Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Andreas Christian Alstrup (1763-1821)

 Om personen Oplysninger om Andreas Christian Alstrup

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Ossian [Macpherson, James]: Digte. Oversatte af det Engelske ved Andr. Chr. Alstrup. ♦ Kbh., 1790-91. 1-2. Deel (1790-91, digte) BD4:sp281
originaltitel: Fingal, 1761
originaltitel: Temora, 1763
Detaljer
af James Macpherson (1736-1796, sprog: engelsk)
1807-09 Senere udgave: Digte. Oversatte af S. S. Blicher. ♦ Kiøbenhavn, Reitz's Forlag, 1807-09. Første-Andet Bind. (Trykkeri: Trykt hos Andreas Seidelin)
1850 Senere udgave: Digte. Oversat af F. L. Mynster. ♦ A.F. Høst, 1850. 1-2 Saml.
1876 Senere udgave: Digte. Ved F. L. Mynster. 2. Udg. m. Titelbill. og 1 Melodi. ♦ Høst, 1876
1920 i: Samlede Skrifter [1-2] Senere udgave: Ossians Digte. 252 + 175 sider
kollaps Noter
 note til titel På engelsk blev udgivet en samlet udgave: The works of Ossian, the son of Fingal, 1765. Senre kom: The poems of Ossian. A new edition, carefully corrected, and greatly improved, 1773.
 anmeldelse Hanssen, Frid: Diss. de sublimitate Ossianis. Part. I. ♦ Havn, 1783.
 anmeldelse Magnussen, Finn: Forsøg til Forklaring over nogle Steder af Ossians Digte, mest vedkommende Skandinaviens Hedenold. ♦ Kbh., 1814.
 Bog (oversætter) anonym: Den evige Jøde. Overs. af det Tydske [ved Andr. Chr. Alstrup]. ♦ Kbh., 1795. 246 sider (1797, roman) EMP3066 BD4:sp480
originaltitel: Der ewige Jude. Ein Volksroman, 1785
Detaljer
af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Med titelkobber.
 note til titel Nyt Oplag (titeloplag), 1828, med titlen: Jerusalems Skomager eller den i Verden omkringvandrende Jøde. En Folkeroman.
 note til titel Måske oversættelse af denne udgave med fuld visning på: SBB Digitalisierte Sammlungen.  Link til ekstern webside resolver.staatsbibliothek-berlin.de
 Bog (oversætter) Voltære: Candide eller den bedste Verden. Overs. af det Franske [ved Andr. Chr. Alstrup]. Kbh., 1797. 1-2 Deel (1797, roman) BD4:sp494
originaltitel: Candide, 1759
Detaljer
af François-Marie Arouet de Voltaire (1694-1778, sprog: fransk)
1900 Senere udgave: Candide eller Den bedste Verden. Overs. af Clara Levy. ♦ 1900. 163 sider + 1 portræt. (Christiansens Miniaturebibliothek)
1917 Senere udgave: Candide. Oversat af Georg Saxild. ♦ Levin & Munksgaard, 1917. 152 sider
1930 Senere udgave: Candide. Rousseau: Bekendelser. Udg. af A. Blinkenberg. ♦ Gyldendal, 1930. 342 sider
1940 Senere udgave: Candide eller Den bedste Verden. Tegninger af Arne Ungermann. (Overs. af Clara Levy). ♦ Nyt nordisk Forlag, 1940. 142 sider, illustreret. Pris: kr. 14,50
1946 Senere udgave: Candide. Overs. af Georg Saxild. (Overs. fra Fransk efter "Candide oú l'Optimisme"). ♦ Aschehoug, 1946. 164 sider. Pris: kr. 3,85
1952 [Uddrag] indgår i antologien: Alverdens fortællere [s063] Senere udgave: Candide. 5. kapitel. Side 64-[66]
1959 Senere udgave: Candide eller Optimismen. 200-års-udgaven i ny kommenteret oversættelse ved Leif Nedergaard
1959 indgår i: Voltaires bedste muntre historier [i] Senere udgave: Candide eller Optimismen
1960 Senere udgave: Candide eller Optimismen
1962 Senere udgave: Candide eller Den bedste verden
1968 Senere udgave: Candide eller Optimismen
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Vilhelm Møller: Verdensliteraturens Perler  Web link link til hele listen Voltaires Candide, side 517-31.
 Litteraturliste Medtaget på: Knud Wentzel: Min europæiske kanon. 26 litterære fyrtårne. 2. udgave. C&K Forlag, 2017  Web link link til hele listen Side 81-86.
 Bog (oversætter) Meiszner, A. G.: Bianka Capello. Overs. efter den tredie forbedrede Udgave af A. C. Alstrup. ♦ Schubothe, 1800. 379 sider (1800, roman) EMP2460 BD4:sp467
originaltitel: Bianca Capello, 1785
Detaljer
af August Gottlieb Meissner (1753-1807, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Indeholder første del af romanen.
 Bog (oversætter) Bonaparte, Lucien: Eduard og Stellina eller den indianske Folkestamme. Overs. af det Franske, ved Andreas Christian Alstrup. ♦ 1805. Deel 1-2, 96 + 116 sider (1805, roman) EMP3829 BD4:sp488
originaltitel: La tribu indienne, 1799
Detaljer
af Lucien Bonaparte (1775-1840, sprog: fransk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Del 1, side 3: [Tilegnelse til "Eleonore Bonaparte" af forf.].
 Bog (oversætter) Schiller, [Fred.]: Kabale og Kiærlighed (1805, dramatik)
originaltitel: Kabale und Liebe, 1784
Detaljer
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
1833 i: Udvalgte Skrifter [2s001] Senere udgave: Kabale og Kjærlighed, et borgerligt Sørgespil. Side [1]-146
1892 indgår i: Fiesco [b] Senere udgave: Kabale og Kjærlighed
1896 i: Udvalgte Værker [5] Senere udgave: Kabale og Kjærlighed. ♦
1929 indgår i antologien: Den unge Werthers Lidelser [b] Senere udgave: Kabale og Kærlighed
1948 Senere udgave: Kabale und Liebe. Ein bürgerliches Trauerspiel. Herausgegeben von Knud Pedersen. ♦ Hirschsprung, 1948. 144 sider. Pris: kr. 4,85. (Trykkested: Tønder)
kollaps Noter
 Bog (oversætter) Spiesz, K. H.: Georg von Hohenstaufen eller den Gamle Overalt og Ingensteds. Oversættelsen giennemseet og rettet ved A. C. Alstrup. ♦ 1810. Deel 1 eller første Aarhundrede, 228 sider (1810, roman) EMP2824 BD4:sp472
originaltitel: Der alte Überall und Nirgends, 1792
Detaljer
af Christian Heinrich Spieß (1755-1799, sprog: tysk)
oversat af N.F. Sørensen, f 1780 (1780-1846)
kollaps Noter
 note til oversat titel 1 upagineret side: Forerindring [signeret A.C.A. (Bogen er oversat af stud.theol. N.F. Sørensen)].
 Bog (oversætter) anonym [Naubert, Benedikte]: Elisabeth Lezkau eller Borgemesterinden. Overs. fra det Tydske ved A. C. Alstrup. ♦ 1812. 70 sider (1812, roman) EMP2573 BD4:sp468
originaltitel: Elisabeth Lezkau oder die Bürgermeisterin, 1808
af Benedikte Naubert (1752-1819, sprog: tysk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden