Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Steen Steensen Blicher (1782-1848)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Ossian [Macpherson, James]: Digte. Oversatte af S. S. Blicher. ♦ Kbh., 1807-9. 1-2. Bind (1807-09, digte) BD4:sp281
Detaljer
af James Macpherson (1736-1796, sprog: engelsk)
1790-91 1. udgave: Digte. Oversatte af det Engelske ved Andr. Chr. Alstrup. ♦ Kbh., 1790-91. 1-2. Deel
 Bog Blicher, S. S.: Digte. Første Deel. ♦ Aarhuus, Elmquist, 1814. 158 sider (1814, digte) BD4:sp215
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Mit første Digt (Endnu engang, I længst henfarne Dage). Klintekorset (Dejlig est du, mit Østhavs Møe). Den eenlige Brud (Den rige Mand triner af Døren ud). Yndlingen i den store Stad (Jeg vanked med Bøssen under min Arm). Min Yndlingsdal (Hvor est du, elskte Plet! hvad er dit Navn). Gjenfærd (Vægteren vaager den Nat saa lang). Min Ven er død! lad Taaren flyde. Ellekongen (Hvo rider saa silde mod Skoven frem) (Efter Goethe). Dykkeren (I riddere gjæve! hvo drister sig til) (Efter Schiller). Skiløberen (Bjergsøen er med Iis belagt). Ere da disse henrykkende Toner fra Jorden. Bjørnkjærs Ruiner (Bjørnkjær Slot ligger ned i Grus). Løft dit Hoved Dovrefjeld. Skibbruddet (Solen gaaer mørkrød ned i Sydvest). Hjemvee: (Schveizeren i Paris (Er det Skyer). Provençalen i Engelland (Spred dig, o spred dig). Araberen i Schveitz (Døvende Torden). Huroneren i Arabien (Lumre Sandørken). Nordmanden i Holland (Løft dig af Sumperne). Kjær est du Fødeland, sødt er dit Navn). Habor og Signe (Stundom kommer et Glimt fra Oldtidens henfarne Dage).
 Bog Blicher, S. S.: Jyllandsrejse i sex Døgn. Digte. Anden Deel. Udført og beskrevet af S. S. Blicher og S. S. Barbeer i Nibe. ♦ Aarhuus, trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 1817. 144 sider (1817, digte) BD4:sp214
 Bog (oversætter) Blicher, S. S.: Abeilard og Heloise. ♦ Kjøbenhavn, Boas Brünnich, 1818. 60 sider (1818, novelle(r)) BD4:sp444
del af: Læsefrugter
del af: Brevduen
Detaljer
af Alexander Pope (1688-1744, sprog: engelsk)
1836 i: Samlede Noveller [5a] Senere udgave: Abeilard og Heloise. Side 1-42
kollaps Noter
 note til titel Heri indgår: Eloise til Abeilard. (Efter Pope) [digt med førstelinien: Her i den stille Andagts dunkle Bolig], der oprindelig blev trykt i Tilskueren, nr. 5 og 6 (26-1-1817), side 33-48.
 note til titel Den biografiske indledende fortælling også trykt i: Læsefrugter, bind 6 (1819), side 209-228, med titlen: Abeilard og Heloise. Aftryk med Forfatterens Tilladelse (en biografisk skizze).
 note til titel Også trykt i: Brevduen nr. 47 (19-11-1823), side 369-74 og nr. 48 (26-11-1823), side 383-84.
 url Fuld visning af digtet fra Tilskueren på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Blicher, S. S.: Generalprøven i Kragehul. Comedie i tre Acter. ♦ Aarhuus, trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 1819. 78 sider (1819, dramatik) BD4:sp311
Detaljer
1920 i: Samlede Skrifter [4s001] Senere udgave: Generalprøven i Kragehul
 Bog (digte) antologi: Dan. Samling af Fædrelandssange. Udgivet af A. F. Elmquist. ♦ Aarhus, trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 1820. 127 sider (1820, digte)
udgiver: A.F. Elmquist (1788-1868)
 Bog (digte) antologi: Juletræet. En Samling originale Fortællinger og Digte. Udgiven af A. P. Liunge. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1821. [2] 240 sider (1821, samling) BD4:sp163 👓
Detaljer
udgiver: A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Finnur Magnússon (1781-1847)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Nicolai Søtoft (1790-1844)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
digte af Carl Holger Visby (1801-1871)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
kollaps Noter
 note til titel I annonce i Adresseavisen 29-12-1821, side 3 også betegnet: Nytaarsgave for 1822.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s018] Liunge, A. P.: De tvende Gravhøie. side 18-34 (1821, novelle(r))
af A.P. Liunge (1798-1879)

[s086] Søtoft: Den brudte Myrthe. (Octoberfortælling). side 86-104 (1821, novelle(r))
af Nicolai Søtoft (1790-1844)

[s134] Søtoft: Kong Gustavs Varsler. Side 134-43 (1821, novelle(r))
af Nicolai Søtoft (1790-1844)
 Bog antologi: Bautastene. Samlede af S. S. Blicher. ♦ Odense, trykt og forlagt af S. Hempel, 1823. 108 sider (1823, digte) BD4:sp202 👓
Detaljer
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1944 Senere udgave: Til Danmarks Ungdom. Digt. [Tegninger af Erik Rørbæk Madsen]. ♦ Herning, Christensens Bogtrykkeri, 1944. 7 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Digte af Blicher, Oehlenschläger, Grundtvig og Ingemann.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Blicher, Steen Steensen: Stormnatten mellem 3. og 4. Februar 1825. ♦ Viborg, trykt i Viborg Stiftsbogtrykkerie, 1825. 16 sider (1825, digte) BD4:sp215
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side 1-6: I Taagers hvide Sørgeflor.
 note til titel Aarhuus Stiftstidende 16-4-1825, side 4: Stormnatten. Et Digt af S. Blicher. Det sælges for 1 Mark Expl. Hele Indtægten - uden nogen Fradrag af Trykkeomkostninger - er bestemt for de Vandlidte. Det faaes i Aarhuus hos Boghandler Jessen.
 Dramatik Blicher, S. S.: Johanna Gray. Tragoedie i 5 Acter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1825. 131 sider (1825, dramatik) BD4:sp311
Detaljer
1920 i: Samlede Skrifter [6s162] Senere udgave: Johanna Gray
 Bog Blicher, S. S.: Sneeklokken. Nytaarsgave for 1826 af S. S. Blicher. ♦ Viborg, forlagt af R.P. Dons, [1826]. 192 sider (1826, digte) BD4:sp215
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Nordlyset. Et Maanedsskrivt, udg. af S. S. Blicher og J. M. Elmenhoff. ♦ 1827-29. 1-12. Bind (1827-29, periodicum)
udgiver: J.M. Elmenhoff (1801-1858)
 Trykt i periodicum B.: Peer Spillemand til Barberen i Nibe (1827, tekster)
del af: Nordlyset
del af: Aalborg Stiftstidende
del af: Conversationsbladet
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Satirisk anmeldelse af Roat (døde i juni 1827 efter fald fra line til Rosenborgs tårn) og vaudevillen Kong Hattemager og Jørgen Hattemager.
 note om føljeton Trykt i Nordlyset, bind 1, marts 1827, side 348-50, [signeret: B.].
 note om føljeton Trykt i Aalborg Stiftstidende 26-3-1827. Undertitel: (Af Nordlyset).
 note om føljeton Trykt i Conversationsbladet, Tredie Aargangs tredie Quartal, nr. 8 (28-4-1827), side 31-32.
 url Fuld visning af teksten fra Aalborg Stiftstidende på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (digte) antologi: Poetiske Læsefrugter. Samlede og udgivne af Jens Roed. ♦ Roskilde, trykt hos I.D.E. Hanson, 1833. 92 sider (1833)
af Jens Roed
 Bog Blicher, S. S.: Samlede Noveller. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1833-36. 1-5. Deel. Randers, forlagt af Boghandler N. Schmidt, 1844. 6-7. Deel (1833-44, novelle(r)) BDsupp:sp808 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Deel 6-7 har også titlen: Min Vinterbestilling i 1842 & 1843.
 note til titel Ifølge Erslew udkom 1. Del også i 2. Udg. 1833.
 note til titel Deel 1, side [i]-v: Subscribenterne.
 note til titel Deel 4, 2 upaginerede sider: Senere tilkomne Subscribenter.
 note til titel Deel 6 og 7 har navneformen St. St. Blicher på titelbladet.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek, Første Deel
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek, Anden Deel
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek, Tredie Deel
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek, Fjerde Deel
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek, Femte Deel
 anmeldelse Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn, 15-1-1833 [Anmeldelse af H.C. Wosemose]. Wosemose, Hans Christian Hans Christian Wosemose
 anmeldelse Dannora, 1. bind (1836), side 393-94 [Anmeldelse].
 anmeldelse Dansk Litteraturtidende, nr. 10, 1833, side 145-53 [Anmeldelse].
 anmeldelse Jeppe Aakjær: Steen Steensen Blichers Livs-Tragedie. I Breve og Aktstykker. 2. Bind, 1904, side 10-46. Link til ekstern webside http://archive.org/stream/steensteensenbl00aakjgoog#page/n25/mode/2up Åkjær, Jeppe Jeppe Aakjær
 anmeldelse Maanedsskrift for Litteratur, 13. bind (1835), side 401-18 [Anmeldelse, bindene 1-4 af J.N. Madvig]. Madvig, J.N. J.N. Madvig
kollaps Indhold

[1a] Blicher, S. S.: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40 (1833, novelle(r))
andet: Marie Grubbe (1643-1718)
1846 i: Gamle og nye Noveller [5d] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 110-48
1871 i: Noveller [1b] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1.35
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1e] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 25-66
1890 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Med Oplysninger udgivet af "Dansklærerforeningen" ved Gerh. Hornemann. ♦ København, C.A. Reitzels Forlag, 1890. 48 sider. (Danske Forfattere, No. 10)
1898 i: Udvalgte Noveller [1a] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [b] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 57-98
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [a] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 3-34
1904 i: Udvalgte Værker [1b] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 17-45
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s022] Senere udgave: En Landsbydegn Dagbog. Side [22]-47
1905 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Forening for Boghaandværk. ♦ Kbh., [i Kommission hos F. Hendriksen], 1905. 37 sider
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [b] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 58-94
1911 indgår i: Udvalgte Noveller [d] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 97-134
1917 Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. ♦ København, Hage & Clausen, 1917. 79 sider, illustreret. (Miniatur-Biblioteket)
1921 i: Samlede Skrifter [7s001] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog
1924 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Med Indledning og Noter af Gerh. Hornemann. 2. omarbejdede udg. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1924. liii + 44 sider
1926 indgår i: Jydske Noveller [a] Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Side 1-34
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [a] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 5-36
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [a] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 19-51
1933 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Med Træsnit af Povl Christensen. ♦ København, Selskabet for Grafisk Kunst, 1933. 52 sider, illustreret
1933 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Johs. Nørvig. 3. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1933. xvi + 42 sider
1938 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Johs. Nørvig. 4. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1938. xvii + 42 sider
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [a] Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Side 9-35
1944 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Johannes Nørvig. 5. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1944. xix + 42 sider
1948 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Johs. Nørvig. 6. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1948. xix + 42 sider
1956 indgår i: Udvalgte Noveller [s019] Senere udgave: En Landsbydegns Dagbog. (1824). Side [19]-67
1967 Senere udgave: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Med Træsnit af Povl Christensen
1975 Senere udgave: En landsbydegns dagbog. Teksten gengives med moderne retskrivning. Ill. af Hans Smidth. ♦ Lademann, [1975]. 39 sider, illustreret (27 cm)
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 23 (1824), side 145-187 med titlen: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Fundet, gjennemset og udgivet af S. S. Blicher.

[1b] Blicher, S. S.: Josepha. Side 40-58 (1833, novelle(r))
1840 indgår i antologien: Tidsnornerne [s15-43] Senere udgave: Et Eventyr paa Heden. Side 15-43
1846 i: Gamle og nye Noveller [1c] Senere udgave: Josepha. Side 1-18
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1f] Senere udgave: Josepha. Side 67-87
1898 indgår i: Spanioler og Franskmænd [a] Senere udgave: Josepha. Side 5-25
1904 i: Udvalgte Værker [1c] Senere udgave: Josepha. Side 49-61
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s054] Senere udgave: Josepha. Side [54]-66
1921 i: Samlede Skrifter [7s051] Senere udgave: Et Eventyr paa Heden
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 23 (1824), side 273-91, med titlen: Et Eventyr paa Heden. Meddelt paa anden Haand af S. S. Blicher.

[1c] Blicher, S. S.: Prästen i Thorning. Side 58-67 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1d] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 19-27
1871 i: Noveller [2e] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 136-44
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1g] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 89-100
1898 i: Udvalgte Noveller [1b] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 41-50
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [b] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 37-46
1904 i: Udvalgte Værker [1d] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 65-73
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s067] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side [67]-73
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s085] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 85-98
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [h] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 240-49
1921 i: Samlede Skrifter [7s073] Senere udgave: Præsten i Thorning
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [b] Senere udgave: Præsten i Thorning. Side 37-44
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [w] Senere udgave: Præsten i Thorning
1956 indgår i: Udvalgte Noveller [s069] Senere udgave: Præsten i Thorning. (1824). Side [69]-81
1971 Senere udgave: Præsten i Thorning. Ill. af Henry Bailum. ♦ Johansens Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1971. [19] sider, illustreret
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Læsefrugter, bind 24 (1824), side 155-65, med titlen: Else Sandberg [signeret S.S. Blicher].

[1d] Blicher, S. S.: Fruentimmerhaderen. Side 68-106 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [5e] Senere udgave: Fruentimmerhaderen. Side 148-86
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1i] Senere udgave: Fruentimmerhaderen. Side 109-49
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [g] Senere udgave: Fruentimmerhaderen. Side 161-201
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s007] Senere udgave: Fruentimmerhaderen. Side [7]-33
1921 i: Samlede Skrifter [8s003] Senere udgave: Fruentimmerhaderen
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 1, januar 1827, side 3-42.

[1e] Blicher, S. S.: Röverstuen. Side 107-63 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [5b] Senere udgave: Røverstuen. Side 1-57
1866 indgår i: Tre Fortællinger [c] Senere udgave: Røverstuen. Side 56-108
1871 i: Noveller [1d] Senere udgave: Røverstuen. Side 52-99
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1m] Senere udgave: Røverstuen. Side 255-314
1891 Senere udgave: Røverstuen. Novelle. ♦ København, C.A. Reitzels Forlag, 1891. 51 sider. (Danske Forfattere, Nr. 16)
1895 indgår i: Røverhistorier [a] Senere udgave: Røverstuen. Side 7-64
1898 i: Udvalgte Noveller [1c] Senere udgave: Røverstuen. Side 51-108
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [d] Senere udgave: Røverstuen. Side 65-102
1900 Senere udgave: Røverstuen. Novelle. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1900. 51 sider
1904 i: Udvalgte Værker [1e] Senere udgave: Røverstuen. Side 75-114
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s092] Senere udgave: Røverstuen. Side [92]-129
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s003] Senere udgave: Røverstuen. Side 3-82
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [j] Senere udgave: Røverstuen. Side 289-348
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [a] Senere udgave: Røverstuen. Side 5-57
1913 indgår i: Udvalgte Noveller I [a] Senere udgave: Røverstuen. Side 7-54
1913 Senere udgave: Røverstuen. Novelle. Med Oplysninger udgivne af Dansklærerforeningen ved Hans Hansen. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1913. 69 sider. (Dansklærerforeningens Skoleudgaver af danske Forfattere)
1921 indgår i: Udvalgte Noveller I [a] Senere udgave: Røverstuen. Side 7-54
1922 i: Samlede Skrifter [10s052] Senere udgave: Røverstuen
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [c] Senere udgave: Røverstuen. Side 45-88
1935 Senere udgave: Røverstuen. Novelle. Med Indledning og Noter ved Niels Nielsen. Udgivne af Dansklærerforeningen. 6. Oplag [ie. ny udgave]. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1935. xii + 55 sider.
1939 Senere udgave: Røverstuen. Novelle. Med Indledning og Noter ved Niels Nielsen. Udgivne af Dansklærerforeningen. 7. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1939. xii + 56 sider.
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [b] Senere udgave: Røverstuen. Side 37-71
1945 Senere udgave: Røverstuen. Novelle. Med Indledning og Noter ved Niels Nielsen. Udgivne af Dansklærerforeningen. 8. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1945. xii + 56 sider.
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 2, juni 1827, side 226-83.

[1f] Blicher, S. S.: Jöderne paa Hald. Side 164-213 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4f] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 173-219
1871 i: Noveller [1f] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 131-70
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1s] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 541-91
1898 i: Udvalgte Noveller [1g] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 225-73
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [a] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 5-55
1898 Senere udgave: Jøderne paa Hald og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, Reitzelske Afdeling, 1898. 220 sider
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [f] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 141-73
1901 indgår i: Noveller [j] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 219-363
1904 i: Udvalgte Værker [1g] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 149-81
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s131] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side [131]-62
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s191] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 191-258
1911 indgår i: Udvalgte Noveller [a] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 5-52
1923 i: Samlede Skrifter [11s164] Senere udgave: Jøderne paa Hald
1926 indgår i: Jydske Noveller [c] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 63-104
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [e] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 118-56
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [c] Senere udgave: Jøderne paa Hald. Side 73-103
1956 indgår i: Udvalgte Noveller [s083] Senere udgave: Jøderne paa Hald. (1828). Side [83]-138
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 5, jan 1828, side 5-54.

[1g] Blicher, S. S.: Hosekrämmeren. Side 213-35 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [5f] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 187-207
1868 Senere udgave: Hosekræmmeren. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1868. 22 sider
1868 indgår i antologien: Tre nordiske Folkelivsbilleder [c] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 47-68
1871 i: Noveller [1k] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 274-91
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2k] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 275-98
1895 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [c] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 185-208
1898 i: Udvalgte Noveller [1j] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 337-58
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [i] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 227-43
1904 i: Udvalgte Værker [1l] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 269-83
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s164] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side [164]-77
1908 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [c] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 177-96
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [d] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 137-56
1911 indgår i: Udvalgte Noveller [c] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 75-96
1924 i: Samlede Skrifter [14s033] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 33-54
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [h] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 204-20
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [b] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 52-68
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [e] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 125-39
1943 Senere udgave: Hosekræmmeren. Novelle. Med Illustrationer af Ib Thaning. [Aalborg], Aalborg Stiftsbogtrykkeri, 1943. 42 sider, illustreret
1947 i: Danmark i Digtning [1s075] Senere udgave: Hosekræmmeren. Side 75-91
1956 indgår i: Udvalgte Noveller [s177] Senere udgave: Hosekræmmeren. (1829). Side [177]-203
1974 Senere udgave: Hosekræmmeren. Træsnit af Knud Laursen. ♦ Thuesen Bogtryk, 1974. 37 sider, illustreret
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 9, jan 1829, side 59-80.

[1h] Blicher, S. S.: Kjeltringliv. Side 235-59 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1e] Senere udgave: Kjelstringliv. Side 28-50
1871 i: Noveller [2a] Senere udgave: Kjæltringliv. Side 1-21
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2p] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 421-46
1895 indgår i: Røverhistorier [c] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 75-98
1898 i: Udvalgte Noveller [1l] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 403-26
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [l] Senere udgave: Kjeltringsliv. Side 303-20
1904 i: Udvalgte Værker [2i] Senere udgave: Keltringliv. Side 311-27
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s227] Senere udgave: Keltringliv. Side [227]-42
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [b] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 43-65
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [b] Senere udgave: Kjeltringsliv. Side 50-73
1924 i: Samlede Skrifter [14s203] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 203-
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [j] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 254-71
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [g] Senere udgave: Kjeltringliv. Side 169-85
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note om handlingen Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 10, juni 1829, side 410-33.

[1i] Blicher, S. S.: Himmelbjerget. Side 259-90 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1f] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 51-81
1871 i: Noveller [2f] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 144-71
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3a] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 1-36
1898 i: Udvalgte Noveller [1m] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 427-60
1898 indgår i: Juleferierne [c] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 169-202
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [o] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 413-36
1904 i: Udvalgte Værker [1o] Senere udgave: Himmelbjærget. Side 383-406
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s278] Senere udgave: Himmelbjerget. Side [278]-99
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [d] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 147-77
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [k] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 272-96
1927 i: Samlede Skrifter [18s156] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 156-189
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [e] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 126-150
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [i] Senere udgave: Himmelbjerget. Side 241-61
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side [291]: Rettelser.

[2a] Blicher, S. S.: Telse. Side 1-85 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4b] Senere udgave: Telse. Side 1-85
1871 i: Noveller [2b] Senere udgave: Telse. Side 22-94
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2q] Senere udgave: Telse. Side 447-535
1895 indgår i: Telse [a] Senere udgave: Telse. Side 7-93
1895 Senere udgave: Telse og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 238 sider
1898 i: Udvalgte Noveller [2a] Senere udgave: Telse. Side 1-87
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [m] Senere udgave: Telse. Side 323-82
1902 Senere udgave: Telse. Illustreret af Carl Thomsen. ♦ Kbh., Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902. 112 sider, illustreret
1904 i: Udvalgte Værker [1n] Senere udgave: Telse. Side 321-80
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [c] Senere udgave: Telse. Side 66-146
1905 indgår i: Noveller og Skitser [a] Senere udgave: Telse. Side 3-72
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s310] Senere udgave: Telse. Fortælling fra Ditmarskerkrigen. Side [310]-68
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [c] Senere udgave: Telse. Side 74-162
1925 i: Samlede Skrifter [15s012] Senere udgave: Telse. Side 12-100
1927 indgår i: Telse [a] Senere udgave: Telse. Side 5-69
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [h] Senere udgave: Telse. Side 187-239
1946 Senere udgave: Telse. [Illustreret af Stig Aagesen]. København, Forlaget Forum, 1946. 153 sider. (Forums Miniature-Bibliotek)
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 11, juli 1829, side 73-114, august 1829, side 191-233.

[2b] Blicher, S. S.: Sildig Opvaagnen. Side 85-116 (1833, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6e] Senere udgave: Sildig Opvaagnen. Side 141-71
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2a] Senere udgave: Sildig opvaagnen. Side 1-33
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [b] Senere udgave: Sildig Opvaagnen. Side 27-59
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s179] Senere udgave: Sildig Opvaagnen. Side [179]-99
1923 i: Samlede Skrifter [12s026] Senere udgave: Sildig Opvaagnen
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 5, marts 1828, side 227-58.

[2c] Blicher, S. S.: Jordbärret. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 117-33 (1833, novelle(r))
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [c] Senere udgave: Jordbærret. Side 68-85
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s334] Senere udgave: Jordbærret. Side [334]-45
1923 i: Samlede Skrifter [12s179] Senere udgave: Jordbærret
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 7, juli 1828, side 36-52.

[2d] Blicher, S. S.: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2e] Senere udgave: Præsten i Vejlbye. Side 105-45
1866 indgår i: Tre Fortællinger [b] Senere udgave: Præsten i Vejlbye. Side 15-55
1871 i: Noveller [1n] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 330-66
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2o] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 375-420
1890 Senere udgave: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. ♦ [ca. 1890]. 55 sider
1895 indgår i: Præstehistorier [d] Senere udgave: Præsten i Vejlbye. Side 49-94
1898 i: Udvalgte Noveller [1k] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 359-402
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [k] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 269-300
1904 i: Udvalgte Værker [1m] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 287-317
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s196] Senere udgave: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tillige med tvende Optegnelser af Præsten i Aalsø). Side [196]-225
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s101] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 101-60
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [a] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 1-42
1907 Senere udgave: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. ♦ Kjøbenhavn, Bibliotek for alles Forlag, 1907. 32 sider. (Bibliotek for alle, No. 1)
1908 Senere udgave: Præsten i Vejlby. ♦ Kbh., i Kommission hos Tillge's Boghandel, 1908. 35 sider. (Det Danske Gabelsberger Stenograf-Selskabs Skrift)
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [a] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 5-49
1918 Senere udgave: Præsten i Vejlbye. En Criminalhistorie. Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Christensen, 1918. 75 sider
1923 Senere udgave: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog tillige med to Optegnelser af Præsten i Aalsø. ♦ København, Kunstforlaget Danmark, 1923. 62 sider. (Danmarks-Biblioteket)
1924 i: Samlede Skrifter [14s155] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 155-200
1926 indgår i: Jydske Noveller [d] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 105-43
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [i] Senere udgave: Præsten i Vejlby. Side 221-53
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [d] Senere udgave: Præsten i Vejlbye. Side 92-125
1932 Senere udgave: Præsten i Vejlbye. En Criminalhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Svend Norrild. 2. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1932. 51 sider
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [f] Senere udgave: Præsten i Vejlbye. Side 141-67
1945 Senere udgave: La pastro en Vejlbye. Kriminalrakonto. El la taglibro de la distrikta jugisto Erik Sørensen, kun du notoj de la pastro en Aalsøe. El la dana tradukis Aage Hunderup Petersen. ♦ Odense, Eget forlag, 1945. 47 sider
1948 Senere udgave: Præsten i Vejlbye. En Criminalhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Svend Norrild. 3. Udgave. Fotografisk Optr. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1948. 51 sider
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 10, maj 1829, side 263-304, med undtertitlen: En Criminalhistorie: af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe.

[2e] Blicher, S. S.: Den svenske Major. Side 176-92 (1833, novelle(r))
1837 indgår i antologien: Freia [c] Senere udgave: Den svenske Major. Original Fortælling
1846 i: Gamle og nye Noveller [2b] Senere udgave: Den svenske Major. Side 1-15
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2g] Senere udgave: Den svenske Major. Side 173-90
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [h] Senere udgave: Den svenske Major. Side 203-220
1904 i: Udvalgte Værker [1j] Senere udgave: Den svenske Major. Side 231-41
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s251] Senere udgave: Den svenske Major. Side [251]-61
1924 i: Samlede Skrifter [13s086] Senere udgave: Den svenske Major
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 7, september 1828, side 336-51.

[2f] Blicher, S. S.: Stakkels Louis! Side 192-229 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [5g] Senere udgave: Stakkels Louis. Side 208-43
1871 i: Noveller [1e] Senere udgave: Stakkels Louis. Side 100-30
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1q] Senere udgave: Stakkels Louis. Side 425-63
1898 i: Udvalgte Noveller [1f] Senere udgave: Stakkels Louis. Side 188-224
1898 indgår i: Spanioler og Franskmænd [b] Senere udgave: Stakkels Louis! Side 27-65
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s107] Senere udgave: Stakkels Louis. Side [107]-30
1922 i: Samlede Skrifter [10s160] Senere udgave: Stakkels Louis!
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [d] Senere udgave: Stakkels Louis. Side 89-117
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 3, september 1827, side 274-311.

[2g] Blicher, S. S.: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1g] Senere udgave: Skibsjournal. Side 82-104
1871 i: Noveller [1m] Senere udgave: Skibsjournal. Side 310-29
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2n] Senere udgave: Skibsjournal. Side 349-74
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [d] Senere udgave: Skibsjournal. Side 86-109
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [j] Senere udgave: Skibsjournal. Side 247-65
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s367] Senere udgave: Peer Spillemands Skibsjournal. (Holdt paa en Sørejse fra København til Aalborg). Side [367]-83
1924 i: Samlede Skrifter [14s124] Senere udgave: Peer Spillemands Skibsjournal. Side 124-148
1957 indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s301] Senere udgave: Peter Spillemands skibsjournal. (Holdt på en sørejse fra København til Ålborg). Side 301-16
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 10, april 1829, side 68-91, med titlen: Peer Spillemands Skibsjournal. Holden paa en Søreise fra Kjøbenhavn til Aalborg.

[2h] Blicher, S. S.: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4e] Senere udgave: Eva. Side 142-72
1871 i: Noveller [1g] Senere udgave: Eva. Side 171-97
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2c] Senere udgave: Eva. Side 63-96
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [b] Senere udgave: Eva. Side 36-67
1898 i: Udvalgte Noveller [1h] Senere udgave: Eva. Side 274-305
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [g] Senere udgave: Eva. Side 177-99
1904 i: Udvalgte Værker [1h] Senere udgave: Eva. Side 185-206
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s312] Senere udgave: Eva. Side [312]-32
1923 i: Samlede Skrifter [12s141] Senere udgave: Eva
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [f] Senere udgave: Eva. Side 157-80
1945 Senere udgave: Eva. Tegninger af Georg Poulsen. ♦ [Odense], Flensteds Forlag, 1945. 58 sider, illustreret. (Flensteds smaa Gavebøger, 1)
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 6, juni 1828, side 313-44, med undertitlen: Org. Fortælling. En Erindring fra mit sidste Ophold i Kjøbenhavn, mine Venner derovre venligst tilegnet [signeret P. Sp.].

[2i] Blicher, S. S.: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1h] Senere udgave: Eremitten ved Grenaae. Side 105-23
1871 i: Noveller [2g] Senere udgave: Eremitten ved Grenaa. Side 172-88
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3b] Senere udgave: Eremitten ved Grenaa. Side 37-57
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [a] Senere udgave: Eremitten ved Grenaa. Side 5-25
1904 i: Udvalgte Værker [2b] Senere udgave: Eremitten ved Grenaa. Side 61-73
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s428] Senere udgave: Eremitten ved Grenaa. Ulykkesprofeten. Side [428]-40
1927 i: Samlede Skrifter [18s190] Senere udgave: Eremitten ved Grenaae. Side 190-

[3a] Blicher, S. S.: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2c] Senere udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 16-84
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1r] Senere udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 465-540
1895 indgår i: Telse [c] Senere udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 137-210
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s131] Senere udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side [131]-78
1923 i: Samlede Skrifter [11s004] Senere udgave: Den sachsiske Bondekrig
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 4, oktober 1827, side 3-43 og november 1827, side 131-64.

[3b] Blicher, S. S.: Kjerlighed i Syden. Side 75-126 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [5c] Senere udgave: Kjerlighed i Syden. Side 58-109
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1j] Senere udgave: Kjærlighed i Syden. Side 151-204
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [a] Senere udgave: Kjærlighed i Syden. Side 7-58
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s034] Senere udgave: Kærlighed i Syden. Side [34]-68
1921 i: Samlede Skrifter [8s060] Senere udgave: Kjærlighed i Syden
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 1, februar 1827, side 119-43 og marts 1827, side 248-73, med titlen: Jordskjælvet i Messina.

[3c] Blicher, S. S.: Falddören. Side 127-49 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4d] Senere udgave: Falddøren. Side 119-41
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2l] Senere udgave: Falddøren. Side 299-323
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [c] Senere udgave: Falddøren. Side 85-107
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s294] Senere udgave: Falddøren. Side [294]-309
1924 i: Samlede Skrifter [14s062] Senere udgave: Falddøren. Side 62-85
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 9, februar 1829, side 117-39, med undertitlen: Omarbejdelse [af et skotsk sagn: Glenzowan].

[3d] Blicher, S. S.: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3d] Senere udgave: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 104-32
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2f] Senere udgave: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 141-71
1898 indgår i: Spanioler og Franskmænd [c] Senere udgave: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 67-97
1904 i: Udvalgte Værker [1i] Senere udgave: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 209-28
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s232] Senere udgave: De døve Mand og den blinde Kone. Side [232]-50
1924 i: Samlede Skrifter [13s056] Senere udgave: Den døve Mand og den blinde Kone
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 7, september 1828, side 243-71.

[3e] Blicher, S. S.: Urtepotten. Side 178-208 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2g] Senere udgave: Urtepotten. Side 168-96
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1p] Senere udgave: Urtepotten. Side 391-423
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [f] Senere udgave: Urtepotten. Side 163-93
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s086] Senere udgave: Urtepotten. Side [86]-105
1922 i: Samlede Skrifter [10s123] Senere udgave: Urtepotten
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 3, august 1827, side 131-160.

[3f] Blicher, S. S.: Fiore og Fioretta. Side 209-28 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2d] Senere udgave: Fiore og Fioretta. Side 85-104
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2e] Senere udgave: Fiore og Fioretta. Side 117-39
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [b] Senere udgave: Fiore og Fioretta. Side 61-81
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s218] Senere udgave: Fiore og Fioretta. Side [218]-31
1924 i: Samlede Skrifter [13s029] Senere udgave: Fiore og Fioretta
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 7, august 1828, side 159-78.
 note til titel Note til titlen side 209: "Flos og Blankflos," en Digtning fra Middelalderen, i den nedertydske Mundart, siden omarbeidet af Büsching paa højtydske Vers, er lagt til Grund for nærværende Novelle.

[3g] Blicher, S. S.: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3b] Senere udgave: Rodiserinden. Side 1-26
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2b] Senere udgave: Rodiserinden. Side 35-62
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [d] Senere udgave: Rodiserinden. Side 111-36
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s200] Senere udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side [200]-17
1923 i: Samlede Skrifter [12s087] Senere udgave: Rodiserinden
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig publiceret i: Nordlyset, bind 6, maj 1828, side 118-42.

[3h] Blicher, S. S.: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2h] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 197-225
1871 i: Noveller [1h] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 198-223
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2h] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 191-223
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [a] Senere udgave: Ak! hvor forandret! Side 7-35
1898 i: Udvalgte Noveller [1i] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 306-36
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [h] Senere udgave: Ak, hvor forandret. Side 203-24
1904 i: Udvalgte Værker [1k] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 245-66
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s346] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side [346]-66
1924 i: Samlede Skrifter [13s123] Senere udgave: Ak! hvor forandret
1926 indgår i: Jydske Noveller [b] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 35-62
1927 indgår i: En Landsbydegns Dagbog [g] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 181-203
1928 indgår i antologien: Danske Fortællinger [c] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 69-91
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [d] Senere udgave: Ak! hvor forandret. Side 105-23
1956 indgår i: Udvalgte Noveller [s139] Senere udgave: Ak! hvor forandret! (1828). Side [139]-75
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 8, oktober 1828, side 7-37.

[3i] Blicher, S. S.: Fire Perioder. Side 285-308 (1833, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2f] Senere udgave: Fire Perioder. Side 146-67
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2i] Senere udgave: Fire Perioder. Side 225-50
1898 indgår i: Ravnen [h] Senere udgave: Fire Perioder. Side 149-72
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s262] Senere udgave: Fire Perioder. Side [262]-78
1924 i: Samlede Skrifter [13s194] Senere udgave: Fire Perioder
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 8, december 1828, side 252-74.
 note til titel Side 308: Trykfeil.

[4a] Blicher, S. S.: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18 (1834, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7e] Senere udgave: Gyldholm. Side 229-46
1871 i: Noveller [1c] Senere udgave: Gyldholm. Side 36-51
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1l] Senere udgave: Gyldholm. Side 233-53
1895 indgår i: Herregaardshistorier [b] Senere udgave: Gyldholm. Side 61-81
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [c] Senere udgave: Gyldholm. Side 49-61
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s079] Senere udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side [79]-90
1921 i: Samlede Skrifter [8s164] Senere udgave: Gyldholm
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 2, april 1827, side 2-20.

[4b] Blicher, S. S.: Letacq. Side 19-87 (1834, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3e] Senere udgave: Letacq. Side 133-200
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2t] Senere udgave: Letacq. Side 591-661
1898 indgår i: Spanioler og Franskmænd [d] Senere udgave: Letacq. Side 99-169
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s369] Senere udgave: Letacq. Side [369]-415
1925 i: Samlede Skrifter [15s132] Senere udgave: Letacq. Side 132-203
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt [dog ikke slutningen] i: Nordlyset, bind 12, oktober 1829, side 86-95, november 1829, side 202-34 og december 1829, side 314-34.

[4c] Blicher, S. S.: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124 (1834, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6d] Senere udgave: Hævnen. Side 103-40
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3c] Senere udgave: Hævnen. Side 59-98
1895 indgår i: Telse [b] Senere udgave: Hævnen. Side 97-134
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s441] Senere udgave: Hævnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side [441]-66
1927 i: Samlede Skrifter [19s007] Senere udgave: Hævnen. Side 7-44

[4d] Blicher, S. S.: Juleferierne. Side 124-200 (1834, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3c] Senere udgave: Juleferierne. Side 27-103
1871 i: Noveller [2h] Senere udgave: Juleferierne. Side 189-254
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3d] Senere udgave: Juleferierne. Side 99-178
1891 Senere udgave: Juleferierne og Høstferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. Noveller. ♦ København, A. Reitzels Forlag, 1891. 136 sider. (Danske Forfattere, Nr. 21-22)
1898 i: Udvalgte Noveller [2b] Senere udgave: Juleferierne. Side 88-165
1898 Senere udgave: Juleferierne og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, Reitzelske Afdeling, 1898. 202 sider
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [p] Senere udgave: Juleferierne. Side 439-94
1904 i: Udvalgte Værker [2a] Senere udgave: Juleferierne. Side 5-58
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s301] Senere udgave: Juleferierne. (Af en gammel Skolemands Erindringer). Side [301]-52
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [e] Senere udgave: Juleferierne. Side 178-250
1915 indgår i: Udvalgte Noveller II [a] Senere udgave: Juleferierne. Side 7-79
1917 Senere udgave: Juleferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. 1834. ♦ København, Andr. Fred. Høst & Søn, 1917. 126 sider, illustreret
1927 indgår i: Telse [b] Senere udgave: Juleferierne. Side 70-127
1927 i: Samlede Skrifter [19s045] Senere udgave: Juleferierne. Side 45-122
1928 Senere udgave: Juleferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. [Dekorativ Udstyrelse af H. Bonde]. ♦ [København], Bianco Lunos Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], [1928]. 92 sider
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [j] Senere udgave: Juleferierne. Side 263-309

[4e] Blicher, S. S.: Leonore. Begivenheden er taget af Bakers Inquisitionshistorie, der udkom for noget over hundrede Aar siden, og seer ud, som Sandhed. Side 200-22 (1834, novelle(r))
baseret på værk af J. Baker (sprog: engelsk)
1847 i: Gamle og nye Noveller [6f] Senere udgave: Leonore. Side 172-93
1871 Senere udgave: En sandfærdig Historie om Inquisitionen i Spanien. En ung Piges sørgelige Hændelser. ♦ Frederiksberg, J. Buchler, [1871]. 24 sider
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3e] Senere udgave: Leonore. Side 170-203
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [g] Senere udgave: Leonore. Side 197-219
1921 i: Samlede Skrifter [7s108] Senere udgave: Donna Leonora
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 27 (1825), side 11-35, med titlen: Donna Leonora. Et sandfærdigt Bidrag til den spanske Inqvisitions Historie, fortalt af hende selv.
 url Efter: J. Baker: The history of the Inquisition... 1734, side 394-406, fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[4f] Blicher, S. S.: Krybeskytten. Side 222-48 (1834, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7c] Senere udgave: Krybeskytten. Side 55-79
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1k] Senere udgave: Krybeskytten. Side 205-32
1895 indgår i: Telse [d] Senere udgave: Krybeskytten. Side 213-38
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s069] Senere udgave: Krybskytten. Side [69]-85
1921 i: Samlede Skrifter [8s132] Senere udgave: Krybeskytten
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 1, marts 1827, side 273-99.

[4g] Blicher, S. S.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74 (1834, novelle(r))
1882 Nøddaaben i: Samlede Noveller og Skizzer [1h] 1. udgave: Nøddaaben. Side 101-08
1846 i: Gamle og nye Noveller [3f] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 201-26
1871 i: Noveller [2j] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 322-45
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3f] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 205-33
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [c] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 99-127
1904 i: Udvalgte Værker [2c] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjærg. Side 77-95
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s355] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side [355]-72
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [f] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 251-77
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [d] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 163-89
1927 i: Samlede Skrifter [19s123] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 123-49
kollaps Noter
 note til titel Heri indgår som et afsnit den tidligere selvstændigt trykte novelle (Læsefrugter, bind 26 (1824), side 18-24): Nøddaaben.

[5a] Blicher, St. St.: Abeilard og Heloise. Side 1-42 (1836, novelle(r))
af Alexander Pope (1688-1744, sprog: engelsk)
1818 1. udgave: Abeilard og Heloise. ♦ Kjøbenhavn, Boas Brünnich, 1818. 60 sider

[5b] Blicher, St. St.: Marie. Side 42-65 (1836, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6i] Senere udgave: Marie. Side 234-55
1871 i: Noveller [2k] Senere udgave: Marie. Side 346-64
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3g] Senere udgave: Marie. Side 235-58
1883 i: Hovedværker i den danske Literatur [1s387] Senere udgave: Marie. Side 387-99
1895 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [b] Senere udgave: Marie. Side 161-84
1898 i: Udvalgte Noveller [2c] Senere udgave: Marie. Side 166-87
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [q] Senere udgave: Marie. Side 497-513
1904 i: Udvalgte Værker [2d] Senere udgave: Marie. Side 99-114
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s374] Senere udgave: Marie. En Erindring fra Vesterhavet. Side [374]-88
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s261] Senere udgave: Marie. Side 261-92
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [g] Senere udgave: Marie. Side 278-98
1908 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [b] Senere udgave: Marie. Side 155-73
1911 indgår i: Udvalgte Noveller [b] Senere udgave: Marie. Side 53-74
1927 indgår i: Telse [c] Senere udgave: Marie. Side 128-44
1927 i: Samlede Skrifter [19s181] Senere udgave: Marie. Side 181-
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [k] Senere udgave: Marie. Side 311-23

[5c] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214 (1836, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7d] Senere udgave: Fjorden Dage i Jylland. Side 80-228
1871 i: Noveller [3a] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 1-128
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3h] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 259-413
1891 Senere udgave: Fjorden Dage i Jylland. Novelle. ♦ København, C.A. Reitzels Forlag, 1891. 132 sider. (Danske Forfattere, Nr. 13-14)
1895 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [a] Senere udgave: Fjorden Dage i Jylland. Side 5-159
1898 i: Udvalgte Noveller [2d] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 188-340
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [r] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 515-619
1904 i: Udvalgte Værker [2e] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 117-21
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s391] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side [391]-492
1908 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [a] Senere udgave: Fjorden Dage i Jylland. Side 7-149
1926 indgår i: Jydske Noveller [e] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 143-274
1927 indgår i: Telse [d] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 145-258
1928 i: Samlede Skrifter [20s001] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 1-156
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [l] Senere udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 325-415

[5d] Blicher, St. St.: Maria de Carmo. Side 215-36 (1836, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8a] Senere udgave: Maria de Carmo. Omarbejdet efter det Engelske. Side 3-23
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2j] Senere udgave: Maria de Carmo. Side 251-74
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [e] Senere udgave: Maria de Carmo. Side 139-60
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s279] Senere udgave: Maria de Carmo. Side [279]-93
1924 i: Samlede Skrifter [14s001] Senere udgave: Maria de Carmo. Side 1-24
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 8, december 1828, side 275-97, med undertitlen: Omarbejdelse: Udaf the english fire side upon the banks of the Rhine, for 1829.
 note til titel Note til titlen side 215: Omarbejdet efter det Engelske.
 note til titel Trykt på engelsk i: The English fireside upon the banks of the Rhine [Almanack for 1829], 1829.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Google Books, side 292, Story of Maria de Carmo

[6a] Blicher, St. St.: Livø. Side 1-46 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8f] Senere udgave: Livøe. Side 108-47
1871 i: Noveller [3g] Senere udgave: Livø. Side 235-69
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s057] Senere udgave: Livø. Side 57-100
1895 indgår i: Herregaardshistorier [f] Senere udgave: Livø. Side 157-200
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s106] Senere udgave: Livø. Side [106]-33
1931 i: Samlede Skrifter [28s011] Senere udgave: Livø

[6b] Blicher, St. St.: Kjeresterier i Vesterjylland. I Billedrække. Side 47-62 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s103] Senere udgave: Kjæresterier i Vesterjylland. Side 103-14
1898 indgår i: Ravnen [b] Senere udgave: Kjæresterier i Vesterjylland. Side 29-
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s134] Senere udgave: Kæresterier i Vesterjylland. Side [134]-41
1931 i: Samlede Skrifter [28s055] Senere udgave: Kjeresterier i Vesterjylland

[6c] Blicher, St. St.: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8g] Senere udgave: Kjærlighed på Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgiven af St. St. Blicher. Side 148-87
1871 i: Noveller [1i] Senere udgave: Kjærlighed paa Dagvognen. Side 224-58
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s115] Senere udgave: Kjærlighed paa Dagvognen. Side 115-58
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [g] Senere udgave: Kjærlighed paa Dagvognen. Side 168-209
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s102] Senere udgave: Mads Doss. Side [102]-03
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s424] Senere udgave: Kærlighed paa Dagvognen. Meddelt af Peer Spillemand. Og udgivet af S. S. Blicher. Side [424]-51
1931 i: Samlede Skrifter [28s068] Senere udgave: Kjerlighed på Dagvognen

[6d] Blicher, St. St.: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 111-39 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s159] Senere udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 159-85
1895 indgår i: Røverhistorier [e] Senere udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 119-43
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s142] Senere udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side [142]-58
1931 i: Samlede Skrifter [28s112] Senere udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand

[6e] Blicher, St. St.: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53 (1844, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3g] Senere udgave: En Jydsk Mordbrænderhistorie. Side 227-36
1871 i: Noveller [3f] Senere udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 226-34
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s187] Senere udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 187-98
1895 indgår i: Præstehistorier [e] Senere udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 95-106
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s159] Senere udgave: En jysk Mordbrænderhistorie. Side [159]-65
1931 i: Samlede Skrifter [28s138] Senere udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie

[6f] Blicher, St. St.: De danske Træer. Sidestykke til Trækfuglene. [Digtcyklus]. Side 155-82 (1844, digte)
1935 Senere udgave: De danske Træer. En Digtcyklus. Med Tekstrevision og en Indledning af August Gyldenborg. Udgivet af Blicher-Slægtninge. [Vignetterne af Edith Hansen]. ♦ Sorø, Svegårds Boghandels Forlag, 1935. 46 sider, illustreret

[6g] Blicher, St. St.: Fluerne. Side 183-85 (1844, digte)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Næsviis! du paa Listen øverst staaer.

[6h] Blicher, St. St.: Sølvbryllupssang. for Præsten Bjerregaard i Hjermind og hans Lund. Side 185-86 (1844, digte)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Fem og tyve Aar henrandt,.
 note til titel Oprindelig trykt, med et ekstra vers, i: Jyllandsposten, nr. 52 (31-12-1839), side 210-11, som del af artikel med titlen: Hædersmanden J.H. Bjerregaard.

[7a] Blicher, St. St.: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8h] Senere udgave: Fiirkløveret. Side 188-204
1871 i: Noveller [3i] Senere udgave: Firkløveret. Side 285-300
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s199] Senere udgave: Firkløveret. Side 199-218
1898 indgår i: Ravnen [c] Senere udgave: Firkløveret. Side 43-60
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s166] Senere udgave: Firkløveret. Side [166]-77
1931 i: Samlede Skrifter [29s001] Senere udgave: Fiirkløveret

[7b] Blicher, St. St.: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8i] Senere udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 205-21
1871 i: Noveller [3h] Senere udgave: Rødstenen paa Fur. Side 270-84
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s219] Senere udgave: Rødstenen paa Fur. Side 219-38
1895 indgår i: Præstehistorier [f] Senere udgave: Rødstenen paa Fur. Side 107-26
1904 i: Udvalgte Værker [2j] Senere udgave: Rødstenen paa Fur. Side 331-43
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s178] Senere udgave: Rødstenen paa Fur. Side [178]-89
1931 i: Samlede Skrifter [29s019] Senere udgave: Rødstenen paa Fuur
1974 Senere udgave: Rødstenen paa Fur. Træsnit af Henry Bailum. ♦ Johansens Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1974. 29 sider, illustreret

[7c] Blicher, St. St.: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Fortalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side 45-62 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s239] Senere udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Side 239-56
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [h] Senere udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Side 211-25
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s453] Senere udgave: Min syv og tyvende og sidste Kærlighedshistorie. Forfalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side [453]-63
1931 i: Samlede Skrifter [29s038] Senere udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie

[7d] Blicher, St. St.: Kniplerinden. Side 63-96 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8j] Senere udgave: Kniplerinden. Side 222-49
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s257] Senere udgave: Kniplerinden. Side 257-88
1898 indgår i: Ravnen [d] Senere udgave: Kniplerinden. Side 63-92
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s513] Senere udgave: Kniplerinden. Side [513]-33
1931 i: Samlede Skrifter [29s053] Senere udgave: Kniplerinden

[7e] Blicher, St. St.: En jydsk Røverhistorie, med Mere, hvad dertil hører. Side 97-117 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s289] Senere udgave: En jydsk Røverhistorie. Side 289-307
1895 indgår i: Røverhistorier [f] Senere udgave: En jydsk Røverhistorie. Side 147-63
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s190] Senere udgave: En jysk Røverhistorie. Med mere, hvad dertil hører. Side [190]-201
1931 i: Samlede Skrifter [29s085] Senere udgave: En jydsk Røverhistorie

[7f] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8k] Senere udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peer Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 250-66
1871 i: Noveller [1j] Senere udgave: Kjærlighed i Pinen. Side 259-73
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s309] Senere udgave: Kjærlighed i Pinen. Side 309-28
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [i] Senere udgave: Kjærlighed i Pinen. Side 226-43
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s464] Senere udgave: Kærlighed i Pinen. Fortælling af Peer Spillemand. Verificeret af hans Fætter. Side [464]-75
1931 i: Samlede Skrifter [29s103] Senere udgave: Kjærlighed i Pinen

[7g] Blicher, St. St.: Ravnen. Side 139-62 (1844, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8l] Senere udgave: Ravnen. Side 267-85
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s329] Senere udgave: Ravnen. Side 329-50
1898 indgår i: Ravnen [a] Senere udgave: Ravnen. Side 7-26
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s534] Senere udgave: Ravnen. Side [534]-47
1931 i: Samlede Skrifter [29s120] Senere udgave: Ravnen

[7h] Blicher, St. St.: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side 163-91 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s351] Senere udgave: To paa een Hest. Side 351-75
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [j] Senere udgave: To paa een Hest. Side 245-66
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s476] Senere udgave: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side [476]-90
1931 i: Samlede Skrifter [29s141] Senere udgave: To paa een Hest

[7i] Blicher, St. St.: Gywl. Side 193 (1844, digte)
kollaps Noter
 note til titel Note til titel: Henhørende til den i foregaaende Deel aftrykte Cyclus af danske Træer.
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen, f 1821 (1821-1835)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang, f 1788 (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Blicher, S. S.: Samlede Digte. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1835-36. 1.-2. Bind, 4 + 284 + 8 + 320 sider (1835-36, digte)
Detaljer
kollaps Noter
kollaps Indhold

[2s254] Blicher, S. S.: Det lykkelige Møde. Side 254-74 (1836, dramatik)
1921 i: Samlede Skrifter [7s134] Senere udgave: Det lykkelige Møde
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig tryk i: Læsefrugter, bind 28 (1825), side 97-114, med undertitlen: En Morgenscene af S. S. Blicher (Theaterstykke i 4 Optrin).
 Bog (oversætter) Goldsmith, Oliver: Præsten i Wakefield. En Fortælling, skreven i hans eget Navn. Fordansket af S. S. Blicher. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1837. 328 sider (1837, roman) EMP 640 BDsupp:sp828
del af: Nordlyset
del af: Verdens-romanen
serietitel: Gallerie for fremmede Classikere, 1852
Detaljer
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
1779 1. udgave: Landsbypræsten af Wakefield. En Fortelling som han selv skal have skreven. Oversat af det Engelske ved Paul Danckel Bast. ♦ Kbh., 1779. x + 370 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-4: Forerindring til den danske Oversættelse [signeret S.S. Blicher].
 note til oversat titel Samlet og revideret udgave af den danske oversættelse, der oprindelig blev publiceret over flere numre i: Nordlyset, 1827, bind 2, side 20-53 (april), side 163-97 (maj), side 283-321 (juni), bind 3, side 63-107 (juli), side 161-210 (august), side 244-73 (september).
 note om oplag Andet Oplag, 1852. 282 sider.
 note til oversat titel Også udsendt som bind [1852] af Gallerie for fremmede Classikere.
 Bog Blicher: [indgår i antologien: Freia [c]] Den svenske Major. Original Fortælling (1837, novelle(r)) EMP 27 👓
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92
 Bog Blicher, S. S.: Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverige i Aaret 1836. ♦ Randers, Fr. Smiths Forlag, 1837. 64 sider (1837, digte) BDsupp:sp773
Detaljer
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s081] Senere udgave: Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverrig i Aaret 1836. [Digte]. Side 81-124
1928 i: Samlede Skrifter [20s178] Senere udgave: Svithiod. Side 178-216
kollaps Noter
 note til forfatter Forfatternavnet er på smudstitelblad anført som: St. St. Blicher.
 note til titel Titlen er på smudstitelblad anført som: Svithiod.
 Bog Blicher, S. S.: En ganske ny Vise om en Kroermand og hans Søn,. ♦ Randers, Boghandler Smith, [1838]. 8 sider (1838, digte)
Detaljer
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s221] Senere udgave: En ganske ny Vise om en Kroermand og hans Søn. (Synges som Niels Ebbesens Vise). [Digt]. Side 221-25
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Jyllandsposten, 1. årgang, nr. 50 (10-12-1838), side 197.
 note til titel lagt af St. St. Blicher. Synges som Niels Ebbesens Vise. Andet Oplag. ♦ Randers, forlagt af N. Schmidt, 1865. 8 sider.
 Tekster antologi: Klubvisebog. En Samling af de bedste ældre og nyere Selskabssange, tilligemed et antal nye tildeels skrevne til politiske Toaster. Ansvarlig Udgiver J. P. Grüne. ♦ Kjøbenhavn, Reitzel, 1838. 512 sider (1838)
udgiver: J.P. Grüne (1805-1878)
af Chr. Winther (1796-1876)
 Bog (digte) antologi: Nytaarsgave for 1838. Udgivet af L. F. Kruse. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, 1838. 160 sider (1838) 👓
originaltitel: Der Freund in der Noth, 1775
del af: Læsefrugter
del af: Harpen
del af: Harpen
Detaljer
udgiver: L.F. Kruse (1794-1841)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af M.N. Schmidth (1801-1840)
digte af Anonym
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
andet: Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johan Moses Georg Hollard Nielsen (1804-1870)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Ludwig Uhland (1787-1862, sprog: tysk)
digte af Pseudonym og undersøges
andet: Thomas Moore (1779-1852, sprog: engelsk)
digte af A.P. Liunge (1798-1879)
digte af Carl Emil Høxbroe (1809-1847)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
andet: Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809, sprog: tysk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Adelbert von Chamisso (1781-1838, sprog: tysk)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Sophia Voigt (f. 1799)
andet: Gotthelf Wilhelm Christoph Starke (1762-1830, sprog: tysk)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
kollaps Noter
 note til titel 2 upagineret sider: Til Læseren [digt, signeret Udgiveren].
 note til titel Indhold: Digte: Ewald: Haab og Erindring. Fredr. Sneedorff Birch: De fire Ædelsteene. [Anonym:] Religionen. Ungdoms Drømme. Den 14de October. Til Julie. Michael Schmidt [ie: Schmidth]: K. L. Rahbeck, 1831. [Anonym]: Botanikeren (Frit efter Johan M. Vogl). F. Høegh-Guldberg: Velsignelse. Chr. Winther: Musiken. F. Schaldemose: Menneskets Skytsaander. ff: Ilden (Efter Tegnèr). Schack Staffeldt: Det Uopnaaelige. Hollard-Nielsen: Regnbuen (Skrevet efter Læsningen af Øhlenschlägers Verk). H.C.W.: Digtekunstens Aand. Adam Leo: Tidens Alvorg (Efter Ludvig Uhland). A.P. Liunge: Efter Fraværelsen (Af Th. Moore). S.S. Blicher: Til en haabefuld men tungsindig Yngling. Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Sneegraven. Schack Staffeldt: Den græske Blomsterpige. S.S. Blicher: Hymne efter en Sygdom. J.L. Heiberg: Epilog (Fremsagt af Hr. Instructeur Nielsen den 30 Juni 1831). Claudius Rosenhoff: Rübezahl. S.S. Blicher: Venner i Nød (Frit efter Pheffel [ie: Pfeffel]). H.C. Andersen: Underlige Drømme. Chr. Winther: Maanen og dens Moder (Ideen laant). Emil [ie: Carl Emil Høxbroe]: Ung Hakons Knæsætning (Et Dræpling). H.C. Andersen: Tiggeren og hans Hund (Efter Adalbert v. Chamisse) Haste: Brev til en fraværende Søn (paa hans Confirmationsdag fra hans Moder). X...: Venskab. F.J. Hansen: Andagt i Naturen. X...: Med en Knop af en Passionsblomst. Helmina [ie: Sophie Voigt]: Den evige Lampe. [Anonym]: Til hvem der vil. R. Claudius [ie: C. Rosenhoff]: Fortid og Nutid. [Anonym]: Bagtalelsen (Efter Starke). B.S. Ingemann: Skjalden og Tiderne.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 note til titel Til en haabefuld men tungsindig Yngling, oprindelig trykt i Læsefrugter, bind 9, 1820, side 220-23.
 note til oversat titel Venner i Nød, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr. 14 (5-4-1822), side 105-06.
 note til titel Hymne, efter en Sygdom, oprindelig trykt i Harpen, 3. årgang, nr 16 (19-4-1822), side 121.
kollaps Indhold

[s085] Brachmann, Louise: Duen. Fortælling. Side 85-98 (1838, novelle(r))
af Louise Brachmann (1777-1822, sprog: tysk)
oversat af Anonym

[s099] Wolff, O. L. B.: Landsbyeskolemester Cyrillus Spangenbecks Autobiograhie. Humoreske. Side [99]-112 (1838, novelle(r))
originaltitel: Autobiographie des Dorfschulmesiters Cyrillus Spangenbeck, 1831
af Oskar Ludwig Bernhard Wolff (1799-1851, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Udgivet på tysk i samlingen: Herbstzeitlosen. Erzählungen und Novellen von O.L.B. Wolff. Leipzig, 1831.

[s113] Baczko, von: Ypperstepræsten i Modaba. Malerie. Side [113]-22 (1838, novelle(r))
originaltitel: Der Oberpriester zu Modaba, 1811
af Ludwig von Baczko (1756-1823, sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt på tysk i samlingen: Nachtviolen. Leipzig, 1811.
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Google Books

[s123] Sze, G.: Brødrene. Fortælling. Side [123]-36 (1838, novelle(r))
af G. Sze (sprog: ukendt)
oversat af Anonym
 Bog Blicher, S. S.: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider (1838, digte) BDsupp:sp773
Detaljer
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s177] Senere udgave: Trækfuglene. Naturconcert. [Digt]. Side 177-221
1895 Senere udgave: Trækfuglene. Naturconcert. Illustrationerne af Knud Larsen. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1894. 185 sider, illustrationer
1914 Senere udgave: Trækfuglene. Naturkoncert. Med træsnit af Johannes Larsen. ♦ Helsingør, Den Danske Radeerforening, 1914. 77 sider, illustreret
1918 Senere udgave: Trækfuglene. Naturkoncert. Indledning og Oplysninger af Carl Dumreicher. Tegninger af Knud Kyhn. ♦ København, M.P. Madsens Boghandel, 1918. xvi + 76 sider, illustreret
1918 Senere udgave: Trækfuglene. ♦ København, Vilhelm Prior, 1918. 85 sider
1922 indgår i: Naturkoncert [a] Senere udgave: Trækfuglene. Side 13-59
1923 Senere udgave: Trækfuglene. [2. Udgave]. ♦ København, Vilhelm Prior, 1923. 84 sider. (Minerva)
1927 Senere udgave: Trækfuglene. [3. Udgave]. ♦ København, Vilhelm Prior, 1927. 84 sider. Pris: kr. 3,75. ("Minerva")
1928 i: Samlede Skrifter [21s098] Senere udgave: Trækfuglene. Side 98-136
1931 Senere udgave: Trækfuglene og andre Digte. I Udvalg med Forord af Chr. Rimestad. ♦ København, Carl Larsens Forlag, [1931]. 159 sider. (Guldbøgerne. Dansk Ruskindsserie)
1944 [Uddrag] indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s006] Senere udgave: Ouverture
1944 [Uddrag] indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s021] Senere udgave: Sælsorten
1947 indgår i antologien: Dianas Sange [s017] Senere udgave: Sneppen
1949 Senere udgave: Det er hvidt her ude. Ouverture til "Trækfuglene". Med Tegninger af Henry Bailum. ♦ Holstebro, Vestjydsk Trykkeri, 1949. 6 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1864. 50 sider.
 Bog Blicher, St. St.: Kornmodn. ♦ Randers, Forfatterens Forlag, 1839. 127 sider (1839, novelle(r)) BDsupp:sp808
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Maskeraden. Side 1-25 (1839, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6b] Senere udgave: Maskeraden. Side 1-24
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3i] Senere udgave: Maskeraden. Side 415-40
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [d] Senere udgave: Maskeraden. Side 81-106
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s467] Senere udgave: Maskeraden. Side [467]-83
1929 i: Samlede Skrifter [24s020] Senere udgave: Maskeraden

[b] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48 (1839, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4g] Senere udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 220-40
1871 i: Noveller [2m] Senere udgave: Skytten paa Aunsberg. Side 375-92
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3l] Senere udgave: Skytten paa Aunsberg. Side 491-514
1898 i: Udvalgte Noveller [2e] Senere udgave: Skytten på Aunsberg. Side 341-62
1898 indgår i: Spanioler og Franskmænd [f] Senere udgave: Skytten paa Aunsberg. Side 187-210
1904 i: Udvalgte Værker [2f] Senere udgave: Skytten paa Aunsberg. Side 225-39
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s509] Senere udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side [509]-23
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [h] Senere udgave: Skytten på Aunsberg. Side 299-318
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [e] Senere udgave: Skytten paa Aunsberg. Side 190-211
1929 i: Samlede Skrifter [24s044] Senere udgave: Skytten paa Aunsbjerg
1973 Senere udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Novelle. Træsnit af Henry Bailum. ♦ Johansens Bogtrykkeri, 1973. 31 sider, illustreret

[c] Blicher, St. St.: Baglænds. Side 49-83 (1839, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4c] Senere udgave: Baglænds. Side 86-118
1871 i: Noveller [2o] Senere udgave: Baglæns. Side 405-32
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3k] Senere udgave: Baglænds. Side 455-90
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [e] Senere udgave: Baglænds. Side 110-43
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [t] Senere udgave: Baglænds. Side 635-58
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s384] Senere udgave: Baglæns. Novelle af Peer Spillemand. Udgivet af S. S. Blicher. Side [384]-406
1929 i: Samlede Skrifter [24s067] Senere udgave: Baglænds
kollaps Noter
 note til titel Et sidestykke til denne med titlen: Forlænds, blev aldrig trykt og manuskriptet er tilsyneladende gået tabt [jævnfør Steen Steensen Blicher's selvbiografi, side 39 i Udvalgte Værker, bind 1, 1982]. Link til ekstern webside adl.dk

[d] Blicher, St. St.: Landsbydoctoren. Side 84-95 (1839, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2i] Senere udgave: Landsbydoctoren. Side 226-35
1871 i: Noveller [2l] Senere udgave: Landsbydoctoren. Side 365-74
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3j] Senere udgave: Landsbydoktoren. Side 441-53
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [e] Senere udgave: Landsbydoktoren. Side 135-47
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [s] Senere udgave: Landsbydoktoren. Side 623-31
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s501] Senere udgave: Landsbydoktoren. Side [501]-08
1929 i: Samlede Skrifter [24s101] Senere udgave: Landsbydoctoren

[e] Blicher, St. St.: Den jydske hvide Dame. Side 96-100 (1839, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [4i] Senere udgave: Den jydske, hvide Dame. Side 259-62
1871 i: Noveller [3b] Senere udgave: Den jydske hvide Dame. Side 129-32
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3m] Senere udgave: Den jydske hvide Dame. Side 515-20
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [d] Senere udgave: Den jydske hvide Dame. Side 129-34
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s524] Senere udgave: Den jydske hvide Dame. Et Portræt, tegnet ad Mortuam. Side [524]-26
1929 i: Samlede Skrifter [24s113] Senere udgave: Den jydske hvide Dam

[f] Blicher, St. St.: Ved Christianssand. Side 101-04 (1839)
[g] Blicher, St. St.: Tale ved Maifesten. Side 105-11 (1839)
[h] Blicher, St. St.: Den 28de Mai 1839. Side 112-13 (1839, digte)
[i] Blicher, St. St.: Hvor der er vakkert i den Præstegaard. Side 114-15 (1839, digte)
[j] Blicher, St. St.: Et dansk Kløverblad. Side 116-20 (1839, digte)
[k] Blicher, St. St.: Tale og Sang på Himmelbjerget, den 1ste i Høstmaaneden 1839. Side 121-25 (1839, digte)
[l] Blicher, St. St.: Natten før Slaget. Værnersang. Side 126-27 (1839, digte)
 Bog Blicher, S. S.: En ny og meget skjøn Folkevise om den modige Bedrift af Fiskeren Henrik Rymkjærs 17-aarige Søn Rasmus Peter, der ved Stige frelse en Gaardmands Søn fra at drukne i Kanalen ved Odense. Uddraget af »Aalborg Stiftstidende« Nr. 131. Udg. af Jac. Behrend. Kbh., 1839 (1839, digte) BDsupp:sp773
 Bog (digte) antologi: Odeum eller: Den lille Declamator. Et Udvalg af yndede, alvorlige og lunefulde Declamationsstykker, comiske Digte m. m. ... Samlet og udgivet af J. C. Richter. ♦ Kjøbenhavn, 1839-40. 6 bind (1839-41, digte) BDsupp:sp770
Detaljer
udgiver: J.C. Richter
1841 Samhørende, fortsættes af (2. del): Supplement til den lille Declamator. Samlet og udgivet af I. C. Richter. ♦ Kjøbenhavn, 1841. 2 Bind, 220 + 220 sider
kollaps Noter
 note til titel Fulde undertitel: Et Udvalg af yndede, alvorlige og lunefulde Declamationsstykker, comiske Digte m. m. passende til behagelig Underholdning saavel for Damer som Herrer, at foredrage i selskabelige Kredse.
 note til titel Hertil findes: Supplement til den lille Declamator, 1841.
 Bog anonym [Blicher, St. St.]: [indgår i antologien: Tidsnornerne [s15-43]] Et Eventyr paa Heden. Side 15-43 (1840)
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58
 Bog Blicher, S. S.: Samlede Noveller og Digte. Supplement-Bind. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1840. 230 sider. (1840, novelle(r)) BDsupp:sp808 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Nyeste Noveller og Digte.
 note til titel 2 upaginerede sider: Rettelser.
kollaps Indhold

[s001] Blicher, S. S.: Høstferierne. Side 1-79 (1840, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6c] Senere udgave: Høstferierne. Side 25-102
1871 i: Noveller [2i] Senere udgave: Høstferierne. Side 255-321
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3n] Senere udgave: Høstferierne. Side 521-602
1891 indgår i: Juleferierne og Høstferierne [b] Senere udgave: Høstferierne. Side 70-136
1898 i: Udvalgte Noveller [2f] Senere udgave: Høstferierne. Side 363-442
1898 indgår i: Juleferierne [b] Senere udgave: Høstferierne. Side 87-166
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [v] Senere udgave: Høstferierne. Side 679-731
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s106] Senere udgave: Ell aa Visti. Side [106]-09
1902 indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s104] Senere udgave: Pe' Sywsprings Vihs. Side [104]-05
1904 i: Udvalgte Værker [2g] Senere udgave: Høstferierne. Side 243-96
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s527] Senere udgave: Høstferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. Side 527-79
1915 indgår i: Udvalgte Noveller II [b] Senere udgave: Høstferierne. [Uddrag]. Side 80-125
1921 i: Samlede Skrifter [8s044] Senere udgave: En Aften-Underholdning på Dagbjerg Dos
1929 i: Samlede Skrifter [24s124] Senere udgave: Høstferierne
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Består af delene: Gamle Bekjendtere. Nye Ansigter. Pe' Syvspring. Oles Levnetsløb. Fuldmægtigen. Duellen. Slutningen af Oles Levnetsløb. En Skibspræken paa Landet. Høstgildet.
 note til titel Heri indarbejdet den tidligere selvstændigt trykte novelle: En Aften-Underholdning paa Daubjerg Dos, oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 1, januar 1827, side 102-07.

[s079] Blicher, S. S.: Brage og Idun. [Digt]. Side 79-80 (1840, digte)
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Du som i Odins Kæmpeslot.
 note til titel Oprindelig trykt i: Brage og Idun, bind 1, hæfte 1, 1839, side 259-60.

[s081] Blicher, S. S.: Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverrig i Aaret 1836. [Digte]. Side 81-124 (1840, digte)
1837 1. udgave: Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverige i Aaret 1836. ♦ Randers, Fr. Smiths Forlag, 1837. 64 sider

[s124] Blicher, S. S.: Epilog. (Den 28de October 1823). [Digt]. Side 124-25 (1840, digte)
[s125] Blicher, S. S.: Epilog. (Efter en Forestilling for Huusarme i Viborg). [Digt]. Side 125-27 (1840, digte)
[s127] Blicher, S. S.: Prolog. (Paa et Privattheaters Stiftelsesdag). [Digt]. Side 127-28 (1840, digte)
1827 1. udgave: Gefion. Nytaarsgave for 1827, udgiven af Elisa Beyer. ♦ Kjøbenhavn, trykt paa Udgiverens Forlag, [1827]. [10] + 288 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Gefion. Nytaarsgave for 1827. 1828, side 78-79.

[s129] Blicher, S. S.: Prolog. (Til en Forestilling i Skive til Bedste for dem der fryse i Vinteren 1829-30. Foranstaltet af en menneskekjærlig Læge paa hans Sølvbryllupsdag). [Digt]. Side 129-30 (1840, digte)
[s130] Blicher, S. S.: Aaret 1828ves Afsked og Hilsen til det Nye. [Digt]. Side 130-32 (1840, digte)
[s132] Blicher, S. S.: Prolog. (Ved Avisens Slutning d. 31 December 1829). [Digt]. Side 132-33 (1840, digte)
[s133] Blicher, S. S.: Epilog. (Fremsagt ved en Forestilling af hvis Indtægt oprettedes en Bombebøsse i Randers). [Digt]. Side 133-35 (1840, digte)
[s135] Blicher, S. S.: Til Frue Viinholts Fødselsdag. [Digt]. Side 135-37 (1840, digte)
[s137] Blicher, S. S.: Psalmer ved Oldingen Niels Blichers Jordefærd. [Digte]. Side 137-38 (1840, digte)
[s139] Blicher, S. S.: Over en forhaabet Svigersøn. (Den 9de December 1834). [Digt]. Side 139-40 (1840, digte)
[s140] Blicher, S. S.: Psalme ved Agger Kirkes Indvielse 1838. [Digt]. Side 140-41 (1840, digte)
[s142] Blicher, S. S.: Til den jeg mener, Hvem Mange kjende og ligesaa Mange elske. [Digt]. Side 142-44 (1840, digte)
[s144] Blicher, S. S.: Bautasteen over Ole Worm. [Digt]. Side 144-46 (1840, digte)
[s147] Blicher, S. S.: Over en værdig Kone. [Digt]. Side 147 (1840, digte)
[s148] Blicher, S. S.: Hans Brøchner i Elbek. [Digt]. Side 148-49 (1840, digte)
[s149] Blicher, S. S.: Farvel Hans Christian! [Digt]. Side 149-51 (1840, digte)
[s151] Blicher, S. S.: Sophie Amalie. [Digt]. Side 151-53 (1840, digte)
[s154] Blicher, S. S.: Endnu en ganske ny Vise om Tym Sællandsfa'r. [Digt]. Side 154-58 (1840, digte)
[s159] Blicher, S. S.: En Vise om Søeslaget ved Femern. [Digt]. Side 159-61 (1840, digte)
[s162] Blicher, S. S.: En anden ny Vise om en Sømand og en Landmand. (Synges som Hammernes Vise). [Digt]. Side 162-65 (1840, digte)
1924 Senere udgave: Søren Kanne. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Hjorths Tryk, 1924. [10] sider
1949 Senere udgave: Søren Kanne. En Vise om en Sømand og en Landsmand. Illustreret af Fritz Syberg. ♦ København, J.H. Schultz, 1949. [24] sider
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Det blæste en Storm udi Kattegat.
 note til titel Oprindelig trykt i: Randers Avis, nr. 156 (15-11-1838), spalte 5-6, med titlen: En anden ny Vise om en Sømand og en Landmand.
 note til titel Trykt i Brage og Idun, I, 1839 under titlen: Søren Kanne.

[s166] Blicher, S. S.: Peder Lykke. (Dansk Folkevise). [Digt]. Side 166-69 (1840, digte)
[s169] Blicher, S. S.: Ringen. (Omarbejdet efter det Nygræske). [Digt]. Side 169-73 (1840, digte)
[s173] Blicher, S. S.: Dugdraaben. [Digt]. Side 173-74 (1840, digte)
[s175] Blicher, S. S.: Haabet! [Digt]. Side 175-77 (1840, digte)
[s177] Blicher, S. S.: Trækfuglene. Naturconcert. [Digt]. Side 177-221 (1840, digte)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider

[s221] Blicher, S. S.: En ganske ny Vise om en Kroermand og hans Søn. (Synges som Niels Ebbesens Vise). [Digt]. Side 221-25 (1840, digte)
1838 1. udgave: En ganske ny Vise om en Kroermand og hans Søn,. ♦ Randers, Boghandler Smith, [1838]. 8 sider

[s226] Blicher, S. S.: Min Svanesang. [Digt]. Side 226-30 (1840, digte)
1839 1. udgave: Maigave fra Danmarks Digterhave for 1839. Udgivet af J. H. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1839. 152 sider
kollaps Noter
 note til titel Første linie: Længe er det siden jeg var ung.
 note til titel Oprindelig trykt i: Maigave for Danmarks Digterhave for 1839, side 56-60.
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider (1841, digte)
Detaljer
redigeret af Frederik Barfod (1811-1896)
1850 Senere udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54]] Eneste Barn. Side 31-54 (1841, novelle(r))
Detaljer
1843 indgår i antologien: Nye Fortællinger og digte af danske Forfattere [s029] Senere udgave: Eneste Barn. Side 29-54
1846 i: Gamle og nye Noveller [4h] Senere udgave: Eneste Barn. Side 241-52
1871 i: Noveller [3k] Senere udgave: Eneste Barn. Side 334-48
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3q] Senere udgave: Eneste Barn. Side 647-66
1895 indgår i: Herregaardshistorier [e] Senere udgave: Eneste Barn. Side 137-56
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s018] Senere udgave: Eneste Barn. Side [18]-29
1930 i: Samlede Skrifter [26s133] Senere udgave: Eneste Barn
1967 Senere udgave: Eneste Barn. En Novelle. Med Træsnit af Povl Christensen samt et Efterskrift af Jens Kruuse
kollaps Noter
 anmeldelse Erik Harbo: Frøkenen fra Hald, 2008, heri: Baggrund for historien Eneste Barn. Link til ekstern webside http://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A27532497
 Bog (digte) antologi: Eet hundrede lyriske Digte af den danske Litteratur. Samlede og udgivne af Johan Ludvig Heiberg. ♦ Kjøbenhavn, H.J. Bing & Søn, 1842. xvi + 272 sider (1842, digte)
Detaljer
udgiver: Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
kollaps Noter
 note til titel Digte af Staffeldt, Oehlenschläger, J.L. Heiberg, Baggesen, H. Hertz, C. Winther, Bagger, Wilster, Hauch, Paludan-Müller, Blicher, Høegh-Guldberg, H.P. Holst, Grundtvig, Rosenhoff, Ewald, Cl. Frimann, P.M. Møller, Ingemann, Andersen.
 Bog Blicher, St. St.: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider (1842, novelle(r)) 👓
Detaljer
1846 i: Gamle og nye Noveller [5h] Senere udgave: E Bindstouw. Side 244-84
1871 i: Noveller [3d] Senere udgave: E Bindstouw. Side 146-79
1874 [Uddrag] i: "Pluk" [1s029] Senere udgave: Messingjens. Side 29-37
1877 [Uddrag] i: "Pluk" [5s039] Senere udgave: Jens Jensens Krigsbedrifter. Side 39-43
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1o] Senere udgave: Bindestuen. Ordret Gjengivelse som Hjælp til Forstaaelse af Originalen. Side 358-89
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1n] Senere udgave: E Bindstouw. Side 315-57
1882 Senere udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. Oversættelse af P. Hansen. Med Illustrationer af Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1882. vi + 87 sider, illustreret
1885 Senere udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. 6. Oplag
1891 Senere udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. Oversættelse af P. Hansen. Med Oplysninger udgiven af Dansklærerforeningen ved Alfred Ipsen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1891. 82 sider. (Danske Forfattere, Nr. 18)
1895 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [d] Senere udgave: E Bindstouw. Side 209-51
1895 Senere udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. Med Oversættelse af P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 75 sider
1898 i: Udvalgte Noveller [1d] Senere udgave: E Bindstouw. Side 109-51
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [e] Senere udgave: E Bindstouw. Side 105-36
1902 [uddrag] indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s071] Senere udgave: De forunelest Øer i Jens Jensens Lyu, ætter hans øjn Beskryels. Side [71]-74
1902 [uddrag] indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s071] Senere udgave: Faawal Marri. Side [77]-78
1902 [uddrag] indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s079] Senere udgave: Den jænarmed Sældaat. Side [79]-83
1902 E €Bindstouw [Uddrag] indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s084] Senere udgave: Messingjens. Side [84]-91
1902 E €Bindstouw [Uddrag] indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s094] Senere udgave: E Staahkelsmand. Side [94]-101
1902 [uddrag] indgår i antologien: Fræ wor Hjemmen [s092] Senere udgave: Øvli. Side [92]-93
1904 Senere udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. Faksimile udg. ♦ København, 1904. 50 sider
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s295] Senere udgave: E Bindstouw. [i Uddrag]. Side 295-308
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s031] Senere udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jyske Mundarter. Side [31]-57
1908 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [d] Senere udgave: E Bindstouw. Side 199-237
1911 indgår i: Udvalgte Noveller [e] Senere udgave: E Bindstouw. Side 135-75
1922 Senere udgave: E Bindstouw. Særtryk af Udvalgte Noveller. ♦ [København], 1922. 52 sider
1922 i: Samlede Skrifter [10s045] Senere udgave: De forunelest Oer i Jens Jensen Lyu
1922 i: Samlede Skrifter [10s117] Senere udgave: Uolle Vistisens Stryuels hjem fræ Kjøvnhaun te hans kiere Foræller
1927 indgår i: Telse [f] Senere udgave: E Bindstouw. Side 270-304
1935 [Uddrag] Senere udgave: Messingjens. Ved Søren Haugstrup Jesen. ♦ [Aarhus], [Aarhus Stiftsbogtrykkeri], [1935]. [7] sider
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [n] Senere udgave: E Bindstouw. Side 427-58
1942 Senere udgave: E Bindstouw. Med Oversættelse og Kommentar. Udgivet af Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur ved Peter Skautrup. ♦ Aarhus, Universitetsforlaget, 1942. 112 sider, illustreret. (Publikation, Nr. 59)
1943 Senere udgave: Den jennarmed Sældaaet. Fra St. St. Blichers E Bindstouw. [Illustrationer E. Larsen]. ♦ Horsens, Folmer Hansen, 1943. [18] sider, illustreret
1944 Senere udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jysk Mundart. Indledning af Hans Brix. Træsnit af Povl Christensen. ♦ København, Berlingske Forlag, 1944. 60 sider, illustreret
1968 Senere udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter
1975 Senere udgave: E Bindstouw. Ill. af Erling Juhl. ♦ Oskar Nielsen, 1975. 101 sider
kollaps Noter
 note til titel Nogle af novellerne og digtene har tidligere været trykt i Nordlyset.
 note til titel De forunelest Oer i Jens Jensen Lyu, ætter hans æjn Beskryuels, i: Nordlyset, bind 2, maj 1827, side 216-20.
 note til titel Uolle Vistisens Skryuels hjem fra Kjøvnhaun te hans kiere Foræller, i: Nordlyset, bind 3, juli 1827, side 115-21.
 note til titel De wa ve Helmestier Marri hun skul astej, i: Nordlyset, bind 6, maj 1828, side 113-17, med titlen: Faaual Marri.
 note til titel Den Ti a uar en bette Kaal, aa gik aa utted Foer, i: Nordlyset, bind 11, juli 1829, spalte 1-5, med titlen: Den jydske Landsoldat.
 note til titel Degaang te de ve Kjøvvenhawn mæ Amraal Nielsen drowes, i: Samlede digte, bind 2, side 288-96, med titlen: Hudden a fek Kjesten.
 note til titel 2det Oplag. ♦ Randers, N. Smidt, 1853. 45 sider.
 note til titel 3die Oplag. ♦ Randers, N. Schmidt, 1853. 45 sider.
 note til titel 4. Oplag. ♦ Randers, N. Schmidt, 1863. 45 sider.
 note til titel 5. Oplag. ♦ Randers, N. Schmidt, 1875. 42 sider.
 note til titel 6. Oplag. ♦ Kjøbenhavn, N.B. Kousgaards Forlag, 1885. 48 sider.
 note til titel 6. Oplag [ie: 7. Oplag]. ♦ Kjøbenhavn, N.B. Kousgaards Forlag, 1888. 48 sider.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 note til titel Dania, II, side 132-33 [Artikel af Marius Kristensen om de senere udgaver].
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Nye Fortællinger og digte af danske Forfattere [s029]] Eneste Barn. Side 29-54 (1843, novelle(r))
Detaljer
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54
 Artikel (forord) Limenchar, August: Florentius Bergstrøm eller Bjergmanden paa Mols. Original Fortælling af August Limennchar. ♦ Rander, J.M. Elmenhoff, 1843. 374 sider (1843, roman)
Detaljer
af Jens Christian Lehrmann (1807-1891)
kollaps Noter
 note til titel Med fortale af S. S. Blicher.
 Tekster Blicher, St. St.: Himmelbiergfesten 1843. Taler og Digtninger, som ere forfattede og vorde fremsagte af St. St. Bicher, (derhos firestemmige Sange; Texten af S.S.B.). ♦ Randers, trykt hos J.M. Elmenhoff, [1843]. 15 sider (1843, tekster)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1841-58 opført under: Danmarks Specialhistorie. Fra de ældste Tider til Kong Frederik VI.
 note til titel I folkebiblioteker opstillet under klassemærket: 96.4.
 note til titel 2. Oplag, 1865.
 Bog Blicher, S. S.: Nye Noveller. ♦ Kjøbenhavn, C. Steens Forlag, 1843 [ie: 1842]. 140 sider (1843, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Nye Intelligensblade, december 1842 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s001] Blicher, S. S.: Hannibal. Side 1-25 (1843, novelle(r))
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s484] Senere udgave: Hannibal. Et historisk Maleri. Side [484]-98
1931 i: Samlede Skrifter [27s001] Senere udgave: Hannibal

[s026] Blicher, S. S.: Erik Hakonson. Side 26-46 (1843, novelle(r))
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s499] Senere udgave: Erik Hakonsøn. En historisk Billedrække. Side [499]-512
1931 i: Samlede Skrifter [27s024] Senere udgave: Erik Hakonsøn

[s047] Blicher, S. S.: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101 (1843, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7b] Senere udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 1-54
1871 i: Noveller [3e] Senere udgave: Vinhandleren og Herremanden. Side 180-225
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s001] Senere udgave: Vinhandleren og Herremanden. Side 1-56
1895 indgår i: Herregaardshistorier [a] Senere udgave: Vinhandleren og Herremanden. Side 5-60
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [k] Senere udgave: Vinhandleren og Herremanden. Side 347-97
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s069] Senere udgave: Vinhandleren og Herremanden. Side [69]-104
1926 indgår i: Jydske Noveller [f] Senere udgave: Vinhandleren og Herremanden. Side 275-320
1931 i: Samlede Skrifter [27s044] Senere udgave: Viinhandleren og Herremanden

[s102] Blicher, S. S.: Julianes Giftermaal. Side 102-25 (1843, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6g] Senere udgave: Julianes Giftermaal. Side 194-218
1871 i: Noveller [2p] Senere udgave: Julianes Giftermaal. Side 433-54
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3o] Senere udgave: Julianes Giftermaal. Side 603-28
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [f] Senere udgave: Julianes Giftermaal. Side 144-67
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [w] Senere udgave: Julianes Giftermaal. Side 735-53
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s407] Senere udgave: Julianes Giftermaal. Novelle af Peer Spillemand. Gennemset, rettet og forbedret af S. S. Blicher. Side [407]-23
1929 i: Samlede Skrifter [25s007] Senere udgave: Julianes Giftermaal
kollaps Noter
del af: Salonen
 note til titel Oprindelig trykt i: Salonen, bind 1, 1840, side 1-21, med undertitlen: Novelle af P.Sp. gennemset, rettet og forbedret af S.S. Blicher.

[s126] Blicher, S. S.: De tre Helligaftener. Side 126-40 (1843, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6h] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 219-33
1866 indgår i: Tre Fortællinger [a] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 1-14
1871 i: Noveller [3c] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 133-45
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [3p] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 629-45
1895 indgår i: Røverhistorier [d] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 101-15
1898 i: Udvalgte Noveller [2g] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 443-57
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [x] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 757-69
1904 i: Udvalgte Værker [2h] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 299-308
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s167] Senere udgave: De tre Helligaftener. [i Uddrag]. Side 167-88
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [j] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 333-46
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s007] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side [7]-16
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [g] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 226-39
1913 indgår i: Udvalgte Noveller I [b] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 55-68
1921 indgår i: Udvalgte Noveller I [b] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 55-68
1927 indgår i: Telse [e] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 259-69
1930 i: Samlede Skrifter [26s001] Senere udgave: De tre Helligaftener
1941 indgår i: Udvalgte Noveller [m] Senere udgave: De tre Helligaftener. Side 417-25
1943 Senere udgave: De tre Helligaftener. En jydsk Røverhistorie. ♦ Herning, Christensens Bogtrykkeri, 1943. 24 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Dansk Folkekalender for Aaret 1841, side 63-78.
 Bog Blicher, St. St.: Fem Noveller og to jydske Sange. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst's Forlag, 1844. 94 sider (1844, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Ny Portefeullie, 16-6-1844 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[s01] Blicher, St. St.: Stodderkongen. Side 1-16 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s377] Senere udgave: Stodderkongen. Side 377-92
1898 indgår i: Ravnen [e] Senere udgave: Stodderkongen. Side 96-108
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s202] Senere udgave: Stodderkongen. Side [202]-10
1931 i: Samlede Skrifter [27s154] Senere udgave: Stodderkongen

[s17] Blicher, St. St.: Guillaume de Martonnière. Side 17-32 (1844, novelle(r))
1871 i: Noveller [2n] Senere udgave: Guillaume de Martonniere. Side 393-404
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s393] Senere udgave: Guillaume de Martonnière. Side 393-408
1898 indgår i: Spanioler og Franskmænd [g] Senere udgave: Guillaume de Martonnière. Side 211-26
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [i] Senere udgave: Guillaume de Martonnière. Side 319-32
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s211] Senere udgave: Guillaume de Martonniére. Side [211]-20
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [f] Senere udgave: Guillaume de Martonnière. Side 212-25
1931 i: Samlede Skrifter [27s169] Senere udgave: Guillaume de Martonniere

[s33] Blicher, St. St.: Den hule Eeg. Side 33-52 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s409] Senere udgave: Den hule Eg. Side 409-27
1898 indgår i: Ravnen [f] Senere udgave: Den hule Eg. Side 111-27
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s548] Senere udgave: Den hule Eg. Side [548]-59
1931 i: Samlede Skrifter [27s183] Senere udgave: Den hule Eeg

[s53] Blicher, St. St.: Le Petitmaître d'Ecole. Side 53-67 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s429] Senere udgave: Le Petitmaître d'Ecole. Side 429-43
1898 indgår i: Spanioler og Franskmænd [e] Senere udgave: Le Petitmaître d'Ecole. Side 171-85
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s560] Senere udgave: Le petit-Maître d'École. Side [560]-68
1931 i: Samlede Skrifter [27s201] Senere udgave: Le Petitmaître d'Ecole

[s68] Blicher, St. St.: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 68-88 (1844, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s445] Senere udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 445-65
1898 indgår i: Ravnen [j] Senere udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side
1904 i: Udvalgte Værker [2k] Senere udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 347-59
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s221] Senere udgave: Et Eventyr på Himmelbjerget i 1843. Side [221]-32
1931 i: Samlede Skrifter [27s215] Senere udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843

[s89] Blicher, St. St.: Tow nøjh Visser, den jenn om en fatte Pigh, dæ bløw te en rihg Froww; den aahn om tow Søskin, dæ kom saa ænkele adaww; den føhst faanøwwele, den ahn bedrøwwele. Side 89-94 (1844, digte)
1862 i: Gamle og nye Noveller [8m] Senere udgave: Brøløes aa Daawwerløes. Side 286-88
1862 i: Gamle og nye Noveller [8n] Senere udgave: Hesuhd hænn i e Væjsten, hwor A æ fød aa fræ. Side 289-90
kollaps Noter
 note til titel Side 89-91: Hesuhd hænn i e Vjsten, hwor A æ fød aa fræe.
 note til titel Side 92-94: Brøløes aa Daawwerløes.
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i: Aftenerne paa Herregaarden Skovgaard [s148]] Fædrelandet. Side 148-49 (1844, digte) 👓
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i: Aftenerne paa Herregaarden Skovgaard [s141]] Svalen. Side 141-42 (1844, digte) 👓
 Bog Blicher, St. St.: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1845. 144 sider (1845, novelle(r))
serietitel: Samlede Noveller, 8
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Bogen udkom i lille oplag.
 note til titel Omtales ofte som: Samlede Noveller, bind 8.
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Tulipanen. Side 1-15 (1845, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s483] Senere udgave: Tulipanen. Side 483-93
1898 indgår i: Jøderne paa Hald [f] Senere udgave: Tulipanen. Side 149-59
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s578] Senere udgave: Tulipanen. Side [578]-84
1932 i: Samlede Skrifter [30s011] Senere udgave: Tulipanen
kollaps Noter
 note til titel Novelle om Andreas Tulipan (ca. 1723-95), kromand i Ans.

[b] Blicher, St. St.: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 17-45 (1845, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s495] Senere udgave: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 495-515
1895 indgår i: Præstehistorier [g] Senere udgave: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 127-47
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s233] Senere udgave: En Herremand på Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand både her og der. Side [233]-45
1932 i: Samlede Skrifter [30s021] Senere udgave: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der

[c] Blicher, St. St.: De Udøbte. Side 47-72 (1845, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s517] Senere udgave: De Udøbte. Side 517-34
1898 indgår i: Ravnen [g] Senere udgave: De Udøbte. Side 131-46
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s246] Senere udgave: De Udøbte. Fortælling i Billeder. Side [246]-56
1932 i: Samlede Skrifter [30s041] Senere udgave: De Udøbte. Efter Fransk

[d] Blicher, St. St.: Faawal Hammeløw. Side 73-91 (1845, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s535] Senere udgave: Faawal Hammeløw. Side 535-48
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [e] Senere udgave: Faawal Hammeløw. Side 107-20
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s247] Senere udgave: Faawal Hammeløw. Side [257]-64
1932 i: Samlede Skrifter [30s058] Senere udgave: Faawal Hammeløw

[e] Blicher, St. St.: Menneskelighed. [Skitse i dialoger]. Side 93-104 (1845)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s549] Senere udgave: Menneskelighed. Side 549-57
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [f] Senere udgave: Menneskelighed. Side 121-29
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s491] Senere udgave: Menneskelighed. Skitse i Dialoger. Side [491]-95
1932 i: Samlede Skrifter [30s070] Senere udgave: Menneskelighed
 Bog (digte) antologi: 80 Digte og Romanzer. Samlede og udgivne af Eduard Cederfeld. ♦ Helsingøer, I. Wagner, 1846 [ie: 1845]. vi + 278 sider (1846, digte)
Detaljer
udgiver: Eduard Cederfeld
1887 Senere udgave: Perler. 80 Digte og Romanzer. Samlede og udgivne ved Eduard Cederfeld. ♦ Møller, 1887. 278 sider
 Bog Blicher, St. St.: Gamle og nye Noveller. ♦ C.A. Reitzel, 1846-47. 1-7. Deel (1846-47, novelle(r))
Detaljer
udgiver: P.L. Møller (1814-1865)
1856-57 Senere udgave: Gamle og nye Noveller. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856-57. 1-7. Deel
1861-62 Senere udgave: Gamle og nye Noveller. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1861-62. 1-8. Deel
kollaps Noter
 note til titel Redigeret af P.L. Møller efter aftale med Blicher. Femte del har side 285-87: Efterskrift af Udgiveren [signeret Kjøbenhavn den 26de December 1846, P.L. Møller]. Sjette Deel har titelblad med: udgivne ved P.L. Møller.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Første Deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Anden Deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Femte Deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Sjette Deel
kollaps Indhold

[1a] Blicher, St. St.: Til Kongen. Side iii-iv (1846, digte)
[1b] Blicher, St. St.: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv. Side v-lxii (1846)
1871 i: Noveller [1a] Senere udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side v-lvii
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1a] Senere udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side iii-lxii
1895 indgår i: Præstehistorier [h] Senere udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side 149-200
1923 indgår i: Præstehistorier [h] Senere udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv optegnede af ham selv. Paany udgivet med Oplysninger og Noter af Søren Vasegaard. ♦ København, H. Aschehoug & Co.s Forlag, 1923. xxxviii + 60 sider
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Brage og Idun, bind 3, hefte 1, 1840, side 96-137.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur

[1c] Blicher, St. St.: Josepha. Side 1-18 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58

[1d] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 19-27 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[1e] Blicher, St. St.: Kjelstringliv. Side 28-50 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[1f] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 51-81 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[1g] Blicher, St. St.: Skibsjournal. Side 82-104 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53

[1h] Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaae. Side 105-23 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303

[1i] Blicher, St. St.: Jordbærret. Side 124-40 (1846, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2d] Senere udgave: Jordbærret. Side 97-116

[1j] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 141-73 (1846, novelle(r))
1871 i: Noveller [3j] Senere udgave: Bettefanden. Side 301-33
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s575] Senere udgave: Bettefanden. Side 575-615
1895 indgår i: Røverhistorier [g] Senere udgave: Bettefanden. Side 167-205
1898 i: Udvalgte Noveller [2h] Senere udgave: Bettefanden. Side 458-96
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [y] Senere udgave: Bettefanden. Side 773-802
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s265] Senere udgave: Bettefanden. Side [265]-89
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [i] Senere udgave: Bettefanden. Side 250-88
1913 indgår i: Udvalgte Noveller I [c] Senere udgave: Bettefanden. Side 69-102
1921 indgår i: Udvalgte Noveller I [c] Senere udgave: Bettefanden. Side 69-102
1932 i: Samlede Skrifter [30s126] Senere udgave: Bettefanden

[1k] Blicher, St. St.: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en Dansk). Side 174-89 (1846, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s617] Senere udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. Side 617-32
1895 indgår i: Kjærlighed i Syden [h] Senere udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. Side 223-36
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s595] Senere udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en dansk). Side [595]-604
1932 i: Samlede Skrifter [30s166] Senere udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja

[2a] Blicher, St. St.: Danerfolket tilegnet. Side iii-vi (1846, digte)
[2b] Blicher, St. St.: Den svenske Major. Side 1-15 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92

[2c] Blicher, St. St.: Den sachsiske Bondekrig. Side 16-84 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3a] 1. udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75

[2d] Blicher, St. St.: Fiore og Fioretta. Side 85-104 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3f] 1. udgave: Fiore og Fioretta. Side 209-28

[2e] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlbye. Side 105-45 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[2f] Blicher, St. St.: Fire Perioder. Side 146-67 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3i] 1. udgave: Fire Perioder. Side 285-308

[2g] Blicher, St. St.: Urtepotten. Side 168-96 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3e] 1. udgave: Urtepotten. Side 178-208

[2h] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 197-225 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[2i] Blicher, St. St.: Landsbydoctoren. Side 226-35 (1846, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95

[2j] Blicher, St. St.: Vaagekonen. Side 236-45 (1846, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s633] Senere udgave: Vaagekonen. Side 633-45
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [h] Senere udgave: Vaagekonen. Side 147-59
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s605] Senere udgave: Vaagekonen. En Hispitalskonversation. Side [605]-12
1932 i: Samlede Skrifter [30s190] Senere udgave: Vaagekonen

[3a] Blicher, St. St.: Dansk Blod mig gjennem Hjertet rinder. Side iii-iv (1846, digte)
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i: Randers Avis, nr 77 (16-5-1844), spalte 5, med titlen: De danske Qvinders Priis.
 note til titel Førstelinie: Dansk Blod mig gjennem Hjærtet rinder.

[3b] Blicher, St. St.: Rodiserinden. Side 1-26 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3g] 1. udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54

[3c] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 27-103 (1846, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[3d] Blicher, St. St.: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 104-32 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3d] 1. udgave: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78

[3e] Blicher, St. St.: Letacq. Side 133-200 (1846, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4b] 1. udgave: Letacq. Side 19-87

[3f] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 201-26 (1846, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[3g] Blicher, St. St.: En Jydsk Mordbrænderhistorie. Side 227-36 (1846, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53

[3h] Blicher, St. St.: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48 (1846, novelle(r))
1871 i: Noveller [3l] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen I. Side 349-58
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s647] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen I. Side 647-60
1895 indgår i: Herregaardshistorier [g] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen. Side 201-18
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s291] Senere udgave: Kærlighed i Vildmosen I. Side [291]-98
1932 i: Samlede Skrifter [30s202] Senere udgave: Kjerlighed i Vildmosen

[4a] Blicher, St. St.: Fortid Nutid Fremtid. Side iii-iv (1846, digte)
[4b] Blicher, St. St.: Telse. Side 1-85 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[4c] Blicher, St. St.: Baglænds. Side 86-118 (1846, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83

[4d] Blicher, St. St.: Falddøren. Side 119-41 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3c] 1. udgave: Falddören. Side 127-49

[4e] Blicher, St. St.: Eva. Side 142-72 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[4f] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 173-219 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[4g] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsbjerg. Side 220-40 (1846, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[4h] Blicher, St. St.: Eneste Barn. Side 241-52 (1846, novelle(r))
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54

[4i] Blicher, St. St.: Den jydske, hvide Dame. Side 259-62 (1846, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100

[5a] Blicher, St. St.: Til hvem der vil tilegne sig det. Side iii-iv (1846, digte)
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1b] Senere udgave: Til hvem der vil tilegne sig det. Side lxiii-lxiv

[5b] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 1-57 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[5c] Blicher, St. St.: Kjerlighed i Syden. Side 58-109 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3b] 1. udgave: Kjerlighed i Syden. Side 75-126

[5d] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 110-48 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[5e] Blicher, St. St.: Fruentimmerhaderen. Side 148-86 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1d] 1. udgave: Fruentimmerhaderen. Side 68-106

[5f] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 187-207 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[5g] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side 208-43 (1846, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229

[5h] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 244-84 (1846, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[6a] Blicher, St. St.: Voxet op blandt gamle Grave. [upagineret side] (1847, digte)
[6b] Blicher, St. St.: Maskeraden. Side 1-24 (1847, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [a] 1. udgave: Maskeraden. Side 1-25

[6c] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 25-102 (1847, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[6d] Blicher, St. St.: Hævnen. Side 103-40 (1847, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4c] 1. udgave: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124

[6e] Blicher, St. St.: Sildig Opvaagnen. Side 141-71 (1847, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2b] 1. udgave: Sildig Opvaagnen. Side 85-116

[6f] Blicher, St. St.: Leonore. Side 172-93 (1847, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4e] 1. udgave: Leonore. Begivenheden er taget af Bakers Inquisitionshistorie, der udkom for noget over hundrede Aar siden, og seer ud, som Sandhed. Side 200-22

[6g] Blicher, St. St.: Julianes Giftermaal. Side 194-218 (1847, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25

[6h] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 219-33 (1847, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[6i] Blicher, St. St.: Marie. Side 234-55 (1847, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[6j] Blicher, St. St.: Valbypigen. Side 256-65 (1847, novelle(r))
1871 i: Noveller [3n] Senere udgave: Valbypigen. Side 363-71
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s667] Senere udgave: Valbypigen. Side 667-79
1895 indgår i: Per Spillemands Historier [k] Senere udgave: Valbypigen. Side 267-77
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s496] Senere udgave: Valbypigen. (Fortalt af Peer Spillemand). Side [496]-502
1932 i: Samlede Skrifter [30s225] Senere udgave: Valdbypigen

[7a] Blicher, St. St.: Nordlys - mislyd ej Landsmand dette Ord. [upagineret side] (1847, digte)
[7b] Blicher, St. St.: Viinhandleren og Herremanden. Side 1-54 (1847, digte)
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101

[7c] Blicher, St. St.: Krybeskytten. Side 55-79 (1847, digte)
1834 i: Samlede Noveller [4f] 1. udgave: Krybeskytten. Side 222-48

[7d] Blicher, St. St.: Fjorden Dage i Jylland. Side 80-228 (1847, digte)
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[7e] Blicher, St. St.: Gyldholm. Side 229-46 (1847, digte)
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18

[7f] Blicher, St. St.: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50 (1847, digte)
1871 i: Noveller [3m] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen II. Side 359-62
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s661] Senere udgave: Kjærlighed i Vildmosen II. Side 661-66
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s300] Senere udgave: Kærlighed i Vildmosen II. Side [300]-02
1932 i: Samlede Skrifter [30s237] Senere udgave: Kjerlighed i Vildmosen II
 Bog (digte) antologi: Ny Samling af fædrelandske Sange. Udgiven af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. Med Noder til 10 Melodier. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Louis Klein, 1846. 124 sider (1846, digte)
 Bog (digte) antologi: Samling af fædrelandshistoriske Digte. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. Redigeret af F. Fabricius. 2. Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1846. 210 sider (1846, digte)
Detaljer
udgiver: Frederik Fabricius (1789-1873)
1836 1. udgave: Samling af fædrelandshistoriske Digte. Udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug. Redigeret af F. Fabricius. ♦ Kjøbenhavn, 1836. 282 sider
kollaps Noter
 note til titel 3. Oplag, 1867.
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Gæa [s006]] Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18 (1846, novelle(r))
Detaljer
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s559] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 559-74
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [g] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 131-46
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s585] Senere udgave: Halv spansk halv dansk. Side [585]-94
1932 i: Samlede Skrifter [30s101] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk
1953 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s352] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 352-[60]
1965 indgår i antologien: Humor fra Danmark [s271] Senere udgave: Halv Spansk og halv Dansk. Side 271-[79]
 Bog Blicher, St. St.: Digte. Af St. St. Blicher. Ny Udgave ved P.L. Møller. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzel, 1847. 1.-2. Deel, 234 + 264 sider (1847, digte) 👓
Detaljer
udgiver: P.L. Møller (1814-1865)
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Anmærkninger til nærværende Udgave af St. St. Blichers Noveller og Digte, 1-9. Deel. Link til ekstern webside books.google.dk
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Anden Deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Anden Deel
 Bog (digte) antologi: Tre og tresindstyve Digte til Skolebrug. Samlede af A. Jacobsen. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Steen & Søn, 1848. 59 sider (1848, digte)
udgiver: Adolph Jacobsen, f 1823 (1823-1914)
 Bog (digte) antologi: Rim og Sange til Fædrelandets Historie. Samlede og den danske Ungdom tilegnede af C. I. Brandt. ♦ Kjøbenhavn, C.G. Iversen, 1848-49. 2 Bind (1848-49, digte)
Detaljer
udgiver: C.J. Brandt (1817-1889)
kollaps Noter
 note til titel Bind 1. Til Valdemar Sejers Død. Bind 2. 1240-1840.
 Bog (digte) antologi: Et Hundrede Digte for Börn. Samlede og udgivne af I. C. Brøchner. ♦ Kjøbenhavn, H.I. Bing & Søn, 1850 [ie: 1849]. 144 sider (1849, digte)
udgiver: J.C. Brøchner (1817-1866)
 Dramatik Blicher, S. S.: Avisfrieriet. Original Comedie i een Act. ♦ Kjøbenhavn, L. Jordan, 1849. 32 sider. (Privat-Theatret, 1) (1849, dramatik)
del af: Læsefrugter
serietitel: Privat-Theatret, 1
Detaljer
1868 Senere udgave: Avisfrieriet. 2. Udgave. ♦ Kjøbenhavn, L. Jordans Forlag, 1868. 28 sider. (Privat-Theatret. En Samling mindre Theaterstykker)
1920 i: Samlede Skrifter [5s031] Senere udgave: Avisfrieriet
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 25 (1824), side 77-109, med undertitlen: Original Comedie i een Akt (Comedie i 18 Scener) [signeret S.S. Blicher].
 Bog (digte) antologi: Danmarks Minder. En Samling fædrelandske Digte af [flere forfattere]. Med 28 Lithographier, componerede af P. C. Klæstrup. Udgivet af H.W. Bille. ♦ Kbh., A.F. Høst, 1849 [udkom 1848-49 i hæfter]. 136 sider, illustreret (1849, digte)
Detaljer
udgiver: H. Wilhem Bille
illustrationer af P.C. Klæstrup (1820-1882)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Frederik Barfod (1811-1896)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frederik Hammerich, f 1809 (1809-1877)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: H.C. Andersen, Barfod, Blicher, Grundtvig, Hammerich, Hauch, Heiberg, Hertz, Ingemann, Krossing, Rahbek, Wilster, Oehlenschläger og Bille.
 Bog (tekst) Berggreen, A. P.: Fredericia-Slaget den 6te Juli 1849. Sang for een Stemme med Ledsagelse af Pianoforte eller for fire Mandsstemmer. Tekst: B.S. Ingemann. ♦ Reitzel, 1849. 3 sider (1849, digte)
musik af A.P. Berggreen (1801-1880)
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Vandring med Danmarks Digtere. Helliget de Unge af Athalia Schwartz. ♦ Chr. Steen & Søn, 1851. 233 sider (1851, digte)
Detaljer
udgiver: Athalia Schwartz (1821-1871)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note til titel Digte af danske forfattere: Johannes Ewald, Johan Hermann Wessel, Jens Baggesen, Edvard Storm, Christen Henriksen Pram, Thomas Thaarup, Knud Lyne Rahbek, Adolph Wilhelm Schack Staffeldt, Adam Gottlob Oehlenschlæger, Poul Martin Møller, Steen Steensen Blicher, Nicolai Frederik Severin Grundtvig, Bernhard Severin Ingemann, Johan Carsten Hauch, Johan Ludvig Heiberg, Henrik Hertz, Frederik Paludan Müller, Christian Winther, Hans Peter Holst, Casper Johannes Boye, H. C. Andersen.
 Bog (digte) antologi: Digte og Sange. Samlede og udgivne af C. C. S. Westermann. ♦ Svendborg, Eget Forlag, 1852. vi + 154 sider (1852, digte)
af C.C.S. Westermann (1809-1899)
 Bog (digte) antologi: Haab. En Samling af Digte og Sange. Udgiven af Niels Juul. ♦ Randers, i Commission hos H.E. Jacobsen, 1853. viii + 55 sider (1853, digte)
Detaljer
udgiver: Niels Juul
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1853.
 Bog (digte) antologi: Danske Sange, Romancer og Folkesange. Ældre, nyere og nye. ♦ Kjøbenhavn, Bianco Lunos Bogtrykkeri, 1854-56. 3 Bind, 208 + 208 + 80 (1854-56, digte)
Detaljer
redigeret af Anonym
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) Molbech, Chr.: Yduns Aarsgave. Udvalgte danske lyriske Digte. Samlede og udgivne af C. Molbech. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, 1854. 400 sider (1854, digte)
Detaljer
udgiver: Christian Molbech (1783-1857)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 anmeldelse Palle Raunkjær: Emil Aarestrup og Chr. Molbech [Tilskueren, maj 1920, side 377-88, korrespondance ang. dette værk, se siderne 382-88].
 Bog (digte) antologi: Spøg og Alvor. En udvalgt Samling af de meest yndede nye og ældre comiske alvorlige Digte og Sange passende til at foredrage i selskabelige Kredse. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos A. Levy, 1855. 2 Bind, 384 + 386 sider (1855, digte)
redigeret af Anonym
 Bog (digte) antologi: Bachus og Momus. En Samling lystige Viser. ♦ Kjøbenhavn, i Kommission hos A. Levy, 1856. 178 sider (1856, digte)
redigeret af Anonym
 Bog Blicher, St. St.: Gamle og nye Noveller. Anden Udgave. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger, 1856-57. 1-7. Deel (1856-57, novelle(r))
Detaljer
1846-47 1. udgave: Gamle og nye Noveller. ♦ C.A. Reitzel, 1846-47. 1-7. Deel
kollaps Noter
 note til titel Samme indhold og rækkefølge som i 1. udgave fra 1846-47.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) Johansen, Jensinius: Livet i Danmark. Nogle Kjærminder til Ungdommen. Samlede, ordnede og udgivne af J. Johansen. ♦ Kjøbenhavn, C.W. Stinck, 1857. 82 sider (1857, digte)
udgiver: Jensenius Johansen, f 1827 (1827-1902)
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog (digte) antologi: Fortællende Digte. Til Læsning for yngre Børn i Hjemmet og paa Skolen. Samlede af H. H. Lefolii. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1860. 251 sider (1860, digte)
Detaljer
redigeret af Hans Henrik Lefolii (1819-1908)
1869 Senere udgave: Fortællende Digte for yngre Børn. 2 forøg. Udg.
 Bog Blicher, St. St.: Gamle og nye Noveller. Tredie Udgave. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1861-62. 1-8. Deel (1861-62, novelle(r))
Detaljer
1846-47 1. udgave: Gamle og nye Noveller. ♦ C.A. Reitzel, 1846-47. 1-7. Deel
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Første Deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Tredie Deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Femte Deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Syvende Deel
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Ottende Deel
kollaps Indhold

[8a] Blicher, St. St.: Maria de Carmo. Omarbejdet efter det Engelske. Side 3-23 (1862, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5d] 1. udgave: Maria de Carmo. Side 215-36

[8b] Blicher, St. St.: Ebbe. Et Sagn fra Hidsherred. Side 24-35 (1862, novelle(r))
af Anonym
1871 i: Noveller [2c] Senere udgave: Ebbe. Side 95-104
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2r] Senere udgave: Ebbe. Side 537-50
1895 indgår i: Herregaardshistorier [c] Senere udgave: Ebbe. Side 83-96
1904 i: Udvalgte Værker [1p] Senere udgave: Ebbe. Side 409-16
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s245] Senere udgave: Ebbe. Et Sagn fra Hids Herred. Side [245]-53
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, 1829.

[8c] Blicher, St. St.: De tre Klokker. En Fortælling fra Hidsherred. Side 36-69 (1862, novelle(r))
af Anonym
1871 i: Noveller [2d] Senere udgave: De tre Klokker. Side 105-35
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2s] Senere udgave: De tre Klokker. Side 551-89
1895 indgår i: Herregaardshistorier [d] Senere udgave: De tre Klokker. Side 97-135
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [n] Senere udgave: De tre Klokker. Side 385-409
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s254] Senere udgave: De tre Klokker. Side [254]-77
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, 1829.

[8d] Blicher, St. St.: Præstehistorier. Side 70-90 (1862, novelle(r))
af Anonym
1871 i: Noveller [1l] Senere udgave: Præstehistorier. Side 292-309
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2m] Senere udgave: Præstehistorier. Side 325-48
1895 indgår i: Præstehistorier [c] Senere udgave: Præstehistorier. Side 24-48
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s178] Senere udgave: Præstehistorier. Side [178]-95
1907 indgår i: Præsten i Vejlby [b] Senere udgave: Præstehistorier. Side 27-32
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, 1829.

[8e] Blicher, St. St.: Den Prøvende. Side 91-107 (1862, novelle(r))
af Anonym
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [2u] Senere udgave: Den Prøvende. Side 663-82
1898 indgår i: Eremitten ved Grenaa [c] Senere udgave: Den Prøvende. Side 61-80
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s416] Senere udgave: Den Prøvende. Side [416]-27
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, 1829.

[8f] Blicher, St. St.: Livøe. Side 108-47 (1862, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6a] 1. udgave: Livø. Side 1-46

[8g] Blicher, St. St.: Kjærlighed på Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgiven af St. St. Blicher. Side 148-87 (1862, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110

[8h] Blicher, St. St.: Fiirkløveret. Side 188-204 (1862, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7a] 1. udgave: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22

[8i] Blicher, St. St.: Rødstenen paa Fuur. Side 205-21 (1862, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44

[8j] Blicher, St. St.: Kniplerinden. Side 222-49 (1862, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7d] 1. udgave: Kniplerinden. Side 63-96

[8k] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peer Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 250-66 (1862, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7f] 1. udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38

[8l] Blicher, St. St.: Ravnen. Side 267-85 (1862, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7g] 1. udgave: Ravnen. Side 139-62

[8m] Blicher, St. St.: Brøløes aa Daawwerløes. Side 286-88 (1862, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s89] 1. udgave: Tow nøjh Visser, den jenn om en fatte Pigh, dæ bløw te en rihg Froww; den aahn om tow Søskin, dæ kom saa ænkele adaww; den føhst faanøwwele, den ahn bedrøwwele. Side 89-94
kollaps Noter
 note til titel Fællestitel: Tow nøjh Visser, den jeen om en fatte Pihg, dæ bløw te en rihg froww; den aahn om tow Søskin, dæ kom saa ænkele adaww; den føhst faanøwwele, den aahn bedrøwwele.

[8n] Blicher, St. St.: Hesuhd hænn i e Væjsten, hwor A æ fød aa fræ. Side 289-90 (1862, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s89] 1. udgave: Tow nøjh Visser, den jenn om en fatte Pigh, dæ bløw te en rihg Froww; den aahn om tow Søskin, dæ kom saa ænkele adaww; den føhst faanøwwele, den ahn bedrøwwele. Side 89-94
 Bog Blicher, St. St.: Tre Fortællinger. De tre Helligaftener. Præsten i Vejlbye. Røverstuen. Udgivet af Udvalget til Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1866. 108 sider. (Folkelæsning) (1866, novelle(r))
serietitel: Folkelæsning, 1
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1867.
 note om oplag 3. Oplag, 1883.
 note om oplag 4. Oplag, 1901. 116 sider.
 note om oplag 5. Oplag, 1910. 115 sider.
 note om oplag 6. Oplag, 1923. 111 sider.
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 1-14 (1866, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[b] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlbye. Side 15-55 (1866, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[c] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 56-108 (1866, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63
 Bog (digte) antologi: Forglemmigei. Udvalgte Vers af nordiske Digtere. ♦ København, Kristian Vissing, 1867. 96 sider (1867, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1868.
 note til titel 5. Oplag, 1882.
 Bog (digte) antologi: Minderuner over danske Mænd og Kvinder. Samlede af Carl Andersen. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1867. 344 sider (1867, digte)
redigeret af Carl Andersen (1828-1883)
 Bog Blicher, St. St.: Avisfrieriet. 2. Udgave. ♦ Kjøbenhavn, L. Jordans Forlag, 1868. 28 sider. (Privat-Theatret. En Samling mindre Theaterstykker) (1868, dramatik)
Detaljer
1849 1. udgave: Avisfrieriet. Original Comedie i een Act. ♦ Kjøbenhavn, L. Jordan, 1849. 32 sider. (Privat-Theatret, 1)
 Bog Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1868. 22 sider (1868, novelle(r))
serietitel: Folkelæsning, 18
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35
kollaps Noter
 note til titel Særtryk af "Folkelæsning" 1868, hefte 18.
 Bog Blicher, Steen Steensen: [indgår i antologien: Tre nordiske Folkelivsbilleder [c]] Hosekræmmeren. Side 47-68 (1868, novelle(r)) EMP 79
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35
 Bog (digte) antologi: Danmarks Mindekands. Henved to hundrede Digte til Minde om afdøde, fremragende Personligheder og mærkværdige Begivenheder i Danmark fra det ottende Aarhundrede indtil vore Dage. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af August Westrup, 1869. 130 [10] sider (1869) 👓
Detaljer
udgiver: August Westrup (1838-1897)
1871 Senere udgave: Danmarks Mindekands. Henved to hundrede Digte til Minde om afdøde, fremragende Personligheder og mærkværdige Begivenheder i Danmark fra det ottende Aarhundrede indtil vore Dage. 2. Udg. ♦ L.A. Jørgensen, 1871. 130 [10] sider
kollaps Noter
 note til titel Side [3]: [Forord, signeret: Kjøbenhavn, i September 1869. August Westrup].
 note til titel Side [131-34]: Kronologisk Fortegnelse med Kildeangivelser.
 note til titel Side [135-37]: Alfabetisk Register.
 note til titel Side [137-39] Forfatter-Register.
 note til titel Side [140]: Efterskrift [signeret: Kjøbenhavn, i December 1869. August Westrup].
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Blicher, St. St.: Digte. Ny Udgave ved P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1870. 1.-2. Del, vii + 226 + vi + 311 sider (1870, digte) 👓
Detaljer
udgiver: P. Hansen (1840-1905)
kollaps Noter
 note til titel Side [iii]-iv: Forord [signeret: Novbr. 1870, P. Hansen].
 note til titel 1. Del, side 222-26: Anmærkninger til første Del.
 note til titel 2. Del, side [291]-311: Anmærkninger til anden Del.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Første Del
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books, Anden Del
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1872. xvi + 377 sider (1871, tekster) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: Forord [signeret Udgiveren].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Litteratur. Udgivne af H. P. Holst. 2. meget forøgede udg. ♦ Kjøbenhavn, L.A. Jørgensen. 316 sider (1871, digte)
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
 Bog Blicher, St. St.: Noveller. I Udvalg ved P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1871. 3 Bind (1871, novelle(r))
Detaljer
redigeret af P. Hansen (1840-1905)
kollaps Indhold

[1a] Blicher, St. St.: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side v-lvii (1871)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1b] 1. udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv. Side v-lxii

[1b] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 1.35 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[1c] Blicher, St. St.: Gyldholm. Side 36-51 (1871, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18

[1d] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 52-99 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[1e] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side 100-30 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229

[1f] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 131-70 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[1g] Blicher, St. St.: Eva. Side 171-97 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[1h] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 198-223 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[1i] Blicher, St. St.: Kjærlighed paa Dagvognen. Side 224-58 (1871, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110

[1j] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Pinen. Side 259-73 (1871, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7f] 1. udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38

[1k] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 274-91 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[1l] Blicher, St. St.: Præstehistorier. Side 292-309 (1871, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8d] 1. udgave: Præstehistorier. Side 70-90

[1m] Blicher, St. St.: Skibsjournal. Side 310-29 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53

[1n] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 330-66 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[2a] Blicher, St. St.: Kjæltringliv. Side 1-21 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[2b] Blicher, St. St.: Telse. Side 22-94 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[2c] Blicher, St. St.: Ebbe. Side 95-104 (1871, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8b] 1. udgave: Ebbe. Et Sagn fra Hidsherred. Side 24-35

[2d] Blicher, St. St.: De tre Klokker. Side 105-35 (1871, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8c] 1. udgave: De tre Klokker. En Fortælling fra Hidsherred. Side 36-69

[2e] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 136-44 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[2f] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 144-71 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[2g] Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaa. Side 172-88 (1871, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303

[2h] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 189-254 (1871, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[2i] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 255-321 (1871, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[2j] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 322-45 (1871, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[2k] Blicher, St. St.: Marie. Side 346-64 (1871, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[2l] Blicher, St. St.: Landsbydoctoren. Side 365-74 (1871, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95

[2m] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsberg. Side 375-92 (1871, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[2n] Blicher, St. St.: Guillaume de Martonniere. Side 393-404 (1871, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32

[2o] Blicher, St. St.: Baglæns. Side 405-32 (1871, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83

[2p] Blicher, St. St.: Julianes Giftermaal. Side 433-54 (1871, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25

[3a] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 1-128 (1871, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[3b] Blicher, St. St.: Den jydske hvide Dame. Side 129-32 (1871, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100

[3c] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 133-45 (1871, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[3d] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 146-79 (1871, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[3e] Blicher, St. St.: Vinhandleren og Herremanden. Side 180-225 (1871, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101

[3f] Blicher, St. St.: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 226-34 (1871, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53

[3g] Blicher, St. St.: Livø. Side 235-69 (1871, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6a] 1. udgave: Livø. Side 1-46

[3h] Blicher, St. St.: Rødstenen paa Fur. Side 270-84 (1871, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44

[3i] Blicher, St. St.: Firkløveret. Side 285-300 (1871, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7a] 1. udgave: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22

[3j] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 301-33 (1871, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73

[3k] Blicher, St. St.: Eneste Barn. Side 334-48 (1871, novelle(r))
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54

[3l] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Vildmosen I. Side 349-58 (1871, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3h] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48

[3m] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Vildmosen II. Side 359-62 (1871, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7f] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50

[3n] Blicher, St. St.: Valbypigen. Side 363-71 (1871, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6j] 1. udgave: Valbypigen. Side 256-65
 Bog Blicher, S. S.: En sandfærdig Historie om Inquisitionen i Spanien. En ung Piges sørgelige Hændelser. ♦ Frederiksberg, J. Buchler, [1871]. 24 sider (1871, novelle(r))
Detaljer
1834 i: Samlede Noveller [4e] 1. udgave: Leonore. Begivenheden er taget af Bakers Inquisitionshistorie, der udkom for noget over hundrede Aar siden, og seer ud, som Sandhed. Side 200-22
 Bog (digte) antologi: Historiske Sange. Samlede af H. Nutzhorn og L. Schrøder. ♦ København, Karl Schønberg, 1872. 444 sider (1872, digte)
redigeret af Heinrich v. Nutzhorn (1833-1925)
redigeret af Ludvig Schrøder (1836-1908)
 Bog (digte) antologi: Dansk Lyrik. 1800-1873. I Udvalg ved Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1873. 482 sider (1873, digte)
redigeret af Chr. Winther (1796-1876)
 Bog Blicher, St. St.: ["Pluk" [1s029]] Messingjens. Side 29-37 (1874, novelle(r))
Detaljer
1842 [Uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog (digte) antologi: Danmarks og Norges Literaturskat. En Folkebog. ♦ Kjøbenhavn, R.F. Colbergs og August Westrups Forlag, 1875-76. 2 Bind, 318 + 318 sider (1875-76)
Detaljer
redigeret af Anonym
kollaps Noter
 note til titel 2. del, side 295-318: Biografiske Notitser.
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Ny Samling. Udgiven af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsen, 1875. 348 sider (1875, digte)
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
 Bog Blicher, St. St.: ["Pluk" [3s047]] Det første Spil af alle Whist dog bliver. Side 47-50 (1875, digte)
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Danske Fortællinger og Skildringer [s128]] Hosekræmmeren. Side 128-60 (1875, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Fra 28-12-1875.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Blicher, S. S.: Løn som forskyldt. Comedie i tre Acter. ♦ København, L. Jordans Forlag, 1875. 34 sider. (Privat-Theatret, hft. 4) (1875, dramatik)
serietitel: Privat-Theatret, 4
Detaljer
1920 i: Samlede Skrifter [6s060] Senere udgave: Løn, som forskyldt
 Bog (digte) antologi: Fra Digterhaven. 500 Vers af danske og norske Forfattere. ♦ København, August Westrup, [1876]. [129] sider (1876, digte)
redigeret af Anonym
 Bog (digte) antologi: Fortællende Digte over Æmner fra Livet i Danmark gjennem Tiderne. Samlede af H. V. Rasmussen. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1877. 320 sider (1877)
serietitel: Folkelæsning, 96
Detaljer
af H.V. Rasmussen, f 1821 (1821-1891)
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1889.
 Bog Blicher, St. St.: ["Pluk" [5s039]] Jens Jensens Krigsbedrifter. Side 39-43 (1877, novelle(r)) 👓
Detaljer
1842 [Uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog (digte) antologi: Vignetter. Billeder til ældre Smaadigte, samlede af Carl Andersen og F. Hendriksen. ♦ Kjøbenhavn, Thomsen & Bojesens Forlag, 1877. 63 sider, illustreret (1877, digte)
udgiver: Carl Andersen (1828-1883)
udgiver: F. Hendriksen (1847-1938)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Henrik Ibsen (1828-1906, sprog: norsk)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Theodor Kjerulf (1825-1888, sprog: norsk)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910, sprog: norsk)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Blicher, St. St.: ["Pluk" [6s059]] Den jenarmed Sældaat. Side 59-63 (1878, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Den Tie a war en bette Kaal, aa gik aa utted Foer.
 Bog Blicher, St. St.: ["Pluk" [6s034]] Søren Kanne. Side 34-37 (1878, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Det blæste en Storm udi Kattegat.
 Bog Blicher, St. St.: ["Pluk" [7s038]] Brøw fra Wolle Vistisen i Kjøvvenhawn. Side 38-45 (1880, digte)
 Bog Blicher, St. St.: ["Pluk" [8s119]] Dengaang te di ve Kjøvvenhavn mæ Amraal Nielsen drowes. Side 119-25 (1880, digte)
 Bog Blicher, St. St.: ["Pluk" [8s092]] Naar Ungersvend og Mø hinanden møde. Side 92-93 (1880, digte)
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Syv Fortællinger [b]] Paa Jyllands Vestkyst. Efter Novellen "Marie" (1880, novelle(r)) EMP 107
 Bog Blicher, St. St.: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. Oversættelse af P. Hansen. Med Illustrationer af Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1882. vi + 87 sider, illustreret (1882, roman)
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog Blicher, St. St.: Samlede Noveller og Skizzer. Ordnede efter Tidsfølgen af P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1882. 4 Bind (1882, novelle(r)) 👓
Detaljer
redigeret af P. Hansen (1840-1905)
1893 Senere udgave: Samlede Noveller og Skizzer. Ordnede efter Tidsfølgen af P. Hansen. Ny Udg. ♦ Kjøbenhavn, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1893. 4 Bind
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive, bind 1
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive, bind 3
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive, bind 4
kollaps Indhold

[1a] Blicher, St. St.: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side iii-lxii (1882, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1b] 1. udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv. Side v-lxii

[1b] Blicher, St. St.: Til hvem der vil tilegne sig det. Side lxiii-lxiv (1882, digte)
1846 i: Gamle og nye Noveller [5a] 1. udgave: Til hvem der vil tilegne sig det. Side iii-iv

[1c] Blicher, St. St.: Jydske Røverhistorier. Side 1-8 (1882, novelle(r))
1895 indgår i: Røverhistorier [b] Senere udgave: Jydske Røverhistorier. Side 67-72
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s007] Senere udgave: Jyske Røverhistorier. Side 7-10
1920 i: Samlede Skrifter [6s141] Senere udgave: Jydske Røverhistorier
kollaps Noter
del af: Harpen
 note til titel Oprindelig trykt i: Harpen, 5. årg., nr. 1 (2-1-1824), side 2-4.

[1d] Blicher, St. St.: Oldsagn paa Alheden. Brudstykke af et Brev. Side 9-24 (1882, novelle(r))
1895 indgår i: Herregaardshistorier [h] Senere udgave: Oldsagn paa Alheden. Side 219-34
1904 i: Udvalgte Værker [1a] Senere udgave: Oldsagn på Alheden. Side 5-16
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s012] Senere udgave: Oldsagn på Alheden. Brudstykke af et Brev. Side [12]-20
1920 i: Samlede Skrifter [6s147] Senere udgave: Oldsagn paa Alheden
kollaps Noter
del af: Harpen
 note til titel Oprindelig trykt i: Harpen, 5. årg., nr. 5 (30-1-1824), side 34-39.

[1e] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 25-66 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[1f] Blicher, St. St.: Josepha. Side 67-87 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58

[1g] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 89-100 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[1h] Blicher, St. St.: Nøddaaben. Side 101-08 (1882, novelle(r))
1834 Nøddaaben i: Samlede Noveller [4g] Senere udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74
1895 indgår i: Præstehistorier [b] Senere udgave: Nøddaaben. Side 17-24
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s074] Senere udgave: Nøddaaben. Side [74]-77
1921 i: Samlede Skrifter [7s097] Senere udgave: Nøddaaben
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 26 (1824), side 18-24.
 note til titel Indgik med smårettelser som del af: Eneboeren paa Bolbjerg.
 anmeldelse Læsefrugter, bind 26 (1824), side 425: Noget mere om "Nøddaaben" [signeret N. Blicher]. Blicher, Niels Niels Blicher
 anmeldelse Nordlyset, bind 10 [yderligere oplysninger om Mogens Marqvard, meddelt af Niels Blicher].

[1i] Blicher, St. St.: Fruentimmerhaderen. Side 109-49 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1d] 1. udgave: Fruentimmerhaderen. Side 68-106

[1j] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Syden. Side 151-204 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3b] 1. udgave: Kjerlighed i Syden. Side 75-126

[1k] Blicher, St. St.: Krybeskytten. Side 205-32 (1882, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4f] 1. udgave: Krybeskytten. Side 222-48

[1l] Blicher, St. St.: Gyldholm. Side 233-53 (1882, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18

[1m] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 255-314 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[1n] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 315-57 (1882, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[1o] Blicher, St. St.: Bindestuen. Ordret Gjengivelse som Hjælp til Forstaaelse af Originalen. Side 358-89 (1882, novelle(r))
oversat af P. Hansen (1840-1905)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
1895 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [e] Senere udgave: Bindestuen. Side 252-83
1898 i: Udvalgte Noveller [1e] Senere udgave: Bindestuen. Side 152-87
1901 indgår i: Noveller [h] Senere udgave: Bindestuen. Side 245-84
1905 indgår i: Udvalgte Noveller [s309] Senere udgave: Bindestuen. Side 309-16
1908 indgår i: Fjorden Dage i Jylland [e] Senere udgave: Bindestuen. Side 238-64
1909 indgår i: Udvalgte Noveller [c] Senere udgave: Bindestuen. Side 95-136
1911 indgår i: Udvalgte Noveller [f] Senere udgave: Bindestuen. Side 175-204

[1p] Blicher, St. St.: Urtepotten. Side 391-423 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3e] 1. udgave: Urtepotten. Side 178-208

[1q] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side 425-63 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229

[1r] Blicher, St. St.: Den sachsiske Bondekrig. Side 465-540 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3a] 1. udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75

[1s] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 541-91 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[2a] Blicher, St. St.: Sildig opvaagnen. Side 1-33 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2b] 1. udgave: Sildig Opvaagnen. Side 85-116

[2b] Blicher, St. St.: Rodiserinden. Side 35-62 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3g] 1. udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54

[2c] Blicher, St. St.: Eva. Side 63-96 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[2d] Blicher, St. St.: Jordbærret. Side 97-116 (1882, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1i] 1. udgave: Jordbærret. Side 124-40

[2e] Blicher, St. St.: Fiore og Fioretta. Side 117-39 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3f] 1. udgave: Fiore og Fioretta. Side 209-28

[2f] Blicher, St. St.: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 141-71 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3d] 1. udgave: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78

[2g] Blicher, St. St.: Den svenske Major. Side 173-90 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92

[2h] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 191-223 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[2i] Blicher, St. St.: Fire Perioder. Side 225-50 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3i] 1. udgave: Fire Perioder. Side 285-308

[2j] Blicher, St. St.: Maria de Carmo. Side 251-74 (1882, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5d] 1. udgave: Maria de Carmo. Side 215-36

[2k] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 275-98 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[2l] Blicher, St. St.: Falddøren. Side 299-323 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3c] 1. udgave: Falddören. Side 127-49

[2m] Blicher, St. St.: Præstehistorier. Side 325-48 (1882, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8d] 1. udgave: Præstehistorier. Side 70-90

[2n] Blicher, St. St.: Skibsjournal. Side 349-74 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53

[2o] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 375-420 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[2p] Blicher, St. St.: Kjeltringliv. Side 421-46 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[2q] Blicher, St. St.: Telse. Side 447-535 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[2r] Blicher, St. St.: Ebbe. Side 537-50 (1882, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8b] 1. udgave: Ebbe. Et Sagn fra Hidsherred. Side 24-35

[2s] Blicher, St. St.: De tre Klokker. Side 551-89 (1882, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8c] 1. udgave: De tre Klokker. En Fortælling fra Hidsherred. Side 36-69

[2t] Blicher, St. St.: Letacq. Side 591-661 (1882, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4b] 1. udgave: Letacq. Side 19-87

[2u] Blicher, St. St.: Den Prøvende. Side 663-82 (1882, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8e] 1. udgave: Den Prøvende. Side 91-107

[3a] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 1-36 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[3b] Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaa. Side 37-57 (1882, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303

[3c] Blicher, St. St.: Hævnen. Side 59-98 (1882, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4c] 1. udgave: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124

[3d] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 99-178 (1882, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[3e] Blicher, St. St.: Leonore. Side 170-203 (1882, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4e] 1. udgave: Leonore. Begivenheden er taget af Bakers Inquisitionshistorie, der udkom for noget over hundrede Aar siden, og seer ud, som Sandhed. Side 200-22

[3f] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 205-33 (1882, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[3g] Blicher, St. St.: Marie. Side 235-58 (1882, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[3h] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 259-413 (1882, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[3i] Blicher, St. St.: Maskeraden. Side 415-40 (1882, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [a] 1. udgave: Maskeraden. Side 1-25

[3j] Blicher, St. St.: Landsbydoktoren. Side 441-53 (1882, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95

[3k] Blicher, St. St.: Baglænds. Side 455-90 (1882, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83

[3l] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsberg. Side 491-514 (1882, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[3m] Blicher, St. St.: Den jydske hvide Dame. Side 515-20 (1882, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100

[3n] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 521-602 (1882, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[3o] Blicher, St. St.: Julianes Giftermaal. Side 603-28 (1882, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25

[3p] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 629-45 (1882, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[3q] Blicher, St. St.: Eneste Barn. Side 647-66 (1882, novelle(r))
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54

[4s001] Blicher, St. St.: Vinhandleren og Herremanden. Side 1-56 (1882, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101

[4s057] Blicher, St. St.: Livø. Side 57-100 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6a] 1. udgave: Livø. Side 1-46

[4s103] Blicher, St. St.: Kjæresterier i Vesterjylland. Side 103-14 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6b] 1. udgave: Kjeresterier i Vesterjylland. I Billedrække. Side 47-62

[4s115] Blicher, St. St.: Kjærlighed paa Dagvognen. Side 115-58 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110

[4s159] Blicher, St. St.: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 159-85 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6d] 1. udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 111-39

[4s187] Blicher, St. St.: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 187-98 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53

[4s199] Blicher, St. St.: Firkløveret. Side 199-218 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7a] 1. udgave: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22

[4s219] Blicher, St. St.: Rødstenen paa Fur. Side 219-38 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44

[4s239] Blicher, St. St.: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Side 239-56 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7c] 1. udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Fortalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side 45-62

[4s257] Blicher, St. St.: Kniplerinden. Side 257-88 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7d] 1. udgave: Kniplerinden. Side 63-96

[4s289] Blicher, St. St.: En jydsk Røverhistorie. Side 289-307 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7e] 1. udgave: En jydsk Røverhistorie, med Mere, hvad dertil hører. Side 97-117

[4s309] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Pinen. Side 309-28 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7f] 1. udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38

[4s329] Blicher, St. St.: Ravnen. Side 329-50 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7g] 1. udgave: Ravnen. Side 139-62

[4s351] Blicher, St. St.: To paa een Hest. Side 351-75 (1882, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7h] 1. udgave: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side 163-91

[4s377] Blicher, St. St.: Stodderkongen. Side 377-92 (1882, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s01] 1. udgave: Stodderkongen. Side 1-16

[4s393] Blicher, St. St.: Guillaume de Martonnière. Side 393-408 (1882, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32

[4s409] Blicher, St. St.: Den hule Eg. Side 409-27 (1882, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s33] 1. udgave: Den hule Eeg. Side 33-52

[4s429] Blicher, St. St.: Le Petitmaître d'Ecole. Side 429-43 (1882, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s53] 1. udgave: Le Petitmaître d'Ecole. Side 53-67

[4s445] Blicher, St. St.: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 445-65 (1882, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s68] 1. udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 68-88

[4s467] Blicher, St. St.: Skinsyge. Side 467-81 (1882, novelle(r))
1898 indgår i: Ravnen [i] Senere udgave: Skinsyge. Side 175-87
1907 i: Samlede Noveller og Skitser [3s569] Senere udgave: Skinsyge. En virkelig Begivenhed. Side [569]-77
1931 i: Samlede Skrifter [29s170] Senere udgave: Skinsyge
kollaps Noter
del af: Gæa
 note til titel Oprindelig trykt i: Gæa, 1845, side 17-27, med titlen: Skinsyge, en virkelig Begivenhed. Fortalt af St. St. Blicher.

[4s483] Blicher, St. St.: Tulipanen. Side 483-93 (1882, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [a] 1. udgave: Tulipanen. Side 1-15

[4s495] Blicher, St. St.: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 495-515 (1882, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [b] 1. udgave: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 17-45

[4s517] Blicher, St. St.: De Udøbte. Side 517-34 (1882, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [c] 1. udgave: De Udøbte. Side 47-72

[4s535] Blicher, St. St.: Faawal Hammeløw. Side 535-48 (1882, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [d] 1. udgave: Faawal Hammeløw. Side 73-91

[4s549] Blicher, St. St.: Menneskelighed. Side 549-57 (1882, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [e] 1. udgave: Menneskelighed. [Skitse i dialoger]. Side 93-104

[4s559] Blicher, St. St.: Halv Spansk og halv Dansk. Side 559-74 (1882, novelle(r))
1846 indgår i antologien: Gæa [s006] 1. udgave: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18

[4s575] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 575-615 (1882, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73

[4s617] Blicher, St. St.: Lella Zohra og Lella Hradudja. Side 617-32 (1882, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1k] 1. udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en Dansk). Side 174-89

[4s633] Blicher, St. St.: Vaagekonen. Side 633-45 (1882, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2j] 1. udgave: Vaagekonen. Side 236-45

[4s647] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Vildmosen I. Side 647-60 (1882, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3h] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48

[4s661] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Vildmosen II. Side 661-66 (1882, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7f] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50

[4s667] Blicher, St. St.: Valbypigen. Side 667-79 (1882, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6j] 1. udgave: Valbypigen. Side 256-65
 Bog Blicher, St. St.: [Hovedværker i den danske Literatur [1s387]] Marie. Side 387-99 (1883, novelle(r))
Detaljer
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65
 Bog Blicher, St. St.: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. 6. Oplag (1885, roman)
Detaljer
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog Blicher, St. St.: ["Pluk" [10s055]] De wa ve Helmestier Mari hun skull astej. Side 55-56 (1887, digte)
 Bog Blicher, St. St.: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Med Oplysninger udgivet af "Dansklærerforeningen" ved Gerh. Hornemann. ♦ København, C.A. Reitzels Forlag, 1890. 48 sider. (Danske Forfattere, No. 10) (1890, roman)
serietitel: Danske Forfattere, 10
Detaljer
noter af Gerh. Hornemann
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
 Bog Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. ♦ [ca. 1890]. 55 sider (1890, novelle(r))
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76
 Bog Blicher, St. St.: Fjorden Dage i Jylland. Novelle. ♦ København, C.A. Reitzels Forlag, 1891. 132 sider. (Danske Forfattere, Nr. 13-14) (1891, roman)
serietitel: Danske Forfattere, 13-14
Detaljer
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214
 Bog Blicher, St. St.: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. Oversættelse af P. Hansen. Med Oplysninger udgiven af Dansklærerforeningen ved Alfred Ipsen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1891. 82 sider. (Danske Forfattere, Nr. 18) (1891, roman)
serietitel: Danske Forfattere, 18
Detaljer
oversat af P. Hansen (1840-1905)
noter af Alfred Ipsen (1852-1922)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog Blicher, St. St.: Juleferierne og Høstferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. Noveller. ♦ København, A. Reitzels Forlag, 1891. 136 sider. (Danske Forfattere, Nr. 21-22) (1891, novelle(r))
serietitel: Danske Forfattere, 21-22
Detaljer
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200
kollaps Noter
 note til titel Side 3-69.
kollaps Indhold

[b] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 70-136 (1891)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
 Bog Blicher, St. St.: Røverstuen. Novelle. ♦ København, C.A. Reitzels Forlag, 1891. 51 sider. (Danske Forfattere, Nr. 16) (1891, roman)
serietitel: Danske Forfattere, 16
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63
 Person (om) Etlar, Carit: [indgår i: Eventyrslottet [s223]] Blichers Hat. Side [223]-51 (1892, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Carl Brosbøll (1816-1900)
1903 indgår i: Udvalgte Fortællinger [f] Senere udgave: Blichers Hat
1905 indgår i: Dans paa Ladebro [d] Senere udgave: Blichers Hat
 Bog (digte) antologi: Et lille Firkløver. Fundet af J. P. J. Pleth. ♦ Kjøbenhavn, N.C. Rom, 1893. 32 sider (1893)
Detaljer
redigeret af J.P.J. Pleth (1842-1909)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: 1. Historiske Smaavers. 2. En gammel og en ny Sang. 3. Geografiske Støttepunkter. 4. Bibelens Bøger.
 Bog Blicher, St. St.: Samlede Noveller og Skizzer. Ordnede efter Tidsfølgen af P. Hansen. Ny Udg. ♦ Kjøbenhavn, Det Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1893. 4 Bind (1893, roman) 👓
Detaljer
redigeret af P. Hansen (1840-1905)
1882 1. udgave: Samlede Noveller og Skizzer. Ordnede efter Tidsfølgen af P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1882. 4 Bind
 Bog Blicher, St. St.: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. Med Oversættelse af P. Hansen. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 75 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog Blicher, St. St.: Herregaardshistorier. Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 234 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Vinhandleren og Herremanden. Side 5-60 (1895, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101

[b] Blicher, St. St.: Gyldholm. Side 61-81 (1895, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18

[c] Blicher, St. St.: Ebbe. Side 83-96 (1895, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8b] 1. udgave: Ebbe. Et Sagn fra Hidsherred. Side 24-35

[d] Blicher, St. St.: De tre Klokker. Side 97-135 (1895, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8c] 1. udgave: De tre Klokker. En Fortælling fra Hidsherred. Side 36-69

[e] Blicher, St. St.: Eneste Barn. Side 137-56 (1895, novelle(r))
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54

[f] Blicher, St. St.: Livø. Side 157-200 (1895, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6a] 1. udgave: Livø. Side 1-46

[g] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Vildmosen. Side 201-18 (1895, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3h] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48

[h] Blicher, St. St.: Oldsagn paa Alheden. Side 219-34 (1895, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1d] 1. udgave: Oldsagn paa Alheden. Brudstykke af et Brev. Side 9-24
 Bog Blicher, St. St.: Per Spillemands Historier. Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 277 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret! Side 7-35 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[b] Blicher, St. St.: Eva. Side 36-67 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[c] Blicher, St. St.: Jordbærret. Side 68-85 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2c] 1. udgave: Jordbärret. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 117-33

[d] Blicher, St. St.: Skibsjournal. Side 86-109 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53

[e] Blicher, St. St.: Baglænds. Side 110-43 (1895, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83

[f] Blicher, St. St.: Julianes Giftermaal. Side 144-67 (1895, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25

[g] Blicher, St. St.: Kjærlighed paa Dagvognen. Side 168-209 (1895, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110

[h] Blicher, St. St.: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Side 211-25 (1895, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7c] 1. udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Fortalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side 45-62

[i] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Pinen. Side 226-43 (1895, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7f] 1. udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38

[j] Blicher, St. St.: To paa een Hest. Side 245-66 (1895, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7h] 1. udgave: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side 163-91

[k] Blicher, St. St.: Valbypigen. Side 267-77 (1895, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6j] 1. udgave: Valbypigen. Side 256-65
 Bog Blicher, St. St.: Røverhistorier. Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 205 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 7-64 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[b] Blicher, St. St.: Jydske Røverhistorier. Side 67-72 (1895, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1c] 1. udgave: Jydske Røverhistorier. Side 1-8

[c] Blicher, St. St.: Kjeltringliv. Side 75-98 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[d] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 101-15 (1895, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[e] Blicher, St. St.: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 119-43 (1895, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6d] 1. udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 111-39

[f] Blicher, St. St.: En jydsk Røverhistorie. Side 147-63 (1895, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7e] 1. udgave: En jydsk Røverhistorie, med Mere, hvad dertil hører. Side 97-117

[g] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 167-205 (1895, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73
 Bog Blicher, St. St.: Trækfuglene. Naturconcert. Illustrationerne af Knud Larsen. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1894. 185 sider, illustrationer (1895, digte)
Detaljer
illustrationer af Knud Larsen (1865-1922)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
kollaps Noter
 note til titel [Nyt Oplag/Udgave?], 1895.
 Bog Blicher, St. St.: Fjorden Dage i Jylland og andre noveller. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 283 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Fjorden Dage i Jylland. Side 5-159 (1895, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[b] Blicher, St. St.: Marie. Side 161-84 (1895, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[c] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 185-208 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[d] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 209-51 (1895, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[e] Blicher, St. St.: Bindestuen. Side 252-83 (1895, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1o] 1. udgave: Bindestuen. Ordret Gjengivelse som Hjælp til Forstaaelse af Originalen. Side 358-89
 Bog Blicher, St. St.: Kjærlighed i Syden og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 236 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Syden. Side 7-58 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3b] 1. udgave: Kjerlighed i Syden. Side 75-126

[b] Blicher, St. St.: Fiore og Fioretta. Side 61-81 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3f] 1. udgave: Fiore og Fioretta. Side 209-28

[c] Blicher, St. St.: Falddøren. Side 85-107 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3c] 1. udgave: Falddören. Side 127-49

[d] Blicher, St. St.: Rodiserinden. Side 111-36 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3g] 1. udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54

[e] Blicher, St. St.: Maria de Carmo. Side 139-60 (1895, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5d] 1. udgave: Maria de Carmo. Side 215-36

[f] Blicher, St. St.: Urtepotten. Side 163-93 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3e] 1. udgave: Urtepotten. Side 178-208

[g] Blicher, St. St.: Leonore. Side 197-219 (1895, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4e] 1. udgave: Leonore. Begivenheden er taget af Bakers Inquisitionshistorie, der udkom for noget over hundrede Aar siden, og seer ud, som Sandhed. Side 200-22

[h] Blicher, St. St.: Lella Zohra og Lella Hradudja. Side 223-36 (1895, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1k] 1. udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en Dansk). Side 174-89
 Bog Blicher, St. St.: Præstehistorier. Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 200 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 5-16 (1895, novelle(r))
[b] Blicher, St. St.: Nøddaaben. Side 17-24 (1895, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1h] 1. udgave: Nøddaaben. Side 101-08

[c] Blicher, St. St.: Præstehistorier. Side 24-48 (1895, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8d] 1. udgave: Præstehistorier. Side 70-90

[d] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlbye. Side 49-94 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[e] Blicher, St. St.: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 95-106 (1895, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53

[f] Blicher, St. St.: Rødstenen paa Fur. Side 107-26 (1895, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44

[g] Blicher, St. St.: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 127-47 (1895, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [b] 1. udgave: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 17-45

[h] Blicher, St. St.: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv i Aaret 1845. Side 149-200 (1895)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1b] 1. udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv. Side v-lxii

[h] Blicher, St. St.: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv optegnede af ham selv. Paany udgivet med Oplysninger og Noter af Søren Vasegaard. ♦ København, H. Aschehoug & Co.s Forlag, 1923. xxxviii + 60 sider (1923)
noter af Søren Vasegaard (1871-1941)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1b] 1. udgave: Erindringer af Steen Steensen Blichers Liv, optegnede af ham selv. Side v-lxii
kollaps Noter
 note til titel Smudstitel: Blicher Selvbiografi.
 Bog Blicher, St. St.: Telse og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 238 sider (1895, novelle(r))
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Telse. Side 7-93 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[b] Blicher, St. St.: Hævnen. Side 97-134 (1895, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4c] 1. udgave: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124

[c] Blicher, St. St.: Den sachsiske Bondekrig. Side 137-210 (1895, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3a] 1. udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75

[d] Blicher, St. St.: Krybeskytten. Side 213-38 (1895, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4f] 1. udgave: Krybeskytten. Side 222-48
 Bog Blicher, St. St.: Spanioler og Franskmænd. Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, Reitzelske Afdeling, 1898. 226 sider (1898, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Josepha. Side 5-25 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58

[b] Blicher, St. St.: Stakkels Louis! Side 27-65 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229

[c] Blicher, St. St.: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 67-97 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3d] 1. udgave: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78

[d] Blicher, St. St.: Letacq. Side 99-169 (1898, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4b] 1. udgave: Letacq. Side 19-87

[e] Blicher, St. St.: Le Petitmaître d'Ecole. Side 171-85 (1898, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s53] 1. udgave: Le Petitmaître d'Ecole. Side 53-67

[f] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsberg. Side 187-210 (1898, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[g] Blicher, St. St.: Guillaume de Martonnière. Side 211-26 (1898, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Digte. Udgivet af Otto Borchsenius. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1898. 126 sider (1898, digte)
udgiver: Otto Borchsenius (1844-1925)
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. 2 Bind, 460 +496 sider (1898, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[1a] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[1b] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 41-50 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[1c] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 51-108 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[1d] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 109-51 (1898, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[1e] Blicher, St. St.: Bindestuen. Side 152-87 (1898, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1o] 1. udgave: Bindestuen. Ordret Gjengivelse som Hjælp til Forstaaelse af Originalen. Side 358-89

[1f] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side 188-224 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229

[1g] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 225-73 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[1h] Blicher, St. St.: Eva. Side 274-305 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[1i] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 306-36 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[1j] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 337-58 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[1k] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 359-402 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[1l] Blicher, St. St.: Kjeltringliv. Side 403-26 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[1m] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 427-60 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[2a] Blicher, St. St.: Telse. Side 1-87 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[2b] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 88-165 (1898, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[2c] Blicher, St. St.: Marie. Side 166-87 (1898, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[2d] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 188-340 (1898, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[2e] Blicher, St. St.: Skytten på Aunsberg. Side 341-62 (1898, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[2f] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 363-442 (1898, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[2g] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 443-57 (1898, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[2h] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 458-96 (1898, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73
 Bog Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaa og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, Reitzelske Afdeling, 1898. 159 sider (1898, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaa. Side 5-25 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303

[b] Blicher, St. St.: Sildig Opvaagnen. Side 27-59 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2b] 1. udgave: Sildig Opvaagnen. Side 85-116

[c] Blicher, St. St.: Den Prøvende. Side 61-80 (1898, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8e] 1. udgave: Den Prøvende. Side 91-107

[d] Blicher, St. St.: Maskeraden. Side 81-106 (1898, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [a] 1. udgave: Maskeraden. Side 1-25

[e] Blicher, St. St.: Faawal Hammeløw. Side 107-20 (1898, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [d] 1. udgave: Faawal Hammeløw. Side 73-91

[f] Blicher, St. St.: Menneskelighed. Side 121-29 (1898, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [e] 1. udgave: Menneskelighed. [Skitse i dialoger]. Side 93-104

[g] Blicher, St. St.: Halv Spansk og halv Dansk. Side 131-46 (1898, novelle(r))
1846 indgår i antologien: Gæa [s006] 1. udgave: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18

[h] Blicher, St. St.: Vaagekonen. Side 147-59 (1898, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2j] 1. udgave: Vaagekonen. Side 236-45
 Bog Blicher, St. St.: Juleferierne og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, Reitzelske Afdeling, 1898. 202 sider (1898, novelle(r))
Detaljer
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 7-84 (1898, novelle(r))
[b] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 87-166 (1898, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[c] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 169-202 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90
 Bog Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, Reitzelske Afdeling, 1898. 220 sider (1898, novelle(r))
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 5-55 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[b] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 57-98 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[c] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 99-127 (1898, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[d] Blicher, St. St.: Den jydske hvide Dame. Side 129-34 (1898, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100

[e] Blicher, St. St.: Landsbydoktoren. Side 135-47 (1898, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95

[f] Blicher, St. St.: Tulipanen. Side 149-59 (1898, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [a] 1. udgave: Tulipanen. Side 1-15

[g] Blicher, St. St.: Fruentimmerhaderen. Side 161-201 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1d] 1. udgave: Fruentimmerhaderen. Side 68-106

[h] Blicher, St. St.: Den svenske Major. Side 203-220 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92
 Bog Blicher, St. St.: Ravnen og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, Reitzelske Afdeling, 1898. 209 sider (1898, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Ravnen. Side 7-26 (1898, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7g] 1. udgave: Ravnen. Side 139-62

[b] Blicher, St. St.: Kjæresterier i Vesterjylland. Side 29- (1898, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6b] 1. udgave: Kjeresterier i Vesterjylland. I Billedrække. Side 47-62

[c] Blicher, St. St.: Firkløveret. Side 43-60 (1898, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7a] 1. udgave: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22

[d] Blicher, St. St.: Kniplerinden. Side 63-92 (1898, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7d] 1. udgave: Kniplerinden. Side 63-96

[e] Blicher, St. St.: Stodderkongen. Side 96-108 (1898, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s01] 1. udgave: Stodderkongen. Side 1-16

[f] Blicher, St. St.: Den hule Eg. Side 111-27 (1898, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s33] 1. udgave: Den hule Eeg. Side 33-52

[g] Blicher, St. St.: De Udøbte. Side 131-46 (1898, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [c] 1. udgave: De Udøbte. Side 47-72

[h] Blicher, St. St.: Fire Perioder. Side 149-72 (1898, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3i] 1. udgave: Fire Perioder. Side 285-308

[i] Blicher, St. St.: Skinsyge. Side 175-87 (1898, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s467] 1. udgave: Skinsyge. Side 467-81

[j] Blicher, St. St.: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side (1898, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s68] 1. udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 68-88
 Bog Blicher, St. St.: Digte i Udvalg. Med en Indledning om Blicher som lyrisk Digter. Ved F. Rønning. Ved Udvalget for Folkeoplysningens Fremme. ♦ Kjøbenhavn, i Kommission hos G.E.C. Gad, 1899. 135 sider (1899, digte)
noter af Frederik Rønning (1851-1929)
 Samling Blicher, St. St.: Skizzer og Bladartikler. Samlede og udgivne af Evald Tang Kristensen. Første Samling. ♦ Vejle, Vejle Amts Folkeblads Bogtrykkeri, 1899. 158 sider (1899, samling) 👓
Detaljer
udgiver: Evald Tang Kristensen (1843-1929)
kollaps Noter
 note til titel Mere udkom ikke.
 note til titel Side 126-58: Tillæg: Nogle Smaabidrag til Steen Blichers Levnetsbeskrivelse, særlig dog til hans Families og huslige Livs. Ved Evald Tang Kristensen.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s090] Blicher, St. St.: Peer Spillemand. Side 90-97 (1899, samling)
1906 i: Samlede Noveller og Skitser [2s305] Senere udgave: Peer Spillemand. (En litterær Notice, meddelt af ham selv i et Brev til Redaktionen). Side [305]-10
1921 i: Samlede Skrifter [8s113] Senere udgave: Peer Spillemand
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 1, 1827, side 230-38 (februar). Med undertitlen: En literair Notice, meddelt af ham selv, i et Brev til Redactionen [signeret B.].
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. Ill. af Carl Thomsen. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1899. 802 sider, illustreret (1899, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 3-34 (1899, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[b] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 37-46 (1899, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[c] Blicher, St. St.: Gyldholm. Side 49-61 (1899, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18

[d] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 65-102 (1899, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[e] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 105-36 (1899, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[f] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 141-73 (1899, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[g] Blicher, St. St.: Eva. Side 177-99 (1899, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[h] Blicher, St. St.: Ak, hvor forandret. Side 203-24 (1899, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[i] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 227-43 (1899, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[j] Blicher, St. St.: Skibsjournal. Side 247-65 (1899, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53

[k] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 269-300 (1899, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[l] Blicher, St. St.: Kjeltringsliv. Side 303-20 (1899, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[m] Blicher, St. St.: Telse. Side 323-82 (1899, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[n] Blicher, St. St.: De tre Klokker. Side 385-409 (1899, novelle(r))
1862 i: Gamle og nye Noveller [8c] 1. udgave: De tre Klokker. En Fortælling fra Hidsherred. Side 36-69

[o] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 413-36 (1899, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[p] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 439-94 (1899, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[q] Blicher, St. St.: Marie. Side 497-513 (1899, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[r] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 515-619 (1899, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[s] Blicher, St. St.: Landsbydoktoren. Side 623-31 (1899, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95

[t] Blicher, St. St.: Baglænds. Side 635-58 (1899, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83

[u] Blicher, St. St.: Skytten paa Avnsberg. Side 661-75 (1899, novelle(r))
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [u] 1. udgave: Skytten paa Avnsberg. Side 661-75
1899 indgår i: Udvalgte Noveller [u] Senere udgave: Skytten paa Avnsberg. Side 661-75

[v] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 679-731 (1899, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[w] Blicher, St. St.: Julianes Giftermaal. Side 735-53 (1899, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25

[x] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 757-69 (1899, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[y] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 773-802 (1899, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73
 Bog Blicher, St. St.: Røverstuen. Novelle. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1900. 51 sider (1900, novelle(r))
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63
 Bog Blicher, St. St.: Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, 1901. 456 sider. (Gyldendalske Bibliothek for Hjemmet) (1901, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-39 (1901, novelle(r))
[b] Blicher, St. St.: Josepha. Side 40-57 (1901, novelle(r))
[c] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 58-66 (1901, novelle(r))
[d] Blicher, St. St.: Fruentimmerhaderen. Side 67-102 (1901, novelle(r))
[e] Blicher, St. St.: Kjærlighed i Syden. Side 103-50 (1901, novelle(r))
[f] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 151-203 (1901, novelle(r))
[g] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 204-44 (1901, novelle(r))
[h] Blicher, St. St.: Bindestuen. Side 245-84 (1901, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1o] 1. udgave: Bindestuen. Ordret Gjengivelse som Hjælp til Forstaaelse af Originalen. Side 358-89

[i] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side 285-318 (1901, novelle(r))
[j] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 219-363 (1901, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[k] Blicher, St. St.: Eva. Side 364-92 (1901, novelle(r))
[l] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 393-421 (1901, novelle(r))
[m] Blicher, St. St.: Den svenske Major. Side 422-36 (1901, novelle(r))
[n] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 437-56 (1901, novelle(r))
 Bog antologi: Fræ wor Hjemmen. Vers og Prosa i jydsk Mundart. Samlet af Jeppe Aakjær. Med Tegninger af Achton Friis. ♦ Aarhus, Det jydske Forlag, 1902. 220 sider, illustreret (1902, roman) 👓
Detaljer
redigeret af Jeppe Aakjær (1866-1930)
illustrationer af Achton Friis (1871-1939)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til titel 3 upaginerede sider: Forord [signeret: Kjøbenhavn 23. Novb. 1902, Jeppe Aakjær].
 note til titel 4 upaginerede sider: Indholdsfortegnelse.
 note til titel 3 upaginerede sider: Jenn' hjemm' [digt].
 anmeldelse Herning Folkeblad 2-12-1902, side 1 [Anmeldelse, signeret: S.K.] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

1. Afdeling. Den ældre Periode. Side [1]-23
[s003] anonym: En gammeldags Muncke-Prædiken om Hyrden, faarene og Reynskabet, holden af den lærde Munck Pater Wolle Pæjrsen udi Jarlov. De Lysthavende til villie oversat af høy Tydsk paa høy Jydsk. Side [3]-5 (1902, novelle(r))
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 5: Kgl. Bibl. Hjelmstjernes Saml. Nr. 1930. Omkring Aar 1700.

[s006] anonym: En slem Skylle. Side [6] (1902, novelle(r))
af Molière (1622-1673, sprog: fransk)
oversat af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [6]: Af: Comoedie Om Gamle Jens Gnier Eller Penge-Puger. Oversat til det Danske Theatri Brug efter det bekandte franske Stycke af Molieres kaldet L'avare. (1724) S. 67.

[s007] anonym: Een Ram Jyde Battes Elskov. Til et honæt Fruentimmer ita in chartit eroneratum. Side [7]-8 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 8: Kgl. Bibl. Thottske Saml. Nr. 1524, S. 163.

[s009] Wadskiær, K. F.: En Mundfuld ram Jydsk til at aabne Magen med. Side [9] (1902, digte)
af C.F. Wadskiær (1713-1779)
kollaps Noter
 note til titel Note side [9]: K.F. Wadskiær: Poetiske Plukke-Finker, Bryllupsdigt til Prof. J.P. Anchersen og Fru Catharine Wiel 13/2 1757, 4o Kgl. Bibl.

[s00a] Aakjær, Jeppe: Jenn' hjemm'. [3 upaginerede sider] (1902, digte)
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
kollaps Noter
 note til titel Signeret: Efteraaret 1902, Jeppe Aakjær.

[s010] anonym: Den til Krig veludmonderede Jyde. Side [10]-15 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel Note side 15: Kgl. Bibl. Sv. Grundtvigs Saml. XVIII. - Fra Slutningen af det 18. Aarhundrede Trykt i Haderslev.

[s016] anonym: Hververen og Jyden. Side [16]-20 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 20: Fra ca. 1760. - Nyerups Efterladenskaber 65. 4o. Univ. Bibl. - Udskudt 3 Vers foran Slutningsstrofen.

[s021] anonym: Hans og Kaaren. Side [21]-23 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 23: Flyveblad fra sidst i 18. Aarhundrede. Trykt i Haderslev. Kgl. Bibl.

2. Afdeling. Jydsk Folkedigtning. Side [25]-61
[s027] anonym: Di taaw dæ sku ur aa bæjl. (Jens Kamp). Side [27]-29 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Jens Kamp (1845-1900)
kollaps Noter
 note til titel Note side 29: Danske Folkeminder (1877) S. 336.

[s030] anonym: Kræn o æ Res. (Svend Grundtvig). Side [30]-31 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Svend Grundtvig (1824-1883)
kollaps Noter
 note til titel Note side 31: Gamle danske Minder 1. Saml. 2. Udg. (1861) S. 22.

[s032] anonym: Den støst Løwn. (Jens Kamp). Side [32]-33 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Jens Kamp (1845-1900)
kollaps Noter
 note til titel Note side 33: Danske Folkeminder (1877) S. 337.

[s034] anonym: En trolle Histaarri. (Jens Kamp). Side [34]-35 (1902, novelle(r))
af Anonym
redigeret af Jens Kamp (1845-1900)
kollaps Noter
 note til titel Note side 35: Danske Folkeminder.

[s036] anonym: Skjæmtesagn. Side [36] (1902, novelle(r))
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [36]: "Skattegraveren". (1884) S. 47.

[s037] anonym: Knud Fut. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [37]-38 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Evald Tang Kristensen (1843-1929)

[s039] anonym: Helmisbruden. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [39]-41 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Evald Tang Kristensen (1843-1929)

[s042] anonym: Den slemme Kjælling. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [42]-44 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Evald Tang Kristensen (1843-1929)

[s045] anonym: Hønens Skriftemaal. (Ved Evald Tang Kristensen). Side [45]-47 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Evald Tang Kristensen (1843-1929)

[s048] anonym: Fedri Mikkel. Side [48] (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [48]: Optegnet i Fjends Herred. De tre sidste Vers uanstændige.

[s049] anonym: Bejleren. Side [49]-50 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [49]: Fra Holstebroegnen. De tre sidste Vers uanstændige.

[s051] anonym: Det fiede Baar. Side [51] (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [51]: Efter en Opskrift af J.P. Jacobsen (?). Sml. "Skattegraveren" (1885) S. 39.

[s052] anonym: Laust aa Kjesten. Side [52]-54 (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side 54: Efter et Flyveblad, trykt i Vejle.

[s055] anonym: Elskovssang. (Drænge-Jydsk). Side [55] (1902, digte)
af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Note side [55]: "Sværmere" 1865. S. 179.

[s056] anonym: Smårim. Side [56]-61 (1902, digte)
af Anonym
redigeret af Jens Kamp (1845-1900)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: [flere enkelte vers uden titel]. Leverim. Faaretælling (Manden kommer fuld hjem, mens Konen er ifærd med at tælle Faarene).
 note til titel Note side 61: "Smaarimene" tildels efter Jens Kamp og "Skattegraveren". Enkelte dog efter Udgiverens egen Opskrift.

3. Afdeling. Blichertiden. Side [63]-137
[s065] Blicher, Niels: Smaa Samtaler. Side [65]-68 (1902, novelle(r))
af Niels Blicher (1748-1839)
kollaps Noter
 note til titel Note side 68: Af "Vium Præstekald" (1794). S. 171 ff.

[s069] Blicher, Niels: Tri gue Mænd, A takker Gui for. Henrik, Anders, Jonas. (ie: Henrik Nic. Clausen - Anders Sandoe Ørsted - Jonas Collin). Side [69]-70 (1902, digte)
af Niels Blicher (1748-1839)
kollaps Noter
 note til titel Note side 70: "Dagen" 16. Juli 1832, Nr. 168. Undertegnet: "En Jyd". Vi gjætter paa Blichers Far, Niels Blicher, som Forfatter.

[s071] Blicher, St. St.: De forunelest Øer i Jens Jensens Lyu, ætter hans øjn Beskryels. Side [71]-74 (1902, novelle(r))
1842 [uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 74: Blichers første Prosa-Forsøg i jydsk Mundart - her gjengivet med den Stavemaade som Bl. brugte, da Fortællingen stod trykt første Gang i "Nordlyset" 2. B. 1827. S. 216. Optoges senere i "E Bindstouw" (1842).

[s071] Blicher, St. St.: Faawal Marri. Side [77]-78 (1902, digte)
1842 [uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 78: Blichers første Digt i jydsk Mundart; trykt i "Nordlyset" 1828 VI. S. 113, hvor Bl. ledsager det med følgende Bemærkning: ... "Endelig vil Forfatteren, der skjøndt selv en fattig Fugl, lader haant om at pryde sig med stjaalne Fjedre, oprigtigen tilstaa, at et fornyligt trykket Digt i den skotske Dialekt af Skotten Laidlaw: "'Ewas when the wan leaf frae the birk tree was fa'in" - foranledige nærværende Forsøg, der ikke har til Hensigt at sætte Lattermusklerne i Bevægelse".
Digtet optoges senere i "E Bindstouw" (1842).

[s079] Blicher, St. St.: Den jænarmed Sældaat. Side [79]-83 (1902, digte)
1842 [uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 83: Trykt i "Nordlyset" XI. 1829. S. 1; optoges senere i "E Bindstouw" (1842).

[s084] Blicher, St. St.: Messingjens. Side [84]-91 (1902, novelle(r))
1842 E €Bindstouw [Uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Notee side 91: "Æ Bindstouw" (1842). - Blicher ledsager Fortællingen med følgende Bemærkning: "Der er endnu (1842) Flere levende af dem, som kjendte Messingjens i levende Live, og hans Eftermæle lever, saavidt jeg veed, mellem de slesvigske Krysserer".

[s092] Blicher, St. St.: Øvli. Side [92]-93 (1902, digte)
1842 [uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 93: "E Bindstouw (1842).

[s094] Blicher, St. St.: E Staahkelsmand. Side [94]-101 (1902, novelle(r))
1842 E €Bindstouw [Uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 101: "E Bindstouw" (1842). Alle de foranstaaende Stykker af "E Bindstouw" er sammenholdt med Originaludgaven.

[s102] Blicher, St. St.: Mads Doss. Side [102]-03 (1902, digte)
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110
kollaps Noter
 note til titel Note side 103: Af "Kjærlighed paa Dagvognen" (1841).

[s104] Blicher, St. St.: Pe' Sywsprings Vihs. Side [104]-05 (1902, digte)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
kollaps Noter
 note til titel Note side 105: Af "Høstferierne" (1841).

[s106] Blicher, St. St.: Ell aa Visti. Side [106]-09 (1902, digte)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
kollaps Noter
 note til titel Note side 105: Af "Høstferierne" (1841).

[s110] Blicher, St. St.: E Buen aa e Herremand. Side [110]-11 (1902, digte)
kollaps Noter
 note til titel Note side 111: Randers Amtsavis og Avertissementstidende, 1844, 1. Juni, Nr. 86.

[s112] Blicher, St. St.: Te H. C. Simonsen. Side [112] (1902, digte)
kollaps Noter
 note til titel Note side [112]: Randers Amtsavis 23. Maj 1846. Undertegnet: "Stien"
H.C. Simonsen skrev Melodier til adskillige af Blichers jydske Viser.

[s113] Blicher, St. St.: Ungdom aa Løndom. Side [113]-15 (1902, digte)
1846 1. udgave: Gæa. Æsthetisk Aarbog med Bidrag af ... og Illustrationer efter ... Udgivet af P. L. Møller. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, 1846. [4] 330 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Tidligere trykt i Gæa, 1846, side 19-20, under titlen: Ungdom og Løndom.

[s116] Blicher, St. St.: Jyden. Side [116]-17 (1902, digte)
kollaps Noter
 note til titel Note side 117: Skrevet til en Folkefest, der var tænkt afholdt paa Hohøj ved Mariager 18. Septbr. 1846. - Melodien af H.C. Simonsen (født i Assens 1812, død i Odense 1876 som Organist ved St. Knuds Kirke). - Sangen fandtes efter Blichers Død og offentliggjordes første Gang i "Aalborg Stiftstidende" Nr. 109, 11. Maj 1849 og aftrykkes derpaa i "Fædrelandet" Nr. 110 for 14. Maj s. A.

Mindedigt over St. St. Blicher. Side [118]-27
[s118a] Eskesen, Morten: [Aa Jyllands brow'n Hih'r]. Side [118]-20 (1902, digte)
af Morten Eskesen (1826-1913)
1858 1. udgave: Hedelærken. Ungdoms-Kvæder. ♦ (Iversens Boghandel), 1858
kollaps Noter
 note til titel Note side 120: "Hedelærken" (1858) S. 62.

[s121] Tang Kristensen, Evald: [Dær æ en Kalgor saa gryw aa stowr]. Side [121]-22 (1902, digte)
af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
kollaps Noter
 note til titel Note side 122: "Steen Steensen Blicher's Liv og Gjærning". (1882). S. 95.

[s123] Tang Kristensen, Evald: [Han war en Mand, der lidd di Smo]. Side [123]-24 (1902, digte)
af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
kollaps Noter
 note til titel Note side 124: En festsang (1882).

[s125] Thomeskjær, Chr. Sørensen: [A sønge om en gammel Præjst]. Side [125]-27 (1902, digte)
af C. Sørensen Thomaskjær (1841-1919)
1883 1. udgave: Nowwe Smaafaatellinge aa Visse. Fræ Træskuejnen ve Silkibaarre
kollaps Noter
 note til titel Note side 127: "Nowwe Smaafaatelenge aa Visse" (1883), S. 45.

[s128] Andersen, Niels: Skalle-Laust. Side [128]-37 (1902, digte)
af Niels Andersen (1794-1852)
1835 1. udgave: Faaklaaring aa Beskryuels öuer et faalæ villelæ Gild, dæ haa wot i Svinning akkeraat fiir aa tyv Dau ætte Helmes aa trøddæ Dau far Yulauten 1832. Randers, 1835
kollaps Noter
 note til titel Note side 137: "Faaklaaring aa Beskryuels ouer et faalæ villæ Gild, dæ haa wot i Svinning (osv.) 1832, beskrøuen aa Laust Skalle, Øuæfiskemeister aa Staatsmossekanter" (1835).
Stavemaaden fra Wistofts Udgave (1867).

4. Afdeling. Fra Blicher til os. Side [139]-220
[s141] Jacobsen, J. P.: Erik Grubbe og hans Husholder. Side [141]-45 (1902, novelle(r))
af J.P. Jacobsen (1847-1885)
1876 1. udgave: Fru Marie Grubbe
kollaps Noter
 note til titel Note side 145: "Marie Grubbe" (1876) S. 9.

[s146] Skytte, Knud: Tosse Povl. Side [146]-49 (1902, digte)
af Jakob Nielsen (1830-1901)
1883 1. udgave: Bedstemoster. Fortælling. ♦ Schønberg, 1883
kollaps Noter
 note til titel Note side 149: I Wisbechs Almanak, 1869. Optoges derfra i "Bedstemoster" (1883) S. 74. Maalet fra Hobroegnen.

[s150] Eskesen, Morten: En busle Billeth. Side [150]-53 (1902, digte)
af Morten Eskesen (1826-1913)
1883 1. udgave: Digt og Sang. Julegave. Odensen, Milo, 1882
kollaps Noter
 note til titel Note side 153: "Digt og Sang" (1883) S. 9.

[s154] Lund, Chr. J. R.: Ljergravven. Side [154]-67 (1902, novelle(r))
1885 1. udgave: To Noveller i østvendsysselsk Mundart. ♦ Frederikshavn, i kommission hos Boghandler Jepsen, 1885. 34 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 167: "To Noveller fortalte i østvendsysselsk Mundart", 1885, S. 17.

[s168] Johanne: En baahne Knejt. Side [168]-70 (1902, digte)
1885 1. udgave: To nye Digte i jydsk Mundart. ♦ Randers, 1885
kollaps Noter
 note til titel Note side 170: Af "To nye Digte" (1885), S. 11.

[s171] Thomeskjær, Chr. Sørensen: Bette Tammes. Side [171]-73 (1902, digte)
af C. Sørensen Thomaskjær (1841-1919)
1883 1. udgave: Nowwe Smaafaatellinge aa Visse. Fræ Træskuejnen ve Silkibaarre
kollaps Noter
 note til titel Note side 173: "Nowwe Smaafaatelenge aa Visse", 1883, S. 16.

[s174] Nielsen, Niels: Sessel aa Kresten. Erindring fra Okkupationen 1864. Side [174]-75 (1902, digte)
af Niels Nielsen (f. 1845)
1877 1. udgave: Sæjs nøj jysk Wisser fræ O'eskanten. ♦ Oscar Risom's Musikhandel, 1877. 19 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 175: Af "Sejs nøj jysk Wisser fræ O'eskanten", 1867. (Med Musik).

[s176] Jacobsen, J.: Æ Branderektør. Side [176]-83 (1902, novelle(r))
af J. Jacobsen, f 1856 (1856-1901)
1888 indgår i: Tæjelownssjow [1] 1. udgave: 1. Aften. ♦ Kolding, V. Pontoppidans Forlag, 1888. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 183: "Tejelownssjow" 1. Aften S. 28. Maalet fra Varde-Egnen.

[s184] Larsen, Thøger: Kræ-Tammesen. Side [184]-88 (1902, digte)
af Thøger Larsen (1875-1928)
kollaps Noter
 note til titel Note side 188: Skrevet til dette Værk. Maalet fra Lemvigkanten.

[s189] Alsted, Peter: Povl aa Ann. En Vegselsong. Side [189]-91 (1902, digte)
af Peter Alsted (1864-1944)
kollaps Noter
 note til titel Note side 191: Skrevet til dette Værk. Maalet fra Horsens-Egnen.

[s192] Mickle, Julius: Sømandens Kone synger. (Ved Jakob Knudsen). Side [192]-93 (1902, digte)
af William Julius Mickle (1734-1788, sprog: engelsk)
oversat af Jakob Knudsen (1858-1917)
kollaps Noter
 note til titel Note side 193: Digtet tillægges Skotten Julius Mickle. Oversættelsen med Musik findes i "Højskolebladet", 27. Decb. 1901.

[s194] Aakjær, Jeppe: Mesterskytten. Side [194]-98 (1902, novelle(r))
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
1899 1. udgave: Bondens Søn. Skildringer fra Fjends Herred. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. 167 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 198: Af "Bondens Søn" (1899). S. 47.

[s201] Aakjær, Jeppe: Hjorddrengen synger Tagfatvisen. Side [201]-02 (1902, digte)
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
1899 1. udgave: Derude fra Kjærene. Digte. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. [10] + 140 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Note side 202: "Derude fra Kjærene" (1899), S. 119.

[s203] Aakjær, Jeppe: Bakk'aal. Side [203]-09 (1902, novelle(r))
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
1901 indgår i: Fjandboer [d] 1. udgave: En Omløber
kollaps Noter
 note til titel Note side 209: Af Fortællingen "En Omløber" - ("Fandboer", 1901 S. 15. I). Maalet fra Fjends Herred.

[s210] Aakjær, Jeppe: Maren. Side [210]-11 (1902, digte)
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
1899 1. udgave: Derude fra Kjærene. Digte. ♦ Søtoftes Forlag, 1899. [10] + 140 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Note side 211: "Derude fra Kjærene" (1899) S. 118.

[s212] Skjoldborg, Johan: Hjemm fræ. Side [212]-14 (1902, digte)
af Johan Skjoldborg (1861-1936)
kollaps Noter
 note til titel Note side 214: Skrevet til dette Værk. Hannæsbomaal.

[s215] Grønborg, Andr. Th.: Høwerdrengi. Side [215]-16 (1902, digte)
kollaps Noter
 note til titel Note side 216: Skrevet til dette Værk. Maalet fra Øster Brønderslev Sogn i Vendsyssel.

[s217] Jensen, Johannes V.: Gi Husly! Side [217]-18 (1902, digte)
af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1901 1. udgave: Vinteren. ♦ Gyldendal, 1901. 114 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 218: Af Fortællingen "Vinteren" (1902). S. 39.

[s219] Jensen, Johannes V.: Godnat! Side [219]-20 (1902, digte)
af Johannes V. Jensen (1873-1950)
1901 1. udgave: Vinteren. ♦ Gyldendal, 1901. 114 sider
kollaps Noter
 note til titel Note side 220: Af "Vinteren" (1902). S. 108. Maalet fra Himmerland.
 Tekster Blicher, St. St.: Jysk Digtning. Udvalgt og indledet af Vilh. Andersen. Friser og Vignetter tegnede af Hans Tegner. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet af Foreningen "Fremtiden", 1902. lii + 297 sider, illustreret (1902, tekster)
Detaljer
noter af Vilhelm Andersen (1864-1953)
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
kollaps Noter
 note til titel Side 3-52: Digte.
 note til titel Side 55-297: Uddrag af noveller.
 Bog Blicher, St. St.: Telse. Illustreret af Carl Thomsen. ♦ Kbh., Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902. 112 sider, illustreret (1902, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. 1903. Ark 1-5, 80 sider (1903, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Indhold: En Landsbydegns Dagbog. Præsten i Thorning. Røverstuen.
 Bog Blicher, St. St.: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. Faksimile udg. ♦ København, 1904. 50 sider (1904, novelle(r))
Detaljer
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Tekster Blicher, St. St.: Udvalgte Værker. Med indledning af P. Winther. ♦ Odense, Arnold Jacobs Forlag, 1904. 2 Bind, 416 + 411 sider (1904)
Detaljer
forord af Peder Jørgen Winther (f. 1858)
kollaps Noter
 note til titel Bind 2: Side 5-359: Noveller, side 363-411: Digte.
kollaps Indhold

[1a] Blicher, St. St.: Oldsagn på Alheden. Side 5-16 (1904, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1d] 1. udgave: Oldsagn paa Alheden. Brudstykke af et Brev. Side 9-24

[1b] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 17-45 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[1c] Blicher, St. St.: Josepha. Side 49-61 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58

[1d] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 65-73 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[1e] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 75-114 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[1f] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 117-45 (1904, novelle(r))
[1g] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 149-81 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[1h] Blicher, St. St.: Eva. Side 185-206 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[1i] Blicher, St. St.: Den døve Mand og den blinde Kone. Side 209-28 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3d] 1. udgave: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78

[1j] Blicher, St. St.: Den svenske Major. Side 231-41 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92

[1k] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 245-66 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[1l] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 269-83 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[1m] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 287-317 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[1n] Blicher, St. St.: Telse. Side 321-80 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[1o] Blicher, St. St.: Himmelbjærget. Side 383-406 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[1p] Blicher, St. St.: Ebbe. Side 409-16 (1904, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8b] 1. udgave: Ebbe. Et Sagn fra Hidsherred. Side 24-35

[2a] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 5-58 (1904, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[2b] Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaa. Side 61-73 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303

[2c] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjærg. Side 77-95 (1904, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[2d] Blicher, St. St.: Marie. Side 99-114 (1904, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[2e] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 117-21 (1904, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[2f] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsberg. Side 225-39 (1904, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[2g] Blicher, St. St.: Høstferierne. Side 243-96 (1904, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[2h] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 299-308 (1904, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[2i] Blicher, St. St.: Keltringliv. Side 311-27 (1904, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[2j] Blicher, St. St.: Rødstenen paa Fur. Side 331-43 (1904, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44

[2k] Blicher, St. St.: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 347-59 (1904, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s68] 1. udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 68-88
 Bog Blicher, St. St.: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Forening for Boghaandværk. ♦ Kbh., [i Kommission hos F. Hendriksen], 1905. 37 sider (1905, novelle(r))
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
 Bog Blicher, St. St.: Noveller og Skitser. ♦ Nykøbing F., Fr. Nielsen, 1905. 535 sider (1905, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Telse. Side 3-72 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[b] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 73-118 (1905, novelle(r))
[c] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 119-54 (1905, novelle(r))
[d] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 155-72 (1905, novelle(r))
[e] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsbjerg. Side 173-90 (1905, novelle(r))
[f] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 191-217 (1905, novelle(r))
[g] Blicher, St. St.: Marie. Side 218-36 (1905, novelle(r))
[h] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 237-44 (1905, novelle(r))
[i] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 245-309 (1905, novelle(r))
[j] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 310-47 (1905, novelle(r))
[k] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 348-479 (1905, novelle(r))
[l] Blicher, St. St.: Keltringsliv. Side 480-500 (1905, novelle(r))
[m] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 501-33 (1905, novelle(r))
 Bog Blicher, St. St.: Samlede Noveller og Skitser. Med oplysende Noter af Hans Hansen. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1905-07. 1.-3. Bind, 580 [1] + 503 + 612 [3] sider (1905-07, novelle(r)) 👓
Detaljer
noter af Hans Hansen, f 1869 (1869-1925)
kollaps Noter
 note til titel 3. bind, 2 upaginerede sider til slut: [Note om udgaven, bla.: Denne Udgave af Blichers Noveller og Skitser indeholder det samme som P. Hansens med Undtagelse af "Leonore" ...].
 url Fuld visning af bogen (bind 1, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 1, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (bind 3, sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning (bind 1) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning (bind 2) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning (bind 3) på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[1s007] Blicher, St. St.: Jyske Røverhistorier. Side 7-10 (1905, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1c] 1. udgave: Jydske Røverhistorier. Side 1-8
kollaps Noter
 note til titel Side 10-11: [Noter].

[1s012] Blicher, St. St.: Oldsagn på Alheden. Brudstykke af et Brev. Side [12]-20 (1905, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1d] 1. udgave: Oldsagn paa Alheden. Brudstykke af et Brev. Side 9-24
kollaps Noter
 note til titel Side 20-21: [Noter].

[1s022] Blicher, St. St.: En Landsbydegn Dagbog. Side [22]-47 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
kollaps Noter
 note til titel Side 47-49: [Noter].

[1s050] Blicher, St. St.: Den barnløse Kone. En jydsk Legende. Side [50]-53 (1905, novelle(r))
1921 i: Samlede Skrifter [7s043] Senere udgave: Den barnløse Kone
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Side 53: [Noter].
 note til titel Tidligere trykt i: Læsefrugter, bind 23 (1824), side 250-54. Med undertitlen: En jydsk Legende [signeret Charadrius pluvialis].

[1s054] Blicher, St. St.: Josepha. Side [54]-66 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58
kollaps Noter
 note til titel Side 66: [Noter].

[1s067] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side [67]-73 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67
kollaps Noter
 note til titel Side 73: [Noter].

[1s074] Blicher, St. St.: Nøddaaben. Side [74]-77 (1905, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1h] 1. udgave: Nøddaaben. Side 101-08
kollaps Noter
 note til titel Side 77-78: [Note, gengiver: Noget mere om "Nøddaaben", signeret N. Blicher, oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 26 (1824), side 425].

[1s079] Blicher, St. St.: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side [79]-90 (1905, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18
kollaps Noter
 note til titel Side 91: [Noter].

[1s092] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side [92]-129 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63
kollaps Noter
 note til titel Side 129-30: [Noter].

[1s131] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side [131]-62 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213
kollaps Noter
 note til titel Side 162-63: [Noter].

[1s164] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side [164]-77 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35
kollaps Noter
 note til titel Side 178: [Noter].

[1s178] Blicher, St. St.: Præstehistorier. Side [178]-95 (1905, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8d] 1. udgave: Præstehistorier. Side 70-90
kollaps Noter
 note til titel Side.

[1s196] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tillige med tvende Optegnelser af Præsten i Aalsø). Side [196]-225 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76
kollaps Noter
 note til titel Side 225-26: [Noter].

[1s227] Blicher, St. St.: Keltringliv. Side [227]-42 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59
kollaps Noter
 note til titel Side 242-44: [Noter].

[1s245] Blicher, St. St.: Ebbe. Et Sagn fra Hids Herred. Side [245]-53 (1905, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8b] 1. udgave: Ebbe. Et Sagn fra Hidsherred. Side 24-35
kollaps Noter
 note til titel Side 253: [Noter].

[1s254] Blicher, St. St.: De tre Klokker. Side [254]-77 (1905, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8c] 1. udgave: De tre Klokker. En Fortælling fra Hidsherred. Side 36-69
kollaps Noter
 note til titel Side 277: [Noter].

[1s278] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side [278]-99 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90
kollaps Noter
 note til titel Side 299-300: [Noter].

[1s301] Blicher, St. St.: Juleferierne. (Af en gammel Skolemands Erindringer). Side [301]-52 (1905, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200
kollaps Noter
 note til titel Side 353-54: [Noter].

[1s355] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side [355]-72 (1905, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74
kollaps Noter
 note til titel Side 372-73: [Noter].

[1s374] Blicher, St. St.: Marie. En Erindring fra Vesterhavet. Side [374]-88 (1905, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65
kollaps Noter
 note til titel Side 388-90: [Noter].

[1s391] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side [391]-492 (1905, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214
kollaps Noter
 note til titel Side 493-96.

[1s497] Blicher, St. St.: Færgeborg. Side [497]-500 (1905, novelle(r))
1839 indgår i: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen [s080] 1. udgave: Færgeborg. Side 80-86
kollaps Noter
 note til titel Side 500: [Noter].

[1s501] Blicher, St. St.: Landsbydoktoren. Side [501]-08 (1905, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95
kollaps Noter
 note til titel Side 508: [Note].

[1s509] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsbjerg. Side [509]-23 (1905, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48
kollaps Noter
 note til titel Side 523: [Noter].

[1s524] Blicher, St. St.: Den jydske hvide Dame. Et Portræt, tegnet ad Mortuam. Side [524]-26 (1905, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100
kollaps Noter
 note til titel Side 526: [Noter].

[1s527] Blicher, St. St.: Høstferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. Side 527-79 (1905, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
kollaps Noter
 note til titel Side 579-80: [Noter].

[2s007] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side [7]-16 (1906, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40
kollaps Noter
 note til titel Side 16-17: [Noter].

[2s018] Blicher, St. St.: Eneste Barn. Side [18]-29 (1906, novelle(r))
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54
kollaps Noter
 note til titel Side 30: [Noter].

[2s031] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jyske Mundarter. Side [31]-57 (1906, novelle(r))
noter af Henrik Ussing (1877-1946)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Side 58-68: [Noter, Tekstredationen, de sproglige Noter og Oversigt over Forfatterens Jysk-Retskrivning er besørget af Henrik Ussing].

[2s069] Blicher, St. St.: Vinhandleren og Herremanden. Side [69]-104 (1906, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101
kollaps Noter
 note til titel Side 104-05: [Noter].

[2s106] Blicher, St. St.: Livø. Side [106]-33 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6a] 1. udgave: Livø. Side 1-46
kollaps Noter
 note til titel Side 133: [Noter].

[2s134] Blicher, St. St.: Kæresterier i Vesterjylland. Side [134]-41 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6b] 1. udgave: Kjeresterier i Vesterjylland. I Billedrække. Side 47-62
kollaps Noter
 note til titel Side 141: [Note].

[2s142] Blicher, St. St.: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side [142]-58 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6d] 1. udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 111-39
kollaps Noter
 note til titel Side 158: [Noter].

[2s159] Blicher, St. St.: En jysk Mordbrænderhistorie. Side [159]-65 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53
kollaps Noter
 note til titel Side 165: [Noter].

[2s166] Blicher, St. St.: Firkløveret. Side [166]-77 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7a] 1. udgave: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22
kollaps Noter
 note til titel Side 177: [Noter].

[2s178] Blicher, St. St.: Rødstenen paa Fur. Side [178]-89 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44
kollaps Noter
 note til titel Side 189: [Noter].

[2s190] Blicher, St. St.: En jysk Røverhistorie. Med mere, hvad dertil hører. Side [190]-201 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7e] 1. udgave: En jydsk Røverhistorie, med Mere, hvad dertil hører. Side 97-117
kollaps Noter
 note til titel Side 201: [Note].

[2s202] Blicher, St. St.: Stodderkongen. Side [202]-10 (1906, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s01] 1. udgave: Stodderkongen. Side 1-16
kollaps Noter
 note til titel Side 210: [Noter].

[2s211] Blicher, St. St.: Guillaume de Martonniére. Side [211]-20 (1906, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32
kollaps Noter
 note til titel Side 220: [Noter].

[2s221] Blicher, St. St.: Et Eventyr på Himmelbjerget i 1843. Side [221]-32 (1906, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s68] 1. udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 68-88
kollaps Noter
 note til titel Side 232: [Noter].

[2s233] Blicher, St. St.: En Herremand på Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand både her og der. Side [233]-45 (1906, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [b] 1. udgave: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 17-45
kollaps Noter
 note til titel Side 245: [Note].

[2s246] Blicher, St. St.: De Udøbte. Fortælling i Billeder. Side [246]-56 (1906, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [c] 1. udgave: De Udøbte. Side 47-72
kollaps Noter
 note til titel Side 256: [Noter].

[2s247] Blicher, St. St.: Faawal Hammeløw. Side [257]-64 (1906, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [d] 1. udgave: Faawal Hammeløw. Side 73-91
kollaps Noter
 note til titel Side 264: [Noter].

[2s265] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side [265]-89 (1906, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73
kollaps Noter
 note til titel Side 289-90: [Noter].

[2s291] Blicher, St. St.: Kærlighed i Vildmosen I. Side [291]-98 (1906, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3h] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48
kollaps Noter
 note til titel Side 298-99: [Noter].

[2s300] Blicher, St. St.: Kærlighed i Vildmosen II. Side [300]-02 (1906, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7f] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50

[2s305] Blicher, St. St.: Peer Spillemand. (En litterær Notice, meddelt af ham selv i et Brev til Redaktionen). Side [305]-10 (1906, novelle(r))
1899 indgår i: Skizzer og Bladartikler [s090] 1. udgave: Peer Spillemand. Side 90-97
kollaps Noter
 note til titel Side 310-11: [Noter].

[2s312] Blicher, St. St.: Eva. Side [312]-32 (1906, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84
kollaps Noter
 note til titel Side 332-33: [Noter].

[2s334] Blicher, St. St.: Jordbærret. Side [334]-45 (1906, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2c] 1. udgave: Jordbärret. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 117-33
kollaps Noter
 note til titel Side 345: [Noter].

[2s346] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side [346]-66 (1906, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84
kollaps Noter
 note til titel Side 366: [Noter].

[2s367] Blicher, St. St.: Peer Spillemands Skibsjournal. (Holdt paa en Sørejse fra København til Aalborg). Side [367]-83 (1906, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53
kollaps Noter
 note til titel Side 383: [Noter].

[2s384] Blicher, St. St.: Baglæns. Novelle af Peer Spillemand. Udgivet af S. S. Blicher. Side [384]-406 (1906, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83
kollaps Noter
 note til titel Side 406: [Noter].

[2s407] Blicher, St. St.: Julianes Giftermaal. Novelle af Peer Spillemand. Gennemset, rettet og forbedret af S. S. Blicher. Side [407]-23 (1906, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25
kollaps Noter
 note til titel Side 423: [Noter].

[2s424] Blicher, St. St.: Kærlighed paa Dagvognen. Meddelt af Peer Spillemand. Og udgivet af S. S. Blicher. Side [424]-51 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110
kollaps Noter
 note til titel Side 451-52: [Noter>.

[2s453] Blicher, St. St.: Min syv og tyvende og sidste Kærlighedshistorie. Forfalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side [453]-63 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7c] 1. udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Fortalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side 45-62
kollaps Noter
 note til titel Side 463: [Noter].

[2s464] Blicher, St. St.: Kærlighed i Pinen. Fortælling af Peer Spillemand. Verificeret af hans Fætter. Side [464]-75 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7f] 1. udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38
kollaps Noter
 note til titel Side 475: [Noter].

[2s476] Blicher, St. St.: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side [476]-90 (1906, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7h] 1. udgave: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side 163-91
kollaps Noter
 note til titel Side 490: [Note].

[2s491] Blicher, St. St.: Menneskelighed. Skitse i Dialoger. Side [491]-95 (1906, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [e] 1. udgave: Menneskelighed. [Skitse i dialoger]. Side 93-104
kollaps Noter
 note til titel Side 495: [Note].

[2s496] Blicher, St. St.: Valbypigen. (Fortalt af Peer Spillemand). Side [496]-502 (1906, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6j] 1. udgave: Valbypigen. Side 256-65

[3s007] Blicher, St. St.: Fruentimmerhaderen. Side [7]-33 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1d] 1. udgave: Fruentimmerhaderen. Side 68-106
kollaps Noter
 note til titel Side 33: [Noter].

[3s034] Blicher, St. St.: Kærlighed i Syden. Side [34]-68 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3b] 1. udgave: Kjerlighed i Syden. Side 75-126
kollaps Noter
 note til titel Side 68: [Noter].

[3s069] Blicher, St. St.: Krybskytten. Side [69]-85 (1907, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4f] 1. udgave: Krybeskytten. Side 222-48
kollaps Noter
 note til titel Side 85: [Noter].

[3s086] Blicher, St. St.: Urtepotten. Side [86]-105 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3e] 1. udgave: Urtepotten. Side 178-208
kollaps Noter
 note til titel Side 106: [Noter].

[3s107] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side [107]-30 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229
kollaps Noter
 note til titel Side 130: [Noter].

[3s131] Blicher, St. St.: Den sachsiske Bondekrig. Side [131]-78 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3a] 1. udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75
kollaps Noter
 note til titel Side 178: [Noter].

[3s179] Blicher, St. St.: Sildig Opvaagnen. Side [179]-99 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2b] 1. udgave: Sildig Opvaagnen. Side 85-116
kollaps Noter
 note til titel Side 199: [Note].

[3s200] Blicher, St. St.: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side [200]-17 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3g] 1. udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54
kollaps Noter
 note til titel Side 217: [Note].

[3s218] Blicher, St. St.: Fiore og Fioretta. Side [218]-31 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3f] 1. udgave: Fiore og Fioretta. Side 209-28
kollaps Noter
 note til titel Side 231: [Noter].

[3s232] Blicher, St. St.: De døve Mand og den blinde Kone. Side [232]-50 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3d] 1. udgave: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78
kollaps Noter
 note til titel Side 250: [Note].

[3s251] Blicher, St. St.: Den svenske Major. Side [251]-61 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92
kollaps Noter
 note til titel Side 261: [Note].

[3s262] Blicher, St. St.: Fire Perioder. Side [262]-78 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3i] 1. udgave: Fire Perioder. Side 285-308
kollaps Noter
 note til titel Side 278: [Noter].

[3s279] Blicher, St. St.: Maria de Carmo. Side [279]-93 (1907, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5d] 1. udgave: Maria de Carmo. Side 215-36
kollaps Noter
 note til titel Side 293: [Noter].

[3s294] Blicher, St. St.: Falddøren. Side [294]-309 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3c] 1. udgave: Falddören. Side 127-49
kollaps Noter
 note til titel Side 309: [Noter].

[3s310] Blicher, St. St.: Telse. Fortælling fra Ditmarskerkrigen. Side [310]-68 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85
kollaps Noter
 note til titel Side 368: [Noter].

[3s369] Blicher, St. St.: Letacq. Side [369]-415 (1907, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4b] 1. udgave: Letacq. Side 19-87
kollaps Noter
 note til titel Side 415: [Noter].

[3s416] Blicher, St. St.: Den Prøvende. Side [416]-27 (1907, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8e] 1. udgave: Den Prøvende. Side 91-107
kollaps Noter
 note til titel Side 427: [Note].

[3s428] Blicher, St. St.: Eremitten ved Grenaa. Ulykkesprofeten. Side [428]-40 (1907, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303
kollaps Noter
 note til titel Side 440: [Noter].

[3s441] Blicher, St. St.: Hævnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side [441]-66 (1907, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4c] 1. udgave: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124
kollaps Noter
 note til titel Side 466: [Noter].

[3s467] Blicher, St. St.: Maskeraden. Side [467]-83 (1907, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [a] 1. udgave: Maskeraden. Side 1-25
kollaps Noter
 note til titel Side 483: [Note].

[3s484] Blicher, St. St.: Hannibal. Et historisk Maleri. Side [484]-98 (1907, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s001] 1. udgave: Hannibal. Side 1-25
kollaps Noter
 note til titel Side 498: [Noter].

[3s499] Blicher, St. St.: Erik Hakonsøn. En historisk Billedrække. Side [499]-512 (1907, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s026] 1. udgave: Erik Hakonson. Side 26-46
kollaps Noter
 note til titel Side 512: [Noter].

[3s513] Blicher, St. St.: Kniplerinden. Side [513]-33 (1907, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7d] 1. udgave: Kniplerinden. Side 63-96
kollaps Noter
 note til titel Side 533: [Noter].

[3s534] Blicher, St. St.: Ravnen. Side [534]-47 (1907, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7g] 1. udgave: Ravnen. Side 139-62
kollaps Noter
 note til titel Side 547: [Note].

[3s548] Blicher, St. St.: Den hule Eg. Side [548]-59 (1907, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s33] 1. udgave: Den hule Eeg. Side 33-52
kollaps Noter
 note til titel Side 559: [Noter].

[3s560] Blicher, St. St.: Le petit-Maître d'École. Side [560]-68 (1907, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s53] 1. udgave: Le Petitmaître d'Ecole. Side 53-67
kollaps Noter
 note til titel Side 568: [Note].

[3s569] Blicher, St. St.: Skinsyge. En virkelig Begivenhed. Side [569]-77 (1907, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s467] 1. udgave: Skinsyge. Side 467-81
kollaps Noter
 note til titel Side 577: [Noter].

[3s578] Blicher, St. St.: Tulipanen. Side [578]-84 (1907, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [a] 1. udgave: Tulipanen. Side 1-15
kollaps Noter
 note til titel Side 584: [Noter].

[3s585] Blicher, St. St.: Halv spansk halv dansk. Side [585]-94 (1907, novelle(r))
1846 indgår i antologien: Gæa [s006] 1. udgave: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18
kollaps Noter
 note til titel Side 594: [Noter].

[3s595] Blicher, St. St.: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en dansk). Side [595]-604 (1907, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1k] 1. udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en Dansk). Side 174-89
kollaps Noter
 note til titel Side 604: [Noter].

[3s605] Blicher, St. St.: Vaagekonen. En Hispitalskonversation. Side [605]-12 (1907, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2j] 1. udgave: Vaagekonen. Side 236-45
kollaps Noter
 note til titel Side 612: [Note].
 Børnebog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. Udgave for Børn ved Ingvor Bondesen. Med 32 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Kbh., Chr. Erichsen, 1905. 316 sider, illustreret (1905, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 23
Detaljer
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
1927 Senere udgave: Udvalgte Noveller. Udgave for Børn ved Ingvor Bondesen. Med 32 Tegninger af Poul Steffensen. 2. Udg. ♦ Kbh., Chr. Erichsens Børneblade, 1927. 247 sider, illustreret
1929 Senere udgave: Udvalgte Noveller. Udgave for Børn ved Ingvor Bondesen. Med 32 Tegninger af Poul Steffensen. 3. Udg. ♦ Chr. Erichsen, 1929. 248 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
kollaps Noter
 note til titel Udkom i 10 hæfter.
kollaps Indhold

[s003] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 3-82 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[s085] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 85-98 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[s101] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 101-60 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[s167] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. [i Uddrag]. Side 167-88 (1905, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[s191] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 191-258 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[s261] Blicher, St. St.: Marie. Side 261-92 (1905, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[s295] Blicher, St. St.: E Bindstouw. [i Uddrag]. Side 295-308 (1905, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[s309] Blicher, St. St.: Bindestuen. Side 309-16 (1905, novelle(r))
oversat af Anonym
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1o] 1. udgave: Bindestuen. Ordret Gjengivelse som Hjælp til Forstaaelse af Originalen. Side 358-89
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. Ny Samling. ♦ [København], Nordisk Forlag, 1905. 400 sider. (Gyldendals Bibliothek for Hjemmet) (1905, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 1-42 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[b] Blicher, St. St.: Kjeltringliv. Side 43-65 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[c] Blicher, St. St.: Telse. Side 66-146 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[d] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 147-77 (1905, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[e] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 178-250 (1905, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[f] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 251-77 (1905, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[g] Blicher, St. St.: Marie. Side 278-98 (1905, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[h] Blicher, St. St.: Skytten på Aunsberg. Side 299-318 (1905, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[i] Blicher, St. St.: Guillaume de Martonnière. Side 319-32 (1905, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32

[j] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 333-46 (1905, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[k] Blicher, St. St.: Vinhandleren og Herremanden. Side 347-97 (1905, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101
 Bog Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. ♦ Kjøbenhavn, Bibliotek for alles Forlag, 1907. 32 sider. (Bibliotek for alle, No. 1) (1907, novelle(r))
serietitel: Bibliotek for alle, 1
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Side 1-27: Præsten i Vejlby. Side 27-32: Præstehistorier [fejlagtigt tillagt Blicher].
kollaps Indhold

[b] Blicher, St. St.: Præstehistorier. Side 27-32 (1907, novelle(r))
af Anonym
1862 i: Gamle og nye Noveller [8d] 1. udgave: Præstehistorier. Side 70-90
 Bog Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. ♦ Kbh., i Kommission hos Tillge's Boghandel, 1908. 35 sider. (Det Danske Gabelsberger Stenograf-Selskabs Skrift) (1908, novelle(r))
serietitel: Det Danske Gabelsberger Stenograf-Selskabs Skrift
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76
kollaps Noter
 note til titel Trykt som stenograferet tekst.
 Bog Blicher, St. St.: Fjorden Dage i Jylland og andre Noveller. ♦ København, Nordisk Forlag, 1908. 264 sider (1908, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Fjorden Dage i Jylland. Side 7-149 (1908, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[b] Blicher, St. St.: Marie. Side 155-73 (1908, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[c] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 177-96 (1908, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[d] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 199-237 (1908, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[e] Blicher, St. St.: Bindestuen. Side 238-64 (1908, novelle(r))
oversat af Anonym
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1o] 1. udgave: Bindestuen. Ordret Gjengivelse som Hjælp til Forstaaelse af Originalen. Side 358-89
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. Ny Samling. Dansk-norsk Udgave ved B. Hansen. ♦ København, Kunstforlaget "Danmark", 1909. 348 sider (1909, novelle(r))
Detaljer
redigeret af uidentificeret
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1910.
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 5-49 (1909, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[b] Blicher, St. St.: Kjeltringsliv. Side 50-73 (1909, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[c] Blicher, St. St.: Telse. Side 74-162 (1909, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[d] Blicher, St. St.: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 163-89 (1909, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[e] Blicher, St. St.: Skytten paa Aunsberg. Side 190-211 (1909, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[f] Blicher, St. St.: Guillaume de Martonnière. Side 212-25 (1909, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32

[g] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 226-39 (1909, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[h] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 240-49 (1909, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[i] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 250-88 (1909, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73

[j] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 289-348 (1909, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. ♦ København, F. Kamlas Boghandel, 1909. 156 sider (1909, novelle(r))
serietitel: Kamla's 50 Øres Bibliotek
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 5-57 (1909, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[b] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 58-94 (1909, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[c] Blicher, St. St.: Bindestuen. Side 95-136 (1909, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1o] 1. udgave: Bindestuen. Ordret Gjengivelse som Hjælp til Forstaaelse af Originalen. Side 358-89

[d] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 137-56 (1909, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35
 Bog Blicher, St. St.: Samlede Noveller og Skitser. ♦ København, Madsen Linds Forlag, 1911. 10 bind (1911, novelle(r))
Detaljer
1912 Senere udgave: Samlede Noveller og Skitser. 2. paa ny reviderede udg. ♦ København, Madsen Lind, 1912. 10 bind
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 255 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 12 (Marts), side 265, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlinger.
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. ♦ København, Hus og Hjem's Forlag, 1911. 204 sider. (Dansk Digter-Bibliotek) (1911, novelle(r))
serietitel: Dansk Digter-Bibliothek, 12
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 5-52 (1911, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[b] Blicher, St. St.: Marie. Side 53-74 (1911, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[c] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 75-96 (1911, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[d] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 97-134 (1911, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[e] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 135-75 (1911, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider

[f] Blicher, St. St.: Bindestuen. Side 175-204 (1911, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1o] 1. udgave: Bindestuen. Ordret Gjengivelse som Hjælp til Forstaaelse af Originalen. Side 358-89
 Bog Blicher, St. St.: Samlede Noveller og Skitser. 2. paa ny reviderede udg. ♦ København, Madsen Lind, 1912. 10 bind (1912, novelle(r))
Detaljer
1911 1. udgave: Samlede Noveller og Skitser. ♦ København, Madsen Linds Forlag, 1911. 10 bind
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive, Bind 1-2
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive, Bind 3-4
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive, Bind 5
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive, Bind 6
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive, Bind 7-8
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive, Bind 9-10
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. Ill. af Carl Thomsen. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag Nordisk Forlag, 1912. 673 sider, illustreret (1912, novelle(r))
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
 Bog Blicher, St. St.: Røverstuen. Novelle. Med Oplysninger udgivne af Dansklærerforeningen ved Hans Hansen. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1913. 69 sider. (Dansklærerforeningens Skoleudgaver af danske Forfattere) (1913, novelle(r))
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
noter af Hans Hansen, f 1869 (1869-1925)
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1917. 71 sider. [Med seriebetegnelsen: Dansklærerforeningens Skoleudgaver af danske Forfattere, 2. Række].
 note til titel 3. Oplag, 1921. 72 sider.
 note til titel 4. Oplag, 1925. 71 sider.
 note til titel 5. Oplag, 1930. 71 sider.
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller I. Indledning og Oplysninger af Valdemar Thoresen. ♦ København, Lehmann & Stage, 1913. 102 sider. (Litteraturlæsning for Skolen, IV) (1913, novelle(r))
serietitel: Litteraturlæsning for Skolen, 4
Detaljer
noter af Valdemar Thoresen (1859-1936)
1921 Senere udgave: Udvalgte Noveller I. Røverstuen. De tre Helligaftener. Bettefanden. Indledning og Oplysninger af Valdemar Thoresen. 2. Udg. ♦ København, P. Haase & Søns Forlag, 1912. 102 sider. (Litteraturlæsning for Skolen)
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 7-54 (1913, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[b] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 55-68 (1913, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[c] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 69-102 (1913, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73
 Bog Blicher, St. St.: Trækfuglene. Naturkoncert. Med træsnit af Johannes Larsen. ♦ Helsingør, Den Danske Radeerforening, 1914. 77 sider, illustreret (1914, digte)
Detaljer
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
1937 Senere udgave: Johannes Larsens første Udkast til Træsnitudgaven af Steen Steensen Blichers Trækfuglene. Med indledende Tekst af Leo Swane. ♦ København, Det Berlingske Bogtrykkeri, 1937. xxii + 30 blade
 Note (andet) antologi: Hilsen til Danmark. Femten Digte. Udgivet ved M. Agerskov. Trykt som Manuskript. ♦ København, Græbes Bogtrykkeri, 1915. 79 sider (1915, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Michael Agerskov (1870-1933)
andet: N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
andet: Christian K.F. Molbech (1821-1888)
andet: Christian Wilster (1797-1840)
andet: Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
andet: Carsten Hauch (1790-1872)
andet: Poul Martin Møller (1794-1838)
andet: Emil Aarestrup (1800-1856)
andet: Ludvig Bødtcher (1793-1874)
andet: Chr. Winther (1796-1876)
andet: H.V. Kaalund (1818-1885)
andet: Christian Richardt (1831-1892)
andet: Henrik Hertz (1798-1870)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
andet: Carl Ploug (1813-1894)
1915 Senere udgave: Hilsen til Danmark. Femten Digte. 2. Udgave. Udgivet ved M. Agerskov. ♦ Hagerup, 1916 [ie: 1915]. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 14.3 (Spiritisme).
 note til titel Side 7-9: Forord [signeret: Oktober 1915, Udgiveren].
 note til titel Af forordet: De femten Digte, der er denne Bogs Indhold, er fremkommet ad mediumistisk Vej, med min Hustru Johanne Elisabeth f. Malling-Hansen som Mellemled.
 note til titel Indhold: N.F.S. Grundtvig: Hilsen til Danmark. Chr.K.F. Molbech: Livets Moder. St.St. Blicher: Heden. Chr. Wilster: Memento. Fr. Paludan-Müller: Caracalla. J.C. Hauch: Høsten. P. Martin Møller: Min Ungdom. E. Aarestrup: Ballade. Ludvig Bødtcher: Amor. Chr. Winther: Kristen og Lise. H.V. Kaalund: Andegaarden. Chr. Richardt: Til Danmarks Kvinder. Henrik Hertz: Aarets Tider. H.C. Andersen: Fader vor. C.P. Ploug: Epilog.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Nogle psykiske Oplevelser, kapitel 11, 1922 [om bogens tilblivelse], fuld visning på: vandremodlyset.dk. Link til ekstern webside http://vandrermodlyset.dk/m-npo11.htm
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller II. Juleferierne, Udtog af Høstferierne. Indledning og Oplysninger af Valdemar Thoresen. ♦ København, Lehmann & Stage, 1915. 125 sider. (Litteraturlæsning for Skolen, 9) (1915, novelle(r))
Detaljer
noter af Valdemar Thoresen (1859-1936)
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 7-79 (1915, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[b] Blicher, St. St.: Høstferierne. [Uddrag]. Side 80-125 (1915, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
 Bog Blicher, St. St.: Steen Blichers Harpe. Et Udvalg ved Jeppe Aakjær. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal - Nordisk Forlag, 1916. 119 sider. (Gyldendals Boghandels smaa Digtsamlinger) (1916, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
redigeret af Jeppe Aakjær (1866-1930)
1927 Senere udgave: Steen Blichers Harpe. Et Udvalg ved Jeppe Aakjær. 2. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1927. 123 sider. (Gyldendals Boghandels smaa Digtsamlinger)
 Bog Blicher, St. St.: Juleferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. 1834. ♦ København, Andr. Fred. Høst & Søn, 1917. 126 sider, illustreret (1917, roman)
Detaljer
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 390 eksemplarer.
 Bog Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. ♦ København, Hage & Clausen, 1917. 79 sider, illustreret. (Miniatur-Biblioteket) (1917, novelle(r))
serietitel: Miniatur-Biblioteket
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
 Person (om) Aakjær, Jeppe: Himmelbjærgpræsten. Et Skuespil. [Et Forspil og 4 Akter]. ♦ Gyldendal, 1917. 108 + [4] (1917, dramatik)
Detaljer
af Jeppe Aakjær (1866-1930)
1918 i: Samlede Værker [3d] Senere udgave: Himmelbjergpræsten. Side 275-357
1921 indgår i: Skuespil [d] Senere udgave: Himmebjærgpræsten#
kollaps Noter
 note til titel Om St. St. Blicher.
 note til titel 2. Oplag, 1917.
 Bog Blicher, St. St.: Præsten i Vejlbye. En Criminalhistorie. Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Christensen, 1918. 75 sider (1918, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
forord af Carl S. Petersen (1873-1958)
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76
kollaps Noter
 note til titel [Dekorativ Udstyrelse Kr. Kongstad. Indledning og Tekstrevision af Carl S. Petersen].
 note til titel Trykt og udgivet af Chr. Christensen paa 25. Aarsdagen for Fagskolen for Boghaandværks Oprettelse.
 note til titel Trykt i 889 nummererede eksemplarer.
 Bog Blicher, St. St.: Trækfuglene. Naturkoncert. Indledning og Oplysninger af Carl Dumreicher. Tegninger af Knud Kyhn. ♦ København, M.P. Madsens Boghandel, 1918. xvi + 76 sider, illustreret (1918, digte)
Detaljer
noter af Carl Dumreicher (1879-1965)
illustrationer af Knud Kyhn (1880-1969)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
 Bog Blicher, St. St.: Trækfuglene. ♦ København, Vilhelm Prior, 1918. 85 sider (1918, digte)
serietitel: Minerva Serie
Detaljer
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
 Bog Blicher, St. St.: Trækfuglene. Naturkoncert. [Udg. ved Alex. Schumacher, Vignetter af Kr. Kongstad]. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Fred. Høst & Søn, 1918. 96 sider, illustreret. (Rosen-Serien) (1918, digte)
serietitel: Rosen-Serien
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
 Bog (digte) antologi: Danske Digteres Fødselsdagsalbum. Ved Kai Hoffmann. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1919. 312 sider, illustreret (1919, digte)
redigeret af Kai Hoffmann (1874-1949)
 Samling Blicher, Steen Steensen: Samlede Skrifter. Udgivne af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1920-34. 33 Bind (1920-34, samling)
Detaljer
udgiver: Jeppe Aakjær (1866-1930)
udgiver: Henrik Ussing (1877-1946)
udgiver: Georg Christensen (1877-1966)
udgiver: Johannes Nørvig (1898-1965)
udgiver: Helge Topsøe-Jensen (1896-1976)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet med undersøttelse af Carlsbergfondet.
 note til titel Bind 1-4 udgivet af Jeppe Aakjær og Henrik Ussing.
 note til titel Bind 5-20 udgivet af Jeppe Aakjær og Georg Christensen.
 note til titel Bind 21-22 og 24-26 udgivet af Jeppe Aakjær og Johs. Nørvig.
 note til titel Bind 23 udgivet af Jeppe Aakjær og Helge Topsøe-Jensen.
 note til titel Bind 27-33 udgivet af Johs. Nørvig.
kollaps Indhold

[1-2] Macpherson, James: Ossians Digte. 252 + 175 sider (1920, digte)
af James Macpherson (1736-1796, sprog: engelsk)
1790-91 1. udgave: Digte. Oversatte af det Engelske ved Andr. Chr. Alstrup. ♦ Kbh., 1790-91. 1-2. Deel

[3-8] Blicher, Steen Steensen: [Artikler, digte og noveller]. 212 + 263 + 244 + 314 + 264 + 198 sider (1920-21)
[4s001] Blicher, Steen Steensen: Generalprøven i Kragehul (1920, dramatik)
1819 1. udgave: Generalprøven i Kragehul. Comedie i tre Acter. ♦ Aarhuus, trykt i Aarhuus Stiftsbogtrykkerie, 1819. 78 sider

[5s031] Blicher, Steen Steensen: Avisfrieriet (1920, dramatik)
1849 1. udgave: Avisfrieriet. Original Comedie i een Act. ♦ Kjøbenhavn, L. Jordan, 1849. 32 sider. (Privat-Theatret, 1)

[6s060] Blicher, Steen Steensen: Løn, som forskyldt (1920, dramatik)
1875 1. udgave: Løn som forskyldt. Comedie i tre Acter. ♦ København, L. Jordans Forlag, 1875. 34 sider. (Privat-Theatret, hft. 4)

[6s141] Blicher, Steen Steensen: Jydske Røverhistorier (1920, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1c] 1. udgave: Jydske Røverhistorier. Side 1-8

[6s147] Blicher, Steen Steensen: Oldsagn paa Alheden (1920, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1d] 1. udgave: Oldsagn paa Alheden. Brudstykke af et Brev. Side 9-24

[6s162] Blicher, Steen Steensen: Johanna Gray (1920, dramatik)
1825 1. udgave: Johanna Gray. Tragoedie i 5 Acter. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1825. 131 sider

[7s001] Blicher, Steen Steensen: En Landsbydegns Dagbog (1921, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[7s043] Blicher, Steen Steensen: Den barnløse Kone (1921, novelle(r))
1905 i: Samlede Noveller og Skitser [1s050] 1. udgave: Den barnløse Kone. En jydsk Legende. Side [50]-53

[7s051] Blicher, Steen Steensen: Et Eventyr paa Heden (1921, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1b] 1. udgave: Josepha. Side 40-58

[7s073] Blicher, Steen Steensen: Præsten i Thorning (1921, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[7s097] Blicher, Steen Steensen: Nøddaaben (1921, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [1h] 1. udgave: Nøddaaben. Side 101-08

[7s106] Blicher, Steen Steensen: Epella von Galla, den mesterlige Rytter. Side 106 (1921, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Læsefrugter
 note til titel Oprindelig trykt i: Læsefrugter, bind 26, 1824, side 368-70.
 note til titel Opført i St.St. Blicher. En bibliografi, 1993 som nr 138 og betegnet novelle. I samtlige skrifter betegnet anekdote.
 url [Om den tyske røverridder Eppele von Gailingen (1310-1381)]. Link til ekstern webside www.nuernbergwiki.de

[7s108] Blicher, Steen Steensen: Donna Leonora (1921, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4e] 1. udgave: Leonore. Begivenheden er taget af Bakers Inquisitionshistorie, der udkom for noget over hundrede Aar siden, og seer ud, som Sandhed. Side 200-22

[7s134] Blicher, Steen Steensen: Det lykkelige Møde (1921, dramatik)
1836 i: Samlede Digte [2s254] 1. udgave: Det lykkelige Møde. Side 254-74

[8s003] Blicher, Steen Steensen: Fruentimmerhaderen (1921, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1d] 1. udgave: Fruentimmerhaderen. Side 68-106

[8s044] Blicher, Steen Steensen: En Aften-Underholdning på Dagbjerg Dos (1921, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 1, januar 1827, side 102-07.
 note til titel Blev i omarbejdet form et kapitel i Høstferierne.

[8s060] Blicher, Steen Steensen: Kjærlighed i Syden (1921, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3b] 1. udgave: Kjerlighed i Syden. Side 75-126

[8s113] Blicher, Steen Steensen: Peer Spillemand (1921, novelle(r))
1899 indgår i: Skizzer og Bladartikler [s090] 1. udgave: Peer Spillemand. Side 90-97

[8s132] Blicher, Steen Steensen: Krybeskytten (1921, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4f] 1. udgave: Krybeskytten. Side 222-48

[8s164] Blicher, Steen Steensen: Gyldholm (1921, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4a] 1. udgave: Gyldholm. En Middagsdrøm. Side 1-18

[9] Goldsmith, Oliver: Præsten i Wakefield. En Fortælling, skrevet i hans eget Navn. Oversat af Steen Steensen Blicher. (Udg. og forsynet med Noter af Georg Chiristensen). ♦ Gyldendal, 1921. 250 sider (1921, roman)
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
noter af Georg Christensen (1877-1966)
1779 1. udgave: Landsbypræsten af Wakefield. En Fortelling som han selv skal have skreven. Oversat af det Engelske ved Paul Danckel Bast. ♦ Kbh., 1779. x + 370 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 tavle.

[10-16] Blicher, Steen Steensen: [Artikler, digte og noveller]. 220 + 228 + 221 + 232 + 251 + 252 + 235 sider (1922-26)
[10s045] Blicher, Steen Steensen: De forunelest Oer i Jens Jensen Lyu (1922, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 2, maj 1827, side 216-20.
 note til titel Senere optaget som en del af: E bindstouw.

[10s052] Blicher, Steen Steensen: Røverstuen (1922, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[10s117] Blicher, Steen Steensen: Uolle Vistisens Stryuels hjem fræ Kjøvnhaun te hans kiere Foræller (1922, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprydenlig trykt i: Nordlyset, bind 3, juli 1827, side 115-21.

[10s123] Blicher, Steen Steensen: Urtepotten (1922, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3e] 1. udgave: Urtepotten. Side 178-208

[10s160] Blicher, Steen Steensen: Stakkels Louis! (1922, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229

[11s004] Blicher, Steen Steensen: Den sachsiske Bondekrig (1923, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3a] 1. udgave: Den sachsiske Bondekrig. Side 1-75

[11s107] Buchwald, Heinrich v.: En ung Krøblings sidste Tanker. Efter Buchwald (1923, novelle(r))
originaltitel: Les dernières pensées d'un jeune invalide, 1824
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 4, december 1827, side 253-91, med noten: Oversat med Forfatterens Tilladelse af den franske Orignal.

[11s164] Blicher, Steen Steensen: Jøderne paa Hald (1923, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[12s026] Blicher, Steen Steensen: Sildig Opvaagnen (1923, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2b] 1. udgave: Sildig Opvaagnen. Side 85-116

[12s065] Blicher, Steen Steensen: De Uadskillelige. Efter Fransk [Jouy] (1923, novelle(r))
af Victor-Joseph Étienne de Jouy (1764-1846, sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til oversat titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 6, april 1828, side 4-13, med undertitlen: Omarbejdet efter en Tirade i L'hermite en Italie. Par Jouy. Paris 1824.

[12s087] Blicher, Steen Steensen: Rodiserinden (1923, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3g] 1. udgave: Rodiserinden. (Grundet paa en virkelig Begivenhed). Side 229-54

[12s114] Blicher, Steen Steensen: En opfyldt højst ulyksalig Spaadom (1923, novelle(r))
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 6, maj 1828, side 143-57, med undertitlen: En med alle Omstændigheder sandfærdig Begivenhed, som tildrog sig i Neapel Aar 1783. [Signeret B.].

[12s141] Blicher, Steen Steensen: Eva (1923, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[12s179] Blicher, Steen Steensen: Jordbærret (1923, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2c] 1. udgave: Jordbärret. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 117-33

[12s197] Blicher, Steen Steensen: Laaneren. Efter Fransk (1923, novelle(r))
af anonym fransk (sprog: fransk)
kollaps Noter
del af: Nordlyset
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 7, juli 1828, side 103-10, med undertitlen: Efter det Franske; men noget forandret og localiseret. [Signeret B.].

[13s029] Blicher, Steen Steensen: Fiore og Fioretta (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3f] 1. udgave: Fiore og Fioretta. Side 209-28

[13s056] Blicher, Steen Steensen: Den døve Mand og den blinde Kone (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3d] 1. udgave: Den döve Mand og den blinde Kone. Side 149-78

[13s086] Blicher, Steen Steensen: Den svenske Major (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2e] 1. udgave: Den svenske Major. Side 176-92

[13s123] Blicher, Steen Steensen: Ak! hvor forandret (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[13s194] Blicher, Steen Steensen: Fire Perioder (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3i] 1. udgave: Fire Perioder. Side 285-308

[14s001] Blicher, Steen Steensen: Maria de Carmo. Side 1-24 (1924, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5d] 1. udgave: Maria de Carmo. Side 215-36

[14s033] Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren. Side 33-54 (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[14s062] Blicher, Steen Steensen: Falddøren. Side 62-85 (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3c] 1. udgave: Falddören. Side 127-49

[14s124] Blicher, Steen Steensen: Peer Spillemands Skibsjournal. Side 124-148 (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53

[14s155] Blicher, Steen Steensen: Præsten i Vejlby. Side 155-200 (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[14s203] Blicher, Steen Steensen: Kjeltringliv. Side 203- (1924, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[15s012] Blicher, Steen Steensen: Telse. Side 12-100 (1925, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[15s132] Blicher, Steen Steensen: Letacq. Side 132-203 (1925, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4b] 1. udgave: Letacq. Side 19-87

[16-18] Blicher, Steen Steensen: Diana. 1die-6te Hæfte (1926-27, tekster)
[18s156] Blicher, Steen Steensen: Himmelbjerget. Side 156-189 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[18s190] Blicher, Steen Steensen: Eremitten ved Grenaae. Side 190- (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2i] 1. udgave: Eremitten ved Grenaae. Ulykkesprofeten. Side 285-303

[19-21] Blicher, Steen Steensen: [Artikler, digte og noveller]. 216 + 238 + 305 sider (1927-28)
[19s007] Blicher, Steen Steensen: Hævnen. Side 7-44 (1927, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4c] 1. udgave: Hävnen. En Tildragelse i Begyndelsen af det fjortende Aarhundrede. Side 87-124

[19s045] Blicher, Steen Steensen: Juleferierne. Side 45-122 (1927, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[19s123] Blicher, Steen Steensen: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 123-49 (1927, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4g] 1. udgave: Eneboeren paa Bolbjerg. Side 248-74

[19s181] Blicher, Steen Steensen: Marie. Side 181- (1927, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[20s001] Blicher, Steen Steensen: Fjorten Dage i Jylland. Side 1-156 (1928, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[20s178] Blicher, Steen Steensen: Svithiod. Side 178-216 (1928, novelle(r))
1837 1. udgave: Efteraarserindringer fra en Sommerreise i Sverige i Aaret 1836. ♦ Randers, Fr. Smiths Forlag, 1837. 64 sider

[21s098] Blicher, Steen Steensen: Trækfuglene. Side 98-136 (1928, digte)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider

[21s199] Blicher, Steen Steensen: Viborg Amt. Almindelig Udsigt Over Amtet I. Side 199- (1928, tekster)
[22] Blicher, Steen Steensen: Viborg Amt. Almindelig Udsigt Over Amtet II. 258 sider (1928, tekster)
[23-30] Blicher, Steen Steensen: [Artikler, digte og noveller]. 221 + 242 + 252 + 321 + 265 + 191 + 218 + 274 sider (1929-32)
[23s120] Blicher, Steen Steensen: [Jens Landkniv] (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen [s059] 1. udgave: Jens Landkniv. Side 59-65

[23s128] Blicher, Steen Steensen: [Stoffer Jennyww] (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen [s066] 1. udgave: [Stoffer Jennyww]. [del af: Bowbjerg, side 66-72]

[23s138] Blicher, Steen Steensen: [Færgeborg] (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen [s080] 1. udgave: Færgeborg. Side 80-86

[24s020] Blicher, Steen Steensen: Maskeraden (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [a] 1. udgave: Maskeraden. Side 1-25

[24s044] Blicher, Steen Steensen: Skytten paa Aunsbjerg (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48

[24s067] Blicher, Steen Steensen: Baglænds (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [c] 1. udgave: Baglænds. Side 49-83

[24s101] Blicher, Steen Steensen: Landsbydoctoren (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [d] 1. udgave: Landsbydoctoren. Side 84-95

[24s113] Blicher, Steen Steensen: Den jydske hvide Dam (1929, novelle(r))
1839 indgår i: Kornmodn [e] 1. udgave: Den jydske hvide Dame. Side 96-100

[24s124] Blicher, Steen Steensen: Høstferierne (1929, novelle(r))
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s001] 1. udgave: Høstferierne. Side 1-79

[25s007] Blicher, Steen Steensen: Julianes Giftermaal (1929, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s102] 1. udgave: Julianes Giftermaal. Side 102-25

[26s001] Blicher, Steen Steensen: De tre Helligaftener (1930, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[26s133] Blicher, Steen Steensen: Eneste Barn (1930, novelle(r))
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54

[27s001] Blicher, Steen Steensen: Hannibal (1931, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s001] 1. udgave: Hannibal. Side 1-25

[27s024] Blicher, Steen Steensen: Erik Hakonsøn (1931, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s026] 1. udgave: Erik Hakonson. Side 26-46

[27s044] Blicher, Steen Steensen: Viinhandleren og Herremanden (1931, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101

[27s154] Blicher, Steen Steensen: Stodderkongen (1931, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s01] 1. udgave: Stodderkongen. Side 1-16

[27s169] Blicher, Steen Steensen: Guillaume de Martonniere (1931, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s17] 1. udgave: Guillaume de Martonnière. Side 17-32

[27s183] Blicher, Steen Steensen: Den hule Eeg (1931, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s33] 1. udgave: Den hule Eeg. Side 33-52

[27s201] Blicher, Steen Steensen: Le Petitmaître d'Ecole (1931, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s53] 1. udgave: Le Petitmaître d'Ecole. Side 53-67

[27s215] Blicher, Steen Steensen: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843 (1931, novelle(r))
1844 indgår i: Fem Noveller og to jydske Sange [s68] 1. udgave: Et Eventyr paa Himmelbjerget i 1843. Side 68-88

[28s011] Blicher, Steen Steensen: Livø (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6a] 1. udgave: Livø. Side 1-46

[28s055] Blicher, Steen Steensen: Kjeresterier i Vesterjylland (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6b] 1. udgave: Kjeresterier i Vesterjylland. I Billedrække. Side 47-62

[28s068] Blicher, Steen Steensen: Kjerlighed på Dagvognen (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6c] 1. udgave: Kjerlighed paa Dagvognen. Meddeelt af Peer Spillemand og udgivet af St. St. Blicher. Side 63-110

[28s112] Blicher, Steen Steensen: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6d] 1. udgave: En Grevinde, en Krigsmand og en Natmand. Side 111-39

[28s138] Blicher, Steen Steensen: En jydsk Mordbrænderhistorie (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [6e] 1. udgave: En jydsk Mordbrænderhistorie. Side 141-53

[29s001] Blicher, Steen Steensen: Fiirkløveret (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7a] 1. udgave: Fiirkløveret, troværdig Fortælling. Side 1-22

[29s019] Blicher, Steen Steensen: Rødstenen paa Fuur (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44

[29s038] Blicher, Steen Steensen: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7c] 1. udgave: Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Fortalt af Peer Spillemand. Forsynet med Noter af hans Fætter. Side 45-62

[29s053] Blicher, Steen Steensen: Kniplerinden (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7d] 1. udgave: Kniplerinden. Side 63-96

[29s085] Blicher, Steen Steensen: En jydsk Røverhistorie (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7e] 1. udgave: En jydsk Røverhistorie, med Mere, hvad dertil hører. Side 97-117

[29s103] Blicher, Steen Steensen: Kjærlighed i Pinen (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7f] 1. udgave: Kjærlighed i Pinen. Fortælling af Peder Spillemand, verificeret af hans Fætter. Side 119-38

[29s120] Blicher, Steen Steensen: Ravnen (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7g] 1. udgave: Ravnen. Side 139-62

[29s141] Blicher, Steen Steensen: To paa een Hest (1931, novelle(r))
1844 i: Samlede Noveller [7h] 1. udgave: To paa een Hest. Poetisk Maleri af S. S. B. og P. Sp. Side 163-91

[29s170] Blicher, Steen Steensen: Skinsyge (1931, novelle(r))
1882 i: Samlede Noveller og Skizzer [4s467] 1. udgave: Skinsyge. Side 467-81

[30s011] Blicher, Steen Steensen: Tulipanen (1932, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [a] 1. udgave: Tulipanen. Side 1-15

[30s021] Blicher, Steen Steensen: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der (1932, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [b] 1. udgave: En Herremand paa Jorden, en Degn i Himmelen og en Præstemand baade her og der. Side 17-45

[30s041] Blicher, Steen Steensen: De Udøbte. Efter Fransk (1932, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [c] 1. udgave: De Udøbte. Side 47-72

[30s058] Blicher, Steen Steensen: Faawal Hammeløw (1932, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [d] 1. udgave: Faawal Hammeløw. Side 73-91

[30s070] Blicher, Steen Steensen: Menneskelighed (1932, novelle(r))
1845 indgår i: Min Vinterbestilling i 1844 og 1845 [e] 1. udgave: Menneskelighed. [Skitse i dialoger]. Side 93-104

[30s101] Blicher, Steen Steensen: Halv Spansk og halv Dansk (1932, novelle(r))
1846 indgår i antologien: Gæa [s006] 1. udgave: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18

[30s126] Blicher, Steen Steensen: Bettefanden (1932)
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73

[30s166] Blicher, Steen Steensen: Lella Zohra og Lella Hradudja (1932, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1k] 1. udgave: Lella Zohra og Lella Hradudja. (Efter mundtlig Beretning af en Dansk). Side 174-89

[30s190] Blicher, Steen Steensen: Vaagekonen (1932, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [2j] 1. udgave: Vaagekonen. Side 236-45

[30s202] Blicher, Steen Steensen: Kjerlighed i Vildmosen (1932, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [3h] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen. I. Side 237-48

[30s225] Blicher, Steen Steensen: Valdbypigen (1932, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [6j] 1. udgave: Valbypigen. Side 256-65

[30s237] Blicher, Steen Steensen: Kjerlighed i Vildmosen II (1932, novelle(r))
1847 i: Gamle og nye Noveller [7f] 1. udgave: Kjerlighed i Vildmosen II. Side 247-50

[31] Blicher, Steen Steensen: Breve. 1809-37. ♦ 1932. 258 sider (1932)
[32] Blicher, Steen Steensen: Breve. 1838-47. ♦ 1933. 228 sider (1933)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder også: Registrant over embedsbreve (1820-41). Tillæg til brevene.

[33] Blicher, Steen Steensen: Noter. 343 sider (1934)
kollaps Noter
 note til titel Indeholder: Forord. Blicher-Portrætter. Tillæg og rettelser. Registre I-VI. Efterslet. Fortegnelse over uvisse Blicher-skrifter.
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller I. Røverstuen. De tre Helligaftener. Bettefanden. Indledning og Oplysninger af Valdemar Thoresen. 2. Udg. ♦ København, P. Haase & Søns Forlag, 1912. 102 sider. (Litteraturlæsning for Skolen) (1921, novelle(r))
serietitel: Litteraturlæsning for Skolen
Detaljer
noter af Valdemar Thoresen (1859-1936)
1913 1. udgave: Udvalgte Noveller I. Indledning og Oplysninger af Valdemar Thoresen. ♦ København, Lehmann & Stage, 1913. 102 sider. (Litteraturlæsning for Skolen, IV)
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 7-54 (1921, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[b] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 55-68 (1921, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[c] Blicher, St. St.: Bettefanden. Side 69-102 (1921, novelle(r))
1846 i: Gamle og nye Noveller [1j] 1. udgave: Bettefanden. Side 141-73
 Bog Blicher, St. St.: E Bindstouw. Særtryk af Udvalgte Noveller. ♦ [København], 1922. 52 sider (1922, novelle(r))
Detaljer
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog Blicher, St. St.: Naturkoncert. Trækfuglene og andre Digte. I Udvalg og med Forord af Chr. Rimestad. ♦ København, Carl Larsens Forlag, [1922]. 159 sider. (Guldbøgerne. Dansk Ruskindsserie) (1922, digte)
serietitel: Guldbøgerne
Detaljer
forord af Chr. Rimestad (1878-1943)
kollaps Noter
 note til titel Side 13-59: Trækfuglene.
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Trækfuglene. Side 13-59 (1922, digte)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
 Bog Blicher, Steen Steensen: Noveller. Udvalgt, indledet og forsynet med Oplysninger af Søren Vasegaard. Omslagstegninger, Vignetter og Initialer af Aage Jørgense. Kbh., Aschehoug, 1922. Bind 1-2, 445 + 527 sider (1922, novelle(r))
noter af Søren Vasegaard (1871-1941)
illustrationer af Aage Jørgensen, f 1888 (f. 1888)
 Bog (oversætter) Goldsmith, Oliver: Præsten i Wakefield. En Fortælling, skrevet i hans eget Navn af O. Goldsmith [Oversat af St. St. Blicher]. Udgivet og forsynet med Noter af Georg Christensen. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1922. 247 sider (1922, roman)
Detaljer
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
noter af Georg Christensen (1877-1966)
1779 1. udgave: Landsbypræsten af Wakefield. En Fortelling som han selv skal have skreven. Oversat af det Engelske ved Paul Danckel Bast. ♦ Kbh., 1779. x + 370 sider
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. Udgivne og forsynede med Noter af Georg Christensen. [Illustrationer af Carl Thomsen]. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1922. 2 Bind, 292 + 296 sider, illustreret (1922, novelle(r))
noter af Georg Christensen (1877-1966)
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
 Bog Blicher, St. St.: Trækfuglene. [2. Udgave]. ♦ København, Vilhelm Prior, 1923. 84 sider. (Minerva) (1923, digte)
serietitel: Minerva
Detaljer
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
 Bog Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. En Kriminalhistorie. Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog tillige med to Optegnelser af Præsten i Aalsø. ♦ København, Kunstforlaget Danmark, 1923. 62 sider. (Danmarks-Biblioteket) (1923, novelle(r))
serietitel: Danmarks Bibliotheket
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76
 Bog Blicher, St. St.: Præsten i Vejlbye. En Criminalhistorie. Med Oplysninger udgivet af Dansklærerforeningen ved Hans Hansen. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1923. 55 sider (1923, novelle(r))
noter af Hans Hansen, f 1869 (1869-1925)
 Bog Blicher, St. St.: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Med Indledning og Noter af Gerh. Hornemann. 2. omarbejdede udg. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1924. liii + 44 sider (1924, novelle(r))
Detaljer
noter af Gerh. Hornemann
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
kollaps Noter
 note til titel Udgivet af Dansklærerforeningen i hundredeåret for novellens fremkomst.
 Bog Blicher, St. St.: Søren Kanne. Et Digt. ♦ Kjøbenhavn, Hjorths Tryk, 1924. [10] sider (1924, digte)
Detaljer
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s162] 1. udgave: En anden ny Vise om en Sømand og en Landmand. (Synges som Hammernes Vise). [Digt]. Side 162-65
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Digte. Med Tegninger af Axel Willumsen. ♦ København, Nordisk Klassiker Forlag, 1925. 54 sider, illustreret (1925, digte)
illustrationer af Axel Willumsen
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. ♦ Forlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1925. [Bind] I-IV, 238 + 234 + 238 + 222 sider (1925, novelle(r))
 Bog Blicher, St. St.: Jydske Noveller. Herregaards- og Præstegaardshistorier. Udgivet af Johs. Nørvig. Tegninger af Vald. Andersen. ♦ [København], Martins Forlag, 1926. x + 325 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1926, novelle(r))
serietitel: Dansk Bogsamling
Detaljer
udgiver: Johannes Nørvig (1898-1965)
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Side 1-34 (1926, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[b] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 35-62 (1926, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[c] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 63-104 (1926, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[d] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 105-43 (1926, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[e] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 143-274 (1926, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[f] Blicher, St. St.: Vinhandleren og Herremanden. Side 275-320 (1926, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s047] 1. udgave: Viinhandleren og Herremanden. Side 47-101
 Bog Blicher, St. St.: Noveller om Godtfolk og Kæltringer. Digte. Udgivet af Johs. Nørvig. Tegninger af Vald. Andersen. ♦ København, Martins Forlag, 1926. xii + 273 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1926, novelle(r))
serietitel: Dansk Bogsamling
udgiver: Johannes Nørvig (1898-1965)
illustrationer af Valdemar Andersen (1875-1928)
 Bog Blicher, St. St.: Steen Blichers Harpe. Et Udvalg ved Jeppe Aakjær. 2. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1927. 123 sider. (Gyldendals Boghandels smaa Digtsamlinger) (1927, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Jeppe Aakjær (1866-1930)
1916 1. udgave: Steen Blichers Harpe. Et Udvalg ved Jeppe Aakjær. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendal - Nordisk Forlag, 1916. 119 sider. (Gyldendals Boghandels smaa Digtsamlinger)
 Bog Blicher, St. St.: Trækfuglene. [3. Udgave]. ♦ København, Vilhelm Prior, 1927. 84 sider. Pris: kr. 3,75. ("Minerva") (1927, digte)
serietitel: Minerva Serie
Detaljer
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. Udgave for Børn ved Ingvor Bondesen. Med 32 Tegninger af Poul Steffensen. 2. Udg. ♦ Kbh., Chr. Erichsens Børneblade, 1927. 247 sider, illustreret (1927, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1905 1. udgave: Udvalgte Noveller. Udgave for Børn ved Ingvor Bondesen. Med 32 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Kbh., Chr. Erichsen, 1905. 316 sider, illustreret
 Bog Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog og andre Noveller. Udgivne og forsynede med Noter af Georg Christensen. Illustrationerne af Carl Thomsen. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1927. 309 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1927, novelle(r))
Detaljer
noter af Georg Christensen (1877-1966)
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 5-36 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[b] Blicher, St. St.: Præsten i Thorning. Side 37-44 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[c] Blicher, St. St.: Røverstuen. Side 45-88 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[d] Blicher, St. St.: Stakkels Louis. Side 89-117 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2f] 1. udgave: Stakkels Louis! Side 192-229

[e] Blicher, St. St.: Jøderne paa Hald. Side 118-56 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[f] Blicher, St. St.: Eva. Side 157-80 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84

[g] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 181-203 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[h] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 204-20 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[i] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlby. Side 221-53 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[j] Blicher, St. St.: Kjeltringliv. Side 254-71 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[k] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 272-96 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90
 Bog Blicher, St. St.: Telse og andre Noveller. Udgivne og forsynede med Noter af Georg Christensen. Illustrationer af Carl Thomsen. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1927. 329 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1927, novelle(r))
Detaljer
noter af Georg Christensen (1877-1966)
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: Telse. Side 5-69 (1927, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[b] Blicher, St. St.: Juleferierne. Side 70-127 (1927, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[c] Blicher, St. St.: Marie. Side 128-44 (1927, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[d] Blicher, St. St.: Fjorten Dage i Jylland. Side 145-258 (1927, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[e] Blicher, St. St.: De tre Helligaftener. Side 259-69 (1927, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[f] Blicher, St. St.: E Bindstouw. Side 270-304 (1927, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog antologi: Danske Fortællinger. Steen Steensen Blicher, Meïr Aron Goldschmidt. Udgivet af Axel Garde. ♦ [København], Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1928. 295 sider (1928, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 27
Detaljer
udgiver: Axel Garde (1876-1958)
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
kollaps Indhold

[a] Blicher, St. St.: En Landsbydegns Dagbog. Side 19-51 (1928, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[b] Blicher, St. St.: Hosekræmmeren. Side 52-68 (1928, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[c] Blicher, St. St.: Ak! hvor forandret. Side 69-91 (1928, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[d] Blicher, St. St.: Præsten i Vejlbye. Side 92-125 (1928, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[e] Blicher, St. St.: Himmelbjerget. Side 126-150 (1928, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[f] Goldschmidt, M.: Min Onkels Tømmerplads (1928, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
1846 indgår i antologien: Gæa [s110] 1. udgave: Min Onkels Tømmerplads. Fortælling af Adolph Meyer. Side [110]-29

[g] Goldschmidt, M.: Maser (1928, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)

[h] Goldschmidt, M.: Avromche Nattergal (1928, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)

[i] Goldschmidt, M.: Bjergtagen (1928, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
1953 Senere udgave: Bjergtagen og andre fortællinger. ♦ Arne Frost-Hansen, 1953. 68 sider

[j] Goldschmidt, M.: Den flyvende Post (1928, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)

[k] Goldschmidt, M.: Den polske Kongesøn (1928, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)

[l] Goldschmidt, M.: Henry Cecil og Sarah (1928, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
1880 indgår i antologien: Kjærlighedshistorier af Forfattere fra mange Lande [a] 1. udgave: Henry Cecil og Sarah

[m] Goldschmidt, M.: Paolo og Giovanna (1928, novelle(r))
af Meïr Aron Goldschmidt (1819-1887)
 Bog Blicher, St. St.: Juleferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer. [Dekorativ Udstyrelse af H. Bonde]. ♦ [København], Bianco Lunos Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], [1928]. 92 sider (1928, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af uidentificeret
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200
kollaps Noter
 note til titel Udgivet af Bianco Lunos Bogtrykkeri.
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s018]] Kyndelmisse (1929, digte) 👓
 Bog Blicher, St. St.: Udvalgte Noveller. Udgave for Børn ved Ingvor Bondesen. Med 32 Tegninger af Poul Steffensen. 3. Udg. ♦ Chr. Erichsen, 1929. 248 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1929, børnebog)
Detaljer
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen, f 1866 (1866-1923)
1905 1. udgave: Udvalgte Noveller. Udgave for Børn ved Ingvor Bondesen. Med 32 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ Kbh., Chr. Erichsen, 1905. 316 sider, illustreret
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Dansk Natur i Digt og Sang [s028]] Den unge Lærkes Foraarssang (1929, digte) 👓
 Bog Blicher, St. St.: Trækfuglene og andre Digte. I Udvalg med Forord af Chr. Rimestad. ♦ København, Carl Larsens Forlag, [1931]. 159 sider. (Guldbøgerne. Dansk Ruskindsserie) (1931, digte)
serietitel: Guldbøgerne
Detaljer
redigeret af Chr. Rimestad (1878-1943)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
 Bog Blicher, St. St.: Jydske Digte i Bondemaal. Samlede af Jeppe Aakjær. [Initialer og Dekorationer af Axel Hou]. ♦ Kjøbenhavn, Chr. Christensen, 1932. 47 sider, illustreret (1932, digte)
redigeret af Jeppe Aakjær (1866-1930)
illustrationer af Axel Hou (1860-1948)
 Bog Blicher, St. St.: Præsten i Vejlbye. En Criminalhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Svend Norrild. 2. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1932. 51 sider (1932, novelle(r))
Detaljer
noter af Svend Norrild (1897-1972)
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76
kollaps Noter
 note til titel Dansklærerforeningens 1. udgave udkom 1923.
 note til titel 2. Oplag, 1938.
 Bog Blicher, St. St.: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Med Træsnit af Povl Christensen. ♦ København, Selskabet for Grafisk Kunst, 1933. 52 sider, illustreret (1933, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
 Bog Blicher, St. St.: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Johs. Nørvig. 3. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1933. xvi + 42 sider (1933, novelle(r))
Detaljer
noter af Johannes Nørvig (1898-1965)
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
 Bog Blicher, St. St.: De danske Træer. En Digtcyklus. Med Tekstrevision og en Indledning af August Gyldenborg. Udgivet af Blicher-Slægtninge. [Vignetterne af Edith Hansen]. ♦ Sorø, Svegårds Boghandels Forlag, 1935. 46 sider, illustreret (1935, digte)
Detaljer
forord af August Gyldenborg (1879-1943)
illustrationer af uidentificeret
1844 i: Samlede Noveller [6f] 1. udgave: De danske Træer. Sidestykke til Trækfuglene. [Digtcyklus]. Side 155-82
 Bog Blicher, St. St.: Messingjens. Ved Søren Haugstrup Jesen. ♦ [Aarhus], [Aarhus Stiftsbogtrykkeri], [1935]. [7] sider (1935, novelle(r))
Detaljer
1842 [Uddrag] 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Gengivelse i lydskrift.
 Bog Blicher, St. St.: Røverstuen. Novelle. Med Indledning og Noter ved Niels Nielsen. Udgivne af Dansklærerforeningen. 6. Oplag [ie. ny udgave]. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1935. xii + 55 sider. (1935, novelle(r))
Detaljer
noter af Niels Nielsen, f 1889 (1889-1968)
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63
kollaps Noter
 note til titel 1. Oplag udkom 1913.
 Bog (andet) Larsen, Johannes: Johannes Larsens første Udkast til Træsnitudgaven af Steen Steensen Blichers Trækfuglene. Med indledende Tekst af Leo Swane. ♦ København, Det Berlingske Bogtrykkeri, 1937. xxii + 30 blade (1937)
Detaljer
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
forord af Leo Swane (1887-1968)
1914 1. udgave: Trækfuglene. Naturkoncert. Med træsnit af Johannes Larsen. ♦ Helsingør, Den Danske Radeerforening, 1914. 77 sider, illustreret
 Bog Blicher, St. St.: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Johs. Nørvig. 4. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1938. xvii + 42 sider (1938, novelle(r))
Detaljer
noter af Johannes Nørvig (1898-1965)
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
 Bog Blicher, St. St.: Røverstuen. Novelle. Med Indledning og Noter ved Niels Nielsen. Udgivne af Dansklærerforeningen. 7. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1939. xii + 56 sider. (1939, novelle(r))
Detaljer
noter af Niels Nielsen, f 1889 (1889-1968)
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen, f. 1881 (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen, f 1912 (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Blicher, Steen Steensen: Udvalgte Noveller. Udvalg ved Kjeld Elfelt. Træsnit af Povl Christensen. ♦ Kjøbenhavn, Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 1941. 474 sider, illustreret (1941, roman)
Detaljer
redigeret af Kjeld Elfelt (1902-1993)
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
kollaps Indhold

[a] Blicher, Steen Steensen: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Side 9-35 (1941, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[b] Blicher, Steen Steensen: Røverstuen. Side 37-71 (1941, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63

[c] Blicher, Steen Steensen: Jøderne paa Hald. Side 73-103 (1941, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[d] Blicher, Steen Steensen: Ak! hvor forandret. Side 105-23 (1941, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[e] Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren. Side 125-39 (1941, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35

[f] Blicher, Steen Steensen: Præsten i Vejlbye. Side 141-67 (1941, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76

[g] Blicher, Steen Steensen: Kjeltringliv. Side 169-85 (1941, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1h] 1. udgave: Kjeltringliv. Side 235-59

[h] Blicher, Steen Steensen: Telse. Side 187-239 (1941, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85

[i] Blicher, Steen Steensen: Himmelbjerget. Side 241-61 (1941, novelle(r))
1833 i: Samlede Noveller [1i] 1. udgave: Himmelbjerget. Side 259-90

[j] Blicher, Steen Steensen: Juleferierne. Side 263-309 (1941, novelle(r))
1834 i: Samlede Noveller [4d] 1. udgave: Juleferierne. Side 124-200

[k] Blicher, Steen Steensen: Marie. Side 311-23 (1941, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5b] 1. udgave: Marie. Side 42-65

[l] Blicher, Steen Steensen: Fjorten Dage i Jylland. Side 325-415 (1941, novelle(r))
1836 i: Samlede Noveller [5c] 1. udgave: Fjorten Dage i Jylland. Side 65-214

[m] Blicher, Steen Steensen: De tre Helligaftener. Side 417-25 (1941, novelle(r))
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40

[n] Blicher, Steen Steensen: E Bindstouw. Side 427-58 (1941, novelle(r))
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog Blicher, Steen Steensen: E Bindstouw. Med Oversættelse og Kommentar. Udgivet af Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur ved Peter Skautrup. ♦ Aarhus, Universitetsforlaget, 1942. 112 sider, illustreret. (Publikation, Nr. 59) (1942, novelle(r))
Detaljer
oversat af Peter Skautrup (1896-1982)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Person (om) Kjærgaard, Peder Jensen: Ved Solfald. Roman om St. St. Blichers Livsaften. ♦ Schønberg, 1942. 272 sider (1942, roman)
af Peder Jensen Kjærgaard (1898-1959)
 Bog Blicher, Steen Steensen: De tre Helligaftener. En jydsk Røverhistorie. ♦ Herning, Christensens Bogtrykkeri, 1943. 24 sider (1943, novelle(r))
Detaljer
1843 indgår i: Nye Noveller [s126] 1. udgave: De tre Helligaftener. Side 126-40
 Bog Blicher, Steen Steensen: Blichers Noveller. I Udvalg ved Vilh. Andersen. [Gennemsyn af Teksten ved Helge Toldberg]. ♦ København, 1943. 6 Bind (1943, novelle(r))
redigeret af Vilhelm Andersen (1864-1953)
redigeret af Helge Toldberg (1913-1964)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren. Novelle. Med Illustrationer af Ib Thaning. [Aalborg], Aalborg Stiftsbogtrykkeri, 1943. 42 sider, illustreret (1943, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Ib Thaning (1916-2007)
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35
 Bog Blicher, St. St.: Den jennarmed Sældaaet. Fra St. St. Blichers E Bindstouw. [Illustrationer E. Larsen]. ♦ Horsens, Folmer Hansen, 1943. [18] sider, illustreret (1943, digte)
Detaljer
illustrationer af uidentificeret
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Indeholder digtet med førstelinien: Den Tie A war en bette Kaal.
 note til titel Oprindelig trykt i: Nordlyset, bind 11, juli 1829, sp. 1-5 med titlen: Den jydske Landsoldat.
 note til titel Optaget i E Bindstouw, 1842.
 Bog Blicher, Steen Steensen: Noveller og Digte. I Udvalg ved Magnus Stevns. ♦ København, Det danske Forlag, 1943. 2 Bind (1943, novelle(r))
af Magnus Stevns (1900-1949)
 Bog Blicher, Steen Steensen: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jysk Mundart. Indledning af Hans Brix. Træsnit af Povl Christensen. ♦ København, Berlingske Forlag, 1944. 60 sider, illustreret (1944, novelle(r))
Detaljer
forord af Hans Brix (1870-1961)
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
 Bog Blicher, Steen Steensen: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Johannes Nørvig. 5. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1944. xix + 42 sider (1944, novelle(r))
Detaljer
noter af Johannes Nørvig (1898-1965)
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s006]] Ouverture (1944, digte) 👓
Detaljer
1838 [Uddrag] 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Fuglene i dansk Digtning [s021]] Sælsorten (1944, digte) 👓
Detaljer
1838 [Uddrag] 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
 Bog Blicher, Steen Steensen: Til Danmarks Ungdom. Digt. [Tegninger af Erik Rørbæk Madsen]. ♦ Herning, Christensens Bogtrykkeri, 1944. 7 sider (1944, digte)
Detaljer
illustrationer af Erik Rørbæk Madsen
1823 1. udgave: Bautastene. Samlede af S. S. Blicher. ♦ Odense, trykt og forlagt af S. Hempel, 1823. 108 sider
kollaps Noter
 note til titel Førstelinie: Unge Danske! træd ærbødig ind.
 Bog (digte) antologi: Danske Romancer. Tegninger af Ebbe Sadolin. ♦ København, Jespersen og Pios Forlag, 1945. 211 sider, illustreret (1945, samling)
illustrationer af Ebbe Sadolin (1900-1982)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Eva. Tegninger af Georg Poulsen. ♦ [Odense], Flensteds Forlag, 1945. 58 sider, illustreret. (Flensteds smaa Gavebøger, 1) (1945, novelle(r))
serietitel: Flensteds smaa Gavebøger, 1
Detaljer
illustrationer af Georg Poulsen, f 1911 (1911-1997)
1833 i: Samlede Noveller [2h] 1. udgave: Eva. (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 254-84
 Bog Blicher, St. St.: La pastro en Vejlbye. Kriminalrakonto. El la taglibro de la distrikta jugisto Erik Sørensen, kun du notoj de la pastro en Aalsøe. El la dana tradukis Aage Hunderup Petersen. ♦ Odense, Eget forlag, 1945. 47 sider (1945, tekster)
Detaljer
oversat af Aage Hunderup Petersen (f. 1906)
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76
kollaps Noter
 note til titel Oversat til esperanto.
 Bog Blicher, St. St.: Røverstuen. Novelle. Med Indledning og Noter ved Niels Nielsen. Udgivne af Dansklærerforeningen. 8. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1945. xii + 56 sider. (1945, novelle(r))
Detaljer
noter af Niels Nielsen, f 1889 (1889-1968)
1833 i: Samlede Noveller [1e] 1. udgave: Röverstuen. Side 107-63
 Bog Blicher, Steen Steensen: Digte og Noveller. Udgivet af Johs. Nørvig under Medvirken af Carl S. Petersen. ♦ København, Gyldendal, 1946. 2 Bind (1946, roman)
Detaljer
udgiver: Johannes Nørvig (1898-1965)
udgiver: Carl S. Petersen (1873-1958)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
 Bog (oversætter) Goldsmith, Oliver: Præsten i Wakefield. Af Oliver Goldsmith. ♦ København, Thaning & Appels Forlag, 1946. 143 sider. (Delfin-Bøgerne, nr. 12) (1946, roman)
serietitel: Delfin-Bøgerne, 12
Detaljer
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
1779 1. udgave: Landsbypræsten af Wakefield. En Fortelling som han selv skal have skreven. Oversat af det Engelske ved Paul Danckel Bast. ♦ Kbh., 1779. x + 370 sider
 Bog Blicher, Steen Steensen: Telse. [Illustreret af Stig Aagesen]. København, Forlaget Forum, 1946. 153 sider. (Forums Miniature-Bibliotek) (1946, roman)
serietitel: Forums Miniature-Bibliotek
Detaljer
illustrationer af Stig Aagesen (f. 1908)
1833 i: Samlede Noveller [2a] 1. udgave: Telse. Side 1-85
 Bog Blicher, St. St.: [Danmark i Digtning [1s075]] Hosekræmmeren. Side 75-91 (1947, samling)
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Dianas Sange [s017]] Sneppen (1947, digte) 👓
Detaljer
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
 Bog Blicher, Steen Steensen: Fjorten Dage i Jylland. Noter og Forord ved Cai M. Woel. [Illustreret af Knud Mühlhausen]. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, 1948. 156 sider, illustreret (1948, roman)
noter af Cai M. Woel (1895-1963)
illustrationer af Knud Mühlhausen (1909-1990)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Johs. Nørvig. 6. Udgave. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1948. xix + 42 sider (1948, roman)
Detaljer
noter af Johannes Nørvig (1898-1965)
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
 Bog Blicher, Steen Steensen: Digte. Præludium. Ouverture. Hymne til Solen. ♦ [København], [Hagerups Boghandel], 1948. [24] sider, illustreret (1948, digte)
Detaljer
illustrationer af Carin Steenberg (f. 1923)
illustrationer af Hans Christian Høier (1919-2003)
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
kollaps Noter
 note til titel Indhold: Sig nærmer Tiden, da jeg maa væk. Det er hvidt herude. Kunde jeg gribe de vingede Dage (Uddrag af: Habor og Signe).
 note til titel Med skrift, træsnit og litografier af Carin Steenberg, Hans Chr. Høier og Mads Stage.
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Vinter og Vaar [s024]] Kyndelmisse (1948, digte) 👓
 Bog Blicher, Steen Steensen: Noveller og Digte. ♦ København, Arne Sørensens Forlag, 1948. 32 sider. (Litteraturhefte til Sydslesvig, nr. 2) (1948, roman)
serietitel: Litteraturhefte til Sydslesvig, 2
 Bog Blicher, Steen Steensen: Præsten i Vejlbye. En Criminalhistorie. Udgivet af Dansklærerforeningen med Indledning og Noter ved Svend Norrild. 3. Udgave. Fotografisk Optr. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1948. 51 sider (1948, roman)
Detaljer
noter af Svend Norrild (1897-1972)
1833 i: Samlede Noveller [2d] 1. udgave: Prästen i Vejlbye. En Criminalhistorie. (Af Herredsfoged Erik Sørensens Dagbog, tilligemed tvende Optegnelser af Præsten i Aalsøe). Side 133-76
 Bog Blicher, Steen Steensen: Det er hvidt her ude. Ouverture til "Trækfuglene". Med Tegninger af Henry Bailum. ♦ Holstebro, Vestjydsk Trykkeri, 1949. 6 sider, illustreret (1949, digte)
Detaljer
illustrationer af Henry Bailum (1917-1985)
1838 1. udgave: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Randers, Boghandler Smiths Forlag, [1838]. 54 sider
 Bog Blicher, Steen Steensen: Søren Kanne. En Vise om en Sømand og en Landsmand. Illustreret af Fritz Syberg. ♦ København, J.H. Schultz, 1949. [24] sider (1949, digte)
Detaljer
illustrationer af Fritz Syberg (1862-1939)
1840 indgår i: Samlede Noveller og Digte [s162] 1. udgave: En anden ny Vise om en Sømand og en Landmand. (Synges som Hammernes Vise). [Digt]. Side 162-65
 Bog Blicher, Steen Steensen: Tonen fra Himlen i Blichers Sang. [Udgivet af H. P. Christensen]. ♦ Aalborg, Spentrup Præstegaard, 1949. 16 sider (1949, digte)
udgiver: H.P. Christensen, f 1898 (1898-1974)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Tonen fra Himlen i Blichers Sang. En Hilsen fra Spentrup Præstegaard, 1949. ♦ [Aalborg], Spentrup Præstegaard, 1949. [4] sider (1949, digte)
udgiver: H.P. Christensen, f 1898 (1898-1974)
 Bog Blicher, Steen Steensen: De tre Helligaftener (1950, roman)
 Bog (digte) Skautrup, Peter, (udg.): Jysk Sinnelaw. Antologi af jyske Digte. Ved Peter Skautrup. Tegninger af Marlie Brande. Udsendt af Forening for Boghaandværk. ♦ Gyldendal, 1950. 151 sider, illustreret (1950, digte)
Detaljer
redigeret af Peter Skautrup (1896-1982)
illustrationer af Marlie Brande (1911-1979)
digte af Karsten Thomsen, f 1837 (1837-1889)
digte af Peter Fenger (1856-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Nikolaj Andersen (1862-1919)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Jens Thise (1868-1955)
digte af Søren Noe-Nygaard (1870-1934)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Kristen Klastrup (1887-1936)
digte af Martin N. Hansen (1893-1976)
digte af Steffen Steffensen, f. 1897 (1897-1977)
digte af William Waagner (1900-1942)
digte af Jens Kirk (1904-1986)
kollaps Noter
 note til titel Digte af: Steen Steensen Blicher, Karsten Thomsen, Pæ Øwles (Peter Fenger), Johan Skjoldborg, Nikolaj Andersen, Jeppe Aakjær, Jens Thise, Søren Noe-Nygaard, Johannes V. Jensen, Anton Berntsen, Thøger Larsen, Hans Povlsen, Kristen Klastrup, Martin N. Hansen, Steffen Steffensen, William Waagner, Jens Kirk.
 Bog Blicher, Steen Steensen: Noveller og Digte. Ny udg (1950, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Røverstuen (1950, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Trækfuglene. En Naturkoncert. ♦ Boghallen, 1950. 94 sider, illustreret (1950, digte)
Detaljer
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
noter af Georg Christensen (1877-1966)
kollaps Noter
 note til titel Tegninger af Mads Stage. Indledning og Noter af Georg Christensen.
 Bog Blicher, Steen Steensen: Trækfuglene. En Naturkoncert. Nytaar 1951. ♦ Privattryk [ikke i bogh.], 1950. 66 sider (1950, digte)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Tonen fra Himlen i Blichers Sang. Salmer og Sange (1951, digte)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Udvalgte Digte. Ved Cai M. Woel (1951, digte)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Kjeltringliv (1952, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Trækfuglene. Naturconcert. ♦ Schønberg, 1952. 60 sider (1952, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Optryk efter "Samlede Skrifter", udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Bd. 21.
 Bog Blicher, Steen Steensen: To Digte (1953, digte)
 Bog Blicher, Steen Steensen: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s352]] Halv Spansk og halv Dansk. Side 352-[60] (1953, novelle(r)) 👓
Detaljer
1846 indgår i antologien: Gæa [s006] 1. udgave: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18
 Bog Blicher, Steen Steensen: Marie (1953, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Noveller og Digte. Ny udg. Bd. 1-2 (1953, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Præsten i Vejlby og andre Noveller. Ny udg (1953, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. 7. udg (1954, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Noveller og digte. Udvalg og indledning af Hans Povlsen (1954, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Præsten i Vejlbye. 4. udg (1954, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Røverstuen. 10. udg (1954, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Trækfuglene og andre Digte. ♦ Thorkild Beck, [1952]. 128 sider. (Guldbøgerne) (1954, digte)
serietitel: Guldbøgerne
 Bog Blicher, Steen Steensen: Trækfuglene. Naturconvert. Træsnit af Johannes Larsen. [Ny udg.] Udg. af Den danske Radeerforening. ♦ Erik Paludan, 1954. 80 sider, illustreret (1954, digte)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Barnets fest [s009]] Juleferierne. Af en gammel Skolemands Erindringer (1955, novelle(r))
 Bog Blicher, Steen Steensen: [indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [w]] Præsten i Thorning (1955, novelle(r))
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67
 Bog Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren (1955, novelle(r))
 Bog Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren og andre Noveller (1955, novelle(r))
 Bog Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren (1955, novelle(r))
 Bog Blicher, Steen Steensen: Udvalgte Noveller (1956-57, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Udvalgte Noveller. Forord af H. Juul Madsen. Illustreret af Helle Thorborg. ♦ København, E. Wangels Forlag A/S, 1956. 203 sider (1956, roman)
serietitel: Wangels Klassiker Serie
Detaljer
forord af Henning Juul Madsen (1928-2000)
illustrationer af Helle Thorborg (f. 1927)
kollaps Noter
 note til titel Side [9-15]: Forord [signeret: H. Juul Madsen].
 note til titel Side [17]: Indholdsfortegnelse.
kollaps Indhold

[s019] Blicher, Steen Steensen: En Landsbydegns Dagbog. (1824). Side [19]-67 (1956, roman)
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40

[s069] Blicher, Steen Steensen: Præsten i Thorning. (1824). Side [69]-81 (1956, roman)
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67

[s083] Blicher, Steen Steensen: Jøderne paa Hald. (1828). Side [83]-138 (1956, roman)
1833 i: Samlede Noveller [1f] 1. udgave: Jöderne paa Hald. Side 164-213

[s139] Blicher, Steen Steensen: Ak! hvor forandret! (1828). Side [139]-75 (1956, roman)
1833 i: Samlede Noveller [3h] 1. udgave: Ak! hvor forandret! (Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 255-84

[s177] Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren. (1829). Side [177]-203 (1956, roman)
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35
 Bog Blicher, Steen Steensen: From the Danish Peninsula (1957, roman)
 Person (om) Barfoed, Niels Aage: Og Stormen rev mine Fjedre. Roman om Steen Steensen Blicher (1957, roman)
af Niels Aage Barfoed (1899-1973)
 Bog Blicher, Steen Steensen: [indgår i antologien: Muntre fortællere fra Danmark [s301]] Peter Spillemands skibsjournal. (Holdt på en sørejse fra København til Ålborg). Side 301-16 (1957, novelle(r)) 👓
Detaljer
1833 i: Samlede Noveller [2g] 1. udgave: Skibsjournal. (Holden paa en Søerejse fra Kjøbenhavn til Aalborg. Forhen trykt under Firma P. Sp.). Side 230-53
 Bog Blicher, Steen Steensen: Røverstuen. 11. udg. (1957, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. 8. udg. (1958, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Præsten i Vejlbye (1958, novelle(r))
 Bog Blicher, Steen Steensen: [indgår i antologien: Jydske Fortællere [s307]] Skytten paa Aunsbjerg. Side [307]-19 (1958, novelle(r)) 👓
 Bog Blicher, Steen Steensen: Telse og andre Noveller (1958, novelle(r))
serietitel: Danske Klassikere
 Bog Blicher, Steen Steensen: Præsten i Vejlbye. En Criminalhistorie. Med indledning og noter ved Svend Norrrild. Udg. af Dansklærerforeningen. 5. udg. (1958, novelle(r))
noter af Svend Norrild (1897-1972)
 Bog Blicher, Steen Steensen: De tre Helligaftener (1959, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: E Bindstouw (1959, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Digte og Noveller (1959, novelle(r))
 Bog Blicher, Steen Steensen: Jydske Røverhistorier (1959, novelle(r))
 Bog Blicher, Steen Steensen: En Landsbydegns Dagbog og andre Noveller (1960, novelle(r))
serietitel: Hans Reitzels Serie, 32
 Bog Blicher, Steen Steensen: Præsten i Thorning (1960, novelle(r))
 Bog Blicher, Steen Steensen: Præsten i Vejlbye og andre Noveller (1960, roman)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 33
 Bog Blicher, Steen Steensen: Røverstuen. Novelle. 12. udg. (1960, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Trækfuglene (1960, digte)
 Bog Blicher, Steen Steensen: [indgår i antologien: Danske bondefortællinger [y]] Eneboeren på Bolbjerg (1961, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: E Bindstouw og andre Noveller (1962, roman)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 86
 Bog Blicher, Steen Steensen: En landsbydegns dagbog. Telse (1962, novelle(r))
serietitel: Universalbiblioteket
 Bog Blicher, Steen Steensen: Den svundne Drøm (1962, digte)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Fjorten Dage i Jylland og andre Noveller (1963, roman)
serietitel: Hans Reitzels Serie, 107
 Bog Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren. Ill. fra filmatiseringen af novellen, som er foretaget af Johannes og Hjalmar Vaabensted (1963, novelle(r))
illustrationer af Hjalmar Vaabensted
 Bog Blicher, Steen Steensen: Juleferierne (1963, roman)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Trækfuglene (1963, digte)
serietitel: Gyldendals Tranebøger, 109
 Bog Blicher, Steen Steensen: Noveller. Optrykt efter Samlede Skrifter, 1920-1934. Udg. med efterskrift af Tage Skou-Hansen (1964, novelle(r))
serietitel: Gyldendals Bibliotek, 7
efterskrift af Tage Skou-Hansen (1925-2015)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Samlede Noveller og Skitser (1964-, novelle(r))
 Bog Blicher, Steen Steensen: Udvalgte Noveller. Udvalg ved Kjeld Elfelt. Træsnit af Povl Christensen. [Ny udg.] (1964, roman)
redigeret af Kjeld Elfelt (1902-1993)
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
 Bog Blicher, Steen Steensen: To Noveller. Skytten paa Augsbjerg og Guillaume de Martonniere. Ill. med Træsnit af Povl Christensen (1965, roman)
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
 Bog Blicher, Steen Steensen: [indgår i antologien: Humor fra Danmark [s271]] Halv Spansk og halv Dansk. Side 271-[79] (1965, novelle(r)) 👓
Detaljer
1846 indgår i antologien: Gæa [s006] 1. udgave: Halv Spansk, halv Dansk. Novelle af St. St. Blicher. Side [6]-18
 Bog Blicher, Steen Steensen: Røverstuen. Silhouetklip: Hanne Knudsen (1965, roman)
illustrationer af Hanne Knudsen
 Bog Blicher, St. St.: [indgår i antologien: Danske julefortællinger [a]] De tre Helligaftener (1966, novelle(r))
 Bog Blicher, Steen Steensen: Noveller. Utvalg og forord ved Erling Nielsen (1966, novelle(r))
Detaljer
redigeret af Erling Nielsen (1920-2000)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Oslo.
 Bog Blicher, Steen Steensen: Præsten i Vejlby og andre fortællinger (1966, roman)
serietitel: Universalbiblioteket
 Bog Blicher, Steen Steensen: Tre Noveller. Bettefanden. De tre Helligaftener. Min syvogtyvende og sidste Kjærlighedshistorie. Silhuetklip: Hanne Knudsen (1967, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Hanne Knudsen
kollaps Noter
 note til titel Omslagstitel: Bettefanden.
 Bog Blicher, Steen Steensen: Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Med Træsnit af Povl Christensen (1967, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
 Bog Blicher, Steen Steensen: Det er hvidt herude. Overture til "Trækfuglene" med træsnit af Henry Bailum (1967, digte)
illustrationer af Henry Bailum (1917-1985)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Eneste Barn. En Novelle. Med Træsnit af Povl Christensen samt et Efterskrift af Jens Kruuse (1967, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
efterskrift af Jens Kruuse (1908-1978)
1841 indgår i antologien: Poetisk-prosaisk Nytaarsgave for danske Digtere for 1842 [s031-54] 1. udgave: Eneste Barn. Side 31-54
 Bog Blicher, Steen Steensen: De tre Helligaftener. En jydsk Røverhistorie. Med Forord af Martin A. Hansen. Træsnit af Povl Christensen. Fotografisk Optryk (1968, roman)
Detaljer
forord af Martin A. Hansen (1909-1955)
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
kollaps Noter
 note til titel Fotografisk optryk i formindsket størrelse.
 Bog Blicher, Steen Steensen: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter (1968, novelle(r))
Detaljer
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Faksimileudg. af 1. udg.
 Bog Blicher, Steen Steensen: The diary of a parish clerk (1968, novelle(r))
oversat af Paula Hostrup-Jessen (1930-2012)
illustrationer af Povl Christensen, f 1909 (1909-1977)
forord af Søren Baggesen (f. 1938)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Noveller fra Liunge's »Harpen« og Elmquist's »Læsefrugter«. Optrykt efter Samlede Skrifter 1920-1934 (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 4
 Bog Blicher, Steen Steensen: Præsten i Vejlbye. Kjærlighed i Pinen. Kjeltringliv. Ill. af Erling Juhl (1968, novelle(r))
illustrationer af Erling Juhl (1923-1990)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Noveller fra »Nordlyset«. Optrykt efter Samlede Skrifter 1920-1934 (1969, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere
 Bog (oversætter) Goldsmith, Oliver: Præsten i Wakefield. En Fortælling skreven i hans eget Navn. Overs. fra engelsk af Steen Steensen Blicher efter "The vicar of Wakefield" (1969, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere
Detaljer
af Oliver Goldsmith (1730-1774, sprog: engelsk)
1779 1. udgave: Landsbypræsten af Wakefield. En Fortelling som han selv skal have skreven. Oversat af det Engelske ved Paul Danckel Bast. ♦ Kbh., 1779. x + 370 sider
 Bog Blicher, Steen Steensen: Telse. Novelle. Ill. af Erling Juhl (1969, novelle(r))
illustrationer af Erling Juhl (1923-1990)
 Bog Blicher, Steen Steensen: Den barnløse Kone. Eneste Barn. Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog. Ill. af Erling Juhl. Udsendt af Oskar Nielsen. ♦ Esbjerg, Oskar Nielsen [ikke i boghandlen], 1970. 68 sider, illustreret (1970, roman)
Detaljer
illustrationer af Erling Juhl (1923-1990)
udgiver: Oskar Nielsen (1912-2005)
kollaps Noter
 note til titel Udgiverens adresse: Lærkevej, 6700 Esbjerg.
 Bog Blicher, Steen Steensen: Telse. Med ill. af Carl Thomsen. ♦ Strube, 1970. 112 sider, illustreret (1970, roman)
serietitel: Miniatur-Biblioteket
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
 Bog Blicher, St. St.: Fjorten dage i Jylland. Ill. af Erling Juhl. ♦ Oskar Nielsen [Kun for forretningsforbindelser], 1971. 148 sider, illustreret (1971, roman)
Detaljer
illustrationer af Erling Juhl (1923-1990)
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Lærkevej, 6700 Esbjerg.
 Bog Blicher, Steen Steensen: Præsten i Thorning. Ill. af Henry Bailum. ♦ Johansens Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1971. [19] sider, illustreret (1971, roman)
Detaljer
illustrationer af Henry Bailum (1917-1985)
1833 i: Samlede Noveller [1c] 1. udgave: Prästen i Thorning. Side 58-67
 Bog Blicher, St. St.: Hosekræmmeren og andre noveller. ♦ Mikro, [1972]. 91 sider (1972, novelle(r))
kollaps Noter
 Bog Blicher, St[een] S[teensen]: Jøderne paa Hald. Et Eventyr på Heden. Hosekræmmeren. Ill. af Erling Juhl. ♦ Oskar Nielsen [ikke i boghandlen], 1972. 87 sider, illustreret (1972, roman)
Detaljer
illustrationer af Erling Juhl (1923-1990)
udgiver: Oskar Nielsen (1912-2005)
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Lærkevej, 6700 Esbjerg.
 Bog Blicher, Steen Steensen: Noveller. Ill. af Carl Thomsen. ♦ Edito, 1973. 128 sider, illustreret (1973, novelle(r))
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Noter
 Bog Blicher, Steen Steensen: Skytten paa Aunsbjerg. Novelle. Træsnit af Henry Bailum. ♦ Johansens Bogtrykkeri, 1973. 31 sider, illustreret (1973, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Henry Bailum (1917-1985)
1839 indgår i: Kornmodn [b] 1. udgave: Skytten paa Aunsbjerg. Side 26-48
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Henry Bailum, Skivevej 84, 7500 Holstebro.
 Bog Blicher, Steen Steensen: Vestlig Profil af Den Cimbriske Halvøe. Eneboeren paa Bolbjærg. Marie. Ill. af Erling Juhl. ♦ Oskar Nielsen (Engers Hansens Boghandel), 1973. 128 sider, illustreret (1973, roman)
Detaljer
illustrationer af Erling Juhl (1923-1990)
udgiver: Oskar Nielsen (1912-2005)
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse er forlaget anført som: Oscar Nielsen.
 note til titel Rygtitel: Den Cimbriske Halvøe.
 Bog Blicher, St[een] S[teensen]: En Aften-Underholdning paa Dagbjerg Dos og andre Fortællinger og Noveller. Ill. af Erling Juhl. ♦ Oskar Nielsen (Engers Hansens Boghandel), 1974. 139 sider, illustreret (1974, roman)
Detaljer
illustrationer af Erling Juhl (1923-1990)
udgiver: Oskar Nielsen (1912-2005)
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Kongensgade 89, 6700 Esbjerg.
 Bog Blicher, Steen Steensen: Hosekræmmeren. Træsnit af Knud Laursen. ♦ Thuesen Bogtryk, 1974. 37 sider, illustreret (1974, roman)
Detaljer
illustrationer af Knud Laursen (f. 1924)
1833 i: Samlede Noveller [1g] 1. udgave: Hosekrämmeren. Side 213-35
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Silkeborgvej 65, 7400 Herning.
 Bog Blicher, St[een] S[teensen]: Noveller. Forord og udvalg: Folmer Christensen. Udg. i samarb. med Nyt dansk Litteraturselskab. ♦ Borgen, 1974. Bind 1-2, 275 + 254 sider (1974, roman)
serietitel: MagnaPrintserien, 38
redigeret af Folmer Christensen (1909-2002)
kollaps Noter
 Bog Blicher, Steen Steensen: Rødstenen paa Fur. Træsnit af Henry Bailum. ♦ Johansens Bogtrykkeri [ikke i boghandlen], 1974. 29 sider, illustreret (1974, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Henry Bailum (1917-1985)
1844 i: Samlede Noveller [7b] 1. udgave: Rødstenen paa Fuur. Side 23-44
 Bog Blicher, Steen Steensen: Syv digte. Kommenteret af Viggo Thirup. ♦ Blichermuseet, [1975]. 15 sider, illustreret (1975, digte)
Detaljer
noter af Viggo Thirup (f. 1931)
kollaps Noter
 note til titel Indgår også i: Viggo Thirup: I Blichers fodspor. Hertil hører lydbånd.
 Bog Blicher, St[een] S[teensen]: E Bindstouw. Ill. af Erling Juhl. ♦ Oskar Nielsen, 1975. 101 sider (1975, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Erling Juhl (1923-1990)
udgiver: Oskar Nielsen (1912-2005)
1842 1. udgave: E Bindstouw. Fortællinger og Digte i jydske Mundarter. ♦ Randers, J.M. Elmenhoff, 1842. 50 sider
kollaps Noter
 note til titel Ekspedition: Engers Hansen Boghandel, Kongensgade 89, 6700 Esbjerg.
 Bog Blicher, Steen Steensen: Himmelbjerget og andre Noveller. Udg. af Dansklærerforeningen ved Søren Baggesen. ♦ Gyldendal, 1975. 217 sider (1975, roman)
noter af Søren Baggesen (f. 1938)
kollaps Noter
 Bog Blicher, St[een] S[teensen]: En landsbydegns dagbog. Teksten gengives med moderne retskrivning. Ill. af Hans Smidth. ♦ Lademann, [1975]. 39 sider, illustreret (27 cm) (1975, roman)
Detaljer
illustrationer af Hans Smidth (1839-1917)
1833 i: Samlede Noveller [1a] 1. udgave: En Landsbydegns Dagbog. Side 1-40
kollaps Noter

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Blicher, Steen Steensen: Epilogaf S. S. Blicher. [Fremsagt i Aalborg af Jomfru Nissen ved en sommerforestilling efter Preciosa] (premiere 28-06-1824 i Aalborg)
Blicher, Steen Steensen: Epilogaf S. S. Blicher. [Fremsagt på Viborg Privattheater] (premiere februar 1825 i Viborg)
Blicher, Steen Steensen: Epilogaf S. S. Blicher. [Fremsagt i Skive ved velgørenhedsforestilling] (premiere 08-04-1825 i Skive)
Blicher, Steen Steensen: Johanna GraySørgespil i 5 Akter af St.St. Blicher (premiere 11-11-1825 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
Blicher, Steen Steensen: BettefandenFolkekomedie i 5 Akter, frit efter St.St. Blicher [ved Fritz Steincke]. Musiken af E. Bruun, P. Heise, H. Simonsen m.fl.
bearbejdelse af Fritz Steincke (1860-1935)
af Peter Heise (1830-1879)
af Anonym
(premiere 25-09-1892 på Casino)
Blicher, Steen Steensen: Præsten i VejlbySkuespil i 5 Akter efter Steen Steensens Blichers Novelle, dramatiseret af Hans Brix og Kaj Munk
[Til TV:] dramatiseret for fjernsyn af Klaus Rifbjerg og Palle Kjærulff-Schmidt. Musik: Vagn Holmboe
bearbejdelse af Hans Brix (1870-1961)
bearbejdelse af Kaj Munk (1898-1944)
bearbejdelse af Klaus Rifbjerg (1931-2015)
bearbejdelse af Palle Kjærulff-Schmidt (1931-2018)
musik af Vagn Holmboe (1909-1996)
(premiere 02-03-1943 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden