Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Daniel Defoe (1660-1731)

Sprog: engelsk

0000 Web Link Wikipedia: Wikipedia (dansk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog Defoe, Daniel: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2 (1744-45, roman) BD4:sp482
originaltitel: The life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe, 1719
Detaljer
oversat af Anonym
1826 Senere udgave: Robinson Crusoe's mærkværdige Begivenheder. Ny dansk Udgave ved L. Kruse. ♦ Boghandler Beekens Forlag, 1826 [ie: 1819-25]. 398 sider
1855-56 Senere udgave: Yorker Sømand Robinson Crusoes Liv og forunderlige Begivenheder. Overs. fra Engelsk af V. Hermann. ♦ L. Jordan, 1855-56. Deel 1-2, 291 + 327 sider
1868 Senere udgave: En smuk Historie om Robinson Crusoe, som ved Skibbrud blev henkastet paa en mennesketom Ø, hvor han alene henlevede over 20 Aar, tilsidst med en Vild i Selskab ... En sand Historie. ♦ Kjøbenhavn, Jul. Strandbergs Forlag, 1868. 36 sider
1876 Senere udgave: Robinson Crusoe. Overs. fra Engelsk af Ferd. C. Sørensen. Med overraskende Billeder. 12 s.
1886 Senere udgave: Robinson Crusoe. Med Farvetryksbilleder. Bearbejdet for Ungdommen. 80 s., tvl.
1890 Senere udgave: Robinson Crusoe. Overs. af S. von Horten
1894 Senere udgave: Robinson Crusoe. Overs. efter den nyeste engelske Pragtudgave. Med omtrent 100 Illustrationer efter den berømte engelske Tegner Walter Paget. ♦ 1894. 486 sider, illustreret
1909 Senere udgave: Robinson Crusoe. Paa Dansk ved Aslaug Mikkelsen. ♦ John Martin, 1909. 192 sider
1913 Senere udgave: Robinson Crusoe. En Sømands Liv og Eventyr. ♦ København, Mads Laiers Forlag, 1913. [1]-2. Del, 212 sider
1914 Senere udgave: Robinson Kruso. Sverre Patursson týddi. ♦ Tórshavn, [Oversætteren], 1914. 178 sider, illustreret
1928 Senere udgave: Robinson Crusoe's Liv og Eventyr. Oversat af Harriet Oppenheim. Med en Indledning af Henning Kehler. ♦ Hasselbalch, [1928]. 380 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50
1940 Senere udgave: Robinson Crusoe. Med Tegneringer af A. Sikker Hansen. Forord af Henning Kehler. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1940. 258 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 13,50
1945 Senere udgave: Robinson Crusoe. Bearbejdet af Ole Jacobsen. Ill. af E. v. Linstow. ♦ C. Schous Fabrikker [ikke i boghandlen], 1945. 138 sider, illustreret. Pris: kr. 3,85
1948 Senere udgave: Robinson Crusoe. Ill. af Ib Spang Olsen. (Overs. og bearbejdet af Aage Salling efter "Robinson Crusoe"). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1948. 196 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75
1949 Senere udgave: Robinson Crusoe. Ill. af Axel Frische. ♦ Nielsen og Schultz [ikke i boghandlen], 1949. 32 sider, illustreret (kvartformat)
1952 Senere udgave: Robinson Crusoe. Hans liv og forunderlige skæbne. ♦ Samleren, 1952. 172 sider. Pris: kr. 3,00
1956 Senere udgave: Robinson Crusoe. Ill. af Jay Hyde Barnum
1957 Senere udgave: Robinson Crusoe. [Af] Daniel Defoe. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1957]. [48] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50
1958 Senere udgave: Robinson Crusoe
1965 Senere udgave: Robinson Crusoe. Genfortalt af Kjartan Holm. Ill. af F. Rojankovsky
1967 Senere udgave: Robinson Crusoe
1969 Senere udgave: Robinson Crusoe
1970 indgår i antologien: Berømte klassikere for unge læsere [2a] Senere udgave: Robinson Crusoe
1970 Senere udgave: Robinson Crusoe. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret
1971 Senere udgave: Robinson Crusoe. Forkortet udg. Ill. af Jay Hyde Barnum. Overs. af Kirsten Bang. ♦ Illustrationsforlaget, 1971. 64 sider, illustreret
1974 Senere udgave: Robinson Crusoe. På dansk ved Mona Giersing. Ill. af Jean-Jacques Vayssières. ♦ Lademann, 1974. 164 sider, illustreret
1975 Senere udgave: Robinson Crusoe. Efterskrift af Henning Kehler. Illustreret af Mads Stage. ♦ [Lademann], [1975]. 285 [1] sider, illustreret. (Trykkeri: Th. Laursens Bogtrykkeri A-S, Tønder)
kollaps Noter
 note til oversat titel Fulde titel: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust, af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men nu for sin Ypperligheds skyld oversat i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer.
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler Web link link til hele listen Defoes Robinson Crusoe, side 429-46.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017 Web link link til hele listen Side 76-80: Robinson Crusoe, 1719.
kollaps Indhold

[2] Defoe, Daniel: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. 2. Deel, som indeholder mange underlige Hændelser, saavel paa han Reyse tilbage til hans Øe, som paa andre nye Reyser ... fordansket, og prydet med mange smukke Figurer. Kbh., 1745 (1745, roman)
oversat af Anonym
 Note (baseret på værk) Campe, J. H.: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle (1784, børnebog) BD1:sp1030
originaltitel: Robinson der Jüngere, 1779-80
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
oversat af G.H. Olsen, f 1760 (1760-1829)
1795 Senere udgave: Robinson the younger. Illustrated with Danish notes. First part. ♦ Copenhagen, P.M. Liunge, 1795, 211 sider
1800 Senere udgave: Nyeste tydske Læsebog for Danske, indehold. Campes Robinson der jüngere. Gjennemseet af Karl Gottlob Reisler, og forsynet med dansk Oversættelse af de vanskeligste Ord og Talemaader ved Joh. Werfel. ♦ Soldin, [1800]. 585 sider
1802 Senere udgave: J. H. Campes Franske Læsebog. Tilligemed en fuldstændig Ordbog over de i Bogen forekommende franske Ord og Talemaader af J. Werfel. Le nouveau Robinson. ♦ 1802. 408 sider
1802 Senere udgave: Robinson den Yngre. En lærerig Morskabsbog for Børn. Oversat af det Tydske ved [Eggert Christian Schnabel] Randrup. Ander Oplag, efter Originalens sjette Udgave, igiennemset og rettet af M. C. Møller. ♦ Kiøbenhavn, C.G. Profts Forlag, 1802. xvi + 471 sider + 2 tavler
1814 Senere udgave: Robinson den Yngre. En lærerig og med tvende Kobbere forsynet Morskabsbog for Børn. Oversat efter den ottende Udg. af Plesner, Præst i Kolding, og ledsaget med en Fortale af Prof. F. Høegh-Guldberg. ♦ Kjøbenhavn, J.F. Schultz, 1814. xxiv + 479 sider
1828 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Ungdommen. Med 6 Kobbere. [Oversat af J. St. Heger]. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af Bog- og Papirhandler C. Steen, 1828. 350 sider, illustreret
1846 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det 35te retmæssige Originaloplag af L. Moltke. ♦ Eibe, 1846. 355 sider
1852 Senere udgave: Robinson den Yngre. Et underholdende og lærerigt Skrift for Ungdommen. Ny Udgave, 21 Afsnit. Bearbeidet efter Campes: "Robinson der jüngere" af F. H. Hansen. Med 8 illuminerede Billeder. ♦ Odense, Miloske Boghandel, 1852. 299 sider + 8 tavler
1854-55 Senere udgave: Robinson den Yngres Hændelser. Fortalte for Børn. Oversatte paa Dansk efter Originalens fyrgetyvende Oplag [af Jos. Michaelsen]. Med 47 Illustrationer. ♦ Kbh., Kittendorff & Aagaards Forlag, 1854-55. 1-2. Deel, 393 sider, illustreret
1855 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otte og fyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Anden Udgave. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibe, 1855. 1.-2. Deel, 334 sider, illustreret
1864 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Tredie Udgave. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibe, 1864. 1.-2. Del, 334 sider, illustreret
1871 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Fortælling for Børn. Overs. efter Joachim Heinrich Campe. Med 8 Billeder i Farvetryk. ♦ Johan Friis, [1871]. 202 sider + 8 tavler
1874 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. Tredie [Ny!] Udgave. ♦ Kjøbenhavn, F.H. Eibes Forlag, 1874. 252 sider, illustreret
1882 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. 4. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Eibes Forlag, 1882. 252 sider, illustreret
1889 Senere udgave: Robinson den Yngre. En Læsebog for Børn. Oversat efter det otteogfyrgetyvende retmæssige Originaloplag af L. Moltke. Med 48 Illustrationer i Træsnit efter Tegninger af Ludwig Richter. 5. Udg. ♦ Kjøbenhavn, Eibes Forlag, 1889. 252 sider, illustreret
1900 Senere udgave: Robinson. Bearbejdet af Torvald Strøm. Illustr. af R. Christiansen. ♦ M. Truelsens Forlag, 1900. 8 billeder
1918 Senere udgave: Robinson. Bearbejdet for danske Børn af Axel Larsen. ♦ København, Vilhelm Priors kgl. Hofboghandels Forlag, 1918. 206 sider
1920 Senere udgave: Robinson. Beretning om en Drengs mærkelige Hændelser paa en øde Ø. Oversat og bearbejdet af Johannes Buchholtz. M. Tegn. af Vald. Andersen. ♦ Hasselbalch, 1920. 158 sider, 20 tavler
1943 Senere udgave: Robinson Crusoe. ♦ København, Ungdommens Forlag, 1943. 206 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50. (Ungdommens Bibliotek, 3)
kollaps Noter
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 1, på: Link til ekstern webside DTA
 url Fuld visning af den tyske tekst, bind 2, på: Link til ekstern webside DTA
 Bog anonym [Defoe, Daniel]: Robinson Crusoe's mærkværdige Begivenheder. Ny dansk Udgave ved L. Kruse. ♦ Boghandler Beekens Forlag, 1826 [ie: 1819-25]. 398 sider (1826, roman) EMP 484 BD4:sp483
Detaljer
oversat af Lauritz Kruse (1778-1839)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel Side 3-8: Fortale [af oversætteren].
 note til oversat titel Forkortet udgave.
 note til oversat titel Udkom i 3 hefter 1819-25. Hefte 2 udkom 1821.
 Bog Defoe, Daniel: Yorker Sømand Robinson Crusoes Liv og forunderlige Begivenheder. Overs. fra Engelsk af V. Hermann. ♦ L. Jordan, 1855-56. Deel 1-2, 291 + 327 sider (1855-56, roman) EMP 485
Detaljer
oversat af Viggo Herrmann (1822-1897)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel Kun 1. rejse og uddrag af 2. rejses første halvdel.
 Bog anonym [Defoe, Daniel]: En smuk Historie om Robinson Crusoe, som ved Skibbrud blev henkastet paa en mennesketom Ø, hvor han alene henlevede over 20 Aar, tilsidst med en Vild i Selskab ... En sand Historie. ♦ Kjøbenhavn, Jul. Strandbergs Forlag, 1868. 36 sider (1868, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til titel Fuld title: En smuk Historie om Robinson Crusoe, som ved Skibbrud blev henkastet paa en mennesketom Ø, hvor han alene henlevede over 20 Aar, tilsidst med en Vild i Selskab, og hvorledes han atter blev reddet og kom til sit Hjem. En sand Begivenhed.
 url Fuld visning af denne oversættelse (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Overs. fra Engelsk af Ferd. C. Sørensen. Med overraskende Billeder. 12 s. (1876, børnebog)
Detaljer
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Med Farvetryksbilleder. Bearbejdet for Ungdommen. 80 s., tvl. (1886, tekster)
Detaljer
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Overs. af S. von Horten (1890, tekster)
Detaljer
oversat af Sofie Horten (1848-1927)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Overs. efter den nyeste engelske Pragtudgave. Med omtrent 100 Illustrationer efter den berømte engelske Tegner Walter Paget. ♦ 1894. 486 sider, illustreret (1894, roman) EMP 486
Detaljer
illustrationer af Walter Paget (1863-1935, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel 5 upaginerede sider: Daniel Defoe [om tidligere oversættelser].
 note til oversat titel 1. og 2. rejse.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Note (baseret på værk) Campe, J. H.: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret (1896, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogsamling, 1
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1914 Senere udgave: Robinson Krusoe. 6. gennemsete Udg. Oversat af L. Moltke. M. 48 Illustr. i Træsnit efter Tegninger af Ludvig Richter. ♦ Gyldendal, 1914. 210 sider, illustreret
1918 Senere udgave: Robinson Kruse. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 42 Tegninger af Poul Steffensen. 6. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 234 sider, illustreret
1919 Senere udgave: Robinson Krusoe. 7. Udg. Oversat af L. Moltke. M. 48 Illustr. i Træsnit efter Tegn. af Ludvig Richter. ♦ Gyldendal, 1919. 192 sider, illustreret
1943 Senere udgave: Robinson Krusoe. (9. Udg.). ♦ Gyldendal, 1943. 154 sider. Pris: kr. 2,50
1949 Senere udgave: Robinson Kruso. Paa dansk ved Ingvor Bondesen. Med tegninger af Poul Steffensen. ♦ Erichsen, 1949. 222 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50
1949 Senere udgave: Robinson Krusoe. Tilrettelagt for børn ved Henrik Madsen. Ill. af Axel Mathiesen. (10. Udg.). ♦ Gyldendal, 1949. 140 sider, illustreret. Pris: kr. 2,85
1953 Senere udgave: Robinson Kruso. På dansk ved Ingvor Bondesen. Med tegninger af Poul Steffensen. (14. opl.). ♦ Erichsen, 1953. 202 sider, illustreret. Pris: kr. 5,00
1953 Senere udgave: Robinson Kruso. Ved Else Schiøler. (Tegninger af Oskar Jørgensen). ♦ Gad, 1953. 124 sider, illustreret og 3 tavler. Pris: kr. 5,00
1958 Senere udgave: Robinson Kruso. Ved Else Schiøler. Tegninger: Arne Ungermann. [Ny udg.]
1960 Senere udgave: Robinson Krusoe. Genfortalt af Kjartan Holm. ♦ Fremad, 1960. 92 sider. (Fremads Skatkammerbibliotek)
1967 Senere udgave: Robinson Kruse
1970 Senere udgave: Robinson Kruso. Ved Else Schiøler. Ill.: Arne Ungermann. 2. udg. ♦ Gad, 1970. 159 sider, illustreret. (Gads Lette Klassikere)
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1900.
 note om oplag 2. [?] Oplag, 1903.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Paa Dansk ved Aslaug Mikkelsen. ♦ John Martin, 1909. 192 sider (1909, børnebog)
serietitel: Martins Junior Bøger, 1
Detaljer
oversat af Aslaug Møller (1876-1964)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
 Tekster anonym: Robinson Kruso. Bearb. af A. Maltesen og V. Vaaben. Tegn. af Marianne Høst. ♦ (Ringe, Danske Læreres Forlag), »Vor Ven«s Forlag, 1911. 184 sider. (»Vor Ven«s Bøger, Nr. 11) (1911)
serietitel: »Vor Ven«s Bøger, 11
bearbejdelse: Aksel Maltesen (1874-1956)
bearbejdelse: Valdemar Vaaben (1874-1934)
illustrationer af Marianne Høst
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. En Sømands Liv og Eventyr. ♦ København, Mads Laiers Forlag, 1913. [1]-2. Del, 212 sider (1913, roman) 👓
Detaljer
oversat af Anonym
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel På bagsiden af titelbladet: Forkortet Udgave.
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelsen 1909-14 er forlaget anført som: "Dansk Folkelæsning"s Forlag.
 Børnebog anonym: Robinson Kruso. Efter Daniel Defoe, fortalt af Niels K. Kristensen. Illustr. af Poul Steffensen. ♦ Hagerup, 1914. 158 sider (1914, børnebog)
bearbejdelse: Niels K. Kristensen (1859-1924)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Kruso. Sverre Patursson týddi. ♦ Tórshavn, [Oversætteren], 1914. 178 sider, illustreret (1914, roman)
Detaljer
oversat af Patursson, Sv. (sprog: tysk)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
 Bog (baseret på værk) Campe, Joachim Heinrich: Robinson Kruse. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 42 Tegninger af Poul Steffensen. 6. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1918. 234 sider, illustreret (1918, børnebog)
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
oversat af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
1896 1. udgave: Robinson Kruso. Paa Dansk ved Ingvor Bondesen. Med 43 Tegninger af Poul Steffensen. ♦ (Hagerup), 1896. 320 sider, illustreret
kollaps Noter
 note om oplag 7. Oplag, 1920.
 note om oplag 8. Oplag, 1922.
 note om oplag [Nyt opl.], 1949.
 Børnebog Defoe, Daniel: Robert Singletons eventyrlige Rejser. I dansk-norsk Bearbejdelse ved L. Stange. ♦ Prior, 1918. 120 sider (1918, børnebog)
originaltitel: Captain Singleton, 1720
Detaljer
oversat af L. Stange (1857-1930)
1945 Senere udgave: Til Fods gennem Afrika. Overs. ved Lotte Perndt. ♦ Hernovs Forlag, [1945]. 218 sider. Pris: kr. 5,50
1948 Senere udgave: Captain Singleton. Abbreviated and simplified for use in schools. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 62 sider, illustreret. Pris: kr. 2,25
1961 Senere udgave: Captain Singleton. 3rd ed.
1968 Senere udgave: Captain Singleton. New ed.
kollaps Noter
 note til titel Den fulde originaltitel er: The life, adventures and piracies of the famous Captain Singleton.
 url Fuld visning af den engelske tekst på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe's Liv og Eventyr. Oversat af Harriet Oppenheim. Med en Indledning af Henning Kehler. ♦ Hasselbalch, [1928]. 380 sider, illustreret. Pris: kr. 3,50 (1928, børnebog)
Detaljer
oversat af Harriet Oppenhejm (1887-1959)
forord af Henning Kehler (1891-1979)
illustrationer af Anonym
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Med Tegneringer af A. Sikker Hansen. Forord af Henning Kehler. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1940. 258 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 13,50 (1940, roman)
Detaljer
illustrationer af Aage Sikker Hansen (1897-1955)
forord af Henning Kehler (1891-1979)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
 Bog (baseret på værk) Defoe, Daniel [fejl, er af: Campe]: Robinson Crusoe. ♦ København, Ungdommens Forlag, 1943. 206 sider, illustreret. Pris: kr. 4,50. (Ungdommens Bibliotek, 3) (1943, børnebog)
serietitel: Ungdommens Bibliotek, 3
Detaljer
af Joachim Heinrich Campe (1746-1818, sprog: tysk)
oversat af Henrik Wranér (1853-1908, sprog: svensk)
illustrationer af Primus Nielsen
oversat af Anonym
1784 1. udgave: Robinson den Yngre. Til behagelig og nyttig Underholdning for Børn. Oversat af det Tydske af Gottsche Hans Olsen. ♦ Chr. G. Profts Forlag, 1784-85. 1.-2. Deel, 216 + 275 sider + 1 tavle
kollaps Noter
 note til titel Også den svenske udgave har Daniel Defoes som forfatter, men er baseret på Campes bearbejdelse.
 note til oversat titel På titelbladets bagside bl.a.: Oversat og tilrettelagt af Henrik Wranér ... Omslagstegning og Illustrationer: Primus Nielsen.
 note om oplag 3. Oplag, 1947. [Hermed trykt ialt i 14.000 Eksemplarer].
 note om oplag 4. Oplag, 1949.
 note om oplag 5. oplag, 1952.
 url Fuld visning af den svenske bearbejdelse på Projekt Runeberg. Link til ekstern webside runeberg.org
 Bog Defoe, Daniel: Til Fods gennem Afrika. Overs. ved Lotte Perndt. ♦ Hernovs Forlag, [1945]. 218 sider. Pris: kr. 5,50 (1945, børnebog)
Detaljer
oversat af Lotte Eskelund (1910-1995)
1918 1. udgave: Robert Singletons eventyrlige Rejser. I dansk-norsk Bearbejdelse ved L. Stange. ♦ Prior, 1918. 120 sider
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Bearbejdet af Ole Jacobsen. Ill. af E. v. Linstow. ♦ C. Schous Fabrikker [ikke i boghandlen], 1945. 138 sider, illustreret. Pris: kr. 3,85 (1945, børnebog)
Detaljer
oversat af Ole Jacobsen
illustrationer af E. v. Linstow
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
 Bog Defoe, Daniel: Captain Singleton. Abbreviated and simplified for use in schools. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 62 sider, illustreret. Pris: kr. 2,25 (1948, roman)
serietitel: Easy readers, 17
Detaljer
bearbejdelse: anonym engelsk (sprog: engelsk)
1918 1. udgave: Robert Singletons eventyrlige Rejser. I dansk-norsk Bearbejdelse ved L. Stange. ♦ Prior, 1918. 120 sider
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Ill. af Ib Spang Olsen. (Overs. og bearbejdet af Aage Salling efter "Robinson Crusoe"). ♦ Det danske Forlag [ikke i boghandlen], 1948. 196 sider, illustreret. Pris: kr. 4,75 (1948, børnebog)
Detaljer
illustrationer af Ib Spang Olsen (1921-2012)
oversat af Aage Salling (1908-1980)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Ill. af Axel Frische. ♦ Nielsen og Schultz [ikke i boghandlen], 1949. 32 sider, illustreret (kvartformat) (1949, børnebog)
Detaljer
oversat af Anonym
illustrationer af Axel Frische (1904-1994)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Hans liv og forunderlige skæbne. ♦ Samleren, 1952. 172 sider. Pris: kr. 3,00 (1952, børnebog)
serietitel: Samlerens perlebøger, 28
Detaljer
oversat af Anonym
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1955.
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Ill. af Jay Hyde Barnum (1956, børnebog)
serietitel: De Store Søheste, 4
Detaljer
illustrationer af Jay Hyde Barnum (1888-1962, sprog: engelsk)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. [Af] Daniel Defoe. ♦ Forlaget Illustrerede Klassikere, [1957]. [48] sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1957, tegneserie)
serietitel: Illustrerede Klassikere, 31
Detaljer
bearbejdelse: Evelyn Goodman (sprog: engelsk)
illustrationer af Stanley Maxwell Zuckerberg (1919-1993, sprog: engelsk)
oversat af Anonym
omslag af John Parker (1917-2004, sprog: engelsk)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til titel Tegneserie udgivet i USA i serien: Classics Illustrated, no. 10, 1948, med ny forside fra 1956. Tidligere udgivet som nr. 10 i serien: Classic Comics, 1943.
 note til oversat titel Note side [47]: Nu, da De har læst Illustrerede Klassikeres udgave af bogen, har De måske fået lyst til at læse original udgaven. Den kan sikkert fåes på det nærmeste bibliotek.
 note til oversat titel Side [48]: Daniel Defoe [bibliografi].
 note til oversat titel Optrykt i: Illustrerede Klassikere. Bind 8. Egmont Serieforlaget, 2007. Link til ekstern webside
 url Fuld visning af den engelske udgave på: Link til ekstern webside Internet Archive
 note om oplag [2. oplag, HBN 118, pris 1,50].
 note om oplag [3. oplag, HBN 168, pris 1,75].
 note om oplag [4. oplag, HBN 188, pris 1,75].
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe (1958, børnebog)
serietitel: Gyldendals Udødelige Ungdomsbøger, 8
Detaljer
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note om oplag 2. oplag, 1966.
 note om oplag 3. oplag, 1969.
 note om oplag 5. oplag, 1975. ISBN: 87-00-47421-5.
 Bog Defoe, Daniel: [indgår i antologien: Engelske fortællere [x]] Genfærdet (1961, novelle(r))
 Bog Defoe, Daniel: Captain Singleton. 3rd ed. (1961, roman)
serietitel: Easy readers, 17
Detaljer
1918 1. udgave: Robert Singletons eventyrlige Rejser. I dansk-norsk Bearbejdelse ved L. Stange. ♦ Prior, 1918. 120 sider
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Genfortalt af Kjartan Holm. Ill. af F. Rojankovsky (1965, børnebog)
serietitel: Fremads Gyldne Klassikere
Detaljer
oversat af Kjartan Holm
illustrationer af Feodor Stepanovich Rojankovsky (1891-1970, sprog: russisk)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel Trykt i Frankrig.
 Bog Defoe, Daniel: Captain Singleton. New ed. (1968, roman)
serietitel: Easy readers, B
Detaljer
1918 1. udgave: Robert Singletons eventyrlige Rejser. I dansk-norsk Bearbejdelse ved L. Stange. ♦ Prior, 1918. 120 sider
 Bog (baseret på værk) anonym: Robinson Crusoe (1969, tegneserie)
Detaljer
illustrationer af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel Tegneserie efter Daniel Defoes roman. Oversat fra engelsk.
 Bog (baseret på værk) anonym: Robinson Crusoe. ♦ Forlaget I.K., [1970]. 48 sider, illustreret (1970, børnebog)
serietitel: Stjerneklassiker, 5
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
oversat af Anonym
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Polen.
 note til oversat titel Tegneserie efter Daniel Defoe's roman: The life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe.
 Bog Defoe, Daniel: [indgår i antologien: Berømte klassikere for unge læsere [2a]] Robinson Crusoe (1970, børnebog)
Detaljer
oversat af pt. ukendt
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til titel På engelsk udgivet som condensed book i: Reader's Digest Best Loved Books for Young Readers Vol. 5, 1966.
 Bog (baseret på værk) anonym: Robinson Crusoe. Forkortet udg. Ill. af Jay Hyde Barnum. Overs. af Kirsten Bang. ♦ Illustrationsforlaget, 1971. 64 sider, illustreret (1971, børnebog)
serietitel: If-Klassikere, 3
Detaljer
af anonym engelsk (sprog: engelsk)
illustrationer af Jay Hyde Barnum (1888-1962, sprog: engelsk)
oversat af Kirsten Bang (1908-2003)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note om trykkested Trykt i Spanien.
 note til oversat titel Bearbejdet efter Daniel Defoes roman: The life and strange surprizing adventures of Robinson Crusoe. Den engelske bearbejdelse udgivet under titlen: Robinson Crusoe.
 note om oplag 2. oplag, [1973].
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. På dansk ved Mona Giersing. Ill. af Jean-Jacques Vayssières. ♦ Lademann, 1974. 164 sider, illustreret (1974, roman)
serietitel: Ungdommens Klassikere
Detaljer
oversat af Mona Giersing
illustrationer af Jean-Jacques Vayssières (sprog: fransk)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 Børnebog [Defoe, Daniel]: Robinson Crusoes tegninger. Fundet af An[n]ie og Michel Politzer. På dansk ved Elsebeth Juncker Ratel. ♦ Borgen, 1974. 80 sider, illustreret (1974, børnebog)
originaltitel: Robinson Crusoé, mes carnets de croquis
af Annie Politzer (sprog: fransk)
af Michel Politzer (f. 1933, sprog: fransk)
oversat af Elsebeth Juncker Ratel
kollaps Noter
 Bog Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Efterskrift af Henning Kehler. Illustreret af Mads Stage. ♦ [Lademann], [1975]. 285 [1] sider, illustreret. (Trykkeri: Th. Laursens Bogtrykkeri A-S, Tønder) (1975, børnebog)
serietitel: Det store eventyr
Detaljer
efterskrift af Henning Kehler (1891-1979)
oversat af Harriet Oppenhejm (1887-1959)
illustrationer af Mads Stage (1922-2004)
1744-45 1. udgave: Den navnkundige Engellænders Robinson Crusoe Levnet Og meget selsomme Skiebne. I sær Da han i 28. Aar levede paa en øde og u-bebygget Øe ved Gabet af den store Strøm Orooncko paa den Americanske Kust af ham selv i det Engelske Sprog beskrevet, men ... overs. i det Danske Sprog, og ziiret med smukke Figurer. Kbh., 1744. Deel 1-2
kollaps Noter
 note til oversat titel I kolofonen bl.a.: Robinson Crusoe er oversat af Harriet Oppenhejm ... Bogen udkom første gang 1719 (Dansk førsteudgave 1744). Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København, 1975.
 note til oversat titel Side 273-[86]: Efterskrift [Signeret: Henning Kehler].

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.

pil op Til toppen af siden