Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Frederik Paludan-Müller (1809-1876)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1878-79:s041
Nordstjernen, 1888-89:19
 Bog anonym [Paludan-Müller, Fred.]: Fire Romanzer. Hædrede med de skjønne Videnskabers Selskabs Bifald. Udg. ved P.N. Jørgensen. ♦ Kbh., 1832 (1832, digte) BDsupp:sp777
udgiver: P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
 Dramatik pseudonym [Paludan-Müller, Fr.]: Kjærlighed ved Hoffet. Skuespil i fem Akter, af Forfatteren til de fire Romanzer: Leire, Frodes Död o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, forlagt ved P. R. Jørgensen, 1832 (1832, dramatik) BDsupp:sp789 👓
Detaljer
1847 i: Ungdomsskrifter [1a] Senere udgave: Kjærlighed ved Hoffet. Skuespil
1861 i: Ungdomsskrifter [1s001] Senere udgave: Kjærlighed ved Hoffet. Skuespil. Side 1-173
1896 Senere udgave: Kjærlighed ved Hoffet. - Tiderne Skifte. Skuespil af Fr. Paludan-Müller. ♦ Kjøbenhavn, Expeditionen af "Hver 14. Dag", 1896. 201 sider. (Trykkeri: P. Petersens Bogtrykkeri (Egmont H. Petersen), Kjøbenhavn)
1901 i: Poetiske Skrifter i Udvalg [1s165] Senere udgave: Kjærlighed ved Hoffet. Et Skuespil. Side [165]-329
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: [Forord].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog pseudonym [Paludan-Müller, Fred.]: Dandserinden. Et Digt af Forfatten til Skuespillet »Kjærlighed ved Hoffet«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1833. 178 sider (1833, digte) BDsupp:sp778
Detaljer
1834 Senere udgave: Dandserinden. Et Digt i tre Sange. Anden Udgave. ♦ Kjöbenhavn, C.A. Reitzel, 1834. 140 sider
1837 Senere udgave: Dandserinden og Amor og Psyche. 3. Udg. ♦ Kbh., 1837
1847 i: Ungdomsskrifter [1b] Senere udgave: Dandserinden. Et Digt i tre Sange
1861 i: Ungdomsskrifter [1s175] Senere udgave: Dandserinden. Et Digt i tre Sange. Side 175-315
1900 indgår i: Fire Digte [2] Senere udgave: Dandserinden. Et digt i tre sange. ♦ Gyldendal, 1900. 82 sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
1901 Senere udgave: Dandserinden. Et digt i tre sange. Med Illustr. af F. Henningsen. ♦ Gyldendal, 1901. 160 sider. Pris: kr. 1,00
1970 Senere udgave: Dandserinden. Et Digt af Forfatteren til Skuespillet: »Kjærlighed ved Hoffet«. Fotografisk optryk. ♦ Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler, 1970. 142 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Dandserinden. Et Digt i tre Sange. Anden Udgave. ♦ Kjöbenhavn, C.A. Reitzel, 1834. 140 sider (1834, digte) BDsupp:sp778 👓
Detaljer
1833 1. udgave: Dandserinden. Et Digt af Forfatten til Skuespillet »Kjærlighed ved Hoffet«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1833. 178 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Dramatik Paludan-Müller, Fr.: Amor og Psyche. Lyrisk Drama. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1834. 178 [1] sider (1834, dramatik) BDsupp:sp789 👓
Detaljer
1835 Senere udgave: Amor und Psyche. Aus dem Dänischen von Alb. Michelsen. Chp., 1835
1837 indgår i: Dandserinden [b] Senere udgave: Amor og Psyche
1847 i: Ungdomsskrifter [1c] Senere udgave: Amor og Psyche
1848 Senere udgave: Amor und Psyche. Lyrisches Drama, übers. von F. Bresemann. Trier, 1848
1861 i: Ungdomsskrifter [1s317] Senere udgave: Amor og Psyche. Et mythologisk Drama. Side 317-476
kollaps Noter
 note til titel Side [179]: [Note der afslører forfatterens tidligere anonyme og pseudonyme udgivelser].
 note til titel 2. Udg. samme år.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Amor und Psyche. Aus dem Dänischen von Alb. Michelsen. Chp., 1835 (1835, dramatik) BDsupp:sp789
Detaljer
oversat af Albert Michèlsen (d. 1847)
1834 1. udgave: Amor og Psyche. Lyrisk Drama. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1834. 178 [1] sider
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Zuleimas Flugt. En Fortælling. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1835. 102 sider (1835, digte) BDsupp:sp778 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Poesier. ♦ C.A. Reitzel, 1836-38. 1-2. Deel, 291 + 425 sider (1836-38, digte)
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Paludan-Müller, Fr.: Eventyr i Skoven (1836, digte)
[1b] Paludan-Müller, Fr.: Alf og Rose (1836, digte)
[2a] Paludan-Müller, Fr.: Fyrste og Page (1838, digte)
[2b] Paludan-Müller, Fr.: Poetiske Fortællinger (1838, digte)
[2c] Paludan-Müller, Fr.: Blandede Digte (1838, digte)
 Bog Paludan-Müller, Fred.: Dandserinden og Amor og Psyche. 3. Udg. ♦ Kbh., 1837 (1837, digte) BDsupp:sp778
Detaljer
1833 1. udgave: Dandserinden. Et Digt af Forfatten til Skuespillet »Kjærlighed ved Hoffet«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1833. 178 sider
kollaps Indhold

[b] Paludan-Müller, Fred.: Amor og Psyche (1837, dramatik)
1834 1. udgave: Amor og Psyche. Lyrisk Drama. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1834. 178 [1] sider
 Bog Paludan-Müller, Fred.: Trochæer og Jamber. Kbh., 1837 (1837, digte) BDsupp:sp778
 Dramatik Paludan-Müller, F.: Venus. Et dramatisk Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1841 (1841, dramatik)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel (1842-49, digte)
se også: Eva Homo
se også: Varianter efter Adam Homo
Detaljer
1857 Senere udgave: Adam Homo. Et Digt. 3. Udg. ♦ Reitzel, 1857. 1-2 D.
1863 Senere udgave: Adam Homo. Et Digt. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1863. 1-2. Deel, 413 + 479 sider
1873 Senere udgave: Adam Homo. Et Digt. 5te Udg. ♦ Reitzel, 1873
1879 Senere udgave: Adam Homo. Et Digt. 6. Udg.
1906 Senere udgave: Adam Homo. Et Digt. 11. Udg. ♦ Gyldendal, 1906. [Bind] I-II, 316 + 346 sider. Pris: kr. 4,00
1912 Senere udgave: Adam Homo
1918 Senere udgave: Adam Homo. Et Digt. 13. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] I-II, 316 + 346 sider
1921 Senere udgave: Adam Homo. Et Digt. (14. Udg.). ♦ Gyldendal, 1921. 660 sider. Pris: kr. 10,50
1926 Senere udgave: Adam Homo. Udvalg med Oplysninger og Noter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Th. C. Thors. ♦ Gyldendal, 1926. 204 sider. Pris: kr. 2,15
1927 Senere udgave: Adam Homo. Udg. af Oskar Schlichtkrull. ♦ Martin, 1927. 664 sider. Pris: kr. 4,00
1928 Senere udgave: Adam Homo. Et Digt. [16. Udg.]. ♦ Gyldendal, 1928. 656 sider. Pris: kr. 4,00
1928 Senere udgave: Adam Homo. Et Digt. (Illustr. af Gerda Ploug Sarp). ♦ Hagerup, 1928. 712 sider. Pris: kr. 10,00
1932 Senere udgave: Adam Homo. Med Tegninger af Carl Forup. Ny forkortet Udg. ved Johs. Brøndum-Nielsen. ♦ Wiene, 1932. 420 sider, illustreret
1941 Senere udgave: Adam Homo. Udg. ved Th. Thors. 2. Udg.
1948 Senere udgave: Adam Homo. 1.-3. Del
1949 Senere udgave: Adam Homo. Udvalg. Udg. af Dansklærerforeningen ved Th. Thors. 3. Udg.
1956 Senere udgave: Scener af Adam Homo. Fortale af F. J. Billeskov Jansen. Med Træsnit af Jane Muus. ♦ Gyldendal, 1956. 303 sider, illustreret
1965 Senere udgave: Adam Homo. Udvalg med Introduktion og Noter 4. Udg. af Dansklærerforeningen ved F. J. Billeskov Jansen
1965 Senere udgave: Adam Homo. Et Digt. Optrykt efter originaludgaven, 1842-49. Udg. med efterskrift af Paul V. Rubow
1973 Senere udgave: Adam Homo. Et Digt. Sat efter originaludg. Fotografisk optryk. ♦ Gyldendal, 1973. Bind 1-2, 251 + 438 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten (bind 1, revideret Udgave 1849) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (bind 2) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten (bind 3) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Paludan-Müller, F.: Dryadens Bryllup. Et dramatisk Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1844 (1844, dramatik)
 Bog (digte) antologi: Poesi og Prosa. Udg. af P.N. Jørgensen. ♦ Kiøbenhavn, Forlagt af og trykt hos Udgiveren, 1844. 164 sider (1844, digte) 👓
Detaljer
udgiver: P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
kollaps Noter
 note til titel Side [89]-112: Om Holbergs Skrifter. Af A.E. Boye.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s003] Krossing, Nikolaj: Smaavers fra Børnestuen. Side [3]-16 (1844, digte)
af Nikolaj Krossing (1798-1872)

[s063] Oehlenschläger: Ivan Wasiliewitsch. Side 63-67 (1844)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)

[s113] Jørgensen, P. N.: En lille Forstyrrelse i et Bogtrykkercontoir. Dramatisk Skizze. Side [113]-64 (1844, dramatik)
af P.N. Jørgensen, f 1805 (1805-1850)
 Dramatik Paludan-Müller, F.: Tithon. Et dramatisk Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1844 (1844, dramatik)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: [indgår i antologien: Urania [s113]] Abels Död. Side 113-42 (1844, digte)
Detaljer
1854 indgår i: Tre Digte [b] Senere udgave: Abels Død
1857 indgår i: Tre Digte [b] Senere udgave: Abels Død
1872 indgår i: Sex Digte [b] Senere udgave: Abels Død. Side 206-235
1893 Senere udgave: Abels Død
1914 Senere udgave: Abels Død
1948 Senere udgave: Abels Død
kollaps Noter
 anmeldelse Aarhus Stifts-Tidende 3-1-1845, side 2-3 [Anmeldelse, signeret med kors] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Paludan-Müller, Frederik: Ungdomsskrifter. ♦ C.A. Reitzel, 1847-59. 1.-2. Samling, 476 + [2] 544 [3] sider (1847-59, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel [2. Samling] Titelbladet har: Revideret Udgave [af nogle tekster i forhold til den oprindelig form, jævnfør Anmærkning].
 note til titel [2. Samling] Upagineret side [545]: Rettelser.
 note til titel [2. Samling] Upagineret side [547-8]: Anmærkning.
 note til titel Fuld visning, 2. samling, på: Hathi Trust. Link til ekstern webside hdl.handle.net
kollaps Indhold

[1a] Paludan-Müller, Frederik: Kjærlighed ved Hoffet. Skuespil (1847, dramatik)
1832 1. udgave: Kjærlighed ved Hoffet. Skuespil i fem Akter, af Forfatteren til de fire Romanzer: Leire, Frodes Död o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, forlagt ved P. R. Jørgensen, 1832

[1b] Paludan-Müller, Frederik: Dandserinden. Et Digt i tre Sange (1847, digte)
1833 1. udgave: Dandserinden. Et Digt af Forfatten til Skuespillet »Kjærlighed ved Hoffet«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1833. 178 sider

[1c] Paludan-Müller, Frederik: Amor og Psyche (1847, digte)
1834 1. udgave: Amor og Psyche. Lyrisk Drama. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1834. 178 [1] sider

[2s001] Paludan-Müller, Frederik: Poetiske Fortællinger. Side [1]-136 (1859, digte)
[2s139] Paludan-Müller, Frederik: Mindre Poesier. Side [137]-316 (1859, digte)
[2s317] Paludan-Müller, Frederik: Eventyr i Skoven. Romantisk Comedie. Side [317]-522 (1859, dramatik)
[2s523] Paludan-Müller, Frederik: Alf og Rose. En Mythe. Side [523]-44 (1859, digte)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Amor und Psyche. Lyrisches Drama, übers. von F. Bresemann. Trier, 1848 (1848, dramatik)
Detaljer
oversat af Friedrich Bresemann (1809-1850)
1834 1. udgave: Amor og Psyche. Lyrisk Drama. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1834. 178 [1] sider
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Luftskipperen og Atheisten. Et Digt. ♦ Reitzel, 1853 (1853, digte)
Detaljer
1903 Senere udgave: Luftskipperen og Atheisten. Et Digt. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 72 sider. Pris: kr. 0,75
kollaps Noter
 note til titel Figuren Anton Lange, er en satire på Rudolf Varberg, daværende anmelder ved Dagbladet, og tilhænger af ateismen, beskrevet i pjecen: Striden mellem Ørsted og Mynster, 1851.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Artikel Fædrelandet: 1853, 8-1, anmeldt af Erik Bøgh.
 Bog Paludan-Müller, Fr.: [Blandede Fortællinger og Digte [4j]] Gjensyn. [Digt] (1854, digte) EMP 38
 Bog Paludan-Müller, F.: Tre Digte. Kalanus. Abels Død. Ahasverus. ♦ Reitzel, 1854 (1854, digte)
Detaljer
1857 Senere udgave: Tre Digte. Kalanus. Abels Død. Ahasverus. 2. Udg. ♦ Reitzel, 1857. 366 sider
kollaps Indhold

[a] Paludan-Müller, F.: Kalanus (1854, digte)
1857 indgår i: Tre Digte [a] Senere udgave: Kalanus
1872 indgår i: Sex Digte [a] Senere udgave: Kalanus. Side 1-206
1914 Senere udgave: Kalanus. 9. Udg. ♦ Gyldendal, 1914. 160 sider
1924 Senere udgave: Kalanus. (9. Udg. 1914) med Oplysninger ved N. C. Nielsen. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1924. 188 sider. Pris: kr. 1,75

[b] Paludan-Müller, F.: Abels Død (1854, digte)
1844 indgår i antologien: Urania [s113] 1. udgave: Abels Död. Side 113-42
1893 Senere udgave: To Digte. Abels Død. Benedikt fra Nursia. Med Oplysninger udgivet af "Dansklærerforeningen" ved H. Trier. ♦ København, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1893. 104 sider

[c] Paludan-Müller, F.: Ahasverus (1854, digte)
1857 indgår i: Tre Digte [c] Senere udgave: Ahasverus
1872 indgår i: Sex Digte [e] Senere udgave: Ahasverus, den evige Jøde. Side 331-435
 Bog Paludan-Müller, F.: Tre Digte. Kalanus. Abels Død. Ahasverus. 2. Udg. ♦ Reitzel, 1857. 366 sider (1857, digte)
Detaljer
1854 1. udgave: Tre Digte. Kalanus. Abels Død. Ahasverus. ♦ Reitzel, 1854
kollaps Indhold

[a] Paludan-Müller, F.: Kalanus (1857, digte)
1854 indgår i: Tre Digte [a] 1. udgave: Kalanus

[b] Paludan-Müller, F.: Abels Død (1857, digte)
1844 indgår i antologien: Urania [s113] 1. udgave: Abels Död. Side 113-42

[c] Paludan-Müller, F.: Ahasverus (1857, digte)
1854 indgår i: Tre Digte [c] 1. udgave: Ahasverus
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et Digt. 3. Udg. ♦ Reitzel, 1857. 1-2 D. (1857, digte)
Detaljer
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, F.: Mythologiske Digte. Venus. Dryaden. Thiton. 2. reviderede Udg. ♦ Reitzel, 1857 (1857, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Paludan-Müller, F.: [Aftenlæsning [2s054]] Christiane M..... Side 54-56 (1861, digte)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Nye Digte. Paradiset. Kain. Benedict fra Nursia. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1861. [3] 252 sider (1861, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Professor Martin Hammerich, Frembringeren af skjønne Værker, tilegnes Bogen med Høiagtelse og Venskab.
 note til titel Upagienret side: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Rettelser.
 note om oplag Andet Oplag, 1862.
 url Fuld visning af teksten (2. Oplag) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Dagbladet Nr. 299 (22-12-1861), side 1-2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1] Paludan-Müller, Fr.: Paradiset. Side [1]-121 (1861, digte)
kollaps Noter
 note til titel Side [122]: Uagtet foranstaaende Digt, Paradiset, er at betragte som afsluttet, kunde det naturligviis dog fortsættes med Slangen i Paradiset, og mellem begge Delene vilde da Forfatterens ældre Composition,.
 note til titel Lucifers Fald, finde sin Plads. Med hensyn til Slutningsordene i Lucifers Monolog i 2den Act bringes her "Viisdoms-Bogens 2 Cap. 24 V. i Erindring.

[123] Paludan-Müller, Fr.: Kain eller Vredens Barn. Side [123]-49 (1861, digte)
[151] Paludan-Müller, Fr.: Benedict fra Nursia og hans Amme. Side [151]-252 (1861, digte)
1872 indgår i: Sex Digte [d] Senere udgave: Benedict fra Nursia. Side 257-329
1893 Senere udgave: To Digte. Abels Død. Benedikt fra Nursia. Med Oplysninger udgivet af "Dansklærerforeningen" ved H. Trier. ♦ København, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1893. 104 sider
1893 Senere udgave: Benedict fra Nursia
1899 indgår i: Fire Digte [1s001] Senere udgave: Benedict fra Nursia og hans Amme. Side [1]-22
1914 Senere udgave: Benedikt fra Nursia
1929 Senere udgave: Benedict fra Nursia og hans Amme. Fest-Udgave. Med en Indledning ved Peter Schindler. ♦ Gyldendal, 1929. 98 sider, 1 tavle. Pris: kr. 4,00
 Bog Paludan-Müller, Frederik: Ungdomsskrifter. ♦ C.A. Reitzel, 1861-70. 1.-2. Samling, 476 + (vi + 501) sider (1861-70, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1. Samling, Tredie reviderede Udgave, 1861.
 note til titel 2. Samling, 2. Udgave, 1870.
 url Fuld visning, 1. Samling, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Dagbladet Nr. 151 (4-7-1870), Tillæg til Dagbladet, side 1 [2. Udgave, Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[1s001] Paludan-Müller, Frederik: Kjærlighed ved Hoffet. Skuespil. Side 1-173 (1861, dramatik)
1832 1. udgave: Kjærlighed ved Hoffet. Skuespil i fem Akter, af Forfatteren til de fire Romanzer: Leire, Frodes Död o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, forlagt ved P. R. Jørgensen, 1832

[1s175] Paludan-Müller, Frederik: Dandserinden. Et Digt i tre Sange. Side 175-315 (1861, digte)
1833 1. udgave: Dandserinden. Et Digt af Forfatten til Skuespillet »Kjærlighed ved Hoffet«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1833. 178 sider

[1s317] Paludan-Müller, Frederik: Amor og Psyche. Et mythologisk Drama. Side 317-476 (1861, dramatik)
1834 1. udgave: Amor og Psyche. Lyrisk Drama. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1834. 178 [1] sider

[2a] Paludan-Müller, Frederik: Mindre Poesier (1870, digte)
[2b] Paludan-Müller, Frederik: Poetiske Fortællinger (1870, digte)
[2c] Paludan-Müller, Frederik: Luft og Jord eller Eventyr i Skoven (1870, digte)
[2d] Paludan-Müller, Fr.: Alf og Rose (1870, digte)
 Dramatik Paludan-Müller, Fr.: Paradiset. Bibelsk Drama. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1862. 209 sider (1862, dramatik) 👓
Detaljer
1903 Senere udgave: Paradiset. Bibelsk Drama. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 148 sider. Pris: kr. 1,50
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog Paludan-Müller, Frederik: Adam Homo. Et Digt. Fjerde Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1863. 1-2. Deel, 413 + 479 sider (1863, digte) 👓
Detaljer
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
kollaps Noter
 note til titel Anden Deel, upagineret side [480]: Rettelser.
 note til titel Anden Deel, upagineret side [480]: Anmærkning. Det er Forfatterens Ønske, at denne fjerde Udgave af Digtet "Adam Homo", i hvis Correctur han har deeltaget, og paa hvis nøiagtige Gjennemsyn, samt Conferering med Manuscriptet og tidligere Udgaver, han har anvendt Flid og Opmærksomhed, maa tjene fremtidige Udgivere til Rettesnor, hvis Bogen tiere skulde bliver oplagt.
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Ungdomskilden. En Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1865. 85 sider (1865, roman)
Detaljer
1888 Senere udgave: La Fontaine de jouvence. Traduit du danois par Oscar Hansen. Imprimé comme manuscrit pour mes amis. ♦ O. Hansen, 1888. 69 sider
1902 i: Poetiske Skrifter i Udvalg [8s173] Senere udgave: Ungdomskilden. Side [173]-238
1904 Senere udgave: Ungdomskilden. (Tiden's Feuilleton). ♦ 1904. 92 sider
1965 Senere udgave: Ungdomskilden. En Fortælling. [Ny Udg.] ved Helge Kjærgaard
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1883. 83 sider.
 url Fuld visning af teksten, Andet Oplag, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Paludan-Müller, Frederik: Ivar Lykkes Historie. Fortalt af Frederik Paludan-Müller. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1866-73. 1.-3. Deel, (xii + 515 [1]) + 816 [1] + 594 [2] sider (1866-73, roman) 👓
Detaljer
1896 Senere udgave: Ivar Lykkes Historie. 2. Udgave. ♦ Expeditionen af "Hver 14. Dag", 1896. 1.-3. Del, 297 + 466 + 345 sider
kollaps Noter
 note til titel Første Deel, side [516]: Rettelser [og note].
 note til titel Anden Deel (udkom 1869), side [817]: Rettelser.
 note til titel Tredie Deel, side [595]: Anmærkning [af forfatteren].
 note til titel Tredie Deel, side [597]: Rettelser og Trykfejl.
 url Fuld visning, Første Deel, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning, Anden Deel, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning, Tredie Deel, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) årbog: Souvenir. Udgivet af Chr. Thorkilsen. ♦ 1867-70. [464] sider (1867-70, tekster)
Detaljer
af Chr. Thorkilsen
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af P. Hansen (1840-1905)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Carl Andersen (1828-1883)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i november året før årstallet på titelbladet. På titelbladene: 1867-70.
 Bog Paludan-Müller, Fr.: [indgår i antologien: En Billedbog [s022]] Det Bedste. (Fr. Paludan-Müller, C. Aagaard). Side 22 (1868, digte) 👓
illustrationer af C.F. Aagaard (1833-1895)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: [indgår i antologien: En Billedbog [s021]] Regnbuen. (Fr. Paludan-Müller, Otto Bache). Side 21 (1868, digte) 👓
illustrationer af Otto Bache (1839-1927)
 Bog Paludan-Müller, Frederik: Sex Digte. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1872. 447 sider (1872, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Kalanus. Abels Død. Kain eller Vredens Barn. Benedict fra Nursia og hans Amme. Ahasverus, den evige Jøde. Pygmalion.
kollaps Indhold

[a] Paludan-Müller, Frederik: Kalanus. Side 1-206 (1872, dramatik)
1854 indgår i: Tre Digte [a] 1. udgave: Kalanus

[b] Paludan-Müller, Frederik: Abels Død. Side 206-235 (1872, digte)
1844 indgår i antologien: Urania [s113] 1. udgave: Abels Död. Side 113-42

[c] Paludan-Müller, Frederik: Kain eller Vredens Barn. Side 237-256 (1872, digte)
[d] Paludan-Müller, Frederik: Benedict fra Nursia. Side 257-329 (1872, digte)
1861 indgår i: Nye Digte [151] 1. udgave: Benedict fra Nursia og hans Amme. Side [151]-252

[e] Paludan-Müller, Frederik: Ahasverus, den evige Jøde. Side 331-435 (1872, dramatik)
1854 indgår i: Tre Digte [c] 1. udgave: Ahasverus

[f] Paludan-Müller, Frederik: Pygmalion. Side 435-447 (1872, tekster)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et Digt. 5te Udg. ♦ Reitzel, 1873 (1873, digte)
Detaljer
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adonis. Et mythisk Digt. ♦ Kbh., C.A. Reitzel, 1874. 16 sider (1874, digte)
 Dramatik Paludan-Müller, Fr.: Tiderne skifte. Skuespil i 3 Akter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1874. 140 sider (1874, dramatik)
Detaljer
1896 indgår i: Kjærlighed ved Hoffet [s123] Senere udgave: Tiderne skifte. Skuespil i 3 Akter. Side [123]-201
1902 i: Poetiske Skrifter i Udvalg [8s239] Senere udgave: Tiderne skifte. Skuespil i 3 Akter. Side [239]-374
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Paludan-Müller, Fr.: ["Pluk" [5s129]] Lucifers Fald. Side 129-37 (1877, digte) 👓
 Bog Paludan-Müller, Fr.: ["Pluk" [5s084]] Pygmalion. Side 84-93 (1877, digte) 👓
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
Detaljer
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 233 (17-12-1876), side 13 [Anmeldelse].
 Samling Paludan-Müller, Frederik: Poetiske Skrifter. ♦ 1878-79. 8 Bind (1878-79, samling)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et Digt. 6. Udg. (1879, digte)
Detaljer
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog (digte) antologi: Romancer og Digte, danske og norske. Illustrerede med Vignetter og Tegninger af Aug. Jerndorff. Udgivne af Chr. Richardt. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 197 [2] sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 6,00. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1882, digte)
Detaljer
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
udgiver: Christian Richardt (1831-1892)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Henrik Arnold Wergeland (1808-1845, sprog: norsk)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Da nærværende Samling Digte hverken har kunnet blive eller villet være nogen litteraturhistorisk Repræsentation af dansk-norsk Digtekunst, men væsentligst har villet give Kunstneren digterske Æmner til Illustration, vil det forstaas, bade at der ved Valget er taget stærkt Hensyn hertil, og at hans eget Ønske oftere har været det afgjørende. Paa nogle Afvigelser nær, er Forfatternes egen Retskrivning lagt til Grund. [Signeret: Udg.].
 note til titel På titelbladets bagside også: Billederne ere udførte i Træsnit i F. Hendriksen's xyl. Institut.
 note til titel Side [199-200]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Paludan-Müller, Frederik: Sex Digte. 4 Udgave (1883, digte) 👓
 Bog Paludan-Müller, Fred.: Dandserinden og Amor og Psyche. 8. Udg. (1883, digte)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: La Fontaine de jouvence. Traduit du danois par Oscar Hansen. Imprimé comme manuscrit pour mes amis. ♦ O. Hansen, 1888. 69 sider (1888, roman)
Detaljer
oversat af uidentificeret
1865 1. udgave: Ungdomskilden. En Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1865. 85 sider
 Bog Paludan-Müller, F.: Abels Død (1893, digte)
Detaljer
1844 indgår i antologien: Urania [s113] 1. udgave: Abels Död. Side 113-42
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et Digt. 8. Udg. (1893, digte)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Benedict fra Nursia (1893, digte)
Detaljer
1861 indgår i: Nye Digte [151] 1. udgave: Benedict fra Nursia og hans Amme. Side [151]-252
 Bog Paludan-Müller, Frederik: To Digte. Abels Død. Benedikt fra Nursia. Med Oplysninger udgivet af "Dansklærerforeningen" ved H. Trier. ♦ København, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1893. 104 sider (1893, digte) 👓
serietitel: Danske Forfattere, 29-30
Detaljer
forord af Herman Trier (1845-1925)
1854 indgår i: Tre Digte [b] 1. udgave: Abels Død
1861 indgår i: Nye Digte [151] 1. udgave: Benedict fra Nursia og hans Amme. Side [151]-252
1909 Senere udgave: To Digte. Abels Død. Benedikt fra Nursia. Udg. af Dansklærerforeningen ved H. Trier. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1909. 104 sider
1928 Senere udgave: To Digte. Abels Død. Benedikt fra Nursia. Udg. af Dansklærerforeningen ved H. Trier. 5. Udg. ved Th. C. Thors. ♦ Gyldendal, 1928. 96 sider. Pris: kr. 1,35
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [3]-18: Indledning.
 note til titel Side [45]-[46]: [Om Benedikt (480-543)].
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Paludan-Müller, F.: Ivar Lykkes Historie. 2. Udgave. ♦ Expeditionen af "Hver 14. Dag", 1896. 1.-3. Del, 297 + 466 + 345 sider (1896, roman)
Detaljer
1866-73 1. udgave: Ivar Lykkes Historie. Fortalt af Frederik Paludan-Müller. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1866-73. 1.-3. Deel, (xii + 515 [1]) + 816 [1] + 594 [2] sider
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Kjærlighed ved Hoffet. - Tiderne Skifte. Skuespil af Fr. Paludan-Müller. ♦ Kjøbenhavn, Expeditionen af "Hver 14. Dag", 1896. 201 sider. (Trykkeri: P. Petersens Bogtrykkeri (Egmont H. Petersen), Kjøbenhavn) (1896, dramatik) 👓
serietitel: "Hver 14. Dag"s Klassiker-Bibliothek
Detaljer
1832 1. udgave: Kjærlighed ved Hoffet. Skuespil i fem Akter, af Forfatteren til de fire Romanzer: Leire, Frodes Död o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, forlagt ved P. R. Jørgensen, 1832
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Anmærkning [Anvisning af forkortning ved opførelse].
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s123] Paludan-Müller, Fr.: Tiderne skifte. Skuespil i 3 Akter. Side [123]-201 (1896, dramatik)
1874 1. udgave: Tiderne skifte. Skuespil i 3 Akter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1874. 140 sider
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Fire Digte. samt Dandserinden. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1900. 140 + 82 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1899-1900, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet, 1899
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Det fælles titelblad har årstallet 1900. De to bøger har derefter hvert sit titelblad og paginering. Fire Digte har: Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1899. Dandserinden har: Gyldendalske Boghandels Forlag, 1900.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[1s001] Paludan-Müller, Fr.: Benedict fra Nursia og hans Amme. Side [1]-22 (1899, digte)
1861 indgår i: Nye Digte [151] 1. udgave: Benedict fra Nursia og hans Amme. Side [151]-252

[1s023] Paludan-Müller, Fr.: Kalanus. Side [23]-118 (1899, dramatik)
[1s119] Paludan-Müller, Fr.: Abels Død. Side [119]-134 (1899, digte)
[1s135] Paludan-Müller, Fr.: Kain eller Vredens Barn. Side [135]-40 (1899, digte)
[2] Paludan-Müller, Fr.: Dandserinden. Et digt i tre sange. ♦ Gyldendal, 1900. 82 sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1900, digte)
1833 1. udgave: Dandserinden. Et Digt af Forfatten til Skuespillet »Kjærlighed ved Hoffet«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1833. 178 sider
 Samling Paludan-Müller, Frederik: Poetiske Skrifter i Udvalg. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1901-02. Bind 1-8. Pris: kr. 15,00. (Danske Klassikere) (1901-02, samling)
serietitel: Danske Klassikere, 1901
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten, bind 1 (siderne 327-29 mangler), på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, bind 2 (slutningen mangler), på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, bind 3, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, bind 4, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, bind 5, på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten, bind 8 (sidste sider mangler), på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[1s001] Paludan-Müller, Frederik: Dandserinden. Et Digt i tre Sange. Side [1]-139 (1901, digte)
[1s141] Paludan-Müller, Frederik: Fire Romancer. Side [141]-164 (1901, digte)
[1s165] Paludan-Müller, Frederik: Kjærlighed ved Hoffet. Et Skuespil. Side [165]-329 (1901, dramatik)
1832 1. udgave: Kjærlighed ved Hoffet. Skuespil i fem Akter, af Forfatteren til de fire Romanzer: Leire, Frodes Död o.s.v. ♦ Kjøbenhavn, forlagt ved P. R. Jørgensen, 1832

[8s001] Paludan-Müller, Frederik: Mindre Poesier. Side [1]-172 (1902, digte)
[8s173] Paludan-Müller, Frederik: Ungdomskilden. Side [173]-238 (1902, roman)
1865 1. udgave: Ungdomskilden. En Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1865. 85 sider

[8s239] Paludan-Müller, Frederik: Tiderne skifte. Skuespil i 3 Akter. Side [239]-374 (1902, digte)
1874 1. udgave: Tiderne skifte. Skuespil i 3 Akter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1874. 140 sider
 Bog Paludan-Müller, Frederik: Dandserinden. Et digt i tre sange. Med Illustr. af F. Henningsen. ♦ Gyldendal, 1901. 160 sider. Pris: kr. 1,00 (1901, digte)
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen, f 1850 (1850-1908)
1833 1. udgave: Dandserinden. Et Digt af Forfatten til Skuespillet »Kjærlighed ved Hoffet«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1833. 178 sider
 Bog Paludan-Müller, Frederik: Luftskipperen og Atheisten. Et Digt. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 72 sider. Pris: kr. 0,75 (1903, digte)
Detaljer
1853 1. udgave: Luftskipperen og Atheisten. Et Digt. ♦ Reitzel, 1853
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Mindre Digte. ♦ Gyldendal, 1903. 222 sider. Pris: kr. 2,00 (1903, digte)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Paradiset. Bibelsk Drama. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1903. 148 sider. Pris: kr. 1,50 (1903, dramatik)
Detaljer
1862 1. udgave: Paradiset. Bibelsk Drama. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1862. 209 sider
 Samling Paludan-Müller, Fr.: Digtninger. I. Poetiske Fortællinger. II. Mytologiske Digte. ♦ Gyldendal, 1904. 416 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1904, samling)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Ungdomskilden. (Tiden's Feuilleton). ♦ 1904. 92 sider (1904, roman)
del af: Tiden
Detaljer
1865 1. udgave: Ungdomskilden. En Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1865. 85 sider
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et Digt. 11. Udg. ♦ Gyldendal, 1906. [Bind] I-II, 316 + 346 sider. Pris: kr. 4,00 (1906, digte)
Detaljer
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, Frederik: To Digte. Abels Død. Benedikt fra Nursia. Udg. af Dansklærerforeningen ved H. Trier. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1909. 104 sider (1909, digte)
Detaljer
noter af Herman Trier (1845-1925)
1893 1. udgave: To Digte. Abels Død. Benedikt fra Nursia. Med Oplysninger udgivet af "Dansklærerforeningen" ved H. Trier. ♦ København, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1893. 104 sider
kollaps Noter
 note om oplag 3. Oplag, 1914.
 note om oplag 4. Oplag, 1920. M. 1 portræt.
 Samling Paludan-Müller, Frederik: Poetiske Skrifter i Udvalg. Udgivne i anledning af Hundredaars-Festen. Indledning, Textrevision og Kommentar ved Carl S. Petersen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1909. 1.-3. Bind, 557 [1] + 638 [1] + 405 [1] sider (1909, samling) 👓
Detaljer
noter af Carl S. Petersen (1873-1958)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Paludan-Müller, F.: Udvalgte fortællende Digtninge. Ved K. Bokkenheuser (1911, digte)
redigeret af Fr. Bokkenheuser (1837-1914)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo (1912, digte)
Detaljer
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Abels Død (1914, digte)
Detaljer
1844 indgår i antologien: Urania [s113] 1. udgave: Abels Död. Side 113-42
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Benedikt fra Nursia (1914, digte)
Detaljer
1861 indgår i: Nye Digte [151] 1. udgave: Benedict fra Nursia og hans Amme. Side [151]-252
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Kalanus. 9. Udg. ♦ Gyldendal, 1914. 160 sider (1914, dramatik)
Detaljer
1854 indgår i: Tre Digte [a] 1. udgave: Kalanus
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
andet: Christian K.F. Molbech (1821-1888)
andet: Steen Steensen Blicher (1782-1848)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Carsten Hauch (1790-1872)
andet: Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: Chr. Winther (1796-1876)
andet: H.V. Kaalund (1818-1885)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: Henrik Hertz (1798-1870)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Carl Ploug (1813-1894)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk. Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et Digt. 13. Udg. ♦ Gyldendal, 1918. [Bind] I-II, 316 + 346 sider (1918, digte)
Detaljer
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et Digt. (14. Udg.). ♦ Gyldendal, 1921. 660 sider. Pris: kr. 10,50 (1921, digte)
Detaljer
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, Frederik: Digte. ♦ Gyldendal, 1923. 104 sider (1923, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
 Bog Paludan-Müller, Frederik: Kalanus. (9. Udg. 1914) med Oplysninger ved N. C. Nielsen. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1924. 188 sider. Pris: kr. 1,75 (1924, dramatik)
Detaljer
noter af N.C. Nielsen
1854 indgår i: Tre Digte [a] 1. udgave: Kalanus
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Udvalg med Oplysninger og Noter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Th. C. Thors. ♦ Gyldendal, 1926. 204 sider. Pris: kr. 2,15 (1926, digte)
Detaljer
noter af Th.C. Thors (1887-1947)
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Udg. af Oskar Schlichtkrull. ♦ Martin, 1927. 664 sider. Pris: kr. 4,00 (1927, digte)
serietitel: Dansk Bogsamling
Detaljer
udgiver: Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Almas Sonetter og Almas Efterladenskab. ♦ Prior, 1927. 108 sider. Pris: kr. 3,75 (1927, digte)
serietitel: Minerva Serie
 Bog Paludan-Müller, Frederik: To Digte. Abels Død. Benedikt fra Nursia. Udg. af Dansklærerforeningen ved H. Trier. 5. Udg. ved Th. C. Thors. ♦ Gyldendal, 1928. 96 sider. Pris: kr. 1,35 (1928, digte)
Detaljer
noter af Herman Trier (1845-1925)
noter af Th.C. Thors (1887-1947)
1893 1. udgave: To Digte. Abels Død. Benedikt fra Nursia. Med Oplysninger udgivet af "Dansklærerforeningen" ved H. Trier. ♦ København, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1893. 104 sider
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et Digt. [16. Udg.]. ♦ Gyldendal, 1928. 656 sider. Pris: kr. 4,00 (1928, digte)
Detaljer
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et Digt. (Illustr. af Gerda Ploug Sarp). ♦ Hagerup, 1928. 712 sider. Pris: kr. 10,00 (1928, digte)
Detaljer
illustrationer af Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
kollaps Noter
 note til titel Også i luksusudgave, pris: 40,00 kr.
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Benedict fra Nursia og hans Amme. Fest-Udgave. Med en Indledning ved Peter Schindler. ♦ Gyldendal, 1929. 98 sider, 1 tavle. Pris: kr. 4,00 (1929, digte)
Detaljer
forord af Peter Schindler (1892-1967)
illustrationer af Birgitte West
1861 indgår i: Nye Digte [151] 1. udgave: Benedict fra Nursia og hans Amme. Side [151]-252
kollaps Noter
 note til titel Omslag og Vignetter af Birgitte West.
 Tekster antologi: Fem danske Digtere. 1830-1860. Poul Martin Møller. J. L. Heiberg. Henrik Hertz. Fr. Paludan-Müller. J. C. Hostrup. Udg. af Julius Clausen. ♦ Gyldendal, 1930. (Gyldendals Bibliotek. Bind 28) (1930)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 28
af Poul Martin Møller (1794-1838)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af C. Hostrup (1818-1892)
udgiver: Julius Clausen (1868-1951)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Det store Værksted (1930, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Medtaget i Dansk Bogfortegnelse 1935-39.
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Med Tegninger af Carl Forup. Ny forkortet Udg. ved Johs. Brøndum-Nielsen. ♦ Wiene, 1932. 420 sider, illustreret (1932, digte)
Detaljer
illustrationer af Carl Forup (1883-1939)
redigeret af Johannes Brøndum-Nielsen (1881-1977)
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Udg. ved Th. Thors. 2. Udg. (1941, digte)
Detaljer
udgiver: Th.C. Thors (1887-1947)
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, Fr.: [indgår i antologien: Digte til Mor [s044]] [Kære Moder, hvorfor sover Du] (1946, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Digt uden titel. Første linie: Kære Moder, hvorfor sover Du.
 note til titel Uddrag af indledningen: Paludan-Müllers Vers til den døde Mor harmod Slutningen et Par ufuldkomne Rim, hvilket forklares ved, at han, da det blev skrevet, kun var elleve Aar gammel.
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Abels Død (1948, digte)
Detaljer
1844 indgår i antologien: Urania [s113] 1. udgave: Abels Död. Side 113-42
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. 1.-3. Del (1948, digte)
Detaljer
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog (digte) Brix, Hans (Udg.): Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. En Lystvandring. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1948. 276 sider. Pris: kr. 12,00 (1948, samling)
Detaljer
redigeret af Hans Brix (1870-1961)
digte af Anders Bording (1619-1677)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
1929 1. udgave: Dansk Lyrik gennem tre Aarhundreder. Udg. af Hans Brix. ♦ Gyldendal, 1929. 298 sider, 2 tavler
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Udvalg. Udg. af Dansklærerforeningen ved Th. Thors. 3. Udg. (1949, digte)
Detaljer
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Samling antologi: Perler i dansk Digtning. Forord af Jacob Paludan. Tegninger af Peter Holm. ♦ Morten A. Korch's Forlag, 1949. 209 sider, illustreret. Pris: kr. 12,50 (1949, samling)
forord af Jacob Paludan (1896-1975)
illustrationer af Peter Holm (1890-1963)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
af Poul Martin Møller (1794-1838)
af Christian Winther, f 1889 (1889-1974)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Emil Aarestrup (1800-1856)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Vilhelm Topsøe, f. 1840 (1840-1881)
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
af Holger Drachmann (1846-1908)
af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
af Herman Bang (1857-1912)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Den ottende Konst (1950, digte)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adonis (1950, digte)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Scener af Adam Homo. Fortale af F. J. Billeskov Jansen. Med Træsnit af Jane Muus. ♦ Gyldendal, 1956. 303 sider, illustreret (1956, digte)
Detaljer
forord af F.J. Billeskov Jansen (1907-2002)
illustrationer af Jane Muus (1919-2007)
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et digt. 1839-48. Udg. ved Mogens Brøndsted. ♦ Hans Reitzel, 1962. 2 bind, 548 sider (1962, digte)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 100-101
udgiver: Mogens Brøndsted (1918-2006)
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et Digt. Optrykt efter originaludgaven, 1842-49. Udg. med efterskrift af Paul V. Rubow (1965, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 13-14
Detaljer
efterskrift af Paul V. Rubow (1896-1972)
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Ungdomskilden. En Fortælling. [Ny Udg.] ved Helge Kjærgaard (1965, roman)
serietitel: Hasselbalchs Kultur-Bibliotek, 246
Detaljer
redigeret af Helge Kjærgaard (1902-1972)
1865 1. udgave: Ungdomskilden. En Fortælling. ♦ C.A. Reitzel, 1865. 85 sider
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Udvalg med Introduktion og Noter 4. Udg. af Dansklærerforeningen ved F. J. Billeskov Jansen (1965, digte)
Detaljer
noter af F.J. Billeskov Jansen (1907-2002)
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
 Bog [Paludan-Müller, Fr.]: Dandserinden. Et Digt af Forfatteren til Skuespillet: »Kjærlighed ved Hoffet«. Fotografisk optryk. ♦ Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler, 1970. 142 sider (1970, roman)
Detaljer
1833 1. udgave: Dandserinden. Et Digt af Forfatten til Skuespillet »Kjærlighed ved Hoffet«. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1833. 178 sider
kollaps Noter
 note til titel Fotografisk optryk af førsteudgaven fra 1833.
 Bog Paludan-Müller, Fr.: Adam Homo. Et Digt. Sat efter originaludg. Fotografisk optryk. ♦ Gyldendal, 1973. Bind 1-2, 251 + 438 sider (1973, roman)
Detaljer
efterskrift af Paul V. Rubow (1896-1972)
1842-49 1. udgave: Adam Homo. Et Digt. ♦ C.A. Reitzel, 1842-49. 1.-3. Deel
kollaps Noter
 note til titel Udgave med efterskrift af Paul V. Rubow.
,

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Paludan-Müller, Frederik: Prologaf Fr. Paludan-Müller
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
(premiere 12-06-1862 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
Paludan-Müller, Frederik: Kærlighed ved HoffetSkuespil i 5 Akter af Fr. Paludan-Müller
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
(premiere 06-06-1834 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19, 1889-1975: 10)
Paludan-Müller, Frederik: Fyrste og PageSkuespil i 3 Akter af Fr. Paludan-Müller
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
(premiere 03-05-1838 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
Paludan-Müller, Frederik: Tiderne skifteSkuespil i 3 Akter af Fr. Paludan-Müller
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
(premiere 18-10-1874 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
Paludan-Müller, Frederik: KalanusDigt i 5 Akter (1. og 4. Akt i 2 Afdelinger) af Frederik Paludan-Müller. Musiken af C.F.E. Horneman
af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
musik af C.F.E. Horneman (1840-1906)
(premiere 01-09-1906 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden