Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Dramatiske Skrifter

Holberg, Ludvig: Dramatiske Skrifter, (1832-33, dramatik, dansk) BDsupp:sp787
af Ludvig Holberg
redigeret af J.C. Lange
Detaljer
Dramatiske Skrifter. Redigeret af J. C. Lange. ♦ Kjøbenhavn, Faaes i Commission hos Bog- og Papirhandler C. Steen, 1832-33. 1-7. Del
kollaps Noter
 note til titel 1-2. Deel 1832, 3-6. Deel 1833, 7. Deel 1832 [ie. 1833].
 note til titel Også udgivet med titlen: Gallerie for danske og fremmede Classikere. Udg. af et Selskab. 3-9. Bd.
 note om oplag 1. Deel, 2. Oplag 1833, 3. Oplag 1839, også udgivet selvstændigt 1839 med titlen: Fem Comoedier.
 note om oplag 7. Deel, 2. Oplag 1833.
kollaps Indhold

[1a] Holberg, Ludvig: Den politiske Kandestøber (1832, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1a] 1. udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722

[1b] Holberg, Ludvig: Den Vægelsindede. [i 3 Acter] (1832, dramatik)
[1c] Holberg, Ludvig: Jean de France (1832, dramatik)
[1c] Holberg, Ludvig: Jeppe paa Bierget (1832, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1d] 1. udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722

[1d] Holberg, Ludvig: Mester Gert Westphaler. [i 1 Act] (1832, dramatik)
1723-25 i: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads [1e] 1. udgave: Mester Geert Westphaler eller Den meget talende Barbeer. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1723

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.