Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Andersen (1828-1883)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Adam, Christian (Carl Andersen): En Krands paa en Arbeiders Kiste. Nogle Digte. ♦ (Gad), 1857. 56 sider. Pris: 48 Sk. (1857, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Berlingske Tidende 2-1-1857, side 4, uddrag af annonce: Indtægten tilfalder den Familie, der mistede sin Forsørger ved Branden, Morgenen den 21de Decbr.
 Bog Adam, Christian (Carl Andersen): Strid og Fred. Et Digt i sex Sange. ♦ G.E.C. Gad, 1858. 115 sider (1858, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Dagbladet Nr. 274 (20-11-1858), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Andersen, Carl: Ingolfs og Hjørleifs Saga. Et episk Digt i to Afsnit. ♦ G.E.C. Gad, 1860. 184 sider (1860, digte)
 Bog (oversætter) antologi: Islandske Folkesagn. Paa Dansk ved Carl Andersen. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Hegel), 1862. [8] + 259 sider (1862) 👓
Detaljer
af Jón Arnason, f 1819 (1819-1888)
andet: Magnús Grímsson (1825-1860)
1852 1. udgave: Íslenzk æfintýri. Söfnuð af M. Grímssyni og J. Árnasyni. ♦ Reykjavík, E. Þórðarson, 1852. viii + 144 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel 4 upaginerede sider: Forord [signret: Kjøbenhavn i Novbr. 1862. Carl Andersen].
 note til oversat titel [Uddrag af forordet:] De Folkesagn, der herved forelægges Læseren, ere et Uddrag af »Islenzkar Þjòðsögur og Æfintýri« (Islandske Folkesagn og Eventyr), hvoraf 1ste Bind i Begyndelsen af dette Aar er udkommet i Leipzig paa J. C. Hinrichs Forlag.
 note til oversat titel Fortjenesten af at have samlet og fremdraget disse Sagn tilkommer den desværre for tidligt afdøde islandske Præst Magnus Grimsson og nuværende Bibliothekar og Amanuensis Jon Arnason i Reykjavik.
 url Fuld visning af den islandske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den danske tekst på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Andersen, Carl: Tonens Veie. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af G.E.C. Gad, 1862. 176 sider (1862, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Kjøbmand Carl Frants Siemsen, i mange Aar og i mange Forhold en trofast og sand Ven, tilegnes Bogen. Forf.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Andersen, Carl: Lyriske Smaadigte. ♦ G.E.C. Gad, 1863. 144 sider (1863, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende 9-12-1863, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) antologi: Islandske Folkesagn og Æventyr. Ny Samling. Paa Dansk ved Carl Andersen. ♦ Gyldendal, 1864. 304 sider (1864)
Detaljer
af Jón Arnason, f 1819 (1819-1888)
1852 1. udgave: Íslenzk æfintýri. Söfnuð af M. Grímssyni og J. Árnasyni. ♦ Reykjavík, E. Þórðarson, 1852. viii + 144 sider
 Bog Andersen, Carl: Ved Arno og ved Ganges. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af G.E.C. Gad, 1865. 153 [1] sider (1865, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Indhold: Side [5]-55: Maleren. Side [57]-153: Junk-Bahador.
 note til titel Side [154]: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Afsnit i bog (redigeret) antologi: Minderuner over danske Mænd og Kvinder. Samlede af Carl Andersen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1867. 344 sider (1867, digte)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
 Bog (digte) årbog: Souvenir. Udgivet af Chr. Thorkilsen. ♦ 1867-70. [464] sider (1867-70, tekster)
Detaljer
af Chr. Thorkilsen
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af P. Hansen (1840-1905)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i november året før årstallet på titelbladet. På titelbladene: 1867-70.
 Bog Andersen, Carl: Genrebilleder. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1867. 104 sider (1867, novelle(r)) 👓
Detaljer
1869 Samhørende, fortsættes af (2. del): Nye Genrebilleder. ♦ G.E.C. Gad, 1869. 106 sider
1871 Samhørende, fortsættes af (3. del): Genrebilleder. Tredie Samling. ♦ G.E.C. Gad, 1871. 102 sider
1875 Samhørende, fortsættes af (4. del): Genrebilleder. 4. Samling. Med Illustrationer af Otto Bache. ♦ G.E.C. Gad, 1875. 100 sider, illustreret
1877 Samhørende, fortsættes af (5. del): Genrebilleder. 5. Samling. ♦ 1877. 101 sider
1879 Samhørende, fortsættes af (6. del): Genrebilleder. Sjette Samling. Med Illustrationer af Otto Bache. ♦ G.E.C. Gad, 1879. 102 sider, illustreret
1881 Samhørende, fortsættes af (7. del): Genrebilleder. 7. Samling. Tegninger af Frants Henningsen. ♦ G.E.C. Gad, 1881
1873 Senere udgave: Genrebilleder. (1.-3. Samling). Ny, samlet Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af G.E.C. Gad, 1873. 300 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1867.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s007] Andersen, Carl: Det gamle Huus. Side [7]-11 (1867, novelle(r))
[s012] Andersen, Carl: Den Rette. Side [12]-21 (1867, novelle(r))
[s022] Andersen, Carl: To Venner. Side [22]-28 (1867, novelle(r))
[s029] Andersen, Carl: Under Bøgetræet. Side [29]-32 (1867, novelle(r))
[s033] Andersen, Carl: For hundrede Aar siden. Side [33]-41 (1867, novelle(r))
[s042] Andersen, Carl: Spillemanden. Side [42]-50 (1867, novelle(r))
[s051] Andersen, Carl: I Klosterhaven. Side [51]-56 (1867, novelle(r))
[s057] Andersen, Carl: Forsoning. Side [57]-68 (1867, novelle(r))
[s069] Andersen, Carl: Maalet. Side [69]-78 (1867, novelle(r))
[s079] Andersen, Carl: Sangerens Hustru. Side [79]-84 (1867, novelle(r))
[s085] Andersen, Carl: Gamle Filip. Side [85]-93 (1867, novelle(r))
[s094] Andersen, Carl: Den gyldne Bog. Side [94]-104 (1867, novelle(r))
1873 indgår i: Genrebilleder [s188] Senere udgave: Den gyldne Bog. Side [188]-98
 Bog Andersen, Carl: Lys og Skygge. En Digtsamling. ♦ G.E.C. Gad, 1868. v + 191 sider (1868, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1868.
 Bog Andersen, Carl: [indgår i antologien: Nye Digtninger [s016]] Zigeunerliv. Side [16]-34 (1868, digte) 👓
 Tekster antologi: Fra nordisk Digtere. Et Album. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Thorkilsens Forlag (Silkegade 10), 1869. 455 sider + portrætter (1869) 👓
Detaljer
af H.C. Andersen (1805-1875)
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
af Mads Hansen (1834-1880)
af P. Hansen (1840-1905)
af Carsten Hauch (1790-1872)
af Henrik Hertz (1798-1870)
af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Magdalene Thoresen (1819-1903)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Andersen, Carl: Nye Genrebilleder. ♦ G.E.C. Gad, 1869. 106 sider (1869, novelle(r))
Detaljer
1867 Samhørende, 2. del af: Genrebilleder. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1867. 104 sider
1873 Senere udgave: Genrebilleder. (1.-3. Samling). Ny, samlet Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af G.E.C. Gad, 1873. 300 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1869.
kollaps Indhold

[a] Andersen, Carl: Jomfru Else (1869, novelle(r))
[b] Andersen, Carl: Lille Marie (1869, novelle(r))
[c] Andersen, Carl: Sigmund paa Næsset (1869, novelle(r))
[d] Andersen, Carl: Aftenfred (1869, novelle(r))
[e] Andersen, Carl: Lykkeskillingen (1869, novelle(r))
[f] Andersen, Carl: Leonora Kristina (1869, novelle(r))
[g] Andersen, Carl: Kjærlighedens Gjerninger (1869, novelle(r))
 Bog Andersen, Carl: Poesier. ♦ G.E.C. Gad, 1870. 192 sider (1870, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Smaadigte. En Kunstners Drøm. Marie.
 note til titel 2. Oplag, 1870.
 Bog Andersen, Carl: Genrebilleder. Tredie Samling. ♦ G.E.C. Gad, 1871. 102 sider (1871, novelle(r))
Detaljer
1867 Samhørende, 3. del af: Genrebilleder. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1867. 104 sider
1873 Senere udgave: Genrebilleder. (1.-3. Samling). Ny, samlet Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af G.E.C. Gad, 1873. 300 sider
kollaps Indhold

[a] Andersen, Carl: Blot et lille Voxlys! (1871, novelle(r))
[b] Andersen, Carl: Den lille blinde Dreng (1871, novelle(r))
[c] Andersen, Carl: I Riddersalen (1871, novelle(r))
[d] Andersen, Carl: Capitain Hans (1871, novelle(r))
[e] Andersen, Carl: Anita (1871, novelle(r))
[f] Andersen, Carl: Det stille Huus (1871, novelle(r))
[g] Andersen, Carl: Kommen hjem (1871, novelle(r))
[h] Andersen, Carl: Ved Floden (1871, novelle(r))
[i] Andersen, Carl: Celeste (1871, novelle(r))
[j] Andersen, Carl: Den islandske Skjald (1871, novelle(r))
 Dramatik Andersen, Carl: Dæmring (1872, dramatik)
 Tekster Andersen, Carl: Frederiksborg. Sex Farvetryksbilleder efter Malerier af H. Hansen og C. S. Købke. ♦ "Fremtiden", 1872. (Folioformat) (1872, tekster)
 Tekster antologi: Fra danske Forfattere. En Nyaarsgave ved Al. Schumacher. ♦ (Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen), 1873 [ie: 1872]. 120 sider. Pris: 72 skilling (1873, tekster)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
af John Aschlund (1826-1872)
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af H.F. Ewald (1821-1908)
af H.C. Frederiksen, f 1840 (1840-1921)
af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
af Adolph Hertz (1824-1882)
af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Theodor Kjerstrup Rumohr (1807-1884)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
af Alex Staal
af Emil Wolle (1808-1874)
andet: Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkomposition af Const. Hansen.
 note til titel Folkets Avis 27-12-1872, uddrag af notits side 2: Indtægten var oprindelig bestemt for de Vandlidte, og Papiret, hvorpaa Bogen er trykt, er derfor skænket af Fabrikejer Strøyberg, ligesom Bogbinder Em. Sørensen frit har indheftet den, men da Centralkomiteen har sluttet Indsamlingen, vil Indtægten nu tilfalde: Sælges til Fordel for "Understøttelsesforeningen for Københavns 1ste, 3die, 4de, 5te og 9de Kreds [Fattigdistrikt].
 Bog Andersen, Carl: Genrebilleder. (1.-3. Samling). Ny, samlet Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af G.E.C. Gad, 1873. 300 sider (1873, novelle(r)) 👓
Detaljer
1867 1. udgave: Genrebilleder. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1867. 104 sider
1869 1. udgave: Nye Genrebilleder. ♦ G.E.C. Gad, 1869. 106 sider
1871 1. udgave: Genrebilleder. Tredie Samling. ♦ G.E.C. Gad, 1871. 102 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Digteren Frederik Paludan-Müller tilegnet.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Google Books
kollaps Indhold

[s009] Andersen, Carl: To Venner. Side [9]-15 (1873, novelle(r))
[s016] Andersen, Carl: Spillemanden. Side [16]-24 (1873, novelle(r))
[s025] Andersen, Carl: Jomfru Else. Side [25]-42 (1873, novelle(r))
[s043] Andersen, Carl: Det gamle Hus. Side [43]-47 (1873, novelle(r))
[s048] Andersen, Carl: Anita. Side [48]-50 (1873, novelle(r))
[s051] Andersen, Carl: Blot et lille Voxlys! Side [51]-57 (1873, novelle(r))
[s058] Andersen, Carl: Sigmund paa Næsset. Side [58]-77 (1873, novelle(r))
[s078] Andersen, Carl: Kjærlighedens Gjerninger. Side [78]-102 (1873, novelle(r))
[s103] Andersen, Carl: For hundrede Aar siden. Side [103]-09 (1873, novelle(r))
[s110] Andersen, Carl: I Klosterhaven. Side [110]-15 (1873, novelle(r))
[s116] Andersen, Carl: Ved Floden. Side [116]-18 (1873, novelle(r))
[s119] Andersen, Carl: Lille Marie. Side [119]-22 (1873, novelle(r))
[s123] Andersen, Carl: Aftenfred. Side [123]-44 (1873, novelle(r))
[s145] Andersen, Carl: Maalet. Side [145]-54 (1873, novelle(r))
[s155] Andersen, Carl: Leonora Kristina. Side [155]-62 (1873, novelle(r))
[s163] Andersen, Carl: Sangerens Hustru. Side [163]-68 (1873, novelle(r))
[s169] Andersen, Carl: Under Bøgetræet. Side [169]-72 (1873, novelle(r))
[s173] Andersen, Carl: Lykkeskillingen. Side [173]-77 (1873, novelle(r))
[s178] Andersen, Carl: Den Rette. Side [178]-87 (1873, novelle(r))
[s188] Andersen, Carl: Den gyldne Bog. Side [188]-98 (1873, novelle(r))
1867 indgår i: Genrebilleder [s094] 1. udgave: Den gyldne Bog. Side [94]-104
[s199] Andersen, Carl: Celeste. Side [199]-216 (1873, novelle(r))
[s217] Andersen, Carl: I Riddersalen. Side [217]-20 (1873, novelle(r))
[s221] Andersen, Carl: Kommen hjem. Side [221]-26 (1873, novelle(r))
[s227] Andersen, Carl: Gamle Filip. Side [227]-35 (1873, novelle(r))
[s236] Andersen, Carl: Den islandske Skald. Side [236]-39 (1873, novelle(r))
[s240] Andersen, Carl: Kaptajn Hans. Side [240]-52 (1873, novelle(r))
[s253] Andersen, Carl: Det stille Hus. Side [253]-72 (1873, novelle(r))
[s273] Andersen, Carl: Forsoning. Side [273]-84 (1873, novelle(r))
[s285] Andersen, Carl: Den lille blinde Dreng. Side [285]-300 (1873, novelle(r))
 Bog Andersen, Carl: Liv i Lænker. To Digte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af G.E.C. Gad, 1873. 158 [2] sider (1873, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Indhold: Side [7]-[82]: Kathinka. Side [83]-158: Markos Botsaris.
 note til titel Side [3]: Fru Mathilde Gade tilegnet.
 note til titel Side [159-60]: [Efterskrift, signeret: Kjøbenhavn i Oktober 1873. C.A.].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Andersen, Carl: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s042]] [Digt]. Text af Carl Andersen, Tegning af A. Mackeprang. Side 42 (1875, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af A. Mackeprang (1833-1911)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Førstelinie: Den hvide Vinter truer.
 Bog Andersen, Carl: Genrebilleder. 4. Samling. Med Illustrationer af Otto Bache. ♦ G.E.C. Gad, 1875. 100 sider, illustreret (1875, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Otto Bache (1839-1927)
1867 Samhørende, 4. del af: Genrebilleder. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1867. 104 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1875.
kollaps Indhold

[a] Andersen, Carl: Grimsbakkedyssen (1875, novelle(r))
[b] Andersen, Carl: Ravnen (1875, novelle(r))
[c] Andersen, Carl: Landnamsmand (1875, novelle(r))
 Bog Andersen, Carl: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s039]] Husmandskonen. Tegning af Edv. Petersen. Side 39-40 (1875, digte) 👓
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Prosa og Vers. Ny Billedbog for store og smaa, under Medvirkning af ... udgiven af Carl Andersen og H. J. Greensteen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af den Gyldendalske Boghandel og Th. Lind, [1876]. 140 sider, illustreret (1876, samling) 👓
Detaljer
udgiver: Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
kollaps Noter
 note til titel Den fulde undertitel: Ny Billedbog for store og smaa, under Medvirkning af P. Chr. Asbjørnsen, Hilda Aagaard, Vilhelm Bergsøe, M. Brynjulfson, Svend Grundtvig, J. Krohn, A. Munch, Ernst v. d. Recke, Chr. Richardt, Carl Schmidt, Johanne Schjørring m. fl. udgiven af Carl Andersen og H. J. Greensteen.
 note til titel Note efter indholdslisten: Anm. Hvor Kunstnerens Navn staar foran Forfatterens, har Billedet fremkaldt Texten. Hvor intet Navn er anført, er Tegningen af en fremmed Kunstner.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 233 (17-12-1876), side 13-14 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s001] C. J.: Kong Gorm og hans Sønner. (C. J. - Billeder og Initialer af A. Jerndorff). Side [1]-32 (1876, novelle(r))
af Pseudonym og undersøges
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
[s033] Schmidt, Carl: Kludesamleren. (A. Kittendorff. - Carl Schmidt). Side [33]-34 (1876, digte)
illustrationer af Ad. Kittendorff (1820-1902)
af Carl Schmidt (1847-1932)
[s035] Andersen, Carl: Bedstefader. (4 Billeder. - Carl Andersen). Side [35]-39 (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s040] Schmidt, Carl: Et Enspænderkjøretøj. (Billede. - Carl Schmidt). Side [40] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Carl Schmidt (1847-1932)
[s041] Schmidt, Carl: Studium med Forhindringer. (Billede. - Carl Schmidt). Side [41] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Carl Schmidt (1847-1932)
[s042] anonym: Den gamle Kværn. (Meddelelse fra Sejerø. - Initial). Side [42]-44 (1876, novelle(r))
af Anonym
[s045] Brynjulfson, M.: Aftenhvile. (Billede. - M. Brynjulfson). Side [45] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s046] Brynjulfson, M.: Børnenes Kjøretur. (Billede. - M. Brynjulfson). Side [46] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s047] Andersen, Carl: Efteraarsaften i Skoven. (Th. Philipsen. - Carl Andersen). Side [47] (1876, tekster)
illustrationer af Theodor Philipsen, f 1840 (1840-1920)
[s048] Richardt, Chr.: Naar jeg bliver stor. (Frants Henningsen. - Chr. Richardt). Side [48]-49 (1876, digte)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
af Christian Richardt (1831-1892)
Tre Smaastykker (med Initial). Side [50]-51
[s050a] Simrock: Syvsoverne. (Eft. Simrock). Side [50] (1876, novelle(r))
af Karl Joseph Simrock (1802-1876, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s050b] Lausch, E.: Doven-Lars og Fuglene. (Eft. E. Lausch). Side [50]-51 (1876, novelle(r))
af Ernst Lausch (1836-1888, sprog: tysk)
oversat af Anonym
[s050c] Aagaard, Hilda: Lerkarret. (Hilda Aagaard). Side 51 (1876, novelle(r))
af Hilda Aagaard (1836-1898)
[s052] Gr., H. J.: En Saga. (H. J. Gr. - H. Tegner). Side [52]-56 (1876, digte)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
[s057] R., Chr.: I Vinden. (Edv. Petersen. - Chr. R.). Side [57] (1876, digte)
illustrationer af Edvard Petersen, f 1841 (1841-1911)
af Christian Richardt (1831-1892)
[s058] Krohn, J.: Risengrynene. (En Historie for de mindste). (J. Krohn. - O. Hermanson). Side [58]-61 (1876, novelle(r))
af Johan Krohn (1841-1925)
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
[s062] Gr., H. J.: Ved Klaveret. (Billede. - H. J. Gr.). Side [62] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s063] Gr., H. J.: Hektor i Fare. (Billede. - H. J. Gr.). Side [63] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s064] Gr., H. J.: Frivilligt Offer. (A. Kittendorff. - H. J. Gr.). Side [65] (1876, digte)
illustrationer af Ad. Kittendorff (1820-1902)
[s065] Brynjulfson, M.: Violen. Sommerfuglen. Søens Kamp (M. Brynjulfson. - O. Hermansen). Side [65]-68 (1876, novelle(r))
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
kollaps Noter
 note til titel De tre tekster knytter sig til samme billedede, der viser et træ ved en sø, planter og en sommerfugl.
[s069] Greensteen, H. J.: Skærsommersang. (Billede. - H. J. Greensteen). Side [69]-70 (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s071] Bergsøe, Vilh.: Vinter. (Billede. - Vilh. Bergsøe). Side [71] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
[s072] Andersen, Carl: Den lille Blomstersamlerske. (Billede. - Carl Andersen). Side [72-73] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s074] Grundtvig, Svend: Den kloge Dronning. (Jysk Folkeæventyr). (Svend Grundtvig. - F. Schwartz). Side [74]-81 (1876, novelle(r))
af Svend Grundtvig (1824-1883)
illustrationer af Frans Schwartz (1850-1917)
[s082] Bergsøe, Vilh.: Stjærnen og Nattergalen. (Billede. - Vilh. Bergsøe). Side [82]-85 (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
[s086] Aagaard, Hilda: Sommerfuglejagten. (Billede. - Hilda Aagaard). Side [86]-87 (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Hilda Aagaard (1836-1898)
[s088] Andersen, Carl: I Vinterskoven. (Billede. - Carl Andersen). Side [86-67] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s090] Greensteen, H. J.: Sæbebolen. (Billede. - H. J. Greensteen). Side [90]-91 (1876, tekster)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
[s092] Richardt, Chr.: En Smavs. (Billede. - Chr. Richardt). Side [92] (1876, digte)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Christian Richardt (1831-1892)
[s093] Brynjulfson, M.: Søndag i Kjøbstaden. (A. Jerndorff. - M. Brynjulfson). Side [93]-94 (1876, digte)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
[s095] Schjørring, Johanne: Aftenstjærnens Trylleri. (Johanne Schjørring. - H. Tegner). Side [95]-123 (1876, novelle(r))
af Johanne Schjørring (1836-1910)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
[s124] Andersen, Carl: Dogeborgen i Venedig. (C. Neumann. - Carl Andersen). Side [124]-25 (1876, digte)
illustrationer af Carl Neumann (1833-1891)
[s126] Munch, A.: Sommerfred. (Godfred Christensen. - A. Munch). Side [126]-27 (1876, digte)
illustrationer af Godfred Christensen, f 1845 (1845-1928)
af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
[s128] Bergsøe, Vilh.: Liv af Død. (Billeder. - Vilh. Bergsøe). Side [128-130] (1876, tekster)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
[s131] Asbjørnsen, P. Chr.: Herremandsbruden. (P. Chr. Asbjørnsen). Side [131]-33 (1876, novelle(r))
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
illustrationer i periodicum: Erik Werenskiold (1855-1938, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 317 (28-10-1883), side 45-46, under titlen: Herremandsbruden. Æventyr af P. Chr. Asbjørnsen. Med 4 Tegninger af Erik Wrenskiold.
[s134] Recke, Ernst v. d.: Børnedigte. (Ernst v. d. Recke. - H. Tegner). Side [134]-39 (1876, digte)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
andet: Robert Schumann (1810-1856, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen, side [134]: Motiverne af Schumanns "Kinderscenen".
[s140] Gr., H. J.: Ved Vintertid. (Billede. - H. J. Gr.). Side [140] (1876, tekster)
illustrationer af anonym ukendt (sprog: ukendt)
 Bog Andersen, Carl: Genrebilleder. 5. Samling. ♦ 1877. 101 sider (1877, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Otto Bache (1839-1927)
1867 Samhørende, 5. del af: Genrebilleder. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1867. 104 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Dags-Telegrafen Nr. 344 (20-12-1877), side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) antologi: Islandske Folkesagn og Æventyr. Paa Dansk ved Carl Andersen. Anden forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1877. [12] + 494 sider (1877) 👓
Detaljer
af Jón Arnason, f 1819 (1819-1888)
1852 1. udgave: Íslenzk æfintýri. Söfnuð af M. Grímssyni og J. Árnasyni. ♦ Reykjavík, E. Þórðarson, 1852. viii + 144 sider
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Den norske Æventyrfortæller Peter Christian Asbjørnsen, med Tak for et nu snart tyveaarigt Venskab, fra disse Folkesagns og Æventyrs danske Tolk.
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord til første Udgave [Samling 1, signeret: Kjøbenhavn i Novbr. 1862, samling 2, signeret: Kjøbenhavn i Novbr. 1864].
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord til anden Udgave [Signeret: Kjøbenhavn i Septbr. 1877. Carl Andersen].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Trykt i periodicum Andersen, Carl: En sort Ven. Genrebillede (1877, novelle(r)) 👓
del af: Illustreret Tidende
del af: Nordstjernen
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende 1877-78, side 16-18, illustreret.
 note om føljeton Trykt i Nordstjernen Aargang 1886, Nr. 40 (12-9-1886).
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
Detaljer
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 233 (17-12-1876), side 13 [Anmeldelse].
 Bog Andersen, Carl: Massudith (1878, digte)
 Bog Andersen, Carl: Genrebilleder. Sjette Samling. Med Illustrationer af Otto Bache. ♦ G.E.C. Gad, 1879. 102 sider, illustreret (1879, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Otto Bache (1839-1927)
1867 Samhørende, 6. del af: Genrebilleder. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1867. 104 sider
kollaps Indhold

[a] Andersen, Carl: Thor (1879, novelle(r))
[b] Andersen, Carl: Den klareste Stjerne (1879, novelle(r))
[c] Andersen, Carl: Quiseppe (1879, novelle(r))
[d] Andersen, Carl: Under Korset (1879, novelle(r))
[e] Andersen, Carl: Kasper Smed (1879, novelle(r))
[f] Andersen, Carl: Ved Søen (1879, novelle(r))
 Bog Andersen, Carl: Romancer og Sange. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af G.E.C. Gad, 1880. 224 sider (1880, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Andersen, Carl: Genrebilleder. 7. Samling. Tegninger af Frants Henningsen. ♦ G.E.C. Gad, 1881 (1881, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
1867 Samhørende, 7. del af: Genrebilleder. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1867. 104 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 1-12-1881 [Anmeldelse, signeret H.].
kollaps Indhold

[a] Andersen, Carl: Mr. Davis & Co. (1881, novelle(r))
[b] Andersen, Carl: Mustafa (1881, novelle(r))
[c] Andersen, Carl: Gratulanterne (1881, novelle(r))
[d] Andersen, Carl: Saluten (1881, novelle(r))
 Bog Andersen, Carl: Over Skjær og Brænding (1882, roman)
Detaljer
1898 Senere udgave: Gegnum brim og boða. Skáldsaga um íslenzkt efni. Eptir Karl Andersen. Á íslenzku hefur snúið Janus Jónsson. Ísafirði, Sigurður Kristjánsson, 1898. 344 sider, [1] mbl.
 Bog Andersen, Carl: Julehistorier (1883, roman)
 Bog Andersen, Carl: [indgår i antologien: Efteraarsløv [91]] Et lille Virkelighedsbillede (1884, digte)
 Bog Andersen, Karl: Gegnum brim og boða. Skáldsaga um íslenzkt efni. Eptir Karl Andersen. Á íslenzku hefur snúið Janus Jónsson. Ísafirði, Sigurður Kristjánsson, 1898. 344 sider, [1] mbl. (1898)
originaltitel: Over Skjær og Brænding, 1882
Detaljer
oversat af Janus Jónsson (1851-1922, sprog: islandsk)
1882 1. udgave: Over Skjær og Brænding
 Bog Andersen, Karl: Landnámsmaðurinn. ♦ Reykjavik, Gutenberg [ikke i boghandlen], 1912. 61 sider. (Sögusafn Reykjavíkur) (1912, roman)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Carl Andersen: Dæmring
Forspil til Balletten »Valdemar« af Carl Andersen, med musik af Emil Hartmann
musik af Emil Hartmann (1836-1898)
(premiere 04-06-1872 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden