Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ferdinand Christensen (1848-1908)

 Om personen Oplysninger om Ferdinand Christensen

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter i periodicum) Franzos, K. E.: [indgår i: Folkelivsbilleder [a]] Opstanden i Volovce (1875, novelle(r)) EMP1869
originaltitel: Der Aufstand von Wolowce
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
1879 i: Fra Halvasien [1a] Senere udgave: Opstanden i Wolowce
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), fra Nr. 8 (25-11-1877), side 74-76, Nr. 9 (2-12-1877) side 79-82, Nr. 10 (9-12-1877) side 91, 94-95, til Nr. 11 (16-12-1877) side 99-102, under titlen: Opstanden i Wolowce. Efter K. E. Franzos: "Fra Halvasien" ved F. Christensen.
 Trykt i periodicum (oversætter) Dünheim, W. v.: En Druekur. Efter W. von Dünheim ved F. Christensen. Med Tegning af Carl Thomsen (1877, novelle(r)) 👓
originaltitel: Meine Traubenkur, 1876
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Carl Thomsen, f 1847 (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Daheim, xiii [13] Jahrgang, No. 11 (9-12-1876), side 169-74.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 6 (11-11-1877), side 53-58, med tegning af Carl Thomsen.
 Bog (oversætter i periodicum) Franzos, K. E.: [Fra Halvasien [1d]] Schiller i Barnow (1879, novelle(r)) EMP1871
originaltitel: Schiller in Barnow, 1875
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel På tysk trykt i: Neuen Freien Presse, Wien, 12-11-1875 (Morgenblatt), side 1-4. Udgivet i bogform i samlingen: Die Juden von Barnow, 1876.
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 1. Aarg. (1877-78), Nr. 17 (27-1-1878), side 163-67, Nr. 18 (3-2-1878), side 174-75, Nr. 19 (10-2-1878), side182-83. Efter K. E. Franzos ved F. Christensen.
 Bog (oversætter i periodicum) Franzos, K. E.: [indgår i: Mellem Don og Donau [c]] Min Onkel Bernhard (1880, novelle(r)) EMP1873
originaltitel: Mein Onkel Bernhard
del af: Nationaltidende
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
af Karl Emil Franzos (1848-1904, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt (anden oversættelse) i Nationaltidende, aften, 23-10-1877 og 24-10-1877, ikke trykt med sidetal. Under titlen: Onkel Bernhard. (Af Carl Emil Franzos i "Neue freie Presse"). Fuld visning af oversættelsen til Nationaltidende på:  Link til ekstern webside Mediestream (ejerløs avis)
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, 3. Aarg. (1879-80), Nr. 122 (1-2-1880), side 186-89, Nr. 123 (8-2-1880), side 196-97, Af K.E. Franzos. Ved F. Christensen.
 Bog (noter) Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret. Med Oplysninger ved F. Christensen. ♦ C.A. Reitzel (Grøn), 1890. (Danske Forfattere, 6) (1890, dramatik)
serietitel: Danske Forfattere, 6
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
 Bog (noter) Wessel, J. H.: Kjærlighed uden Strømper. Sørgespil i 5 Optog. Med Oplysninger udg. af "Dansklærerforeningen" ved Chr. Dorph. 2. Udg. ved F. Christensen (1900, dramatik)
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
noter af Chr. Dorph (1822-1900)
1772 1. udgave: Kierlighed uden Strømper. Et Sørge-Spil i fem Optog. ♦ Kiøbenhavn, A.H. Godiches Efterleverske, ved F.C. Godiche, 1772. 87 sider
 Bog (noter) Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret og Nej. Vaudeviller. Med Indledn. og Anmærkn. af F. Christensen. ♦ Gyldendal, 1902. 136 sider. Pris: kr. 1,00 (1902, dramatik)
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
 Bog (noter) Hertz, Henrik: Sparekassen eller Naar Enden er god, er alting godt. Lystspil i 3 Akter. Udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. ♦ Gyldendal, 1905. 99 sider. Pris: kr. 0,65 (1905, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
af Henrik Hertz (1798-1870)
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1909.
 Bog (noter) Heiberg, Johan Ludvig: Syvsoverdag. Romantisk Komedie i 3 Akter. M. Oplysn. og Forfatterens Levnedsbeskrivelse ved F. Christensen. 2. Udg. ♦ Gyldendal, 1905. 128 sider. Pris: kr. 1,00 (1905, dramatik)
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
 Bog (noter) Hertz, Henrik: Sparekassen eller Naar Enden er god, er alting godt. Lystspil i 3 Akter. Udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1914. 100 sider (1914, dramatik)
Detaljer
af Henrik Hertz (1798-1870)
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
 Bog (noter) Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. 3. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. ♦ Gyldendal, 1918. 96 sider (1918, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
 Bog (noter) Heiberg, Johan Ludvig: Recensenten og Dyret. Vaudeville i een Akt. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. 3. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. ♦ Gyldendal, 1918. 80 sider (1918, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1827 1. udgave: Recensenten og Dyret. Vaudeville. Udgiven af Ferdinand Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1827. 84 sider
 Bog (noter) Hertz, Henrik: Sparekassen eller Naar Enden er god, er alting godt. Lystspil i 3 Akter. Opført første Gang paa det kgl. Teater d. 26. Maj 1836. Udg. af Dansklærerforeningen ved F. Chirstensen. 4. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. ♦ Gyldendal, 1918. 110 sider (1918, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
af Henrik Hertz (1798-1870)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
 Bog (noter) Heiberg, Johan Ludvig: Nej. Vaudeville i 1 Akt. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen. 2. gennemsete Udg. ved Axel Sørensen. Ja. Vaudevillemonolog. Fortsættelse af Nej. Første Gang opført paa Det kongelige Teater d. 24de Februar 1839. ♦ Gyldendal, 1919. 76 sider (1919, dramatik)
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
kollaps Noter
 note til titel Noter til Ja ved Axel Sørensen.
kollaps Indhold

[b] Heiberg, Johan Ludvig: Ja. Vaudevillemonolog. Fortsættelse af Nej. Første Gang opført paa Det kongelige Teater d. 24de Februar 1839. (Ved Axel Sørensen) (1919, dramatik)
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1839 1. udgave: Ja! Vaudeville Monolog. Fortsættelse af Nei. Med Melodier, udsatte for Pianoforte. ♦ Kjøbenhavn, forlagt af C.C. Lose & Olsen, [1839]. 11 sider [tværfolio i nodeformat]
 Bog (noter) Heiberg, Johan Ludvig: Syvsoverdag. Romantisk Komedie i 3 Akter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Ferd. Christense. 4. ændrede Udg. ved Valdemar Bjerre. ♦ Gyldendal, 1921. 100 sider (1921, dramatik)
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
noter af Valdemar Bjerre (1865-1930)
1840 1. udgave: Syvsoverdag. Romantisk Comedie [i tre Acter]. ♦ Kjøbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1840. 166 sider
 Bog (noter) Hertz, Henrik: Sparekassen eller Naar Enden er god, er alting godt. Lystspil i 3 Akter. Opført første Gang paa det kgl. Teater d. 26. Maj 1836. Udg. af Dansklærerforeningen ved F. Chirstensen og Axel Sørensen. 5. uforandrede Udg. ♦ Gyldendal, 1922. 110 sider. Pris: kr. 1,20 (1922, dramatik)
Detaljer
af Henrik Hertz (1798-1870)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
 Bog (noter) Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Ferd. Christensen og Axel Sørensen. 4. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 96 sider. Pris: kr. 1,25 (1923, dramatik)
serietitel: Dansklærerforeningens Skoleudgaver
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider
 Bog (noter) Heiberg, Johan Ludvig: Nej. Vaudeville i een Akt. 3. Udg. - Ja. Vaudevillemonolog. 2. Udg. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved Ferd. Christensen og Axel Sørensen. 3. Udg. ♦ Gyldendal, 1923. 76 sider. Pris: kr. 1,00 (1923, dramatik)
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1836 1. udgave: Nei. Vaudeville [i een Act]. ♦ Kjøbenhavn, I.H. Schubothes Boghandling, 1836. 80 sider
 Bog (noter) Hertz, Henrik: Sparekassen eller Naar Enden er god, er alting godt. Lystspil i 3 Akter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Ferd. Christensen og Axel Sørensen. 6. Udg. ♦ Gyldendal, 1925. 110 sider. Pris: kr. 1,25 (1925, dramatik)
Detaljer
af Henrik Hertz (1798-1870)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1841 indgår i: Lyriske og dramatiske Digte [s195] 1. udgave: Sparekassen eller Naar Enden er god, er Alting godt. Lystspil i tre Acter. Side 195-329
 Bog (noter) Heiberg, Johan Ludvig: Aprilsnarrene eller Intrigen i Skolen. Vaudeville. Med Oplysninger udg. af Dansklærerforeningen ved F. Christensen og Axel Sørensen. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 96 sider. Pris: kr. 1,10 (1928, dramatik)
Detaljer
af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
noter af Axel Sørensen (1851-1920)
1826 1. udgave: Aprilsnarrene eller Intriguen i Skolen. Vaudeville. Udgiven af F.A.C. Printzlau. ♦ Kjøbenhavn, trykt hos Jens Hostrup Schultz, 1826. 110 sider

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden