Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Niels Møller (1859-1941)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Møller, Niels: Efteraar. Digte. ♦ København, P.G. Philipsens Forlag, 1888. 107 sider (1888, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [1]-75: [Egne digte]. Side 79-107: Oversættelser.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, 8-12-1888, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 13-12-1888, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s079] Sapfo: Sapfiske fragmenter. Side 79-80 (1888)
af Sapfo Sapfo (d. -570, sprog: græsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Note side 79: Fr. 1. Oversættelsens form efter D. G. Rossetti.
 Litteraturliste Medtaget på: 50 værker. Højdepunkter i verdenslitteraturen. Aarhus Universitetsforlag, 2018  Web link link til hele listen 3, side [22]-[27]: Sappho: Digte.
[s081] antologi: Græske epigrammer. Side 81-83 (1888, tekster)
af antologi andre sprog (sprog: andre)
kollaps Noter
 note til titel Epigrammer af Kleobulos, Praxilla, anonym, Leonidas fra Tarent, Asklepiades og Nossis.
[s084] Chaucer, Geoffrey: O, kvalfulde kvide! Side 84-85 (1888, digte)
af Geoffrey Chaucer (1343-1400, sprog: engelsk)
[s086] Shelley, Percy B.: Til Edward Williams (og Jane). Side 86-89 (1888, digte)
af Percy Bysshe Shelley (1792-1822, sprog: engelsk)
[s090] Swinburne, Algernon C.: Livets sange. Side 90-94 (1888, digte)
af Algernon Charles Swinburne (1837-1909, sprog: engelsk)
[s095] Swinburne, Algernon C.: Sang. Side 95-97 (1888, digte)
af Algernon Charles Swinburne (1837-1909, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linie: Hvis du var rosen røde.
[s098] Rossetti, Christina: Sonet. Side 98 (1888, digte)
af Christina Rossetti (1830-1894, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linie: Bevar mit minde, når jeg bort er dragen.
[s099] Rossetti, Dante Gabriel: Sonet. Side 99 (1888, digte)
af Dante Gabriel Rossetti (1828-1882, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linie: Ej blot at jorden gråner, o min gud!
[s100] Soulary, Joséphin: Sonet. Side 100 (1888, digte)
af Joseph Marie ("Joséphin") Soulary (1815-1891, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Første linie: Der træder et tog under højkirkens bue.
[s101] Whitman, Walt: Drømme ved havet. Side 101-07 (1888, digte)
af Walter Whitman (1819-1892, sprog: engelsk)
 Bog Møller, Niels: Hændelser. P.G. Philipsen, 1890. 160 sider (1890, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 14-12-1890, A, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog (oversætter) Aiskylos: Agamemnon. Tragedie ved Niels Møller. ♦ P.G. Philipsen, 1891. 106 sider (1891, tekster)
Detaljer
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 14-11-1891, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Ved Niels Møller. ♦ Philipsen, 1894. (1894, tekster) 👓
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Browning. R.: Granatæbler. Monodramatiske Digte. Ved Niels Møller. ♦ Philipsens Forlag, 1894. 192 sider (1894, digte)
Detaljer
af Robert Browning (1812-1889, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 anmeldelse Social-Demokraten 14-12-1894, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Møller, Niels: Koglerier. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1895. 304 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s345] Senere udgave: Gæster. (Af "Koglerier", 1895). Side 345-61
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 24-12-1895, side 2 [Anmeldelse].
 Bog Møller, Niels: Røster (1897, digte)
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s361] Senere udgave: Ørnen og Skarnbassen. (Efter en aisopisk Fabel). (Af "Røster", Digte, 1897). Side 361-65
1949 indgår i antologien: Digte til Bogen [s013] Senere udgave: Den gamle Bog
 Bog (udgiver) Shakespeare, William: Kong Henrik IV. Købmanden i Venedig. Hamlet. Ved Niels Møller. Med talrige Illustrationer. ♦ [København og] Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1901. 244 sider, illustreret + portræt (1901, dramatik) 👓
serietitel: Shakespeare for Folket
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1815 i: Tragiske Værker [3b] 1. udgave: Kong Henrik den Fierde. Første Deel. 179 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [1]-[72]: Kong Henrik IV.
 note til titel Side [3-4]: Kong Henrik IV. Æmnet.
 note til titel Side [71-72]: Oplysninger til Henrik IV.
 note til titel Skuespillene trykt i 2 spalter, noterne i 1.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s073] Shakespeare, William: Købmanden i Venedig. Side [73]-143 (1901, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til titel Side [75-76]: Købmanden i Venedig. Æmnet.
 note til titel Side [139]-43: Oplysninger til Købmanden i Venedig.
[s145] Shakespeare, William: Hamlet, Prins af Danmark. Side [145]-244 (1901, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [147-48]-: Hamlet, Prins af Danmark. Æmnet.
 note til titel Side [237]-44: Oplysninger til Hamlet.
 Bog Møller, Niels: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s345]] Gæster. (Af "Koglerier", 1895). Side 345-61 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1895 1. udgave: Koglerier. ♦ P.G. Philipsens Forlag, 1895. 304 sider
 Bog Møller, Niels: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s361]] Ørnen og Skarnbassen. (Efter en aisopisk Fabel). (Af "Røster", Digte, 1897). Side 361-65 (1905, digte) 👓
Detaljer
1897 1. udgave: Røster
 Bog (forord) Stevenson, R. L.: Junkeren af Ballantrae. Oversat af P. Læssøe Müller. M. Forord af Niels Møller. ♦ Gyldendal, 1908. 320 sider. Pris: kr. 4,50 (1908, roman)
Detaljer
af Robert Louis Stevenson (1850-1894, sprog: engelsk)
oversat af Paul Læssøe Müller (1878-1957)
1889 1. udgave: Stamherren til Ballantrae. Af Robert Louis Stevenson. ♦ Kjøbenhavn, Trykt i "Politiken"s Trykkeri, 1889. 460 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 3 (Septbr.), side 54 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 3 (Septbr.), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog (udgiver) anonym: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss ... Udg. af Det danske Sprog- og Litteratur-Selskab ved Niels Møller med en Ordbog af Kr. Sandfeld Jensen. ♦ Gyldendal, 1914. I.-II Bind (hver delt i 1.-2. Halvbind), (280 + 330) + (288 + 264) (1914, digte)
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Herman Veigere (d. 1556)
noter af Kr. Sandfeld (1873-1942)
1920 Samhørende, fortsættes af (2. del): En Ræffue Bog. Niels Møller, Weigeres Originalmanuskript (fundet 1919). Tillæg til 2. Bind, 1. Halvbind. ♦ Gyldendal, 1920. 14 sider
1555 1. udgave: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempel, och herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordanskit aff Hermen Weigere
kollaps Noter
 note til titel [Titel:] En Ræffue Bog, som kaldes paa Tyske Reinicke Foss, oc er en deylig oc lystig Bog met mange skønne Historier, lystige Rim, Exempler oc herlige Figurer, som aldri føre haffuer værid paa Danske, nu nylige fordansket aff Hermen Weigere, Borgere udi Cøbnehaffn.
 note til oversat titel Med bibliografi over bogens danske udgaver.
 anmeldelse Politiken 26-11-1914, Kronik af Kr. Nyrop.
 Afsnit i bog (udgiver) Ewald, Johannes: Samlede Skrifter. Efter Trykt og Haandskrifter udg. af Hans Brix og V. Kuhr. Ordbog af H. Juul-Jensen. (Med Understøttelse af Carlsbergfondet udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab). ♦ Gyldendal, 1914-24. [Bind] I-VI, 394 + 378 + 334 + 400 + 388 + 554 sider, illustreret (1914-24, samling)
Detaljer
af Johannes Ewald (1743-1781)
udgiver: Hans Brix (1870-1961)
udgiver: Victor Kuhr (1882-1948)
andet: H. Juul-Jensen (1882-1949)
udgiver: Svend Pallis (1894-1972)
andet: Carl Dumreicher (1879-1965)
andet: R. Paulli (1890-1975)
kollaps Noter
 note til titel Bind IV, udgivet af V. Kuhre og S. Pallis. Bind V og VI, Udg. af Svend Aage Pallis under medvirkning af Niels Møller.
 note til titel Bind VI med bibliografi af Carl Dumreicher og R. Paulli. Med 1 portræt.
 Bog (oversætter) Aischylos: Agamemnon. Tragedie. Ved Niels Møller. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. 88 sider (1918, tekster)
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Aischylos: Perserne. Ved Niels Møller. ♦ Gyldendal, 1918. 64 sider (1918, tekster)
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Ved Niels Møller. Tredie Udgave. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1919. 80 sider (1919, tekster) 👓
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel På titelbladets bagside: Oversat til Opførelse ved det kgl. Teater med Mendelssohns Musik.
 note til oversat titel Side [5]-13: Indledning.
 note til oversat titel Side [73]-80: Forklaringer.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Møller, Niels: Egelunden. Digte. ♦ (Gyldendals Sortiment), 1920. 174 sider. Pris: kr. 15,00 (1920, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Oplag 150 eksemplarer.
 anmeldelse Tilskueren, maj 1920, side 394-95 [Anmeldelse signeret P.L.].  Levin, Poul Poul Levin
 Afsnit i bog (udgiver) anonym: En Ræffue Bog. Niels Møller, Weigeres Originalmanuskript (fundet 1919). Tillæg til 2. Bind, 1. Halvbind. ♦ Gyldendal, 1920. 14 sider (1920, digte)
Detaljer
oversat af Herman Veigere (d. 1556)
1914 Samhørende, 2. del af: En Ræffue Bog som kaldes paa Tyske Reinicke Foss ... Udg. af Det danske Sprog- og Litteratur-Selskab ved Niels Møller med en Ordbog af Kr. Sandfeld Jensen. ♦ Gyldendal, 1914. I.-II Bind (hver delt i 1.-2. Halvbind), (280 + 330) + (288 + 264)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 tavle.
 Bog Møller, Niels: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s080]] [Digte]. Side 80- (1922, digte)
 Samling Møller, Niels: Nattevagter. Udvalgte Afhandlinger. ♦ Gyldendal, 1923. 288 sider. Pris: kr. 12,00 (1923, samling)
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Ved Niels Møller. 4. Udgave. ♦ Gyldendal, 1925. 80 sider. Pris: kr. 1,75 (1925, tekster)
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
 Bog (oversætter) Aischylos: Perserne. Ved Niels Møller. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1925. 64 sider. Pris: kr. 1,65 (1925, tekster)
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Aischylos: Agamemnon. Tragedie. Ved Niels Møller. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 88 sider. Pris: kr. 2,00 (1928, tekster)
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
 Bog Møller, Niels: Annabella og andre Digte (1931, digte)
 Bog (oversætter) Sophokles: Antigone. Ved Niels Møller. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1932. 80 sider (1932, tekster)
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
 Tekster Møller, Niels: Fire Ballader (1934, tekster)
 Dramatik Møller, Niels: Fratores. Påskespil (1934, dramatik)
 Bog Møller, Niels: Senhøst (1939, digte)
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Ved Niels Møller. 7. Udg. (1943, tekster)
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Ved Niels Møller. 8. Udg. ♦ (1946, tekster)
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
 Bog (oversætter) Aischylos: Agamemnon. Ved Niels Møller. 5. Udg. (1947, tekster)
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Aischylos: Perserne. Ved Niels Møller. 3. Udg. (1947, tekster)
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Ved Niels Møller. 9. udg. (Oversat til opførelse ved Det kgl. Teater med Mendelsohns musik). ♦ Gyldendal, 1949. 78 sider (1949, tekster)
Detaljer
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
1851 i: Tragedier [1c] 1. udgave: Antigone. Tragedie af Sofokles. Oversat af N. V. Dorph. ♦ Otto Schwartz, 1851. 68 sider
 Bog Møller, Niels: [indgår i antologien: Digte til Bogen [s013]] Den gamle Bog (1949, digte) 👓
Detaljer
1897 1. udgave: Røster
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. 10. udg (1954, tekster)
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Sofokles: Antigone. Ved Niels Møller. 11. udg. ♦ Gyldendal, 1956. 78 sider (1956, tekster)
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Aischylos: Agamemnon. Overs. fra græsk af Niels Møller. 6. udg. (1960, tekster)
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
 Bog (oversætter) Aischylos: Perserne. Overs. fra græsk af Niels Møller. 4. udg. ved Chr. N. Brodersen. Udg. af Klassikerforeningen (1962, tekster)
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
udgiver: Chr. N. Brodersen (1905-1980)
 Bog (digte) antologi: Dansk poesi 1900-1940. Redigeret af Poul Borum. ♦ København, Stig Vendelkærs Forlag, 1969. 351 sider (1969, digte)
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
redigeret af Poul Borum (1934-1996)
digte af Fr. Wandall (1849-1917)
digte af P. Fristrup (1854-1913)
digte af Lars Jørgensen (1857-1945)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Anton Melbye (1861-1929)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Henri Nathansen (1868-1944)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af Vilhelm Grønbech (1873-1948)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Betty Tofte (1876-1956)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Chr. Rimestad (1878-1943)
digte af Mikkel Christensen (1879-1971)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Sigurd Swane (1879-1973)
digte af Johannes Meier (1880-1902)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Aage Lind (1883-1963)
digte af Anders Kristensen (1884-1967)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Karen Blixen (1885-1962)
digte af Victor Dantzer (1886-1963)
digte af Svend Hoffmeyer (1886-1951)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Per Barfoed (1890-1939)
digte af Allan Bock (1890-1982)
digte af Knuth Becker (1891-1974)
digte af Eddie Salicath (1891-1967)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Sven Clausen (1893-1961)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Poul Henningsen (1894-1967)
digte af Anders Hune (1894-1968)
digte af Viggo Barfoed (1895-1948)
digte af Oskar Hansen (1895-1968)
digte af Steen Christensen (1896-1967)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Harald Landt Momberg (1896-1975)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Aage Strunk (1897-1949)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af Ejnar Thomsen (1897-1956)
digte af Helge Bangsted (1898-1974)
digte af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Erik Moltesen (1899-1926)
digte af Karl Lauritz Aastrup (1899-1980)
digte af R. Broby-Johansen (1900-1987)
digte af William Heinesen (1900-1991)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af William Waagner (1900-1942)
digte af Johannes Weltzer (1900-1951)
digte af Kjeld Abell (1901-1961)
digte af Arthur Arnholtz (1901-1973)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Børge Houmann (1902-1994)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Viggo Jensen, f 1903 (1903-1972)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Hans Scherfig (1905-1979)
digte af Mogens Jermiin Nissen (1906-1972)
digte af Arne Sørensen (1906-1978)
digte af Hans Bjerregaard (1907-1987)
digte af Martin Jensen (1908-1945)
digte af Johan Møller Nielsen (1908-1990)
digte af Martin A. Hansen (1909-1955)
digte af Ejler Bille (1910-2004)
digte af Martin Melsted (f. 1911)
digte af Gustaf Munch-Petersen (1912-1938)
digte af Tove Meyer (1913-1972)
digte af Bent G. Andersen (f. 1916)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Fra Erik Dall til Tove Ditlevsen.
 Bog (oversætter) Aischylos: Agamemnon. Tragedie. Ved Niels Møller. 7. rev.udg. [ved Chr. N. Brodersen]. ♦ Gyldendal, 1970. 117 sider (1970, tekster)
serietitel: Klassikerforeningens Udgaver
af Aiskylos (-525--456, sprog: græsk)
oversat af Chr. N. Brodersen (1905-1980)
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Antigone
Tragedie i 2 Akter af Sofokles, oversat af Niels Møller, Musiken af F. Mendelssohn-Bartholdy
af Sofokles (-496--406, sprog: græsk)
oversat af Niels Møller (1859-1941)
musik af Jacob Ludwig Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847, sprog: tysk)
(premiere 21-09-1894 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 10)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden