Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

N.F.S. Grundtvig (1783-1872)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1879-80:s497
Nordstjernen, 1893-03-12
 Bog anonym [Grundtvig, N.F.S.]: DrikkeSang i Anl. af den 5. Febr. 1794. ♦ [Uden sted]. 2 blade (1794, digte) BD4:sp225
 Dramatik Grundtvig, Nik. Fr. Severin: [Subscripitions-]Indbydelse til gamle Nordens Venner. Kbh., 1808 (1808, dramatik) BD4:sp317
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Maskeradeballet i Danmark 1808. Et Syn. ♦ Kbh., 1808 (1808, digte) BD4:sp225
 Dramatik Grundtvig, Nik. Fr. Severin: Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord. Kbh., 1809 (1809, dramatik) BD4:sp317
Detaljer
1861 Senere udgave: Optrin af Nordens Kæmpeliv. 2. Udgave. ♦ Schønberg, 1861. Bind 1-2, 234 + 196 sider
 Samling Grundtvig, N. F. S.: Idunna. En Nytaarsgave for 1811. ♦ Kbh., G. Bonniers Forlag, 1810. viii [50?] 158 sider, illustreret (1811, samling) BD4:sp166
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Nytaarsnat eller Blik paa Kristendom og Historie. ♦ Kbh., 1811 (1811, digte) BD4:sp225
 Dramatik Grundtvig, Nik. Fr. Severin: Optrin af Norners og Asers Kamp. Kbh., 1811 (1811, dramatik) BD4:sp318
Detaljer
1861 Senere udgave: Optrin af Nordens Kæmpeliv. 2. Udgave. ♦ Schønberg, 1861. Bind 1-2, 234 + 196 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Optrin af Nordens Kæmpeliv. Første Deel. Kbh., 1811.
 Samling Grundtvig, N. F. S.: Saga. Nytaarsgave for 1812. Ved Nik. Fred. Sev. Grundtvig, Personel Kapellan. ♦ Kiöbenhavn, paa Andreas Seidelins Forlag, [1811]. xxii [2] + 180 [2] sider. (Trykkeri: Trykt ... hos P.D. Kiöpping) (1811, samling) BD4:sp166 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukket titelblad. Udkom ultimo 1811.
 note til titel Side [iii]--xii: [Digt, første linie: Kære Datter, gak i Verden ud!].
 note til titel Side [xiii]-xxii: Fortale [Signeret: Udby Præstegaard den 24de Novbr. 1811. N.F.S. Grundtvig].
 note til titel Side [xxiii-xxiv]: Indhold.
 note til titel Side [181-82]: Trykfeil.
 url Fuld visning af teksten (side [182] er dækket med hvidt blad) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Tekster Grundtvig, N. F. S.: Helligtrekongerslyset (1814, tekster)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Roskilde-Riim. ♦ Kbh., 1814 (1814, digte) BD4:sp225
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Roskilde-Saga til Oplysning af Roskilde-Riim. ♦ Kbh., 1814 (1814, digte) BD4:sp225
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Kvædlinger eller Smaakvad. ♦ Kbh., 1815 (1815, digte) BD4:sp225
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Heimdall. Dansk Nytaars-Gave for 1816. ♦ Kbh. (1816, digte) BD4:sp225
 Note (andet) Heiberg, Johan Ludvig: Ny A-B-C-Bog i en Times Underviisning til Ære, Nytte og Fornøielse for den unge Grundtvig. Et pædagogisk Forsøg. ♦ Kjøbenhavn, trykt i Thieles Bogtrykkerie, 1817. 24 sider (1817, digte) BD4:sp227
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 note til titel Den fulde undertitel: Et pædagogisk Forsøg af Johan Ludvig Heiberg. En Gedebuk er stolt af Skjægget, Og er til Vrede let opægget. Den gamle ABC.
 note til titel Udgivet marts 1817 som svar på Grundtvigs: Riimbrev til Bernhard Ingemann, Dane-Virke, 2det Bind, side 100 ff. Grundtvig går dermed i forsvarer for Ingemann mod Heiberg satiriseren over Ingemann i Julespøg og Nytaarsløier [udkommet december 1816]. Ingemann, B.S. B.S. Ingemann
 note til titel Grundtvig svarede i: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Nr. 27 (5-4-1817) og 28 (8-4-1817): Pegepind til den nye ABC.
 note til titel Dertil svarede Heiberg i: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Nr. 29, 12-4-1817, Pegefinger mod Pegepind.
 note til titel Grundtvig indrykke i: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Nr. 36, 6-5-1817: Erklæring.
 note til titel Samt med digtet: Vaaren og Freden, publiceret i: Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Nr. 37, 10-5-1817, i: Athene, udgivet af Chr. Molbech, maj 1817. Også trykt i: J.L. Heiberg: Digte, 1819.
 note til titel Hertil udkom også: Rimblade til Eftertanke og Husvalelse for Skolemesteren Hr. Johan Ludvig Heiberg, 25 Aar gammel, fra A. Petersen, Student. ♦ Kjøbenhavn, Forfatterens Forlag, 1817. 15 sider.
 url Fuld visning af Pegefinger mod Pegepind på: Link til ekstern webside Hathi Trust [Prosaiske Skrifter, bind 10, 1861, side 31-38]
 anmeldelse Om hele polemiken med Grundtvig, jævnfør: P. Hansen: Om Johan Ludvig Heiberg, Nogle litteraturhistoriske Oplysninger. 1867. 136 sider. [Fuld visning på Hathi Trust]. Link til ekstern webside http://hdl.handle.net/2027/hvd.hnnd9k
 Bog antologi: Bautastene. Samlede af S. S. Blicher. ♦ Odense, trykt og forlagt af S. Hempel, 1823. 108 sider (1823, digte) BD4:sp202 👓
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1944 Senere udgave: Til Danmarks Ungdom. Digt. [Tegninger af Erik Rørbæk Madsen]. ♦ Herning, Christensens Bogtrykkeri, 1944. 7 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Digte af Blicher, Oehlenschläger, Grundtvig og Ingemann.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Tilskuerne, No. 56 og 57, side 441-56, No. 60, side 473-80 [Anmeldelse].
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Nytaars-Morgen. Et Riim. ♦ Kbh., 1824 (1824, digte) BD4:sp225
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Kong Harald og Ansgar. Rim.Blade af Danmarks Kirke-Bog til Jubel-Aaret. ♦ Kbh., 1826 (1826, digte) BD4:sp225
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, ♦ Schønberg, 1865.
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Wilhelm Frederik Laub (1805-1845)
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Hundrede Romanzer af danske digtere. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkerie, 1836. xii + 456 sider (1836) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Nicolai Søtoft (1790-1844)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-viii: Til Læseren [Signeret: Kjøbenhavn i Januar 1836, C.W.].
 note til titel Side [ix]-xii: Indhold.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Grundtvig, Nik. Fred. Sev.: Nordiske Smaadigte. Chria., 1838 (1838, digte) BDsupp:sp774
 Bog (oversætter) anonym: Phenix-Fuglen. Et angelsachsisk Kvad førstegang udg. af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. Kbh., 1840 (1840, digte) BDsupp:sp783
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: [indgår i: Aftenerne paa Herregaarden Skovgaard [s149]] Jylland. Side 149-54 (1844, digte) 👓
 Bog (digte) antologi: Danske Kjæmpeviser. Ældre og Nyere. Udgivne af Frederik Schaldemose. ♦ Kjøbenhavn, Brødrene Berling, 1846. [7] sider + 862 spalter + [1] side (1846, digte)
Detaljer
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Høivelbaarne Herre, Herr' Grev Gregers Christian Raben, Hofjægermester, Doctor Philosophiæ etc.
 note til titel Upagineret side: Forerindring [signeret: Fr. Schaldemose].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Spalte [855]-62: Forklaring over vanskelige og forældede Ord.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note til titel Bogen består af 3 afdelinger: [Spalte 1-392:] Første Afdeling, Vedels Samling af Kjæmpeviser, aftrykt efter Udgaven trykt paa Himmelbiærget ved Ribe. [Spalte 393-772:] Anden Afdeling, Peder Syvs Fortsættelse af Vedels Samling af Kjæmpeviser. [Spalte 773-854:] Tredie Afdeling, Nyere Kjæmpeviser [Forfatterens navn anført i indholdsfortegnelsen].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Danmarks Minder. En Samling fædrelandske Digte af [flere forfattere]. Med 28 Lithographier, componerede af P. C. Klæstrup. Udgivet af H.W. Bille. ♦ Kbh., A.F. Høst, 1849 [udkom 1848-49 i hæfter]. 136 sider, illustreret (1849, digte)
Detaljer
udgiver: H. Wilhem Bille
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Frederik Hammerich, f 1809 (1809-1877)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: H.C. Andersen, Barfod, Blicher, Grundtvig, Hammerich, Hauch, Heiberg, Hertz, Ingemann, Krossing, Rahbek, Wilster, Oehlenschläger og Bille.
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Bog (digte) Molbech, Chr.: Yduns Aarsgave. Udvalgte danske lyriske Digte. Samlede og udgivne af C. Molbech. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, 1854. 400 sider (1854, digte)
Detaljer
udgiver: Christian Molbech (1783-1857)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 anmeldelse Palle Raunkjær: Emil Aarestrup og Chr. Molbech [Tilskueren, maj 1920, side 377-88, korrespondance ang. dette værk, se siderne 382-88]. Raunkjær, Palle Palle Raunkjær
 Bog Grundtvig, Nik. Fred. Sev.: Paaske-Liljen. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1859. 47 sider (1859, digte)
Detaljer
1906 Senere udgave: Paaske-Liljen. 10. Udg. ♦ Tillges Bogh., 1906. 32 sider. Pris: kr. 0,50
1914 Senere udgave: Paaske-Liljen
1917 Senere udgave: Paaske-Liljen. 13. Udg. ♦ Gad, 1917. 32 sider
1923 Senere udgave: Påske-Liljen. ♦ Prior, 1923. 52 sider. Pris: kr. 2,75
1943 Senere udgave: Paaske-Liljen. 17. Udg.
1946 Senere udgave: Paaske-Liljen. Ill. af Sven Havsteen-Mikkelsen. Udg. ved Kjeld Elfelt. ♦ Carit Andersen, [1946]. 42 sider, illustreret. Pris: kr. 8,75
1949 Senere udgave: Paaske-Lilien. 18. Udg. ♦ Gad, 1949. 40 sider. Pris: kr. 1,25
kollaps Noter
 note til titel Med forsideillustration i farver.
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Optryk fra Tidsskriftet "Dannevirke" 1817.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (udgiver) anonym: Beowulfes Beorh eller Bjovulfs-Drapen. Det old-angelske Heltedigt. Paa Grund-Sproget ved N.F.S. Grundtvig. ♦ Schønberg, 1861. lviii +210 sider (1861, digte)
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Optrin af Nordens Kæmpeliv. 2. Udgave. ♦ Schønberg, 1861. Bind 1-2, 234 + 196 sider (1861, digte)
Detaljer
1809 1. udgave: Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord. Kbh., 1809
1811 1. udgave: Optrin af Norners og Asers Kamp. Kbh., 1811
kollaps Noter
 note til titel Bind 1: Optrin af Norners og Asers Kamp. Bind 2: Optrin af Kæmpelivets Undergang i Nord.
 Bog Kok und Grundtvig: Das Dannewirke-Lied. Nach Kok und Grundtvig von A. Gerner. ♦ [ikke i boghandlen], 1863. 4 sider (1863, digte)
Detaljer
af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
oversat af A. Gerner (sprog: ukendt)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Dänmarks Schirm für Felder, Wiesen.
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Budstikke i Høinorden (1864, digte)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Trøstebrev til Danmark (1864, digte)
 Bog (oversætter) anonym: Bjovulvs-Drapen Et høinordisk Heltedigt fra Anguls-Tungen fordansket af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. Anden forbedrede Udgave. ♦ Karl Schønbergs Forlag, 1865. xiv + 224 sider (1865, digte) 👓
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Til Danmark. Med Melodi af H. Nutzhorn (1865, digte)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Frihed og Lighed og Broderskab. Sange m. Musik af H. Nutzhorn (1866, digte)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Digte. Udvalgt ved Svend Grundtvig. Forord af C. Hostrup. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1869. xxi + 206 [2] sider (1869, digte)
Detaljer
redigeret af Svend Grundtvig (1824-1883)
forord af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note til titel Side iii-xviii: Om N. F. S. Grundtvig som Digter [signeret: C. Hostrup].
 note til titel Side xix-xxi: Udvalgets Kilder.
 note til titel 2. Oplag, 1869.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Kirkelig og folkelig Digtning. Besørget af Svend Grundtvig. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ Gad, 1870. 132 sider (1870, digte)
serietitel: Folkelæsning
udgiver: Svend Grundtvig (1824-1883)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Poetiske Skrifter (1880, digte)
Detaljer
udgiver: Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 265 (29-10-1882), side 56-58 [2.-3. Del, anmeldelse, signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog (digte) antologi: Romancer og Digte, danske og norske. Illustrerede med Vignetter og Tegninger af Aug. Jerndorff. Udgivne af Chr. Richardt. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 197 [2] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,00. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1882, digte)
Detaljer
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
udgiver: Christian Richardt (1831-1892)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Henrik Arnold Wergeland (1808-1845, sprog: norsk)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Da nærværende Samling Digte hverken har kunnet blive eller villet være nogen litteraturhistorisk Repræsentation af dansk-norsk Digtekunst, men væsentligst har villet give Kunstneren digterske Æmner til Illustration, vil det forstaas, bade at der ved Valget er taget stærkt Hensyn hertil, og at hans eget Ønske oftere har været det afgjørende. Paa nogle Afvigelser nær, er Forfatternes egen Retskrivning lagt til Grund. [Signeret: Udg.].
 note til titel På titelbladets bagside også: Billederne ere udførte i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut.
 note til titel Side [199-200]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Grundtvig: Danske Kongerim. (Af "Poet. Skrifter"). ♦ [Ikke i Boghdl.], 1885. 7 sider (1885, digte)
 Dramatik Grundtvig, N. F. S.: Harald Blaatand og Palnatoke (1891, dramatik)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Nyårsmorgen. 3. Udg. Udg. med Oplysninger af H. Begstrup. ♦ Schønberg, 1901. 236 sider. Pris: kr. 3,00 (1901, digte)
noter af Holger Begtrup (1859-1937)
 Samling Grundtvig, N. F. S.: Udvalgte Skrifter. Ved H. Begtrup. ♦ Gyldendal, 1904-09. Bind I-X, 770 + 740 +732 + 748 + 768 + 692 + 704 + 790 + 596 + 580 sider (1904-09, samling)
Detaljer
redigeret af Holger Begtrup (1859-1937)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i hefter à 0,50 kr.
 Bog Grundtvig, N. F. S.: To Indskrifter. Ved H. Begtrup. (Særtr. af "Tidsskrift") ♦ (1906, digte)
del af: Tidsskrift
Detaljer
udgiver: Holger Begtrup (1859-1937)
kollaps Noter
 note til titel Indskriften paa Oddens Kirkegaard. Gravskrift i København.
 note om føljeton Trykt i Tidsskrift 1906, side 177-81.
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Paaske-Liljen. 10. Udg. ♦ Tillges Bogh., 1906. 32 sider. Pris: kr. 0,50 (1906, digte)
Detaljer
1859 1. udgave: Paaske-Liljen. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1859. 47 sider
 Tekster Grundtvig, N. F. S.: Den gamle Dagvise Den signede Dag (1911)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Paaske-Liljen (1914, digte)
Detaljer
1859 1. udgave: Paaske-Liljen. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1859. 47 sider
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: Christian K.F. Molbech (1821-1888)
andet: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
andet: Carsten Hauch (1790-1872)
andet: Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: Chr. Winther (1796-1876)
andet: H.V. Kaalund (1818-1885)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: Henrik Hertz (1798-1870)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Carl Ploug (1813-1894)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk. Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Digte i Udvalg. Ved F. Rønning. Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ (Gad), 1916. 294 sider (1916, digte)
serietitel: Folkelæsning, 317
Detaljer
redigeret af Frederik Rønning (1851-1929)
1916 Senere udgave: Digte i Udvalg. (Udvalget ved F. Rønning. Udg. af Det Grundtvigske Folkeskriftfond). ♦ (Schønberg), 1916. 294 sider
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Digte i Udvalg. (Udvalget ved F. Rønning. Udg. af Det Grundtvigske Folkeskriftfond). ♦ (Schønberg), 1916. 294 sider (1916, digte)
Detaljer
redigeret af Frederik Rønning (1851-1929)
1916 1. udgave: Digte i Udvalg. Ved F. Rønning. Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ (Gad), 1916. 294 sider
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Paaske-Liljen. 13. Udg. ♦ Gad, 1917. 32 sider (1917, digte)
Detaljer
1859 1. udgave: Paaske-Liljen. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1859. 47 sider
kollaps Noter
 note om oplag 14. Oplag, 1921.
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Udvalg af N. F. S. Grundtvigs selvbiografiske Digtning. Med Indledn. og Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Ida Falbe-Hansen. ♦ Gyldendal, 1921. 112 sider. Pris: kr. 1,60 (1921, digte)
noter af Ida Falbe-Hansen (1849-1922)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Påske-Liljen. ♦ Prior, 1923. 52 sider. Pris: kr. 2,75 (1923, digte)
serietitel: Minerva Serie
Detaljer
1859 1. udgave: Paaske-Liljen. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1859. 47 sider
 Tekster Grundtvig, N. F. S.: Nyaars-Morgen (1925)
 Tekster Grundtvig, Nicolaj Frederik Severin: Et lille Udvalg af N. F. S. Grundtvigs Skrifter og Sange i Tidsfølge, udg. af Holger Begstrup. ♦ Gyldendal, 1929 (1929)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 40
udgiver: Holger Begtrup (1859-1937)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Digte. Indledning, Udvalg og Noter ved Carl S. Petersen. Tegninger af Joakim Skovgaard. Udg. af Foreningen "Fremtiden". ♦ "Fremtiden" (Haase), 1933. 252 sider, illustreret (1933, digte)
serietitel: Foreningen "Fremtiden"s Smaa Digterbøger, Ny Række Nr. 2
redigeret af Carl S. Petersen (1873-1958)
illustrationer af Joakim Skovgaard (1856-1933)
 Børnebog Grundtvig, N. F. S.: Et Barn er født i Bethlehem (1938, børnebog)
 Børnebog Grundtvig, N. F. S.: Dejlig er den Himmel blaa (1938, børnebog)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Paaske (1940, digte)
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Børnebog Grundtvig, N. F. S.: Et barn er født i Betlehem. Tegninger Andreas Friis (1943, børnebog)
 Børnebog Grundtvig, N. F. S.: Dejlig er den Himmel blaa. Tegninger af Nielsen-Edwin (1943, børnebog)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Paaske-Liljen. 17. Udg. (1943, digte)
Detaljer
1859 1. udgave: Paaske-Liljen. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1859. 47 sider
 Bog Grundtvig, N. F. S.: [indgår i antologien: Den danske Skov [s018]] Jeg gik mig ud en Sommerdag (1944, digte) 👓
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Danmark om hundrede Aar. ♦ [ikke i boghandlen], 1946. 8 sider, illustreret. (Trykkested: Kolding) (1946, digte)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Paaske-Liljen. Ill. af Sven Havsteen-Mikkelsen. Udg. ved Kjeld Elfelt. ♦ Carit Andersen, [1946]. 42 sider, illustreret. Pris: kr. 8,75 (1946, digte)
Detaljer
illustrationer af Sven Havsteen-Mikkelsen (1912-1999)
udgiver: Kjeld Elfelt (1902-1993)
1859 1. udgave: Paaske-Liljen. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1859. 47 sider
 Bog Grundtvig, N. F. S.: [indgår i antologien: Digte til Mor [s033]] Til min Moder (1946, digte) 👓
 Bog Grundtvig, N. F. S.: [indgår i antologien: Den lille By [s016]] Kirkeklokken (1947, digte) 👓
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Den signede Dag. Med Tegninger af Joakim Skovgaard. ♦ Viborg, P. Skovgaards Forlag, [1948]. [8] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1948, digte)
illustrationer af Joakim Skovgaard (1856-1933)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Velkommen igen Guds engle smaa. En julesang. Tegninger af Herluf Jensenius. Musik af A. P. Berggreen. ♦ Naver, 1948. Pris: kr. 5,50 (1948, digte)
Detaljer
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
musik af A.P. Berggreen (1801-1880)
1964 indgår i antologien: Barndomslandet [4s052] Senere udgave: Velkommen igen Guds engle små. Side 52-53
kollaps Noter
 note til titel Salmen skrevet 1824. Trykt i prædikensamlingen: Christelige Prædikener eller Söndags-Bog, Bind 3, 1830.
 Bog Grundtvig, N. F. S.: [indgår i antologien: Sommer og Høst [s020]] I al sin Glans (1949, digte) 👓
 Bog Grundtvig, N. F. S.: [indgår i antologien: Perler i dansk Digtning [s040]] Jyllands Pris. Side 40-42 (1949, digte) 👓
 Bog Grundtvig, N. F. S.: [indgår i antologien: Perler i dansk Digtning [s036]] Mester Ole Vind. Side 36-[39] (1949, digte) 👓
 Bog Grundtvig, N. F. S.: [indgår i antologien: Sommer og Høst [s050]] Nu falmer Skoven (1949, digte) 👓
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Paaske-Lilien. 18. Udg. ♦ Gad, 1949. 40 sider. Pris: kr. 1,25 (1949, digte)
Detaljer
1859 1. udgave: Paaske-Liljen. ♦ Kjøbenhavn, Th. Michaelsen & Tillges Forlag (C.G. Iversens Boghandel), 1859. 47 sider
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Velkommen igen Guds engle smaa. En julesang. Tegninger af Herluf Jensenius. Musik af A. P. Berggreen. ♦ Naver, 1949. 24 sider, illustrationer og 1 tavle (kvartformat). Pris: kr. 3,75 (1949, digte)
Detaljer
illustrationer af Herluf Jensenius (1888-1966)
musik af A.P. Berggreen (1801-1880)
1949 1. udgave: Velkommen igen Guds engle smaa. En julesang. Tegninger af Herluf Jensenius. Musik af A. P. Berggreen. ♦ Naver, 1949. 24 sider, illustrationer og 1 tavle (kvartformat). Pris: kr. 3,75
1949 Senere udgave: Velkommen igen Guds engle smaa. En julesang. Tegninger af Herluf Jensenius. Musik af A. P. Berggreen. ♦ Naver, 1949. 24 sider, illustrationer og 1 tavle (kvartformat). Pris: kr. 3,75
 Bog Grundtvig, N. F. S.: [indgår i antologien: Juletoner [s116]] Isted-slaget. Af N. F. S. Grundtvig. Side 116-18 (1950, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med foto af Isted-løven.
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Indledningsdigt til Paaskeliljen. Med Træsnit af Povl Christensen (1952, digte)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Christenhedens Syvstjeme (1955, digte)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Paaske-Liljen. 19. Udg. (1956, digte)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Den signede Dag (1956, digte)
illustrationer af Joakim Skovgaard (1856-1933)
 Bog (digte) antologi: Levende dansk lyrik. Fra folkevisen til Stuckenberg. I udvalg ved Poul P. M. Pedersen. Tegninger af Svend Otto S. ♦ Jespersen og Pios Forlag, 1963. 604 sider, illustreret. Pris: kr. 12,75. (Trykkeri: trykt i Winds Bogtrykkeri, Haderslev) (1963, digte)
Detaljer
redigeret af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
oversat af C.E.F. Reinhardt (1829-1896)
oversat af Vilhelm la Cour (1883-1974)
digte af Morten Børup (1446-1526)
digte af Tycho Brahe (1546-1601)
digte af Hans Christensen Sthen (1544-1610)
digte af Anders Bording (1619-1677)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Carl Søeborg (1775-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Johan Ottosen (1859-1904)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
1949 1. udgave: Levende dansk lyrik. Fra folkevisen til Drachmann. I udvalg. Tegninger af Svend Otto. ♦ Jespersen og Pio, 1949. 610 sider, illustreret. Pris: kr. 19,75
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: 1. oplag blev udsendt i 1949. Dette er 2. oplag, hermed i alt trykt i 15.000 eksemplarer.
 note til titel Side [5-6]: Forord [Signeret: Poul P. M. Pedersen].
 note til titel Side [591]-97: Digtenes begyndelseslinjer.
 note til titel Side [599]-604: Indhold.
 note til titel Ud over digtene af de navngivne forfattere også: Side [7]-54: Folkeviser. Side 55-57: Klagedigt over Danmarks riges tilstand (1329, oversat fra latin af C.E.F. Reinhardt og Vilhelm la Cour). Side [109]-10: Vægtervers (1685).
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Udvalgte Digte. Med indledning og noter af Steen Johansen (1963, digte)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 110
noter af Steen Johansen (1908-1987)
 Bog Grundtvig, N. F. S.: [indgår i antologien: Barndomslandet [4s052]] Velkommen igen Guds engle små. Side 52-53 (1964, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Inga Borg (f. 1925, sprog: svensk)
musik af C.E.F. Weyse (1774-1842)
1948 1. udgave: Velkommen igen Guds engle smaa. En julesang. Tegninger af Herluf Jensenius. Musik af A. P. Berggreen. ♦ Naver, 1948. Pris: kr. 5,50
kollaps Noter
 note til oversat titel Af N. F. S. Grundtvig. Illustreret af Inga Borg. Melodi af C. E. F. Weyse.
 note til oversat titel Med noder.
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Ansgar und Dänemark. Grundtvigs Beitrag zum Gedächtnis Ansgars. Hrsg. am 1100 jährigen Gedenktag an Ansgars Tod dem 3. Februar 1965. Auf Veranlassung der Bischöfe Dänemarks hrsg. von der dänischen evangelisch lutherischen Volkskirche (1965, digte)
Detaljer
forord af Henning Høirup (1909-1995)
andet: Ansgar
kollaps Noter
 note til titel Digte om Ansgar overs. til tysk. Med indledning af Henning Høirup.
 Bog (oversætter) Saxo: [indgår i antologien: København skildret af danske forfattere [s038]] Søslaget. 1167. Side [38]-39 (1966, tekster) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Uddrag fra N.F.S. Grundtvigs oversættelse af "Gesta Danorum", 1824.
 Bog Grundtvig, N. F. S.: Paaske-Liljen. 20. Udg. med en Efterskrift af Emil Frederiksen. Teksten er trykt efter 3. Udg. 1865 (1967, digte)
efterskrift af Emil Frederiksen (1902-1992)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

N.F.S. Grundtvig: Paaske-Lilien
dramatisk optrin af N.F.S. Grundtvig. Musik: Carl Nielsen
af Carl Nielsen, f 1865 (1865-1931)
(premiere 04-04-1931 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 14)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden