Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

En Rekrut af 1813

Erckmann-Chatrian: En Rekrut af 1813, (1872, roman, fransk) EMP4140
af Émile Erckmann (1822-1899, sprog: fransk)
af Charles-Alexandre Chatrian (1826-1890, sprog: fransk)
oversat af Viggo Herrmann
Detaljer
En Rekrut af 1813. Fortælling. Overs. fra Fransk af Viggo Hermann. ♦ 1872. 471 sider
originaltitel: Histoire d'un conscrit de 1813, 1864
kollaps Noter
 note til oversat titel [Andet Oplag]. Nyt dansk Forlagskonsortium, 1888. 471 sider. (Bogsamling for de tusinde Hjem), med titlen: En Rekrut fra Napoleonstiden.
Oversigt over andre udgaver:
1912 Samhørende, fortsættes af (2. del): Waterloo
1886 Senere udgave: Napoleons Soldat i 1813. Overs. fra det Franske ved Peter Hendrickson. ♦ Chicago, 1886. 234 sider
1888 Senere udgave: Efter Moskous Brand. Historisk Folkeroman. I kortfattet Skikkelse paa dansk ved Jul. Schiøtt. ♦ [1888]. 199 sider. (Dansk Folkebibliothek, 23-24)
1911 Senere udgave: En Rekrut fra Napoleonstiden. Oversat og bearbejdet af Magnus Jensen. ♦ 1911. 160 sider
1915 Senere udgave: Efter Moskvas Brand. Historisk Roman. I dansk Oversættelse ved Jul. Schiøtt. ♦ Lybecker, 1915. 140 sider

Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.