Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

C.H. Pram (1756-1821)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog anonym [Pram, Christen Henriksen]: Morpionade. Et Helte-Digt. Kbh., 1774 (1774, digte) BD4:sp242
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: Et Landsbye-Brev indeholdende kritiske Betænkninger over Morpionade. Kbh., 1774 [Anonym].
 Bog (oversætter) La Motte, Houdar de: Ines af Castro (1778, dramatik) BD4:sp401
originaltitel: Inés de Castro
af Antoine Houdar de la Motte (1672-1731, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) anonym [Marmontel]: [Syngespil for den Danske Skueplads [4f]] Vildmanden. Et Syngespil i to Optoge. Oversat [efter: Le Huron] til Gretrys Musik af C. Pram (1781, dramatik) BD4:sp294
Detaljer
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
1769 i: Théatre royal de Dannemarc ou Recueil des meilleures pièces dramatiques françoises, représentées sur le Théâtre de la Cour, depuis 1766 à 1769 [i.e.: 1772.]. Opéra-comiques [3g] 1. udgave: Le Huron. Comédie, en 2 actes et en vers, mêlée d'ariettes. Par Mr. ***. La musique par André Gretrie. Copenh., 1769
kollaps Noter
 Bog Pram, C.: Emilias Kilde. Et Digt. Kbh., 1782 (1782, digte) BD4:sp242
 Bog Pram, Christen: [Poetiske Samlinger [2f]] Elegie i Anledning af Justitsraad og Rector Herslebs Død (1783, digte)
Detaljer
andet: Jacob Peter Hersleb (1716-1781)
kollaps Noter
 url Dagbladet.no, diktbasen. Link til ekstern webside www.dagbladet.no
 Bog (oversætter) Marmontel: [Syngespil for den Danske Skueplads [6d]] Hyrdinden paa Alperne. Et Syngespil [i 3 Acter], skrevet paa Fransk. Musikken af Kohault og [Joh.] Hartmann [den Ældre]. Oversættelsen af [Chr.] Pram (1783, dramatik) BD4:sp295
originaltitel: La bergère des Alpes, 1766
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
musik af Joseph Kohaut (1738-1777, sprog: fransk)
musik af Johann Hartmann (1726-1793)
 Bog (oversætter) Marmontel, J. F.: Ynkaerne eller Riget Perus Ødelæggelse. ♦ Kbh., 1783. 1-2. D. (1783, roman) BD4:sp492
originaltitel: Les Incas, 1777
Detaljer
af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den franske tekst, udgave fra 1808 på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Minerva. Et Maanedskrift (1785-1808, periodicum) BD4:sp607
Detaljer
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
udgiver: Peter Collett, f 1767 (1767-1823)
kollaps Noter
 url Fuld visning af tidsskriftet på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Samling af Poesier for Aaret 1785. ♦ Odense, Iversen, 1785. 123 sider (1785, digte) BD4:sp201
Detaljer
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1782 Samhørende, 4. del af: Samling af hidtil utrykte Poesier. Nytaargave 1782. [Udg. af Chr. Iversen]. ♦ Odense, Iversen, 1782
kollaps Noter
 note til titel Minerva, Første Bind, 1785, første Hæfte, for Julii Maaned, side 84-85: Samling af Poesier for Aaaret 1785 udgivet af Pram og Rahbek, Odense hos Iversen, st. 126 S. i 8., egentlig den fierde Aargang af den saa kaldte Nytaarsgave.
 Bog Pram, C.: Stærkodder. Et Digt i femten Sange. Kbh., 1785 (1785, digte) BD4:sp242
 Afsnit i bog (udgiver) Wessel, Johan Herman: Samtlige Skrivter. ♦ Kjøbenhavn, 1787. Deel 1-2, ([44] + 317) + 344 sider (1787, samling) BD4:sp170 👓
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
udgiver: Peter Johan Monrad (1758-1834)
udgiver: Jens Baggesen (1764-1826)
kollaps Noter
 note til titel Med Forf. Portræt og kobberstukne titelvigneter. Udgivet af P.J. Monrad, J. Baggesen og C. Pram.
 note til titel Deel 1, 22 upaginerede sider: Fortale [signeret: Kiøbenhavn, i August 1787. P.J. Monrad, J. Baggesen og C. Pram].
 note til titel Deel 1, 20 upaginerede sider: Subskribenterne.
 note til titel Deel 1, 2 upaginerede sider: Indhold af første Deel.
 url Fuld visning af bogen, Første Deel, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
kollaps Indhold

[s001] Wessel, Johan Herman: Kierlighed uden Strømper. Et Sørgespil i fem Optoge. Side 1-108 (1787, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1772 1. udgave: Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i fem Optog. ♦ Kiøbenhavn, A.H. Godiches Efterleverske, ved F.C. Godiche, 1772. 87 sider

[s109] Wessel, Johan Herman: Epilogue til Kierlighed uden Strømper. Side 109-22 (1787, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1776 i: Nye originale Skuespil [1bb] 1. udgave: Epilogue til Kierlighed uden Strømper. Side 89-96

[s123] Wessel, Johan Herman: Fortællinger. Side 123-318 (1787, dramatik)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s125] Wessel, Johan Herman: Gaffelen (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1926 Senere udgave: Gaffelen. Med et Træsnit af Jais Nielsen. (Ved Mødet 20. Januar 1926). ♦ "Hjulet"s Forlag, 1926. 10 sider, illustreret. Pris: kr. 12,00
kollaps Noter
 note om føljeton Oprindelig trykt i: Den Viborger Samler 1781, No. 5 (29-1-1781). Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)

[s131] Wessel, Johan Herman: Hundemordet (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1893 Senere udgave: Hundemordet. Illustreret af Th. Kittelsen. ♦ Kristiania, H. Aschehoug & Co.s Forlag, 1893. [22] blade, illustreret

[s136] Wessel, Johan Herman: Den forvovne Siellandsfaer (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s141] Wessel, Johan Herman: Det stiaalne Taft (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s145] Wessel, Johan Herman: Sadelen (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s151] Wessel, Johan Herman: Den gamle Skade (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s159] Wessel, Johan Herman: Posthuset (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s168] Wessel, Johan Herman: En frie Vognleie (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s177] Wessel, Johan Herman: Førsten og Forbryderen (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s182] Wessel, Johan Herman: Den Druknede (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s188] Wessel, Johan Herman: Toujours Perdrix (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s193] Wessel, Johan Herman: Supplicanterne (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s198] Wessel, Johan Herman: Stella (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s235] Wessel, Johan Herman: Den fromme Bekiender (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s239] Wessel, Johan Herman: Smeden og Bageren (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1902 Senere udgave: Smeden og Bageren. Illustr. af A. Schmidt. ♦ Stender, 1902. 12 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 0,75
1942 Senere udgave: Smeden og Bageren
1943 Senere udgave: Smeden og Bageren. Tegnet af Niels Wiwel
1947 Senere udgave: Smeden og Bageren
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Votre Serviteur Otiosis, 1784, Nr. 23 (august).

[s244] Wessel, Johan Herman: Prutningen (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s249] Wessel, Johan Herman: Den sande Drøm (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s255] Wessel, Johan Herman: St. Sebastian (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s260] Wessel, Johan Herman: Den bekymrede Moder (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s271] Wessel, Johan Herman: Sødgrød for Vandgrød, og Vandgrød for Sødgrød (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s277] Wessel, Johan Herman: Tycho Brahes Dag (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s288] Wessel, Johan Herman: Det ædelmodige Tilbud (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s294] Wessel, Johan Herman: Menechmi (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)

[s314] Wessel, Johan Herman: Det kolde Blod (1787, digte)
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
 Dramatik anonym [Pram, Chr. Henriksen]: Damon og Pythias. Skuespil i 5 Optoge. ♦ Kbh., 1789 (1789, dramatik) BD4:sp335
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Hertil udkom: [Rahbek, K.L.] Til Forfatteren af Damon og Pythias. ♦ U.St., o.A. 2 Blade. Rahbek, Knud Lyne Knud Lyne Rahbek
 note til titel [Ny oplag med forfatternavn på titelbladet:] Forestillet paa den kgl. danske Skueplads første Gang den 14. Januar 1790. ♦ Kbh., 1790.
 Dramatik anonym [Pram, Chr. Henriksen]: Frode og Fingal. Skuespil i 5 Optoge. ♦ Kbh., 1790 (1790, dramatik) BD4:sp335
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [Nyt Oplag med forfatternavn på titelbladet:] Bestemt til første Gang at forestilles ved Høitidelighederne i Anledning af H. K. H. Kronprindsens Indtog i Hovedstaden med Hans Brud. ♦ Kbh., 1790.
 Dramatik anonym [Pram, Chr. Henriksen]: Prolog til Skuespillet Negren. ♦ [Kbh., 1791]. 4 Blade (1791, dramatik) BD4:sp336
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [Nyt oplag?] Prolog til tredie Forestilling af Skuespillet Negeren, den 21. Novb. 1791. ♦ [Kbh., 1791]. 4 Blade.
 Dramatik Pram, C.: Serenaden eller De sorte Næser. Syngestykke i 3 Optoge, sat i Musik af [Søren] Wedel. ♦ Kbh., 1795 (1795, dramatik) BD4:sp336
musik af Søren Wedel (1765-1826)
 Dramatik Pram, Christen: Lagertha. Et dramatisk Forsøg, forfattet 1789, gjennemlæst og rettet paa ny 1801. Udgivelsen og Forerindringen ved Exam. jur. og Litteratus Niels Christian Øst. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, [1801]. [23] sider (1801, dramatik) BD4:sp336 👓
Detaljer
udgiver: Niels Christian Øst (1779-1842)
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af Østs Bidrag til Kundskab om Mennesker og Bøger.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (digte) Wessel, J. H.: Udvalgte Digte. Med en Fortale af K. L. Rahbek og en Elegie af Secretær C. Pram. Valgte og udgivne af C. H. Seidelin. ♦ Kbh., 1801 (1801, samling) BD4:sp170
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
forord af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
udgiver: K.H. Seidelin (1761-1811)
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukkent titelvignet og titelblad.
 note til titel Også med titlen: Danske Digtere. Wessel. Udvalgte Digte.
 Dramatik Pram, C.: Frokosten i Bellevue. Comedie. ♦ Kiøbenhavn, Trykt og forlagt af Directeur Joh.Fr. Schultz, 1803. 56 sider (1803, dramatik) BD4:sp336 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Pram, C.: [indgår i antologien: Eros [o]] Hæderssang (1803, digte) BD4:sp163
 Bog Pram: [indgår i antologien: Aglaia [s167]] Nytaarssang for et Vennelag, hvor den passer. Side 167-69 (1810, digte) BD4:sp163 👓
 Bog Pram: [indgår i antologien: Aglaia [s149]] Sang på Hædersmandens .......s Fødselsdag. Side 149-51 (1810, digte) BD4:sp163 👓
 Bog (oversætter) Voltaire: Gengiskan i China (1815, dramatik) BD4:sp413
originaltitel: L'Orphelin de la Chine
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
 Dramatik Pram, C. H.: Drømmeren. Skuespil i 5 Optoge. ♦ Kbh., 1817 (1817, dramatik) BD4:sp336
 Samling Pram, Christen: Udvalgte digteriske Arbejder. Samlede og udgivne af K. L. Rahbek. ♦ Kjöbenhavn, Trykt hos og forlagt af J. Hostrup Schultz, 1824-29. 1.-5. Bind + Supplementbind (1824-29, samling) BD4:sp167 👓
Detaljer
udgiver: Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (Første Bind) på: Link til ekstern webside Google Books
 url Fuld visning af bogen (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (Tredie Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af bogen (Fjerde Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning (side 159 ulæselig) af bogen (Femte Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning (enkelte sider helt ulæselige, mange sider delvis ulæselige) af bogen (Supplementbind) på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[1s347] Pram, Christen: Jørgen. En Dosmers Levnetsbeskrivelse. Side [347]-401 (1824, novelle(r))
1902 indgår i antologien: Fortællinger fra Oplysningstiden [d] Senere udgave: Jørgen. Dosmers Levnedsbeskrivelse en
kollaps Noter
del af: Minerva
 note om føljeton Trykt i Minerva, Fierde Bind (1786), Ellevte Hæfte, maj, side 613-71.

[1s402] Pram, Christen: Hans Kruuskop. Side 402-34 (1824, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Minerva
 note om føljeton Trykt i Minerva, Anden Aargangs Første Bind (1786), juli, side 48-83.

[6s123] Pram, Christen: Lystreisen eller Sminken. En Fortælling. Side [123]-84 (1829, novelle(r))
1902 indgår i antologien: Fortællinger fra Oplysningstiden [e] Senere udgave: Lystrejsen eller Sminken
kollaps Noter
del af: Minerva
 note om føljeton Trykt i Minerva, 1791, januar, side 58-120.
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Bog Pram: [indgår i antologien: Fortællinger fra Oplysningstiden [d]] Jørgen. Dosmers Levnedsbeskrivelse en (1902, novelle(r))
Detaljer
1824 i: Udvalgte digteriske Arbejder [1s347] 1. udgave: Jørgen. En Dosmers Levnetsbeskrivelse. Side [347]-401
 Bog Pram: [indgår i antologien: Fortællinger fra Oplysningstiden [e]] Lystrejsen eller Sminken (1902, novelle(r))
Detaljer
1829 i: Udvalgte digteriske Arbejder [6s123] 1. udgave: Lystreisen eller Sminken. En Fortælling. Side [123]-84

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Ines af CastroSørgespil i 5 Akter af Houdart de la Motte. Oversat af C. Pram
af Antoine Houdar de la Motte (1672-1731, sprog: fransk)
(premiere 16-03-1778 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(oversætter)VildmandenSyngetykke i 2 Akter, Musiken af Grétry, Teksten af Marmontel. Oversat af Chr. Pram
musik af André Ernest Modeste Grétry (1741-1813, sprog: fransk)
tekst af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
(premiere 06-01-1780 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(oversætter)CeciliaSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Dezèdes, Teksten af Mabille. Oversat af Chr. Pram
musik af Nicolas Dezède (1740-1792, sprog: fransk)
tekst af Mabille (sprog: fransk)
(premiere 25-11-1782 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
(oversætter)Hyrdinden paa AlperneSyngestykke i 3 Akter, Musiken af Joseph Kohault og (gennemarbejdet af ) Joh. Hartmann, Teksten af Marmontel. Oversat af Chr. Pram
musik af Joseph Kohaut (1738-1777, sprog: fransk)
bearbejdelse af Johann Hartmann (1726-1793)
tekst af Jean-François Marmontel (1723-1799, sprog: fransk)
(premiere 30-01-1783 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Pram, C[hristen] H[enriksen]: Damon og Pythiasheroisk Skuespil i 5 Akter af Chr. Pram (premiere 14-01-1790 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Pram, C[hristen] H[enriksen]: Frode og FingalSkuespil i 5 Akter af Chr. Pram (premiere 16-09-1790 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Pram, C[hristen] H[enriksen]: NegerenKomedie i 5 Akter af Chr. Pram (premiere 10-11-1791 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 11)
(tekst)Telemak paa Calypsos ØOpera-Ballet i 4 Akter af Vincenzo Galeotti, Poesien af Chr. Pram, Musiken af Maria Theresia Grevinde Ahlefeldt
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
musik af Maria Theresia Ahlefeldt (1755-1810)
(premiere 28-12-1792 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 37)
Pram, C[hristen] H[enriksen]: ÆgteskabsskolenKomedie i 5 Akter af Chr. Pram (premiere 06-03-1795 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 15)
(tekst)Serenadeneller De sorte Næser, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Søren Wedel, Teksten af C. Pram
musik af Søren Wedel (1765-1826)
(premiere 15-05-1795 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Pram, C[hristen] H[enriksen]: BrøndenSkuespil i 5 Akter af Chr. Pram (premiere 16-12-1800 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(tekst)Lagerthapantomimisk Sørgespil blandet med Sang i 3 Akter af Vincenzo Galeotti, Versene af C. Pram, Musiken af Claus Schall
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
musik af Claus Schall (1757-1835)
(premiere 30-01-1801 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 75)
Pram, C[hristen] H[enriksen]: Frokosten i BellevueKomedie i 1 Akt af Chr. Pram (premiere 21-08-1818 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden