Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Mogens

Jacobsen, J. P.: Mogens, (1882, novelle(r), dansk) 👓
af J.P. Jacobsen
Detaljer
Mogens og andre Noveller. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1882. 177 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning af bogen på:  Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] Jacobsen, J. P.: Mogens. (1872). Side [1]-71 (1882, novelle(r))
1945 Senere udgave: Mogens. Tegninger af Albert Elmstedt. ♦ Odense, Flensteds Forlag, 1945. 62 sider, illustreret
1970 Senere udgave: Mogens og andre Noveller. ♦ Strube, 1970. 157 sider
kollaps Noter
del af: Tilskueren
 note til titel Oprindelig trykt i: Nyt dansk Maanedsskrift, bind 3 (1871-72), februar og marts 1872, side 439-61 og 489-507.
 note til titel Tilskueren 1891, side 37-48: Digte og Udkast, heri: Markeds-Scene af "Mogens" [Udeladt ved trykningen af novellen og erstattet med et kort referat].
 note til titel Første sætning: Sommer var det; midt paa Dagen; i et Hjørne af Hegnet.

[s073] Jacobsen, J. P.: Et Skud i Taagen. (1875). Side [73]-100 (1882, novelle(r))
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i: Det nittende Aarhundrede, bind 1 (1874-75), Januar-Februar 1875, side 310-25.

[s101] Jacobsen, J. P.: To Verdener. (1879). Side [101]-10 (1882, novelle(r))
[s111] Jacobsen, J. P.: Der burde have været Roser. Side [111]-23 (1882, novelle(r))
[s125] Jacobsen, J. P.: Pesten i Bergamo. Side [125]-42 (1882, novelle(r))
1921 Senere udgave: Pesten i Bergamo. Illustr. af Gudmund Hentze. Selskabet for grafisk Kunst. ♦ [ikke i boghandlen], 1921. 38 sider, illustreret (kvartformat)

[s143] Jacobsen, J. P.: Fru Fønss. Side [143]-77 (1882, novelle(r))
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [q] Senere udgave: Fru Fønss

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.