Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Valdemar Østerberg (1865-1945)

 Om personen Oplysninger om Valdemar Østerberg

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Eliot, George: Amas Bartons sørgelige Skæbne. Fortælling. Overs. af J. V. Østerberg. ♦ 1887. 115 sider. (Dansk Folkebibliothek, 6) (1887, roman) EMP 595
originaltitel: The sad fortunes of the rev. Amos Barton, 1858
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 6
Detaljer
af Mary Ann Evans (1819-1880, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel Fra samlingen: Scenes of clerical life, 1, 1858.
 note til oversat titel [Note på titelblads bagside om George Eliot].
 Bog (oversætter) Shakspeare, William: Hamlet. Prins af Danmark. Tragedie i 5 Akter af William Shakspeare. Oversat af J. V. Østerberg. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1887]. 152 sider (1887, dramatik) 👓
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 7
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog (oversætter) Heine, Heinrich: Harzrejsen. Oversat af J. V. Østerberg. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, 1887. 104 sider. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.) (1887, digte) 👓
originaltitel: Die Harzreise, 1826
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 2
Detaljer
af Heinrich Heine (1797-1856, sprog: tysk)
1888 Senere udgave: Harzrejsen. Oversat af J. V. Østerberg. 2. gjennemsete Udg. ♦ København, Hauberg og Gjellerup, 1888. 112 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.)
1901 Senere udgave: Die Harzreise. Sangírnir, týddir av M. M. ♦ Tórshavn, [ikke i boghandlen], 1901. 16 sider
1919 Senere udgave: Die Harzreise. Udgivet til Skolebrug med Indledning og Noter af Einar Gjerløff ♦
1921 [uddrag] Senere udgave: Hjemkomst 1823-1824. Fra Harzrejsen 1824. Oversat af P. N. Holst. (Trykt i 500 Ekspl.). ♦ Christians-Pressen, 1921. 112 sider
1940 Senere udgave: Die Harzreise. Udgivet til Skolebrug med Indledning og Noter af Einar Gjerløff. 3. Udg
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Rejseberetning med digte.
 note til oversat titel Side 92-94: Anmærkninger [om Heinrich Heine og digtet].
 note til oversat titel Side 95-104: [Noter].
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1881-92 opført under: Geografi. Reisebeskrivelser.
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pfd).  Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af bogen (farve-pfd).  Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog (oversætter) Heine, Heinrich: Harzrejsen. Oversat af J. V. Østerberg. 2. gjennemsete Udg. ♦ København, Hauberg og Gjellerup, 1888. 112 sider. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.) (1888, digte)
serietitel: Dansk Folkebibliothek
Detaljer
af Heinrich Heine (1797-1856, sprog: tysk)
1887 1. udgave: Harzrejsen. Oversat af J. V. Østerberg. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, 1887. 104 sider. Pris: kr. 0,25. (Trykkeri: Hoffensberg & Trap's Etabl.)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog (redigeret) Thaarup, Thomas: Høstgildet og Digte i Udvalg. Udg. af J. V. Østerberg. ♦ Hauberg, 1888. 92 sider (1888, dramatik) 👓
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 38
Detaljer
af Thomas Thaarup (1749-1821)
1790 1. udgave: Høst-Gildet. Et Syngespil i een Act. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos P.M. Høpffner, 1790. 48 sider
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Kong Lear. Tragedie. Overs. af Vald. Østerberg. ♦ Hauberg, 1888. 144 sider (1888, dramatik)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 43
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Romeo og Julie. Tragedie i 5 Akter. Overs. af V. Østerberg. ♦ Hauberg, 1888. 136 sider (1888, dramatik)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 74
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider
 Bog Østerberg, V.: Fra Skolekredsen i 25 Aar. Lejlighedsviser. ♦ Horsens, [ikke i boghandlen], 1915. 16 sider (1915, digte)
 Artikel (noter) Shakespeare, William: The merchant of Venice. By Jacob Alsted and V. Østerberg. Text and notes. ♦ Gyldendal, 1915. 100 + 80 sider (1915, dramatik)
serietitel: Engelske Forfattere for Gymnasiet, 5
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
noter af Jacob Alsted (1866-1957)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelsen 1915-19 opført under klassemærket: 89.3 (Sprog. Engelsk. Læsebøger).
 Artikel (noter) antologi: English poems. Selected and annotated by Vald. Østerberg. 2. ed. ♦ Gyldendal, 1920. 246 sider. Pris: kr. 5,75 (1920, tekst)
serietitel: Engelske Forfattere for Gymnasiet, 7
Detaljer
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelse 1920-24 opført under klassemærket: 89.3 (Sprogvidenskab. Engelsk, Læsebøger).
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Hamlet. Fordansket og kommenteret af Vald. Østerberg. ♦ Gyldendal, 1921. 186 sider. Pris: kr. 4,50 (1921, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Grevinden af Salisbury og Marina. To dramatiske Arbejder, som maa tillægges William Shakespeare. Overs. og kommenterede af Vald. Østerberg. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1926. 96 sider. Pris: kr. 3,50 (1926, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[b] Shakespeare, William: Marina (1926, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. Oversat og kommenteret af Vald. Østerberg. (Den kunstneriske Udstyrelse ved P. Holm). ♦ Carl Larsen, 1926. 200 soder. Pris: kr. 2,50 (1926, dramatik)
serietitel: Klassiker-Udgave, 1026
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
andet: P. Holm
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Dramatiske værker. Oversat og kommenteret af Vald. Østerberg. ♦ Schultz, 1927-28. [Bind] I-X (1927-28, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[1] Shakespeare, William: Romeo og Julie. En Tragedie. ♦ Schultz, 1927. 148 sider. Pris: kr. 3,25 (1927, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider

[2] Shakespeare, William: Othello. Moren fra Venezia. En Tragedie. ♦ Schultz, 1927. 170 sider. Pris: kr. 3,25 (1927, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)

[3] Shakespeare, William: Stormen. ♦ Schultz, 1927. 118 sider. Pris: kr. 3,25 (1927, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1810 indgår i: Lystspil [a] 1. udgave: Stormen

[4] Shakespeare, William: Helligtrekongersaften Eller Hvad I vil. En Komedie. ♦ Schultz, 1927. 140 sider. Pris: kr. 3,25 (1927, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1829 1. udgave: Hellig Tree Kongers Aften eller: Hvad man vil. Et Lystspil [i 5 Acter, oversat af Ad. E. Boye]. U.St. o. A. [Med Anmærkninger]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 22)

[5] Shakespeare, William: Første Del af Kong Henrik den Fjerde. ♦ Schultz, 1928. 146 sider. Pris: kr. 3,25 (1928, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1815 i: Tragiske Værker [3b] 1. udgave: Kong Henrik den Fierde. Første Deel. 179 sider

[6] Shakespeare, William: Kong Lear. En Tragedie. ♦ Schultz, 1928. 158 sider. Pris: kr. 3,25 (1928, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear

[7] Shakespeare, William: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. ♦ Schultz, 1928. 110 sider. Pris: kr. 3,25 (1928, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816

[8] Shakespeare, William: Hamlet. Prins af Danmark. En Tragedie. ♦ Schultz, 1928. 208 sider. Pris: kr. 3,25 (1928, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Hamlet. Prinz af Dannemark. Tragoedie. Oversat af Engelsk [af Johs. Boye]. ♦ Kiöbenhavn, trykt hos M. Hallager, 1777. 286 sider

[9] Shakespeare, William: Macbeth. En Tregadie. ♦ Schultz, 1928. 128 sider. Pris: kr. 3,25 (1928, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider

[10] Shakespeare, William: Købmanden i Venezia. En Komedie. ♦ Schultz, 1928. 140 sider. Pris: kr. 3,25 (1928, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
 Bog (oversætter) Kyd, Thomas: Den spanske Tragedie (1938, dramatik)
af Thomas Kyd (sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Sonetter. Oversat af V. Østerberg (1944, digte)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Ravensberg, Michael: Lady Hamilton. Lord Nelsons store kærlighed. Overs. fra tysk af Carl J. Frejlev. Shakespearecitaterne efter Østerbergs overs. (1960, roman)
af Georg Holmsten (1913-2010, sprog: tysk)
oversat af Carl J. Frejlev (1893-1981)
 Bog (oversætter) Ravensberg, Michael: Lady Hamilton. Lord Nelsons store kærlighed. Overs. fra tysk af Carl J. Frejlev. Shakespearecitaterne efter Østerbergs overs. (1966, roman)
serietitel: Millionbog, 67
Detaljer
af Georg Holmsten (1913-2010, sprog: tysk)
oversat af Carl J. Frejlev (1893-1981)
1937 1. udgave: Lady Hamilton. Paa Dansk ved Ib Lange. (Aut. Overs. efter "Patriotic lady"). ♦ Jespersen & Pio, 1937. 308 sider
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Blind Alarm (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Hamlet. Prins af Danmark. En Tragedie. Overs. og kommenteret af V. Østerberg (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Helligtrekongersaften eller Hvad I vil. En Komedie (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1829 1. udgave: Hellig Tree Kongers Aften eller: Hvad man vil. Et Lystspil [i 5 Acter, oversat af Ad. E. Boye]. U.St. o. A. [Med Anmærkninger]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 22)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Henrik IV. Første Del. Et historisk Skuespil. Overs. og kommenteret af V. Østerberg (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1815 i: Tragiske Værker [3b] 1. udgave: Kong Henrik den Fierde. Første Deel. 179 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Kong Lear (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1792 i: Skuespil [2a] 1. udgave: Kong Lear
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Købmanden i Venezia (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Macbeth (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: De muntre Koner i Windsor. En Komedie (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Othello. Moren fra Venezia. En Tragedie (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Richard III. En Tragedie (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Stormen. En Komedie (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1810 indgår i: Lystspil [a] 1. udgave: Stormen
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: Romeo og Julie (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1777 1. udgave: Romeo og Julie. Et borgerligt Sørgespil i 5 Handlinger. Af det Tyske oversadt [af Hoffman?]. ♦ Kbh., 1777. 120 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.
 Bog (oversætter) Shakespeare, William: En Skærsommernatsdrøm. En Komedie. Overs. og kommenteret af V. Østerberg. ♦ J.H. Schultz, 1969. 4 + 106 sider. (Dramatiske Værker) (1969, dramatik)
serietitel: Dramatiske Værker
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1816 1. udgave: En Skærsommernats Drøm. Lystspil. Oversat af Adam Oehlenschläger. ♦ Kbh., 1816
kollaps Noter
 note til oversat titel Fotografisk optryk i billigbogsudstyr.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter)Købmanden i VenedigLystspil i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af K.L. Rahbek og A.E. Boye
[Fra 1867:] Skuespil i 5 Akter. Oversat af Edv. Lembcke
[Fra 1903:] Lystspil i 5 Akter
[Fra 1912:] Komedie i 5 Akter
[På Betty Nansen Teater:] Oversat af Valdemar Østerberg
[På Aarhus Teater:] Oversat af Valdemar Østerberg
[På Folketeatret:] Oversættelse: Poul Sørensen, musik: gamle italienske folkemelodier arrangeret af Morten Reesen
[På Det ny Teater:] Oversættelse: Edvard Lembcke, rediveret af Erling Schroeder og Knud Poulsen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af A.E. Boye (1784-1851)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
oversat af Poul Sørensen (1906-1973)
musik af anonym italiensk (sprog: italiensk)
musik af Morten Reesen (1928-1961)
bearbejdelse af Erling Schroeder (1904-1989)
bearbejdelse af Knud Poulsen (1920-2003)
(premiere 18-01-1828 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43, 1889-1975: 57)
(oversætter)ViolaLystspil i 3 Akter af Shakespeare. Oversat og forkortet [fra 5 til 3 Akter] af Sille Beyer, Musiken af H. Rung
[Fra 1892 under titlen:] Helligtrekongers Aften eller Hvad man vil, lystspil i 5 Akter af William Shakespeare. Oversættelse: Edvard Lembcke. Musik af forskellige danske komponister [P. Heise, Fr. Rung], ouverture: Niels W. Gade
[Fra 1909:] Hellig tre Kongers Aften eller Hvad man vil. Musik: Henrik Rung, Peter Heise og Frederik Rung
[Fra 1933:] Hellig tre Kongers Aften eller Hvad I selv vil kalde det -, lystspil i 9 billeder. Musik: Henrik Rung, Peter Heise og Frederik Rung, samt originale Shakespeareske melodier (17. årh.) arrangeret af Tønnes Birknes, dans: Harald Lander
[Fra 1941 på Aarhus Teater:] Oversætter: V. Østerberg
[Fra 1943:] Hellig tre Kongers Aften eller Hvad I vil, lystspil i 5 akter (14 afdelinger)
[Fra 1953:] Hellig trekonvers Aften, lystspil i 6 akter. Musik: Henrik Rung, Peter Heise og Emil Reesen
[På Folketeatret:] komedie i 5 akter. Oversættelse: Kjeld Abell. Melodier til Narren's sange fra Shakespeares tid, anden musik: Ove Peters
[Fra 1963 med titlen:] Helligtrekongersaften eller Hvad I vil, lystspil af William Shakespeare. Musik: Henrik Rung, Peter Heise, Frederik Rung m.fl.
[Fra 1964 med titlen:] Helligtrekongersaften, lystspil af William Shakespeare. Musik: Peter Heise, Henrik Rung og Emil Reesen, arrangeret af Knud Høgenhaven
[På Århus Teater fra 1971:] Oversættelse: Erik Thygesen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Sille Beyer (1803-1861)
musik af Henrik Rung (1807-1871)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
musik af Niels W. Gade (1817-1890)
musik af Peter Heise (1830-1879)
musik af Frederik Rung (1854-1914)
musik af Tønnes Birknes (1871-1956, sprog: norsk)
danse af Harald Lander (1905-1971)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
musik af Emil Reesen (1887-1964)
oversat af Kjeld Abell (1901-1961)
musik af Ove Peters (1903-1978)
musik af Knud Høgenhaven (1928-1987)
oversat af Erik Thygesen (1941-1999)
(premiere 20-09-1847 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 52)
(oversætter)Hamlet. Prins af DanmarkTragedie i 5 Akter af William Shakespeare. Oversat af P. Foerson
[Til Dagmarteatret:] Sørgespil ... Oversat af Edv. Lembcke. Musiken af P. Tschaikowsky
[På Det kgl. Teater fra 1910:] Oversættelse: Edvard Lembcke
[På Betty Nansen:] Oversat af Edv. Lembcke
[På Odense Teater 1923:] Skuespil i 5 Akter (11 Afdelinger). Bearbejdet og iscenesat af Adam Poulsen
[Fra 1937:] tragedie af William Shakespeare. Oversættelse: Johannes V. Jensen. Musik fra Shakespearetiden samlet af Torben Krogh, bearbejdet og instrumenteret af Harald Agersnap
[På Odense Teater 1945:] Oversat af V. Østerberg
[Fra 1953:] Oversættelse: Edvard Lembcke. Musik ved Harald Agersnap
[I Radioen 1955:] Oversat af Edv. Lembcke. Musiken af Svend S. Schultz
[På Folketeatret:] Oversættelse: Ole Sarvig, musik: Pelle Gudmundsen-Holmgreen
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Peter Iljitj Tjajkovskij (1840-1893, sprog: russisk)
bearbejdelse af Adam Poulsen, f 1879 (1879-1969)
oversat af Johannes V. Jensen (1873-1950)
andet af Torben Krogh (1895-1970)
musik af Harald Agersnap (1899-1982)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
musik af Svend S. Schultz (1913-1998)
oversat af Ole Sarvig (1921-1981)
musik af Pelle Gudmundsen-Holmgreen (1932-2016)
(premiere 12-05-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 55, 1889-1975: 61)
(oversætter)Kong LearTragedie i 5 Akter af Shakespeare. Oversat af P. Foersom
[Fra 1886:] Oversat af Edv. Lembcke
[På Odense Teater:] Oversættelse: Valdemar Østerberg, Musik: Niels Rothenborg
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Edvard Lembcke (1815-1897)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
musik af Niels Rothenborg (1922-1992)
(premiere 02-09-1816 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23, 1889-1975: 13)
(oversætter)Macbethopera i 5 akter af Herman D. Koppel. Tekst: William Shakespeares tragedie »Macbeth« i Valdemar Østerbergs oversættelse bearbejdet af Hermand D. Koppel og Anders Koppe
musik og tekst af Herman D. Koppel (1908-1998)
andet af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Valdemar Østerberg (1865-1945)
af Anders Koppel (f. 1947)
(premiere 01-02-1970 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 8)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden