Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Varselstegnet

Scott, Walter [fejl, er af Galt, John]: Varselstegnet, (1832, roman, engelsk) EMP1252 BDsupp:sp829
fejlagtig tillagt: Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
af John Galt (1779-1839, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Johann August Diezmann (1805-1869, sprog: tysk)
oversat af Hans Christian Wosemose
Detaljer
Varselstegnet. Novelle. ♦ 1832. 44 sider
originaltitel: The Omen, 1825
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Allernyeste Skilderie af Kjöbenhavn fra nr. 52 (29-6-1832) til nr. 58 (20-7-1832) i 6 afsnit. I parentes: (Oversat efter A. Diezmanns tyske Bearbeidelse). Sidste afsnit signeret: H.C.W.
 note til oversat titel Note i Allernyeste Skilderie af Kjöbenhavn: Denne Fortælling blev skreven for omtrent 10 Aar siden i Breve fra W. Scott til Sir Georg Shelbrooke, som overdrog Udgivelsen til en edingburgsk Boghandler; men, da Erindringen om Hovedbegivenheden dengang endnu var for ny, blev den ikke trykt, og hine Breve ere først nu (1831) blevne bekendte. [Signeret: A. D.].
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Egentlig forfatter ifølge: Jørgen Erik Nielsen: Den samtidige engelske litteratur og Danmark 1800-1840, 1977, bind 2, nr. D.1079.

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.