Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Niels Wiwel (1855-1914)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Tekster Wiwel, N.: Julegave til Sørensen og Skrøder. Pennetegn. m. Text i Mappe (1878, tekster)
 Billede (illustrationer) Bredsdorff, Chr.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s010]] Ved Vuggen. (Med Tegning af Niels Wiwel). Side 10 (1884, digte)
af Christian Bredsdorff (1836-1892)
 Bog (illustrationer) Wessel, Johan Herman: Kjærlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil, illustreret af N. Wiwel. ♦ 1885. illustreret (kvartformat) (1885, dramatik)
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
1772 1. udgave: Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i fem Optog. ♦ Kiøbenhavn, A.H. Godiches Efterleverske, ved F.C. Godiche, 1772. 87 sider
 Billede (illustrationer) Recke, Ernst v. d. og N. Wiwel: En Nytaarsdrøm (1885, digte)
af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
 Billede (illustrationer) Licht, E. og N. Wiwel: Dramaet paa Koldinghus. Lyrisk Epos i otte Sange. En Elskovshistorie fra 1568. ♦ Schou, 1890. 38 sider (1890, digte)
Detaljer
af Eusebius Licht (1850-1899)
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 11-12-1890, A, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 Billede (illustrationer) Christensen, J. P: »Grisin«. Fortælling i jysk Mundart (fra Sønderherred), med Illustrationer af Niels Wiwel. ♦ Jysk Forlagsforretning, 1892. 25 sider (1892, novelle(r))
Detaljer
af J.P. Christensen (1848-1919)
1949 Senere udgave: Gosdrengin og Grisin. To Fortællinger i Sønderherreds Mundart. Ill. af Niels Wiwel. Udg. med Indledning af Carl Svenstrup. ♦ Grenaa, Eget Forlag, 1949. 14 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 anmeldelse Horsens Folkeblad 27-12-1892, side 2 [Anmeldelse].
 Billede (illustrationer) Licht, Eusebius: I Drømmenes Rige. Illustrationer af Nils Wiwel med Text af Eusebius Licht. ♦ Kjøbenhavn, P.B. Hagens Kunstforlag, 1892. 16 sider, illustreret. (Trykkeri: Chr. Thomsens Bogtrykkeri) (1892, digte)
Detaljer
af Eusebius Licht (1850-1899)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På omslaget: Tegninger af Nils Wiwel. Text af Eusebius Licht.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Billede (illustrationer) Wivel, N., og E. Licht: Tommelise. Frit efter H. C. Andersen. Fremstillet i Billeder og Vers. Af N. Wiwel og Eusebius Licht (1892, børnebog)
del af: Nordstjernen
Detaljer
af Eusebius Licht (1850-1899)
andet: H.C. Andersen (1805-1875)
kollaps Noter
 note om føljeton Uddrag trykt i Nordstjernen, Aargang 1892-93, Nr. 11 (11-12-1892), side 121.
 Bog (illustrationer) Grimm: Snehvide og Rosenrød. Eventyr med 21 Tegninger af N. Wiwel. ♦ Aarhus, Jysk Forlags-Forretning, 1892. 28 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,50. (Trykkeri: Br. Backhausen, Aarhus) (1892, novelle(r))
Detaljer
af Wilhelm Grimm (1786-1859, sprog: tysk)
af Jakob Grimm (1785-1863, sprog: tysk)
oversat af Anonym
1854-55 indgår i: Eventyr [?] 1. udgave: Snehvid og Rosenrød
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til oversat titel Med håndtegnet tekst.
 Billede (illustrationer) Tiddeman, L. E.: Børnene paa Stranden. Hvad der hændte dem og deres Bedstemoder. En Fortælling for Pigebørn. Frit efter L. E. Tiddemans "Grannie's treasures" ved Margrethe Singer. ♦ Gjellerup, 1893. 67 sider, illustreret (1893, roman)
originaltitel: Grannie's treasures, 1892
Detaljer
af Lizzie Ellen Tiddeman (1849-1937, sprog: engelsk)
oversat af Margrethe Singer
kollaps Noter
 note til oversat titel I Dansk Bogfortegnelsen 1893-00 opført under: Tyske Romaner.
 anmeldelse Vendsyssel Tidende 13-12-1893, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Trykt i periodicum (illustrationer i periodicum) Etlar, Carrit [ie: Etlar, Carit]: Mads Knap tilsöes. Af Carrit Etlar. Illustreret af Niels Wiwel (1895, novelle(r))
se også: Fanø Folk
del af: Wisbechs Almanak
Detaljer
af Carl Brosbøll (1816-1900)
kollaps Noter
 note til titel Forfatternavnet skrevet Carrit Etlar ved novellens titel, men i holdsfortegnelse skrevet: Fortælling af Carit Etlar.
 note til titel Trykt i Wisbech's illustrerede Almanak, 43de Aargang, 1895, ark A. Illustreret af Niels Wiwel.
 note til titel Novellen indgik som kapitel 3 af bogen: Fanø Folk, som er udgivet under navnet Carit Etlar, men ellers tillægges Augusta Brosbøll.
 Billede (illustrationer) Wessel, J. H.: Samlede Digte. Udgivne af I. Levin. Illustreret af Nils Wiwel. Tredie, omarbeidede Udgave. Reitzelske Forlag (George C. Grøn), 1895. 114 + 329 sider. (1895, tekster) 👓
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
udgiver: Israel Levin (1810-1883)
kollaps Noter
 note til titel Side I-CXIV: Wessels Levned.
 note til titel Tidligere udgaver: 1. udgave 1862, heri: Udkast til Wessels Levnet af udgiveren, I-CXXXIII.
 note til titel Tidligere udgaver: 2. udgave 1878.
 Billede (illustrationer) Asbjørnsen, P. Chr.: Manden, som skulde stelle hjemme. Illustreret af Nils Wiwel. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. 14 sider, illustreret (1896, novelle(r)) 👓
Detaljer
af Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885, sprog: norsk)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Billede (illustrationer) Wessel, Johan Herman: Samlede Digte. Udgivne af J. Levin. Illustreret af N. Wiwel. ♦ Gyldendal, 1901. 232 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1901, digte)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
udgiver: Israel Levin (1810-1883)
 Billede (illustrationer) Langsted, Adolf: [indgår i antologien: "Forladt Mand" [d]] Et Blodvidne. Et Digt af Adolf Langsted. Illustreret af Nils Wiwel. (Skrevet over et Motiv fra den tysk-franske Krig) (1905, digte) 👓
af Adolf Langsted (1864-1919)
 Bog (illustrationer) Reuter, Fritz: Landmandsliv. Paa Dansk ved E. Stensgård. Bill. af N. Wiwel. ♦ Aarhus, "Børnenes Bogskat"s Eksped., 1906. 448 sider, illustreret (1906, børnebog)
serietitel: Børnenes Bogskat, 1
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
1869 1. udgave: Landmandsliv. En Fortælling. Med Forfatterens Samtykke overs. fra Plattydsk [af Joh.Gust.Fr. Schnack] efter "Ut mine Stromtid", 7de Oplag. ♦ Andr. Schou, 1869. Del 1-2, 406 +464 sider
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1901-08 under børnebøger anført som: Børnenes Bogskat, bind I.
 note til titel Også anført under Tyske Romaner, men der som: Reuter, Frits: Landmandsliv.
 Billede (illustrationer) anonym: Danske Folkeeventyr. I Udvalg for Børn ved Ingvor Bondesen. Med 81 Tegn. af Poul Steffensen, Luplau Janssen, Louis Moe, Nils Wiwel, Sigurd Olrik, V. Jastrau, K. Hansen Reistrup, J. Resen Steenstrup, Axel Mathiesen og Alfred Schmidt. ♦ København, Udgivet af "Børnenes Bogsamling - Chr. Erichsens Forlag, 1908. vi + 273 sider, illustreret. Pris: kr. 1,20. (Trykkeri: Citytrykkeriet - Laur. Madsen & Vald. Carlsen) (1908, børnebog) 👓
serietitel: Børnenes Bogsamling, 29
Detaljer
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
illustrationer af Sigurd Olrik (1874-1921)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1923 Senere udgave: Eventyrbogen. Danske Folkeeventyr i Udvalg for Børn ved Ingvor Bondesen. M. 43 Tegn. af danske Kunstnere. 3. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1923. 160 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Side [i]-vi: Lidt om Eventyr [signeret: Ingvor Bondesen].
 note til titel Udkom i 12 hæfter (Nr. 293-304).
 note til titel Eventyr uden specifik kilde er frit genfortalt efter E. Tang Kristensens Samlinger, efter Kl. Berntsens, J. Kamps, Matth. Winthers Folkeeventyr, V. Hermann: Eventyrbogen, R. Muldener: Nordisches Märchenbuch etc.
 note om oplag 2. Oplag, 1910.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 4 (Novbr.), side [64], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911  Web link link til hele listen
kollaps Indhold

[s001] anonym: Lillekort og Kort Lavring. (Illustreret af Poul Steffensen). Side [1]-32 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
[s033] anonym: Lykkeskillingen. (Illustreret af Luplau Janssen). Side [33]-41 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
kollaps Noter
 note til titel Lånt fra C. Molbech: Udvalgte Eventyr og Fortællinger.
[s042] anonym: Guldfjeren. (Illustreret af Louis Moe). Side [42]-64 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
[s065] anonym: Drengen hos Hedetrolden. (Illustreret af Nils Wiwel). Side [65]-81 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
[s082] anonym: Graaben. (Illustreret af Sigurd Olrid). Side [82]-102 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Sigurd Olrik (1874-1921)
kollaps Noter
 note til titel Fra Sv. Grundvigs Samlinger.
[s103] anonym: Skytten Bryde. (Illustreret af V. Jastrau). Side [103]-26 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
1893 indgår i: Æventyr, gamle og nye [1s007] 1. udgave: Skytten Bryde. Side [7]-24
[s127] anonym: Trosvend. (Illustreret af Poul Steffensen). Side [127]-35 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
kollaps Noter
 note til titel Fra Sv. Grundvigs Samlinger.
[s136] anonym: Sønden for Sol og Østen for Maane og Norden for det store babyloniske Taarn. (Illustreret af K. Hansen Reistrup). Side [136]-58 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
[s159] anonym: Ønskerne. (Illustreret af Nils Wiwel). Side [159]-69 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
[s170] anonym: Den sorte Pudel. (Illustreret af K. Hansen Reistrup). Side [170]-92 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af K. Hansen Reistrup (1863-1929)
[s193] anonym: De tre Gaver. (Illustreret af Luplau Janssen). Side [193]-208 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Luplau Janssen (1869-1927)
[s209] anonym: Pigen, der kunde spinde Guld af Ler og Halm. (Illustreret af J. Resen Steenstrup). Side [209]-15 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Johannes Resen-Steenstrup (1868-1921)
[s216] anonym: Kongesøn og Kongedatter. (Illustreret af Axel Mathiesen). Side [216]-34 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Axel Mathiesen (1882-1973)
[s235] anonym: Pigerne i Brønden. (Illustreret af V. Jastrau). Side [235]-48 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Viggo Jastrau (1857-1946)
[s249] anonym: Skovbo og Slettebo. (Illustreret af Alfred Schmidt). Side [249]-64 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Alfred Schmidt (1858-1938)
1893 indgår i: Æventyr, gamle og nye [1s064] 1. udgave: Skovbo og Slettebo. Side [64]-74
[s265] anonym: Per ved Ledder. (Illustreret af Poul Steffensen). Side [265]-73 (1908, børnebog)
redigeret af Ingvor Bondesen (1844-1911)
illustrationer af Poul Steffensen (1866-1923)
 Billede (illustrationer) Christmas, Walter: Eventyrblomsten. Fortælling for Ungdommen. ♦ Dansk Børnetidende [ikke i boghandlen], 1909. 158 sider, illustreret (1909, børnebog)
del af: Dansk Børne-Tidende
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Dansk Børnetidende 1909.
 Bog (illustrationer) Holberg, Ludvig: Peder Paars (1910, digte)
Detaljer
af Ludvig Holberg (1684-1754)
1719 1. udgave: En sandfærdig ny Wiise om Peder Paars
 Bog (illustrationer) Reuter, Fritz: Landmandsliv. Paa Dansk ved Erling Stensgård. M. 34 Tegn af Niels Wiwel. 2. Opl. ♦ Chr. Erichsen, 1924. 268 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1924, roman)
Detaljer
af Fritz Reuter (1810-1874, sprog: plattysk)
oversat af Erling Stensgård (1876-1966)
1869 1. udgave: Landmandsliv. En Fortælling. Med Forfatterens Samtykke overs. fra Plattydsk [af Joh.Gust.Fr. Schnack] efter "Ut mine Stromtid", 7de Oplag. ♦ Andr. Schou, 1869. Del 1-2, 406 +464 sider
 Bog (illustrationer) anonym: I Skoven skulde være Gilde. Folkevise illustreret af Niels Wivel. Med tilhørende Musik. ♦ Richard Edelmanns Kunstforlag, 1927. 16 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 2,50 (1927, børnebog)
Detaljer
af Anonym
1872 1. udgave: Gildet i Skoven. Folkevise. Illustreret af Pietro Krohn. ♦ C.G. Iversens Boghandel, 1872 [ie: 1871]. 12 sider, illustreret
 Bog (illustrationer) anonym: I Skoven skulde være Gilde. Folkevise illustreret af Niels Wivel. Med tilhørende Musik. ♦ Richard Edelmanns Kunstforlag, 1935. 8 sider, illustreret. Pris: kr. 1,50 (1935, børnebog)
Detaljer
af Anonym
1872 1. udgave: Gildet i Skoven. Folkevise. Illustreret af Pietro Krohn. ♦ C.G. Iversens Boghandel, 1872 [ie: 1871]. 12 sider, illustreret
 Bog (illustrationer) Christensen, J. P.: Gosdrengin og Grisin. To Fortællinger i Sønderherreds Mundart. Ill. af Niels Wiwel. Udg. med Indledning af Carl Svenstrup. ♦ Grenaa, Eget Forlag, 1949. 14 sider, illustreret (kvartformat). Pris: kr. 1,00 (1949, tekster)
Detaljer
af J.P. Christensen (1848-1919)
forord af Carl Svenstrup (1881-1964)
1892 1. udgave: »Grisin«. Fortælling i jysk Mundart (fra Sønderherred), med Illustrationer af Niels Wiwel. ♦ Jysk Forlagsforretning, 1892. 25 sider
1894 1. udgave: »Gosdrengin«

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden