Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Udenlandske forfattere til oversat skønlitteratur indtil 1975


ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Johann August Diezmann (1805-1869)

Sprog: tysk

0000  Web Link Omtale i elektronisk form: de.wikisource.org

 

Værker i bogform oversat til dansk eller udgivet i Danmark, bidrag til antologier mv. Indtil 1975.

 Bog (bearbejdelse) Scott, Walter [fejl, er af Galt, John]: Varselstegnet. Novelle. ♦ 1832. 44 sider (1832, roman) EMP1252 BDsupp:sp829
originaltitel: The Omen, 1825
del af: Allernyeste Skilderie af Kjøbenhavn
Detaljer
fejlagtig tillagt: Walter Scott (1771-1832, sprog: engelsk)
af John Galt (1779-1839, sprog: engelsk)
oversat af Hans Christian Wosemose (1784-1862)
kollaps Noter
 note om føljeton Føljeton i: Allernyeste Skilderie af Kjöbenhavn fra nr. 52 (29-6-1832) til nr. 58 (20-7-1832) i 6 afsnit. I parentes: (Oversat efter A. Diezmanns tyske Bearbeidelse). Sidste afsnit signeret: H.C.W.
 note til oversat titel Note i Allernyeste Skilderie af Kjöbenhavn: Denne Fortælling blev skreven for omtrent 10 Aar siden i Breve fra W. Scott til Sir Georg Shelbrooke, som overdrog Udgivelsen til en edingburgsk Boghandler; men, da Erindringen om Hovedbegivenheden dengang endnu var for ny, blev den ikke trykt, og hine Breve ere først nu (1831) blevne bekendte. [Signeret: A. D.].
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Egentlig forfatter ifølge: Jørgen Erik Nielsen: Den samtidige engelske litteratur og Danmark 1800-1840, 1977, bind 2, nr. D.1079.
 Bog (oversætter) Boz [ie: Dickens, Charles]: Nicolaus Nicklebys Levnet og Eventyr. Af Boz. Overs. af Jacob Behrend. ♦ Jacob Behrend, 1839-41. Deel 1-8, (219 sider + 1 tavle) + 215 + 216 + 203 + 206 + 220 + 187 +132 sider (1839-41, roman) EMP 488
originaltitel: The life and adventures of Nicholas Nickleby, 1838-39
originaltitel: Leben und Abenteuer des Nicolaus Nickleby, 1838-39
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
oversat af Karl Heinrich Hermes (1800-1856, sprog: tysk)
oversat af Jacob Behrend (1803-1846)
illustrationer af Hablot Knight Browne (1815-1882, sprog: engelsk)
185? Senere udgave: Munke eller de fem Søstre fra York. Efter det tydske. ♦ Th. Petersen, Hjørring, [185?]. 23 s., ill.
1852 i: Samlede Værker [1-3] Senere udgave: Nicholas Nickleby's Liv og Eventyr. Indeholdende en tro Beretning om Nickleby-Familiens Medgang, Modgang, Stigen, Dalen og fuldstændige Skjæbne. ♦ Udgivet og forlagt af Eduard Meyer, 1852. Del 1-3, 398 + 413 + 400 sider
1856-58 i: Samtlige Værker [19-20] Senere udgave: Nicholas Nickleby's Levnet og Eventyr. ♦ 1856-58. [Bind] I-II, 495 + 517 sider
1864 i: Samtlige Værker [19-20] Senere udgave: Nicholas Nickleby
1875 i: Samlede Værker [4-5] Senere udgave: Nicholas Nickleby
1890 i: Samlede Værker [2-3] Senere udgave: Nicholas Nickleby's Levnet og Æventyr. Fjerde gennemsete Udgave. ♦ København, F.H. Eibes og J. Erslevs Forlag, 1890. 1-2 Del, 501 + 503 sider
1919 i: Samlede Værker [7-8] Senere udgave: Nicholas Nicklebys Levnet og Eventyr. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer af H. K. Browne (Phiz). 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. [Bind] I-II, 454 + 456 sider
1926 Senere udgave: Nicholas Nickleby's Levnet og Eventyr. Oversat af L. Moltke. Med Illustr. af Vilhelm Tilly. ♦ Gutenberg Forlag, P.H. Fergo, 1926. [Bind] I-II, 336 + 336 sider, illustreret
1974 Senere udgave: Nicholas Nickleby. Uforkortet overs. af Eva Hemmer Hansen. Ill. af Hablôt Knight Browne (Phiz). Udg. i samarb. med Nyt Dansk Litteraturselskab. ♦ Hernov, 1974. Bind 1-2, (18 + 832 sider)
kollaps Noter
 note til oversat titel Illustrationen (tavle) i bind 1 er af H.K. Browne.
 note til oversat titel Oversat fra tysk efter: Leben und Abenteuer des Nicolaus Nickleby. Herausbebegen von Boz, dem Verfasser der Pickwicker. Aus dem Englischen von K.H. Hermes und A. Diezmann. ♦ Braunschweig, George Westermann, 1838-39. 7 Bind.
 note til titel Oprindelig publiceret på engelsk i 19 hæfter fra april 1838 til oktober 1839, udgivet i bogform 1839.
 url Fuld visning af den engelske tekst på:  Link til ekstern webside Hathi Trust

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

pil op Til toppen af siden