Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

H.F. Ewald (1821-1908)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Ewald, H. F.: Onkel Casper (1859-60, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Illustreret Tidende, 1859-60, side 380-82, 388-89.
 Bog pseudonym [Ewald, H.F.]: [Aftenlæsning [1s361]] Een lykkelig Dag. Af Forf. til Valddemar Krones Ungdomshistorie. Side 361-93 (1860, novelle(r))
 Bog h. [Ewald, H.F.]: [Aftenlæsning [1s163]] En Pintsemorgen. Original Fortælling af H. Side 163-99 (1860, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I indholdfortegnelsen anført som: Af Forf. til "Vald. Krones Ungdomshistorie".
 Bog anonym [Ewald, H. F.]: Valdemar Krones Ungdomshistorie. Roman i 2 Dele. ♦ Gyldendalske Boghandling, 1860. 1.-2. Del, 211 + 261 sider. Pris: 2 Rdl. 48 Sk. (1860, roman)
Detaljer
1865 Senere udgave: Valdemar Krones Ungdomshistorie Roman i to Dele. ♦ Gyldendal, 1865. 1.-2. Deel, 166 + 200 sider
1885 Senere udgave: Valdemar Krones Ungdomshistorie Roman i to Dele af H. F. Ewald. 1860-1885. Femte Oplag. - Med Forfatterens Portrait. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1885. Første-Anden Deel, 365 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn)
1906 Senere udgave: Valdemar Krones Ungdomshistorie. Roman. 1860-1885. 6. Oplag. ♦ J. Erslev, 1906. 392 sider. Pris: kr. 4,00
 Bog pseudonym [Ewald, H.F.]: [Aftenlæsning [2s310]] Den smukke Inger. Af Forfatteren til "Valdemar Krones Ungdomshistorie". Side 310-52 (1861, novelle(r))
 Bog Ewald, H. F.: Frants Böckmann. En Skizze fra det attende Aarhundrede. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Gyldendalske Boghandling og Th. Lind, 1861. 112 sider (1861, roman) 👓
Detaljer
1889 Senere udgave: Frants Bøckmann og Dronning Alfifa. To Fortællinger. ♦ W.L. Wulff (Mackeprang), 1889
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1859-68 anført under: Historie. Dansk Personalhistorie, side 223.
 note til titel I danske folkebiblioteker placeret under skønlitteratur.
 url Fuld visning af teksten (pdf) på: Link til ekstern webside Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
 Bog Ewald, H. F.: Familien Nordby. Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Hegel), 1862. Deel 1-3, 293 + 280 + 227 sider (1862, roman) 👓
Detaljer
1883 Senere udgave: Familien Nordby. Roman i tre Dele af H. F. Ewald. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1883. 1.-3. Deel, [1] 223 + [1] 212 + [1] 176 sider. Pris: kr. 5,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
1907 Senere udgave: Familien Nordby. Roman i tre Dele. ♦ Gyldendal, 1907. 652 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 url Fuld visning af den danske tekst, første Deel, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den danske tekst, anden Deel, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 url Fuld visning af den danske tekst, tredie Deel, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Ewald, H. F.: Johannes Falk. Roman i 2 Dele. ♦ Gyldendal, 1865. 320 + 234 sider (1865, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2det Oplag, 1870.
 note til titel 3. Oplag, 1880.
 Bog Ewald, H. F.: Valdemar Krones Ungdomshistorie Roman i to Dele. ♦ Gyldendal, 1865. 1.-2. Deel, 166 + 200 sider (1865, roman)
Detaljer
1860 1. udgave: Valdemar Krones Ungdomshistorie. Roman i 2 Dele. ♦ Gyldendalske Boghandling, 1860. 1.-2. Del, 211 + 261 sider. Pris: 2 Rdl. 48 Sk.
kollaps Noter
 note om oplag Tredie Oplag, 1871.
 url Fuld visning af teksten (3. Oplag) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Ewald, H. F.: [indgår i antologien: Vintergrønt [s341]] Bedstemoders Manuskript. Side 341-65 (1866, novelle(r))
 Bog Ewald, H. F.: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. 1-2. Deel, 351 + 460 sider (1867, roman) 👓
se også: Svenskerne paa Kronborg
Detaljer
1891 i: Historiske Romaner [1] Senere udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. Femte Oplag. ♦ Kristiania, Alb. Cammermeyer, København, Jacob Erslev, 1891. 622 sider
1903 Senere udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. 6. Oplag. ♦ J. Erslev, 1903. 624 sider. Pris: kr. 4,00
1914-15 Senere udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1914-15. [Bind] I-II, 254 + 256 sider, illustreret
1921 Senere udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. Gennemset af Marius Dahlsgaard. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Hasselbalch, 1921. 336 sider. Pris: kr. 5,00
1928 i: Samlede historiske Romaner [4-5] Senere udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. I-II, 320 + 316 sider
1960 Senere udgave: Svenskerne på Kronborg. Historisk roman
kollaps Noter
 note til titel 2den (Godtkjøbs-)Udg., 1868.
 note til titel 3die Oplag, 1873. 272 + 356 sider.
 url Fuld visning af teksten, første Deel, i sort-hvid (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af teksten, anden Deel, i sort-hvid (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af teksten, første Deel, i farver (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af teksten, anden Deel, i farver (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Ewald, H. F.: [indgår i antologien: Nye Digtninger [s126]] Fy, Jens! Side [126]-64 (1868, novelle(r)) 👓
del af: Dannevirke
Detaljer
1873 indgår i: Mindre Fortællinger [g] Senere udgave: Fy, Jens
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s057] Senere udgave: Fy, Jens! Side [57]-82
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dannevirke fra 1-9-1868 til 7-9-1868. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ewald, H. F.: Knud Rydbjergs Livseventyr. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1868. 126 sider (1868, roman)
Detaljer
1888 Senere udgave: Knud Rydbjergs Livseventyr. ♦ 1888. 192 sider
kollaps Noter
 note til titel 2det Oplag, 1868.
 Bog Ewald, H. F.: Hvad Ellen vilde. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1869. 122 sider (1869, roman)
Detaljer
1888 Senere udgave: Hvad Ellen vilde. Fortælling. Tredje Udgave. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1888]. 182 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1875.
 Bog Ewald, H. F.: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1871. 1-2. Deel, 288 + 284 sider (1871, roman) 👓
Detaljer
1891 i: Historiske Romaner [3] Senere udgave: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. Femte Oplag. ♦ Kristiania, Alb. Cammermeyer, København, Jacob Erslev, 1891. 602 sider
1915 Senere udgave: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ København, "Hus og Hjem"s Forlag - Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1916 [ie: 1915]. 256 sider, illustreret
1923 Senere udgave: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ Hasselbalch, 1923. 286 sider. Pris: kr. 5,00
1928 i: Samlede historiske Romaner [2-3] Senere udgave: Den skotske Kvinde paa Tjele. Historisk Roman. I-II, 320 + 320 sider
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1872.
 note om oplag 3. Oplag, 1875.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Tekster antologi: Fra danske Forfattere. En Nyaarsgave ved Al. Schumacher. ♦ (Jul. Hoffensberg og Th. Michaelsen), 1873 [ie: 1872]. 120 sider. Pris: 72 skilling (1873, tekster)
Detaljer
redigeret af Alexander Schumacker (1853-1932)
af Carl Andersen (1828-1883)
af John Aschlund (1826-1872)
af G.E. Betzonich (1829-1901)
af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
af Carl Brosbøll (1816-1900)
af H.C. Frederiksen, f 1840 (1840-1921)
af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
af Adolph Hertz (1824-1882)
af Edvard Lembcke (1815-1897)
af Anton Nielsen, f. 1827 (1827-1897)
af Theodor Kjerstrup Rumohr (1807-1884)
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Gottlieb Siesby (1803-1884)
af Alex Staal
af Emil Wolle (1808-1874)
andet: Constantin Hansen (1804-1880)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkomposition af Const. Hansen.
 note til titel Folkets Avis 27-12-1872, uddrag af notits side 2: Indtægten var oprindelig bestemt for de Vandlidte, og Papiret, hvorpaa Bogen er trykt, er derfor skænket af Fabrikejer Strøyberg, ligesom Bogbinder Em. Sørensen frit har indheftet den, men da Centralkomiteen har sluttet Indsamlingen, vil Indtægten nu tilfalde: Sælges til Fordel for "Understøttelsesforeningen for Københavns 1ste, 3die, 4de, 5te og 9de Kreds [Fattigdistrikt].
 Bog Ewald, H. F.: Mindre Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1873. 288 sider (1873, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 78 (27-12-1873) [Anmeldelse].
kollaps Indhold

[a] Ewald, H. F.: Een lykkelig Dag (1873, novelle(r))
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s001] Senere udgave: Een lykkelig Dag. Side [1]-31
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Aftenlæsning, Bind 1, 6. Hefte, med forfatterangivelsen: af Forf. til "Valdemar Krones Ungdomshistorie".

[b] Ewald, H. F.: En Pintsemorgen (1873, novelle(r))
[c] Ewald, H. F.: Den smukke Inger (1873, novelle(r))
[d] Ewald, H. F.: I rette Tid (1873, novelle(r))
[e] Ewald, H. F.: Bedstemoders Manuskript (1873, novelle(r))
[f] Ewald, H. F.: Cancelli-Spøgelset (1873, novelle(r))
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s032] Senere udgave: Cancelli-Spøgelset. Side [32]-56

[g] Ewald, H. F.: Fy, Jens (1873, novelle(r))
1868 indgår i antologien: Nye Digtninger [s126] 1. udgave: Fy, Jens! Side [126]-64

[h] Ewald, H. F.: Liden Kirsten (1873, novelle(r))
 Bog Ewald, H. F.: Knud Gyldenstjerne. Tidsbillede fra det femtende Aarhundrede. ♦ Kbh., Gyldendal, 1875. Deel 1-2, 350 + 410 sider (1875, roman)
Detaljer
1912 Senere udgave: Knud Gyldenstjerne
1928 i: Samlede historiske Romaner [10-11] Senere udgave: Knud Gyldenstjerne. Tidsbillede fra det femtende Aarhundrede. I-II, 320 + 304 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1876.
 note til titel 4. Oplag, 1899.
 Bog Ewald, H. F.: Agathe. Nutidsfortælling. ♦ Gyldendal, 1873. 360 sider (1876, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1876.
 anmeldelse Nær og Fjern, Nr. 78 (27-12-1873) [Anmeldelse].
 Bog Ewald, H. F.: Niels Brahe. Historisk Roman fra det sextende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1877. Deel 1-2, 348 + 517 sider (1877, roman)
Detaljer
1928 i: Samlede historiske Romaner [6-7] Senere udgave: Niels Brahe. Historisk Roman. I-II, 320 + 320 sider
 Bog Ewald, H. F.: Blanca. ♦ Gyldendal, 1878. 328 sider (1878, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1884.
 Bog Ewald, H. F.: Nyere Fortællinger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1878. 315 sider (1878, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Ewald, H. F.: Julegildet på Olufsborg. Side 1-28 (1878, novelle(r))
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s083] Senere udgave: Julegildet paa Olufsborg. Side [83]-103

[s029] Ewald, H. F.: En Gudsdom. Side 29-54 (1878, novelle(r))
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s104] Senere udgave: En Gudsdom. Side [104]-23

[s055] Ewald, H. F.: Buderupsholm. Side 55-64 (1878, novelle(r))
[s065] Ewald, H. F.: En Guds Fange. Side 65-89 (1878, novelle(r))
1905 Senere udgave: Kristian d. 2. eller Olaf og Else. ♦ Aarhus, 1905. 16 sider
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s366] Senere udgave: En Guds Fange. Side [367]-83

[s091] Ewald, H. F.: Vedbendkrandsen. Side 91-122 (1878, novelle(r))
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s342] Senere udgave: Vedbendkrandsen. Side [342]-65

[s123] Ewald, H. F.: I Gyden. Side 123-56 (1878, novelle(r))
[s157] Ewald, H. F.: Min Ven Felix og jeg. Side 157-235 (1878, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, 1873-74, side 260-61, 270-71, 278-79, 286-90, 301-02.

[s237] Ewald, H. F.: Kun et Laan. Side 237-65 (1878, novelle(r))
[s267] Ewald, H. F.: Skatten paa Kjærsholm. Side 267-315 (1878, novelle(r))
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s124] Senere udgave: Skatten paa Kjærsholm. Side [124]-61
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Illustreret Tidende, 1876-77, 202-03, 211-15, 218-22.
 Trykt i periodicum Ewald, H. F.: Jørgen Bryske. Tidsbillede fra det 16de Aarhundrede (1879-80, novelle(r))
del af: Illustreret Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Trykt i: Illustreret Tidende, 1879-80, side 386-89, 397-99, 409-13.
 Bog Ewald, H. F.: Smaafortællinger. ♦ Kbh., Gyldendal, 1880. 357 sider (1880, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Ewald, H. F.: Mette Mormand (1880, novelle(r))
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s162] Senere udgave: Mette Mormand. Side [162]-77
kollaps Noter
 note til titel Trykt i Nordisk Tidsskrift for almendannende og underholdende Læsning, 1877, Bind 1, side 192-208.

[b] Ewald, H. F.: Sindshvile (1880, novelle(r))
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s178] Senere udgave: Sindshvile. Side [178]-254
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig publiceret i: Illustreret Tidende, 1878-79, side 78-86, 90-92, 102-05, 118-22.

[c] Ewald, H. F.: Agentens Overmand (1880, novelle(r))
[d] Ewald, H. F.: Troldhøi (1880, novelle(r))
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s255] Senere udgave: Troldhøj. Side [255]-81

[e] Ewald, H. F.: Laurits Vestenie (1880, novelle(r))
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s282] Senere udgave: Laurits Vestenie. Side [282]-305

[f] Ewald, H. F.: Posekigerkrigen i Riisby (1880, novelle(r))
[g] Ewald, H. F.: Anne Pors (1880, novelle(r))
1906 indgår i: Udvalgte Fortællinger [s306] Senere udgave: Anne Pors. Side [306]-41
 Bog Ewald, H. F.: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. [4] 632 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1880, roman) 👓
Detaljer
1881 Senere udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. 2. Udgave. ♦ Kbh., Gyldendal, 1881. 415 sider
1882 Senere udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. 3. Udgave. ♦ Kbh., Gyldendal, 1882. 415 sider
1891 i: Historiske Romaner [2] Senere udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Fjerde Udgave. ♦ København, Jacob Erslevs Forlag, 1891. 409 [2] sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
1894 Senere udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Femte Udgave. ♦ København, Jacob Erslevs Forlag, 1894. 408 sider. (Trykkeri: Sally B. Salomons Bogtr.)
1902 Senere udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. 6. Udg. ♦ Jacob Erslev, 1902. 408 sider. Pris: kr. 3,00
1915 Senere udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. ♦ København, "Hus og Hjem"s Forlag - Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1916 [ie: 1915]. 256 sider, illustreret
1922 Senere udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. ♦ Hasselbalch, 1922. 270 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
1928 i: Samlede historiske Romaner [18-19] Senere udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. I-II, 304 + 304 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord [signeret: København i November 1880, Forfatteren].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Ewald, H. F.: Anna Hardenberg. Historisk Roman. 2. Udgave. ♦ Kbh., Gyldendal, 1881. 415 sider (1881, roman)
Detaljer
1880 1. udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. [4] 632 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
 Bog Ewald, H. F.: Georg Reinfeldt (1881, roman)
 Bog Ewald, H. F.: Anna Hardenberg. Historisk Roman. 3. Udgave. ♦ Kbh., Gyldendal, 1882. 415 sider (1882, roman)
Detaljer
1880 1. udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. [4] 632 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
 Artikel (forord) Ewald, Carl: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret (1882, novelle(r))
Detaljer
af Carl Ewald (1856-1908)
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
1893 Samhørende, fortsættes af (2. del): I det Fri. Æventyr og Fortællinger. 2. Samling. ♦ A. Christiansen, 1893. 83 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1894 Samhørende, fortsættes af (3. del): Fem nye Æventyr. Af Carl Ewald. ♦ København, A. Christiansens Forlag, 1894. 126 sider, illustreret. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København)
1895 Samhørende, fortsættes af (4. del): De fire Fjerdingsfyrster. Af Carl Ewald. Med Tegninger af Find. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. 111 sider, illustreret. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri)
1898 Samhørende, fortsættes af (5. del): Æventyr. Femte Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1898. 70 sider
1899 Samhørende, fortsættes af (6. del): Æventyr. Sjette Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag - (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1899. 69 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1900 Samhørende, fortsættes af (7. del): Æventyr. Syvende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1900. 70 sider
1901 Samhørende, fortsættes af (8. del): Æventyr. Ottende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1901. 69 sider. Pris: kr. 1,00
1902 Samhørende, fortsættes af (9. del): Eventyr. Niende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1902. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1903 Samhørende, fortsættes af (10. del): Æventyr. Tiende Samling. ♦ København, Det nordiske Forlag - Ernst Bojesen, 1903. 62 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1904 i: Æventyr [11] Samhørende, fortsættes af (11. del): Ellevte Samling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1905 i: Æventyr [12] Samhørende, fortsættes af (12. del): Tolvte Samling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1905. 62 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1906 i: Æventyr [13] Samhørende, fortsættes af (13. del): Trettende Samling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1907 i: Æventyr [14] Samhørende, fortsættes af (14. del): Fjortende Samling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 64 sider. (Trykkeri: Trykt hos F.E. Bording)
1909 Samhørende, fortsættes af (15. del): Efterladte Æventyr. ♦ Gyldendal, 1909. 422 sider. Pris: kr. 4,65
1895 Senere udgave: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. 2. gennemsete Udgave. ♦ A. Christiansens Kunstforlag, 1895. 85 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00
1902 i: Æventyr [1] Senere udgave: Første Samling. Andet Oplag. ♦ København, Det nordiske Forlag, 1902. 64 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Morgenbladet 14-12-1882, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 23-12-1882, side 3 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[a] Ewald, Carl: Anemonerne (1882, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1895 indgår i: I det Fri [a] Senere udgave: Anemonerne
1902 i: Æventyr [1a] Senere udgave: Anemonerne
1915 i: Udvalgte Æventyr [1a] Senere udgave: Anemonerne

[b] Ewald, Carl: Taagen (1882, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1895 indgår i: I det Fri [b] Senere udgave: Taagen
1902 i: Æventyr [1b] Senere udgave: Taagen
1915 i: Udvalgte Æventyr [1b] Senere udgave: Taagen

[c] Ewald, Carl: Bidronningen (1882, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1895 indgår i: I det Fri [c] Senere udgave: Bidronningen
1902 i: Æventyr [1c] Senere udgave: Bidronningen
1915 i: Udvalgte Æventyr [1c] Senere udgave: Bidronningen
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s014] Senere udgave: Bidronningen

[d] Ewald, Carl: Bøgen og Egen (1882, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1895 indgår i: I det Fri [d] Senere udgave: Bøgen og Egen
1902 i: Æventyr [1d] Senere udgave: Bøgen og Egen
1915 i: Udvalgte Æventyr [1d] Senere udgave: Bøgen og Egen
1941 indgår i: Eventyr i Udvalg [s007] Senere udgave: Bøgen og Egen

[e] Ewald, Carl: Guldsmeden og Aakanden (1882, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1895 indgår i: I det Fri [e] Senere udgave: Guldsmeden og Aakanden
1902 i: Æventyr [1e] Senere udgave: Gudsmeden og Aakanden

[f] Ewald, Carl: Ukrudtet (1882, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1895 indgår i: I det Fri [f] Senere udgave: Ukrudtet
1902 i: Æventyr [1f] Senere udgave: Ukrudtet

[g] Ewald, Carl: Trækfuglene (1882, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1895 indgår i: I det Fri [g] Senere udgave: Trækfuglene
1902 i: Æventyr [1f] Senere udgave: Graaspurven
1966 indgår i antologien: Fuglene [s208] Senere udgave: Graaspurven. Side [208]-[19]
 Bog Ewald, H. F.: Charles Lyng. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1882. 141 sider (1882, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1882.
 anmeldelse Dagbladet Nr. 273 (23-11-1882), side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ewald, H. F.: Familien Nordby. Roman i tre Dele af H. F. Ewald. Tredie Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1883. 1.-3. Deel, [1] 223 + [1] 212 + [1] 176 sider. Pris: kr. 5,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri) (1883, roman)
Detaljer
1862 1. udgave: Familien Nordby. Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Hegel), 1862. Deel 1-3, 293 + 280 + 227 sider
kollaps Noter
 note til titel Første Deel, upagineret side: Indhold af første Deel.
 note til titel Anden Deel, upagineret side: Indhold af anden Deel.
 note til titel Tredie Deel, upagineret side: Indhold af tredie Deel.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Ewald, H. F.: [indgår i antologien: Efteraarsløv [83]] Bryllupsdigt (1884, digte)
 Bog Ewald, H. F.: Fortællinger. ♦ Jacob Erslev, 1884. 356 sider. Pris: kr. 4,00 (1884, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[a] Ewald, H. F.: Jørgen Bryske (1884, novelle(r))
[b] Ewald, H. F.: Tre Aar (1884, novelle(r))
[c] Ewald, H. F.: Præsten i Truelse (1884, novelle(r))
[d] Ewald, H. F.: Fru Rigborg (1884, novelle(r))
[e] Ewald, H. F.: En Landsbytragedie (1884, novelle(r))
[f] Ewald, H. F.: Mortensgildet i Billinge Kro (1884, novelle(r))
[g] Ewald, H. F.: Et concentrisk Angreb (1884, novelle(r))
[h] Ewald, H. F.: En Omvej (1884, novelle(r))
 Bog Ewald, H. F.: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundrede. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1884. Første-Anden Deel, 460 + 374 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1884, roman) 👓
Detaljer
1892 i: Historiske Romaner [5] Senere udgave: Valdemarstoget. 2. Oplag
1902 Senere udgave: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundrede. 3. Udg. ♦ J. Erslev, 1902. [Bind 1-2], 310 + 248 sider. Pris: kr. 4,00
1912 Senere udgave: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundrede. 4. Udg. ♦ J. Erslev, 1912. 558 sider
1928 i: Samlede historiske Romaner [16-17] Senere udgave: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundre. I-II, 288 + 288 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På Første Deels titelblad er forlaget anført som: Jakob Erslevs Forlag.
 note til titel Første Deel, 1 upagineret side: Indhold.
 note til titel Anden Deel, 1 upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Ewald, H. F.: Valdemar Krones Ungdomshistorie Roman i to Dele af H. F. Ewald. 1860-1885. Femte Oplag. - Med Forfatterens Portrait. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1885. Første-Anden Deel, 365 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1885, roman) 👓
Detaljer
1860 1. udgave: Valdemar Krones Ungdomshistorie. Roman i 2 Dele. ♦ Gyldendalske Boghandling, 1860. 1.-2. Del, 211 + 261 sider. Pris: 2 Rdl. 48 Sk.
kollaps Noter
 note til titel Første Deel, side [3]: Indhold.
 note til titel Anden Deel, side [169]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Ewald, H. F.: Dronningens Jomfruer. Historisk Roman fra Dronning Margrethes Tid. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1885. 612 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche) (1885, roman) 👓
Detaljer
1892 i: Historiske Romaner [4] Senere udgave: Dronningens Jomfruer. ♦ Erslev, 1892. Pris: kr. 3,00
1903 Senere udgave: Dronningens Jomfruer. Historisk Roman fra Dronning Margretes Tid. 3. Oplag. ♦ J. Erslev, 1903. 406 sider. Pris: kr. 3,00
1928 i: Samlede historiske Romaner [8-9] Senere udgave: Dronningens Jomfruer. Historisk Roman fra Dronning Margretes Tid. I-II, 300 + 304 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Ewald, H. F.: Niels Ebbesøn. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1886. 448 sider (1886, roman)
Detaljer
1887 Senere udgave: Niels Ebbesøn. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1887. 354 [1] sider. (Trykkeri: Sally B. Salomons Bogtr.)
1924 Senere udgave: Niels Ebbesøn. Ny revideret Udg. ved Elise Theodor Ewald. Illustr. af Axel Mathiesen. ♦ Hasselbalch, [1924]. 164 sider, 4 tavler. Pris: kr. 5,00
1928 i: Samlede historiske Romaner [1] Senere udgave: Niels Ebbesøn. Historisk Roman. Med 1 Portræt. 316 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 anmeldelse Politiken 16-12-1886, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog Ewald, H. F.: Niels Ebbesøn. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. Andet Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1887. 354 [1] sider. (Trykkeri: Sally B. Salomons Bogtr.) (1887, roman) 👓
Detaljer
1886 1. udgave: Niels Ebbesøn. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1886. 448 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På omslaget: H.F. Ewald. Historiske Romaner. Niels Ebbesøn.
 note til titel Side [355]: Indhold.
 note om oplag 4. Oplag, 1911.
 url Fuld visning af teksten (Andet Oplag) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Ewald, H. F.: Hvad Ellen vilde. Fortælling. Tredje Udgave. ♦ København, Forlagt af P. Hauberg & Comp. og Jul. Gjellerup, [1888]. 182 sider (1888, roman) 👓
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 31-32
Detaljer
1869 1. udgave: Hvad Ellen vilde. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1869. 122 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Ewald, H. F.: Knud Rydbjergs Livseventyr. ♦ 1888. 192 sider (1888, roman)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 70-71
Detaljer
1868 1. udgave: Knud Rydbjergs Livseventyr. Fortælling. ♦ Gyldendal, 1868. 126 sider
 Bog Ewald, H. F.: Griffenfeld. Historisk Roman. ♦ Erslev, 1888. 512 sider (1888, roman)
Detaljer
1891 Senere udgave: Griffenfeld. Historisk Roman. ♦ Chicago, J.T. Relling & Co., 1891. 394 sider
1895 Senere udgave: Griffenfeld. Historisk Roman. 2. Udg.
1911 Senere udgave: Griffenfeld. Historisk Roman. Tredie Oplag. ♦ 1911. 364 sider
1928 i: Samlede historiske Romaner [13] Senere udgave: Griffenfeld. Historisk Roman. 326 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 19-11-1888, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog Ewald, H. F.: Frants Bøckmann og Dronning Alfifa. To Fortællinger. ♦ W.L. Wulff (Mackeprang), 1889 (1889, roman)
serietitel: Dansk Folkebibliothek, 106-07
Detaljer
1861 1. udgave: Frants Böckmann. En Skizze fra det attende Aarhundrede. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Gyldendalske Boghandling og Th. Lind, 1861. 112 sider
kollaps Indhold

[b] Ewald, H. F.: Dronning Alfifa (1889, roman)
 Bog Ewald, H. F.: Caroline Mathilde. Historisk Roman. Erslev, 1890. 467 sider (1890, roman)
Detaljer
1912 Senere udgave: Caroline Mathilde. Historisk Roman. 3. Udg. ♦ J. Erslev, 1912. 368 sider
1928 i: Samlede historiske Romaner [12] Senere udgave: Caroline Mathilde. Historisk Roman. 304 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1895.
 anmeldelse Politiken 4-11-1890, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Bog Ewald, H. F.: Griffenfeld. Historisk Roman. ♦ Chicago, J.T. Relling & Co., 1891. 394 sider (1891, roman)
Detaljer
1888 1. udgave: Griffenfeld. Historisk Roman. ♦ Erslev, 1888. 512 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Ewald, H. F.: Historiske Romaner. ♦ Erslev, 1891-92. Bind 1-6 (1891-92, roman)
Detaljer
kollaps Indhold

[1] Ewald, H. F.: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. Femte Oplag. ♦ Kristiania, Alb. Cammermeyer, København, Jacob Erslev, 1891. 622 sider (1891, roman)
1867 1. udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. 1-2. Deel, 351 + 460 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[2] Ewald, H. F.: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Fjerde Udgave. ♦ København, Jacob Erslevs Forlag, 1891. 409 [2] sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1891, roman)
1880 1. udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. [4] 632 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Side [3-4]: Forord [signeret: København i November 1880, Forfatteren].
 note til titel Side [411-12]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust

[3] Ewald, H. F.: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. Femte Oplag. ♦ Kristiania, Alb. Cammermeyer, København, Jacob Erslev, 1891. 602 sider (1891, roman)
1871 1. udgave: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1871. 1-2. Deel, 288 + 284 sider
kollaps Noter
 note om oplag 6. Oplag. Erslev, 1898.
 note om oplag 7. Oplag, Erslev, 1905.
 note om oplag 8. Oplag, 1910.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket

[4] Ewald, H. F.: Dronningens Jomfruer. ♦ Erslev, 1892. Pris: kr. 3,00 (1892, roman)
1885 1. udgave: Dronningens Jomfruer. Historisk Roman fra Dronning Margrethes Tid. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1885. 612 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)

[5] Ewald, H. F.: Valdemarstoget. 2. Oplag (1892, roman)
1884 1. udgave: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundrede. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1884. Første-Anden Deel, 460 + 374 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)

[6] Ewald, H. F.: Niels Brahe (1892, roman)
 Bog Ewald, H. F.: Clara Bille. Historisk Roman fra Grevefejdens Tid. ♦ Erslev, 1892 (1892, roman)
del af: Den Danske Pioneer
Detaljer
1928 i: Samlede historiske Romaner [14] Senere udgave: Clara Bille. Historisk Roman fra Grevefejdens Tid. 304 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1896.
 note om føljeton Føljeton i Den Danske Pioner fra 15-10-1896. Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Danish Immigrant Museum
 Bog Ewald, H. F.: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Femte Udgave. ♦ København, Jacob Erslevs Forlag, 1894. 408 sider. (Trykkeri: Sally B. Salomons Bogtr.) (1894, roman) 👓
Detaljer
1880 1. udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. [4] 632 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [3-4]: Forord [signeret: København i November 1880, Forfatteren].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Note (baseret på værk) Ewald, Carl: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Folkeskuespil i fem Akter. Med Forfatterens Tilladelse frit efter H. F. Ewalds Roman af samme Navn ved Carl Ewald. ♦ Kristiania og Kjøbenhavn, Alb. Cammermeyers Forlag (Lars Swanstrøm), [1891, udkom 1894]. [1] 176 sider. Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: Fr. G. Knudtzons Bogtrykkeri) (1894, dramatik) 👓
se også: Svenskerne paa Kronborg
Detaljer
af Carl Ewald (1856-1908)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På bagsiden af titelbladet: December 1889 antaget til Opførelse paa Dagmarteatret [planlagt til sæson 1890/91, jævnfør Københavns Børs-Tidende 26-7-1890, side 1, blev ikke opført].
 note til titel Ifølge kolofonen trykt 1891, men udkom først 1894. Meddelt planlagt af forlaget 1891 [fx Kjøbenhavns Børs-Tidende 26-5-1891, side 2, Literære Nyheder], første omtale som udkommet: Norges Sjøfartstidende (Kristiania), 16-11-1894, side 1.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Ewald, H. F.: Griffenfeld. Historisk Roman. 2. Udg. (1895, roman)
Detaljer
1888 1. udgave: Griffenfeld. Historisk Roman. ♦ Erslev, 1888. 512 sider
 Bog (forord) Ewald, Carl: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. 2. gennemsete Udgave. ♦ A. Christiansens Kunstforlag, 1895. 85 sider, illustreret. Pris: kr. 1,00 (1895, novelle(r))
Detaljer
af Carl Ewald (1856-1908)
illustrationer af Oluf August Hermansen (1849-1897)
1882 1. udgave: I det Fri. Æventyr og Fortællinger. ♦ A. Gieses Boghandel, 1882. 92 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Restoplaget overgik til Det nordiske Forlag.
kollaps Indhold

[a] Ewald, Carl: Anemonerne (1895, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1882 indgår i: I det Fri [a] 1. udgave: Anemonerne

[b] Ewald, Carl: Taagen (1895, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1882 indgår i: I det Fri [b] 1. udgave: Taagen

[c] Ewald, Carl: Bidronningen (1895, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1882 indgår i: I det Fri [c] 1. udgave: Bidronningen

[d] Ewald, Carl: Bøgen og Egen (1895, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1882 indgår i: I det Fri [d] 1. udgave: Bøgen og Egen

[e] Ewald, Carl: Guldsmeden og Aakanden (1895, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1882 indgår i: I det Fri [e] 1. udgave: Guldsmeden og Aakanden

[f] Ewald, Carl: Ukrudtet (1895, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1882 indgår i: I det Fri [f] 1. udgave: Ukrudtet

[g] Ewald, Carl: Trækfuglene (1895, novelle(r))
af Carl Ewald (1856-1908)
1882 indgår i: I det Fri [g] 1. udgave: Trækfuglene
 Bog Ewald, H. F.: Leonora Kristina. Billeder af en Kongedatters Liv. ♦ 1895 (1895, roman)
Detaljer
1903 Senere udgave: Leonora Kristina. Billeder af en Kongedatters Liv. 2. Udg. ♦ J. Erslev, 1903. 386 sider. Pris: kr. 3,00
1928 i: Samlede historiske Romaner [15] Senere udgave: Leonora Kristina. Billeder af en Kongedatters Liv. 360 sider
 Bog Ewald, H. F.: Liden Kirsten. En Kærlighedshistorie fra Kong Hans's Dage. ♦ Gyldendal, 1896. 295 sider (1896, roman)
Detaljer
1901 Senere udgave: Liden Kirsten. En Kjærlighedshistorie fra Kong Hans's Dage. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1901. 238 sider. Pris: kr. 3,00
1919 Senere udgave: Liden Kirsten. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 200 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Sorø Amts-Tidende 25-11-1896, side 2 [Anmedelse, signeret: Mj.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ewald, H. F.: Kristian den Anden (1898, roman)
Detaljer
1911 Senere udgave: Kristian den Anden. Historisk Roman. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 316 [2] sider. (Af "Gyldendals Bibl.")
 Bog Ewald, H. F.: Daniel Rantzau. Billeder fra den nordiske Syvaarskrig. ♦ 1899 (1899, roman)
 Bog Ewald, H. F.: Liden Kirsten. En Kjærlighedshistorie fra Kong Hans's Dage. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1901. 238 sider. Pris: kr. 3,00 (1901, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Liden Kirsten. En Kærlighedshistorie fra Kong Hans's Dage. ♦ Gyldendal, 1896. 295 sider
 Bog Ewald, H. F.: Lisbeth Torbensdatter. Danmarks Blomst. Livsbillede fra det femtende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1901. 398 sider. Pris: kr. 5,50 (1901, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 11-4-1901, side 2 [Anmeldelse, signeret: [alfa]] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Ewald, H. F.: Anna Hardenberg. Historisk Roman. 6. Udg. ♦ Jacob Erslev, 1902. 408 sider. Pris: kr. 3,00 (1902, roman)
Detaljer
1880 1. udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. [4] 632 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note om oplag 7. Oplag, 1910.
 Bog Ewald, H. F.: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundrede. 3. Udg. ♦ J. Erslev, 1902. [Bind 1-2], 310 + 248 sider. Pris: kr. 4,00 (1902, roman)
Detaljer
1884 1. udgave: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundrede. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1884. Første-Anden Deel, 460 + 374 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
 Bog Ewald, H. F.: Jens Glob den Haarde. Historisk Roman fra det trettende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1902. 314 sider. Pris: kr. 4,50 (1902, roman)
 Bog Ewald, H. F.: Dronningens Jomfruer. Historisk Roman fra Dronning Margretes Tid. 3. Oplag. ♦ J. Erslev, 1903. 406 sider. Pris: kr. 3,00 (1903, roman)
Detaljer
1885 1. udgave: Dronningens Jomfruer. Historisk Roman fra Dronning Margrethes Tid. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1885. 612 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
 Bog Ewald, H. F.: Leonora Kristina. Billeder af en Kongedatters Liv. 2. Udg. ♦ J. Erslev, 1903. 386 sider. Pris: kr. 3,00 (1903, roman)
Detaljer
1895 1. udgave: Leonora Kristina. Billeder af en Kongedatters Liv. ♦ 1895
 Bog Ewald, H. F.: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. 6. Oplag. ♦ J. Erslev, 1903. 624 sider. Pris: kr. 4,00 (1903, roman)
Detaljer
1867 1. udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. 1-2. Deel, 351 + 460 sider
 Bog Ewald, H. F.: Bondebruden. Historisk Roman fra det 15. Aarhundrede. ♦ København - Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1904. 270 [1] sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri, København) (1904, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [271]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Ewald, H. F.: Kristian d. 2. eller Olaf og Else. ♦ Aarhus, 1905. 16 sider (1905, novelle(r))
Detaljer
1878 indgår i: Nyere Fortællinger [s065] 1. udgave: En Guds Fange. Side 65-89
kollaps Noter
 note til titel Forkortet optryk af: En Guds Fange.
 Bog Ewald, H. F.: Udvalgte Fortællinger. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. [1] 383 sider. Pris: kr. 1,00 (1906, novelle(r)) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
kollaps Indhold

[s001] Ewald, H. F.: Een lykkelig Dag. Side [1]-31 (1906, novelle(r))
1873 indgår i: Mindre Fortællinger [a] 1. udgave: Een lykkelig Dag

[s032] Ewald, H. F.: Cancelli-Spøgelset. Side [32]-56 (1906, novelle(r))
1873 indgår i: Mindre Fortællinger [f] 1. udgave: Cancelli-Spøgelset

[s057] Ewald, H. F.: Fy, Jens! Side [57]-82 (1906, novelle(r))
1868 indgår i antologien: Nye Digtninger [s126] 1. udgave: Fy, Jens! Side [126]-64

[s083] Ewald, H. F.: Julegildet paa Olufsborg. Side [83]-103 (1906, novelle(r))
1878 indgår i: Nyere Fortællinger [s001] 1. udgave: Julegildet på Olufsborg. Side 1-28

[s104] Ewald, H. F.: En Gudsdom. Side [104]-23 (1906, novelle(r))
1878 indgår i: Nyere Fortællinger [s029] 1. udgave: En Gudsdom. Side 29-54

[s124] Ewald, H. F.: Skatten paa Kjærsholm. Side [124]-61 (1906, novelle(r))
1878 indgår i: Nyere Fortællinger [s267] 1. udgave: Skatten paa Kjærsholm. Side 267-315

[s162] Ewald, H. F.: Mette Mormand. Side [162]-77 (1906, novelle(r))
1880 indgår i: Smaafortællinger [a] 1. udgave: Mette Mormand
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen, side 162: Til Grund for denne Fortælling ligger en virkelig Begivenhed, som omtales i Chr. Richards og T. Beckers Danske Herregaarde under Bramslykke.

[s178] Ewald, H. F.: Sindshvile. Side [178]-254 (1906, novelle(r))
1880 indgår i: Smaafortællinger [b] 1. udgave: Sindshvile

[s255] Ewald, H. F.: Troldhøj. Side [255]-81 (1906, novelle(r))
1880 indgår i: Smaafortællinger [d] 1. udgave: Troldhøi
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen og i teksten stavet: Troldhøi.

[s282] Ewald, H. F.: Laurits Vestenie. Side [282]-305 (1906, novelle(r))
1880 indgår i: Smaafortællinger [e] 1. udgave: Laurits Vestenie
kollaps Noter
 note til titel I indholdsfortegnelsen stavet: Lauritz Vestenie.

[s306] Ewald, H. F.: Anne Pors. Side [306]-41 (1906, novelle(r))
1880 indgår i: Smaafortællinger [g] 1. udgave: Anne Pors

[s342] Ewald, H. F.: Vedbendkrandsen. Side [342]-65 (1906, novelle(r))
1878 indgår i: Nyere Fortællinger [s091] 1. udgave: Vedbendkrandsen. Side 91-122

[s366] Ewald, H. F.: En Guds Fange. Side [367]-83 (1906, novelle(r))
1878 indgår i: Nyere Fortællinger [s065] 1. udgave: En Guds Fange. Side 65-89
 Bog Ewald, H. F.: Valdemar Krones Ungdomshistorie. Roman. 1860-1885. 6. Oplag. ♦ J. Erslev, 1906. 392 sider. Pris: kr. 4,00 (1906, roman)
Detaljer
1860 1. udgave: Valdemar Krones Ungdomshistorie. Roman i 2 Dele. ♦ Gyldendalske Boghandling, 1860. 1.-2. Del, 211 + 261 sider. Pris: 2 Rdl. 48 Sk.
 Bog Ewald, H. F.: Familien Nordby. Roman i tre Dele. ♦ Gyldendal, 1907. 652 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1907, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1862 1. udgave: Familien Nordby. Roman i tre Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandling (F. Hegel), 1862. Deel 1-3, 293 + 280 + 227 sider
 Bog Ewald, H. F.: Kristian den Anden. Historisk Roman. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 316 [2] sider. (Af "Gyldendals Bibl.") (1911, roman) 👓
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1898 1. udgave: Kristian den Anden
kollaps Noter
 note til titel Efter Udgaven 1898.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Ewald, H. F.: Griffenfeld. Historisk Roman. Tredie Oplag. ♦ 1911. 364 sider (1911, roman) 👓
Detaljer
1888 1. udgave: Griffenfeld. Historisk Roman. ♦ Erslev, 1888. 512 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, Tredie Oplag, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Ewald, H. F.: Caroline Mathilde. Historisk Roman. 3. Udg. ♦ J. Erslev, 1912. 368 sider (1912, roman)
Detaljer
1890 1. udgave: Caroline Mathilde. Historisk Roman. Erslev, 1890. 467 sider
 Bog Ewald, H. F.: Knud Gyldenstjerne (1912, roman)
Detaljer
1875 1. udgave: Knud Gyldenstjerne. Tidsbillede fra det femtende Aarhundrede. ♦ Kbh., Gyldendal, 1875. Deel 1-2, 350 + 410 sider
 Bog Ewald, H. F.: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundrede. 4. Udg. ♦ J. Erslev, 1912. 558 sider (1912, roman)
Detaljer
1884 1. udgave: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundrede. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1884. Første-Anden Deel, 460 + 374 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)
 Bog Ewald, H. F.: Daniel Rantzow. Billeder fra den nordiske Syvaarskrig. ♦ Gyldendal, 1913. 318 sider. (Gyldendals Bibliotek) (1913, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1913 1. udgave: Daniel Rantzow. Billeder fra den nordiske Syvaarskrig. ♦ Gyldendal, 1913. 318 sider. (Gyldendals Bibliotek)
1913 Senere udgave: Daniel Rantzow. Billeder fra den nordiske Syvaarskrig. ♦ Gyldendal, 1913. 318 sider. (Gyldendals Bibliotek)
kollaps Noter
 note til titel Efter Udgaven 1899.
 Bog Ewald, H. F.: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1914-15. [Bind] I-II, 254 + 256 sider, illustreret (1914-15, roman)
Detaljer
1867 1. udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. 1-2. Deel, 351 + 460 sider
 Bog Ewald, H. F.: Anna Hardenberg. Historisk Roman. ♦ København, "Hus og Hjem"s Forlag - Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1916 [ie: 1915]. 256 sider, illustreret (1915, roman) 👓
Detaljer
redigeret af Theodor Ewald (1874-1923)
1880 1. udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. [4] 632 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet er udgivelsesåret anført som 1916.
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Ny Udgave ved Forfatterens Søn, Theodor Ewald.
 Bog Ewald, H. F.: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ København, "Hus og Hjem"s Forlag - Chr. Erichsen [ikke i boghandlen], 1916 [ie: 1915]. 256 sider, illustreret (1915, roman) 👓
Detaljer
redigeret af Theodor Ewald (1874-1923)
1871 1. udgave: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1871. 1-2. Deel, 288 + 284 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet er udgivelsesåret anført som 1916.
 note til titel På bagsiden af titelbladet: Ny Udgave ved Forfatterens Søn, Theodor Ewald.
 Bog Ewald, H. F.: Liden Kirsten. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1919. 200 sider (1919, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Liden Kirsten. En Kærlighedshistorie fra Kong Hans's Dage. ♦ Gyldendal, 1896. 295 sider
 Bog Ewald, Herman Frederik: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. Gennemset af Marius Dahlsgaard. Illustr. af Erik Henningsen. ♦ Hasselbalch, 1921. 336 sider. Pris: kr. 5,00 (1921, roman)
Detaljer
bearbejdelse: Marius Dahlsgaard (1879-1941)
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
1867 1. udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. 1-2. Deel, 351 + 460 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 113 [Anmeldelse, signeret: P.S.].
 Bog Ewald, Herman Frederik: Anna Hardenberg. Historisk Roman. ♦ Hasselbalch, 1922. 270 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00 (1922, roman)
Detaljer
oversat af Anonym
1880 1. udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. [4] 632 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1922, 4. Aarg., side 241 [Anmeldelse, signeret: P.S.].
 Bog Ewald, H. F.: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ Hasselbalch, 1923. 286 sider. Pris: kr. 5,00 (1923, roman)
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen, f 1855 (1855-1930)
1871 1. udgave: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1871. 1-2. Deel, 288 + 284 sider
 Bog Ewald, H. F.: Niels Ebbesøn. Ny revideret Udg. ved Elise Theodor Ewald. Illustr. af Axel Mathiesen. ♦ Hasselbalch, [1924]. 164 sider, 4 tavler. Pris: kr. 5,00 (1924, roman)
Detaljer
bearbejdelse: Elise Ewald (1876-1965)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
1886 1. udgave: Niels Ebbesøn. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1886. 448 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogens Verden, 1924, 6. Aarg., side 197 [Anmeldelse, signeret P.S.].
 Bog Ewald, H. F.: Samlede historiske Romaner. Med Indledning af Johs. Brøndum-Nielsen. ♦ Baltisk Forlag A/S [ikke i Bogh.], [1928]. [Bind] I-XIX [i 10 bind] (1928, roman)
Detaljer
forord af Johannes Brøndum-Nielsen (1881-1977)
kollaps Indhold

[1] Ewald, H. F.: Niels Ebbesøn. Historisk Roman. Med 1 Portræt. 316 sider (1928, roman)
1886 1. udgave: Niels Ebbesøn. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1886. 448 sider

[2-3] Ewald, H. F.: Den skotske Kvinde paa Tjele. Historisk Roman. I-II, 320 + 320 sider (1928, roman)
1871 1. udgave: Den skotske Kvinde paa Tjele. Livsbillede fra Reformationstiden. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1871. 1-2. Deel, 288 + 284 sider

[4-5] Ewald, H. F.: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman. I-II, 320 + 316 sider (1928, roman)
1867 1. udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. 1-2. Deel, 351 + 460 sider

[6-7] Ewald, H. F.: Niels Brahe. Historisk Roman. I-II, 320 + 320 sider (1928, roman)
1877 1. udgave: Niels Brahe. Historisk Roman fra det sextende Aarhundrede. ♦ Gyldendal, 1877. Deel 1-2, 348 + 517 sider

[8-9] Ewald, H. F.: Dronningens Jomfruer. Historisk Roman fra Dronning Margretes Tid. I-II, 300 + 304 sider (1928, roman)
1885 1. udgave: Dronningens Jomfruer. Historisk Roman fra Dronning Margrethes Tid. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1885. 612 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)

[10-11] Ewald, H. F.: Knud Gyldenstjerne. Tidsbillede fra det femtende Aarhundrede. I-II, 320 + 304 sider (1928, roman)
1875 1. udgave: Knud Gyldenstjerne. Tidsbillede fra det femtende Aarhundrede. ♦ Kbh., Gyldendal, 1875. Deel 1-2, 350 + 410 sider

[12] Ewald, H. F.: Caroline Mathilde. Historisk Roman. 304 sider (1928, roman)
1890 1. udgave: Caroline Mathilde. Historisk Roman. Erslev, 1890. 467 sider

[13] Ewald, H. F.: Griffenfeld. Historisk Roman. 326 sider (1928, roman)
1888 1. udgave: Griffenfeld. Historisk Roman. ♦ Erslev, 1888. 512 sider

[14] Ewald, H. F.: Clara Bille. Historisk Roman fra Grevefejdens Tid. 304 sider (1928, roman)
1892 1. udgave: Clara Bille. Historisk Roman fra Grevefejdens Tid. ♦ Erslev, 1892

[15] Ewald, H. F.: Leonora Kristina. Billeder af en Kongedatters Liv. 360 sider (1928, roman)
1895 1. udgave: Leonora Kristina. Billeder af en Kongedatters Liv. ♦ 1895

[16-17] Ewald, H. F.: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundre. I-II, 288 + 288 sider (1928, roman)
1884 1. udgave: Valdemarstoget. Historisk Roman fra det fjortende Aarhundrede. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Jacob Erslevs Forlag, 1884. Første-Anden Deel, 460 + 374 sider. (Trykkeri: Trykt hos Nielsen & Lydiche)

[18-19] Ewald, H. F.: Anna Hardenberg. Historisk Roman. I-II, 304 + 304 sider (1928, roman)
1880 1. udgave: Anna Hardenberg. Historisk Roman. Af H. F. Ewald. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1880. [4] 632 sider. (Trykkeri: Græbes Bogtrykkeri)
 Note (andet) Brun, O.: Freden. Skuespil i 9 Billeder. Teksten efter H. F. Ewalds historiske Roman »Svenskerne paa Kronborg«. ♦ Lerbergs Bogtr.,, [1945]. 23 sider (1945, dramatik)
Detaljer
af Olaf Brun (1890-1962)
kollaps Noter
 note til titel Opført privat på friluftscene i Helsingør 23-7-1944.
 Bog Ewald, H. F.: Svenskerne på Kronborg. Historisk roman (1960, roman)
Detaljer
1867 1. udgave: Svenskerne paa Kronborg. Historisk Roman i to Dele. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel), 1867. 1-2. Deel, 351 + 460 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(andet)Svenskerne på KronborgHistorisk Skuespil i 5 Akter efter H.F. Ewald med Sange og Kor af Povl Strange [ie: Th. Andersen]. Musiken componeret af Aug. Enna
af Th. Andersen (1850-1911)
musik af August Enna (1859-1939)
(premiere 02-11-1882 af N.F. Svendsen)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden