Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Chr. Rimestad (1878-1943)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Rimestad, Christian: [indgår i antologien: Ungdom [k]] Sange (1901, digte)
 Bog Rimestad, Chr.: Aftnerne (1905, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 28-10-1905, Kroniken [Anmeldelse af Poul Levin].
 Bog Rimestad, Chr.: Ilden og Asken (1908, digte)
 Bog Rimestad, Chr.: De høstlige Hymner. ♦ E. Jespersen, 1910. 80 sider (1910, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 5-6 (August-September), side 96 [Anmeldelse].
 Tekster antologi: Nordiske Digteres Nytaarsgave 1919. Redigeret af Kai Friis-Møller. ♦ 1918. 69 sider (1918)
Detaljer
redigeret af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Axel Juel (1883-1948)
af Kai Hoffmann (1874-1949)
af Ludvig Holstein (1864-1943)
af Thøger Larsen (1875-1928)
af Valdemar Rørdam (1872-1946)
af Nils Collett Vogt (1864-1937, sprog: norsk)
af Knut Hamsun (1859-1952, sprog: norsk)
af Herman Wildenvey (1886-1959, sprog: norsk)
af Vilhelm Krag (1871-1933, sprog: norsk)
af Bo Bergman (1869-1967, sprog: svensk)
af Bertil Malmberg (sprog: svensk)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1918-19, 1. Aarg., nr. 5, side 143 [Anmeldelse af Carl Dumreicher, signeret: C.D.].
 Bog (oversætter) Baudelaire, Charles: Parisisk Spleen. Smaa Digte i Prosa. (Oversat af Kai Hoffmann og Christian Rimestad). ♦ V. Pio, 1918. 182 sider (1918, digte)
originaltitel: Spleen de Paris, 1862
serietitel: Pios Vignet-Bøger
af Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867, sprog: fransk)
oversat af Kai Hoffmann (1874-1949)
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Vor Tid. Tidsskrift for Litteratur, Kunst, Forskning og Kritik. Redigeret af Chr. Rimestad. ♦ Høst, 1918 (1918, periodicum)
 Tekster Rimestad, Chr.: Kærlighedsdigte (1920, tekster)
 Artikel (efterskrift) Kidde, Harald: Vandringer (1920)
Detaljer
af Harald Kidde (1878-1918)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 7, side 268 [Anmeldelse af Georg Christensen, signeret: G.C.].
 anmeldelse Tilskueren, december 1920, side 488 [Anmeldelse signeret P.L.].  Levin, Poul Poul Levin
 Bog Rimestad, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s217]] [Digte]. Side 217- (1922, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) serie: Guldbøgerne. Udg. af Chr. Rimestad (1922-)
Detaljer om serien
 Artikel (forord) Blicher, St. St.: Naturkoncert. Trækfuglene og andre Digte. I Udvalg og med Forord af Chr. Rimestad. ♦ København, Carl Larsens Forlag, [1922]. 159 sider. (Guldbøgerne. Dansk Ruskindsserie) (1922, digte)
serietitel: Guldbøgerne
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
kollaps Noter
 note til titel Side 13-59: Trækfuglene.
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Trækfuglene. Side 13-59 (1922, digte)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
 Artikel (forord) Oehlenschläger, Adam: Ungdomslyrik. Sanct Hansaften-Spil, Guldhornene og andre Ungdomsdigte i Udvalg og med Forord af Chr. Rimestad. ♦ (Ringkøbing), Carl Larsen, [1922]. 160 sider + 1 portræt (1922, digte)
serietitel: Guldbøgerne
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
 Bog Rimestad, Chr.: Elegier og Hymner (1926, digte)
 Bog (oversætter) France, Anatole: Thaïs (1927, roman)
originaltitel: Thaïs, 1890
Detaljer
af Anatole-François Thibault (1844-1924, sprog: fransk)
1950 Senere udgave: Thaïs Overs. af Chr. Rimestad. ♦ Aschehoug, 1950. 166 sider
kollaps Noter
 note til titel På fransk udgivet i revideret udgave 1923.
 Bog Rimestad, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s379]] Efteraarshymne (1929, digte) 👓
 Bog Rimestad, Chr.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s192]] Vinden (1929, digte) 👓
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Fransk og engelsk Poesi fra 1450 til 1900. Udg. af Chr. Rimestad. ♦ Gyldendal, 1930 (1930)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 22
af antologi fransk (sprog: fransk)
af antologi engelsk (sprog: engelsk)
 Bog (redigeret) Blicher, St. St.: Trækfuglene og andre Digte. I Udvalg med Forord af Chr. Rimestad. ♦ København, Carl Larsens Forlag, [1931]. 159 sider. (Guldbøgerne. Dansk Ruskindsserie) (1931, digte)
serietitel: Guldbøgerne
Detaljer
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
 Bog (oversætter) Proust, Marcel: Vejen til Swann. Aut. Oversættelse for Norge og Danmark af Chr. Rimestad. [Bind] I-II. Martin, 1932. 256 + 318 sider. (Paa Sporet efter den tabte Tid. I) (1932-33, roman)
serietitel: Paa Sporet efter den tabte Tid, 1
af Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust (1871-1922, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Mauriac, Francois de: Thérèse Desqueyroux. Oversat af Chr. Rimestad. ♦ Rasmus Naver, 1933. 162 sider (1933, roman)
originaltitel: Thérèse Desqueyroux, 1927
Detaljer
af François Mauriac (1885-1970, sprog: fransk)
1968 Senere udgave: Thérèse
kollaps Noter
 url film Filmatiseret flere gange, første gang 1962 (dansk titel: Thérèse). Artikel om bogen på:  Link til ekstern webside Wikipedia
 Bog (digte) antologi: Moderne danske Kærlighedsdigte. Udvalgt og indledet af Hakon Stangerup. Tegninger af Ebbe Sadolin. ♦ København, Jespersen og Pios Forlag, 1942. vii + 148 sider, illustreret (delvis i farver) (1942, samling) 👓
Detaljer
redigeret af Hakon Stangerup (1908-1976)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Alex Garff (1904-1977)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-vii: [Indledning, signeret: Hakon Stangerup].
 note til titel Uddrag af Indledning: Udvalget er som jo alle Udvalg maa blive: subjektivt, det vil sige: Udgiveren har bestemt hvilke Digtere, der skulde repræsenteres og derunder anstrengt sig for, at Udvalget, skulde blive saa alsidigt som muligt. Kun een af de opfordrede Digtere mente ikke, han kunde være med i denne Sammenhæng, nemlig Harald Herdal, hvad Udgiveren beklager.  Herdal, Harald Harald Herdal
 note til titel Side 143-48: Indhold [anfører hvilke digtsamlinger de enkelte digte stammer fra].
 Bog (oversætter) France, Anatole: Pierres Barndom (1942, roman)
originaltitel: Le petit Pierre, 1918
Detaljer
af Anatole-François Thibault (1844-1924, sprog: fransk)
1965 Senere udgave: Pierres barndom
 Bog Rimestad, Chr.: [indgår i antologien: Den danske Skov [s008]] Skoven (1944, digte) 👓
 Bog (oversætter) France, Anatole: Thaïs Overs. af Chr. Rimestad. ♦ Aschehoug, 1950. 166 sider (1950, roman)
serietitel: Levende Litteratur, 19
Detaljer
af Anatole-François Thibault (1844-1924, sprog: fransk)
1927 1. udgave: Thaïs
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1954.
 Bog (oversætter) Gide, André: Vatikanets kældere (1955, roman)
serietitel: Gyldendals Nye Serie, 14
af André Gide (1869-1951, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Martin du Gard, Roger: Familien Thibault. Overs. fra fransk af Chr. Rimestad efter "Les Thibault". 2 udg. revideret af Robert L. Hansen. Udg. i samarbejde med Nyt Dansk Litteraturselskab (1963, roman)
af Roger Martin du Gard (sprog: fransk)
oversat af Robert L. Hansen (1890-1982)
 Bog (oversætter) Gide, André: Den snævre port (1964, roman)
serietitel: Gyldendals Bekkasinbøger, 24
af André Gide (1869-1951, sprog: fransk)
 Bog (oversætter) France, Anatole: Pierres barndom (1965, roman)
Detaljer
af Anatole-François Thibault (1844-1924, sprog: fransk)
1942 1. udgave: Pierres Barndom
 Bog (oversætter) Gide, André: Den umoralske (1965, roman)
serietitel: Hasselbalchs billigbøger, 352
Detaljer
af André Gide (1869-1951, sprog: fransk)
1946 1. udgave: Den umoralske. Ny Udg.
 Bog (oversætter) Gide, André: Vatikanets kældre (1967, roman)
serietitel: Gyldendals Bekkasinbøger, 58
Detaljer
af André Gide (1869-1951, sprog: fransk)
1942 1. udgave: Vatikanets Kældere
 Bog (oversætter) Mauriac, François: Thérèse (1968, roman)
serietitel: Stjernebøgerne, 156
Detaljer
af François Mauriac (1885-1970, sprog: fransk)
1933 1. udgave: Thérèse Desqueyroux. Oversat af Chr. Rimestad. ♦ Rasmus Naver, 1933. 162 sider

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden