Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Öen Klippeborg

anonym [Schnabel, Johann Gottfried]: Öen Klippeborg, (1828-29, roman, tysk) EMP2735 BD4:sp481
af Johann Gottfried Schnabel (1692-1748, sprog: tysk)
udgiver: Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
oversat af Andreas C. Rasmussen
Detaljer
Öen Klippeborg eller flere Söefarendes forunderlige Hændelser. En Historie fra Begyndelsen af det attende Aarhundrede. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1828-29. Deel 1-6, 259 + 300 + 259 + 251 + 232 + 188 sider
originaltitel: Insel Felsenburg, 1828
kollaps Noter
 note til oversat titel L. Tiecks udgav en bearbejdet og forkortede udgave med titlen: Insel Felsenburg.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
Oversigt over andre udgaver:
1761-65 1. udgave: Adskillige Søefareres underlige Skiæbner, især Alberti Julii, ... Forfattet af hans Broder-Søns-Sønne-Søn Monsr. Eberhard Julius. Til Trykken befordret af Gisander. Og nu af Tydsk paa Dansk oversat af P. W. ♦ Kbh., 1761-65. 1-4. D., 590 + 624 + 466 + 472-796 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.