Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Adskillige Søefareres underlige Skiæbner,

pseudonym: Adskillige Søefareres underlige Skiæbner,, (1761-65, roman, tysk) BD4:sp470
af Johann Gottfried Schnabel (1692-1748, sprog: tysk)
oversat af Peder Winther
Detaljer
Adskillige Søefareres underlige Skiæbner, især Alberti Julii, ... Forfattet af hans Broder-Søns-Sønne-Søn Monsr. Eberhard Julius. Til Trykken befordret af Gisander. Og nu af Tydsk paa Dansk oversat af P. W. ♦ Kbh., 1761-65. 1-4. D., 590 + 624 + 466 + 472-796 sider
originaltitel: Wunderliche Fata einiger See-Fahrer, 1731-43
kollaps Noter
 note til titel Med kobberstukken kort i kvartformat.
 note til oversat titel Fulde title: Adskillige Søefareres underlige Skiæbner, især Alberti Julii, en fød Sachsers, som i sit 18. Aar ved Skibbrud blev kastet ind paa en gruelig Klippe ... og endnu 1728, som var hans Alders 100. Aar, levede. Forfattet af hans Broder-Søns-Sønne-Søn Monsr. Eberhard Julius. Til Trykken befordret af Gisander. Og nu af Tydsk paa Dansk oversat af P. W.
 note til oversat titel 3. Del med titlen: Fortsættelse af Alb. Julii Historie indehold. bEretninger om hans Død samt de paa Øen Felsenborg anlagte Plante-Stæders Tilvæxt og Flor. ♦ Kbh., 1765.
 note til oversat titel 4. Del med titlen: Fortsættelse ... især hvad der med de Felsenborgske Indvaanere har tildraget sig. ♦ Kbh., 1765.
 url Fuld visning af den tyske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
Oversigt over andre udgaver:
1828-29 Senere udgave: Öen Klippeborg eller flere Söefarendes forunderlige Hændelser. En Historie fra Begyndelsen af det attende Aarhundrede. Overs. af Andreas Rasmussen. ♦ 1828-29. Deel 1-6, 259 + 300 + 259 + 251 + 232 + 188 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.