Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Peder Topp Wandall (1737-1794)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Gesner, [Salom.]: Abels Død. Oversadt af det Tydske efter Gesners Original [ved Ped. Top Wandal]. Kbh. 1764 (1764, roman) BD4:sp459
Detaljer
af Salomon Gessner (1730-1791, sprog: tysk)
1767 Senere udgave: Abels Død. Et Riim-Digt udi fem Sange, ved Gessner. Efter Hubers Franske Edition oversat af Hans Pontoppidan, Sogne-Præst til Dalbye og Thurebye. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Nicolaus Møller, 1767. 190 sider
 Dramatik Wandall, Peder Topp: Stedmoderen. Comoedie udi 5 Acter. Kbh., 1767 (1767, dramatik) BD4:sp342
 Bog (oversætter) anonym: Azema's. Et Russisk Fruentimmers forunderlige Tildragelser, der baade i Med- og Modgang har viist sig dydig. En Historie, hvorudi tillige forekommer adskillige Hænderlser af dette Hundrede Aar til den Nordiske Historie henhørende. ♦ Kbh., 1769 (1769, roman) BD4:sp478 👓
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Fielding, Henrich: Reyse til den anden Verden. Skreven paa Engelsk [overs. af Pet. Topp Wandall]. ♦ 1769. iv + 207 sider (1769, roman) BD4:sp483
Detaljer
af Henry Fielding (1707-1754, sprog: engelsk)
1759 1. udgave: Reise nach der andern Welt. Aus dem Englischen übersetzt. ♦ Kph., 1759
 Bog (oversætter) Gesner, [Salom.]: Den første Skipper i tvende Sange. Overs. af P. T. W[andal]. Kbh. 1770 (1770, roman) BD4:sp459
af Salomon Gessner (1730-1791, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) anonym [Wieland, C. M.]: Prosaiske Digte. Af Tydsk oversatte ved P. T. W. ♦ Kbh., 1770 (1770, novelle(r)) BD4:sp475
af Christoph Martin Wieland (1733-1813, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) anonym [Weisse, Chr. Felix]: List over List. Comoedie i 5 Acter. Oversat og indrettet til den kongel. danske Skuepladses Brug af Peder Topp Wandall. Kbh., 1774 (1774, dramatik) BD4:sp372
af Christian Felix Weiße (1726-1804, sprog: tysk)
 Dramatik Wandall, Peder Topp: [Nye originale Skuespil [1a]] Efterretninger om Danske Skuespil fra det sextende Aarhundrede. Som en Fortale til det første Bind af nye Originale Skuespil af Peder Topp Wandall. 44 sider (1776, dramatik) BD4:sp305 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), starter på pdf side 11, på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) St. Foix og Gellert: [Syngespil for den Danske Skueplads [1f]] Oraklet. Et Syngespil i 2 Handlinger. [Musik af Scalabrini.] indrettet til det Danske Theaters Brug efter det Franske og det Tydske [af P. T. Wandall] (1776, dramatik) BD4:sp293
se også: L'oracle
Detaljer
af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
af Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Dancourt, [Florent Carton]: [Syngespil for den Danske Skueplads [2c]] Det uventede Møde. Et lystigt Syngestykke i 3 Acter, taget af: Pillegrimene fra Mekka. Musikken af [Joh. Cph. Willib. v.] Gluck, til samme Musik oversat af P.T. Wandall (1777, dramatik) BD4:sp293
af Florent Carton Dancourt (1661-1725, sprog: fransk)
 Dramatik Wandall, Peder Topp: Den fierde September. Et Hyrdestykke. ♦ Kbh., 1778 (1778, dramatik) BD4:sp342
 Bog (oversætter) Monvel, de: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [4s001]] Den butte Elsker. Comoedie i tre Acter. Oversat efter Mr. de Monvels L'Amant Boureu af Peder Topp Wandall. Side [1]-88 (1778, dramatik) BD4:sp290 👓
Detaljer
af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af den danske oversættelse (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik Wandall, Ped. Topp: [Nye originale Skuespil [2a]] Efterretninger om Danske Skuespil fra det 16. Aarhundrede. Andet Stykke (1778, dramatik) BD4:sp305
 Bog anonym [Wandall, Peder Topp]: De tre Skræddere eller Forsøg til en nedrig komisk Fortælling i Riim. Første Bog. Kbh., 1792 (1792, digte) BD4:sp252

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Wandall, Peder Topp: StifmoderenKomedie i 5 Akter af P.T. Wandal (premiere 02-12-1767 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 12)
(oversætter)Minna af Barnhelmeller Soldaterlykken, Komedie i 5 Akter af G.E. Lessing. Oversat af P.T. Wandal
[Til Dagmarteatret:] Oversat af Johannes Magnussen under Titlen: Minna von Barnhelm
af Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781, sprog: tysk)
oversat af Johannes Magnussen (1848-1906)
(premiere 14-10-1771 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 20)
(oversætter)List over ListKomedie i 5 Akter af C.F. Weisze. Oversat og indrettet af P.T. Wandall
af Christian Felix Weiße (1726-1804, sprog: tysk)
(premiere 04-11-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)Købmanden i SmyrnaSyngestykke i 1 Akt, Musiken af K.D. Stegmann (Der Kaufmann von Smyrna), Teksten af Chamfort. Oversaqt af P.T. Wandall
musik af K. D. Stegemann (1751-1826, sprog: tysk)
tekst af Sebastien Roch Nicolas de Chamfort (1741-1794, sprog: fransk)
(premiere 02-01-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)
(oversætter)OrakletSyngestykke i 2 Akter, Musiken af Paolo Scalabrini, Teksten af Saint-Foix (L'oracle) og Chr. Gellert. Oversat af P.T. Wandal
musik af Paolo Scalabrini (1713-1803)
tekst af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
tekst af Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
(premiere 23-04-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)Det uventede MødeSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Gluck, Teksten af Dancourt. Oversat af P.T. Wandall
musik af Christoph Willibald von Gluck (1714-1787, sprog: tysk)
tekst af Louis Heurteaux Dancourt (1725-1801, sprog: fransk)
andet af Alain-René Lesage (1668-1747, sprog: fransk)
andet af Jaques-Philippe d' Orneval (d. 1766, sprog: fransk)
(premiere 26-11-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 27)
(oversætter)Den butte ElskerKomedie i 3 Akter af de Monvel. Oversat af P.T. Wandall
af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
(premiere 03-04-1778 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)SerenaSkuespil i 1 Akt af Paul Landois. Oversat af P.T. Wandall
af Paul Landois (sprog: fransk)
(premiere 11-04-1780 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden