Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johann Clemens Tode (1736-1806)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) anonym [Butler, Sam.]: Hudibras. Oversat af Joh. Clem Tode. [U.St.o.A.]. 48 sider (s.a., digte) BD4:sp280
originaltitel: Hudibras, 1663
Detaljer
af Samuel Butler (1612-1680, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Kun de tre første ark blev trykt.
 Bog anonym: Livsphilosophi i visse Sprikvorter. U.St., o.A. 2 Blade (s.a., digte) BD4:sp250
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Den kritiske Journal (1767-73, periodicum) BD4:sp536
Detaljer
redigeret af Jacob Baden (1735-1804)
redigeret af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
redigeret af Claus Fasting (1746-1791)
kollaps Noter
 note til titel Første årgang med titlen: Maanedlige Tillæg til Adressecontoirets Efterretninger om Bøger og Skrifter. For Aaret 1767.
 note til titel Fulde titel fra 1768, dog med variationer: Kiøbenhavns kongelig privilegerede Adresse-Contoirs kritiske Journal om Bøger og Skrifter for Aar [1768-73].
 note til titel Fra 1774: Kiøbenhavns Kongel. privilegerede Adresse-Contoirs nye Kritiske Journal for Aaret [1774. Siette Aargang - 1779. Ellevte Aargang, ie: 8-13].
 note til titel 1767-72 og 1774-79: Redigeret af Jacob Baden.
 note til titel 1773: Redigeret af Werner H.F. Abrahamson, Claus Fasting og Johann Clemens Tode.
 url Fuld visning af [1. Aargang] (1767) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af [2. Aargang] (1768) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af [3. Aargang] (1769) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af Fierde Aargang (1770) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af Femte Aargang (1771) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af Siette Aargang (1772) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af [7. Aargang] (1773) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af [8. Aargang, titelbladet har: Siette] (1774) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af [9. Aargang, titelbladet har: Syvende] (1775) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af [10. Aargang, titelbladet har: Ottende] (1776) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af [11. Aargang, titelbladet har: Niende] (1777) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af [12. Aargang, titelbladet har: Tiende] (1778) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af [13. Aargang, titelbladet har: Ellevte] (1779) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Melanges Françaises et Angloises. [par Joh. Clemens Tode]. ♦ [Kbh., 1782]. Nr. 1-52 (1782, samling) BD4:sp161
af antologi fransk (sprog: fransk)
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
 Dramatik anonym [Tode, J.C.]: Søeofficererne eller Dyd og Ære paa Prøve. En original Komedie i 5 Akter af Forf. til Sundhedstidenden. Kbh. 1782 (1782, dramatik)
Detaljer
1782 Senere udgave: Søeofficererne 2. Udg., afkortet og omarbeidet til de Kgl. Skuepladsers Brug. Kbh., 1782
1785 i: Nye originale Skuespil [5a] Senere udgave: Søeofficererne eller Dyd og Ære paa Prøve. En original Komedie i fem Akter. Tredie afkortede og forbedrede Udgave. [Kbh., 1785]. 166 sider
kollaps Noter
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: [10-9-1782] Tvede fik i dag Comoedien Søe Officererne at se.
 Web Link Peter Schiønnings dagbog: [12-9-1782] Læste "Søe Officererne eller Dyden og Æren paa prøve", en original comoedie i 5 akter af professor Tode, som var i henseende til min sag aldeles skreven i min faveur, hvori han sagde Hoffet meget ubehageligt, adskillige sande satiriske rouller, og hvor jeg omtrent blev forestillet under lieutenant G. King, som og under capitain [tomt, måske tænker han på rollen Richard Truemann].
 anmeldelse Minerva, 1787, bind 1, side 264.
 anmeldelse Zeitung für Litteratur und Kunst in den kgl. Dan. Staaten (Kiel), 1783, side 47 [Anmeldelse af Rahbek]. Rahbek, Knud Lyne Knud Lyne Rahbek
 Bog Luxdorphs dagbøger. Ved Eiler Nystrøm. Bind 1-2. Gad, 1915-30: [24-8-1782] Udlæst Todes Søe-Officerer, fuld af Vittighed og rørende Scener, undertiden dristig Indbilding, men alt for indviklet, ja vel og her og der ei alt for naturlig eller riimelig.
 Bog anonym [Tode, J.C.]: Søeofficererne 2. Udg., afkortet og omarbeidet til de Kgl. Skuepladsers Brug. Kbh., 1782 (1782, dramatik)
Detaljer
1782 1. udgave: Søeofficererne eller Dyd og Ære paa Prøve. En original Komedie i 5 Akter af Forf. til Sundhedstidenden. Kbh. 1782
kollaps Noter
 anmeldelse L.Eft. 1783, side 199 [Anmeldelse.
 Note (andet) anonym [Lyche, Sigvard]: Landofficiererne eller Kjækhed og Troskab paa Prøve. Et originalt Skuespil i 5 Acter, som Sidestykke til Søeofficierne af J.C. Tode. Kbh., [1783] (1783, dramatik) BD4:sp333
Detaljer
af Sigvard Lyche (1759-1789)
kollaps Noter
 note til titel Også med forfatternavn og titel: Land-Officerene eller Troskabs og Kiækheds Prøve. Et originalt Skuespil i 5 Optoge. ♦ Kbh., 1783.
 Dramatik pseudonym [Tode. J.C.]: Raadførslerne eller Advokaten og hans Fuldmægtig. En original Komedie i fem Akter, ved Forfatteren til Sundhedstidenden. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Johan Rudolph Thiele, 1783. 122 + [2] sider (1783, dramatik) BD4:sp341
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider [side 123-24]: Til Læseren [signeret Tode].
 Dramatik pseudonym [Tode, J.C.]: Ægteskabsdievelen eller Bankerotten. En original Komedie i fem Akter ved Forfatteren til Sundhedstidenden. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Johan Rudolph Thiele, 1783. 88 + [] sider (1783, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider [side 89-90]: Til Læseren [signeret Tode].
 Dramatik anonym [Tode, J.C.]: Mændenes ny Skole (1784, dramatik)
 Bog Tode, J. C.: [Nye originale Skuespil [5a]] Søeofficererne eller Dyd og Ære paa Prøve. En original Komedie i fem Akter. Tredie afkortede og forbedrede Udgave. [Kbh., 1785]. 166 sider (1785, dramatik) BD4:sp306 👓
Detaljer
1782 1. udgave: Søeofficererne eller Dyd og Ære paa Prøve. En original Komedie i 5 Akter af Forf. til Sundhedstidenden. Kbh. 1782
kollaps Noter
 anmeldelse L.Eft. 1785, side 198 [Anmeldelse af Rahbek]. Rahbek, Knud Lyne Knud Lyne Rahbek
 Bog (oversætter) Smollet, Tobias: Peregrine Pickles Tildragelser. Overs. af Engelsk [ved J.C. Tode]. Med Kobber efter Chodoviecke. ♦ Kbh., 1787-95. Deel 1-4, (xvi + 268) + 311 + 300 + 252, illustreret med 4 tavler (1787-95, roman) EMP1291 BD4:sp486
Detaljer
af Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
illustrationer af Daniel Niklaus Chodowiecki (1726-1801, sprog: tysk)
1769 1. udgave: Begebenheiten des Peregrine Pickels. Worinne zugleich die Geschichte eines vornehmen Frauenzimmers enthalten ist. Aus dem Englischen übersetzt. Vier Theile. Zweyte Auflage. ♦ Leipzig. verlegts Heineck und Faber Buchh. in Koppenhagen, 1769. 1--4. Theil
kollaps Noter
 note om oplag Andet Oplag, 1797-1817. (xvi + 271) + ? + 260 + 218, illustreret med 4 tavler.
 note til oversat titel Ifølge Bibliotheca Danica mangler 2. del betegnelsen "2. Oplag" og har udgivelsesåret 1791.
 note til oversat titel Foran i hver del: Forord [signeret: J.C. Tode].
 note til oversat titel Oversættelsen er bearbejdet og forkortet.
 Dramatik anonym [Tode, J.C.]: Bussemanden eller Oldfux's Forvandlinger. Komoedie i tre Akter ved Forfatteren til Søeofficererne og Ægteskabsdievelen. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos Johan Rudolph Thiele, 1788. xii + 120 sider (1788, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-vi: Fortale.
 note til titel Side vii-xii: Plan af Komedien Den polie Kammerpige.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Tode, Joh. Clemens: En Selskabssang for endeel borgerlige Venner den 20. Julii 1788. Kbh., 1788. 4 Blade (1788, digte) BD4:sp250
 Dramatik anonym [Tode, J.C.]: Vrantenborg. Original Komoedie i 5 Akter. En Omarbeidning af Bussemanden eller Oldfuxes Forvandlinger. Af Forf. til Søeofficererne og Ægteskabsdievlen. Kbh., 1789 (1789, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Minerva 1789, oktober, side 101: Hr. Professor Tode har udgivet en Komedie: Vrantenborg, som er en Omarbeidelse af Bussemanden. Den faaes hos ham selv for 2 Mk. Link til ekstern webside hdl.handle.net
 Dramatik Tode, J. C.: Ole og Sidse. Originalt Skuespil med Musik i 3 Akter. Musiken af forskiellige Componister. ♦ Kbh., Morthorst, 1790 (1790, dramatik) BD4:sp341
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Parodi på P.A. Heibergs Selim og Mirza. Heiberg, P.A. P.A. Heiberg
 Bog (oversætter) pseudonym [Smollett, Tobias George]: Ridderen Sir Launcelot Greaves og hans Venners, Søemandens og Advokatens Tildragelser. Af Forfatteren til Peregrine Pickle. Frit fordansket af den samme Oversætter [ie: J.C. Tode]. ♦ 1790. 298 sider (1790, roman) EMP1292 BD4:sp486
originaltitel: The adventures of Sir Launcelot Greaves, 1760-61
Detaljer
af Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
1832 Senere udgave: Ridder Launcelot Greaves og hans Venners, Sømandens og Saførerens Tildragelser. Fra det Engelske overs. af J.C. Lange. ♦ 1832. viii + 332 side
1833 i: Samlede Skrivter [4] Senere udgave: Ridder Launcelot Greaves' og hans Venners, Sømandens og Sagførerens Tildragelser. [2. Udgave]. ♦ 1833. 307 sider
kollaps Noter
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [15-10-1825] Læst Smollets »Lancelott Greaves!«.
 Dramatik anonym [Tode, J. C.]: Drama opført den 14. Martii 1793 i Anl. af mine fraværende Venners Glædesfest (1793, dramatik) BD4:sp341
 Bog Tode, Joh. Clemens: Samlede danske poetiske Skrifter. ♦ Kbh., Poulsens Forlag, 1793-97. 1-2. Deel (1793-97, digte) BD4:sp250
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bindene har smudstitlen: Samlede Skrifter 1.-2. Bind. [Bind 3-4 udkom aldrig, skulle have indeholdt biografi og rejsebeskrivelser].
 note til titel Også medtaget i Bibliotheca Danica, bind 4, spalte 169.
kollaps Indhold

[1] Tode, Joh. Clemens: Fabler og Fortællinger (1793, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separet med titlen: Fabler og Fortællinger for unge Læsere af begge Kiøn. ♦ Kbh., 1793.
 anmeldelse Kiøbenhavns Universitets-Journal. Udgiven ved Jac. Baden. Første Aargang, 1793, Første Hefte, side 37-38 [Anmeldelse].

[2] Tode, Joh. Clemens: Viser og Selskabssange (1797, digte)
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet separat med titlen: Viser og Selskabssange især for blandede Selskaber. ♦ Kbh., 1798.
 Samling Tode, J. C.: Samlede danske prosaiske Skrifter. ♦ Kbh., 1793-1805.1.-4. Deel + 1.-2. Suppl. (1793-1805, samling) BD4:sp169
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Deel: Diætetiske Afhandlinger. 1794. 3. Deel. Folkemedicin. 1795. 4. Deel: Diætetiske Afhandlinger. 1798.
 note til titel Bindene har smudstitlen: Samlede Skrifter 5.-10. Bind.
kollaps Indhold

[1] Tode, Joh. Clemens: Moralske og satiriske Afhandlinger (1793)
[1. Suppl] Tode, J. C.: Kierligheds Nytte eller tre Dages Tildragelser. En national og original Roman. Kbh., 1803 (1803, roman)
1834 i: Udvalgte Skrivter [a?] Senere udgave: Kærligheds Nytte
1942 Senere udgave: Kærligheds Nytte eller Tre Dages Tildragelser. Med Indledning af Hakon Stangerup. Westermann, 1942. 242 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [1])
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i Iris 1791-92.
 note til titel Også udgivet separat.
 anmeldelse Hakon Stangerup: Romanen i Danmark, 1936, side 336-41.

[2. Suppl] Tode, J. C.: Smaafortællinger og Anekdoter. ♦ Kbh., 1805 (1805, tekster)
serietitel: Samlede danske Skrifter, 10
 Samling anonym [Tode, Joh. Clemens]: Blomsterkurven. En periodisk Samling af underholdende, meest originale Stykker i Vers og Prosa. ♦ Kbh., 1794. 1.-2. Hefte (1794, samling) BD4:sp163
 Tekster Tode, J. C.: Husarerne. Et Syngestykke i 3 Acter. Musiken af Wedel (1794, tekster)
 Dramatik Tode, J. C.: Theresia. Et Syngestykke i 4 Akter til Brug for den kgl. Skuesplads. Musiken af Wedel. Kbh., 1794 (1794, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Er en omarbejdelse af Husarerne.
 Dramatik Tode, J. C.: Udtog af Theresia eller Husarerne. Et Syngestykke i 4 Acter, opført i det Kgl. Musik-Akademie. Musiken af Wedel. Kbh., [1794] (1794, dramatik)
 Bog (oversætter) Knigge, Adolph v.: Amtsraad Gutmanns og hans Families Tildragelser. Optegnede af ham selv. Udg. af den rømte Baron Adolf von Knigge. Overs. med en Fortale af Tode. ♦ 1795. 208 sider (1795, roman) EMP2254 BD4:sp460
originaltitel: Geschichte des Amtsrats Gutmann, 1794
Detaljer
af Adolf von Knigge (1762-1796, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 207-08: Et Par Ord til Slutning [af Tode].
 Bog (oversætter) pseudonym [Smollett, Tobias George]: Humphry Clinkers Reise. Ved Forfatteren til Peregrine Pickle. Fordansket af sammes Oversætter [ie: J.C. Tode]. ♦ 1796-98. Deel 1-2, (viii + 433) + 456 sider (1796-98, roman) EMP1293 BD4:sp486
originaltitel: The expedition of Humphry Clinker, 1771
Detaljer
af Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
1834 i: Samlede Skrivter [7-8] Senere udgave: Humphry Clinker's Reise. Roman. ♦ 1834. Bd. 1-2, (xii + 392) + 352 sider
1944 Senere udgave: Humphry Clinker
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-viii: Fortale [signeret Tode].
 note til oversat titel Del 2, 6 upaginerede sider: Fortale [signeret Tode].
 note til oversat titel Del 2, side 455-56: Et Digt til Levens Vande. Af Doktor Smollet.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [8-10-1825] Begyndt paa Humphry Clinkers Reise af Smolet.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [11-10-1825] Læst Humphry Clinger - jeg sætter Roderik Random høit over den.
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [12-10-1825] fuldendt Humphry Clinker.
 Artikel (forord) anonym [Wolzogen, Karoline von]: Agnes von Lilien. Oversat af det Tydske [ved Joh. Did. Tode]. Med en Fortale af [Joh. Clem.] Tode. ♦ Kbh, 1798. x + 365 sider (1798, roman) EMP3031 BD4:sp475
originaltitel: Agnes von Lilien, 1798
Detaljer
af Karoline von Wolzogen (1763-1847, sprog: tysk)
oversat af Johan Diderich Tode (1776-1824)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side III-VI: Fortale af J.C.T. [om bogen].
 note til oversat titel Side VII-X: Til mine Børn [af forf.].
 note om oplag 2. Oplag, 1820.
 Artikel (forord) Unger, F. H.: Julie Grünthal. Overs. af J.D. Tode. Med en Fortale af [Joh. Clem.] Tode. ♦ 1799. 235 sider (1799, roman) EMP2935 BD4:sp474
originaltitel: Julchen Grünthal, 1784
Detaljer
af Friederike Helene Unger (1741-1813, sprog: tysk)
oversat af Johan Diderich Tode (1776-1824)
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Fortale [signeret J.C.T.].
 Bog (oversætter) anonym [Schilling, Gust. F.]: Julius eller de tre Søstre. En lærerig Ægteskabshistorie. Overs. og lidet afkortet af J. C. Tode. ♦ 1799-1800. Deel 1-2, 218 + 158 sider (1799-1800, roman) EMP2715 BD4:sp470
originaltitel: Julius, 1798
Detaljer
af Gustav Schilling (1766-1839, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: [Fortale af J.C. T. (om oversættelsen)].
 Bog Jørgensen, [Andr.]: Sang for Almuen No 1 om det høist Skadelige i Brændeviinsdrikken og Ædruligheds velgjørende Følger. Med et Tillæg af Joh. Clem. Tode. Kbh., 1799. 4 Blade (1799, digte) BD4:sp234
af Andreas Jørgensen, f 1772 (1772-1851)
 Artikel (forord) Knigge, Adolph v.: Den ynkværdige Hr. von Mildenburgs Historie. Udgivet i Breve. Af det Tydske. ♦ 1799. Deel 1-3, ([16] + 220) + ([18] + 210) + ([26] + 214) sider (1799, roman) EMP2256 BD4:sp461
originaltitel: Geschichte des armen Herrn von Mildenburg, 1789-97
Detaljer
af Adolf von Knigge (1762-1796, sprog: tysk)
oversat af Johan Diderich Tode (1776-1824)
kollaps Noter
 note om oversættelse Del 3 anfører på titelbladet: Overs. af Johan Diderik Tode. Med en Fortale af Johan Clemens Tode.
 note til oversat titel Del 1, 4 upaginerede sider: Forfatterens Fortale.
 note til oversat titel Del 3, 4 upaginerede sider: Fortale [af J.C.T.].
 Bog (oversætter) Smollet, Tobias: Roderik Random. Overs. af J. C. Tode. ♦ 1802-03. Deel 1-2, (vi + 514) + 546 sider (1802-03, roman) EMP1294 BD4:sp486
originaltitel: The adventures of Roderick Random, 1748
Detaljer
af Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
1834 i: Samlede Skrivter [5-6] Senere udgave: Roderik Randoms Tildragelser. ♦ 1834. Bd. 1-2, 512 + 429 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side iii-vi: Fortale [signeret: Tode].
 note om oplag [Titeloplag], 1816.
 Artikel (forord) Schilling, G. F.: Rosalies Hemmeligheder. Overs. af J. D. Tode. Med en Fortale af [Joh.Clem.] Tode. ♦ 1803. Deel [1]-2, 128 + 99 sider (1803, roman) EMP2719 BD4:sp470
originaltitel: Röschens Geheimnisse, 1798-99
Detaljer
af Gustav Schilling (1766-1839, sprog: tysk)
oversat af Johan Diderich Tode (1776-1824)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 2 upaginerede sider: [Fortale af J.C.T.].
 Bog (oversætter) Smollet, Tobias: [Samlede Skrivter [5-6]] Roderik Randoms Tildragelser. ♦ 1834. Bd. 1-2, 512 + 429 sider (1834, roman) EMP1297 BDsupp:sp830
Detaljer
af Tobias George Smollett (1721-1771, sprog: engelsk)
oversat af J.C. Lange (1785-1850)
1802-03 1. udgave: Roderik Random. Overs. af J. C. Tode. ♦ 1802-03. Deel 1-2, (vi + 514) + 546 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 2 upaginerede sider: Forerindring [af overs. (Med liste over Todes oversætterbommerter)].
 Samling Tode, J. C.: Udvalgte Skrivter. Ved J.C. Lange. ♦ Kbh., 1834. [Bind] I-II. (Gallerie for danske Classikere. Udg. af et Selskab, XV-XVI) (1834, samling) BDsupp:sp766
Detaljer
udgiver: J.C. Lange (1785-1850)
kollaps Indhold

[a?] Tode, J. C.: Kærligheds Nytte (1834, tekster)
1803 i: Samlede danske prosaiske Skrifter [1. Suppl] 1. udgave: Kierligheds Nytte eller tre Dages Tildragelser. En national og original Roman. Kbh., 1803
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen, f 1821 (1821-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang, f 1788 (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog Tode: [indgår i: Fortællinger fra Oplysningstiden [g]] Ikke alle Ægteskaber sluttes i Himlen (1902, novelle(r))
 Bog Tode: [indgår i: Fortællinger fra Oplysningstiden [f]] Den tillidsfulde (1902, novelle(r))
 Bog Tode, J. C.: Kærligheds Nytte eller Tre Dages Tildragelser. Med Indledning af Hakon Stangerup. Westermann, 1942. 242 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [1]) (1942, roman)
serietitel: Berømte danske Romaner, 1
Detaljer
forord af Hakon Stangerup (1908-1976)
1803 i: Samlede danske prosaiske Skrifter [1. Suppl] 1. udgave: Kierligheds Nytte eller tre Dages Tildragelser. En national og original Roman. Kbh., 1803

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Tode, Johann Clemens: Søofficererneeller Dyd og Ære paa Prøve, Komedie i 5 Akter af J.C. Tode (premiere 31-01-1783 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 29)
Tode, Johann Clemens: Ægteskabsdjæveleneller Bankerotten, Komedie i 5 Akter af J.C. Tode (premiere 25-03-1784 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
Tode, Johann Clemens: Bussemandeneller Oldfux's Forvandlinger, Komedie i 3 Akter af J.C. Tode (premiere 11-12-1788 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(tekst)HusarerneSyngestykke i 4 Akter, Musiken af Søren Wedel, Teksten af J.C. Tode
musik af Søren Wedel (1765-1826)
(premiere 30-01-1794 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden