Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

J.R. Reiersen (1810-1864)

 Om personen Oplysninger om J.R. Reiersen

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [13:s401]] Arasmanes. Fra det Engelske ved J.R. Reiersen. ♦ 1834. Side 401-515 (1828) EMP 330 BDsupp:sp827
originaltitel: Arasmanes or the seeker, 1833
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i årbogen: The Amulet, 1834 [udkom 1833]. Udgivet separat 1834.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Ritchie, L.: Scener af Frankrigs Historie. Fremstillede i en Række Noveller med historisk Oversigt over ethvert Seculum. Overs. efter Dr. Spaziers tyske Bearbeidelse med stadigt Hensyn til Ritchies engelske Original af J. R. Reiersen. ♦ 1833. Bd. 1-3, vi + 259 + 269 + 281 sider (1833, roman) EMP1179
originaltitel: The romance of historye. France, 1831
Detaljer
af Leitch Ritchie (1800-1865, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Richard Otto Spazier (1803-1854, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Oversat efter: Der Roman d. Geschichte v. Frankreich, in e. Reihe v. Novellen, Von R.O. Spazier, 1833.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [4-6]] Devereaux. En Fortælling. Af det Engelske overs. ved J.R. Reiersen. ♦ C. Steen, 1833-34. 1.-3. Deel, 296 + 383 + 288 sider (1833-34, roman) EMP 330 BDsupp:sp827
originaltitel: Devereux, 1829
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 15
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1858 Senere udgave: Devereux. En Fortælling. Overs. fra Engelsk ved Frederik Schaldemose. Ny Subscriptionsudgave. ♦ 1858. 1.-3. Deel, 296 + 386 + 286 sider
1875 i: Udvalgte Romaner [4] Senere udgave: Devereux. ♦ 1875. 573 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-6: Selvbiografiens Forerindring [signeret af "Morten Devereux"].
 note til oversat titel Gallerie for fremmede Klassikere, bind 15, indeholder 1ste Bds. 2det H. (Bulwers samlede Skrifter, 8de H.).
 Bog (oversætter) Steffens, Henrich: [Samlede Fortællinger [1-3]] Familierne Valseth og Leith. En Cyclus af Noveller. ♦ 1834. Deel 1-3, 374 + 408 + 299 sider (1834, tekster) EMP2854
originaltitel: Die Familie Walseth und Leith, 1827
af Henrich Steffens (1773-1845)
udgiver: C.F. Güntelberg (1791-1842)
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [13]] Pillegrimene ved Rhinen. Fra det Engelske ved J.R. Reiersen. ♦ C. Steens Forlag, 1834. 517 sider (1834, roman) EMP 330 BDsupp:sp827
originaltitel: The pilgrims of the Rhine, 1834
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1843 indgår i antologien: Udvalgte Eventyr og Fortællinger [s164] Senere udgave: Hvordan Mikkel Ræv gik paa Frieri. Side 164-77
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5-6: Forord [signeret "Forfatteren"], side 401-515: Arasmanes. Fra det Engelske ved J.R.R. 1834.
 note til oversat titel Andet Oplag. ♦ 1848. 515 sider.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
 anmeldelse Dannora, side 45-49 [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [9-10]] Den Fornegtede. En Fortælling. Fra det Engelske overs. af J.R. Reiersen. ♦ C. Steen, 1834. 1.-2. Deel, (xlii + 534) + 535 sider (1834, roman) EMP 330 BDsupp:sp827
originaltitel: The disowned, 1828
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1848 Senere udgave: Den Fornægtede. En Fortælling. Fra det Engelske overs. af J.R. Reiersen. [2. Udg.]. ♦ Chr. Steen & Søn, 1848-49. Deel 1-2, xxxviii + 505 + 512 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side v-vi: Tilegnelse til "William Lytton Bulwer".
 note til oversat titel Del 1, side vii-xxxv: Indledning [Dialog mellem forf. og Pelham].
 note til oversat titel Del 1, side xxxvi-xlii: Forord til den anden Udgave [af forf.].
 Bog (oversætter) Steffens, Henrich: [Samlede Fortællinger [4-6]] De fire Nordmænd. En Cyclus af Noveller. ♦ 1835. Deel 1-3, 414 + 408 + 531 sider (1835, roman) EMP2854
originaltitel: Die vier Norweger, 1828
se også: De fire Nordmænd
af Henrich Steffens (1773-1845)
udgiver: C.F. Güntelberg (1791-1842)
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [14]] Falkland. Fra det Engelske ved J.R. Reiersen. ♦ C. Steens Forlag, 1835. 203 sider (1835, roman) EMP 330 BDsupp:sp827
originaltitel: Falkland, 1827
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 5-9: Fortale [signeret "Forfatteren"].
 note om oplag Andet Oplag. ♦ 1851. 203 sider.
 anmeldelse Dannora, side 45-49 [Anmeldelse].
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Familiebibliothek. Udg. af J. R. Reiersen. 1835-37 (1835-37, periodicum) BDsupp:sp803
Detaljer
1839-40 Samhørende, fortsættes af (2. del): Familiebibliothek. Udg. af C. G. Schiellerup. Ny Suite. 1839-
kollaps Noter
 note til titel Adresseavisen 14-10-1835: Familiebibliothek
Af dette allerede i Foraaret af mig bebydede, men ved forskjellige Omstændigheder forsinkede Hefteskrift, er 1ste Deels første Hefte udkommet og indeholder Begyndelsen af: "Nonnen i Monza", oversat fra det Italienske efter Originalens ottende Udgave af Erich Ch. Monrath. Subskription paa Familiebibliotheket, der vil komme til at indeholde omhyggelige Oversættelser af den italienske, franske, engelske og tydske Romanlitteraturs skjønneste Frembringelser, modtages i alle Byens Boglader og hos undertegnede Udgiver. Hver fjortende Dag udgaaer et Hefte, smagfuldt udstyret og trykt med nye Typer, paa 128 Sider, der tilbringes Subskribenterne for 24 sk.
J.R. Reiersen, Stud. phillologiæ, Borgergade 202, 2den Sal.
 Bog (oversætter) Steffens, Henrich: [Samlede Fortællinger [7-8]] Malkolm. En norsk Novelle. ♦ 1835-36. Deel 1-2, 443 + 557 sider (1835-36, roman) EMP2854
originaltitel: Malkolm, 1831
Detaljer
af Henrich Steffens (1773-1845)
udgiver: C.F. Güntelberg (1791-1842)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Artikel (forord) Rosini, Giovanni: Nonnen i Monza. En Fortælling fra det syttende Aarhundrede. Fra det Italienske ved Erich Ch. Monrath. ♦ 1835-36. Deel 1-2, 336 + 384 sider. (Familiebibliotheket, 1-2) (1835-36, roman) EMP4927
originaltitel: I promessi sposi, 1829
originaltitel: La Monaca di Monza, 1829
del af: Familiebibliothek
Detaljer
af Giovanni Rosini (1776-1855, sprog: italiensk)
oversat af Erik Christian Monrath (1801-1856)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-8: Til Læseren [om Familiebibliotheket, signeret: I.R. Reiersen].
 note til oversat titel Oversat efter en fortælling i samlingen: I promessi sposi, og romanen: La monaca di Monza.
 anmeldelse Dannora, side 313-25 [Anmeldelse, signeret: Joh. Nik. Høst].
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [15-16]] Blomsterpigen eller Pompeiis sidste Dage af Eduard Lútton Bulwer. Fra det Engelske ved J.R. Reiersen. ♦ C. Steens Forlag, 1835. 1.-2. Deel, 502 + 400 sider. (Trykkeri: Trykt i S. Triers Officin) (1835, roman) EMP 330 BDsupp:sp827
originaltitel: The last days of Pompeii, 1834
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1849 Senere udgave: Blomsterpigen eller Pompeiis sidste Dage. Fra det Engelske overs. af J.R. Reiersen. [2. Udg.]. ♦ 1849. Deel 1-2, 471 + 352 sider
1863-64 Senere udgave: Blomsterpigen eller Pompejis sidste Dage. Roman. ["Flyveposten"s Tillæg]. ♦ [Flyveposten], 1863-64. 1.-2. Deel, 400 + 320 sider
1914 Senere udgave: Den blinde Blomsterpige eller Pompejis sidste Dage. ♦ Universalforlaget. (William Sørensen), 1914. [Bd.] I-V, 118 + 126 + 142 + 136 + 80 sider
1962 Senere udgave: Pompejis sidste dage. Roman fra den romerske kejsertid. Bearbejdet for ungdommen. Ill. af Øystein Frantzen. ♦ Ungdommens Forlag, 1962. 216 sider, illustreret
1973 Senere udgave: Pompejis sidste dage. ♦ Williams Forlag, 1973. 48 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-8: Dedication til Sir William Gell [af forf.].
 note til oversat titel Del 1, side 9-22: Fortale [af forf.].
 url film Filmatiseret flere gang 1900-. Oversigt over dramatiseringer og filmatiseringer i artikel om bogen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 anmeldelse Dannora, side 163-71 [Anmeldelse].
 anmeldelse Dannora, side 229-32: Et Par Bemærkninger ... [signeret: J.R. Reiersen], side 233-41: Gjenmæle [signeret: Joh. Nik. Høst].  Reiersen, J.R. J.R. Reiersen
 anmeldelse Dannora, side 346-57: Hvo eller hvad har givet "Dannoras" Redacteur det hverv, at recensere Oversættelser i Modersmaalet? [Signeret: J.R. Reiersen].  Reiersen, J.R. J.R. Reiersen
 Bog (oversætter) Hall, Mrs. Samuel Carter: Buccanieren. En Tidsskildring fra Cromwels Dage. Af Mrs. Samuel Carter Hall. Fra det Engelske ved J. R. Reisersen. ♦ 1836. Deel 1-3, 292 + 288 + 282 sider (1836, roman) EMP 712
originaltitel: The buccaneer, 1832
del af: Familiebibliothek
af Anna Maria Hall (1800-1881, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: [Samlede Skrivter [19-20]] Cola di Rienzi den sidste Tribun. Fra det Engelske ved J.R. Reisersen. ♦ 1836. Deel 1-2, 512 + 490 sider (1836, roman) EMP 330 BDsupp:sp827
originaltitel: Rienzi, 1835
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
oversat af C.F. Güntelberg (1791-1842)
1863 i: Historiske romaner [2] Senere udgave: Rienzi, den sidste romerske Tribun. ♦ 1863. 568 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 5-10: Forord [signeret E.L.B.].
 note til oversat titel Del 1, side 11-12: [Tilegnelse til Alessandro Manzoni af forf. og note af oversætteren. Kammerassessor Güntelberg har gennemgået korrekturen].
 note til oversat titel Andet uforandrede Oplag. ♦ 1846. Deel 1-2, 486 + 460 sider [minus note om oversætteren].
 Bog (oversætter) Banim, John: Familien Nowlan. En irlandsk Fortælling. Fra det Engelske ved J.R. Reiersen. ♦ 1836. Deel 1-2, 314 + 360 sider. (Familiebibliothek, 3-4) (1836, roman) EMP 210
originaltitel: The Nowlans, 1826
del af: Familiebibliothek
af John Banim (1798-1842, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Bremer, Fr.: Nina. En Tegning af Hverdagslivet. Fra det Svenske ved J. R. Reiersen. ♦ 1836-37. Deel 1-2, 376 + 368 sider. (Familiebibliothek, Ny Suite, 4-5) (1836-1837, roman) EMP3280
originaltitel: Nina, 1835
del af: Familiebibliothek
Detaljer
af Fredrika Bremer (1801-1865, sprog: svensk)
1836 Samhørende, 2. del af: Præsidentens Døttre. En Fortælling af Forf. af "Tegninger af Hverdagslivet". Overs. af det Svenske ved C. Julin-Fabricius. ♦ Schubothe, 1836. 366 sider
kollaps Noter
 note til titel På svensk udgivet som 2. del af serien: Nya teckningar utur hvardagslifvet.
 note til oversat titel Del 1, side 5-6: Forord [af forf.].
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 29-11-1836: Familiebibliotheket
4de Bind 1ste Hefte har forladt Pressen, indeholdende Begyndelsen af Nina af Suiten, "Teckningar utur Herdagslifvet." Hele Romanen, der er dobbelt saa stor som "Præsidentens Døttre", leveres i denne Udgave for 8 mk. Flere af denne aandrige Forfatterindes Romaner ville vorde optagne i Bibliotheket, som udgaaer ugentligen med 1 Hefte paa 96 Sider. Subscription modtages hos Hr. Bogtrykker Trier, Snarregaden Nr. 23, og hos Udgiveren
J.R. Reiersen, Holmenscanal Nr. 249.
 Bog (oversætter) Ainsworth, W. Harrison: Crichton. En historisk Roman. Fra det Engelske ved J.R. Reiersen. ♦ Riise og Steen, 1837-38. Deel 1-3, 270 + 272 + 192 sider. Pris: 1 Rbd. (1837-38, roman) EMP 156 BDsupp:sp827
originaltitel: Crichton, 1837
del af: Familiebibliothek
Detaljer
af William Harrison Ainsworth (1805-1882, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel På smudstitelblade til del 1 og 2: Crichton. Første Epoche. Paris. 4de Februar 1579.
 note til oversat titel På smudstitelblad til del 3: Crichton. Første Epoche. Paris. 5te Februar 1579.
 note til oversat titel Ifølge annonce i Adresseavisen 24-8-1837, også udgivet som del af Familiebibliotheket [Ny Suite, 9-11?].
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Etui-Bibliothek for Damer. Udg. af J. R. Reiersen (1837, periodicum) BDsupp:sp804
 Bog (oversætter) Steffens, Henrich: [Samlede Fortællinger [9-10]] Revolutionen. En Novelle. ♦ 1837-38. Deel 1-2, 486 + 464 sider (1837-38, roman) EMP2854
originaltitel: Die Revolution, 1837
af Henrich Steffens (1773-1845)
udgiver: C.F. Güntelberg (1791-1842)
 Bog (oversætter) Marryat, Fr.: Sørøveren. Fra det Engelske ved J. R. Reiersen. Med Forfatterens Portrait. ♦ 1837. 304 sider + 1 tavle (1837, roman) EMP1011
del af: Familiebibliothek
Detaljer
af Frederick Marryat (1792-1848, sprog: engelsk)
1837 i: Samlede Skrivter [7] 1. udgave: Sørøveren og De tre Kuttere. Tvende Noveller. Overs. af Engelsk ved M. Strøm. ♦ C. Steen, 1837. 469 sider
 Bog (oversætter) Sand, George: Valentine. Fra det Franske ved J. R. Reisersen. ♦ 1837. Deel 1-2, 263 + 272 sider. (Familiebibliothek. Ny Suite, 7-8) (1837, roman) EMP3972 BDsupp:sp831
originaltitel: Valentine, 1832
del af: Familiebibliothek
Detaljer
af Aurore Dudevant (1804-1876, sprog: fransk)
1876 i: Udvalgte Værker [1] Senere udgave: Valentine. En Roman. Paa Dansk ved Joh. Lundbeck. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1876 [ie 1875]. 363 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Ifølge Bibliotheca Danica findes titlen både med og uden serieangivelse. Bibliotheca Danica, spalte 831, anfører at serietitlen er: Familiebibliothek, udg. af J.R. Reiersen. Ny Suite. 7-8 Bd.
 note til oversat titel Adresseavisen 24-8-1837 har imidlertid: Familiebibliotheket
Valentine af Georg Sand, 2 Bind, er udkommet, og erholdes af tiltrædende Subscribenter for 1 Rbd.; for andre Kjøbere er Prisen 8 mk. De ærede Subscribenter underrettes om, at den næste Roman, som vil vorde optagen i Samlingen, er Chriction af Harrison Arnsworth, der ogsaa udkommer under denne Forfatters samlede Skrifter, hvorpaa herved indbydes til Subscription, som modtages hos Udgiveren, Erichsens Palais paa Kongens Nytorv, i Stuen, og hos Forlæggeren Bogtrykker C.G. Schiellerup, Læderstræde 42, anden Sal.
 Bog (oversætter) Wilson, C.: Tom Cringles Skibsjournal. En Fortælling af "Wilson". Overs. fra Engelsk ved L. Moltke. ♦ 1838. Deel 1-2, 571 + 516 sider (1838, roman) EMP1206
originaltitel: Tom Cringle's log, 1836
Detaljer
af Michael Scott (1789-1835, sprog: engelsk)
oversat af Ludvig Moltke (1805-1872)
oversat af Ludvig Jordan (1813-1889)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, note på titelblads bagside: s. 1-224 overs. af J. Reiersen.
 note til oversat titel Del 2, note s. 516: De sidste 8 Ark overs. af L. Jordan.
 note til oversat titel Annonce i Adresseavisen 14-6-1836: Bibliothek for ethnographiske Romaner og Fortællinger, udgivet af J.C. Lange og J.R. Reiersen.
Under denne Titel udkommer paa Undertegnede Forlag endeel Romaner, der kunne bidrage til at give en klar og anskuelig Fremstilling af det hele huuslige Liv i andre Verdensdele, i omhyggelige Oversættelser, med 1 Hefte paa 128 Sider til 24 sk. hver fjortende Dag. Bibliotheket aabnes med "Tom Kringles Søeventyr," af Wilson, fra det Engelske ved J.R. Reisersen (hvoraf 1ste Hefte er udkommet), et Værk, der med de sandeste Farver skildrer Sølivet og Livet paa Jamaica og Kuba, og som indeholder næsten Alt, hvad en Sømand kan opleve. Med Dagsavisen følger Subscriptionsplaner, som snarest muligt bedes indsendte til
den norske Boghandel, Krystalgade Nr. 59.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: Den Fornægtede. En Fortælling. Fra det Engelske overs. af J.R. Reiersen. [2. Udg.]. ♦ Chr. Steen & Søn, 1848-49. Deel 1-2, xxxviii + 505 + 512 sider (1848, roman) EMP 336
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1834 i: Samlede Skrivter [9-10] 1. udgave: Den Fornegtede. En Fortælling. Fra det Engelske overs. af J.R. Reiersen. ♦ C. Steen, 1834. 1.-2. Deel, (xlii + 534) + 535 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Tilegnelse, indledning og forord som i 1. udgaven.
 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: Blomsterpigen eller Pompeiis sidste Dage. Fra det Engelske overs. af J.R. Reiersen. [2. Udg.]. ♦ 1849. Deel 1-2, 471 + 352 sider (1849, roman) EMP 339
Detaljer
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
1835 i: Samlede Skrivter [15-16] 1. udgave: Blomsterpigen eller Pompeiis sidste Dage af Eduard Lútton Bulwer. Fra det Engelske ved J.R. Reiersen. ♦ C. Steens Forlag, 1835. 1.-2. Deel, 502 + 400 sider. (Trykkeri: Trykt i S. Triers Officin)
kollaps Noter
 note til oversat titel Dedication og Fortale som i 1. udgave.

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden