Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Larsen (1860-1931)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Nordstjernen, 1894-04-01
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Ruski Mir. Redigeret af "Gemytligheden" (1877)
Detaljer
redigeret af Johan Grove (1859-1917)
redigeret af Frederik Hartvig (1856-1929)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet som programavis til "Basaren til Fordel for de russiske Saarede" afhold fra 3-11-1877 til 11-11-1877.
 omtale Berlingske Tidende 24-12-1907, Aften, side 2: En Basar for 30 Aar siden [artikel, signeret: Memor] Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum Falk, Carsten: En Stump Blad af Nordenvindens Historie. Skitse af Carsten Falk med Tegning af Erik Henningsen (1878, novelle(r))
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 30 (28-3-1878), side 283.
 Afsnit i bog (redigeret, 1915) årbog: Juleroser. ♦ 1881-1944 (1881-1944, periodicum)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Morgenbladet 20-12-1889, side 2 [Anmeldelse af årbogen for 1889] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Roskilde Avis 16-12-1901, side 1 [årgang 1901, Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Litteraturliste Medtaget på: Skønlitteratur i danske Tidsskrifter 1913-1942. En Bibliografi. Udarbejdet af Kjeld Elkjær, Ib Haraldsted, Poul Kürstein og Jens Andreas Nielsen. København, Folkebibliotekernes bibliografiske Kontor, 1946 Web link link til hele listen 1912-36.
 Dramatik anonym [Larsen, Karl]: "Hier spricht man Deutsch". Farce efter en engelsk Idé (1888, dramatik)
 Dramatik Larsen, Karl: Kvinder. Københavnsk Studie. Ære. Nutidsbillede fra Tyskland i to Akter. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1889. 142 sider (1889, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: En af Forfatteren autoriseret, tysk Oversættelse af "Ære" vil udkomme i Professor, Dr. Jul. Hoffory's "Nordische Bibliothek" (S. Fischer's Verlag, Berlin).
 note til titel Side [1]-55: Kvinder. Københavnsk Studie.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s057] Larsen, Karl: Ære. Nutidsbillede fra Tyskland i to Akter. Side [57]-142 (1889, dramatik)
kollaps Noter
 Bog Larsen, Karl: En Latinskoledreng og andre smaa Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1889. 111 sider (1889, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Larsen, Karl: En Latinskoledreng (1889, novelle(r))
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3bc] Senere udgave: En Latinskoledreng

[b] Larsen, Karl: Guds Fred (1889, novelle(r))
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3aa] Senere udgave: Guds Fred
kollaps Noter
del af: Nordstjernen
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen, Aargang 1893-94, Nr. 27 (1-4-1894).

[c] Larsen, Karl: Vinter (1889, novelle(r))
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3ad] Senere udgave: Vinter

[d] Larsen, Karl: Bønder (1889, novelle(r))
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3ac] Senere udgave: Bønder

[e] Larsen, Karl: Sytten Aar (1889, novelle(r))
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3bd] Senere udgave: Sytten Aar -

[f] Larsen, Karl: Dagbog (1889, novelle(r))
[g] Larsen, Karl: Oktoberdag (1889, novelle(r))
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3ae] Senere udgave: Oktoberdag
 Bog Larsen, Karl: Den brogede Bog. ♦ Gyldendal, 1891. 144 sider, illustreret (1891, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Mimi Schwartzkopf Larsen (1851-1932)
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s276] Senere udgave: Ridder Tristan og Fru Isoldes Liv og Død. Digtet af Munken Eginhard hvem Gud kaldte i hans otte og tyvende Aar. (Af "Den brogede Bog", 1891). Side 276-92
kollaps Noter
 note til titel Omslag og vignetter af Mimi Schwar[t]zkopf.
 anmeldelse Politiken 28-11-1891, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
kollaps Indhold

[a] Larsen, Karl: Tristan og Isolde. ♦ Gyldendal, 1891. 144 sider, illustreret (1891, novelle(r))
[b] Larsen, Karl: Sprangling eller Rottefængeren i Hameln. ♦ Gyldendal, 1891. 144 sider, illustreret (1891, novelle(r))
[c] Larsen, Karl: Jomfruspringet i Harzen. ♦ Gyldendal, 1891. 144 sider, illustreret (1891, novelle(r))
[d] Larsen, Karl: Om Wilhelm, Scherfenbergeren, og om hans Løfter. ♦ Gyldendal, 1891. 144 sider, illustreret (1891, novelle(r))
[e] Larsen, Karl: Ridder Walthers Liv og salige Ende i Klostret Novalese. ♦ Gyldendal, 1891. 144 sider, illustreret (1891, novelle(r))
Danske Nætter. ♦ Gyldendal, 1891. 144 sider, illustreret
[fa] Larsen, Karl: Ælledrømme Maaneskin. ♦ Gyldendal, 1891. 144 sider, illustreret (1891, novelle(r))
[fb] Larsen, Karl: Den Kvinde, som har aldrig talt. ♦ Gyldendal, 1891. 144 sider, illustreret (1891, novelle(r))
[g] Larsen, Karl: Den gyldenstyks Bul. ♦ Gyldendal, 1891. 144 sider, illustreret (1891, novelle(r))
[h] Larsen, Karl: Ahasveri Dom. ♦ Gyldendal, 1891. 144 sider, illustreret (1891, novelle(r))
 Bog Larsen, Karl: Cirkler (1893, roman)
Detaljer
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [1] Senere udgave: Cirkler. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1909. 160 sider + 1 portræt
1909 Senere udgave: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker
 Dramatik Larsen, Karl: »Ej blot til Lyst«. Tre dramatiske Arbejder. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1894. 128 sider (1894, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s005] Larsen, Karl: To Aftener. Sørgespil i to Akter. (1893) (1894, dramatik)
[s077] Larsen, Karl: Dramatiske Novelletter. Side 77-128 (1894, dramatik)
[s079] Larsen, Karl: For evigt ..! (1890) (1894, dramatik)
[s107] Larsen, Karl: Forbi...? (1893) (1894, dramatik)
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Sommer [f]] En Lægmand. [2 sider] (1895, novelle(r)) 👓
Detaljer
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [c] Senere udgave: En Lægmand
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3am] Senere udgave: En Lægmand
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Jule-Album [ac]] Tolderen i det hellige Land. Af Karl Larsen. Illustreret af Otto P. Balle (1895, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Otto P. Balle (1865-1916)
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [g] Senere udgave: Tolderen i det hellige Land
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3af] Senere udgave: Tolderen i det hellige Land
 Bog Larsen, Karl: Doktor Ix. En Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 228 sider (1896, roman) 👓
Detaljer
1928 Senere udgave: Doktor Ix. Roman. Med et Forord af Arne Garborg. ♦ Nationalforlaget [ikke i boghandlen], 1928. 238 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2. Oplag, 1896.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Politiken 26-2-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Jule-Album [?]] Grisen (1896, novelle(r))
Detaljer
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3be] Senere udgave: Grisen
kollaps Noter
 note til titel Optrykt i: Ole Ravn: De bedste julehæftehistorier 1880-1980. Chr. Erichsen, 1987.
 Bog Larsen, Karl: Udenfor Rangklasserne. ♦ København, Det Nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1896. 214 [ie: 210] sider, illustreret (1896, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1922 Senere udgave: Udenfor Rangklasserne. 3. Udg. ♦ M.P. Madsen, 1922. 144 sider. Pris: kr. 3,00
1969 Senere udgave: Udenfor Rangklasserne og Københavnske Skikkelser. Optrykt efter Originaludgaven og udvidet
kollaps Noter
 note til titel Siderne er fejlpaginerede, side 1-4 mangler. Fejlen er rettet i 2. oplag.
 note til titel 2. Oplag, 1896.
kollaps Indhold

Af Hans Peter Egskovs Iliade
[aa] Larsen, Karl: Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener (1896, novelle(r))
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s292] Senere udgave: Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 292-303
1947 i: Danmark i Digtning [2s257] Senere udgave: Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener. (1896). Side 257-66
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [l] Senere udgave: Dengang Hans Peter Egskov tjente for tjener
kollaps Noter
 note til titel I senere udgaver er Egskov ændret til Egeskov.

[ab] Larsen, Karl: Dengang Hans Peter Egskov handlede med Prinsen (1896, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Esbjerg Folkeblad 29-11-1896. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 note om føljeton Trykt i Social-Demokraten, B, 17-10-1909, under titlen: Den Gang Hans Peter Egeskov handlede med Prinsen. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[ac] Larsen, Karl: Dengang Hans Peter Egskov traadte ud i Forretningslivet (1896, novelle(r))
[ad] Larsen, Karl: Dengang Anna tjente hos Hans Peter Egskov (1896, novelle(r))
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [2ad] Senere udgave: Dengang Anna tjente hos Hans Peter Egeskov

[ae] Larsen, Karl: Dengang Hans Peter Egskov mistede det kønneste af sine Børn (1896, novelle(r))
[b] Larsen, Karl: Rejseselskab (1896, novelle(r))
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3ag] Senere udgave: Rejseselskab

[c] Larsen, Karl: En Lægmand (1896, novelle(r))
1895 indgår i antologien: Sommer [f] 1. udgave: En Lægmand. [2 sider]

[d] Larsen, Karl: Stilladsraadens Ruslandsrejse (1896, novelle(r))
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3ah] Senere udgave: Stilladsraadens Ruslandsrejse
1953 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s216] Senere udgave: Stilladsraadens Ruslandsrejse. Side 216-24
1965 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s180] Senere udgave: Stilladsraadens Ruslandsrejse. Side 180-[89]

[e] Larsen, Karl: En Udvej (1896, novelle(r))
[f] Larsen, Karl: Stoddere (1896, digte)
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s303] Senere udgave: Idyl. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 303
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3aq] Senere udgave: Stoddere
kollaps Noter
 note til titel Digtenes titlern: Nekrolog. Ære Være ...! Idyl. Naturligvis -! Paa Langebro. Hvorfor?

[g] Larsen, Karl: Tolderen i det hellige Land (1896, novelle(r))
1895 indgår i antologien: Jule-Album [ac] 1. udgave: Tolderen i det hellige Land. Af Karl Larsen. Illustreret af Otto P. Balle
 Bog Larsen, Karl: Kresjan Vesterbro. ♦ Det Nordiske Forlag, 1897. 82 sider (1897, roman)
Detaljer
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [2ba] Senere udgave: Kresjan Vesterbro
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Julen 1897.
 note til titel 4. Oplag, 1898.
 anmeldelse Stubbekjøbing Avis 10-12-1897, side 1-2 [Anmeldelse med uddrag, signeret: Mj.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Larsen, Karl: Danske Mænd. ♦ Det Nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1898. 81 sider. Pris: kr. 1,00 (1898, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Julen 1898.
 note til titel Oplag: 3000.
kollaps Indhold

[a] Larsen, Karl: Hopsadrengen (1898, novelle(r))
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [2bb] Senere udgave: Hopsadrengen
1957 indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s203] Senere udgave: Hopsadrengen. Side [203]-11
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside WeirdSpace digital library
 anmeldelse Aalborg Amtstidende 5-12-1898, side 1 [Anmeldelse, signeret: Mj.] Link til ekstern webside Mediestream

[b] Larsen, Karl: Odin og hans gamle Kæmper (1898, novelle(r))
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3ao] Senere udgave: Odin og hans Kæmper

[c] Larsen, Karl: En Særling (1898, novelle(r))
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3ai] Senere udgave: En Særling
 Bog Larsen, Karl: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 157 sider, illustreret (1899, roman) 👓
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 4
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1920 Senere udgave: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Erik Rindom. ♦ Gyldendal, 1920. 107 sider. Pris: kr. 1,75
kollaps Noter
 note til titel På bagsiden af titelbladet: 6000 Eksemplarer.
 note til titel 2. Oplag, 1902.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Larsen, Karl: Seksten Aar. ♦ København, Det nordiske Forlag - (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1900. 178 sider (1900, roman) 👓
Detaljer
1903 Senere udgave: Seksten Aar. M. Titelbill. af F. Henningsen. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1903. 156 sider. Pris: kr. 2,50
1913 Senere udgave: Seksten Aar. ♦ Gyldendal, 1913. 192 sider
1928 Senere udgave: Seksten Aar. ♦ A/S Baltisk Forlag [ikke i boghandlen], 1928. 224 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Oplag: 3000 Eksp.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Herning Folkeblad 16-11-1900, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 10-12-1900, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.H.].
 Bog Larsen, Karl: Hvi ser Du Skæven -. ♦ Gyldendal, 1901-02. [Bind 1-2]. Pris: kr. 3,00 (1901-02, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Larsen, Karl: En Kvindes Skriftemaal. ♦ Det nordisk Forlag, 1901. 149 sider. Pris: kr. 2,50 (1901, roman)
kollaps Noter
 note til titel Alle oplag er fejlpaginerede fra pagineringens begyndelse.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 note om oplag 4. Oplag, 1901.

[2] Larsen, Karl: Axel Halcks Optegnelser. ♦ Gyldendal, 1902. 149 sider (1902, roman)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1902.
 anmeldelse Lemvig Folkeblad 2-11-1911, side 1 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 26-11-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret: "-h-t-"] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Østsjællands Avis 16-12-1902, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Larsen, Karl: Seksten Aar. M. Titelbill. af F. Henningsen. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1903. 156 sider. Pris: kr. 2,50 (1903, roman)
serietitel: Nordisk Familiebibliotek, 20
Detaljer
andet: Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1900 1. udgave: Seksten Aar. ♦ København, Det nordiske Forlag - (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1900. 178 sider
 Bog Larsen, Karl: De Ensomme. Gyldendal. ♦ Gyldendal, 1903. 78 sider. Pris: kr. 1,00 (1903, roman)
Detaljer
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3c] Senere udgave: De Ensomme
kollaps Noter
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 11-12-1903, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s292]] Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 292-303 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [aa] 1. udgave: Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s303]] Idyl. (Af "Udenfor Rangklasserne", 1896). Side 303 (1905, digte) 👓
Detaljer
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [f] 1. udgave: Stoddere
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s276]] Ridder Tristan og Fru Isoldes Liv og Død. Digtet af Munken Eginhard hvem Gud kaldte i hans otte og tyvende Aar. (Af "Den brogede Bog", 1891). Side 276-92 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1891 1. udgave: Den brogede Bog. ♦ Gyldendal, 1891. 144 sider, illustreret
 Bog Larsen, Karl: En moderne Hverdagshistorie. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 279 sider. Pris: kr. 4,00 (1906, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Danske Ægtefolk tilegnet.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (redigeret) Ibsen, Henrik: episke Brand. Udgivet efter Originalmanuskripterne af Karl Larsen. ♦ Kjøbnehavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 264 + vi [1] sider. Pris: kr. 5,00. (Trykkeri: F.E. Bording, Kjøbenhavn) (1907, digte) 👓
se også: Brand
Detaljer
af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
1871 1. udgave: Digte. Af Henrik Ibsen. ♦ København, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1871. [2] 178 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet er forfatter og titel anført som: Henrik Ibsens episke Brand.
 note til titel Side [1]-45: [Indledning om manuskriptets historie og dens trykte gengivelse].
 note til titel Side [182]-264: [Om teksten i litteraturhistorisk sammenhæng].
 note til titel Side [i]-vi: Anmærkninger om de i Bogen omtalte Personer.
 note til titel Upagineret side: Navneregister.
 note om oplag 2. Oplag, 1907.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Klare Druer [s161]] En rigtig Sømand (1907, novelle(r)) 👓
Detaljer
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [2d] Senere udgave: En rigtig Sømand
 Bog anonym [Larsen, Karl]: Daniel Daniela. Aus dem Tagebuch eines Kreuzträgers. ♦ Berlin, Concordia Deutsche Verlags-Anstalt - Hermann Ehbock, 1908. 109 sider (1908, roman)
Detaljer
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
1922 Senere udgave: Daniel - Daniela. Med et Forord af Forfatteren og en Efterskrift af Professor Dr. Med. Oluf Thomsen. ♦ København, M.P. Madsens Boghandel (Rechtwig & Tryde), 1922. 112 sider. Pris: kr. 3,00
 Bog anonym [Larsen, Karl og V. Dahlhoff Nielsen]: Dommens Dag. ♦ Hagerup, 1908. 94 sider. Pris: kr. 1,50 (1908, roman)
Detaljer
af Victor Dalhoff-Nielsen (1853-1923)
1945 Senere udgave: Dommens Dag. 13. Oplag. Med Forord af Vilh. la Cour. ♦ Hagerup, 1945. 94 sider. Pris: kr. 3,75
1965 Senere udgave: Dommens dag
kollaps Noter
 note til titel Udkom 22-5-1908.
 omtale Novum, nr. 80, 2006; Niels Dalgaard: Referencer. Optrykt i: Niels Dalgaard: Litteraskopet. 30 spalter om science fiction. Science Fiction Cirklen, 2012, side 87-94.
 omtale Politiken 6-10-2020, [1. sektion], side 16: Tysk invasion blev forudsagt i 1908 [artikel af Hans Hertel i serien: Fra bogtårnet].
 note om oplag 12. Oplag, 1908.
 anmeldelse Nationaltidende 25-5-1908, Aften, side 1 [Anmeldelse af Franz v. Jessen] Link til ekstern webside Mediestream Jessen, Franz von Franz von Jessen
 anmeldelse Lolland-Falsters Stifts-Tidende 30-5-1908, side 1 [Anmeldelse, signeret: A. M.-L.) Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 30-5-1908, side 1 [Anmeldelse, signeret: K.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Jyllands-Posten 31-5-1908, side 1 [Anmeldelse, signeret: Paspart] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Vestjyllands Social-Demokrat (Esbjerg) 3-6-1908, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Berlingske Tidende 6-6-1908, aften, side 1-2 [Anmeldelse, signeret: E.P.] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 23-6-1908, aften, side 1 [Artikel] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Nationaltidende 25-6-1908, aften, side 1 [Artikel, signeret P.O.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Larsen, Karl: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker (1909, novelle(r))
Detaljer
1893 1. udgave: Cirkler
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 12 hæfter.
kollaps Indhold

[1] Larsen, Karl: Cirkler. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1909. 160 sider + 1 portræt (1909, novelle(r))
1893 1. udgave: Cirkler

[2] Larsen, Karl: Hans Peter Egeskov og andre Mænd af Folket (1909, novelle(r))
Hans Peter Egeskov. En moderne Henrik
[2aa] Larsen, Karl: Dengang Hans Peter Egeskov tjente for Tjener (1909, novelle(r))
[2ab] Larsen, Karl: Dengang Hans Peter Egeskov handlede med Prinsen (1909, novelle(r))
[2ac] Larsen, Karl: Dengang Hans Peter Egeskov traadte ud i Forretningslivet (1909, novelle(r))
[2ad] Larsen, Karl: Dengang Anna tjente hos Hans Peter Egeskov (1909, novelle(r))
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [ad] 1. udgave: Dengang Anna tjente hos Hans Peter Egskov

[2ae] Larsen, Karl: Dengang Hans Peter Egeskov mistede det kønneste af sine Børn (1909, novelle(r))
[2af] Larsen, Karl: Dengang Hans Peter Egeskov faldt i Rolighed (1909, novelle(r))
Københavnske Proletarer
[2ba] Larsen, Karl: Kresjan Vesterbro (1909, novelle(r))
1897 1. udgave: Kresjan Vesterbro. ♦ Det Nordiske Forlag, 1897. 82 sider

[2bb] Larsen, Karl: Hopsadrengen (1909, novelle(r))
1898 indgår i: Danske Mænd [a] 1. udgave: Hopsadrengen

[2c] Larsen, Karl: Kannitverstan (1909, novelle(r))
[2d] Larsen, Karl: En rigtig Sømand (1909, novelle(r))
1907 indgår i antologien: Klare Druer [s161] 1. udgave: En rigtig Sømand

[3] Larsen, Karl: Sære og snurrige Folk og andre Fortællinger (1909, novelle(r))
Sære og snurrige Folk
[3aa] Larsen, Karl: Guds Fred (1909, novelle(r))
1889 indgår i: En Latinskoledreng [b] 1. udgave: Guds Fred

[3ab] Larsen, Karl: "43" (1909, novelle(r))
1948 indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [1s057] Senere udgave: "43"
1975 indgår i antologien: De bedste Julehistorier af danske Forfattere [s057] Senere udgave: "43". Side 57-[63]

[3ac] Larsen, Karl: Bønder (1909, novelle(r))
1889 indgår i: En Latinskoledreng [d] 1. udgave: Bønder

[3ad] Larsen, Karl: Vinter (1909, novelle(r))
1889 indgår i: En Latinskoledreng [c] 1. udgave: Vinter

[3ae] Larsen, Karl: Oktoberdag (1909, novelle(r))
1889 indgår i: En Latinskoledreng [g] 1. udgave: Oktoberdag

[3af] Larsen, Karl: Tolderen i det hellige Land (1909, novelle(r))
1895 indgår i antologien: Jule-Album [ac] 1. udgave: Tolderen i det hellige Land. Af Karl Larsen. Illustreret af Otto P. Balle

[3ag] Larsen, Karl: Rejseselskab (1909, novelle(r))
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [b] 1. udgave: Rejseselskab

[3ah] Larsen, Karl: Stilladsraadens Ruslandsrejse (1909, novelle(r))
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [d] 1. udgave: Stilladsraadens Ruslandsrejse

[3ai] Larsen, Karl: En Særling (1909, novelle(r))
1898 indgår i: Danske Mænd [c] 1. udgave: En Særling

[3aj] Larsen, Karl: Frits Engelskmand (1909, novelle(r))
[3ak] Larsen, Karl: Da Hjulmanden blev total (1909, novelle(r))
[3al] Larsen, Karl: Hr. Hansen (1909, novelle(r))
[3am] Larsen, Karl: En Lægmand (1909, novelle(r))
1895 indgår i antologien: Sommer [f] 1. udgave: En Lægmand. [2 sider]

[3an] Larsen, Karl: En lille Hemmelighed (1909, novelle(r))
[3ao] Larsen, Karl: Odin og hans Kæmper (1909, novelle(r))
1898 indgår i: Danske Mænd [b] 1. udgave: Odin og hans gamle Kæmper

[3ap] Larsen, Karl: Hvorledes Drachmann skulde have tjent de mange Penge (1896, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Holger Drachmann (1846-1908)
kollaps Noter
del af: Hver 8. Dag
 note om føljeton Trykt i Hvert 8. Dag, [4. Kvartal] October-December 1896, side 19-20. [Med foto af Holger Drachmann].

[3aq] Larsen, Karl: Stoddere (1909, digte)
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [f] 1. udgave: Stoddere

Børn
[3ba] Larsen, Karl: Snydetampen (1909, novelle(r))
[3bb] Larsen, Karl: Min første Forelskelse (1909, novelle(r))
[3bc] Larsen, Karl: En Latinskoledreng (1909, novelle(r))
1889 indgår i: En Latinskoledreng [a] 1. udgave: En Latinskoledreng

[3bd] Larsen, Karl: Sytten Aar - (1909, novelle(r))
1889 indgår i: En Latinskoledreng [e] 1. udgave: Sytten Aar

[3be] Larsen, Karl: Grisen (1909, novelle(r))
1896 indgår i antologien: Jule-Album [?] 1. udgave: Grisen

[3c] Larsen, Karl: De Ensomme (1909, novelle(r))
1903 1. udgave: De Ensomme. Gyldendal. ♦ Gyldendal, 1903. 78 sider. Pris: kr. 1,00
 Trykt i periodicum Larsen, Karl: En gribende Historie. Af Karl Larsen. Illustreret af Hans Nik. Hansen. (1910, novelle(r)) 👓
del af: Arbejderens Almanak
Detaljer
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Arbejderens Almanak 1911, side [32]-38.
 Bog Larsen, Karl: Det springende Punkt. ♦ Gyldendal, 1911. 186 sider (1911, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1911.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 233 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 11 (Februar), side 241, Udkomne Bøger, der egnersig for Folkebogsamlinger.
 Bog Larsen, Karl: Seksten Aar. ♦ Gyldendal, 1913. 192 sider (1913, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1900 1. udgave: Seksten Aar. ♦ København, Det nordiske Forlag - (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1900. 178 sider
kollaps Noter
 note til titel Efter Fortællingens 2. Oplag 1903.
 Bog Larsen, Karl: Dødens Besøg. Mene-Mene. (1908). Løgnens Spejl. (1917). ♦ Gyldendal, 1917. 98 sider (1917, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Larsen, Karl: Mene-Mene. (1908) (1917, roman)
[b] Larsen, Karl: Løgnens Spejl. (1917) (1917, roman)
 Bog Larsen, Karl: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Erik Rindom. ♦ Gyldendal, 1920. 107 sider. Pris: kr. 1,75 (1920, roman)
Detaljer
udgiver: Erik Rindom (1882-1955)
1899 1. udgave: I det gamle Voldkvarter. En københavnsk Spidsborgerhistorie. Illustreret af Frants Henningsen. ♦ København og Kristiania, Det nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1899. 157 sider, illustreret
 Bog Larsen, Karl: Den gamle Historie. En Roman. I. Foraar. Billeder fra Firserne. 1. Bog. ♦ M.P. Madsen, 1920. 301 sider. Pris: kr. 12,75 (1920, roman)
Detaljer
om: Herman Bang (1857-1912)
kollaps Noter
 note til titel Restoplaget overgik til Levin & Munksgaard.
 note til titel Kun bind 1 udkom. Selvbiografisk roman [personen Birge Holk er Herman Bang, Karl Hald er forfatteren selv].
 note om oplag 2. Oplag, 1921 [Med undertitlen: Billeder fra omkring Firs].
 anmeldelse Bogens Verden, 1921, 3. Aarg., side 116 [Anmeldelse, signeret: G.C.].
 Samling Larsen, Karl: Udvalgte Skrifter. ♦ M.P. Madsen, 1921. 1.-4. Bind, 324 + 308 + 296 + 384 sider. Pris: kr. 30,00 (1921, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Levin & Munksgaard.
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 68 [Anmeldelse, signeret: G.C.].
 Bog Larsen, Karl: Daniel - Daniela. Med et Forord af Forfatteren og en Efterskrift af Professor Dr. Med. Oluf Thomsen. ♦ København, M.P. Madsens Boghandel (Rechtwig & Tryde), 1922. 112 sider. Pris: kr. 3,00 (1922, roman)
Detaljer
efterskrift af Oluf Thomsen, f 1878 (1878-1940)
1908 1. udgave: Daniel Daniela. Aus dem Tagebuch eines Kreuzträgers. ♦ Berlin, Concordia Deutsche Verlags-Anstalt - Hermann Ehbock, 1908. 109 sider
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Levin & Munksgaard.
 note til titel Side [5]-13: [Forord, signeret: København, i Juli 1922. Karl Larsen].
 note til titel Side [94]-112: [Efterskrift om homoseksualitet, signeret: Oluf Thomsen].
 note til titel Uddrag af forordet: Om jeg mindes ret, var det i Eftersommeren 1904, at jeg, paa Grundlag af Skizzer, nedskrev Aar iforvejen, fuldendte efterfølgende lille Skrift ... efter at have fuldendt mit Arbejde [talte jeg] med den af mit Forlags Direktører, Peter Nansen, hvis Kres i vore fælles Studenterdage paa væsentlige Punkter var faldet sammen med min. Efter indgaaende Drøftelse, ogsaa med nogle kyndige Folk udenfor den litterære Verden, bestemte vi os dog til, ikke at udgive Skriftet, og det af to Grunde.
Afgørende var, at Modellen til forskellige af Bogens Skikkelser ret vidt omkring vilde kunne genkendes som dengang endnu levende Personer ... I anden Plan kom det rent litterære Synspunkt, at en Hovedvirkning i den af Forfatteren tilsigtede Retning kunde befrygtes at gaa tabt ... nogle Aar efter [søgte en tysk Forlægger] mig med Forespørgsel, om jeg ikke kunde overlade ham et endnu ikke udgivet Arbejde til Oversættelse ...
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Larsen, Karl: Udenfor Rangklasserne. 3. Udg. ♦ M.P. Madsen, 1922. 144 sider. Pris: kr. 3,00 (1922, novelle(r))
Detaljer
1896 1. udgave: Udenfor Rangklasserne. ♦ København, Det Nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1896. 214 [ie: 210] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Levin & Munksgaard.
 Bog Larsen, Karl: Seksten Aar. ♦ A/S Baltisk Forlag [ikke i boghandlen], 1928. 224 sider (1928, roman)
serietitel: Baltisk Forlags Romanbibliotek
Detaljer
1900 1. udgave: Seksten Aar. ♦ København, Det nordiske Forlag - (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1900. 178 sider
 Bog Larsen, Karl: Doktor Ix. Roman. Med et Forord af Arne Garborg. ♦ Nationalforlaget [ikke i boghandlen], 1928. 238 sider (1928, roman)
Detaljer
forord af Arne Garborg (1851-1924, sprog: norsk)
1896 1. udgave: Doktor Ix. En Roman. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 228 sider
 Bog anonym [Larsen, Karl og V. Dahlhoff Nielsen]: Dommens Dag. 13. Oplag. Med Forord af Vilh. la Cour. ♦ Hagerup, 1945. 94 sider. Pris: kr. 3,75 (1945, roman)
Detaljer
af Victor Dalhoff-Nielsen (1853-1923)
forord af Vilhelm la Cour (1883-1974)
1908 1. udgave: Dommens Dag. ♦ Hagerup, 1908. 94 sider. Pris: kr. 1,50
kollaps Noter
 anmeldelse Thisted Amts Tidende 1-11-1945, side 4 [Anmeldelse, signeret: h.].
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 21-1-1946, side 10 [Anmeldelse].
 Bog Larsen, Karl: [Danmark i Digtning [2s257]] Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener. (1896). Side 257-66 (1947, samling)
Detaljer
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [aa] 1. udgave: Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Rigtige Julehistorier [1s057]] "43" (1948, novelle(r))
Detaljer
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3ab] 1. udgave: "43"
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: En julegave [s024]] Den gamle mands barn (1953, novelle(r))
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s216]] Stilladsraadens Ruslandsrejse. Side 216-24 (1953, novelle(r)) 👓
Detaljer
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [d] 1. udgave: Stilladsraadens Ruslandsrejse
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [l]] Dengang Hans Peter Egskov tjente for tjener (1955, novelle(r))
Detaljer
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [aa] 1. udgave: Dengang Hans Peter Egskov tjente for Tjener
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s203]] Hopsadrengen. Side [203]-11 (1957, novelle(r)) 👓
Detaljer
1898 indgår i: Danske Mænd [a] 1. udgave: Hopsadrengen
 Bog Larsen, Karl: En Latinskoledreng og anden Prosa. Udg. og indledet af Aage Jørgensen (1964, novelle(r))
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 235
forord af Aage Jørgensen (f. 1938)
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s180]] Stilladsraadens Ruslandsrejse. Side 180-[89] (1965, novelle(r)) 👓
Detaljer
1896 indgår i: Udenfor Rangklasserne [d] 1. udgave: Stilladsraadens Ruslandsrejse
 Bog Larsen, Karl: Udenfor Rangklasserne og Københavnske Skikkelser. Optrykt efter Originaludgaven og udvidet (1969, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 34
Detaljer
1896 1. udgave: Udenfor Rangklasserne. ♦ København, Det Nordiske Forlag - Bogforlaget: Ernst Bojesen, 1896. 214 [ie: 210] sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Udvidet med: Kresjan Vesterbro. Hopsadrengen. Vinter.
 Bog Larsen, Karl: [indgår i antologien: De bedste Julehistorier af danske Forfattere [s057]] "43". Side 57-[63] (1975, novelle(r)) 👓
Detaljer
1909 i: Søndagsbørn og Hverdagsmennesker [3ab] 1. udgave: "43"
Bemærk: Udgivelser efter 1975 findes, men ikke medtaget

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Hier spricht man DeutschFarce i 1 Akt efter en engelsk Idé. Paa dansk ved Ole Top [ie: Karl Larsen]
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
(premiere 07-12-1888 på Folketeatret)
Larsen, Karl: ÆreSørgespil i 2 Akter af Karl Larsen (premiere 12-03-1892 af Studentersamfundets fri Teater)
(oversætter)Maria Magdaleneet borgerligt Sørgespil i 3 Akter af Friedrich Hebbel. Oversat af Karl Larsen
af Friedrich Hebbel (1813-1863, sprog: tysk)
(premiere 25-04-1894 på Dagmarteatret
premiere 12-09-1941 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 12)
(oversætter)Ærbare PigerSkuespil i 4 Akter af Marco Praga. Oversat af Karl Larsen
af Marco Praga (1862-1929, sprog: italiensk)
(premiere 08-02-1896 på Dagmarteatret)
Larsen, Karl: Kvinderkøbenhavnsk Studie i 1 Akt af Karl Larsen (premiere 24-04-1896 på Dagmarteatret
premiere 09-11-1907 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 16)
Larsen, Karl: To AftenerSkuespil i 2 Akter af Karl Larsen (premiere 06-04-1898 på Folketeatret)
(oversætter)Store Klavs og lille Klavsfolkelig Eventyrkomedie i 6 Tableauer (7 Afdelinger) med Sange og Folkedans. Frit bearbejdet efter Gustaf af Geijerstams »Stor-Klas och Lill-Klas« af Karl Larsen
[På Odense Teater under titlen:] Lille Claus og Store Claus. Et grueligt spil om vejen til magten, bearbejdelse Lars Edström. Oversættelse: Asger Munch-Møller
af Gustaf af Geijerstam (1858-1909, sprog: svensk)
oversat af Lars Edström (f. 1935, sprog: svensk)
oversat af Asger Munch-Møller (1926-2010)
(premiere 26-12-1900 på Folketeatret)
(oversætter)BæverskindspelsenEn Komedie om Tyvepak af Gerhart Hauptmann. Oversat af Karl Larsen
[På Dagmarteatret under titlen:] Tyvepak, Komedie i 4 Akter
af Gerhart Johann Robert Hauptmann (1862-1946, sprog: tysk)
(premiere 25-01-1901 på Århus Teater)
(oversætter)Smiths Hvedebrødsdageamerikansk Farce i 3 Akter af Geo. H. Broadhurst. Oversat af Karl Larsen
af George Howells Broadhurst (1866-1952, sprog: engelsk)
(premiere 27-10-1901 på Folketeatret)
(oversætter)Hans HøjhedSkuespil i 5 Akter af Wilhelm Meyer-Förster. Oversat af Karl Larsen
[På Odense Teater, 1920, uder titlen:] Gamle Heidelberg. Oversat af Lauritz Swendsen
af Wilhelm Meyer-Förster (1862-1934, sprog: tysk)
oversat af Lauritz Swendsen (1864-1944)
(premiere 08-02-1903 på Folketeatret)
(oversætter)IrisSkuespil i 5 Akter af Arthur W. Pinero. Oversat af Karl Larsen
af Arthur W. Pinero (1855-1934, sprog: engelsk)
(premiere 16-10-1904 på Folketeatret)
Larsen, Karl: Inez fra Coibraet portugisisk Livsbillede i 4 Optrin (3. Optrin i 2 Afdelinger) af Karl Larsen (premiere 13-10-1908 på Det ny Teater)
Larsen, Karl: I det gamle Voldkvarterkøbenhavnsk Interiør i 5 Optrin, (2. Optrin i 2 Afdelinger) af Karl Larsen og Sven Lange
af Sven Lange (1868-1930)
(premiere 03-09-1910 på Dagmarteatret)
(oversætter)Den brave Soldat SchweikBurlesk Kæmpesketch i 2 Akter (15 Billeder) af Max Brod og Hans Reimann efter Jaroslav Haceks Roman. Oversat af Karl Larsen og Ludvig Brandstrup
[På Casion under titlen:] Soldat Schweijk
[På Allé-Scenen under titlen:] Den gode soldat Svejk's eventyr. Oversættelse: Else Westh Neuhard og Knud Bruun-Rasmussen
af Max Brod (1884-1968, sprog: tysk)
af Hans Reimann (1889-1969, sprog: tysk)
andet af Jaroslav Hasěk (1883-1923, sprog: andre)
oversat af Ludvig Brandstrup (1892-1949)
oversat af Else Westh-Neuhard (1903-1985)
oversat af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
(premiere 05-02-1930 af Co-optimisterne)
(oversætter)Cirkus KnieStykke om farende Cirkusfolk i 4 Akter af Carl Zuckmayer. Oversat af professor Karl Larsen
af Carl Zuckmayer (1896-1977, sprog: tysk)
(premiere 22-02-1930 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden