Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)

 Om personen Oplysninger om Henrik Jørgen Greensteen

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Illustreret Tidende, 1863-64-
Ude og Hjemme, 1880-
Nutiden, 1877-
 Bog (digte) antologi: Nye Digte af Danske Digtere. Udgivne af Christian Winther. ♦ P.G. Philipsen, 1863. vi + 288 sider (1863, digte)
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Carl Andersen (1828-1883)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Ilia Fibiger (1817-1867)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Rudolf Schmidt (1836-1899)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: Emil Aarestrup, Carl Andersen, H.C. Andersen, Ludv. Bødtcher, Erik Bøgh, Erica, Forf. til "Tre Dramer", H.F. Greensteen, C. Hauch, Johannes Helms, H.P. Holst, C. Hostrup, H.W. Kaalund, Nikolaj Krossing, Fr. Paludan Müller, C. Ploug, C. Richardt, M.R., Rudolf Schmidt, J.M. Thiele, Christian Winther, Pauline Worm.
 Bog Grensteen, H. J.: [indgår i antologien: Nye Digtninger [s165]] [Digte]. Side [165]-68 (1868, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Digtene: To Sange (1. De tvende Duer, 2. Klage). I den sidste Stund.
 Bog Greensteen, H.: Digte (1859, digte)
 Bog (noter) Meltzer, H.: Smaabilleder af Folkelivet. Politinotiser. Med 8 Pennetegninger [af Diriks]. Fjerde Oplag. ♦ Christiania, Forlagt af Alb. Cammermeyer, 1874. [3] 144 sider, tavler (1874, novelle(r))
Detaljer
af Harald Meltzer (1814-1862, sprog: norsk)
illustrationer af C.F. Diriks (1814-1895, sprog: norsk)
1862 1. udgave: Smaabilleder af Folkelivet. ♦ Christiania, Forlagt af Jac. Dybwad, 1862. [Bind 1-2], [3] 226 + [1] 304 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel To upaginerede sider: Fortale [signeret: Christiania i Juli 1862, H. Meltzer].
 note til titel [Noter af hensyn til danske læsere ved H.J. Greensteen [jævnfør Vilhelm Haffner: Albert Cammermeyer. Hans liv og virke. [Oslo], Utgitt av Cammermeyers Boghandel, 1948, side 257]].
 note om oplag 5. Oplag, 1875.
 note om oplag 6. Oplag, 1884. [Tegninger af Wilhelm Larsen, A. Bloch og A. Bohr Olsen].
 note om oplag 7. Oplag, 1906. [Under titlen: Politinotitser. Tegninger af A. Bloch og A. Bohr Olsen].
 url Fuld visning af bogen (Femte Oplag) på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen (Syvende Oplag) på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Fra Fjeld og Dal. Nye Fortællinger og Digte ... udgivne af H. J. Greensteen. Billederne skaarne i Træ af F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) og Th. Lind, 1875. [2] 256 sider, illustreret (1875, samling) 👓
Detaljer
illustrationer af F. Hendriksen (1847-1938)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Under medvirkning af Carl Andersen, H. C. Andersen, Vilh. Bergsøe, Bjørnstjerne Bjørnson, L. Budde, Erik Bøgh, Holger Drachmann, Carit Etlar, Joh. Holm Hansen, C. Hostrup, J. P Jacobsen, H. V. Kaalund, Jonas Lie, E. v. d. Recke, Chr. Richardt, G. Rode, S. Schandorph, Hother Tolderlund og en og tyve danske Kunstnere.
kollaps Indhold

[s001] Schandorph, S.: [Digt]. Text af S. Schandorph, Tegning af A. Jerndorff (1875, digte)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Saa alvorsfuldt, saa stille.
[s002] Etlar, Carit: Artist. En Fortælling. Tegning af S. Krøyer. Side 2-38 (1875, novelle(r))
af Carl Brosbøll (1816-1900)
illustrationer af P.S. Krøyer (1851-1909)
1878 i: Skrifter [5s241] Senere udgave: Artist. Side [241]-343
1893 indgår i: I Løndom [s091] Senere udgave: Artist. Side [91]-205
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [h] Senere udgave: Artist
1905 indgår i: Prinsessens Skytte [e] Senere udgave: Artist
kollaps Noter
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: Carit Etlars Fortælling er et Brudstykke [bortset fra små sproglige ændringer svarer den til siderne 243-307, dvs. fra starten, i: Skrifter. Ny Samling, bind 5, 1878. Dog er alt angående hestehårsringen udeladt].
[s039] Andersen, Carl: Husmandskonen. Tegning af Edv. Petersen. Side 39-40 (1875, digte)
af Carl Andersen (1828-1883)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
[s041] Richardt, Chr.: November. Tegning af Th. Philipsen. Side 41 (1875, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
illustrationer af Theodor Philipsen, f 1840 (1840-1920)
[s042] Andersen, Carl: [Digt]. Text af Carl Andersen, Tegning af A. Mackeprang. Side 42 (1875, digte)
af Carl Andersen (1828-1883)
illustrationer af A. Mackeprang (1833-1911)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Den hvide Vinter truer.
[s043] Budde, L.: En Historie om, hvordan skidt kan komme til Ære. Tegninger af Otto Haslund. Side 43-68 (1875, novelle(r))
af L. Budde (1836-1902)
illustrationer af Otto Haslund (1842-1917)
1881 indgår i: Tre Smaafortællinger [s155] Senere udgave: En Historie om, hvorledes Snavs kan komme til Ære
1894 i: Fortællinger [2s337] Senere udgave: En Historie om, hvordan Snavs kan komme til Ære. Side [337]-66
1922 indgår i: Fortællinger i Udvalg [c] Senere udgave: En Historie om, hvordan Snavs kan komme til Ære
[s069] Bergsøe, Vilhelm: Knipset paa Næsen. Et Æventyr. Tegning (hidtil utrykt) af J. Th. Lundby. Side 69-73 (1875, digte)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
illustrationer af J.Th. Lundbye (1818-1848)
[s074] Bøgh, Erik: Uglen paa Skorstenen. Tegning af S. Simonsen. Side 74-78 (1875, digte)
af Erik Bøgh (1822-1899)
af Simon Simonsen (1841-1928)
[s075] Bjørnson, Bjørnstjerne: Afskeden. Tegning af A. Jerndorff. Side 79 (1875, digte)
af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
[s080] Rode, G.: Olietræet. Tegning af C. Zacho. Side 80-81 (1875, digte)
af Gotfred Rode (1830-1878)
illustrationer af Christian Zacho (1843-1913)
[s082] Greensteen, H. J.: Sorg. Digt af Udgiveren, Tegning af A. Jerndorff (1875, digte)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
[s084] Lie, Jonas: Antonio Banniera. Fortælling. Tegning af V. Rosenstand. Side 84-101 (1875, novelle(r))
af Jonas (Lauritz Idemil) Lie (1833-1908, sprog: norsk)
illustrationer af Vilhelm Rosenstand (1838-1915)
[s102] Richardt, Chr.: [Digt]. Tegning af O. Bache. Side 102 (1875, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
illustrationer af Otto Bache (1839-1927)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: En Skjorte og en Hue, en Hakke og en Kurv, -.
[s103] Richardt, Chr.: Tamt og vildt. Tegning af O. Bache. Side 103 (1875, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
illustrationer af Otto Bache (1839-1927)
[s106] Hostrup, C.: Egnen ved Himmelbjærget. Tegning af H. Foss. 106-08 (1875, digte)
af C. Hostrup (1818-1892)
illustrationer af Harald Foss (1843-1922)
[s109] Holm Hansen, Joh.: Ved Hesteskuret. Tegning af Edv. Petersen. Side 109-11 (1875, digte)
af Johan Holm Hansen (1841-1920)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
[s112] Greensteen, H. J.: Simon Peders Flugt. Digt af Udgiveren, Tegning af A. Jerndorff. Side 112-15 (1875, digte)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
[s116] Tolderlund, Hother: "Kommissionæren". Fortælling. Tegning af Edv. Petersen (1875, novelle(r))
af Hother Tolderlund (1820-1880)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
[s132] Bergsøe, Vilhelm: Uglens Dom. Tegninger af F. Schwartz. Side 132-36 (1875, digte)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
[s137] Bergsøe, Vilhelm: Andejagten. Tegning af Th. Philipsen. Side 137 (1875, digte)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
illustrationer af Theodor Philipsen, f 1840 (1840-1920)
[s139] Bjørnson, Bjørnstjerne: [Digt]. Tegning af V. Kyhn. Side 139 (1875, digte)
af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
illustrationer af Vilhelm Kyhn (1819-1903)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Se hin Forgrundsfuru i Knæ.
[s140] Andersen, H. C.: Et Stambogsblad. Med Billede. Side 140 (1875, digte)
af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Signeret: Slagelse, den 21de April 1826, H. C. Andersen.
 note til titel Note ved indholdsfortegnelsen: H.C. Andersens Digt (Et Stambogsblad) er skrevet i hans 21de Aar, medens han endnu var Discipel i Slagelse Skole. Manuskriptet befinder sig i Udgiverens Værge.
[s141] Greensteen, H. J.: De sidste Timer. Digt af Udgiveren, Tegninger af F. Henningsen. Side 141-62 (1875, digte)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
[s163] Kaalund, H. V.: Et Vinterlandskab. Tegning af H. Friis. Side 163-66 (1875, digte)
af H.V. Kaalund (1818-1885)
illustrationer af Hans Friis, f 1839 (1839-1892)
[s167] Bjørnson, Bjørnstjerne: En skitse fra Italien. Tegninger af L. Frølich. Side 167-229 (1875, novelle(r))
af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1879 Senere udgave: Kaptejn Mansana. En Fortælling fra Italien. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1879. 125 sider
1901 i: Samlede Værker [5s003] Senere udgave: Kaptejn Mansana. En fortælling fra Italien. Side [3]-75
1901 Senere udgave: Kaptajn Mansana. En Fortælling fra Italien. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1901. 78 sider. Pris: kr. 1,00
1904 indgår i: Udvalgte Fortællinger [f] Senere udgave: Kaptajn Mansana
1919 i: Samlede Digter-Verker [4s001] Senere udgave: Kaptejn Mansana. En fortælling fra Italien. Side [-2]-61
[s230] Holm Hansen, Joh.: Ved Rokken. Med Billede. Side 230 (1875, digte)
af Johan Holm Hansen (1841-1920)
[s231] Recke, E. v. d.: Min Yndlingsplads. Tegning af Carl Thomsen. Side 231 (1875, digte)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
[s232] Jacobsen, J. P.: Landskab. Tegning af Carl Thomsen. Side 232 (1875, digte)
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
[s233] Jacobsen, J. P.: Genrebillede. Tegning af Carl Thomsen. Side 233 (1875, digte)
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
[s234] Schandorph, S.: [Digt]. Text af S. Schandorph, Tegning af A. Kittendorff. Side 234 (1875, digte)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
illustrationer af Ad. Kittendorff (1820-1902)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Kom nu, Gennaro, Attilio, kom!
[s235] R., Chr.: Nisse-Frieri. Tegning af C. Weidemann. Side 235 (1875, digte)
af Christian Richardt (1831-1892)
illustrationer af Conrad Weidemann (1837-1930)
[s237] Drachmann, Holger: "Snap". Fortælling. Tegninger af Forfatteren. Side 237-56 (1875, novelle(r))
af Holger Drachmann (1846-1908)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Prosa og Vers. Ny Billedbog for store og smaa, under Medvirkning af ... udgiven af Carl Andersen og H. J. Greensteen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel og Th. Lind, [1876]. 140 sider, illustreret (1876, samling) 👓
Detaljer
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
1878 indgår i: Danske Folkeæventyr [s122] Senere udgave: Den kloge Dronning. Side 122-36
kollaps Noter
 note til titel Den fulde undertitel: Ny Billedbog for store og smaa, under Medvirkning af P. Chr. Asbjørnsen, Hilda Aagaard, Vilhelm Bergsøe, M. Brynjulfson, Svend Grundtvig, J. Krohn, A. Munch, Ernst v. d. Recke, Chr. Richardt, Carl Schmidt, Johanne Schjørring m. fl. udgiven af Carl Andersen og H. J. Greensteen.
 note til titel Note efter indholdslisten: Anm. Hvor Kunstnerens Navn staar foran Forfatterens, har Billedet fremkaldt Texten. Hvor intet Navn er anført, er Tegningen af en fremmed Kunstner.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 233 (17-12-1876), side 13-14 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s001] C. J.: Kong Gorm og hans Sønner. (C. J. - Billeder og Initialer af A. Jerndorff). Side [1]-32 (1876, novelle(r))
af Pseudonym og undersøges
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
[s033] Schmidt, Carl: Kludesamleren. (A. Kittendorff. - Carl Schmidt). Side [33]-34 (1876, digte)
illustrationer af Ad. Kittendorff (1820-1902)
af Carl Schmidt (1847-1932)
[s035] Andersen, Carl: Bedstefader. (4 Billeder. - Carl Andersen). Side [35]-39 (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Carl Andersen (1828-1883)
[s040] Schmidt, Carl: Et Enspænderkjøretøj. (Billede. - Carl Schmidt). Side [40] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Carl Schmidt (1847-1932)
[s041] Schmidt, Carl: Studium med Forhindringer. (Billede. - Carl Schmidt). Side [41] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Carl Schmidt (1847-1932)
[s042] anonym: Den gamle Kværn. (Meddelelse fra Sejerø. - Initial). Side [42]-44 (1876, novelle(r))
af Anonym
[s045] Brynjulfson, M.: Aftenhvile. (Billede. - M. Brynjulfson). Side [45] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s046] Brynjulfson, M.: Børnenes Kjøretur. (Billede. - M. Brynjulfson). Side [46] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s047] Andersen, Carl: Efteraarsaften i Skoven. (Th. Philipsen. - Carl Andersen). Side [47] (1876, tekster)
illustrationer af Theodor Philipsen, f 1840 (1840-1920)
af Carl Andersen (1828-1883)
[s048] Richardt, Chr.: Naar jeg bliver stor. (Frants Henningsen. - Chr. Richardt). Side [48]-49 (1876, digte)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
af Christian Richardt (1831-1892)
Tre Smaastykker (med Initial). Side [50]-51
[s050a] Simrock: Syvsoverne. (Eft. Simrock). Side [50] (1876, novelle(r))
af Karl Joseph Simrock (1802-1876, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s050b] Lausch, E.: Doven-Lars og Fuglene. (Eft. E. Lausch). Side [50]-51 (1876, novelle(r))
af Ernst Lausch (1836-1888, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s050c] Aagaard, Hilda: Lerkarret. (Hilda Aagaard). Side 51 (1876, novelle(r))
af Hilda Aagaard (1836-1898)
[s052] Gr., H. J.: En Saga. (H. J. Gr. - H. Tegner). Side [52]-56 (1876, digte)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
[s057] R., Chr.: I Vinden. (Edv. Petersen. - Chr. R.). Side [57] (1876, digte)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
af Christian Richardt (1831-1892)
[s058] Krohn, J.: Risengrynene. (En Historie for de mindste). (J. Krohn. - O. Hermanson). Side [58]-61 (1876, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
[s062] Gr., H. J.: Ved Klaveret. (Billede. - H. J. Gr.). Side [62] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s063] Gr., H. J.: Hektor i Fare. (Billede. - H. J. Gr.). Side [63] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s064] Gr., H. J.: Frivilligt Offer. (A. Kittendorff. - H. J. Gr.). Side [65] (1876, digte)
illustrationer af Ad. Kittendorff (1820-1902)
[s065] Brynjulfson, M.: Violen. Sommerfuglen. Søens Kamp (M. Brynjulfson. - O. Hermansen). Side [65]-68 (1876, novelle(r))
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
1878 indgår i antologien: Eventyrperler [s106] Senere udgave: Violen. (Af M. Brynjulfson). Side 106-09
kollaps Noter
 note til titel De tre tekster knytter sig til samme billedede, der viser et træ ved en sø, planter og en sommerfugl.
[s069] Greensteen, H. J.: Skærsommersang. (Billede. - H. J. Greensteen). Side [69]-70 (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s071] Bergsøe, Vilh.: Vinter. (Billede. - Vilh. Bergsøe). Side [71] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
[s072] Andersen, Carl: Den lille Blomstersamlerske. (Billede. - Carl Andersen). Side [72-73] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Carl Andersen (1828-1883)
[s074] Grundtvig, Svend: Den kloge Dronning. (Jysk Folkeæventyr). (Svend Grundtvig. - F. Schwartz). Side [74]-81 (1876, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
[s082] Bergsøe, Vilh.: Stjærnen og Nattergalen. (Billede. - Vilh. Bergsøe). Side [82]-85 (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
[s086] Aagaard, Hilda: Sommerfuglejagten. (Billede. - Hilda Aagaard). Side [86]-87 (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Hilda Aagaard (1836-1898)
[s088] Andersen, Carl: I Vinterskoven. (Billede. - Carl Andersen). Side [86-67] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Carl Andersen (1828-1883)
[s090] Greensteen, H. J.: Sæbebolen. (Billede. - H. J. Greensteen). Side [90]-91 (1876, tekster)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s092] Richardt, Chr.: En Smavs. (Billede. - Chr. Richardt). Side [92] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Christian Richardt (1831-1892)
[s093] Brynjulfson, M.: Søndag i Kjøbstaden. (A. Jerndorff. - M. Brynjulfson). Side [93]-94 (1876, digte)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
[s095] Schjørring, Johanne: Aftenstjærnens Trylleri. (Johanne Schjørring. - H. Tegner). Side [95]-123 (1876, novelle(r))
af Johanne Schjørring (1836-1910)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
[s124] Andersen, Carl: Dogeborgen i Venedig. (C. Neumann. - Carl Andersen). Side [124]-25 (1876, digte)
illustrationer af Carl Neumann (1833-1891)
af Carl Andersen (1828-1883)
[s126] Munch, A.: Sommerfred. (Godfred Christensen. - A. Munch). Side [126]-27 (1876, digte)
illustrationer af Godfred Christensen, f 1845 (1845-1928)
af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
[s128] Bergsøe, Vilh.: Liv af Død. (Billeder. - Vilh. Bergsøe). Side [128-130] (1876, tekster)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
[s131] Asbjørnsen, P. Chr.: Herremandsbruden. (P. Chr. Asbjørnsen). Side [131]-33 (1876, novelle(r))
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
illustrationer i periodicum: Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 317 (28-10-1883), side 45-46, under titlen: Herremandsbruden. Æventyr af P. Chr. Asbjørnsen. Med 4 Tegninger af Erik Wrenskiold.
[s134] Recke, Ernst v. d.: Børnedigte. (Ernst v. d. Recke. - H. Tegner). Side [134]-39 (1876, digte)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
andet: Robert Schumann (1810-1856, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen, side [134]: Motiverne af Schumanns "Kinderscenen".
[s140] Gr., H. J.: Ved Vintertid. (Billede. - H. J. Gr.). Side [140] (1876, tekster)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Afsnit i bog (udgiver) Rosing, Hedevig: Barnets første Bog. Af Hedevig Rosing, Lærerinde ved Christiania Døvstummeinstitut. Udgivet for danske Skole og Hjem af H. J. Greensteen, Skoleinspecteur. ♦ Gyldendal, 1880. 72 sider, illustreret. Pris: kr. 0,40 (1880, tekster)
originaltitel: Barnets første bog, 1879
Detaljer
af Hedevig Rosing (1827-1913)
kollaps Noter
 note til titel Dansk Bogfortegnelse 1869-80 anfører også 2. oplag, 1879 med forlagsangivelsen Gyldendal. Den norske udgave (både 1. og 2. oplag), har på titelbladet: Kristiania, udgiven efter offentlig foranstaltning, 1879. I kolofonen: Trykt på det Gyldendalske Boghandels Forlag på J. Jørgensen & Co. i Kjøbenhavn.
 note til titel I Norge udkom bogen i Sekstende Oplag, 1907, på titelbladet: Kristiania, utgit efter offentlig foranstaltning, 1907. I kolofonen: Gyldendalske Bokhandel, Nordisk Forlag. Trykt i Centraltrykkeriet Kristiania. [Uddrag af forordet: I de derefter [fra 1879] forløpne 28 aar er der trykt 405 000 eksp. i 15 oplag ...,signeret August 1907. Hedevig Rosing].
 url Fuld visning af den norske udgave på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Berlingske Tidende Nr. 210 (8-9-1880), Aften, Tillæg, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes komponeret bind med vignet efter tegning af Lorenz Frølich.
 note til titel Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 324 (), side 132, uddrag af annonce: Dette Værk adskiller sig fra alle tidligere udkomne Anthologier derved, at Digtene ere udvalgte af de paagjældende Forfattere selv.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 131 [Anmeldelse].
 Bog Greensteen, H. J.: [indgår i antologien: Efteraarsløv [s001]] Indledningsdigt (1884, digte) 👓
 Bog (oversætter) Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 10. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1891. vii + 424 sider, 1 tavle. Pris: kr. 1,75 (1891, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Greensteen, H. J.: Udvalgte Digte. Udg. af E[inar] Christiansen. M. 1 Portræt (1898, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indledning af Bjørnson. Bjørnson, Bjørnstjerne (norsk)
 Bog (oversætter) Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 11. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1899. 424 sider. Pris: kr. 1,75 (1899, novelle(r))
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1893-1900 anført med udgivelsesåret: 1900.
 Bog (digte) antologi: Nutids-Lyrik. En Samling dansk Digte fra Aarhundredets Slutning- 1872-1990 - I Udvalg med Biografier ved Aage Matthison-Hansen. Med en Indledning af Alfred Ipsene. ♦ Kjøbenhavn, Emil Bergmanns Forlag, 1899. xii + 177 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1899, digte)
Detaljer
redigeret af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
forord af Alfred Ipsen (1852-1922)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Helene Nyblom (1843-1926)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Thor Lange (1851-1915)
digte af Edvard Blaumüller (1851-1911)
digte af Alfred Ipsen (1852-1922)
digte af Otto C. Fønss (1853-1922)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Niels Møller (1859-1941)
digte af Einar Christiansen (1861-1939)
digte af Iver Iversen (1862-1892)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
digte af Peter Alsted (1864-1944)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Jenny Blicher-Clausen (1865-1907)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Oscar Madsen (1866-1902)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på; MDZ.  Link til ekstern webside mdz-nbn-resolving.de
 Bog (oversætter) Grimm, Brødrene: Folke-Eventyr. Overs. af J. F. Lindencrone. 12. dansk Udgave. Gennemset af H. J. Greensteen. ♦ Gyldendal, 1909. 1.-2. Samling, 176 + 190 sider. Pris: à 1,00 kr (1909, børnebog)
Detaljer
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
oversat af Johan Frederik Lindencrone (1746-1817)
1821 1. udgave: Folke-Eventyr samlede af Brødrene Grimm. Oversatte af Johan Frederik Lindencrone, Kammerherre. Gjennemseete og udgivne efter anden forøgede og forbedrede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.H. Nøers Forlag, 1821. [7] xxxxvii [4] + 412 sider

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden