Til indledningen til disse sider

Titler på dansk skønlitteratur 1500-1975


Taltitler A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z Æ Ø Å

Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads

Mickelsen, Hans: Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads, (1723-25, dramatik, dansk) BD4:sp322
af Ludvig Holberg
Detaljer
Comoedier Sammenskrevne for Den nye oprettede Danske Skue-Plads. Ved Hans Mickelsen[,] Borger og Indvaaner i Callundborg. Med Just Justesens Fortale
kollaps Indhold

[1a] Mickelsen, Hans: Den politiske Kandstøber. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722 (1723-25, dramatik)
1832 i: Dramatiske Skrifter [1a] Senere udgave: Den politiske Kandestøber
1855 Senere udgave: Den politiske Kandestøber. Comedie i fem Akter, af Holberg. Første Gang udgiven med Træsnit 1855 af Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag, [1855]. 72 sider, illustreret
1861 Senere udgave: Den politiske Kandestøber. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1861]. 49 sider
1868 indgår i: To Komedier [a] Senere udgave: Den politiske Kandestøber
1868 Senere udgave: Den politiske Kandestøber. Komedie. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1868. 71 sider, illustreret
1869 Senere udgave: Den politiske Kandestøber. Barselstuen. ♦ Ribe, A. Damgaard, 1869. 134 sider. (Udvalg af ældre danske Digteres Værker, II, Første Hefte)
1910 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1910. 63 sider
1915 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie udi 5 Acter. Indledn. og Oplysninger af H. Haase. ♦ Lehmann og Stage, 1915. 76 sider
1922 Senere udgave: Hin politiski kannustoypari. Umsett hevur Rikard Long. ♦ Havn í Føroyum, Felagið Varðin, 1922. 94 sider
1922 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie udi fem Acter. Indledning og Oplysninger af H. Haase, Adjunkt ved Statsskolen i Randers. 2den Udgave. ♦ P. Haase & Søns Forlag [ikke i boghandlen], 1922. 50 sider
1925 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Comoedie. Med Oplysninger ved Oskar Schlichtkrull. Udg. af Dansklærerforeningen. ♦ Gyldendal, 1925. 194 sider. Pris: kr. 2,00
1938 Senere udgave: Den politiske Kandestøber
1943 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. Med Indledning og Kommentarer ved Oskar Schlichtkrull. 4. Udg.
1946 Senere udgave: Den politiske Kandstøber. 5. Udg.
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Ludvig Holbergs skrifter

[1b] Mickelsen, Hans: Den Vægelsindede. Comoedie forestilled paa den danske Skueplads 1722 (1723-25, dramatik)
[1c] Mickelsen, Hans: Jean de France eller Hans Frandsen. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1722 (1723-25, dramatik)
1934 Senere udgave: Johannes v. Háksen. Ludvig Holberg: Jean de France i islandsk Bearbejdelse ved Rasmus Rask. Udgivet efter Originalmanuskriptet af Jón Helgason. ♦ Levin & Munksgaard [ikke i boghandlen], 1934. 116 sider

[1d] Mickelsen, Hans: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Forestilled paa den Danske Skueplads 1722 (1723-25, dramatik)
1763 Senere udgave: Jeppe paa Bierget Eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. ♦ Kjøbenhavn, Trykt hos Nicolaus Christian Høpffner, [1763]. 48 sider
1796 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. En Comoedie i fem Handlinger. ♦ Haderslev, 1796. 48 sider
1802 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller den forvandlede Bonde. Comoedie i fem Acter. Af Baron Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og forlagt af Joh. F. Schultz, 1802. 61 sider
1832 i: Dramatiske Skrifter [1c] Senere udgave: Jeppe paa Bierget
1842 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. Komedie i fem Acter. Af Holberg. Først Gang udgiven med Træsnit 1842 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P.C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Flinch, 1842. 62 sider, illustreret
1847 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. ♦ Kjøbenhavn, Udgivet og forlagt af, samt trykt hos Behrends Enke, 1847. 40 sider
1858 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. [1858]. 16 sider. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 179)
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s066] Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde
1861 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. Komedie i fem Akter af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og faaes tilkjøbs hos E.C. Løser, [1861]
1868 indgår i: To Komedier [b] Senere udgave: Jeppe paa Bjerget
1868 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget. Komedie af Ludvig Holberg. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme ♦ Kjøbenhavn, i Commission hos G.E.C. Gad, 1868. 50 sider + billede
1876 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller den forvandlede Bonde. Komedie i 5 Akter, af L. Holberg. Forestillet paa den danske Skueplads 1722. Med mange Billeder. ♦ Kjøbenhavn, Jul. Strandbergs Forlag, [1876]. 60 sider, illustreret
1883 i: Samtlige Komedier [1d] Senere udgave: Jeppe paa Bierget
1888 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Comedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Forlagasbureauet i Kjøbenhavn, 1888. 47 sider
1911 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenhauser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1911. 84 sider
1922 Senere udgave: Jeppi á fjallinum. Umsett hevur Rikard Long. ♦ Havn í Føroyum, Felagið Varðin, 1922. 64 sider
1924 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget. Udgivet af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenhauser. 4. ændrede Opl. ♦ Gyldendal, 1924. 120 sider. Pris: kr. 1,50
1925 Senere udgave: Jeppe paa Bierget. eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1925. 46 sider. Pris: kr. 0,50
1943 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller Den forvandlede Bonde. 8. Udg. ved Morten Borup
1946 Senere udgave: Jeppe paa Bierget. eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. ♦ Gad, 1946. 46 sider
1946 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget. Modelteaterkomedie
1949 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller Den forvandlede bonde. 11. udg.
1955 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget. Comoedie udi 5 Acter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Morgen Borup. 14. udg.
1958 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget. Comoedie udi 5 Acter. Udg. af Dansklærerforeningen ved Morten Borup. 15. udg.
1961 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. Træsnit af Povl Christensen. ♦ Hans Reitzel, 1961. 75 sider, illustreret (kvartformat)
1970 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi 5 Acter. Med inledning, kommentarer och arbetsuppgifter av Bo Borgstrøm. ♦ Stockholm, Läromedelsförlagen, 1970. 76 sider
1971 Senere udgave: Jeppe paa Bierget eller Den forvandlede Bonde. Comoedie udi fem Acter. [Ny utg. Ved Eiliv Eide]. ♦ Bergen, Eide, 1971. 70 sider, illustreret
1975 Senere udgave: Jeppe paa Bjerget eller Den forvandlede Bonde. Komedie i 5 Akter. Udg. af Dansklærerforeningen. Ved Poul Paludan. ♦ Gyldendal, 1975. 156 sider
kollaps Noter

[1e] Mickelsen, Hans: Mester Geert Westphaler eller Den meget talende Barbeer. Comoedie forestilled paa den Danske Skueplads 1723 (1723-25, dramatik)
1832 i: Dramatiske Skrifter [1d] Senere udgave: Mester Gert Westphaler. [i 1 Act]
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s083] Senere udgave: Mester Gert Westphaler eller Den meget talende Barbeer
1869-80 Senere udgave: Mester Gert Westphaler. Komedie i 1 Akt. ♦ [mellem 1869-80].
1871 Senere udgave: Mester Gert Westphaler
1888 indgår i: Mester Gert Westphaler [a] Senere udgave: Mester Gert Westphaler eller Den meget talende Bareer. Comoedie i een Act. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 39 sider

[2a] Mickelsen, Hans: Den 11. Junii. Forestillet paa dend Danske Skue-Plads, første gang d. 11. Junii 1723 (1723-25, dramatik)
1877 Senere udgave: Den ellefte Juni. Komedie i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1877]. 42 sider
1888 Senere udgave: Den ellefte Junii. Comoedie udi fem Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 63 sider

[2b] Mickelsen, Hans: Barselstuen. Comoedie, forestillet første Gang, paa dend Danske Skue-Plads 1723 (1723-25, dramatik)
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s120] Senere udgave: Barselstuen
1862 Senere udgave: Barselstuen
1869 indgår i: Den politiske Kandestøber [b] Senere udgave: Barselstuen
1869 indgår i: To Komedier [s003] Senere udgave: Barselstuen. Komedie udi 5 Acter. (1723). Side [3]-90
1883 i: Samtlige Komedier [1g] Senere udgave: Barselstuen
1926 Senere udgave: Barselstuen. Comoedie udi 5 Acter. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1926. 76 sider. Pris: kr. 0,50
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Ludvig Holbergs skrifter

[2c] Mickelsen, Hans: Det Arabiske Pulver. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724 (1723-25, dramatik)
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s148] Senere udgave: Det Arabiske Pulver
1869 Senere udgave: Det arabiske Pulver
1888 indgår i: Mester Gert Westphaler [b] Senere udgave: Det Arabiske Pulver. Comoedie udi een Act. F. L. Liebenbergs Textrecension. ♦ 1888. 70 sider
1898 Senere udgave: Det arabiske Pulver
1941 Senere udgave: Det arabiske Pulver. Indrettet for Børnenes Teater af Vilhelm Eriksen

[2d] Mickelsen, Hans: Iuele-Stue. Comoedie forestilled paa den Danske Skue-plads 1724 (1723-25, dramatik)
1842 Senere udgave: Julestuen. Komedie i een Akt, af Holberg. Første Gang udgivet med Træsnit i Julen 1842 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. C. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, 1842. 34 sider, illustreret
1862 Senere udgave: Julestuen. Komedie i een Akt af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, Trykt og faaes tilkjøbs hos E.C. Løser, [1862]. 24 sider
1888 Senere udgave: Jule-Stue. Comoedie udi een Act. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, [1888]. Side 1-26
1919 Senere udgave: Julestue. ♦ København, Andr. Fred. Høst & Søn [ikke i boghandlen], 1919. 37 sider
1946 Senere udgave: Julestue
kollaps Noter

[2e] Mickelsen, Hans: Mascarade. Comoedie forestilled paa den danske Skue-plads 1724 (1723-25, dramatik)
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s168] Senere udgave: Mascarade
1869 Senere udgave: Maskaraden. Komedie i tre Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1869]. 47 sider
1883 i: Samtlige Komedier [1j] Senere udgave: Mascarade
1888 Senere udgave: Mascarade. Comoedie udi tre Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 63 sider, illustreret
1911 Senere udgave: Maskaraden. Komedie i tre Akter. Med Oplysninger udgivet af Dansklærerforeningen ved Knud Bokkenheuser. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1911. 112 sider
1934 Senere udgave: Mascarade
kollaps Noter
 Web Link H.C. Andersens dagbøger: [18-12-1825] læste Holbergs »De Usynlige« og hans »Maskeraden«.

[3a] Mickelsen, Hans: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie (1723-25, dramatik)
1860 Senere udgave: Jakob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Komedie i fem Akter. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1860]. 47 sider
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s190] Senere udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat
1870 Senere udgave: Jacob von Thybo og Den Stundesløse. To Komedier. Med 2 Billeder efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1870. 172 sider, illustreret
1870 Senere udgave: Jacob von Thybo. Komedie. Med et Billede efter W. Marstrand. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. ♦ Kjøbenhavn, I Commission hos G.E.C. Gad, 1870. 90 sider
1888 Senere udgave: Jacob von Thyboe eller Den stortalende Soldat. ♦ Forlagsbureauet, 1888.
1919 Senere udgave: Jacob von Tyboe eller Den stortalende Soldat. Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrevision. Med Billede af W. Marstrand. ♦ Gad, 1919. 76 sider, illustreret

[3b] Mickelsen, Hans: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Comoedie (1723-25, dramatik)
1843 Senere udgave: Ulysses von Ithacia eller en tydsk Komedie. Komedie i fem Akter af Holberg. Første Gang udgivet med Træsnit 1843 af Fred. Frølund og Flinch. Træsnittene komponerede og tegnede af P. E. Klæstrup. ♦ Kjøbenhavn, Udgivernes Forlag, [1843]. 93 sider, illustreret
1884 Senere udgave: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Komedie. Komedie i fem Akter med Prolog. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1884]. 33 sider
1888 Senere udgave: Ulysses von Ithacia eller En Tydsk Comoedie. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1888. 65 sider

[3c] Mickelsen, Hans: Kilde-Reysen. Comoedie udi 3 Acter (1723-25, dramatik)
1861 indgår i: Comedier i eet Bind [s240] Senere udgave: Kilde-Reysen
1878 Senere udgave: Kilde-Reisen. Komedie i tre Akter af Ludvig Holberg. ♦ Kjøbenhavn, E.C. Løser, [1878]. 23 sider
1883 i: Samtlige Komedier [1m] Senere udgave: Kilde-Reysen
1888 indgår i: Jule-Stue [b] Senere udgave: Kilde-Reysen. Comoedie udi 3 Acter. F. L. Liebenbergs Textrecension. Med Billede af V. Rosenstand. ♦ Forlagsbureauet i Kjøbenhavn, [1888]. Side 27-60
kollaps Noter

[3d] Mickelsen, Hans: Melampe. Tragi-Comoedie (1723-25, dramatik)
[3e] Mickelsen, Hans: Uden Hoved og Hale. Comoedie (1723-25, dramatik)

Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.