Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

P.L. Møller (1814-1865)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Møller, P. L.: Lyriske Digte. Kbh., 1840 (1840, digte) BDsupp:sp777
 Bog (digte) antologi: Poesi og Prosa. Udg. af P.N. Jørgensen. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af og trykt hos Udgiveren, 1844. 164 sider (1844, digte) 👓
Detaljer
udgiver: P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
kollaps Noter
 note til titel Side [89]-112: Om Holbergs Skrifter. Af A.E. Boye.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s003] Krossing, Nikolaj: Smaavers fra Børnestuen. Side [3]-16 (1844, digte)
af Nikolaj Krossing (1798-1872)

[s063] Oehlenschläger: Ivan Wasiliewitsch. Side 63-67 (1844)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)

[s113] Jørgensen, P. N.: En lille Forstyrrelse i et Bogtrykkercontoir. Dramatisk Skizze. Side [113]-64 (1844, dramatik)
af P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
 Trykt i periodicum (oversætter) Ariosto: [Digte] (1845, digte)
del af: Gæa
Detaljer
af Ludovico Ariosto (1474-1533, sprog: italiensk)
1852 [uddrag] indgår i: Før og nu [s225] 1. udgave: Ariodantes og Ginevras Kjærlighed. (Efter den femte Sang af Ariostos Orlando furioso). Side 225-56
kollaps Noter
 note til oversat titel Brudstykker af 6te og 7de Sang af Orlando furioso.
 note om føljeton Trykt i: Gæa, 1845.
 Afsnit i bog (udgiver) årbog: Gæa. Æsthetisk Aarbog. Udg. af P. L. Møller. ♦ 1845-47. 3 Bind, 372 + 330 + 311 sider (1845-47, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) Blicher, St. St.: Gamle og nye Noveller. ♦ C.A. Reitzel, 1846-47. 1-7. Deel (1846-47, novelle(r))
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1856-57 Senere udgave: Gamle og nye Noveller. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856-57. 1-7. Deel
1861-62 Senere udgave: Gamle og nye Noveller. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1861-62. 1-8. Deel
kollaps Noter
 note til titel Redigeret af P.L. Møller efter aftale med Blicher. Femte del har side 285-87: Efterskrift af Udgiveren [signeret Kjøbenhavn den 26de December 1846, P.L. Møller]. Sjette Deel har titelblad med: udgivne ved P.L. Møller.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Første Deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Anden Deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Femte Deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Sjette Deel
kollaps Indhold

[1a] Blicher, St. St.: Til Kongen. Side iii-iv (1846, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[1b] Blicher, St. St.: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv. Side v-lxii (1846)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1871 i: Noveller [1a] Senere udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side v-lvii
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1a] Senere udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side iii-lxii
1895 indgår i: Præstehistorier [h] Senere udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side 149-200
1923 indgår i: Præstehistorier [h] Senere udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv optegnede af ham selv. Paany udgivet med Oplysninger og Noter af Søren Vasegaard. ♦ København, H. Aschehoug & Co.s Forlag, 1923. xxxviii + 60 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Brage og Idun, bind 3, hefte 1, 1840, side 96-137.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1c] Blicher, St. St.: Josepha. Side 1-18 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58

[1d] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 19-27 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[1e] Blicher, St. St.: Kjelstringliv. Side 28-50 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[1f] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 51-81 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[1g] Blicher, St. St.: Skibsjournal. Side 82-104 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53

[1h] Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaae. Side 105-23 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303

[1i] Blicher, St. St.: Jordbærret. Side 124-40 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2d] Senere udgave: Jordbærret. Side 97-116

[1j] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 141-73 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1871 i: Noveller [3j] Senere udgave: Bettefanden. Side 301-33
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s575] Senere udgave: Bettefanden. Side 575-615
1895 indgår i: Røverhistorier [g] Senere udgave: Bettefanden. Side 167-205
1898 i: Udvalgte Noveller [2h] Senere udgave: Bettefanden. Side 458-96
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [y] Senere udgave: Bettefanden. Side 773-802
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s265] Senere udgave: Bettefanden. Side [265]-89
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [i] Senere udgave: Bettefanden. Side 250-88
1913 indgår i: Udvalgte Noveller I [c] Senere udgave: Bettefanden. Side 69-102
1921 indgår i: Udvalgte Noveller I [c] Senere udgave: Bettefanden. Side 69-102
1932 i: Samlede Skrifter [30s126] Senere udgave: Bettefanden

[1k] Blicher, St. St.: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en Dansk). Side 174-89 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s617] Senere udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. Side 617-32
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [h] Senere udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. Side 223-36
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s595] Senere udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en dansk). Side [595]-604
1932 i: Samlede Skrifter [30s166] Senere udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja

[2a] Blicher, St. St.: Danerfolket tilegnet. Side iii-vi (1846, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[2b] Blicher, St. St.: Den svenske Major. Side 1-15 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92

[2c] Blicher, St. St.: Den sachsiske Bondekrig. Side 16-84 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3a] 1. udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75

[2d] Blicher, St. St.: Fiore og Fioretta. Side 85-104 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3f] 1. udgave: Fiore og Fioretta. Side 209-28

[2e] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlbye. Side 105-45 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[2f] Blicher, St. St.: Fire Perioder. Side 146-67 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3i] 1. udgave: Fire Perioder. Side 285-308

[2g] Blicher, St. St.: Urtepotten. Side 168-96 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3e] 1. udgave: Urtepotten. Side 178-208

[2h] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 197-225 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[2i] Blicher, St. St.: Landsbydoctoren. Side 226-35 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95

[2j] Blicher, St. St.: Vaagekonen. Side 236-45 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s633] Senere udgave: Vaagekonen. Side 633-45
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [h] Senere udgave: Vaagekonen. Side 147-59
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s605] Senere udgave: Vaagekonen. En Hispitalskonversation. Side [605]-12
1932 i: Samlede Skrifter [30s190] Senere udgave: Vaagekonen

[3a] Blicher, St. St.: Dansk Blod mig gjennem Hjertet rinder. Side iii-iv (1846, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Randers Avis, nr 77 (16-5-1844), spalte 5, med titlen: De danske Qvinders Priis.
 note til titel Førstelinie: Dansk Blod mig gjennem Hjærtet rinder.

[3b] Blicher, St. St.: Rodiserinden. Side 1-26 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3g] 1. udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54

[3c] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 27-103 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[3d] Blicher, St. St.: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 104-32 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3d] 1. udgave: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78

[3e] Blicher, St. St.: Letacq. Side 133-200 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4b] 1. udgave: Letacq. Side 19-87

[3f] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 201-26 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[3g] Blicher, St. St.: En Jydsk Mordbrænderhistorie. Side 227-36 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53

[3h] Blicher, St. St.: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1871 i: Noveller [3l] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen I. Side 349-58
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s647] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen I. Side 647-60
1895 indgår i: Herregaardshistorier [g] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen. Side 201-18
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s291] Senere udgave: Kærlighed i Vildmosen I. Side [291]-98
1932 i: Samlede Skrifter [30s202] Senere udgave: Kjerlighed i Vildmosen

[4a] Blicher, St. St.: Fortid Nutid Fremtid. Side iii-iv (1846, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[4b] Blicher, St. St.: Telse. Side 1-85 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[4c] Blicher, St. St.: Baglænds. Side 86-118 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83

[4d] Blicher, St. St.: Falddøren. Side 119-41 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3c] 1. udgave: Falddören. Side 127-49

[4e] Blicher, St. St.: Eva. Side 142-72 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[4f] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 173-219 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[4g] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsbjerg. Side 220-40 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[4h] Blicher, St. St.: Eneste Barn. Side 241-52 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54

[4i] Blicher, St. St.: Den jydske, hvide Dame. Side 259-62 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100

[5a] Blicher, St. St.: Til hvem der vil tilegne sig det. Side iii-iv (1846, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1b] Senere udgave: Til hvem der vil tilegne sig det. Side lxiii-lxiv

[5b] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 1-57 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[5c] Blicher, St. St.: Kjerlighed i Syden. Side 58-109 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [3b] 1. udgave: Kjerlighed i Syden. Side 75-126

[5d] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 110-48 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[5e] Blicher, St. St.: Fruentimmerhaderen. Side 148-86 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1d] 1. udgave: Fruentimmerhaderen. Side 68-106

[5f] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 187-207 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[5g] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side 208-43 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229

[5h] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 244-84 (1846, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[6a] Blicher, St. St.: Voxet op blandt gamle Grave. [upagineret side] (1847, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[6b] Blicher, St. St.: Maskeraden. Side 1-24 (1847, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1839 indgår i: Kornmodn [a] 1. udgave: Maskeraden. Side 1-25

[6c] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 25-102 (1847, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[6d] Blicher, St. St.: Hævnen. Side 103-40 (1847, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4c] 1. udgave: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124

[6e] Blicher, St. St.: Sildig Opvaagnen. Side 141-71 (1847, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1833 i: Samlede Noveller [2b] 1. udgave: Sildig Opvaagnen. Side 85-116

[6f] Blicher, St. St.: Leonore. Side 172-93 (1847, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4e] 1. udgave: Leonore. Begivenheden er taget af Bakers Inquisitionshistorie, der udkom for noget over hundrede Aar siden, og seer ud, som Sandhed. Side 200-22

[6g] Blicher, St. St.: Julianes Giftermaal. Side 194-218 (1847, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25

[6h] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 219-33 (1847, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[6i] Blicher, St. St.: Marie. Side 234-55 (1847, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[6j] Blicher, St. St.: Valbypigen. Side 256-65 (1847, novelle(r))
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1871 i: Noveller [3n] Senere udgave: Valbypigen. Side 363-71
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s667] Senere udgave: Valbypigen. Side 667-79
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [k] Senere udgave: Valbypigen. Side 267-77
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s496] Senere udgave: Valbypigen. (Fortalt af Peer Spillemand). Side [496]-502
1932 i: Samlede Skrifter [30s225] Senere udgave: Valdbypigen

[7a] Blicher, St. St.: Nordlys - mislyd ej Landsmand dette Ord. [upagineret side] (1847, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)

[7b] Blicher, St. St.: Viinhandleren og Herremanden. Side 1-54 (1847, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101

[7c] Blicher, St. St.: Krybeskytten. Side 55-79 (1847, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4f] 1. udgave: Krybeskytten. Side 222-48

[7d] Blicher, St. St.: Fjorden Dage i Jylland. Side 80-228 (1847, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[7e] Blicher, St. St.: Gyldholm. Side 229-46 (1847, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18

[7f] Blicher, St. St.: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50 (1847, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1871 i: Noveller [3m] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen II. Side 359-62
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s661] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen II. Side 661-66
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s300] Senere udgave: Kærlighed i Vildmosen II. Side [300]-02
1932 i: Samlede Skrifter [30s237] Senere udgave: Kjerlighed i Vildmosen II
 Bog Møller, P. L.: Billeder og Sange. ♦ 1847. 284 sider (1847, digte)
Detaljer
kollaps Indhold

[b] Petrarca: [Digte] (1847, digte)
af Francesco Petrarca (1304-1374, sprog: italiensk)
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Petrarcas Kærlighedsdigte, side 25-32.
 Afsnit i bog (udgiver) Blicher, St. St.: Digte. Af St. St. Blicher. Ny Udgave ved P.L. Møller. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, 1847. 1.-2. Deel, 234 + 264 sider (1847, digte) 👓
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Anmærkninger til nærværende Udgave af St. St. Blichers Noveller og Digte, 1-9. Deel. Link til ekstern webside books.google.dk
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Anden Deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Anden Deel
 Afsnit i bog (udgiver) Wessel, J. H.: Værker. Med Illustreringer i Træsnit, Anmærkninger og historisk Bilag. Udgivne af P. L. Møller. Tegningerne af P. C. Klæstrup, Træsnittene af Flinch. ♦ Brødrene Berling, 1848. 536 sider, illustreret (1848, digte)
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
illustrationer af A. Flinch (1813-1872)
kollaps Noter
 note til titel Jacob Davisen startede en udgave af J.H. Wessels Værker: Pragtudgave i 24 à 25 Leveringer, hver med 4 à 5 Træsnit. Tegninger af P.C. Klæstrup, Træsnittene af Aagaard og Flinch, men kun 1. levering (side 1-16) udkom 1844.
 note til titel Udgivelsen blev kasseret og overdraget til P. L. Møller.
 note til titel [1850, nyt titelblad med:]. A.F. Høst, 1850.
kollaps Indhold

[a] Wessel, J. H.: Fortællinger (1848, novelle(r))
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[b] Wessel, J. H.: Blandede Digte, Sange, Impromtuer, Epigrammer og Leilighedsvers (1848, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[c] Wessel, J. H.: Kierlighed uden Strømper (1848, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1772 1. udgave: Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i fem Optog. ♦ Kiøbenhavn, Godiches Efterleverske, 1772. 87 sider

[d] Wessel, J. H.: Epilogue til Kierlighed uden Strømper (1848, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1776 i: Nye originale Skuespil [1bb] 1. udgave: Epilogue til Kierlighed uden Strømper. Side 89-96

[e] Wessel, J. H.: Lykken bedre end Forstanden (1848, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1776 i: Nye originale Skuespil [1c] 1. udgave: Lykken bedre end Forstanden. Et Lystspil i 5 Optog. 112 sider

[f] Wessel, J. H.: Anno 7603 (1848, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1785 1. udgave: Anno 7603. ♦ Kiøbenhavn, 1785. 109 sider
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Sommer, Otto (P. L. Møller): Løvfald. Digte, udg. af H. P. Holst. ♦ (Bendix) Lose & Delb., 1855 [1856] (1855, digte)
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
kollaps Noter
 anmeldelse Avertissements Tidende 15-9-1859, spalte 8-9 [Anmeldelse].
 Bog (oversætter) Feuillet, Octave: I Landsbyen. Lystspil i een Act, efter Octave Feuillets »le village«. ♦ H. Hagerup, 1857. 56 sider (1857, dramatik)
Detaljer
af Octave Feuillet (1821-1890, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Bog Mikkelsen, Hans: Den gienopstandne Paars. En sandfærdig ny Wiise af velbyrdige Sgr. Hans Mikkelsen, forhen Baron og Herremand, nu Actionaire udi Elysium. Til Trykken befordret af Just Justesen jun. ♦ Kbh., 1863. 25 sider, illustreret (1863, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet også: (Manuscript for Venner forsinket af Censuren). Med mange smukke Billeder.
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 under: Justesen, P., og titlen anføres som: Den gjenopstandne Peter Paars ...
 Bog anonym: Der neue Atta Troll. Heroisches Epos aus der Gegenwart. [Af P.L. Møller]. ♦ (Hagerup), 1865. 46 sider (1865, digte)
 Bog (digte) antologi: Efterklang. Mindre Digte af Fr. Schaldemose, N. Søtoft, C.J. Boye, Chr. Wilster, F.J. Hansen Chr. Juul, P.L. Møller, Chr. Trojel, ... i Udvalg og med biografiske Notitser af H. R. ♦ Chr. Steen & Søn, 1868 [ie: 1867]. 188 sider (1868, digte) 👓
Detaljer
noter af Vilhelm Møller (1846-1904)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Nicolai Søtoft (1790-1844)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Christian Juul (1813-1854)
digte af Frederik Christian Ludvig Trojel (1815-1867)
digte af Just Homann (1819-1850)
digte af F.C. Hillerup (1793-1861)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Emanuel Nyboe (1780-1840)
digte af H.A. Timm (1800-1866)
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: mindre Digte af Fr. Schaldemose, N. Søtoft, C. I. Boye, Chr. Wilster, F. I. Hansen, Chr. Juul, P. L. Møller, Chr. Trojel, I. Homann, F. C. Hillerup, Sophus Zahle, E. Nyboe og H. A. Timm.
 note til titel Annonceret udkommet i Adresseavisen 27-11-1867.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Møller, P. L.: Det oldtydske Heltedigt Gudrun. Efterladt Arbeide (Skrevet i Tydskland 1851). ♦ 1872. 50 sider (1872, digte)
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog (oversætter) Petrarca, Francesco: Til Laura. Ved P. L. Møller. ♦ Thaning & Appel, 1944. 28 sider (1944, roman)
serietitel: Parnas-Bøgerne
Detaljer
af Francesco Petrarca (1304-1374, sprog: italiensk)
1818 indgår i antologien: Rosenblade [s039] 1. udgave: Til Laura. (Sonnett)
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 14-6-1944, side 4 [Anmeldelse, signeret: André].
 anmeldelse Bogrevyen, 1944, oktober, side 376 [Anmeldelse af Poul Linneballe].

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Sypigen og FrøkenenLystspil i 2 Akter af Ancelot og Paul Duport. Oversat af P.L. Møller
af Jacques Arsène Polycarpe François Ancelot (1794-1854, sprog: fransk)
af Nicolas Paul Duport (1798-1866, sprog: fransk)
oversat af P.L. Møller (1814-1865)
(premiere 05-06-1841 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter)I LandsbyenLystspil i 1 Akt af Octave Feuillet. Oversat af P.L. Møller
af Octave Feuillet (1821-1890, sprog: fransk)
oversat af P.L. Møller (1814-1865)
(premiere 02-10-1857 på Folketeatret
premiere 14-02-1866 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7, 1889-1975: 6)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden