Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Christoph Martin Wieland (1733-1813)

Sprog: tysk

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog anonym [Wieland, C. M.]: Prosaiske Digte. Af Tydsk oversatte ved P. T. W. ♦ Kbh., 1770 (1770, novelle(r)) BD4:sp475
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
 Bog Wieland, [Cph. Mart.]: Musarion eller Gratiernes Philosophie. Et Poem i tre Bøger. OVersat [af Claus Fasting] efter den Leipziger Udgave af 1769. Kbh., 1776 (1776, digte) BD4:sp277
oversat af Claus Fasting (1746-1791)
 Trykt i periodicum Wieland: Selim og Selima (1776, digte)
originaltitel: Selim und Selima
del af: De nye Magazin
Detaljer
oversat af H.J. Birch (1750-1795)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 Bog Wieland, C. M.: Abderiterne. En meget sandsynlig Historie. ♦ Kbh., 1781 (1781, roman) BD4:sp475
oversat af Anonym
 Bog anonym [Wieland, C. M.]: Araspes og Panthea. En Oversættelse af M. Thygesen. ♦ Odense, 1783 (1783, roman) BD4:sp475
oversat af Matthias Thygesen, f 1758 (1758-1827)
 Afsnit i bog (udgiver) anonym [de la Roche, Maria Sophia]: Frøken v. Sternheims Tildragelser. Ved en af hendes Veninder, af originale Papirer og andre tilforladelige Kilder. Udgivne af C. M. Wieland. ♦ Kbh., 1788. [1-2. Deel] (1788, roman) BD4:sp466
originaltitel: Geschichte des Fräuleins von Sternheim, 1771
Detaljer
af Marie Sophie von La Roche (1730-1807, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukken titelvignet.
 Bog Wieland, [Cph. Mart.]: Oberon. Et Heltedigt i 12 Sange, paa Dansk ved Frederik Stoud. Udgivet ved Selskabet til de skjønne Videnskabers Forfremmelse. Kbh., 1792 (1792, digte) BD4:sp277
Detaljer
oversat af Fr. Stoud (1759-1823)
kollaps Noter
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [8-6-1780] Paa Reisen til Fredensborg læste jeg med Fornøielse Wielandts Roman paa Vers Oberon, skrevet med samme Geist som de øvrige, men kydskere.
 Bog Wieland, C. M.: Agathons Historie. Overs. efter den nyeste Tydske Udgave af Johan Werfel. ♦ 1800-03. Deel 1-3, xx + 282 + 266 + 362 sider (1800-03, roman) EMP3002 BD4:sp475
originaltitel: Geschichte des Agathon, 1766
Detaljer
oversat af Johan Werfel (1764-1831)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-xii: Fortale til den første Originaludgave.
 note til oversat titel Del 1, side xiii-xvi: Fortale til den nyeste Originaludgave.
 note til oversat titel Del 1, side 1-19: Om det Historiske i Agathon.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet)Oberonromantisk Tryllespil i 3 Akter af I.R. Planché. Oversat af Adam Oehlenschläger, senere [i 1886-87] bearbejdet og til Dels paany oversat af Sophus Bauditz og Pietro Krohn, Musiken af C.M.v. Weber, Dansen af P. Funck og [i 1886-87] af Emil Hansen
af James Robinson Planché (1796-1880, sprog: engelsk)
oversat af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
oversat af Sophus Bauditz (1850-1915)
oversat af Pietro Krohn (1840-1905)
musik af Carl Maria von Weber (1786-1826, sprog: tysk)
(premiere 31-01-1831 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden