Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Jul. Chr. Gerson (1811-1894)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1878-79:s346
 Afsnit i bog (redigeret, 1854-63) avis: Fyens Stiftstidende (1772-, periodicum)
Detaljer
(1798-1844) redigeret af Søren Hempel (1775-1844)
(1838-45) redigeret af Carl Bagger (1807-1846)
(1847-54) redigeret af Nicolaus Peter Heinrich Seedorff (1808-1854)
(1864) redigeret af J.H.G. Tauber (1827-1892)
(1864-92) redigeret af J.C. Dreyer (1832-1897)
(1892-1933) redigeret af Morten Dreyer (1860-1934)
(1934-35) redigeret af Jørgen Chr. Dreyer
(1935-46) redigeret af Poul Dreyer (1894-1978)
(1946-75) redigeret af Knud Secher (1907-1997)
kollaps Noter
 url Oversigt over avisens udgaver på: Link til ekstern webside De Danske Aviser
 Bog Julius [ie: Jul. Chr. Gerson]: Julegave for den fromme Ungdom. ♦ Kbh., 1838 (1838, digte) BDsupp:sp774
 Bog Christian Alfred [ie: Jul. Chr. Gerson]: Paul. Poetisk Fortælling. ♦ Andr. Fred. Høst, 1840. 103 sider (1840, digte) BDsupp:sp774
se også: Paul Andersen
 Bog Julius [ie: Jul. Chr. Gerson]: Digte. ♦ (Aalborg, Rée), Kbh., Eibe, 1842 (1842, digte)
 Børnebog Julius [ie: Jul. Chr. Gerson]: Aftener i Grosserer Willemanns Hus. For den barnl. Alder. ♦ Bing & Søn, 1844 (1844, børnebog)
 Børnebog Julius [ie: Jul. Chr. Gerson]: Digte for Børn. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af H.C. Klein, 1845. (1845, børnebog)
se også: En lille Nisse rejste -
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Corsaren Nr. 225 (10-1-1845), side spalte 10-11 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Nogle Kjærlighedsmelodier. ♦ A.F. Høst, 1845 (1845, digte)
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Noveller. ♦ Schubothe, 1845. 158 sider (1845, novelle(r))
 Bog (oversætter) Hahn-Hahn, I.: Tvende Qvinder. Overs. af Julius Chr. Gerson. ♦ 1846. Bd. 1-2, 175 + 195 sider (1846, roman) EMP2045
originaltitel: Zwei Frauen, 1846
Detaljer
af Ida von Hahn-Hahn (1805-1880, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-4: Oversætterens Forord.
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Confirmanten. En Digtning i tre Afsnit. ♦ Eibe, 1846 (1846, digte)
 Børnebog Gerson, Jul. Chr.: Eventyr og Historier for Børn. ♦ Bing & S., 1847 (1847, børnebog)
 Børnebog Julius [ie: Jul. Chr. Gerson]: Eventyr og Fortællinger for Børn. ♦ (Aalborg, Rée), Eibe, 1848 (1848, børnebog)
 Afsnit i bog (udgiver) tidsskrift: Den nye Børneven. Illustreret Tidsskrift for Børn, udgivet af Julius Chr. Gerson (1848-50, periodicum)
Liste over indekseret indhold
 Bog anonym [Gerson, Jul.]: Ud af Hverdagslivet. Fortælling. ♦ Steen & Søn, 1850 (1850, roman)
 Børnebog Gerson, Jul. Chr.: Vinteraftener i en Familiekreds. Børnebog. ♦ Bing & S., 1851-54. [1-2. Samling], 214 + 182 sider (1851-54, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Samling fra 1854 har undertitlen og betegnelsen: En Børnebog. Ny Række.
 Bog Gerson, Jul. Chr.: [indgår i antologien: Flyvepostens Nytaarsgave for 1853 [s27]] Børn af Leiligheden. Side 27-32 (1852, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Består af: I: Paa et Barns Vugge. II: Ved to Søstres Confirmation. III: Til et ungt Menneske, der forlod Europa. IV: En Slutningshistorie (Epilog ved en Privatforestilling til Indtægt for to Enker). V: Ved en Musikers Kiste.
 Børnebog Gerson, Jul. Chr.: Fem Sange for Børn. Til Melodier af Pocci. ♦ Iversens Fhdl., 1853 (1853, børnebog)
musik af Franz von Pocci (1807-1876, sprog: tysk)
 Børnebog Gerson, Jul. Chr.: For Morskabs Skyld. Eventyr og Fortællinger for Børn. ♦ Bing & S., 1853 (1853, børnebog)
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Fra og til. Nogle Digte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Boghandler Gandrup, 1853. 100 sider (1853, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Børnebog Klæstrup og Gerson: Billeder med Text. ♦ Gandrup, 1854 (1854, børnebog)
af P.C. Klæstrup (1820-1882)
 Børnebog Gerson, Jul. Chr.: Smaating for Smaafolk (1854, børnebog)
 Bog anonym [Gerson, Jul. Chr.]: Paul Andersen. En Livshistorie, fortalt af ham selv og udgiven af en Ven. ♦ Andr. Fred. Høst, 1855 [ie: 1854]. 1.-2. Deel, 240 + 197 sider. Pris: 2 Rd. 48 sk. (1855, roman)
se også: Paul
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Flyveposten 25-10-1854, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dagbladet Nr 208 [ie: 280] (29-11-1854), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Digte af den nyere danske Literatur. Samlede og udgivne af Jul. Chr. Gerson. ♦ Odense, Forlagt af den Hempelske Boghandel, 1856. 160 sider (1856, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [3-5]: [Forord, signeret: 3. September 1855, Udgiveren].
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Bruden. En Digtning i 3 Afdelinger. ♦ Odense, Hempel, 1857. 57 sider (1857, digte)
Detaljer
1876 Senere udgave: Bruden. En Digtning i 3 Afdelinger. 4de Udgave. ♦ Odense, Hempelske Boghandels Forlag, 1876 [ie: 1875]. 63 sider
 Afsnit i bog (redigeret) tidsskrift: Dansk Folkelæsning. Maanedsskrift for alle Stænder (1862-)
redigeret af William Ludvig Mariboe (1828-1866)
Liste over indekseret indhold
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Sangbog for Jens i Felten. Udg. af J. C. Gerson. ♦ V. Pio, 1864. 1-6 H. (1864, digte)
Detaljer
kollaps Indhold

[?] pseudonym [Nielsen, Henriette]: Lærken kommer flyvende. Af En jysk Pige. [2. hæfte, side 34-35] (1864)
af Henriette Nielsen (1815-1900)
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Tre Livsmomenter. En Digtningsrække. ♦ Hempel, 1864. 185 sider (1864, digte)
Detaljer
1876 Senere udgave: Tre Livsmomenter. En Digtningsrække. [Ny Udgave] ♦ Odense, Hempel, 1876. 187 sider + 1 tavle
1881 Senere udgave: Tre Livsmomenter. En Digtningsrække. 5. Udgave. ♦ Odense, forlagt af Hempelske Boghandel (S.F. Helm-Petersen), 1881. 185 sider + nodebilag
1886 Senere udgave: Tre Livsmomenter. En Digtningsrække. 6. Udgave. ♦ Odense, Hempelske Boghandel (S.F. Helm-Petersen), 1886. 185 sider
 Tekster Gerson, Jul. Chr.: Lidt til Julen. Poesi og Prosa. ♦ Bielefeldt, 1865. (1865, tekster)
 Trykt i periodicum Gerson, Jul. Chr.: Stakkels Pige! Skizze af Jul. Chr. Gerson (1866, novelle(r)) 👓
del af: Dagbladet
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dagbladet fra No. 236 (10-10-1866) til No. 238 (12-10-1866) i 3 afsnit. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Børnebog Gerson, Jul. Chr.: For Børn (1868, børnebog)
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Af det daglige Liv (1870, roman)
 Dramatik Gerson, Jul. Chr.: Metal og Papir (1870, dramatik)
 Bog (oversætter) Auerbach, B.: Paa Højden. En Roman i otte Bøger. Ved Jul. Chr. Gerson. ♦ 1870. Bd. 1-2, 655 + 576 sider (1870, roman) EMP1628
originaltitel: Auf der Höhe, 1865
Detaljer
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Bind 1, 1 upagineret side: Forord [af G. (om oversættelsen)].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Afsnit i bog (redigeret, 1873-04-06) tidsskrift: Nyt Illustreret Ugeblad. Redigeret af [P.C.] Christiansen (og senere) A. Schumacher, J.C. Gerson og V. Møller. ♦ L.A. Jørgensen, 1871-74. 1.-4. Aarg. (Nr. 13) (1871-74, periodicum)
Detaljer
redigeret af P.C. Christiansen
(1872-10-01) redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
(1873-09-06) redigeret af Vilhelm Møller (1846-1904)
1870-71 Samhørende, 2. del af: Illustreret Ugeblad. Red. af [P.C.] Christiansen. ♦ 1870-71. 1.-2. Aarg. (69 Nr.) (folio)
kollaps Noter
 note til titel Fra 2. Aarg, Nr. 40 (6-10-1872) redigeret af Al. Schumacher.
 note til titel Fra 3. Aarg., Nr. 14 (6-4-1873), redigeret af Jul. Chr. Gerson.
 note til titel Fra 3. Aarg., Nr. 36 (6-9-1873), redigeret af Vilhelm Møller.
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Hjalmar og Solblink (1872, roman)
 Tekster antologi: Fra danske Forfattere. En Nyaarsgave ved Al. Schumacher. ♦ (Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen), 1873 [ie: 1872]. 120 sider. Pris: 72 skilling (1873, tekster)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
af Carl Andersen (1828-1883)
af John Aschlund (1826-1872)
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af H.F. Ewald (1821-1908)
af H.C. Frederiksen, f 1840 (1840-1921)
af Adolph Hertz (1824-1882)
af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Theodor Kjerstrup Rumohr (1807-1884)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
af Alex Staal
af Emil Wolle (1808-1874)
andet: Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkomposition af Const. Hansen.
 note til titel Folkets Avis 27-12-1872, uddrag af notits side 2: Indtægten var oprindelig bestemt for de Vandlidte, og Papiret, hvorpaa Bogen er trykt, er derfor skænket af Fabrikejer Strøyberg, ligesom Bogbinder Em. Sørensen frit har indheftet den, men da Centralkomiteen har sluttet Indsamlingen, vil Indtægten nu tilfalde: Sælges til Fordel for "Understøttelsesforeningen for Københavns 1ste, 3die, 4de, 5te og 9de Kreds [Fattigdistrikt].
 Bog (oversætter) Auerbach, B.: I stille Timer. Fortællinger og Betragtninger. Ved Jul. Chr. Gerson. ♦ Bielefeldt, 1873. 418 sider (1873, novelle(r)) EMP1629
originaltitel: Zur guten Stunde. Gesammelte Volkserzählungen, 1872
Detaljer
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indeholder udvalgte tekster fra den tyske samling.
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[a] Auerbach, B.: Joseph og Benjamin. Fortælling (1873, novelle(r))
originaltitel: Joseph und Benjamin, 1862
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)

[b] Auerbach, B.: Betragtninger og Smaaskitser. 1-3 (1873, novelle(r))
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)

[c] Auerbach, B.: Slet Udsæd. Fortælling (1873, novelle(r))
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)

[d] Auerbach, B.: Gellerts sidste Jul. En biografisk Skitse (1873, novelle(r))
originaltitel: Gellerts letzte Weihnachten, 1857
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)

[e] Auerbach, B.: Næseringen. En Fortælling (1873, novelle(r))
originaltitel: Der Nasenring. Einer Erzählung, 1865
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[f] Auerbach, B.: Betragtninger og Smaaskitser. 4 (1873, novelle(r))
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)

[g] Auerbach, B.: En Kugle med Tilbageslag. En Fortælling (1873, novelle(r))
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)

[h] Auerbach, B.: Rumlepotten og Rivejernet. Et Natstykke (1873, novelle(r))
originaltitel: Huzel und Pochel. Ein Nachtstück, 1858
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)

[i] Auerbach, B.: Betragtninger og Smaaskitser. 5-7 (1873, novelle(r))
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)

[j] Auerbach, B.: Præmiepeter. En Fortælling i 12 Kapitler (1873, novelle(r))
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)

[k] Auerbach, B.: Slutningsønske (1873, novelle(r))
originaltitel: Ein Wunsch zum Schlutz, 1873
af Berthold Auerbach (1812-1882, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Kala (1873, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Nyt Illustreret Ugeblad, 2. Aarg., Nr. 49 (8-12-1872), side 391 [Anmeldelse, signeret: Nada].
 Bog Gerson, Jul. Chr.: 50 Digte for Børn (1874, digte)
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Som det gaar i Livet (1874, roman)
 Bog (oversætter) Samarow, Gregor: Legionernes Dødshilsen. En Tidsroman i 3 Dele efter Gregor Samarow ved Jul. Chr. Gerson. ♦ 1875. Deel 1-3, 148 + 153 + 199 sider (1875, roman) EMP2448
originaltitel: Der Todesgruss der Legionen, 1874
Detaljer
af Oskar Meding (1828-1903, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, 4 upaginerede sider: [Forord af oversætteren].
 url Fuld visning af den tyske tekst på: Link til ekstern webside Projekt Gutenberg-DE
 anmeldelse Aarhus Stiftstidende 27-6-1875 [Anmeldelse].
 Dramatik Gerson, Jul. Chr.: To Skuespil. ♦ Rudolph Klein, 1876. 124 sider (1876, dramatik)
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Gerson, Jul. Chr.: Morbroder Thorsen. Originalt Lystspil i 1 Act (1876, dramatik)
[b] Gerson, Jul. Chr.: Lyse Drømme. Originalt Drama i 3 Acter (1876, dramatik)
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Tre Livsmomenter. En Digtningsrække. [Ny Udgave] ♦ Odense, Hempel, 1876. 187 sider + 1 tavle (1876, digte)
Detaljer
1864 1. udgave: Tre Livsmomenter. En Digtningsrække. ♦ Hempel, 1864. 185 sider
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Bruden. En Digtning i 3 Afdelinger. 4de Udgave. ♦ Odense, Hempelske Boghandels Forlag, 1876 [ie: 1875]. 63 sider (1876, digte)
Detaljer
illustrationer af Knud Gamborg (1828-1900)
musik af Christian Barnekow, f 1837 (1837-1913)
1857 1. udgave: Bruden. En Digtning i 3 Afdelinger. ♦ Odense, Hempel, 1857. 57 sider
kollaps Noter
 note til titel Med Randtegning af Knud Gamborg og Musikbilag af Chr. Barnekow.
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Ud af Livet (1878, roman)
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Tre Livsmomenter. En Digtningsrække. 5. Udgave. ♦ Odense, forlagt af Hempelske Boghandel (S.F. Helm-Petersen), 1881. 185 sider + nodebilag (1881, digte)
Detaljer
1864 1. udgave: Tre Livsmomenter. En Digtningsrække. ♦ Hempel, 1864. 185 sider
 Dramatik Gerson, Jul. Chr.: Paa Samfundets Tinde (1881, dramatik)
 Bog Gerson, Jul. Chr.: For eller imod (1883, roman)
 Tekster Gerson, Jul. Chr.: [indgår i antologien: Mosaik [d]] "Flyv, Fugl, flyv!" (1885)
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Hjemlige Toner. ♦ H. Hagerups Forlag, 1885. 215 sider (1885, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, Tillæg, Nr. 263 (11-11-1885) [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Tre Livsmomenter. En Digtningsrække. 6. Udgave. ♦ Odense, Hempelske Boghandel (S.F. Helm-Petersen), 1886. 185 sider (1886, digte)
Detaljer
1864 1. udgave: Tre Livsmomenter. En Digtningsrække. ♦ Hempel, 1864. 185 sider
 Bog Gerson, Jul. Chr.: Under klar Himmel (1890, digte)
 Note (baseret på værk) Holger: En lille Nisse rejste -. Tegninger af A. Schmidt. ♦ Stender, 1902. 6 blade, illustreret (kvartformat) (1902, børnebog)
se også: Digte for Børn
Detaljer
af Holger Gleesen (1863-1920)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1918 Senere udgave: En lille Nisse rejste. Tegn. af Alfr. Schmidt. Tekst af Holger. ♦ A/S Carl Stender, [191]. 6 blade, illustreret (kvartformat)
kollaps Noter
 note til titel Holger Gleesen har digtet videre (10 vers i alt, oprindelig 3 vers) på Gersons digt (Den største Mand, første linie: En lille Nisse reiste) fra samlingen: Digte for Børn, 1845.
 note om oplag [Ny Oplag], 1907.
 anmeldelse Dannebrog 19-12-1902, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Gerson, Jul. Chr.: Intrigen i Præstegaardenversificeret Lystspil i 1 Akt af Jul. Chr. Gerson (premiere 21-12-1847 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 5)
(oversætter)Tredie Bogs første CapitelLystspil i 1 Akt, bearbejdet efter Pierron og la Ferrière, ved Jul. Chr. Gerson. [Paa Folketeatret:] Oversat efter en tysk Bearbejdelse, af Anton Caën
af Pierron (sprog: fransk)
af Adolphe Laferriere (sprog: fransk)
af anonym tysk (sprog: tysk)
oversat af Anton Caën (1813-1872)
(premiere 03-06-1853 på Casino)
Gerson, Jul. Chr.: Det var godt gjortLystspil med Sang i 1 Akt af Jul. Chr. Gerson (premiere 01-09-1860 på Casino)
(oversætter)En Mand, der vil være nogetLystspil i 5 Akter efter Henri Monnier og Gustave Vaëz, ved Jul. Chr. Gerson
af Jean Nicolas Gustave van Nieuwen-Huysen (1812-1862, sprog: fransk)
af Henry Monnier (1799-1877, sprog: fransk)
(premiere 19-11-1860 på Casino)
(oversætter)En utilgivelig ForbrydelseLystspil i 3 Akter af Octave Feuillet. Oversat af J.C. Gerson
af Octave Feuillet (1821-1890, sprog: fransk)
(premiere 26-11-1869 på Folketeatret)
(oversætter)Hvis er Skylden?Lystspil i 3 Akter af Roderich Benedix. Oversat af J. Chr. Gerson
af Julius Roderich Benedix (1811-1873, sprog: tysk)
(premiere 25-09-1872 på Folketeatret)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden