Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Niels Krog Bredal (1732-1778)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Bredal, Niels Krog: Gram og Signe eller Kierligheds og Tapperheds Mesterstykker, et Syngespil i 3 Optog. Til Fæderne-Sprogets Ære opført blandt Kiøbenhavnske Studentere. Kbh., 1756 (1756, dramatik) BD4:sp312
 Dramatik Bredal, Niels Krog: Eremiten. Et nyt musicalsk Hyrde-Spil, indrættet som en Pastorelle i Anl. af Kong Friderich den Femtes Fødsels-Fest, den 31. Martii 1757. Kbh., 1757 (1757, dramatik)
 Dramatik Bredal, Niels Krog: Beileren efter Moden eller den romanske Jomfrue. Et original dansk Synge-Spil udi 2 Afhandlinger, indrettet som en Intermezzo til den kongelige danske Skue-Pladses Brug. ♦ Kbh., 1758 (1758, dramatik) BD4:sp312
 Dramatik Bredal, Niels Krog: Eremiten. Et nyt musicalsk Hoved-Stykke, indrettet som en Pastorelle, udi 2 Afhandlinger, i Anledning Friderich den Femtes Fødsels-Fest, den 31. Martii 1758. Til den kongelige danske Skuepladses Brug. Andet og forbedrede Oplag. Kbh., [1758] (1758, dramatik) BD4:sp312
 Dramatik Bredal, Niels Krog: Det kræsne Val. En original dansk Pastorelle udi 2 Afhandlinger. Indrettet som en Intermezzo, til den kongelige danske Skuepladses Brug. Kbh., 1758 (1758, dramatik) BD4:sp312
 Dramatik Bredal, Niels Krog: Den lykkelige Hververe. Et originalt dansk Synge-Spil udi 2 Afhandlinger, indrettet som en Intermezzo, til den kongelige danske Skuepladses Brug. ♦ Kbh., 1758 (1758, dramatik) BD4:sp312
 Dramatik Bredal, Niels Krog: Den tvivlraadige Hyrde eller den vovelige Prøve, et original Synge-Spil i 2 Afhandlinger, indrettet som en Intermezzo til den kongelige danske Skue-Pladses Brug. Kbh., 1758 (1758, dramatik) BD4:sp312
 Samling Bredal, N. K.: Breve efter Rabeners Maade. ♦ Kbh., 1759. 86 sider (1759, samling) BD4:sp165
Detaljer
andet: Gottlieb Wilhelm Rabener (1714-1771, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Kiøbenhavns nye Tidender om lærde og curieuse Sager, 1759:37 (13-9-1759), side 309-12 [Anmeldelse] (Fuld visning på: Google Books).  Link til ekstern webside books.google.dk
 Bog Bredal, N. K.: Ode til den fuldkomne Ima. ♦ Kbh., [1760]. Kvartformat (1760, digte) BD4:sp216
 Bog (oversætter) Corneille, P.: Horatierne. [Oversat af N.K. Bredal til Det kgl. Teater. Ikke trykt, manuskript ikke bevaret. Aldrig opført] (1762, tekster) AEJ160
originaltitel: Horace, 1640
Detaljer
af Pierre Corneille (1606-1684, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Poullain de St. Foix, G. F.: Deucalion og Pyrrha. Comedie med Arier forøget af Niels Krog Bredal. [1771?] (1771, dramatik)
Detaljer
af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
oversat af Caroline Thielo (1735-1754)
1753 1. udgave: Deucalion og Pyrrha. Comoedie i 1 Act. Oversat af Carolina Amalia Thielo. Poesien er af Msr. R. [C.P. Rose?]. ♦ Kbh. [1753]
 Dramatik Bredal, Niels Krog: Den dramatiske Journal eller Critik over Thronfølgen i Sidon, et Efterstykke i 1 Handling. Kbh., 1771 (1771, dramatik) BD4:sp313
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hertil knytter sig en lang række anonym og pseudonyme småskrifter, jævnfør Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 312.
 Bog Bredal, N. K.: Ephemeron eller det gamle døende Insect. ♦ Kbh., 1771 (1771, digte) BD4:sp216
 Dramatik Bredal, Niels Krog: Thronfølgen i Sidon. En original dansk lyrisk Tragi-Comedie udi 2 Handlinger. Til den kongel. danske Skuepladses Brug. Kbh., 1771 (1771, dramatik) BD4:sp313
 Bog (oversætter) Falbaire, [Charles Georges] Fenouillot de: De tvende Giærrige. En lyrisk Comedie i 2 Handlinger. Musiken af Gretri. Til samme Musik oversat i det Danske ved N. K. Kredal. ♦ Kbh., 1774 (1774, dramatik) BD4:sp397
Detaljer
af C. G. Falbaire (1727-1800, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
1781 i: Syngespil for den Danske Skueplads [5b] Senere udgave: De tvende Giærrige. En lyrisk Comoedie i 2 Handlinger. Musiken af Gretri. Til samme Musik overs. ved N. K. Bredal
kollaps Noter
 note til titel Tidligere opført på fransk af den franske Hoftrup, premiere 3-4-1772.
 Bog (oversætter) Sedaine, [Jean Michel]: Deserteuren (1775, dramatik) BD4:sp411
af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Marmontel: Skov-Byggeren. En lyrisk Comoedie i een Handling. Musiken af Gretri. Til samme Musik oversat ved Niels Krog Bredal. ♦ Kbh., 1775. 56 sider (1775, dramatik) BD4:sp402
Detaljer
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
1771 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [5i] 1. udgave: Silvain. Comédie en un acte meslée d'ariettes. La musique est de Gretry. ♦ Copenh., 1771
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Favart, Charles Simon]: Venskab paa Prøve. En lyrisk Comedie i 2 Handlinger, tagen af Marmontels Fortællinger, Musiken er af Gretri til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal. Kbh., 1775 (1775, dramatik) BD4:sp397
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
andet: Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Favart: [Syngespil for den Danske Skueplads [1c]] Bondepigen ved Hoffet. [Le caprice amoureux ou Ninette à la cour, italiensk Libretto: La cantadina in corte]. En lyrisk Comedie i 2 Handlinger. Musiken af Duny, til samme Musik oversat af N.K. Bredal (1776, dramatik) BD4:sp293
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) St. Foix: [Syngespil for den Danske Skueplads [1d]] Deucalion og Pyrrha. Comedie [oversat af Caroline Thielo], med Arier forøget af N.K. Bredal, hvortil Musiken er sat af [Jos.] Sarti (1776, dramatik) BD4:sp293
Detaljer
af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
oversat af Caroline Thielo (1735-1754)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
1753 1. udgave: Deucalion og Pyrrha. Comoedie i 1 Act. Oversat af Carolina Amalia Thielo. Poesien er af Msr. R. [C.P. Rose?]. ♦ Kbh. [1753]
 Bog (oversætter) Marmontel: [Syngespil for den Danske Skueplads [1b]] Skovbyggeren. En lyrisk Comedie i 1 Handling efter: Le silvain. Musiken af Gretri. Til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1776, dramatik) BD4:sp293
Detaljer
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
1771 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [5i] 1. udgave: Silvain. Comédie en un acte meslée d'ariettes. La musique est de Gretry. ♦ Copenh., 1771
 Bog Bredal, N. K.: [Nye originale Skuespil [1d]] Tronfølgen i Sidon. En original lyrisk Tragi-Comedie udi to Handlinger. Til den Kongelige danske Skuespladses Brug forfattet af N. K. Bredal. [Musiken af Giuseppe Sarti, forøget af Thomas Walter.] Andet og forbedrede Oplag. 40 sider (1776, dramatik) BD4:sp305 👓
Detaljer
1776 i: Nye originale Skuespil [1d] 1. udgave: Tronfølgen i Sidon. En original lyrisk Tragi-Comedie udi to Handlinger. Til den Kongelige danske Skuespladses Brug forfattet af N. K. Bredal. [Musiken af Giuseppe Sarti, forøget af Thomas Walter.] Andet og forbedrede Oplag. 40 sider
1776 i: Nye originale Skuespil [1d] Senere udgave: Tronfølgen i Sidon. En original lyrisk Tragi-Comedie udi to Handlinger. Til den Kongelige danske Skuespladses Brug forfattet af N. K. Bredal. [Musiken af Giuseppe Sarti, forøget af Thomas Walter.] Andet og forbedrede Oplag. 40 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), starter på pdf side 261, på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Marmontel: [Syngespil for den Danske Skueplads [2d]] Vennen af Huset. Lyrisk Comedie i 3 Handlinger, Musiken af [André] Gretri, til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1777, dramatik) BD4:sp294
Detaljer
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
1773 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [5b] 1. udgave: L'ami de la maison. Comédie en 3 actes et en vers, mêlée d'ariettes. La musique est de Gretri. Copenh., 1773
 Bog (oversætter) Marmontel: [Syngespil for den Danske Skueplads [2e]] Zemire og Azor. En lyrisk Comedie i 4 Handlinger. Musiken af Gretri, til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1777, dramatik) BD4:sp294
Detaljer
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
1772 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises [5k] 1. udgave: Zémire et Azor. Comédie-ballet en vers et en 4 actes, mêlée de chants et de danses. La musique est de [André] Gretri. Copenh., 1772
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Marmontel, Jean François]: Lucile eller den forbyttede Datter. Et Syngestykke i 1 Handling. Opført paa Fredensborg den 4. Sept. 1778. Musikken af André Gretri, til samme Musik af det Franske oversat ved Niels Krog Bredal. ♦ Kbh., 1778 (1778, dramatik) BD4:sp402
Detaljer
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Falbaire, [Charl. Geo. Fenouillot de]: [Syngespil for den Danske Skueplads [5b]] De tvende Giærrige. En lyrisk Comoedie i 2 Handlinger. Musiken af Gretri. Til samme Musik overs. ved N. K. Bredal (1781, dramatik) BD4:sp295
Detaljer
af C. G. Falbaire (1727-1800, sprog: fransk)
1774 1. udgave: De tvende Giærrige. En lyrisk Comedie i 2 Handlinger. Musiken af Gretri. Til samme Musik oversat i det Danske ved N. K. Kredal. ♦ Kbh., 1774
 Bog (oversætter) anonym [Marmontel]: [Syngespil for den Danske Skueplads [5d]] Det foregivne Hexerie. en lyrisk Comedie i 1 Handiing, Musiken af Gretry, til samme Musik af det Franske oversat ved Niels Krog Bredal (1781, dramatik) BD4:sp295
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) anonym [Marmontel]: [Syngespil for den Danske Skueplads [4c]] Lucile. Et Syngestykke i 1 Handling, Musiken af André Gretri. Til samme Musik af det Franske oversat ved Niels Krog Bredal (1781, dramatik) BD4:sp294
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) anonym [Favart, Charles Simon]: [Syngespil for den Danske Skueplads [4a]] Venskab paa Prøve. En lyrisk Comedie i 2 Handlinger, tagen af Marmontels Fortællinger, Musiken af Gretri, til samme Musik oversat af Niels Krog Bredal (1781, dramatik) BD4:sp294
af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Niels Krog Bredal: Den tvivlraadige Hyrde
eller Den vovelige Prøve, Syngestykke i 2 Afdelinger, indrettet som Intermezzo, af N.K. Bredal, Musiken af Peter Kleen
af Peter Kleen (1732-1766)
(premiere 13-02-1758 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Niels Krog Bredal: Eremitten
musikalsk Hyrdespil, indrettet som Pastorale, af N.K. Bredal. Musiken af Arierne ved og af J. Sarti, til Recitavigerne af J.C. Kleen
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
musik af J.C. Kleen
(premiere 31-03-1758 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Niels Krog Bredal: Den lykkelige Hværver
Syngestykke i 2 Afhandlinger indrettet som Intermezz af N.K. Bredal, Musiken til Arierne af J. Sarti og Uttini, samt til Recitativerne af J.C. Kleen
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
musik af Francesco Antonio Bartolomeo Uttini (1723-1795, sprog: svensk)
musik af J.C. Kleen
(premiere 03-05-1758 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(tekst) Bejleren efter Moden
eller Den romanske Jomfru, dansk Syngestykke i 2 Afhandlinger indrettet som Intermezzo af N.K. Bredal, Musik til Arierne af Joseph Sarti og (for en enkelts Vedkommende) af Ultini, Musik til Recitativerne af J.C. Kleen
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
musik af J.C. Kleen
(premiere 04-10-1758 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
Niels Krog Bredal: Det kræsne Valg
dansk Pastorelle i 2 Afhandlinger indretteet som Intermezzo af N.K. Bredal, Musiken til Recitativerne af J.C. Kleen
musik af J.C. Kleen
(premiere 08-11-1758 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(tekst) Musikalsk Fortale til Kronprinsens Fødselsdag
Syngespil, Musiken af Peter Kleen, Teksten af N.K. Bredal
musik af Peter Kleen (1732-1766)
(premiere 29-01-1759 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(tekst) Tronfølgen i Sidon
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af G. Sarti [i 1777-78: forøget af Th. Walther], Teksten af N.K. Bredal
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
musik af Thomas Christian Walter (1749-1788)
(premiere 04-04-1771 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
Niels Krog Bredal: Den dramatiske Journal
eller Kritik over Tronfølgen i Sidon, Efterstykke i 1 Akt af N.K. Bredal
(premiere 25-11-1771 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(sange) Deucalion og Pyrrha
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Giuseppe Sarti, Teksten af Saint Foix. Oversat af C.A. Thielo, forsynet med Arier af N.K. Bredal
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
tekst af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
oversat af Caroline Thielo (1735-1754)
(premiere 19-03-1772 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
(oversætter) De to Gerrige
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Grétry, Teksten af Falbaire. Oversat af N.K. Bredal. [På Casino:] Operette i 1 Akt ved Th. Overskou under titlen: Muftis Grav
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
tekst af C. G. Falbaire (1727-1800, sprog: fransk)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 29-10-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 62)
(oversætter) Skovbyggeren
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Grétry, Teksten af Marmontel. Oversat af N.K. Bredal
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
tekst af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
(premiere 15-02-1775 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 38)
(oversætter) Venskab paa Prøve
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Grétry, Teksten af Favart. Oversat af N.K. Bredal
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
tekst af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
(premiere 25-10-1775 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 45)
(oversætter) Desertøren
eller Den rømmende Soldat, lyrisk Tragi-Komedie, senere Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Monsigny, Teksten af Sedaine. Oversat af N.K. Bredal
musik af P. A. Monsigny (1729-1817, sprog: fransk)
tekst af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
(premiere 28-11-1775 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 46)
(oversætter) Bondepigen ved Hoffet
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Duny [?, tvivlsomt], Teksten af C.S. Favart. Oversat af N.K. Bredal
musik af Egidio Romoaldo Duni (1708-1775, sprog: italiensk)
tekst af Charles Simon Favart (1710-1792, sprog: fransk)
musik af Adolphe Benoît Blaise (d. 1772, sprog: fransk)
musik af Vincenzo Legrenzo Ciampi (1719-1762, sprog: italiensk)
tekst af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
(premiere 12-03-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 31)
(oversætter) Vennen af Huset
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Grétry, Teksten af Marmontel. Oversat af N.K. Bredal
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
tekst af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
(premiere 23-10-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 22)
(oversætter) Zemire og Azor
Syngestykke i 4 Akter, Musiken af Grétry, Teksten af Marmontel. Oversat af N.K. Bredal
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
tekst af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
(premiere 07-01-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 67)
(oversætter) Kolonien
eller Den nybyggede Ø, Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Sacchini, Teksten af Framéry (La colonie, efter en italiensk Libretto L'Isola d'amore), oversat af N.K. Bredal
musik af Antonio Sacchini (1730-1786, sprog: italiensk)
tekst af N. E. Framéry (1745-1810, sprog: fransk)
tekst af A. Gori (sprog: italiensk)
(premiere 15-04-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
(oversætter) Den forstilte Tvistighed
eller Lotte og Johan, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Monsigny, Teksten af Sedaine. Oversat af N.K. Bredal
musik af P. A. Monsigny (1729-1817, sprog: fransk)
tekst af Michel-Jean Sedaine (1719-1797, sprog: fransk)
(premiere 28-10-1777 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(oversætter) Det foregivne Hekseri
Syngestykke i 1 Akt [fra 1788-89: i 2 Akter], Musiken af Grétry, Teksten af Marmontel. Oversat af N.K. Bredal
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
tekst af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
(premiere 30-01-1778 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)
(oversætter) Lucile
eller Den forbyttede Datter, Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Grétry, Teksten af Marmontel. Oversat af N.K. Bredal
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
tekst af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
(premiere 27-10-1778 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

AEJ
Anne E. Jensen: Studier over europæisk drama i Danmark 1722-1770. Akademisk Forlag, 1968.
[Bind] 1. Tekst.
[Bind] 2. Noter og registrant.

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden