Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885)

Sprog: norsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Vintergrønt [s091]] Hanen og Ræven. Norsk Folkeeventyr. Side 91-92 (1866, novelle(r))
 Tekster antologi: Fra nordisk Digtere. Et Album. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Thorkilsens Forlag (Silkegade 10), 1869. 455 sider + portrætter (1869) 👓
Detaljer
af Carl Andersen (1828-1883)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Mads Hansen (1834-1880)
af P. Hansen (1840-1905)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Magdalene Thoresen (1819-1903)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s131]] Herremandsbruden. (P. Chr. Asbjørnsen). Side [131]-33 (1876, novelle(r)) 👓
 Trykt i periodicum (redigeret) anonym: Præsten og Klokkeren (1879, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af anonym norsk (sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 104 (28-9-1879), side 512, del af anmeldelse af Otto Borchsenius: P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Æventyr i Udvalg.
 Trykt i periodicum Asbjørnsen, P. Chr.: Norsk Folkedigtning. Meddelt af P. Chr. Asbjørnsen. Med 4 Billeder af H. Tegner (1881, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note til titel Eventyrenes titler: I: Fiskesønnerne. II: St. Peder og Vorherre paa Vandring. III: En Præstehistorie.
 note til titel Side 484: [Note om eventyres oprindelse].
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 205 (4-9-1881), side 481-84.
 Børnebog Asbjørnsen, P. C., og J. Moe: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr (1883-87, børnebog)
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
1917 Senere udgave: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. M. Illustr. af Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Tekstrevision af Moltke Moe. (Særtr. af Hundredaarsudgaven). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1917. 204 sider, illustreret (kvartformat)
1922-23 Senere udgave: Eventyrbok for barn. Norske Folkeeventyr. M. illustrasjoner av Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. 6. opl. Revidert utg. ved Moltke Moe. ♦ Gyldendal, 1922-23. 1.-3. Samling, 90 + 86 + 100 sider, illustreret
kollaps Indhold

[1-2] Asbjørnsen, P. C., og J. Moe: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. ♦ [Samling] I-II, 103 + 95 sider, illustreret (1883-84, børnebog)
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Otto Sinding (1942-1909, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1: Med Ill. af E. Werenskjold og Th. Kittelsen.
 note til titel Bind 2: Med Ill. af E. Werenskjold, Otto Sinding og Th. Kittelsen.

[3] Asbjørnsen, P. C.: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. [Samling] III. Med Illustrationer af E. Werenskiold og Th. Kittelsen. Udgivet af Professor Moltke Moe. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1887. 128 sider (1887, børnebog)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
udgiver: Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, 3. samling, på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: Manden, som skulde stelle hjemme. Illustreret af Nils Wiwel. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 14 sider, illustreret (1896, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Niels Wiwel (1855-1914)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Norske Folke- og Huldre-Eventyr. I Udvalg ved P. Chr. Asbjørnsen. Med Illustrationer efter Originaltegninger af P.N. Arboe, H. Gude, V.St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Andet Oplag [ie. 2. udgave]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. xvi + 384 sider, illustreret (1896, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
noter af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [v]: Min gamle Ven Maleren Hans Gude med hengivenhed tilegnet.
 note til titel Side [ix]: Forord [Signeret: Kristiania, November 1896. Moltke Moe].
 note til titel Hele forordet: Dette Oplag er et saa godt som uforandret Aftryk af 1ste Udgave. Fra sin Forgjænger skiller det sig, foruden ved de tilføiede biografiske Data, kun i to uvæsentlige Punkter: Frakturstilen er ombyttet med Antiqva, og de faa af Jørgen Moe's Eventyr, der er optagne i dette Udvalg, er paa Indholdslisten blevne betegnede med hans Navn.
 note til titel Side [xi]-xvi: Biografiske Oplysninger om P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe.
 note til titel Side [364]-66: Fortegnelse over Illustrationerne og Kunstnerne.
 note til titel Side [367]-84: Ordforklaringer.
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Børnebog Asbjørnsen, P. C., og J. Moe: Barne-Eventyr. Revideret og utg. av Moltke Moe. Illustr. av Th. Kittelsen. ♦ Kristiania, H. Aschehoug & Co.'s Forlag, 1909. 112 sider (1909, børnebog)
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
 Bog Asbjørnsen og Moe: Norske huldreeventyr og norske folkeeventyr. ♦ Kristiania, Aschehoug, 1911-14. Bind 1-2, 342 + 268 sider (1911-14, novelle(r))
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1 med portrætter.
 note til titel Bindenes titler: 1: Norske huldreeventyr. 2: Norske folkeeventyr.
 note til titel Udkom i 10 hæfter.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 159 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 Børnebog [Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe]: Asbjørnsens Eventyr. Norske Folke-Eventyr af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. M. Illustr. af Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Dansk Udg. ♦ Gyldendal, 1916. 1.-2. Samling, 92 + 94 sider, illustreret (1916, børnebog)
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
 Bog Asbjørnsen, P. Chr., og Jørgen Moe: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. M. Illustr. af Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Tekstrevision af Moltke Moe. (Særtr. af Hundredaarsudgaven). ♦ Kristiania, Gyldendal, 1917. 204 sider, illustreret (kvartformat) (1917, børnebog)
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
1883-87 1. udgave: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr
 Børnebog Asbjørnsen, P. Chr., og Jørgen Moe: Norske Folke- og Huldreeventyr. Med Indledning og Anmærkninger av Anders Krogvig. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1919. 128 sider, illustreret (1919, børnebog) 👓
serietitel: Skoleutgaver av norske Forfattere
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
noter af Anders Krogvig (1880-1924, sprog: norsk)
 Bog Asbjørnsen, P. Chr., og Jørgen Moe: Eventyrbok for barn. Norske Folkeeventyr. M. illustrasjoner av Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. 6. opl. Revidert utg. ved Moltke Moe. ♦ Gyldendal, 1922-23. 1.-3. Samling, 90 + 86 + 100 sider, illustreret (1922-23, børnebog)
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Otto Sinding (1942-1909, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
1883-87 1. udgave: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr
kollaps Noter
 note til titel Også solgt indbundet i et bind.
 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Humor fra hele verden [s277]] Askelad og de gode hjælpere. Side 277-[85] (1952, roman) 👓
originaltitel: Askeladden og de gode hjelperne, 1841-44
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På norsk trykt i samlingen: Norske Folkeeventyr, 1841-44.
 url film Filmatiseret 1961. Artikel om eventyret på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den norske tekst på:  Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Børnebog Asbjørnsen, P. Chr.: Østen for sol og vesten for måne (1959, børnebog)
serietitel: Rollingebøgerne, 6
oversat af Preben Ramløv (1918-1988)
illustrationer af Kamma Svensson (1908-1988)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden