Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Thomas Peter Thortsen (1788-1853)

 Om personen Oplysninger om Thomas Peter Thortsen

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster tidsskrift: For Skuespilyndere. Et Ugeblad. ♦ 1807. No. 1-26 (1807, tekster) BD1:sp1091
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af tidsskriftet (No. 1-13, farve-pdf).  Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af tidsskriftet (No. 1-13, sort/hvid-pdf).  Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af tidsskriftet (No. 14-26, farve-pdf).  Link til ekstern webside www.kb.dk
 url Fuld visning af tidsskriftet (No. 14-26, sort/hvid-pdf).  Link til ekstern webside www.kb.dk
 Bog (oversætter) Schiller: Fiesko eller Sammensværgelsen i Genua. Et republikansk Sørgespil i 5 Acter, overs. ved T. Thortsen. ♦ 1814. 146 side (1814, dramatik) BD4:sp369
originaltitel: Die Verschwörung des Fiesco zu Genua, 1783
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1832 i: Udvalgte Skrifter [1b] Senere udgave: Fieskos Sammensværgelse i Genua. Et republikansk Sørgespil
1892 Senere udgave: Fiesco. Kabale og Kjærlighed. To Sørgespil. Oversatte af Johannes Magnussen. ♦ Erslev, 1892
1896 i: Udvalgte Værker [4] Senere udgave: Fiesco. ♦
kollaps Noter
 Bog (oversætter) anonym: Den gamle Yngling. Lystspil i een Act, frit overs. af T. Thortsen. ♦ 1819. 52 sider. Pris: 4 mk. (1819, dramatik) BD4:sp414
originaltitel: ?
af antologi fransk (sprog: fransk)
 Bog (oversætter) Schall, C.: Tro ingen for vel. Lystspil af Carl Schall (1819, dramatik)
originaltitel: ?
af Carl Schall (1780-1833, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) Gaugiran-Nanteuil, [Charles]: Ægtemændene som Ungkarle. Lystspil i 1 akt efter Gaugiran-Nanteuil. Oversat af T. Thortsen (1819, dramatik) BD4:sp398
af Charles Gaugiran-Nanteuil (1775-1870, sprog: fransk)
 Tekster antologi: Lommebog for Skuespilyndere for Aaret 1820. Udgivet af T. Thortsen. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos og forlagt af Andreas Seidelin, 1820. 188 sider. Pris: 1 Rbd. 4 mk. (1820) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Kun denne årgang udkom.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog (oversætter) Scott, Walter: Harpespillerinden Annot Lyle. En Fortælling. Overs. efter en Forkortning af a Legend of Montrose ved P. Thortsen. ♦ 1825. 155 sider (1825, roman) EMP1222 BD4:sp485
Detaljer
af Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
1825 1. udgave: En Fortælling om Montrose. Overs. fra Engelsk ved C. J. Boye. ♦ 1825. Deel 1-2, 128 + 230 sider
 Bog (oversætter) Lafontaine, A.: Agathe eller Gravhvælvingen. Overs. ved P. Thortsen. ♦ 1826. Deel 1-3, 254 + 240 + 252 sider (1826, roman) EMP2361 BD4:sp465
originaltitel: Agathe, 1817
af August Lafontaine (1758-1831, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Subrettelist
Komedie i 1 Akt af Gersain. Oversat af Th. Thortsen
af B. Gersain (1766-1820, sprog: fransk)
(premiere 27-12-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter) Ægtemanden ved en Hændelse
Komedie i 2 Akter af C. Bonjour (Le mari à bonne fortune), oversat, efter Lemberts Oversættelse, af Th. Thortsen
af Casimir Bonjour (1795-1856, sprog: fransk)
af Wenzel Tremler (1770-1851, sprog: tysk)
(premiere 09-06-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(oversætter) Desertøren
Lystspil i 1 Akt af Aug. v. Kotzebue. Oversat af Th. Thortsen
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
(premiere 23-07-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(oversætter) Tro ingen for vel
Lystspil i 1 Akt af Karl Schall. Oversat af Th. Thortsen
af Carl Schall (1780-1833, sprog: tysk)
(premiere 05-09-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 30)
(oversætter) Den letsindige Løgner
Lystspil i 3 Akter (efter Goldonis »Il bugiardo«), af Fr.L. Schmidt. Oversat af Th. Thortsen
af Carlo Goldoni (1707-1793, sprog: italiensk)
af Friedrich Ludwig Schmidt (1772-1841, sprog: tysk)
(premiere 05-10-1820 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 19)
(oversætter) Den Forsigtige
Lystspil i 1 Akt af Kurländer. Oversat af Th. Thortsen
af Franz August von Kurländer (1777-1836, sprog: tysk)
(premiere 22-07-1823 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(oversætter) Digtervenskab
Lystspil i 1 Akt af C.G. Etienne, oversat (efter en tysk Bearbejdelse?) af Th. Thortsen
af Charles-Guillaume Etienne (1777-1845, sprog: fransk)
bearbejdelse af anonym tysk (sprog: tysk)
(premiere 17-09-1824 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden