Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Musik (musik) pseudonym [Heiberg, P. A.]: Holger Tydske. Heroisk Opera i tre Acter til F.L. Æm. Kunzens Musik, ved Forfatteren til Michel og Malene. Kiøbenhavn, trykt hos Christian Frederik Holm, 1789. 80 sider (1789, dramatik) BD4:sp321
Detaljer
af P.A. Heiberg (1758-1841)
andet: Jens Baggesen (1764-1826)
kollaps Noter
 note til titel Parodi på Baggesens opera: Holger Danske, og udløste den såkaldte Holger Fejde.
 Musik (musik) Quetant, [Franç. Ant.]: Hemmeligheden. Et comisk Syngestykke i 1 Handling. Omarbeidet til det kongl. Theaters Brug af Adam Gottlob Thoroup, sadt i Musik af Kuntzen. ♦ Kbh., 1796 (1796, dramatik) BD4:sp408
Detaljer
af Antoine François Quetant (1733-1823, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
kollaps Noter
 Musik (musik) Hofman, [François Benoit]: Jockeyen (1797, dramatik) BD4:sp400
Detaljer
af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
kollaps Noter
 Musik (musik) Guldberg, Frederik Høegh: Landeværnet. En Idyl, med tilhørende Musik af [Æmilius] Kunzen. Kbh., 1801 (1801, dramatik) BD4:sp318
af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
 Musik (musik) Brun, Friederike, geb. Münter: Trauergesang am Grabe des Jahrhunderts. In Musik gesetzt von Kunzen. ♦ Cph., 1801. 4 blade (1801, digte) BD4:sp270 👓
Detaljer
af Friederike Brun (1765-1835)
1802 Senere udgave: Afskedssang til det forløbne Aarhundrede. Af Frederikke Brun og Kunzen, oversat ved Frankenau. Jubel-Hymne af Thaarup og Kunzen. Kbh., 1802
kollaps Noter
 note til titel Også end udgave med: Nach J. A. P. Schulzes Melodie zu singen. ♦ Cph., [uden år]. 4 blade.
 Bog (musik) Brun, Friederike, geb. Münter: Afskedssang til det forløbne Aarhundrede. Af Frederikke Brun og Kunzen, oversat ved Frankenau. Jubel-Hymne af Thaarup og Kunzen. Kbh., 1802 (1802, digte) BD4:sp270
Detaljer
af Friederike Brun (1765-1835)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)
1801 1. udgave: Trauergesang am Grabe des Jahrhunderts. In Musik gesetzt von Kunzen. ♦ Cph., 1801. 4 blade
kollaps Noter
 note til titel Også udgivet 1805, 4 blade.
 note til titel Også udgivet med titel: Afskedssang til Aarhundredet. Sat i Musik af Kunzen. Opført i det venskabelige Selskab d. 27. Jan. 1811. ♦ Kbh. 4 blade.
kollaps Indhold

[b] Thaarup og Kunzen: Jubel-Hymne (1802, digte)
af Thomas Thaarup (1749-1821)
 Musik (musik) Guldberg, F. Høegh: Erobreren og Fredsførsten. Et Digt, sat i Musik af Kuntzen. ♦ Kbh., 1802 (1802, digte) BD4:sp225
Detaljer
af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
kollaps Noter
 note til titel Også udgave med: Opført i det Harmon. Selskab. Kbh., u.A. 4 Blade.
 Musik (musik) Sander, [Levin Chr.]: Eropolis. Et lyrisk Skuespil i 4 Akter. Musiken af Kunzen. ♦ I.L. Lahde, 1803. 98 sider (1803, dramatik) BD4:sp338
Detaljer
af L.C. Sander (1756-1819)
kollaps Noter
 note til titel hertil udkom: N.C. Øst: Indholdet af Eropolis med alphabetisk Forklaring over alle i dette lyriske Skuespil af Herr Prof. Sander brugte, ikke almindelig bekiendte Udtryk og Benævnelser. 1803. 16 blade. Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Musik (musik) Thaarup og Zink: Cantate opført i det harmon. Selskab i Anl. af dets 25. Aars Stiftelsesdag d. 19. Junii 1803. Texten af T. Thaarup. Musiken af Kunzen. ♦ Kbh. 2 blade (1803, digte) BD4:sp248
af Thomas Thaarup (1749-1821)
 Musik (musik) Møller, C. J.: Danneqvinderne. Et heroisk Drama i 3 Optoge med Chor-Sange. Musiken componeret af Kunzen, Dandsene af Galeotti. ♦ Kbh., 1804 (1804, dramatik) BD4:sp334
Detaljer
af C.J. Møller, f 1774 (1774-1816)
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
kollaps Noter
 Musik (musik) Caignez: Salomons Dom (1817, dramatik) BD4:sp391
af Louis Charles Caigniez (1762-1842, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
 Bog (musik) Shakspeare, William: Stormen. Et Syngespil i 3 Afdelinger. Omarbeidet til Kunzens efterladte Paritur af Levin Chr. Sander. Kunzens Minde helliget. ♦ Kbh., 1818 (1818, dramatik) BD4:sp380
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af L.C. Sander (1756-1819)
1810 indgår i: Lystspil [a] 1. udgave: Stormen
 Musik (musik) Guldberg, F. Høegh: Erobreren. Cantate. Sat i Musik af Kunzen. ♦ Kbh., 1823. 4 Blade (1823, digte) BD4:sp226
af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(musik) Holger Danske
Opera i 3 Akter af F.L. Kunzen, Teksten af Jens Baggesen
[Fra 1941:] opera i 3 akter (8 billeder). Dans: Harald Lander
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Jens Baggesen (1764-1826)
danse af Harald Lander (1905-1971)
(premiere 31-03-1789 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6, 1889-1975: 13)
(musik) Hemmeligheden
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af Kunzen, Teksten af Quétan. Oversat af A.G. Thoroup
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Antoine François Quetant (1733-1823, sprog: fransk)
oversat af A.G. Thoroup (1751-1804)
(premiere 22-11-1796 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 49)
(musik) Vinhøsten
eller Hvem fører Bruden hjem, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af I.I. Ihlee, oversat af R. Frankenau
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Johann Jacob Ihlee (1762-1827, sprog: tysk)
oversat af R. Frankenau (1767-1814)
(premiere 22-12-1796 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 66)
(musik) Dragedukken
Syngestykke i 4 Akter, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af Enevold de Falsen
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
(premiere 14-03-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 43)
(musik) Jockeyen
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af F.L. Kunzen, Teksten af Hoffmann, oversat af E. de Falsen
[På Odense Teater, på tysk:] übersetz aus dem Dänischen von Sr. Hochgräfl. Excellence Hr. General Graf Ahlefeldt-Laurvig
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af François-Benoît Hoffman (1760-1828, sprog: fransk)
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
oversat af Frederik Ahlefeldt-Laurvig, f 1760 (1760-1832)
(premiere 14-12-1797 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(musik) Erik Ejegod
Opera i 3 Akter af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af J.L. Baggesen
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Jens Baggesen (1764-1826)
(premiere 30-01-1798 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 24)
(musik) Naturens Røst
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af Armand, omarbejdet af E. Falsen
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Charles Louis Tissot (sprog: fransk)
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
(premiere 03-12-1799 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(musik) Min Bedstemoder
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af Prince Hoare. Oversat og tildels omarbejdet af E. Falsen
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Prince Hoare (1755-1834, sprog: engelsk)
oversat af Enevold (de) Falsen (1755-1808)
(premiere 15-05-1800 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 17)
(musik) Hjemkomsten
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af F.L. Kunzen, Teksten af Th. Thaarup
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Thomas Thaarup (1749-1821)
(premiere 30-01-1802 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(musik) Eropolis
lyrisk Skuespil i 4 Akter af C.L. Sander, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Dansen af V. Galeotti
af L.C. Sander (1756-1819)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
(premiere 31-01-1803 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 8)
(musik) Den Logerende
Syngestykke i 1 Akt, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af L. Kruse
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Lauritz Kruse (1778-1839)
(premiere 28-04-1804 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(musik) Danneqvinderne
Drama med Kor i 5 Akter af J.C. Møller med Musik af F.L.Æ. Kunzen. Dansene af V. Galeotti
tekst af C.J. Møller, f 1774 (1774-1816)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 30-01-1805 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 9)
(musik) Hussiterne
eller Naumburgs Belejring, Drama med Kor i 5 Akter af Kotzebue, frit oversat af N.T. Bruun, Musik til Korene af F.L. Kunzen
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 30-01-1806 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 13)
(musik) Gyrithe
eller Danmaraks Frelse, fædrenelandsk Skuespil med Kor i 4 Akter af L. Kruse med Musik af F. Kunzen og Dans af V. Galeotti
af Lauritz Kruse (1778-1839)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
danse af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
(premiere 30-01-1807 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(musik) Kapertoget
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af H.J. Horn
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Hans Iver Horn (1761-1836)
(premiere 28-10-1808 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(musik) Skottekrigen
eller Bondebrylluppet i Guldbrandsdalen, Nationaldrama paa Vers i 3 Akter af K.L. Rahbek, Musiken af F.L.Æ. Kunzen
af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 28-01-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 3)
(musik) Kærlighed paa Landet
Syngestykke i 3 Akter, Musiken af F.L.Æ. Kunzen, Teksten af C.F. Weisze, oversat af N.T. Bruun, Dansen af V. Galeotti
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Christian Felix Weiße (1726-1804, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 23-03-1810 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)
(musik) Maria af Foix
Lystspil med Sang i 3 Akter af Bouilly og Dupaty. Oversat af N.T. Bruun, Musiken af F.L.Æ. Kunzen
af L. E. M. Dupaty (1775-1851, sprog: fransk)
af Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 18-05-1811 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(musik) Stærkodder
Tragedie i 5 Akter af Adam Oehlenschläger, Musiken af F.L.Æ. Kunzen
af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 16-10-1812 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 14)
(musik) Husarerne paa Frieri
eller Virtuoserne, Syngestykke i 3 Akter, Musiken af F.L. Kunzen, Teksten af N.T. Bruun
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
tekst af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
(premiere 29-04-1813 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(musik) Korsridderne
Skuespil i 5 Akter af Kotzebue. Oversat af N.T. Bruun, Musiken til Sangene af F.L. Kunzen
af August von Kotzebue (1761-1819, sprog: tysk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
(premiere 30-11-1815 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 25)
(musik) Salomons Dom
Skuespil i 3 Akter med Kor af Caignez, lyrisk omarbejdet af N.T. Bruun til Musik af F.L.Æ. Kunzen, Dansen af Ant. Bournonville
af Louis Charles Caigniez (1762-1842, sprog: fransk)
oversat af Niels Thoroup Bruun (1778-1823)
musik af F.L.Æ. Kunzen (1761-1817)
danse af Antoine Bournonville (1760-1843)
(premiere 29-10-1817 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 18)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden