. Krøyer.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Billede (illustrationer) Faber, William: Sange for Børn. Tegn. af F. Henningsen. Melodierne af E. Hornemann. ♦ Det nordiske Forlag, 1903. 16 blade, illustreret (tvær-kvartformat). Pris: kr. 2,50 (1903, børnebog)
af Villiam Faber (1847-1883)
musik af Emil Horneman (1809-1870)
 Bog (illustrationer) antologi: Børnerim. Illustr. af Frants Henningsen. Med Forord af J. Krohn. ♦ Gyldendal, 1906-08. [1.]-3. Samling, 12 + 12 + 12 blade, illustreret (kvartformat). Pris: à 0,80 kr (1906-08, børnebog)
Detaljer
forord af Johan Krohn (1841-1925)
1882-84 1. udgave: Børnerim. Illustrerede af Frants Henningsen. Med et Forord af J. Krohn. ♦ Kiöbenhavn, E. Bojesens Kunstforlag, 1882-84. [1.]-2. Samling, [17] + [18] sider, illustreret (kvartformat). Pris: à 2,00 kr. (Trykkeri: Litograferet og trykt hos Chr. J. Cato, Kjöbenhavn)
 Billede (omslag) Schorn, W.: Fra gamle Skuffer. Skitser og Pennetegninger. Med Omslagstegning af Professor Frants Henningsen. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. [1] 198 [1] sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri) (1906, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Willy Schorn (1834-1912)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Side [199]: Trykfejl.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Claus Rønlev
 anmeldelse Skive Avis 6-11-1906, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s168] Schorn, W.: Christoffer og Mille. Side [168]-87 (1906, novelle(r))
af Willy Schorn (1834-1912)
kollaps Noter
del af: Hver 8. Dag
 note om føljeton Trykt i Hver 8. Dag, 13. Aargang, Nr. 6 (11-11-1906), side 102-05. før teksten et afsnit om forfatteren, efter teksten: Vignet-Tegning af Frants Henningsen.
 Billede (illustrationer) Sick, Ingeborg Maria: Den lille graa Kat. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ Gyldendal, 1906. 163 sider. Pris: kr. 2,50 (1906, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 33
Detaljer
af Ingeborg Maria Sick (1858-1951)
andet: Gerhard Heilmann (1859-1946)
kollaps Noter
 note til titel [Roman i breve].
 note til titel På upagineret side med oversigt over tidligere bind i serien bl.a.: Bind, Forsatser og Fællestitel tegnede af Gerhard Heilmann.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (illustrationer) Bauditz, Sophus: Sporsne. En Vinternovelle af Sophus Bauditz. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 119 sider. Pris: kr. 2,50 (1906, roman) 👓
serietitel: Nordisk Bibliotek
Detaljer
af Sophus Bauditz (1850-1915)
1898 1. udgave: Sporsne. En Vinternovelle af Sophus Bauditz. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898. 119 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Side [129]: [illustration].
 note til titel På bagsiden af titelbladet: 6te Oplag - 16de Tusinde.
 Bog (illustrationer) Helms, Johs.: Soldaterliv i Krig og Fred for en Menneskealder siden. Med Tegninger af Frants Henningsen. ♦ Gylendal, 1909. 238 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1909, tekster) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
af Johannes Helms (1828-1895)
1883 1. udgave: Soldaterliv i Krig og Fred for en Menneskealder siden. Af Johannes Helms. Med Tegninger af Frants Henningsen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1883. [1] 212 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
 Bog (forside) Lynge, Hella S.: Kursuskammerater. Fortælling for unge Piger. 2. Oplag [ie: 2. Udgave]. Gyldendal, 1911. 170 sider (1911, roman)
Detaljer
af Ingrid Jespersen (1867-1938)
af Halfdan Jespersen (1870-1952)
1894 1. udgave: Kursuskammerater. Fortælling for unge Piger. Af H. S. Lynge. ♦ København, Det Schubotheske Forlag - Lybecker & Hirschsprung, 1894. 262 sider
kollaps Noter
 note til titel Omslagstegn. af Frants Henningsen.
 Billede (illustrationer) Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Samling I. Illustreret af Frants Henningsen. Tredie Oplag. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 86 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1911, børnebog) 👓
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Noter
 note til titel Side [87]: Indhold.
 note til titel På omslaget: Med Tegninger af Frants Henningsen.
 Billede (illustrationer) Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Samling II. Illustreret af Frants Henningsen. Tredie Oplag. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 79 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1911, børnebog) 👓
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Noter
 note til titel Side [80]: Indhold.
 note til titel På omslaget: Med Tegninger af Frants Henningsen.
 Billede (illustrationer) Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Samling III. Illustreret af Frants Henningsen. Tredie Oplag. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 95 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1911, børnebog) 👓
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Noter
 note til titel Side [96]: Indhold.
 note til titel På omslaget: Med Tegninger af Frants Henningsen.
kollaps Indhold

[s005] Krohn, J.: Fængsel-Stæren. Side 5-9 (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[s010] Krohn, J.: Paaskelammet. Side 10-14 (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[s015] Krohn, J.: Guldregnen. Side 15-23 (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[s024] Krohn, J.: Gamle Kathrines Anbefaling. Side 24-32 (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[s033] Krohn, J.: Den gule Ridder. Side 33-43 (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[s044] Krohn, J.: Dukkemanden. Side 44-47 (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[s048] Krohn, J.: Grønbuks. Side 48-56 (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
1894 i: Fortællinger for Børn [3s048] 1. udgave: Grønbuks. Side [48]-57
[s057] Krohn, J.: Den halvfjerdsindstyveaarige. Side 57-64 (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[s065] Krohn, J.: En god Hjælp. Side 65-75 (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[s076] Krohn, J.: Regnvejrsmanden. Side 76-[82] (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen: Regnvejrsmanden (Ideen fra en tysk Fortælling).
[s083] Krohn, J.: Et Juleønske. Side 83-90 (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
[s091] Krohn, J.: En stor Lykke. Side 91-95 (1911, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
 Bog (illustrationer) Krohn, J.: Vor Ven Stæren. Vers for Børn. M. Tegn. af Frants Henningsen. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1915. 32 sider, illustreret (1915, børnebog)
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
1891 1. udgave: Vor Ven Stæren
 Bog (illustrationer) antologi: Børnerim. Illustr. af Frants Henningsen. Med et Forord af J. Krohn. ♦ Gyldendal, 1919. 1.-2. Samling, 24 + 24 sider, illustreret (kvartformat) (1919, børnebog)
Detaljer
forord af Johan Krohn (1841-1925)
1882-84 1. udgave: Børnerim. Illustrerede af Frants Henningsen. Med et Forord af J. Krohn. ♦ Kiöbenhavn, E. Bojesens Kunstforlag, 1882-84. [1.]-2. Samling, [17] + [18] sider, illustreret (kvartformat). Pris: à 2,00 kr. (Trykkeri: Litograferet og trykt hos Chr. J. Cato, Kjöbenhavn)
 Billede (illustrationer) Krohn, J.: Fortællinger for Børn. Illustrerede af Frants Henningsen. Fjerde Oplag. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1919. 1.-3. Samling, 62 [1] + ? + 62 [1] sider, illustreret (kvartformat) (1919, børnebog) 👓
Detaljer
af Johan Krohn (1841-1925)
kollaps Indhold

[1s005] Krohn, J.: Kastanietræet. Side 5-9 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s010] Krohn, J.: Nik og Stæren. Side 10-13 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s014] Krohn, J.: Hans fra Volden. Side 14-23 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s024] Krohn, J.: Svanen. Side 24-31 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s032] Krohn, J.: Drengen paa Marken. Side 32-39 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s040] Krohn, J.: Rejsen. Side 40-46 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s047] Krohn, J.: Hr. Lauritzen. Side 47-53 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[1s054] Krohn, J.: Gøgen i Uret. Side 54-62 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s005] Krohn, J.: Skyslottene. Side 5-11 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s012] Krohn, J.: Rasmussen. Side 12-18 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s019] Krohn, J.: Portrættet. Side 19-23 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s024] Krohn, J.: En Historie fra Kakkelovnen. Side 24-28 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s029] Krohn, J.: Sørens Venner. Side 29-35 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s036] Krohn, J.: Aarstiderne. (En gammel Historie fortalt igen). Side 36-40 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s041] Krohn, J.: Osteklokken. Side 41-45 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s046] Krohn, J.: Bedstefaders Kæreste. Side 46-52 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s053] Krohn, J.: Fængsel-Stæren. Side 52-57 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
[3s058] Krohn, J.: Paaskelammet. Side 58-62 (1919, børnebog)
af Johan Krohn (1841-1925)
 Bog (illustrationer) Pontoppidan, Henrik: Kirkeskuden. 4. Oplag [ie: Ny udgave]. ♦ Holbæk, Gutenberg Forlag - P.H. Fergo, 1926. [2] 214 [8] sider, illustreret. (Dansk Bogforsamlingsforlags Folkeudgave) (1926, roman)
serietitel: Dansk Bogforsamlingsforlags Folkeudgave
Detaljer
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
1881 indgår i: Stækkede Vinger [s077] 1. udgave: Kirkeskuden. Side 77-252
kollaps Noter
 note til titel Uden forord. Illustreret af Frants Henningsen.
 note til titel 5. Oplag. Dansk Bogsamlingsforlag, 1926. [1] 214 [6] sider, illustreret [trykt på bedre papir end 4. oplag]. På upaginerede sider: Liv og Værker. En kort Oversigt. [... med dette Oplag trykt i ca. 15000 Eksemplarer].
 url Fuld visning, 5. Oplag, (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden