Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Gottlieb Siesby (1803-1884)

 Om personen Oplysninger om Gottlieb Siesby

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Siesbye, Gottlieb: Lyriske Forsøg. ♦ Kbh., 1825 (1825, digte) BD4:sp245
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Sjølund. Lommebog for 1829. [Udg. af Gottl. Siesby]. ♦ Kbh., [1829?] (1829, samling) BD4:sp164
 Bog pseudonym [Siesby, Gottlieb]: Poetisk-politisk Nytaarsgave. Af -?-. Udgiven af Claudius Rosenhoff. ♦ Kjöbenhavn, 1839. 135 sider + [1 Portr.] (1839, digte) BDsupp:sp770 👓
Detaljer
udgiver: Claudius Rosenhoff (1804-1869)
kollaps Noter
 note til titel Med portræt af Johannes Hage.
 note til titel Indhold: Introduction af Claudius Rosenhoff [digt]. [resterende digte af Siesby]: Politiske Vignetter: (Frederik den Sjette. Anders Sandøe Ørsted. De danske Stænder, Joachim Frederik Schouw. Johannes Hage. Christian Nathan David. Tage Algreen-Ussing. Henrik Nicolai Clausen. Fibiger og Tscherning. Dr. Balfungo Stenersen-Gad. Orla Lehmann. Trykkerihedsselskabet. De Conservative. Epilog.) Defension. Norma morum. Politiske Vers. Autoritet. Danmarks Mai. En Jordefærd i Roskilde. Farinelli. Liniedandserne. Da Posten blev borte. "Skomager, bliv ved Din Læst!". Velkommen til Havet! Ogsaa et Træsnit. En Gaade, let at gjætte. En Klappejagt. Fromme Tanker. Folkesangeren. Et Uveir paa Havet. Hilsen til den danske Bonde. Den sidste Skaal. Den Anonymes Apologie. Aarets Liv og Levnet.
 Dramatik Siesby, G.: Mester Jakel om hundrede Aar! Et Marionetspil. ♦ Kbh., 1840 (1840, dramatik) BDsupp:sp789
 Bog Siesby, Gottlieb: Poetisk-politisk Nytaarsgave. Af Gottlieb Siesby. Anden Aargang. Med Orla Lehmanns Portrait. ♦ Kjøbenhavn, 1840. 127 sider (1840, digte) BDsupp:sp770 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også med Titlen: Politiske Poesier.
 note til titel 4 upaginerede sider: [Forord i form af et digt].
 note til titel Uddrag af forordsdigtet: Der ganske andre Spörgsmaal er' i Grunden / End om et stakkels Spörgsmaalstegn, / Hvis Svar desuden alt for længest er funden / Bag Anonymitetens faldne Hegn / [Jævnfør forfatterangivelsen -?- på den første Poetisk-politiske Nytaarsgave].
 note til titel Indhold: "Danmark deiligst Vang og Vænge" [ikke den af Laurids O. Kock]. Vore Forhaabninger. Prolog (Fremsagt ved Opførelsen af Holbergs "lykkelige Skibbrud" til en Privatforestilling for de Vandlidte i Jylland). Sang ved Læseforeningens Maifest: 1837: I: For Kongen. II: For Fædrelandet. 1839: I: For den opvoxende Slægt. II: For Stændernes Offentlighed Sange til Algreen-Ussing: I: I Læseforeningen, ved hans Hjemkomst fra den anden Stænderforsamling. II: Ved Festen paa Skydebanen, den 21de April 1839, ved Overrækkelsen af den ham, af hans Medborgere skjænkede Guldpokal Folkeviser, (efter Beranger): (I: Et undrede Daler. II: Hans. III: Min Republik. IV: Skytsaanden. V: Pludselig Død. VI: Zigeunerne.) Søvnløse Nætter: (I: Introduction. II: Liv og Død. III: Modulation. IV: [første linie: Skjul Dig, Du blinkende Stjernekrands!] V: Svirebrødrene. VI: Spillerne. VII: Den Lærde). Den tyvende Juni, 1838. En politisk Bryllupsvise. October 1837. Den sidste Digter (efter Anastasius Grün). I to Exemplarer af "Poetisk-politisk Nytaarsgave" (1839) til to Damer. Kjærligheds Ironi. Vandfloden, 1839. Gjødwads anden Domfældelse (Skrevet den 1ste December 1839). Thronskiftet.
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Salonen. Et belletristisk Maanedsskrivt. Redigeret af Gottlieb Siesby og A.V. Güntelberg. 1840-42 (1840-42, periodicum) BDsupp:sp805
redigeret af Aldo Friedrich Wilh. Roller Güntelberg (1819-1891)
Liste over indekseret indhold
 Tekster Siesby, G.: Anekdot-Almanak (1841, humor)
 Bog Siesby, Gottlieb: Poetisk-politisk Nytaarsgave 1843. ♦ Kjöbenhavn, i Commision hos C. Steen, [1843]. 132 sider (1843, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Dur eller Mol? Lykkens Klokke. Fængselstanker. Folkesympathi. Frihedens Seier. Var jeg Konge. Rygte og Rygtesmed. Søvnens Philophi, ti patriotiske Vuggeviser. Upolitiske Viser: (I: Vægtersang. II: "Auch ich bin in Arkadien geboren". III: Plet-Sæbe. IV: Stands Aand. V: Tragisk Historie. VI: Kongen veed det ei. VII: De Frafaldne). En betimelig Skaal. Fremtidens Skaal. To Fortællinger. Guldbørn. Østerlandske Fortællinger. Maisange: (I: Den 28de Mai 1841. II: For den politiske Udholdenhed, 1812). Adolph Fibiger. Nogle practiske Leveregler. Gadescene om Vinteren. Fastelavnsvise. Herr Vaar. De tvende Rabbis. To Tidsmomenter. Gravskrifter. Yttringsfrihed. Generalmarsch.
 Afsnit i bog (redigeret) avis: Flyveposten. ♦ 1845-70 (1845-70, periodicum)
Detaljer
redigeret af Edvard Meyer (1813-1880)
redigeret af Jacob Davidsen, f 1813 (1813-1891)
kollaps Noter
 note til titel Grundlagt af Edvard Meyer, solgt 1852 til de to medarbejdere Jacob Davidsen og Gottlieb Siesby.
 url Liste over skønlitterært indhold på:  Link til ekstern webside Føljetoner & fortællinger i danske aviser
 url Oversigt over Flyveposten på:  Link til ekstern webside De danske Aviser
 url Fuld visning af Flyveposten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Historisk Tidsskrift, bind 13. række, 1 (1974), side 183-212: Niels Clemmensen: Godsejernes politiske organisationer og pressen 1856-1867. Finansiering og opinionsdannelse med særligt henblik på godsejerkomiteens pressepolitik.  Link til ekstern webside http://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/article/viewFile/32213/62155
 Bog (oversætter) Nestroy: Lumpacivagabundus. Tryllefarce med Sang i 3 Acter. Fri Bearb. efter Nestroy. [Oversat af Gottlieb Siesby]. ♦ Gandrup, 1850. 25 sider (1850, dramatik)
Detaljer
af Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy (1801-1862, sprog: tysk)
1837 indgår i antologien: Lommebibliothek for Skuespilyndere [2] 1. udgave: Lumpacivagabundus
 Bog Siesby, G.: Reminiscentser fra Tivoli. ♦ Stinck, 1850. 1. Saml. (1850, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Texter til Lumbyske Dandse. Digte.
 Bog (oversætter) Nestroy: Lykkens Omveie. Farce med Sang i 3 Acter efter Nestroy. [Oversat af Gottlieb Siesby]. ♦ Kbh., Gandrup, 1851 (1851, dramatik)
af Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy (1801-1862, sprog: tysk)
 Bog Siesby, G.: [indgår i antologien: Foraarsgave [s38]] En Sang for den femte Juni. Side 38-39 (1851, digte) 👓
 Bog Siesby, G.: [indgår i antologien: Foraarsgave [s01]] Vaaren er kommen! Side [3]-5 (1851, digte) 👓
 Bog Siesby, G.: [indgår i antologien: Flyvepostens Nytaarsgave for 1853 [s44]] Amor som Valgcandidat. Bryllupsvise af G. Siesby. (Skrevet 1848). Side 44-46 (1852, digte) 👓
 Bog Siesby, G.: [indgår i antologien: Flyvepostens Nytaarsgave for 1853 [s58]] Deviser fra et Juletræ. Side 58-62 (1852, digte) 👓
 Bog (oversætter) anonym [Elz, Alexander]: »Ikke en Smule jaloux!«. Vaudeville i 1 Act efter det Franske. [Oversat af Gottlieb Siesby]. ♦ Kbh., Gandrup, 1856 (1856, dramatik)
originaltitel: Er ist nicht eifersüchtig
originaltitel: Pas jaloux
Detaljer
bearbejdelse: Alexander Elz (sprog: tysk)
af Paul Aimé Chapelle (1806-1890, sprog: fransk)
af Pierre-Michel Martin (1798-1863, sprog: fransk)
1891 Senere udgave: Ikke en Smule jaloux. Lystspil i 1 Akt. Frit efter det Tyske oversat af P. Engell. ♦ J.L. Wulff, 1891
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat efter »Er ist nicht eifersüchtig«, Alexander Elz tyske bearbejdelse af Laurencin [pseudonym for Paul Aimé Chapelle] og Lubizes [pseudonym for Pierre Henri Martin] »Pas jaloux«.
 Bog (oversætter) Benedix, Roderich: Onkel. Lystspil i 3 Acter med Sange. Efter Roderich Benedix. [Oversat af Gottlieb Siesby]. ♦ Levy, 1856. 76 sider (1856, dramatik)
originaltitel: Der Vetter, 1846
Detaljer
af Julius Roderich Benedix (1811-1873, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Zechmeister, Alexander Viktor]: Den Ene eller den Anden. Vaudeville. Efter et tydsk Lystspil [af Alexander Viktor Zechmeister]. [Oversat af Gottlieb Siesby]. ♦ Kbh., Gandrup, 1858 (1858, dramatik)
originaltitel: Einer muss heiraten, 1850
Detaljer
af Alexander Viktor Zechmeister (1817-1877, sprog: tysk)
1891 Senere udgave: Den Ene eller den Anden. Lystspil i 1 Akt. Frit efter det Tyske ved P. Engell. ♦ J.L. Wulff, 1891
1911 Senere udgave: Den Ene eller den Anden eller Kærlighed og Lotteri eller En af dem skal giftes. Sangspil i 1 Akt frit efter det Tyske ved P. Engell. Sangene [oversat og bearb.] af Reck. [ie: Wilh. Rechendorff]. 2. Oplag [ie: 2. Udgave]. ♦ J.L. Wulff, 1911. 32 sider
kollaps Noter
 Bog Siesby, G.: Ved Tid og Leilighed (1871, digte)
 Tekster antologi: Fra danske Forfattere. En Nyaarsgave ved Al. Schumacher. ♦ (Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen), 1873 [ie: 1872]. 120 sider. Pris: 72 skilling (1873, tekster)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
af Carl Andersen (1828-1883)
af John Aschlund (1826-1872)
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af H.F. Ewald (1821-1908)
af H.C. Frederiksen, f 1840 (1840-1921)
af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
af Adolph Hertz (1824-1882)
af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Theodor Kjerstrup Rumohr (1807-1884)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Alex Staal
af Emil Wolle (1808-1874)
andet: Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkomposition af Const. Hansen.
 note til titel Folkets Avis 27-12-1872, uddrag af notits side 2: Indtægten var oprindelig bestemt for de Vandlidte, og Papiret, hvorpaa Bogen er trykt, er derfor skænket af Fabrikejer Strøyberg, ligesom Bogbinder Em. Sørensen frit har indheftet den, men da Centralkomiteen har sluttet Indsamlingen, vil Indtægten nu tilfalde: Sælges til Fordel for "Understøttelsesforeningen for Københavns 1ste, 3die, 4de, 5te og 9de Kreds [Fattigdistrikt].

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(tekst) Robinson
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af P. Jensen, Teksten af G. Siesby
musik af Peter Jensen, f 1802 (1802-1846)
(premiere 01-09-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter) Lumpacivagabundus
Tryllefarce med Sange i 3 Akter, fri Bearbejdelse af Nestroy, ved G. Siesbye
[På Nørrebros Teater 1893:] Tryllefarce med Sange i 3 Akter 8 Afdelinger efter Nestroy
[På Frederiksberg Morskabsteater 1895:] Farce med Sang, Kor og Dans i 5 Akter
[På Nørrebros Teater 1909:] Tryllefarce med Sange og Kor i 5 Akter (8 Afdelinger)
[På Casino 1933:] Bearbejdet af Moth-Lund og Ludvig Brandstrup
af Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy (1801-1862, sprog: tysk)
oversat af Paul Moth-Lund (1900-1961)
oversat af Ludvig Brandstrup (1892-1949)
(premiere 20-09-1850 på Casino)
(oversætter) Lykkens Omveje
Farce med Sange i 3 Akter efter Nestroy Bearbejdelse af Duverts og Lausannes »L'homme blasé«, ved G. Siesbye
bearbejdelse af Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy (1801-1862, sprog: tysk)
af Félix Auguste Duvert (1795-1876, sprog: fransk)
af Augustine Théodore Lauzanne (1805-1877, sprog: fransk)
(premiere 18-05-1851 på Casino)
(oversætter) Ikke en Smule jaloux!
Vaudeville i 1 Akt, frit efter Alexander Elz's »Er ist nicht eifersüchtig«. (Bearbejdelse af Laurencin og Lubizes »Pas jaloux«). Paa Dansk ved G. Siesbye
bearbejdelse af Alexander Elz (sprog: tysk)
af Paul Aimé Chapelle (1806-1890, sprog: fransk)
af Pierre-Michel Martin (1798-1863, sprog: fransk)
(premiere 23-12-1855 på Casino)
(oversætter) Et Lystspil
Lystspil i 4 Akter af Roderich Benedix. Oversat af G. Siesbye
af Julius Roderich Benedix (1811-1873, sprog: tysk)
(premiere 29-01-1856 på Hofteatret)
(oversætter) Et Parti Piquet
Lystspil i 1 Akt efter Fournier og Meyer, ved G. Siesbye
af Marc Fournier (1818-1879, sprog: fransk)
af Etienne François Auguste Mayer (1805-1890, sprog: fransk)
(premiere 29-12-1856 på Casino)
(oversætter) Den Ene eller den Anden
Vaudeville i 1 Akt efter Alexander Wilhelmi, ved G. Siesbye
af Alexander Viktor Zechmeister (1817-1877, sprog: tysk)
(premiere 08-04-1858 på Casino)
(oversætter) Arresten
Lystspil i 4 Akter af Roderich Benedix. Oversat af G. Siesbye
af Julius Roderich Benedix (1811-1873, sprog: tysk)
(premiere 24-09-1859 på Folketeatret)
(oversætter) Capital og Arbejde
Folkekomedie i 4 Akter med Sange og Kor, lokaliseret efter A. Weirauch, ved G. Siesbye
af A. Weirauch (sprog: tysk)
(premiere 04-01-1861 på Casino)
(oversætter) Saadan er de alle
Lystspil i 1 Akt af Léon Gozlan (»Dieu merci, le couvert est mis!«). Oversat efter R. Benedix tyske Bearbejdelse, af G. Siesbye
af Léon Gozlan (1803-1866, sprog: fransk)
bearbejdelse af Julius Roderich Benedix (1811-1873, sprog: tysk)
(premiere 13-05-1862 på Casino)
(oversætter) En Fader søges
Farce med Sange i 2 Akter af Bayard og Dumanoir, ved G. Siesbye
af Jean François Alfred Bayard (1796-1853, sprog: fransk)
af Philippe-François Pinel (1806-1865, sprog: fransk)
(premiere 14-03-1865 på Casino)
(oversætter) En Pris Tobak
Lystspil i 1 Akt efter Roderich Benedix, ved G. Siesbye
af Julius Roderich Benedix (1811-1873, sprog: tysk)
(premiere 28-12-1869 på Folketeatret)
Gottlieb Siesby: Hendes Naade, Fru Baronessen
Lystspil i 1 Akt af G. Siesbye. Motivet efter en tysk Novelle
af anonym tysk (sprog: tysk)
(premiere 14-03-1879 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden