Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Iwan Berner (1850-1925)

 Om personen Oplysninger om Iwan Berner

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Bulwer, E. L.: Kenelm Chillinglys Hændelser og Meninger. Overs. af I. Berner. ♦ 1874. Bd. 1-2, 376 + 436 sider (1874, roman) EMP 353
originaltitel: Kenelm Chillingly, 1873
af Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873, sprog: engelsk)
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: Mudfogs Krønike m. m. Overs. fra Engelsk af Iwan Berner. ♦ Eibe, 1880. 107 sider, illustreret (1880, roman) EMP 536
originaltitel: The Mudfog papers, 1837-38
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
illustrationer af George Cruikshank (1792-1878, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indhold: 1: Forhenværende Borgmester i Mudfog, Mr. Tulrumble's offentlige Liv. 2: Fuldstændig Beretning om det første Møde i Mudfog-Samfundet til alle mulige Tings Fremme. 3: Fuldstændig Beretning om andet Møde etc. 4: Livets Pantomime. 5: Bidrag til Beskrivelsen af en Løve. 6: Mr. Robert Bolton, en "Herre som er Noget ved Bladene".
 note til oversat titel [Note bag på titelblad: Disse skildringer fra "Bentleys Miscellany" her samlet for første gang. Signet "O.A.].
 note til titel Oprindelig publiceret i: Bentley's Miscellany, 1837-38. Udgivet samlet i bogform 1880.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den originale udgave (1837) af første kapitel (Public life of Mr. Tulrumble, once mayor of Mudfog) på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: [Samlede Værker [29b]] Mudfogs Krønike m.m. (1880, roman) EMP 533
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1894 i: Samlede Værker [29d] Senere udgave: Af Mudfogs Krønike. Mr. Tulrumbles offentlige Liv
1920 i: Samlede Værker [21e] Senere udgave: Af Mudfogs Krønike. Forhenværende Borgmester i Mudfog, Nicholas Tulrumbles offentlige Liv. [Oversat af Iwan Berner]. Side [347]-68
 Bog (oversætter) Beaconsfield: Endymion. Roman. Af Beaconsfield. Overs. af Iwan Berner. ♦ 1881. Del 1-3, 282 + 287 + 293 sider (1881, roman) EMP 551
originaltitel: Endymion, 1880
Detaljer
af Benjamin Beaconsfield Disraeli (1804-1881, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske udgave, bind 1, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske udgave, bind 2, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af den engelske udgave, bind 3, på:  Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Fredericia Dagblad 17-12-1881, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (oversætter) Twain, Mark: Den stjaalne, hvide Elefant og andre nye Skitser af Mark Twain. Oversatte af Iwan Berner. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1882. 250 sider. Pris: kr. 2,50. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1882, novelle(r)) EMP 396
Detaljer
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1882 1. udgave: Den stjaalne hvide Elefant og andre nye Skitser. Overs. af H. H. Gjødvad. ♦ Nyt Dansk Forlagskonsortium, 1882. 166 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Morgenbladet 14-12-1882, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s001] Twain, Mark: Den stjaalne, hvide Elefant. Side [1]-32 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [a] 1. udgave: Den stjaalne, hvide Elefant
kollaps Noter
 note til oversat titel Note til titlen: Udeladt i "En Landstryger paa Rejse" af Frygt for, at nogle af Enkelthederne vare overdrevne og andre usandfærdige. Inden det var blevet vist, at denne Mistanke var ugrundet, var Bogen allerede sendt i Trykken. - [Signeret: M. T.].
[s033] Twain, Mark: Om Oprindelsen til den forfærdelige Forbrydelses-Mani i Connecticut. Side [33]-59 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1881 indgår i: Nye Skitser [f] 1. udgave: Massemordet i Connecticut
[s060] Twain, Mark: Om Ædelmodigheds-Principet i Literaturen. Side [60]-69 (1882, novelle(r))
originaltitel: About magnanimous-incident literatur, 1878
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1905 i: Mark Twain i Udvalg [3s122] Senere udgave: Utak er Verdens Løn. Side 122-[29]
1953 indgår i: Mark Twains bedste [s053] Senere udgave: Hvad der kommer ud af små moralske historier. Side 53-[59]
1963 indgår i: Mark Twains bedste [s048] Senere udgave: Hvad der kommer ud af små moralske historier. Side 48-[55]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Atlantic, May 1878. Udgivet i bogform i samlingen: The stolen while elephant, 1882.
[s070] Twain, Mark: Klip, Brødre, Klip. Side [70]-77 (1882, novelle(r))
originaltitel: Punch, brothers, punch, 1876
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1905 i: Mark Twain i Udvalg [3s033] Senere udgave: "Riv, Brødre, riv!". Side 33-[38]
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Atlantic Monthly, February 1876, under titlen: A literary nightmare. Udgivet i bogform i: Old times on the mississippi, 1876, under titlen: A literary nightmare. Optaget i samlingen: Punch, brothers, punch! and other sketches, 1878, under titlen: Punch, brothers, punch.
[s078] Twain, Mark: En mærkelig Tildragelse. Side [78]-119 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [b] 1. udgave: Sammensværgelsen i Fort Trumbull
[s120] Twain, Mark: Den store Revolution paa Pitcairn. Side [120]-37 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [c] 1. udgave: Den store Revolution paa Pitcairn
[s138] Twain, Mark: Mrs. Mc. Williams og Lynilden. Side [138]-48 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1881 indgår i: Nye Skitser [a] 1. udgave: Fru Mc. Williams og Lynilden
[s149] Twain, Mark: Om Lyvekunstens Forfald. Side [149]-58 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [e] 1. udgave: Om Forfald i den Kunst at lyve
[s159] Twain, Mark: Kommissionærens Historie. Side [159]-68 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1881 indgår i: Nye Skitser [e] 1. udgave: Handelsagentens Fortælling
[s169] Twain, Mark: Et Møde med en Interviewer. Side [169]-75 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [d] 1. udgave: Et Møde med en Interviewer
[s176] Twain, Mark: Optegnelser fra Paris. Side [176]-79 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [f] 1. udgave: Optegnelser fra Paris
kollaps Noter
 note til oversat titel Note til titlen: Skubbet ud af "En Landstryger paa Rejse" for at gjøre Plads for vigtigere statistiske Oplysninger. [Signeret: M.T.].
[s180] Twain, Mark: Sagnet om Sagenfeld i Tyskland. Side [180]-89 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [g] 1. udgave: Legenden om "Sagenfield" i Tydskland
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen: Udeladt af en "Landstryger paa Rejse", fordi dets Paalidelighed syntes tvivlsom og ikke den Gang kunde bevises. [Signeret: M.T.].
[s190] Twain, Mark: En Tale for Pattebørnene. Side [190]-94 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [i] 1. udgave: En Tale for Pattebørnene
kollaps Noter
 note til oversat titel Titlen fortsætter med mindre typer: holdt ved Festmaaltidet, som blev givet i Chicago af Tennesee-Armeen til Ære for dens Øverstkommanderende, General U. S. Grant, i November 1879.
[s195] Twain, Mark: En Tale for Vejret. Side [195]-99 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1881 indgår i: Nye Skitser [g] 1. udgave: En Tale om Vejret i Ny-England
[s200] Twain, Mark: Rogers. Side [200]-08 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1882 indgår i: Den stjaalne hvide Elefant [h] 1. udgave: Rogers
[s209] Twain, Mark: Den syge Mands Historie. Side [209]-19 (1882, novelle(r))
originaltitel: The invalid's story
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Atlantic Monthly, January, 1878, som 4. del af serien: Some rambling notes of an idle excursion. Udgivet i udvidet udgave i bogform i samlingen: The stolen white elephant etc., 1882, som del af afsnit 4 af: Some rambling notes of an idle excursion, med deloverskriften: The invalid's story.
 note til oversat titel Note til titlen: Udeladt af "Hvad der hændte paa min Rejse til Bermudas Øernes", da denne Fortælling første Gang blev udgivet i "Atlantic Monthly", fordi man var bange for, at Historien ikke var sand, og det den Gang ikke kunde bevises, at den ikke var det. [Signeret: M.T.].
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Project Gutenberg
[s220] Twain, Mark: Alonzo Fitz Clarences og Rosannah Etheltons Kjærlighedsroman. Side [220]-50 (1882, novelle(r))
af Samuel Langhorne Clemens (1835-1910, sprog: engelsk)
1881 indgår i: Nye Skitser [c] 1. udgave: Alonzo Fitz Clarence og Rosannah Etheltons Kjærlighedshistorie
 Bog (oversætter) Dickens, Charles: [Samlede Værker [21e]] Af Mudfogs Krønike. Forhenværende Borgmester i Mudfog, Nicholas Tulrumbles offentlige Liv. [Oversat af Iwan Berner]. Side [347]-68 (1920, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1880 i: Samlede Værker [29b] 1. udgave: Mudfogs Krønike m.m.
kollaps Noter
 note til titel Kun første kapitel af Mudfogs Krønike er medtaget (originaltitel: Public life of Mr. Tulrumble, once mayor of Mudfog).

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden