Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Sigurd Olrik (1874-1921)

 Om personen Oplysninger om Sigurd Olrik

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Billede (illustrationer) Kipling, Rudyard: Den nye Jungle-Bog. Autoriseret Overs. ved A. Halling. ♦ V. Pios Boghandel, 1897. 227 sider, illustreret. Pris: kr. 3,00 (1897, roman) EMP 903
originaltitel: The second jungle book, 1895
Detaljer
af Rudyard Kipling (1865-1936, sprog: engelsk)
oversat af A. Halling (1869-1917)
1896 Samhørende, 2. del af: Jungle-Bogen. Paa Dansk ved A. Halling. ♦ V. Pio, 1896. 262 sider
1907 i: Romaner og Fortællinger [11] Senere udgave: Den nye Junglebog. 3. Opl.
1936 i: Værker i Udvalg [6] Senere udgave: Den nye Junglebog. Overs. fra Engelsk efter »The second Jungle book« af Arne Stevns. Versene overs. af Kai Friis Møller og Arne Stevns. ♦ Kbh., Gyldendal, 1936. 240 sider
1953 Senere udgave: Junglebogen. Spejderudg. med uddrag af "Junglebogen" og "Den nye Junglebog". (Overs. fra engelsk efter "The jungle book" og "The second jungle book" af Arne Stevns. Versene af Kai Friis Møller). ♦ Gyldendal og Det danske spejderkorps [ikke i boghandlen], 1953. 224 sider. Pris: kr. 6,00
1963 Senere udgave: Mowgli historier
1970 Senere udgave: Mowgli historier. Overs. fra engelsk [i uddrag] af Arne Stevns. Ny rev. udg. ved Poul Steenstrup. 2. udg. ♦ Gyldendal, 1970. 183 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Med 1 portræt.
 note om oplag 2. Oplag, 1903.
 Billede (illustrationer) Janssen, Børge: [indgår i antologien: Julebogen [s007]] De Dødes Flod. En Historie fra Herzegovina. Af Børge Janssen. Illustrationerne af Sigurd Olrik. Side [7]-24 (1903, novelle(r))
af Børge Janssen (1867-1933)
 Billede (illustrationer) Hansen, Olaf: Amerikarejsen og Mørkeland. M. Tegn. af S. Olrik. ♦ V. Pio, 1904. 32 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50 (1904, børnebog)
Detaljer
af Olaf Hansen (1870-1932)
kollaps Noter
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 13-12-1904, side 2 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog (andet) Tolstrup, Fred.: Solvang. Glimt af Livet i en dansk Præstegaard. 3. Oplag. ♦ Schønberg, 1904. 252 sider (1904, roman)
Detaljer
af Fred. Tolstrup (1867-1955)
musik af Ferdinand Th. M. Aagaard (1860-1945)
1901 1. udgave: Solvang. Glimt af Livet i en dansk Præstegaard. ♦ Schønberg, 1901. 263 sider
kollaps Noter
 note til titel Med en Tegning af Sigurd Olrik og et musikbilag af Ferd. Th. M. Aagaard.
 note om oplag 4. Oplag, 1907 [Annonce i Dannebrog 17-12-1907, side 3].
 note om oplag 6. Oplag, 1911 [Annonce i Berlingske Tidende 15-12-1911, side 3, nu trykt i 7150 Ekspl.].
 note om oplag 7. Oplag, 1914 [i Dansk Bogfortegnelse 1909-14 med udgivelsesåret 1913] [hermed trykt i 8. tusind eksemplarer, jævnfør annonce i Nationaltidende 20-12-1915, Aften, side 6].
 anmeldelse Berlingske Tidende 5-4-1905, side 3 [Anmeldelse af 3. oplag, kopi af tidligere anmeldelse?] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Horsens Folkeblad 27-3-1907, side 1 [Anmeldelse af 4. oplag] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (omslag) Hornung, E. W.: Det lukkede Hus. Amatørtyven, A. I. Raffles Oplevelser III. Autoriseret dansk-norsk Udgave ved C. Irving. Omslag efter Originaltegning af S. Olrik. ♦ Kjøbenhavn, E. Jespersens Forlag, 1905. 139 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri (Georg A. Bach)) (1905, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Ernest William Hornung (1866-1921, sprog: engelsk)
oversat af C. Irving
1904 Samhørende, 3. del af: Amatørtyven A. J. Raffles Oplevelser. Autoriseret Oversættelse ved C. Irving. 1. Samling. ♦ E. Jespersen, 1904. 144 sider. Pris: kr. 2,00
1909 Senere udgave: Det lukkede Hus. 3. Samling. ♦ Chr. Flor, 1909. 96 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Adresseavisen 13-6-1905, side 2 [Anmeldelse, signeret: Gulliver] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s005] Hornung, E. W.: Lykken, der svandt. Side [5]-38 (1905, novelle(r))
originaltitel: Out of Paradise, 1904
af Ernest William Hornung (1866-1921, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Collier's Weekly, December 1904. Udgivet i bogform i samlingen: A thief in the night, 1905.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
[s039] Hornung, E. W.: Sølvtøjs-Kisten. Side [39]-67 (1905, novelle(r))
originaltitel: The chest of silver, 1905
af Ernest William Hornung (1866-1921, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Collier's Weekly, January 1905. Udgivet i bogform i samlingen: A thief in the night, 1905.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
[s068] Hornung, E. W.: Det lukkede Hus. Side [68]-100 (1905, novelle(r))
originaltitel: The rest cure, 1905
af Ernest William Hornung (1866-1921, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Collier's Weekly, February 1905. Udgivet i bogform i samlingen: A thief in the night, 1905.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
[s101] Hornung, E. W.: Kriminalistklubben. Side [101]-39 (1905, novelle(r))
originaltitel: The Chriminologists' Club, 1905
af Ernest William Hornung (1866-1921, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til titel På engelsk trykt i: Collier's Weekly, March 1905. Udgivet i bogform i samlingen: A thief in the night, 1905.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Billede (illustrationer) anonym: Danske Folkeeventyr. I Udvalg for Børn ved Ingvor Bondesen. Med 81 Tegn. af Poul Steffensen, Luplau Janssen, Louis Moe, Nils Wiwel, Sigurd Olrik, V. Jastrau, K. Hansen Reistrup, J. Resen Steenstrup, Axel Mathiesen og Alfred Schmidt. ♦ København, Udgivet af "Børnenes Bogsamling - Chr. Erichsens Forlag, 1908. vi + 273 sider, illustreret. Pris: kr. 1,20. (Trykkeri: Citytrykkeriet - Laur. Madsen & Vald. Carlsen) (1908, børnebog) 👓
serietitel: Børnenes Bogsamling, 29
Detaljer
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
illustrationer af Niels Wiwel (1855-1914)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1923 Senere udgave: Eventyrbogen. Danske Folkeeventyr i Udvalg for Børn ved Ingvor Bondesen. M. 43 Tegn. af danske Kunstnere. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1923. 160 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Side [i]-vi: Lidt om Eventyr [signeret: Ingvor Bondesen].
 note til titel Udkom i 12 hæfter (Nr. 293-304).
 note til titel Eventyr uden specifik kilde er frit genfortalt efter E. Tang Kristensens Samlinger, efter Kl. Berntsens, J. Kamps, Matth. Winthers Folkeeventyr, V. Hermann: Eventyrbogen, R. Muldener: Nordisches Märchenbuch etc.
 note om oplag 2. Oplag, 1910.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 4 (Novbr.), side [64], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
kollaps Indhold

[s001] anonym: Lillekort og Kort Lavring. (Illustreret af Poul Steffensen). Side [1]-32 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
[s033] anonym: Lykkeskillingen. (Illustreret af Luplau Janssen). Side [33]-41 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
kollaps Noter
 note til titel Lånt fra C. Molbech: Udvalgte Eventyr og Fortællinger.
[s042] anonym: Guldfjeren. (Illustreret af Louis Moe). Side [42]-64 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
[s065] anonym: Drengen hos Hedetrolden. (Illustreret af Nils Wiwel). Side [65]-81 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Niels Wiwel (1855-1914)
[s082] anonym: Graaben. (Illustreret af Sigurd Olrid). Side [82]-102 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
kollaps Noter
 note til titel Fra Sv. Grundvigs Samlinger.
[s103] anonym: Skytten Bryde. (Illustreret af V. Jastrau). Side [103]-26 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
1893 indgår i: Æventyr, gamle og nye [1s007] 1. udgave: Skytten Bryde. Side [7]-24
[s127] anonym: Trosvend. (Illustreret af Poul Steffensen). Side [127]-35 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
kollaps Noter
 note til titel Fra Sv. Grundvigs Samlinger.
[s136] anonym: Sønden for Sol og Østen for Maane og Norden for det store babyloniske Taarn. (Illustreret af K. Hansen Reistrup). Side [136]-58 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
[s159] anonym: Ønskerne. (Illustreret af Nils Wiwel). Side [159]-69 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Niels Wiwel (1855-1914)
[s170] anonym: Den sorte Pudel. (Illustreret af K. Hansen Reistrup). Side [170]-92 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
[s193] anonym: De tre Gaver. (Illustreret af Luplau Janssen). Side [193]-208 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
[s209] anonym: Pigen, der kunde spinde Guld af Ler og Halm. (Illustreret af J. Resen Steenstrup). Side [209]-15 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)
[s216] anonym: Kongesøn og Kongedatter. (Illustreret af Axel Mathiesen). Side [216]-34 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
[s235] anonym: Pigerne i Brønden. (Illustreret af V. Jastrau). Side [235]-48 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
[s249] anonym: Skovbo og Slettebo. (Illustreret af Alfred Schmidt). Side [249]-64 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1893 indgår i: Æventyr, gamle og nye [1s064] 1. udgave: Skovbo og Slettebo. Side [64]-74
[s265] anonym: Per ved Ledder. (Illustreret af Poul Steffensen). Side [265]-73 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
 Billede (illustrationer) Kipling, Rudyard: Hans Højhed Elefanten. Rikki-Tikki-Tavi. Fortællinger. Illustr. af Sigurd Olrik, J. Resen-Steenstrup etc. Aut. Overs. ved A. Halling. ♦ V. Pio, 1911. 94 sider (1911, børnebog)
serietitel: Pios Bibliotek for Ungdommen, 3
Detaljer
af Rudyard Kipling (1865-1936, sprog: engelsk)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)
illustrationer af Anonym
oversat af A. Halling (1869-1917)
kollaps Noter
 anmeldelse Morsø Folkeblad 13-12-1911, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Billede (illustrationer) Ingemann, B. S.: Historiske Romaner. Illustreret af Sigurd Olrik. Udgivne af P. E. Langballe, Cand.mag. Skoleinspektør. ♦ Kbh. og Kria., Gyldendal, 1911-12 (1911-12, roman)
Detaljer
af B.S. Ingemann (1789-1862)
udgiver: P.E. Langballe (1873-1942)
kollaps Noter
 note til titel Udgivet i 48 hæfter, tænkt som indbundet i 4 bind, men bindnr. fremgår ikke af titelblade.
 note til titel Markedsført som udgave for ungdommen.
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 7 (Oktober), side 121 [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Ingemann, B. S.: Valdemar Sejer (1912, roman)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1826 1. udgave: Valdemar Seier. En historisk Roman. ♦ Kbh., 1826. 1-3. Deel, 280 + 302 + 325 sider
kollaps Noter
 note til titel Nyt oplag/udgave?: Kbh., [1920].
[b] Ingemann, B. S.: Erik Menveds Barndom (1911, roman)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1828 1. udgave: Erik Menveds Barndom. En historisk Roman. ♦ Kbh., 1828. 1-3. Deel, 308 + 296 + 324 sider
[c] Ingemann, B. S.: Kong Erik og de Fredløse (1912, roman)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1833 1. udgave: Kong Erik og de Fredløse. En historisk Roman. 1-2. Deel. Kbh., 1833. 326 + 359 sider
[d] Ingemann, B. S.: Prins Otto af Danmark (1912, roman)
af B.S. Ingemann (1789-1862)
1835 1. udgave: Prinds Otto af Danmark og hans Samtid. En historisk Roman. 1-2. Deel. Kbh., 1835. 259 + 426 sider
 Trykt i periodicum (illustrationer) Ewald, Theodor: Don Jørgen Ulrik. Historisk Fortælling. Illustreret af Sigurd Olrik (1913, novelle(r)) 👓
del af: Arbejderens Almanak
Detaljer
af Theodor Ewald (1874-1923)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Arbejderens Almanak 1913, side [61]-67.
 Billede (illustrationer) Nørlyng, Thorvald: Bjørnehistorier. Fortællinger for Børn. Illustreret af Sigurd Olrik. ♦ Hagerup, 1915. 66 sider, illustreret (1915, børnebog)
serietitel: Børnevennens Bibliotek, 29
Detaljer
af Thorvald Nørlyng (1880-1966)
1925 Senere udgave: Bjørnehistorier. Med 6 Tegn. af Oscar Knudsen. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1925. 79 sider, illustreret. Pris: kr. 0,50
 Bog (illustrationer) Oehlenschläger, A. G.: Helge. Et Digt. M. Tegn. af Sigurd Olrik. (Udg. ved Lauritz [Martin] Nielsen). ♦ Høst, 1918. 160 sider (1918, digte)
Detaljer
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
udgiver: Lauritz Nielsen (1881-1947)
1814 1. udgave: Helge. Et Digt. ♦ Kbh., Forfatterens Forlag, 1814. 198 sider
kollaps Noter
 note til titel En del af oplaget trykt på henholdsvis hollandsk og japansk papir.
 Bog (andet) Tolstrup, Fred.: Solvang. Glimt af Livet i en dansk Præstegaard. 8. Oplag. ♦ Schønberg, 1918. 195 sider (1918, roman)
Detaljer
af Fred. Tolstrup (1867-1955)
musik af Ferdinand Th. M. Aagaard (1860-1945)
1901 1. udgave: Solvang. Glimt af Livet i en dansk Præstegaard. ♦ Schønberg, 1901. 263 sider
kollaps Noter
 note til titel Med 1 tavle af Sigurd Olrik og musik af Ferd. Th. M. Aagaard.
 Bog (andet) Tolstrup, Fred.: Solvang. Glimt af Livet i en dansk Præstegaard. 9. Oplag. ♦ Schønberg, [1924]. 180 sider (1924, roman)
Detaljer
af Fred. Tolstrup (1867-1955)
musik af Ferdinand Th. M. Aagaard (1860-1945)
1901 1. udgave: Solvang. Glimt af Livet i en dansk Præstegaard. ♦ Schønberg, 1901. 263 sider
kollaps Noter
 note til titel Med 1 tavle af Sigurd Olrik og musik af Ferd. Th. M. Aagaard.
 note om oplag 12. Oplag, [1924].

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden