Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Robert Hansen (1883-1957)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatteren har skrevet manuskripter til film - ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog Hansen, Robert: Tunge Akkorder. ♦ Jul. Hansens Forlag, 1906. 88 sider. Pris: kr. 1,50 (1906, digte)
 Bog Hansen, Robert: Tusmørke-Sange. ♦ Fønss Herskind, 1908. 92 sider. Pris: kr. 1,50 (1908, digte)
 Bog Hansen, Robert: Skarpe Kurver. ♦ Dansk literært Forlag, 1912. 126 sider (1912, novelle(r))
serietitel: Dansk literært Forlags Halvkronebøger
Detaljer
omslag af Emil Krause (1871-1945)
kollaps Noter
 note til titel Med portræt.
 note til titel Overgik til Frederiksberg Biblioteks Forlag. Annonceret i helsidesannonce angående Flytnings-Udsalg fra forlaget til pris: 0,35 [fx i Fyns Stiftstidende 29-11-1912, side 5].
 Bog serie: Doktor Morrison. Oplevelser og Eventyr. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913-14]. [Hæfte] 1-11, à 24-32 sider (1913-14, roman)
Detaljer
1915 Samhørende, fortsættes af (2. del): Dr. Morrison. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. Hefte 12-23
kollaps Noter
 note til titel Tilsyneladende udkom Nr. 12 med titlen: "Londons Hyæner", ikke.
 Bog Hansen, Robert: Tempeldanserinden og andre Noveller. ♦ Dansk literært Forlag, 1913. 154 sider (1913, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 14-3-1914, Kroniken [Anmeldelse af Kai Friis-Møller].
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Giftmasken. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913]. 31 sider (1913, roman)
serietitel: Doktor Morrison, 1
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Rædselsnatten. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913-14]. 32 sider (1913-14, roman)
serietitel: Doktor Morrison, 2
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Den blodige Kro. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913-14]. 31 sider (1913-14, roman)
serietitel: Doktor Morrison, 3
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Det hemmelighedsfulde Slot. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913-14]. 32 sider (1913-14, roman)
serietitel: Doktor Morrison, 4
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Slavehandlernes Fyrste. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913-14]. 28 sider (1913-14, roman)
serietitel: Doktor Morrison, 5
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Clifton-Bankens Plyndring. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913-14]. 27 sider (1913-14, roman)
serietitel: Doktor Morrison, 6
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Separatkupeens Hemmelighed. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913-14]. [24] sider (1913-14, roman)
serietitel: Doktor Morrison, 7
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Rottehelvedet. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913-14]. [24] sider (1913-14, roman)
serietitel: Doktor Morrison, 8
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Den dødes Hævn. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913-14]. [24] sider (1913-14, roman)
serietitel: Doktor Morrison, 9
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Mordet paa Duncastle. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913-14]. [24] sider (1913-14, roman)
serietitel: Doktor Morrison, 10
 Bog Ellis, Frank: En Skandale ved Hoffet (1914, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1909-14 opført under: Engelske Romaner og Fortællinger.
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Kvindehandleren. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913-14]. 32 sider (1914, roman)
serietitel: Doktor Morrison, 11
 Bog serie: Dr. Morrison. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. Hefte 12-23 (1915, roman) 👓
Detaljer
omslag af Anonym
1913-14 Samhørende, 2. del af: Doktor Morrison. Oplevelser og Eventyr. ♦ Kommissions-Forlaget, [1913-14]. [Hæfte] 1-11, à 24-32 sider
kollaps Noter
 note til titel Tilsyneladende udkom hæfte 24: "Skriget" ikke. Det var annonceret i nr. 23. Måske er teksten grundlag for romanen med samme titel udgivet 1918.
 Bibliografi Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950. Bind 1-3, 1959-64: bind 1, side 445 [her er fejlagtigt anført af hæfte 23 ikke udkom].
 note til titel Sort-hvid omslag, nogle med signatur, som ikke er identificeret. Omslaget er på nogle af numrene trykt på rødt papir. På omslagenes bagsider bl.a.: Nyt Hefter hver 14. Dag.
 note til titel Forlaget adresse er i nummer 12 anført som: Gasværksvej 9. I nummer 19 er anført: Hoved-Expedition: København K. Skindergade 27.
 note til titel På omslagets bagside er anført varianter af: Bogtr. Gasværksvej 9, Telef. 4085.
 Bog Hansen, Robert: Den hvide Fest. ♦ Det danske Forlag (Gasværksvej 9), 1915. 159 sider (1915, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 26-4-1915, side 10 [Anmeldelse, signeret Bookman].
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Den syngende Rædsel. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 23 sider. Pris: kr. 0,10. (Trykkeri: Bogtr. Gasværksvej 9) (1915, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På indersiden af omslagets bagside: Nr. 13 af Dr. Morrisons Oplevelser og Æventyr indeholder Dødens Præst.
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Dødens Præst. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 23 sider. Pris: kr. 0,10. (Trykkeri: Bogtr. Gasværksvej 9) (1915, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [24]: Nr. 14 af "Dr. Morrison" indeholder "Det blødende Lig".
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Genfærdet. (Det blødende lig). ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 24 sider. Pris: kr. 0,10. (Trykkeri: rksvej 9) (1915, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På side 24 efter teksten: Nr. 15 af "Dr. Morrison" indeholder Mysteriet paa Cecilstone.
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Cecilstone-Mysteriet. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 24 sider. Pris: kr. 0,10 (1915, roman)
Detaljer
1942-43 Senere udgave: Mysteriet paa Cecilstone. ♦ [Frederik E. Pedersens Forlag], [1942-43]. 24 [1] sider. Pris: kr. 0,20. (Trykkeri: Carl Bryrup, Kbhvn.)
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Nattens Dæmon. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 24 sider. Pris: kr. 0,10 (1915, roman)
Detaljer
1942-43 Senere udgave: Nattens Dæmon. ♦ [Frederik E. Pedersens Forlag], [1942-43]. 24 [1] sider. Pris: kr. 0,20. (Trykkeri: Carl Bryrup, Kbhvn.)
 Bog anonym [Hansen, Robert]: "Hævn". ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 22 sider. Pris: kr. 0,10 (1915, roman)
Detaljer
1942-43 Senere udgave: Hævn. ♦ [Frederik E. Pedersens Forlag], [1942-43]. 23 [1] sider. Pris: kr. 0,20. (Trykkeri: Carl Bryrup, Kbhvn.)
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Spøgelseskælderen. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 23 sider. Pris: kr. 0,10 (1915, roman)
Detaljer
1943 Senere udgave: Spøgelseskælderen. ♦ [Frederik E. Pedersens Forlag], [1943]. 23 [1] sider. Pris: kr. 0,20. (Trykkeri: Carl Bryrup, Kbhvn.)
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Det mystiske Mord. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 24 sider. Pris: kr. 0,10. (Trykkeri: Gasværksvej 9) (1915, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side 24 efter teksten: Nr. 20 af "Dr. Morrison" indeholder Hypnotisøren.
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Hypnotisøren. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 24 sider. Pris: kr. 0,10 (1915, roman)
Detaljer
1942 Senere udgave: Hypnotisøren. ♦ [Frederik E. Pedersens Forlag], [1942]. 24 sider. Pris: kr. 0,20
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Tugthusfangen. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 23 sider. Pris: kr. 0,10 (1915, roman)
Detaljer
1942-43 Senere udgave: Tugthusfangen. ♦ Carl Bryrup, [1942-43]. 24 sider. Pris: kr. 0,20. (Trykkested: Kbhvn.)
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Lady Audleys Vifte. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 22 sider. Pris: kr. 0,10 (1915, roman)
Detaljer om serien
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Den tilslørede Dame. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 23 sider. Pris: kr. 0,10 (1915, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Genoptrykt i: 13 sorte katte - og andre krimihistorier. Udvalgt af Harald Mogensen og Ole Ravn. Centrum, 1983. Side 32-52.
 note til titel Side [24]: Nr. 24 af "Dr. Morrison" "Skriget" [Udkom tilsyneladende ikke].
 Bog Anker, Jens: Det sælsomme Orkester. Af »Arne Falks Oplevelser«. ♦ Steen Hasselbalchs Forlag, 1916. 141 sider (1916, roman)
se også: For aabent Tæppe
Detaljer
1919 Senere udgave: Det sælsomme Orkester. Detektiv-Roman af Jens Anker. Feuilleton til Roskilde Dagblad. ♦ Roskilde, Roskilde Dagblads Trykkeri, 1919. 203 sider
1923 Senere udgave: Det sælsomme Orkester. Roman af M. B. [fejl, er af: Jens Anker]. ♦ Aalborg, "Aalborg Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1923. 203 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 20-3-1916, side 2 [Anmeldelse, signeret Bookman].
 Bog Hansen, Robert: Slaaet ud -. Sports-Noveller. ♦ Nordiske Forfatteres Forlag, 1917. 168 sider (1917, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til N.C. Roms Forlag.
 Bog Hansen, Robert: Drift. Fire Fortællinger. ♦ Kamla, 1918. 187 sider (1918, novelle(r))
 Bog Anker, Jens: Hævn -. Kriminalroman. ♦ Købehavn, Nyt nordisk Forlag (Otto Halling & Chr. Nielsen), 1918. 155 sider (1918, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag På titelbladet også: 1.-5. Tusinde.
 Bog Anker, Jens: Mordet i den gule Pavillon. Kriminalroman. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1918. 151 sider (1918, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 5. Tusinde, 1918.
 Bog Anker, Jens: Myrdet -. Kriminalroman. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1918. 164 sider (1918, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 5. Tusinde, 1918.
 Bog Anker, Jens: Skriget. Kriminalroman. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1918. 160 sider (1918, roman)
se også: Dr. Morrison
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 5. Tusinde, 1918.
 Bog Anker, Jens: Dødens Ring. Kriminalroman. ♦ København, Nyt nordisk Forlag, 1919. 160 sider (1919, roman) 👓
 Bog Hansen, Robert: Provins-Skuespiller. Billeder fra før Tourneernes Tid. ♦ Kamla, 1919. 376 sider (1919, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Nationaltidende 13-1-1920, Aften, side 6 [Anmeldelse, signeret: C.B-s[?]]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Hansen, Robert: Skæbner. To Fortællinger. ♦ Kamla, 1919. 139 sider (1919, novelle(r))
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 7-7-1919, Kroniken [Anmeldelse af Chr. Rimestad].
 Bog Anker, Jens: Det sælsomme Orkester. Detektiv-Roman af Jens Anker. Feuilleton til Roskilde Dagblad. ♦ Roskilde, Roskilde Dagblads Trykkeri, 1919. 203 sider (1919, roman) 👓
del af: Roskilde Dagblad
Detaljer
1916 1. udgave: Det sælsomme Orkester. Af »Arne Falks Oplevelser«. ♦ Steen Hasselbalchs Forlag, 1916. 141 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton i Roskilde Dagblad fra 3-7-1919. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Anker, Jens: Wolfing-Mysteriet. Kriminalroman. ♦ Nyt nordisk Forlag, [1919] sider. 143 sider (1919, roman)
 Bog Anker, Jens: Fortids-Spøgelser. Kriminal-Roman. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1920. 158 sider. Pris: kr. 2,00 (1920, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1.-5. Tusinde, 1920.
 Bog Anker, Jens: Haanden. Kriminalroman. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1920. 160 sider. Pris: kr. 2,00 (1920, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 1.-5. Tusinde, 1920.
 Bog Anker, Jens: Rotterne. Kriminalroman. ♦ Nyt nordisk Forlag, 1920. 136 sider. Pris: kr. 2,00 (1920, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Østsjællands Folkeblad 11-12-1919, side 1 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Anker, Jens: Djævlekloen. Kriminalroman. ♦ Gyldendal, 1921. 242 sider. Pris: kr. 1,00 (1921, roman)
 Bog M. B. [fejl, er af: Anker, Jens]: Det sælsomme Orkester. Roman af M. B. [fejl, er af: Jens Anker]. ♦ Aalborg, "Aalborg Amtstidende"s Bogtrykkeri, 1923. 203 sider (1923, roman) 👓
del af: Aalborg Amtstidende
Detaljer
1916 1. udgave: Det sælsomme Orkester. Af »Arne Falks Oplevelser«. ♦ Steen Hasselbalchs Forlag, 1916. 141 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med  Fraktur
 note til titel På titelbladet fejlagtigt anført: af M.B., der er anvendt den samme sats som i Roskilde Dagblad 1919.
 note om fraklipningsføljeton Fraklipningsføljeton (bogsiderne trykt fortløbende) i Aalborg Amtstidende fra 1-5-1923 til 1-6-1923. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Anker, Jens: De tavse Søer. Kriminal-Roman. ♦ Gyldendal, 1923. 242 sider. Pris: kr. 1,00 (1923, roman)
 Bog Anker, Jens: Ahura Mazdas Øje. ♦ Gyldendal, 1924. 188 sider. Pris: kr. 1,00 (1924, roman)
 Bog Anker, Jens: Røster fra Afgrunden. ♦ Jespersen, 1924. 190 sider. Pris: kr. 3,00 (1924, roman)
 Bog Hansen, Robert: Gøglere. ♦ Hasselbalch, [1925]. 128 sider. Pris: kr. 3,50 (1925, roman)
 Bog Anker, Jens: De tre Døgns Mysterium. ♦ Jespersen, 1925. 189 sider. Pris: kr. 3,00 (1925, novelle(r))
Detaljer
kollaps Indhold

[a] Anker, Jens: De tre Døgns Mysterium (1925, novelle(r))
[b] Anker, Jens: Det falske Alibi (1925, novelle(r))
[c] Anker, Jens: Mysteriet Akoff (1925, novelle(r))
[d] Anker, Jens: Det sidste Skud (1925, novelle(r))
 Bog Anker, Jens: De hvide Hejrer. Roman. ♦ Gyldendal, 1927. 220 sider. Pris: kr. 3,00 (1927, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 4. Oplag, 1927.
 Trykt i periodicum Ellis, F.: Livets Gøglespil (1927, novelle(r))
del af: Tidens Kvinder
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i: Tidens Kvinder, 5. Aarg. 1927, Nr. 15, side 18.
 Bog Anker, Jens: Lavinen. ♦ Jespersen & Pio, 1928. 184 sider. Pris: kr. 3,00 (1928, roman)
 Trykt i periodicum Anker, Jens: Syndens Sold (1930, roman) 👓
del af: Jyllandsposten
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Første linier: Denne Dag kom Richard Huntley endnu senere til Frokost end sædvanligt.
 note om føljeton Føljeton i Jyllands-Posten fra 4-6-1930 til 15-7-1930 i 29 afsnit.
 Bog Anker, Jens: Den sidste Hurdle. Roman. ♦ Axelholm, 1933. 176 sider. Pris: kr. 3,00 (1933, roman)
del af: Jyllandsposten
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllands-Posten fra 12-8-1931 til 1-10-1931 i 36 afsnit, under titlen: Den sidste Hurdle. Roman. Af Jens Anker.
 Bog Anker, Jens: En Kvinde myrdet. Roman. ♦ Axelholm, 1934. 152 sider. Pris: kr. 2,00 (1934, roman)
Detaljer
1965 Senere udgave: En kvinde myrdet
 Bog : Asters I grøn Bojan. Udgivet af Kriminalist-Klubben »De tretten«. ♦ Carl Aller, 1942. 99 sider (1942, roman)
Detaljer
af Otto Schrayh (1888-1956)
af Knud Meister (1913-1989)
af Aage Weimar (1902-1983)
af Svend Aage Bremer (1900-1974)
af Carlo Andersen (1904-1970)
af Mogens Linck (1912-1988)
af Mogens Brandt (1909-1970)
kollaps Noter
 note til titel Trykt i 1000 nummererede eksemplarer.
 note til titel Kriminalroman, hvor nogle af medlemmerne af klubben "De tretten", hver har skrevet 2 kapitler, en af de første og en af de sidste. Rækkefølgen blev bestemt ved lodtrækning.
 note til titel Jens Anker [ie: Robert Hansen]: Kapitel 1, side 7-11 og kapitel 13, side 74-78.
 note til titel Otto Schray: Kapitel 2, side 12-16 og kapitel 15, side 84-89.
 note til titel Knud Meister: Kapitel 3, side 17-21 og kapitel 16, side 90-97.
 note til titel Aage Weimar: Kapitel 4, side 22-27 og kapitel 12: side 68-73.
 note til titel Svend Aage Bremer: Kapitel 5, side 28-33 og kapitel 9, side 49-55.
 note til titel Carlo Andersen: Kapitel 6, side 34-38 og kapitel 10, side 56-61.
 note til titel Mogens Linck: Kapitel 7, side 39-43 og kapitel 11, side 62-67.
 note til titel Mogens Brandt: Kapitel 8, side 44-48 og kapitel 14, side 79-83.
 Bog Anker, Jens (Pseud.): Der er en Morder (1942, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Løgstør Avis 12-10-1942, side 5 [Anmeldelse].
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Hypnotisøren. ♦ [Frederik E. Pedersens Forlag], [1942]. 24 sider. Pris: kr. 0,20 (1942, roman)
serietitel: Dr. Morrison, 1
Detaljer
1915 1. udgave: Hypnotisøren. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 24 sider. Pris: kr. 0,10
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Tugthusfangen. ♦ Carl Bryrup, [1942-43]. 24 sider. Pris: kr. 0,20. (Trykkested: Kbhvn.) (1942-43, roman) 👓
serietitel: Dr. Morrison, 2
Detaljer
1915 1. udgave: Tugthusfangen. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 23 sider. Pris: kr. 0,10
kollaps Noter
 note til titel Side 24 efter teksten: Hvem er Dr. Morrison? [Samme tekst som i de øvrige numre].
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Mysteriet paa Cecilstone. ♦ [Frederik E. Pedersens Forlag], [1942-43]. 24 [1] sider. Pris: kr. 0,20. (Trykkeri: Carl Bryrup, Kbhvn.) (1942-43, roman) 👓
serietitel: Dr. Morrison, 3
Detaljer
1915 1. udgave: Cecilstone-Mysteriet. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 24 sider. Pris: kr. 0,10
kollaps Noter
 note til titel På indersiden af omslagets forside: Hvem er Dr. Morrison? [Samme tekst som i de øvrige numre].
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Nattens Dæmon. ♦ [Frederik E. Pedersens Forlag], [1942-43]. 24 [1] sider. Pris: kr. 0,20. (Trykkeri: Carl Bryrup, Kbhvn.) (1942-43, roman) 👓
serietitel: Dr. Morrison, 4
Detaljer
1915 1. udgave: Nattens Dæmon. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 24 sider. Pris: kr. 0,10
kollaps Noter
 note til titel På indersiden af omslagets bagside: Hvem er Dr. Morrison? [Samme tekst som i de øvrige numre].
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Hævn. ♦ [Frederik E. Pedersens Forlag], [1942-43]. 23 [1] sider. Pris: kr. 0,20. (Trykkeri: Carl Bryrup, Kbhvn.) (1942-43, roman) 👓
serietitel: Dr. Morrison, 5
Detaljer
1915 1. udgave: "Hævn". ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 22 sider. Pris: kr. 0,10
kollaps Noter
 note til titel Side [24]: Hvem er Dr. Morrison? [Samme tekst som i de øvrige numre].
 Tekster serie: Dr. Morrison. ♦ [Jørgen E. Pedersens Forlag], 1942-43. Nr. 1-6. (Trykkeri: Carl Bryrup, København) (1942-43, tekster)
Detaljer
redigeret af Jørgen G. Pedersen
kollaps Noter
 note til titel Redaktion og Ekspedition: Købmagergade 62-64 [= trykkeriets adresse].
 note til titel Forlag er ikke anført i hæfterne, det formodes at være Jørgen E. Pedersens Forlag, da hvert nummer på omslagets bagside har reklame på Tarzan-bøgerne fra det forlag.
 note til titel Farveomslag. På omslagets forside bl.a.: udkommer den 1. og den 3. Fredag i hver Maaned.
 url Artikel om serien med forsider på:  Link til ekstern webside Familien Olsens Websted
 Bog Anker, Jens (Pseud.): Saadan straffer jeg (1943, roman)
 Bog Kassow, Gert: Blod-Diamanten. Kriminalroman. ♦ Valentin & Lunds Bogtrykkeri, 1943. 66 sider (1943, roman)
serietitel: Detektiv-Serien K. 13, 7
 Bog Anker, Jens: Den ideale Vært. Fortsat roman (1943, roman)
serietitel: Detektiv-Serien K. 13, 10-12
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Detektiv-Serien K 13, nr. 10-12, 1943.
 Bog Anker, Jens: Sidste Frist. Kriminalroman (1943, roman)
serietitel: Detektiv-Serien K. 13, 13
 Bog anonym [Hansen, Robert]: Spøgelseskælderen. ♦ [Frederik E. Pedersens Forlag], [1943]. 23 [1] sider. Pris: kr. 0,20. (Trykkeri: Carl Bryrup, Kbhvn.) (1943, roman) 👓
serietitel: Dr. Morrison, 6
Detaljer
1915 1. udgave: Spøgelseskælderen. ♦ Nyt dansk Folkeforlag, [1915]. 23 sider. Pris: kr. 0,10
kollaps Noter
 note til titel Side [24]: Hvem er Dr. Morrison? [Samme tekst som i de øvrige numre].
 Bog Anker, Jens (Pseud.): To døde Mænd (1944, roman)
 Bog Anker, Jens (Pseud.): En Mand i Taagen. Roman. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, 1944. 172 sider (1944, roman)
del af: Jyllandsposten
Detaljer
1965 Senere udgave: En mand i tågen
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Jyllandsposten fra 21-7-1937.
 Bog Anker, Jens (Pseud.): Du maa ikke ihjelslaa. Roman. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, [1945]. 214 sider. Pris: kr. 4,50 (1945, roman)
 Bog Anker, Jens (Pseud.): For aabent Tæppe. Af Arne Falks Oplevelser. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag. 170 sider. Pris: kr. 3,50. (Trykkested: Haderslev) (1945, roman)
se også: Det sælsomme Orkester
 Bog Anger, Arthur: Skt. Josephs Bar. ♦ Naver, 1946. 204 sider. Pris: kr. 8,75 (1946, roman)
 Afsnit i bog (redigeret) Anker, Jens (Pseud.) (Udg.): Verdens bedste Kriminalhistorier. Samlet af Jens Anker. ♦ Politiken, [1946]. 64 sider, illustreret. Pris: kr. 0,60. (Politikens Stjerne-Hæfte, 32) (1946, roman)
serietitel: Politikens Stjerne-Hæfte, 32
Detaljer
omslag af Robert Storm Petersen (1882-1949)
kollaps Noter
 Note om føljeton Heri afsnit af føljeton, se Wright, Fowler: Den anden Syndflod
kollaps Indhold

[a] Doyle, Conan: Manden med Hareskaaret (1946, novelle(r))
af Arthur Conan Doyle (1859-1930, sprog: engelsk)
[b] Hornung, E. W.: Overlagt Mord (1946, novelle(r))
originaltitel: ?
af Ernest William Hornung (1866-1921, sprog: engelsk)
[c] Hornung, E. W.: En Revanche-Match (1946, novelle(r))
originaltitel: ?
af Ernest William Hornung (1866-1921, sprog: engelsk)
[d] Chesterton, G. K.: Den usynlige Mand (1946, novelle(r))
af Gilbert Keith Chesterton (1874-1936, sprog: engelsk)
1939 indgår i: Fader Browns Historier [e] 1. udgave: Den usynlige Mand
kollaps Noter
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside eastoftheweb
[e] Leblanc, Maurice: Gentleman-Tyven (1946, novelle(r))
af Maurice Leblanc (1864-1941, sprog: fransk)
1908 1. udgave: Arsène Lupin Gentlemantyven. Paa Dansk ved S. Prahl. ♦ Gyldendal, 1908. 242 sider. Pris: kr. 3,00
[f] Sapper: Uden Brist (1946, novelle(r))
originaltitel: ?
af Cyril Mc Neile (1888-1937, sprog: engelsk)
[g] Simenon, Georges: Admiralen er forvundet (1946, novelle(r))
af Georges Simenon (1903-1989, sprog: fransk)
1945 indgår i: Den lille Doktor [?] 1. udgave: Admiralen er forvundet
 Bog Anker, Jens, (pseud.): Blindebuk. ♦ Frederik E. Pedersens Forlag, 1953. 168 sider (1953, roman)
del af: Bornholms Avis
Detaljer
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Bornholms Avis fra 29-11-1955 til 28-1-1956. Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 Bog Anker, Jens: Jeg ville dø den dag. ♦ Chr. Erichsen, 1965. 159 sider (1965, roman)
serietitel: Chr. Erichsens Billigbøger
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Uddrag af omtale i Aalborg Amtstidende 22-3-1965, side 6: Den kendte kriminalforfatter, Jens Anker, der døde i 1957, efterlod sig et manuskript "Jeg ville dø den dag", der nu udkommer paa Chr. Erichsens Forlag ... Det efterladte manuskript har handlingen henlagt til teaterkredse. Som ungt menneske var Jens Anker (et pseudonym for Robert Hansen) elev ved Dagmarteatret og Casino for siden at slaa sig paa journalistik og forfattervirksomhed.
 Bog Anker, Jens: En kvinde myrdet (1965, roman)
serietitel: Chr. Erichsens Billigbøger
Detaljer
1934 1. udgave: En Kvinde myrdet. Roman. ♦ Axelholm, 1934. 152 sider. Pris: kr. 2,00
 Bog Anker, Jens: En mand i tågen (1965, roman)
serietitel: Chr. Erichsens Billigbøger
Detaljer
1944 1. udgave: En Mand i Taagen. Roman. ♦ Odense, Skandinavisk Bogforlag, 1944. 172 sider

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Robert Hansen: Ministerspionen
Folkekomedie i 4 Akter af Robert Hansen og Paul Gregaard
af Poul Gregaard (1885-1950)
(premiere 23-08-1914 på Casino)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden