Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Sophus Claussen (1865-1931)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Claussen, S.: Naturbørn (1887, digte)
 Trykt i periodicum Claussen, Sophus: Forelskedes Jul. En Novelle (1891, novelle(r)) 👓
del af: Politiken
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note om føljeton Trykt i Politiken 25-12-1891, side 1-2.
 Bog Claussen, Sophus: Unge Bander. Fortælling fra en Købstad. Med et lyrisk Forspil: »Frøken Regnvejr«. C.J. Kihl og Langkjærs Forlag, 1894. xxxv [3] + 193 + [1] sider (1894, roman)
Detaljer
1912 Senere udgave: Unge Bander. 2. [omarb.] Udg. ♦ Gyldendal, 1912. liii + [1] + 305 + [5] sider
kollaps Noter
 note til titel Bogen lå længe færdigtrykt i Mansas konkursbo, men i november overtaget af Kihl & Langkjær.
 anmeldelse Politiken 16-12-1894, B, side 1-2 [Anmeldelse, signeret: G.B.].
kollaps Indhold

[a] Claussen, Sophus: Frøken Regnvejr (1894, digte)
1912 Senere udgave: Frøken Regnvejr
kollaps Noter
 note til titel Frøken Regnvejr oprindelig trykt i Tilskueren 1894. Som hørespil udsendt i Statsradiofonien, 23-8-1946 (40 minutter).
 Bog Claussen, Sophus: Kitty (1895, roman)
Detaljer
1918 Senere udgave: Kitty. Lyrisk Fortælling. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1918. 188 sider
 Bog Claussen, Sophus: Antonius i Paris. Gyldendal, 1896. 216 sider (1896, roman)
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s128] Senere udgave: De to Søstre paa Montmartre. (Conte Cruel) (Af "Antonius i Paris", 1896). Side 128-42
1918 Senere udgave: Antonius i Paris. Hans Optegnelser. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1918. 224 sider
1965 Senere udgave: Antonius i Paris. Hans Optegnelser. 2. Udg.
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 8-2-1896, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Tekster antologi: De Unges Bog til Holger Drachmann. Den 9. Oktober 1896. [Redigeret af Viggo Stuckenberg og L.C. Nielsen]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1896. 122 sider (1896, tekster) 👓
Detaljer
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
af Johannes Jørgensen (1866-1956)
af Erik Røring Møinichen Lie (1868-1943, sprog: norsk)
digte af Oscar Madsen (1866-1902)
digte af L. Mylius Erichsen (1872-1907)
digte af Gustav Wied (1858-1914)
af C. Lambek (1870-1947)
digte af Peter Alsted (1864-1944)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
af Sven Lange (1868-1930)
digte af Vilhelm Krag (1871-1933, sprog: norsk)
digte af Helge Rode (1870-1937)
af William Norrie (1866-1946)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Mons Lie (1864-1931, sprog: norsk)
digte af Rolf Harboe (1860-1938)
af C.E. Jensen (1865-1927)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Carl Hjernø (1871-1913)
digte af Alphonse Walleen (1863-1941)
af Fridtjof Bon (1866-1929)
digte af Ove Rode (1867-1933)
om: Holger Drachmann (1846-1908)
omslag af Kr. Kongstad (1867-1929)
illustrationer af Valdemar Neiiendam (1870-1956)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)
illustrationer af Fritz Syberg (1862-1939)
illustrationer af Andreas Hansen (1873-1924)
illustrationer af Peter Hansen, f 1868 (1868-1928)
illustrationer af Christian Kongstad Petersen (1862-1940)
illustrationer af L. Find (1869-1945)
illustrationer af H. Kofoed (1868-1908)
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen: Omslag og Ramme af Kongstad-Rasmussen. Frise og Vignet af: Kongstad-Rasmussen, Valdemar Neiendam, Resen-Steenstrup, Frits Syberg, Andreas Hansen, Peter Hansen, Kongstad-Petersen, L. Find, H. Kofoed. Slutningsvignet af Resen-Steenstrup.
 note til titel I folkebibliotekerne opstillet under klassemærket: 99.4 Drachmann, Holger (personalhistorie, enkelte personer).
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Claussen, S.: Valfart (1896, roman)
 Dramatik Claussen, S.: Arbejdersken (1898, dramatik)
 Bog Claussen, Sophus: Pilefløjter. ♦ Schubothe, 1899. 149 sider (1899, digte)
Detaljer
1918 Senere udgave: Pilefløjter. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1918. 170 sider
1929 Senere udgave: Pilefløjter
1964 Senere udgave: Pilefløjter. Optrykt efter originaludgaven. ♦ Gyldendal, 1964. 151 sider. (Gyldendals Spættebøger, 1)
 Bog Claussen, Sophus: Mellem to Kyster. Fortællinger og Satirer. ♦ København, Det Schubotheske Forlag, 1899. 219 sider (1899, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 anmeldelse Politiken 16-12-1899, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
kollaps Indhold

[s001] Claussen, Sophus: Henrik og Henriette (1899, novelle(r))
[s073] Claussen, Sophus: To unge Jægere (1899, novelle(r))
[s089] Claussen, Sophus: Kristus og Djævelen (1899, novelle(r))
[s105] Claussen, Sophus: Den smukke Hattemagerske (1899, novelle(r))
[s123] Claussen, Sophus: Primula Veris (1899, novelle(r))
[s137] Claussen, Sophus: Florentinerbreve (1899, novelle(r))
[s165] Claussen, Sophus: Fordi Peder ikke havde Talent. En Fabel. - 1893 (1899, novelle(r))
[s183] Claussen, Sophus: Forsoningsfesten (1899, novelle(r))
[s207] Claussen, Sophus: Mellem to Kyster (1899, novelle(r))
 Bog Claussen, S.: Byen. I: Junker Firkløver. Nutidsroman. Schubothe, 1900. [4] 282 sider (1900, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[b] Claussen, S.: Junker Firkløver (1900, roman)
 Bog (oversætter) Heine, Heinrich: Atta Troll. Bogen om Le Grand. Heines Omvendelse. Paa dansk ved Sophus Claussen. ♦ København, Det Schubotheske Forlag, 1901. xvi + 215 sider. (Aarhundredets Klassikere) (1901, digte)
originaltitel: Atta Troll, 1844
serietitel: Aarhundredets Klassikere
Detaljer
af Heinrich Heine (1797-1856, sprog: tysk)
1968 Senere udgave: Atta Troll
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: En Sommernatsdrøm.
 note til titel På tysk trykt (ufuldstændig) i Zeitung für der eleganten Welt, 1843. Trykt i bogform 1847.
 url Fuld visning af den danske oversættelse på:  Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Bayerische StaatsBibliothek digital
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 28-12-1901, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Claussen, S.: Trefoden (1901, digte)
 Bog Claussen, S.: Mina (1902, digte)
 Bog Claussen, S.: Djævlerier (1904, digte)
Detaljer
1905 indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s142] Senere udgave: Grave. (Af "Djævlerier", Digte, 1904). Side 142-46
1965 Senere udgave: Djævlerier
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s128]] De to Søstre paa Montmartre. (Conte Cruel) (Af "Antonius i Paris", 1896). Side 128-42 (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
1896 1. udgave: Antonius i Paris. Gyldendal, 1896. 216 sider
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Yngre danske Digtere [s142]] Grave. (Af "Djævlerier", Digte, 1904). Side 142-46 (1905, digte) 👓
Detaljer
1904 1. udgave: Djævlerier
 Bog (oversætter) Shelley, Percy Bysshe: Den følende Blomst. Ved Sophus Claussen. ♦ Gyldendal, 1906. 34 sider (1906, digte)
originaltitel: The sensitive plant, 1820
Detaljer
af Percy Bysshe Shelley (1792-1822, sprog: engelsk)
1925 Senere udgave: Den følende Blomst. 2. Udgave
1936 Senere udgave: Den følende Blomst. Paa Dansk ved Sophus Claussen. 3. Udg. Gyldendal, 1936. 68 sider
1965 Senere udgave: Den følende Blomst. Overs. fra engelsk af Sophus Claussen efter "The sensitive plant". 5. Udg.
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig udgivet i samlingen: Prometheus Unbound and other poems, 1820.
 Bog Claussen, Soph.: Eroter og Fauner (1910, digte)
 Bog Claussen, Sophus: Danske Vers (1912, digte)
Detaljer
1930 Senere udgave: Danske Vers
 Bog Claussen, Sophus: Frøken Regnvejr (1912, digte)
Detaljer
1894 indgår i: Unge Bander [a] 1. udgave: Frøken Regnvejr
 Bog Claussen, Sophus: Unge Bander. 2. [omarb.] Udg. ♦ Gyldendal, 1912. liii + [1] + 305 + [5] sider (1912, roman)
Detaljer
1894 1. udgave: Unge Bander. Fortælling fra en Købstad. Med et lyrisk Forspil: »Frøken Regnvejr«. C.J. Kihl og Langkjærs Forlag, 1894. xxxv [3] + 193 + [1] sider
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Rønnebær [l]] I Lykkens usandsynligste Allé (1916, novelle(r))
 Bog (oversætter) Baudelaire, Charles: Digte. I Oversættelse ved Sophus Claussen, Sophus Michaëlis, Kai Hoffmann, Johannes Jørgensen, Kai Friis-Møller. Med 1 Portræt. ♦ Gyldendal, 1917. 73 sider (1917, digte)
Detaljer
af Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867, sprog: fransk)
oversat af Sophus Michaëlis (1865-1932)
oversat af Kai Hoffmann (1874-1949)
oversat af Johannes Jørgensen (1866-1956)
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i 500 nummererede eksemplarer. Udsendt i anledning af 50-året for forfatterens død.
 Bog Claussen, Sophus: Fabler. ♦ Gyldendal, 1917. 146 sider (1917, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1918.
 Bog Claussen, Sophus: Antonius i Paris. Hans Optegnelser. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1918. 224 sider (1918, roman)
del af: Politiken
Detaljer
1896 1. udgave: Antonius i Paris. Gyldendal, 1896. 216 sider
kollaps Noter
 note om føljeton Påbegyndt i Politiken 1892 under pseudonymet Antonius og med titlen: Naive Breve.
 Bog Claussen, Sophus: Kitty. Lyrisk Fortælling. 2. Oplag. ♦ Gyldendal, 1918. 188 sider (1918, roman)
Detaljer
1895 1. udgave: Kitty
 Samling Claussen, Sophus: Løvetandsfnug. ♦ Gyldendal, 1918. 220 sider (1918, samling)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Finde også som særudgave trykt i 200 nummererede eksemplarer.
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., nr. 1, side 19 [Anmeldelse af Georg Christensen].
 Bog Claussen, Sophus: Pilefløjter. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1918. 170 sider (1918, digte)
Detaljer
1899 1. udgave: Pilefløjter. ♦ Schubothe, 1899. 149 sider
 Tekster Claussen, Soph.: Den danske Sommer (1921)
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s054]] [Digte]. Side 54- (1922, digte)
 Bog (digte) antologi: Jubelbryg. En Digt- og Tegnings Krans ved Tuborgs Fabrikkers 50 Aars Jubilæum. ♦ 1923. [37] sider, illustreret (1923) 👓
Detaljer
redigeret af Magnus Bengtsson (1888-1956)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
digte af Robert Burns (1759-1796, sprog: engelsk)
oversat af Kai Friis Møller (1888-1960)
illustrationer af Vilhelm Wanscher (1875-1961)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
illustrationer af Peter Hansen, f 1868 (1868-1928)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
illustrationer af Axel Salto (1889-1961)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
illustrationer af Chr. Hoff (1884-1964)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
illustrationer af Vilhelm Lundstrøm (1893-1950)
digte af Knud Poulsen, f. 1881 (1881-1946)
illustrationer af Robert Storm Petersen (1882-1949)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
illustrationer af Carl Jensen, f 1887 (1887-1961)
digte af Johannes Dam (1866-1926)
illustrationer af Axel Nygaard (1877-1953)
digte af Edith Rode (1879-1956)
illustrationer af Mogens Dam (1897-1979)
digte af Axel Henriques (1851-1935)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
digte af Louis Levy (1875-1940)
illustrationer af Margrete Levy (1881-1962)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
illustrationer af Karl Larsen, f. 1897 (1897-1977)
digte af Herman Wildenvey (1886-1959, sprog: norsk)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
illustrationer af Fritz Syberg (1862-1939)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
illustrationer af J.F. Willumsen (1863-1958)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
illustrationer af Aksel Jørgensen, f 1883 (1883-1957)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
illustrationer af Ivan Opffer (1897-1980)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side efter titelsiden: 1873 - 13 Mai - 1923.
 note til titel Sidste side: Indhold.
 note til titel Under indholdsfortegnelsen: Omslags- og Titelvignetter af Axel Nygaard. Slutningsvignet af Erik Henningsen. Redigeret af Magnus Bengtsson.
 note til titel Indeholder: Jens Byg. Efter Robert Burns: "John Barleycorn" ved Kai Friis Møller.
 Bog (oversætter) Shelley, Percy Bysshe: Den følende Blomst. 2. Udgave (1925, digte)
originaltitel: The sensitive plant, 1820
Detaljer
af Percy Bysshe Shelley (1792-1822, sprog: engelsk)
1906 1. udgave: Den følende Blomst. Ved Sophus Claussen. ♦ Gyldendal, 1906. 34 sider
 Tekster Claussen, Soph.: Heroica (1925)
 Bog (oversætter) Heine, Heinrich: Rabbien af Bacharach. Paa Dansk med Indledning og Efterskrift af Sophus Claussen. M. 1 Portr. ♦ Gyldendal, 1926. 104 sider (1926, roman)
originaltitel: Der Rabbi von Bacherach, 1840
del af: Portefeuillen
Detaljer
af Heinrich Heine (1797-1856, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Påbegyndt 1824, men først publiceret på tysk som en del af bogen: Salon, [Bind] IV, 1840.
 note til oversat titel Tidligere i anden oversættelse publiceret på dansk i: Portefeuillen, 1841, bind 1, spalte 13, 41, 51 og 76.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Heinrich-Heine-Portal
 url Fuld visning af den danske oversættelse fra Portefeuillen (starter på spalte 13) på:  Link til ekstern webside HathiTrust
 Tekster Claussen, Soph.: Hundrede Taels (1927)
 Tekster Claussen, Soph.: Fortællingen om Rosen (1927)
 Tekster Claussen, Soph.: Foraarstaler (1927)
 Tekster Claussen, Soph.: Titania holdt Bryllup (1927)
 Tekster Claussen, Soph.: Billeder og Vers (1928)
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s238]] Aftenandagt (1929, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s358]] Brev fra Landet (1929, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s090]] Dansk Foraar (1929, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s034]] Foraarspløjning (1929, digte) 👓
 Tekster Claussen, Soph.: Naturbørn (1929)
 Bog Claussen, Sophus: Pilefløjter (1929)
Detaljer
1899 1. udgave: Pilefløjter. ♦ Schubothe, 1899. 149 sider
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s208]] Paa Kysten ved Helsingør (1929, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s140]] Skovvise (1929, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s400]] Vaarsang ved Jul (1929, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: Danske Vers (1930, digte)
Detaljer
1912 1. udgave: Danske Vers
 Bog Claussen, Sophus: Djævlerier (1930, digte)
 Bog Claussen, Sophus: Hvededynger (1930, digte)
Detaljer
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s015] Senere udgave: Pløjeland
 Bog (oversætter) Shelley, Percy Bysshe: Den følende Blomst. Paa Dansk ved Sophus Claussen. 3. Udg. Gyldendal, 1936. 68 sider (1936, digte)
originaltitel: The sensitive plant, 1820
Detaljer
af Percy Bysshe Shelley (1792-1822, sprog: engelsk)
1906 1. udgave: Den følende Blomst. Ved Sophus Claussen. ♦ Gyldendal, 1906. 34 sider
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen, f. 1881 (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Du danske friske Strand [s026]] Paa Kysten ved Helsingør (1942, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Den danske Muld [s016]] Foraarspløjning (1943, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Den danske Skov [s012]] Skovvise (1944, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: I Arkadien (1945, digte)
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Ved Vej og Sti [s042]] Midt i den sommergrønne Skov (1946, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Den lille By [s022]] Landsby-Veje (1947, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Dianas Sange [s015]] Pløjeland (1947, digte) 👓
Detaljer
1930 1. udgave: Hvededynger
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Vinter og Vaar [s026]] Pløjeland (1948, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: [indgår i antologien: Sommer og Høst [s034]] Strofer i Tusmørket (1949, digte) 👓
 Bog Claussen, Sophus: Udvalgte Digte (1952, digte)
 Bog Claussen, Sophus: Afrodites Dampe og andre Digte. I Udvalg ved Thorkild Bjørnvig. ♦ Gyldendal, 1959. 120 sider. (Gyldendals Smaa Digtsamlinger) (1959, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
redigeret af Thorkild Bjørnvig (1918-2004)
 Bog Claussen, Sophus: Pilefløjter. Optrykt efter originaludgaven. ♦ Gyldendal, 1964. 151 sider. (Gyldendals Spættebøger, 1) (1964, digte)
serietitel: Gyldendals Spættebøger, 1
Detaljer
1899 1. udgave: Pilefløjter. ♦ Schubothe, 1899. 149 sider
 Bog Claussen, Sophus: Antonius i Paris. Hans Optegnelser. 2. Udg. (1965, roman)
serietitel: Gyldendals Bekkasinbøger, 36
Detaljer
1896 1. udgave: Antonius i Paris. Gyldendal, 1896. 216 sider
 Bog Claussen, Sophus: Djævlerier (1965, digte)
serietitel: Gyldendals Spættebøger, 11
Detaljer
1904 1. udgave: Djævlerier
 Bog (oversætter) Shelley, Percy B[ysshe]: Den følende Blomst. Overs. fra engelsk af Sophus Claussen efter "The sensitive plant". 5. Udg. (1965, digte)
serietitel: Gyldendals Spættebøger, 19
Detaljer
af Percy Bysshe Shelley (1792-1822, sprog: engelsk)
1906 1. udgave: Den følende Blomst. Ved Sophus Claussen. ♦ Gyldendal, 1906. 34 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Optrykt efter 2. udgave. Med den engelske originaltekst.
 anmeldelse Politiken 23-10-1965, side 14 [Anmeldelse af Thomas Bredsdorff].  Bredsdorff, Thomas Thomas Bredsdorff
 Bog (oversætter) Heine, Heinrich: Atta Troll (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 13
Detaljer
af Heinrich Heine (1797-1856, sprog: tysk)
1901 1. udgave: Atta Troll. Bogen om Le Grand. Heines Omvendelse. Paa dansk ved Sophus Claussen. ♦ København, Det Schubotheske Forlag, 1901. xvi + 215 sider. (Aarhundredets Klassikere)
 Bog (digte) antologi: Dansk poesi 1900-1940. Redigeret af Poul Borum. ♦ København, Stig Vendelkærs Forlag, 1969. 351 sider (1969, digte)
serietitel: SV Bøgerne
Detaljer
redigeret af Poul Borum (1934-1996)
digte af Fr. Wandall (1849-1917)
digte af P. Fristrup (1854-1913)
digte af Lars Jørgensen (1857-1945)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Niels Møller (1859-1941)
digte af Anton Melbye (1861-1929)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Henri Nathansen (1868-1944)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af Vilhelm Grønbech (1873-1948)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Betty Tofte (1876-1956)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Chr. Rimestad (1878-1943)
digte af Mikkel Christensen (1879-1971)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Edith Rode (1879-1956)
digte af Sigurd Swane (1879-1973)
digte af Johannes Meier (1880-1902)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Aage Lind (1883-1963)
digte af Anders Kristensen (1884-1967)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Karen Blixen (1885-1962)
digte af Victor Dantzer (1886-1963)
digte af Svend Hoffmeyer (1886-1951)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Per Barfoed (1890-1939)
digte af Allan Bock (1890-1982)
digte af Knuth Becker (1891-1974)
digte af Eddie Salicath (1891-1967)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Sven Clausen (1893-1961)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Poul Henningsen (1894-1967)
digte af Anders Hune (1894-1968)
digte af Viggo Barfoed (1895-1948)
digte af Oskar Hansen (1895-1968)
digte af Steen Christensen (1896-1967)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Harald Landt Momberg (1896-1975)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Aage Strunk (1897-1949)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af Ejnar Thomsen (1897-1956)
digte af Helge Bangsted (1898-1974)
digte af Knud Bruun-Rasmussen (1898-1984)
digte af Kaj Munk (1898-1944)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Erik Moltesen (1899-1926)
digte af Karl Lauritz Aastrup (1899-1980)
digte af R. Broby-Johansen (1900-1987)
digte af William Heinesen (1900-1991)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af William Waagner (1900-1942)
digte af Johannes Weltzer (1900-1951)
digte af Kjeld Abell (1901-1961)
digte af Arthur Arnholtz (1901-1973)
digte af Per Lange (1901-1991)
digte af Børge Houmann (1902-1994)
digte af Paul la Cour (1902-1956)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Johannes Wulff (1902-1980)
digte af Viggo Jensen, f 1903 (1903-1972)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Hans Scherfig (1905-1979)
digte af Mogens Jermiin Nissen (1906-1972)
digte af Arne Sørensen (1906-1978)
digte af Hans Bjerregaard (1907-1987)
digte af Martin Jensen (1908-1945)
digte af Johan Møller Nielsen (1908-1990)
digte af Martin A. Hansen (1909-1955)
digte af Ejler Bille (1910-2004)
digte af Martin Melsted (f. 1911)
digte af Gustaf Munch-Petersen (1912-1938)
digte af Tove Meyer (1913-1972)
digte af Bent G. Andersen (f. 1916)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
kollaps Noter
 note til titel På omslaget: Fra Erik Dall til Tove Ditlevsen.
 Bog (digte) antologi: Lyre og slagtøj. I anledning af Dansk Forfatterforenings 75-års jubilæum. 1894-1969. Redigeret af Hanne Kaufmann og Tage la Cour. ♦ Lademann, [1969]. 127 sider, illustreret (kvartformat) (1969, digte)
Detaljer
af Anonym
redigeret af Hanne Kaufmann (1926-1997)
redigeret af Tage la Cour (1915-1993)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Cecil Bødker (f. 1927)
kollaps Noter
 note til titel Antologi med et digt fra hvert af de 75 år.

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Claussen, Sophus: ArbejderskenSkuespil i 3 Akter af Sophus Claussen (premiere 17-05-1898 på Folketeatret)
Claussen, Sophus: Du STORE verdenkabaretspil med musik af Erling Bjerno. Tekster af Erik Knudsen, Henri Michaux, Klaus Rifbjerg, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen, Jesper Jensen, Harold Pinter, Sv. Aa. Madsen, F. Morisseau - Leroy, Fernando Arrabal, Léon G. Damas, Bert Brecht, Sophus Claussen, Frank Jæger, Thorkild Bjørnvig, Peter Seeberg, Boris Vian, Lars Forssell
musik af Erling Bjerno (1929-2019)
af Erik Knudsen (1922-2007)
af Henri Michaux (1899-1984, sprog: fransk)
af Klaus Rifbjerg (1931-2015)
af Benny Andersen (1929-2018)
af Halfdan Rasmussen (1915-2002)
af Jesper Jensen (1931-2009)
af Harold Pinter (1930-2008, sprog: engelsk)
af Svend Åge Madsen (f. 1939)
af Félix Morisseau-Leroy (1912-1998, sprog: fransk)
af Fernando Arrabal (f. 1932, sprog: fransk)
af Léon Damas (1912-1978, sprog: fransk)
af Bertolt Brecht (1898-1956, sprog: tysk)
af Frank Jæger (1926-1977)
af Thorkild Bjørnvig (1918-2004)
af Peter Seeberg (1925-1999)
af Boris Vian (1920-1959, sprog: fransk)
af Lars Forssell (1928-2007, sprog: svensk)
(premiere 03-06-1963 på Svalegangen)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden