Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Enevold (de) Falsen (1755-1808)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Dramatik Falsen, Envold de: [Nye originale Skuespil [1f]] Salvini og Adelson. En Borgerlig Tragoedie i fem Acter af Envold de Falsen. 124 sider (1776, dramatik) BD4:sp305 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 3 upaginerede sider [3-5]: Til Læseren!
 url Fuld visning af bogen, bind 1 (pdf), starter på pdf side 365, på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (oversætter) Moliere: [Skuespil til Brug for den danske Skueplads [6s489]] Det tvungne Givtermaal. Comoedie i een Act. Af Monsr. Moliere [Overs. af Eenev. De Falsen]. Side 489-532 (1780, dramatik) BD4:sp291 👓
originaltitel: Le mariage forcé, 1668
Detaljer
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
1854 Senere udgave: Det tvungne Giftermaal. Comedie i 1 Act af Molière, oversat af Th. Overskou. ♦ Gandrup, 1854. 11 sider
1869 i: Lystspil [2a] Senere udgave: Det tvungne Giftermaal
1921 i: Skuespiltekster fra Komediehuset i Lille Grønnegade [2s407] Senere udgave: Det tvungne Giftermaal
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på teatret i Bergs hus, Læderstræde, 22-9-1747.
 url Fuld visning af den danske oversættelse (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Dramatik anonym [Falsen, Enevold]: [Nye originale Skuespil [3e]] De snorrige Fættere eller Testamentet. Comedie i to Acter. 96 sider (1781, dramatik) BD4:sp306 👓
Detaljer
kollaps Noter
 Dramatik Falsen, E.: Arven i Marseille. Et Drama i 1 Akt, forfattet i Aaret 1778, opført første Gang paa den kongel. danske Skueplads d. 28. Decbr. 1792. U.St. (1792, dramatik) BD4:sp317
Detaljer
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Brandes, J. C.: Bryllupshøitiden (1795, dramatik)
Detaljer
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)
kollaps Noter
 Dramatik anonym [Falsen, E.]: Festen i Valhal. En Prolog til H.M. Kongens Fødselsdag, den 29. Jan. 1796. Kbh. (1796, dramatik) BD4:sp317
 Bog (oversætter) d'Harleville, Colin [Andrieux, F. G. J. S.]: Fusentasterne. Comoedie i tre Akter. Oversat efter den franske Original les Etourdis ou le mort supposé af Colin d'Harleville og localiseret ved E. Falsen. ♦ Kiøbenhavn, Trykt paa Gyldendals Forlag, 1797. 94 sider (1797, dramatik) BD4:sp388
originaltitel: Les Etourdis ou le mort supposé
Detaljer
af François-Guillaume-Jean-Stanislas Andrieux (1759-1833, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Falbaire, [Charles Georges] Fenouillot de: Gallei-Slaven eller den sønlige Kierlighed. Drama i 5 Acter oversat ved E. Falsen. ♦ Kbh., 1797 (1797, dramatik) BD4:sp397
Detaljer
af C. G. Falbaire (1727-1800, sprog: fransk)
1769 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Tragédies [1e] 1. udgave: L'honnête Criminel ou L'amour filial. Drame en 5 actes et en vers. Quatrième édition, revuë corrigée & augmentée de l'histoire du heros de la pièce. Copenh., 1769
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Hofman, [François Benoit]: Jockeyen (1797, dramatik) BD4:sp400
Detaljer
af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Picard, L. B.: Nonnerne (1797, dramatik) BD4:sp406
Detaljer
af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
musik af François Devienne (1759-1803, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Fabre d'Eglantine, [Phil. Fraç. Nazaire.]: Den snedige Brevvexling (1797, dramatik) BD4:sp397
Detaljer
af P. F. N. Fabre d'Eglantine (1750-1794, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Dramatik Falsen, E.: Udtog af Prologen Festen i Valhal. Ved Assessor Falsen. Sat i Musik af Kunzen. Hymne, efter Horatii Carmen seculare ved Claus Frimann. Sat i Musik af Schulz. Opført paa det kgl. Theater Løverdagen den 7. Januar 1797, til Bedste for det kgl. Capels Enke-Kasse. Kbh. (1797, dramatik) BD4:sp317
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Ifølge Bibliotheca Danica findes også et eksemplar uden titelblad.
 note til titel Ifølge Bibliotehca Danica, findes eksemplarer med angivelsen: Opført i det kgl. musik. Akademie. Kbh., u.A. 4 Bl.
 note til titel Ifølge Bibliotehca Danica, findes eksemplarer med angivelsen: Opført i det det harmoniske Selskab. Kbh., 1806.
 Dramatik Falsen, E.: Dragedukken. Et Syngestykke i fire Akter. Musiken af Kunzen. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos I.F. Morthorstes Enke, 1797. 126 sider (1797, dramatik)
Detaljer
1807 Senere udgave: Dragedukken. Anden forandrede Udgave. Christiania, 1807
1821 i: Skrifter [1s167] Senere udgave: Dragedukken. Et Syngespil i fire Acter. Side 167-276
1832 Senere udgave: Dragedukken. Paany udg. af J. C. Lange. Kbh., 1832
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Iffland, W. A.: Pebersvendene eller Høehøsten. Komoedie i 4 Akter. Omarbeidet efer Iflands Original: die Hagestolzen. Komoedie i 5 Akter. Af E. Falsen. ♦ Kbh., Gyldendal, 1798. 166 sider (1798, dramatik) BD4:sp357
Detaljer
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
1793 1. udgave: Pebersvendene. Et Lystspil i 5 Optog. Oversat af Staal. ♦ Kbh., 1793
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Monvel: Philip og Annette. Syngestykke i een Akt, oversat efter Monvels Original Philippe & Georgette, til Dalayracs Musik, af C. Falsen. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos J.F. Morthorstes Enke, 1798. 80 sider (1798, dramatik) BD4:sp405 👓
originaltitel: Philippe et Georgette
Detaljer
af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Armand [Tissot, C.L.]: Naturens Røst. Et Syngestykke i tre Akter. Lyrisk omarbejdet efter Armands Original: Lecri de la nature, Komoedie i een Akt. Musiken af Kundzen. ♦ Kjøbenhavn, Johan Fredrik Schultz, 1799. 100 sider (1799, dramatik) 👓
Detaljer
af Charles Louis Tissot (sprog: fransk)
kollaps Noter
 Dramatik Falsen, E.: Penias Tak til det danske Folk. Kbh., 1800 (1800, dramatik) BD4:sp317
 Dramatik Falsen, E.: Hvad vil Folk sige? Komedie i 5 Akter. ♦ Kbh., 1801 (1801, dramatik) BD4:sp317
Detaljer
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Holcroft, Thomas]: Den forladte Datter. Comedie i 5 Acter. Oversat og localiseret af [Enev.] Falsen [den Yngre]. ♦ Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp378
Detaljer
af Th. Holcroft (1744-1809, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Dramatik Falsen, E.: Idda. Drama i 5 Acter. (Æmnet til dette Stykke er taget af [Aug.] Lafontaines Fortælling: Idda von Tockenburg.) Kbh., 1802 (1802, dramatik)
Detaljer
andet: August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1821 i: Skrifter [1s361] Senere udgave: Idda. Drama i fem Acter. (Æmnet i dette Stykke er taget af Lafontaines Fortælling: Idda von Tockenburg). Side 361-480
kollaps Noter
 note til titel 2. oplag. Kbh., 1817.
 Dramatik Falsen, E.: Konstdommeren. Original Komoedie i 5 Acter. Stoffet til dette Stykke er taget af Marmontels moralske Fortælling: le Connoisseur. Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp317
Detaljer
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Reynold, Friderik: Landsbye-Theatret eller de forvirrede Planer. Skuespil i 5 Akter. Oversat efter Friderik Raynolds engelske Original: Management af E. Falsen [den Yngre]. ♦ Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp378
originaltitel: Menagement
Detaljer
af Frederic Reynolds (1764-1841, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym [Hoare, Prince]: [Nyeste Samling af Skuespil [Soldins Samling] [1c]] Min Bedstemoder. Syngestykke i 2 Akter. Oversat og tildeels omarbejdet efter den engelske Original af E[nev.] Falsen. Musiken af [Aemilius] Kunzen. ♦ Kbh., 1802 (1802, dramatik) BD4:sp299
Detaljer
af Prince Hoare (1755-1834, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 Dramatik Falsen, E.: Frierne og Kjæresten. Comedie i 3 Acter. Taget af en Novelle af Schenck, kaldet: die Kantianerinn, der findes i Romanen Calender for 1800. ♦ Kbh., 1803 (1803, dramatik) BD4:sp317
Detaljer
andet: Schenck (sprog: tysk)
1821 i: Skrifter [1s277] Senere udgave: Frierne og Kjæresten. Comedie i tre Acter. Taget af en Novelle af Schenck, kaldet: Die Kantianerinn, der findes i Romanen Calender for 1800. Side 277-360
kollaps Noter
 Bog Falsen, E.: Dragedukken. Anden forandrede Udgave. Christiania, 1807 (1807, dramatik) BD4:sp317
Detaljer
1797 1. udgave: Dragedukken. Et Syngestykke i fire Akter. Musiken af Kunzen. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos I.F. Morthorstes Enke, 1797. 126 sider
 Samling Falsen, Enevold: Skrifter. Samlede og udgivne af Ludv. Stoud Platou. ♦ Christiania, forlagt af Jacob Lehmann, 1821. 1-2. Bind, (xxiv + 567) + 576 sider (1821, samling) BD4:sp166 👓
Detaljer
redigeret af L. Stoud Platou (1778-1838)
kollaps Noter
 note til titel Indhold, side v-166: Om Enevold Falsen. Et Par Ord om det Norske Akademie. Om Urbanitet. Tale, holden i det Schouboeske Underviisnings-Institut, den 1ste Oct. 1800. Hvad er Frihed, og hvor skulle vi søge den?
 url Fuld visning på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket, bind 1
kollaps Indhold

[1s167] Falsen, Enevold: Dragedukken. Et Syngespil i fire Acter. Side 167-276 (1821, dramatik)
1797 1. udgave: Dragedukken. Et Syngestykke i fire Akter. Musiken af Kunzen. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos I.F. Morthorstes Enke, 1797. 126 sider

[1s277] Falsen, Enevold: Frierne og Kjæresten. Comedie i tre Acter. Taget af en Novelle af Schenck, kaldet: Die Kantianerinn, der findes i Romanen Calender for 1800. Side 277-360 (1821, dramatik)
andet: Schenck (sprog: tysk)
1803 1. udgave: Frierne og Kjæresten. Comedie i 3 Acter. Taget af en Novelle af Schenck, kaldet: die Kantianerinn, der findes i Romanen Calender for 1800. ♦ Kbh., 1803

[1s361] Falsen, Enevold: Idda. Drama i fem Acter. (Æmnet i dette Stykke er taget af Lafontaines Fortælling: Idda von Tockenburg). Side 361-480 (1821, dramatik)
andet: August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)
1802 1. udgave: Idda. Drama i 5 Acter. (Æmnet til dette Stykke er taget af [Aug.] Lafontaines Fortælling: Idda von Tockenburg.) Kbh., 1802

[1s481] Falsen, Enevold: Festen i Valhalla. Prolog til Kongens Fødselsdag, 1796 (1821, digte)
[1s501] Falsen, Enevold: Penias Tak til det Danske Folk. Prolog, 1800 (1821, digte)
[1s511] Falsen, Enevold: Cantate. Opført ved den aarlige Præmie-Uddeling i det Schouboeske Institut i Kjøbenhavn, den 1ste October 1799 (1821, digte)
[1s517] Falsen, Enevold: Fredens Triumph. Prolog (1821, digte)
[2a] Falsen, Enevold: Salvini og Adelson. (en borgerlig Tragoedie i fem Acter) (1821, samling)
[2b] Falsen, Enevold: Den snorrige Fættere eller Testamentet (Comedie i to Acter) (1821, samling)
[2c] Falsen, Enevold: Arven i Marseille. (Drama i een Act) (1821, samling)
[2d] Falsen, Enevold: Hvad vil folk sige? (Comoedie i fem Acter) (1821, samling)
[2e] Falsen, Enevold: Kunstdommeren. (Original Comoedie i fem Acter) (1821, samling)
 Bog Falsen, E.: Dragedukken. Paany udg. af J. C. Lange. Kbh., 1832 (1832, dramatik) BDsupp:sp785
Detaljer
udgiver: J.C. Lange (1785-1850)
1797 1. udgave: Dragedukken. Et Syngestykke i fire Akter. Musiken af Kunzen. ♦ Kiøbenhavn, trykt hos I.F. Morthorstes Enke, 1797. 126 sider
 Dramatik Falsen, E.: Ida. Aus dem Dänischen übersetzt von Chr. Ernst Wettwer. Kph. und Lpz., 1834 (1834, dramatik) BDsupp:sp785
oversat af Christian Ernst Wettwer (d. 1835)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Falsen, Enevold de: De snorrige Fættereeller Testamentet, Lystspil i 2 [fra 1796-97: i 3] Akter af E. de Falsen (premiere 17-12-1778 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
Falsen, Enevold de: Arven i MarseilleDrama i 1 Akt af Enevold de Falsen (premiere 28-12-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Bryllupshøjtideneller Er det Mand eller Pige?, Komedie i 5 Akter af J.C. Brandes. Oversat af E. de Falsen
af Johan Christian Brandes (1735-1799, sprog: tysk)
(premiere 26-05-1795 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
Falsen, Enevold de: Festen i Valhalen Prolog til Kongens Fødselsdag af E. de Falsen (premiere 30-01-1796 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Den skarpe Kniv kan let faa SkaarSkuespil i 5 Akter af Iffland. Oversat af E. de Falsen
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
(premiere 06-09-1796 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(tekst)DragedukkenSyngestykke i 4 Akter, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af Enevold de Falsen
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 14-03-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43)
(oversætter)Galejslaveneller Den sønlige Kærlighed, Drama i 5 Akter af Fénouillot de Falbaire. Oversat af E. de Falsen
af C. G. Falbaire (1727-1800, sprog: fransk)
(premiere 24-03-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)NonnerneSyngestykke i 2 Akter, Musiken af François Devienne, Teksten af Picard. Oversat af E. de Falsen
musik af François Devienne (1759-1803, sprog: fransk)
tekst af Louis Benoît Picard (1769-1828, sprog: fransk)
(premiere 05-05-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 63)
(oversætter)Den snedige BrevvexlingKomedie i 5 Akter af Fabre d'Eglantine. Oversat af E. de Falsen
af Fabre d' Eglantine (1750-1794, sprog: fransk)
(premiere 18-05-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 16)
(oversætter)FusentasterneKomedie i 3 Akter af Andrieux. Oversat og lokaliseret af E. de Falsen
af François-Guillaume-Jean-Stanislas Andrieux (1759-1833, sprog: fransk)
(premiere 17-10-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(oversætter)JockeyenSyngestykke i 1 Akt, Musiken af F.L. Kunzen, Teksten af Hoffmann, oversat af E. de Falsen
[På Odense Teater, på tysk:] übersetz aus dem Dänischen von Sr. Hochgräfl. Excellence Hr. General Graf Ahlefeldt-Laurvig
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
oversat af Frederik Ahlefeldt-Laurvig, f 1760 (1760-1832)
(premiere 14-12-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter)Pebersvendeneeller Høhøsten, Komedie i 4 Akter af Iffland, omarbejdet af E. Falsen
af August Wilhelm Iffland (1759-1814, sprog: tysk)
(premiere 10-05-1798 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(oversætter)Den forladte DatterKomedie i 5 Akter af Holcroft. Oversat og lokaliseret af E. de Falsen
af Th. Holcroft (1744-1809, sprog: engelsk)
(premiere 28-02-1799 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 32)
(oversætter)Philip og AnnetteSyngestykke i 1 Akt, Musiken af D'Alayrac, Teksten af Monvel. Oversat af E. Falsen
musik af Nicolas-Marie d Alayrac (1753-1809, sprog: fransk)
tekst af Jacques-Marie Boutet Monvel (1745-1812, sprog: fransk)
(premiere 09-04-1799 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(oversætter)Naturens RøstSyngestykke i 3 Akter, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af Armand, omarbejdet af E. Falsen
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Charles Louis Tissot (sprog: fransk)
(premiere 03-12-1799 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter)Optimisteneller Det er altsammen godt, Komedie i 5 Akter af Collin d'Harleville. Oversat og lokaliseret af E. Falsen
af J. F. Collin d'Harleville (1755-1806, sprog: fransk)
(premiere 27-02-1800 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Fredsmæglereneller Den elskværdige Mand, Komedie i 5 Akter af Demoustier. Oversat af E. de Falsen
af Charles Albert Demoustier (1760-1801, sprog: fransk)
(premiere 24-04-1800 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)Min BedstemoderSyngestykke i 2 Akter, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af Prince Hoare. Oversat og tildels omarbejdet af E. Falsen
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Prince Hoare (1755-1834, sprog: engelsk)
(premiere 15-05-1800 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(oversætter)Landsbyteatreteller De forvirrede Planer, Skuespil i 5 Akter af Reynolds. Oversat af E. Falsen
af Frederic Reynolds (1764-1841, sprog: engelsk)
(premiere 23-05-1800 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 29)
Falsen, Enevold de: Hvad vil Folk sige?Komedie i 5 Akter af E. Falsen. (Stoffet efter Florians Selmour) (premiere 27-02-1801 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)Tjenestefolkenes Skoleeller Naar Katten er ude, saa danser Musene paa Bordet, Komedie i 2 Akter af James Townley. Oversat af E. de Falsen
af James Townley (1714-1778, sprog: engelsk)
(premiere 18-04-1801 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)LøgnerenKomedie i 3 Akter af Samuel Foote. Oversat af E. de Falsen
af Samuel Foote (1720-1777, sprog: engelsk)
(premiere 02-10-1801 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Falsen, Enevold de: KunstdommerenKomedie i 5 Akter (efter Marmontels Fortælling Le connaisseur) af E. Falsen (premiere 06-04-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Falsen, Enevold de: IddaDrama i 5 Akter (efter Lafontaines Fortælling Idda von Tockenburg) af E. de Falsen (premiere 21-12-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
Falsen, Enevold de: Frierne og KærestenKomedie i 3 Akter af E. de Falsen (efter Schencks Novelle Die Kantianerinn) (premiere 18-03-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden