Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885)

Sprog: norsk

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Vintergrønt [s091]] Hanen og Ræven. Norsk Folkeeventyr. Side 91-92 (1866, novelle(r))
 Tekster antologi: Fra nordisk Digtere. Et Album. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Thorkilsens Forlag (Silkegade 10), 1869. 455 sider + portrætter (1869) 👓
Detaljer
af Carl Andersen (1828-1883)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Mads Hansen (1834-1880)
af P. Hansen (1840-1905)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Magdalene Thoresen (1819-1903)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s131]] Herremandsbruden. (P. Chr. Asbjørnsen). Side [131]-33 (1876, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer i periodicum: Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 317 (28-10-1883), side 45-46, under titlen: Herremandsbruden. Æventyr af P. Chr. Asbjørnsen. Med 4 Tegninger af Erik Wrenskiold.
 Trykt i periodicum (redigeret) anonym: Præsten og Klokkeren (1879, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af anonym norsk (sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 2. Aarg. (1878-79), Nr. 104 (28-9-1879), side 512, del af anmeldelse af Otto Borchsenius: P.Chr. Asbjørnsen: Norske Folke- og Huldre-Æventyr i Udvalg.
 Trykt i periodicum Asbjørnsen, P. Chr.: Norsk Folkedigtning. Meddelt af P. Chr. Asbjørnsen. Med 4 Billeder af H. Tegner (1881, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note til titel Eventyrenes titler: I: Fiskesønnerne. II: St. Peder og Vorherre paa Vandring. III: En Præstehistorie.
 note til titel Side 484: [Note om eventyres oprindelse].
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 205 (4-9-1881), side 481-84.
 Børnebog Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr (1883-87, børnebog)
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
udgiver: Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
1917 Senere udgave: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. Af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Med Illustrationer af Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Tekstrevision af Moltke Moe. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1917. viii + 195 sider, illustreret (kvartformat). (Trykkeri: Trykt hos Kirste & Sieberth Bok- og Kunsttrykkeri, Kristiania)
1922-23 Senere udgave: Eventyrbok for barn. Norske Folkeeventyr. M. illustrasjoner av Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. 6. opl. Revidert utg. ved Moltke Moe. ♦ Gyldendal, 1922-23. 1.-3. Samling, 90 + 86 + 100 sider, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Fredericia Dagblad 23-12-1898, side 1 [Anmeldelse, nyt oplag, signeret: S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1-2] Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. HEgel & Søn), 1883-84. [Samling] I-II, 103 + 95 sider, illustreret. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1883-84, børnebog)
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Otto Sinding (1942-1909, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel [Samling] 1, 1883: Af P.Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Med Illustrationer af E. Werenskjold og Th. Kittelsen.
 note til titel [Samling] 2, 1884: Af P.Chr. Asbjørnsen. Med Illustrationer af Th. Kittelsen, Otto Sinding og E. Werenskjold.
 note om oplag [Samling] 2: Andet Oplag, 1903 [Har på titelbladet også: Udgivet af Professor Moltke Moe].
 url Fuld visning af bogen ([Bind] I) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen ([Bind] II) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af bogen ([Bind] II, Andet Oplag) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 130 [Anmeldelse].

[3] Asbjørnsen, P. C.: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. [Samling] III. Med Illustrationer af E. Werenskiold og Th. Kittelsen. Udgivet af Professor Moltke Moe. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel og Søn), 1887. 128 sider (1887, børnebog)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
udgiver: Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, 3. samling, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Trykt i periodicum Asbjørnsen, Chr.: Dumme Mænd og Trold til Kjærringer. Norsk Folkeeventyr ved Chr. Asbjørnsen. Med Illustration af Otto Sinding (1886, novelle(r)) 👓
del af: Nordstjernen
Detaljer
illustrationer af Otto Sinding (1942-1909, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Dette morsomme Eventyr, som vi skylder Hr. Justitsraad Hegels Velvillie at kunne meddele her, er bygget over samme Idé, som H.C. Andersens "Kejserens nye Klæder".
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen Aargang 1886, Nr. 16 (28-3-1886).
 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: Manden, som skulde stelle hjemme. Illustreret af Nils Wiwel. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 14 sider, illustreret (1896, novelle(r)) 👓
Detaljer
illustrationer af Niels Wiwel (1855-1914)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Norske Folke- og Huldre-Eventyr. I Udvalg ved P. Chr. Asbjørnsen. Med Illustrationer efter Originaltegninger af P.N. Arboe, H. Gude, V.St. Lerche, Eilif Peterssen, A. Schneider, Otto Sinding, A. Tidemand og E. Werenskiold. Andet Oplag [ie. 2. udgave]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. xvi + 384 sider, illustreret (1896, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
noter af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [v]: Min gamle Ven Maleren Hans Gude med hengivenhed tilegnet.
 note til titel Side [ix]: Forord [Signeret: Kristiania, November 1896. Moltke Moe].
 note til titel Hele forordet: Dette Oplag er et saa godt som uforandret Aftryk af 1ste Udgave. Fra sin Forgjænger skiller det sig, foruden ved de tilføiede biografiske Data, kun i to uvæsentlige Punkter: Frakturstilen er ombyttet med Antiqva, og de faa af Jørgen Moe's Eventyr, der er optagne i dette Udvalg, er paa Indholdslisten blevne betegnede med hans Navn.
 note til titel Side [xi]-xvi: Biografiske Oplysninger om P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe.
 note til titel Side [364]-66: Fortegnelse over Illustrationerne og Kunstnerne.
 note til titel Side [367]-84: Ordforklaringer.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Børnebog Asbjørnsen, P. C.: Udvalgte Folkeeventyr. Ny Samling. Udg. af M. Moe. Illustr. af Th. Kittelsen. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1906. 164 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1906, børnebog)
udgiver: Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
 Børnebog Asbjørnsen, P. Chr.: Illustrerede Eventyr. Udvalgte Folkeeventyr. Udgivet af Moltke Moe. Illustreret af Th. Kittelsen. Andet Oplag. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1907. 1.-2. Samling, 84 + 84 sider, illustreret. Pris: à 1,00 kr (1907, børnebog)
Detaljer
udgiver: Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Børnebog Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Eventyrbok for børn. Norske folkeeventyr av P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Med illustrationer av Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Revideret utgave ved Moltke Moe. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. I-III Samling, 88 [1] + 83 [2] + 97 [1] sider, illustreret. Pris: à 1,00 kr. (Trykkeri: Centraltrykkeriet, Kristiania) (1908, børnebog) 👓
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Smudstitelblad: P.Chr. Asbjørnsens illustrerede eventyr.
 note til titel I og II samling: Tredje Oplag. III samling: Andet oplag.
 note til titel I samling, side [5]: Forord [Signeret: Oktober 1908, Moltke Moe].
 note til titel Uddrag af forordet: Da utvalget vender sig til børn og ungdom, sier det sig selv at den nye retskrivning er gjennemført.
Ogsaa billedstoffet er delvis fornyet; denne utgave har 18 nye tegninger fra Th. Kittelsens haand ...
 note til titel I samling, side [89]: Indhold.
 note til titel II samling, side [85]: Indhold.
 note til titel III samling, side [99]: Indhold.
 url Fuld visning af bøgerne (alle tre bind) på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Børnebog Asbjørnsen, P. C. og J. Moe: Barne-Eventyr. Revideret og utg. av Moltke Moe. Illustr. av Th. Kittelsen. ♦ Kristiania, H. Aschehoug & Co.'s Forlag, 1909. 112 sider (1909, børnebog)
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
 Bog Asbjørnsen og Moe: Norske huldreeventyr og norske folkeeventyr. ♦ Kristiania, Aschehoug, 1911-14. Bind 1-2, 342 + 268 sider (1911-14, novelle(r))
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1 med portrætter.
 note til titel Bindenes titler: 1: Norske huldreeventyr. 2: Norske folkeeventyr.
 note til titel Udkom i 10 hæfter.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 9 (December), side 159 [Anmeldelse af J.N. Høirup].
 Børnebog [Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe]: Asbjørnsens Eventyr. Norske Folke-Eventyr af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. M. Illustr. af Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Dansk Udg. ♦ Gyldendal, 1916. 1.-2. Samling, 92 + 94 sider, illustreret (1916, børnebog)
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
 Bog Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr. Af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Med Illustrationer af Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. Tekstrevision af Moltke Moe. ♦ Kristiania og København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1917. viii + 195 sider, illustreret (kvartformat). (Trykkeri: Trykt hos Kirste & Sieberth Bok- og Kunsttrykkeri, Kristiania) (1917, børnebog)
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
forord af Anders Krogvig (1880-1924, sprog: norsk)
1883-87 1. udgave: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Særtryk af Hundredaarsudgaven.
 note til titel Side [v]: Forord [Signeret: Kristiania i august 1917. Anders Krogvig].
 note til titel Side [vii]-viii: Indhold.
 note til titel Uddrag af forordet: Af den store "Hundredeaarsudgave" af Asbjørnsens og Moe's norske folke- og hundre-eventyr, illustreret af norske kunstnere, som udkom 1911-14, fandtes et mindre restoplag af andet bind. En del af dette bind udgjøres af "Eventyrbog for Børn", Asbjørnsens eget udvalg af barne-eventyr, som første gang udkom i 1883-87. Forlaget har nu ønsket at udgive dette restoplag som en særudgave ...
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Børnebog Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Norske Folke- og Huldreeventyr. Med Indledning og Anmærkninger av Anders Krogvig. ♦ Kristiania, Gyldendal, 1919. 128 sider, illustreret (1919, børnebog) 👓
serietitel: Skoleutgaver av norske Forfattere
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
noter af Anders Krogvig (1880-1924, sprog: norsk)
 Bog Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Eventyrbok for barn. Norske Folkeeventyr. M. illustrasjoner av Th. Kittelsen og Erik Werenskiold. 6. opl. Revidert utg. ved Moltke Moe. ♦ Gyldendal, 1922-23. 1.-3. Samling, 90 + 86 + 100 sider, illustreret (1922-23, børnebog)
Detaljer
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
illustrationer af Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
illustrationer af Theodor Kittelsen (1857-1914, sprog: norsk)
illustrationer af Otto Sinding (1942-1909, sprog: norsk)
redigeret af Moltke Moe (1859-1913, sprog: norsk)
1883-87 1. udgave: Eventyrbog for Børn. Norske Folkeeventyr
kollaps Noter
 note til titel Også solgt indbundet i et bind.
 Tekster Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Norske Folkeeventyr. Oversat af Otto Gelsted (1943, noveller(r))
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
oversat af Otto Gelsted (1888-1968)
 Tekster Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Norske Folkeeventyr. Paa Dansk ved Ellen Kirk (1944, noveller(r))
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
oversat af Ellen Kirk (1902-1982)
 Bog Asbjørnsen, P. Chr.: [indgår i antologien: Humor fra hele verden [s277]] Askelad og de gode hjælpere. Side 277-[85] (1952, roman) 👓
originaltitel: Askeladden og de gode hjelperne, 1841-44
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På norsk trykt i samlingen: Norske Folkeeventyr, 1841-44.
 url film Filmatiseret 1961. Artikel om eventyret på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Fuld visning af den norske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Børnebog Asbjørnsen, P. Chr.: Østen for sol og vesten for måne (1959, børnebog)
serietitel: Rollingebøgerne, 6
oversat af Preben Ramløv (1918-1988)
illustrationer af Kamma Svensson (1908-1988)
 Tekster Asbjørnsen, P. Chr. og Jørgen Moe: Eventyr. Af P. Chr. Asbjørnsen og Jørgen Moe. Udvalgt og overs. af Anine Rud. Ill. af norske kunstnere. ♦ Gyldendal, 1968. 349 sider, illustreret. Pris: kr. 45,00 (1968, noveller(r))
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)
oversat af Anine Rud (1906-1981)
illustrationer af anonym norsk (sprog: norsk)
 Bog Asbjørnsen og Moe: [indgår i antologien: Gyldendals magasin 16 [s049]] Høna som skulde til Dovrefjell for at ikke allverden skulde forgå. Fra "Norske folkeeventyr" ved Asbjørnsen og Moe. Side 49-[51] (1974, novelle(r)) 👓
se også: Bevægelsen der gik ned i en gryde
af Jørgen Moe (1813-1882, sprog: norsk)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden