Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johann Gottfried Schnabel (1692-1748)

Sprog: tysk
Gisander (pseudonym)

0000  Web Link Wikipedia: Wikipedia (engelsk)

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog pseudonym: Adskillige Søefareres underlige Skiæbner, især Alberti Julii, ... Forfattet af hans Broder-Søns-Sønne-Søn Monsr. Eberhard Julius. Til Trykken befordret af Gisander. Og nu af Tydsk paa Dansk oversat af P. W. ♦ Kbh., 1761-65. 1-4. D., 590 + 624 + 466 + 472-796 sider (1761-65, roman) BD4:sp470
originaltitel: Wunderliche Fata einiger See-Fahrer, 1731-43
Detaljer
oversat af Peder Winther (1734-1799)
1828-29 Senere udgave: Öen Klippeborg eller flere Söefarendes forunderlige Hændelser. En Historie fra Begyndelsen af det attende Aarhundrede. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1828-29. Deel 1-6, 259 + 300 + 259 + 251 + 232 + 188 sider
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukken kort i kvartformat.
 note til oversat titel Fulde title: Adskillige Søefareres underlige Skiæbner, især Alberti Julii, en fød Sachsers, som i sit 18. Aar ved Skibbrud blev kastet ind paa en gruelig Klippe ... og endnu 1728, som var hans Alders 100. Aar, levede. Forfattet af hans Broder-Søns-Sønne-Søn Monsr. Eberhard Julius. Til Trykken befordret af Gisander. Og nu af Tydsk paa Dansk oversat af P. W.
 note til oversat titel 3. Del med titlen: Fortsættelse af Alb. Julii Historie indehold. bEretninger om hans Død samt de paa Øen Felsenborg anlagte Plante-Stæders Tilvæxt og Flor. ♦ Kbh., 1765.
 note til oversat titel 4. Del med titlen: Fortsættelse ... især hvad der med de Felsenborgske Indvaanere har tildraget sig. ♦ Kbh., 1765.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog anonym [Schnabel, Johann Gottfried]: Öen Klippeborg eller flere Söefarendes forunderlige Hændelser. En Historie fra Begyndelsen af det attende Aarhundrede. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1828-29. Deel 1-6, 259 + 300 + 259 + 251 + 232 + 188 sider (1828-29, roman) EMP2735 BD4:sp481
originaltitel: Insel Felsenburg, 1828
Detaljer
udgiver: Ludwig Tieck (1773-1853, sprog: tysk)
oversat af Andreas C. Rasmussen (d. 1835)
1761-65 1. udgave: Adskillige Søefareres underlige Skiæbner, især Alberti Julii, ... Forfattet af hans Broder-Søns-Sønne-Søn Monsr. Eberhard Julius. Til Trykken befordret af Gisander. Og nu af Tydsk paa Dansk oversat af P. W. ♦ Kbh., 1761-65. 1-4. D., 590 + 624 + 466 + 472-796 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel L. Tiecks udgav en bearbejdet og forkortede udgave med titlen: Insel Felsenburg.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden