Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Paolo Scalabrini (1719-1806)

 Om personen Oplysninger om Paolo Scalabrini

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (musik) anonym [Metastasio, Pietro]: Dido. Ein musikalisches Schau-Spil. [Die Musik von Paolo Scalabrini]. ♦ Cph., 1748. (1748, dramatik) BD4:sp417
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
1762 1. udgave: Den forladte Dido. Et musikalsk Skue-Spil, til at opføres paa den Kongelige Danske Skueplads, om Vinteren, Aar 1762. ♦ Kiøbenhavn, Trykt hos Lars Nielsen Svarre, 1762. 127 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med italiensk titel og tekst.
 Musik (musik) anonym [Zeno, Apostolo]: Wenceslaus. Ein musicalisches Schau-Spiel. [Oversat af Rasm. Soelberg. Musiken af Paulo Scalabrini.]. ♦ Copenhagen, Gedruckt bey ... E.H. Berling, 1748. 123 sider (1748, dramatik) BD4:sp421
originaltitel: Il Venceslao, 1703
Detaljer
af Apostolo Zeno (1668-1750, sprog: italiensk)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
kollaps Noter
 note til titel Øverst på titelbladet: Venceslao, drama per musica.
 note til titel Parallel italiensk og tysk tekst.
 note til titel Side A2 [side 3], bl.a.: Die Music ist von Hrn. Paulo Scalabrini, ausgenommen etliche Arien, welche von unterschiedlichen Autoren verfasset worden.
 note til oversat titel Bibliotheca Danica anfører Rasmus Soelberg som oversætter, det virker ikke sandsynligt, i 1748 var han 16 år, og operaen blev i 1744 udgivet med italiensk og tysk tekst i Hamburg i forbindelse med opførelsen der.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Musik (musik) anonym [Metastasio, Pietro]: Adrianus. Ein musicalisches Schau-Spiel. [Die Musik von P. Scalabrini]. ♦ Gedruckt mit Andreas Hartvig Godichschen Schriften, 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp417
originaltitel: Adriano in Siria, 1732
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Musik (musik) anonym [Metastasio, Pietro]: Die erkannte Semiramis. Ein musicalisches Schau-Spiel. [Die Musik von Paulo Scalabrini]. ♦ Cph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp417
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Også med italiensk titel og tekst.
 Musik (musik) anonym [Metastasio, Pietro]: Siroe. Ein musicalisches Schau-Spiel vorgestellet in Kopenh. 1749. [Die Musik von P. Scalabrinni und andern unterschiedlichen Meistern]. ♦ Kph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Siroe rè di Persia, 1726
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
musik af anonym ukendt (sprog: ukendt)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Musik (musik) anonym [Metastasio, Pietro]: Alexander in Indien. Ein musicalisches Schau-Spiel, vorgestellet in Kopenh. 1749 [Die Musik von P. Scalabrini]. ♦ Kph., 1749. (kvartformat) (1749, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Alessandro nell'Indie, 1729
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
1761 Senere udgave: Alexander i Indien. Et musicalsk Skue-Spil, med et theatralsk Feltslag Opera tilhørende, af Antonio Como, hans Opfindelse og Direction til at opføres paa den Kgl. Danske Skueplads i Efterhøsten af Aaret 1761. ♦ Kbh., [1761].
1771 Senere udgave: Alexander. Et musikalisk Skue-Spil; til at opføres paa den Kgl. Danske Skue-Plads i Efterhøsten 1771. Oversat paa Dansk af R. Soelberg. ♦ Kbh., 1771.
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Musik (musik) anonym [Darbes, Fr.]: Det lasterhafte Ehemann. Ein musicalisches Zwischenspiel, welches in Kopenhagen vorgestellet werden soll im Jahr 1750. Musiken af P. Scalabrini. ♦ Kopenh., [1750]. (1750, dramatik) BD4:sp416
Detaljer
af Francesco Darbes (1705-1768)
kollaps Noter
 note til titel Også med italiensk titel: Il marito vizioso.
 Musik (musik) anonym: Viriate. Ein musikalisches Schau-Spiel vorgestellen in Copenh. 1750. ♦ Cph., 1750. (kvartformat) (1750, dramatik) BD4:sp422
originaltitel: ?
Detaljer
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Musiken tildels af Paul Scalabrini.
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Musik (musik) anonym [Metastasio, Pietro]: Artaserse. Drama da rappresentarsi in musica. [La musica di P. Scalabrini e diversi auttori]. ♦ Copenh., [ca. 1750]. (1750, dramatik) BD4:sp418
originaltitel: Artaserse, 1730
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
oversat af anonym tysk (sprog: tysk)
1754 i: Den Danske Skue-Plads [7d] Senere udgave: Artaxerxes. Et heroisk Skuespil udi 3 Acter
1760 Senere udgave: Artaxerxes. Et musikalisk Syngespil til at opføres paa den Kgl. Danske Skue-Plads 1760. Oversadt paa Dansk af Rasm. Soelberg. [Musiken af Jos. Sarti]. ♦ Kbh., [1760].
1764 Senere udgave: [Artaxerxes]. [Oversat undertitel: Tragedie i Prosa oversat paa Russisk af Ludv. Holbergs Theater ved A[ndr.] N[artof]]. ♦ [Sankt Petersborg], [1764]. 72 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med tysk tekst.
 Musik (musik) anonym: Den belønnede Kiærlighed eller De troe Elskende, et nyt comisk Syngespil, til den Kgl. Danske Skue-Pladses Brug. [Oversat fra Italiensk af Jens Windtmølle]. ♦ Kbh., 1758. (1758, dramatik) BD4:sp423
originaltitel: ?
af anonym italiensk (sprog: italiensk)
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
 Musik (musik) anonym [Prahl, Niels]: Geniernes Fest i Anledning af den høypriselige danske Enevolds Regierings første Jubel-Aar 1760. Holden paa den kgl. danske Skueplads. [Musiken af Paolo Scalabrini.] ♦ Kbh., 1760 (1760, dramatik) BD4:sp335
af Niels Prahl (1724-1792)
 Bog (musik) anonym [Metastasio, Pietro]: Artaxerxes. Et musikalisk Syngespil til at opføres paa den Kgl. Danske Skue-Plads 1760. Oversadt paa Dansk af Rasm. Soelberg. [Musiken af Jos. Sarti]. ♦ Kbh., [1760]. (1760, dramatik) BD4:sp418
Detaljer
af Pietro Metastasio (1698-1782, sprog: italiensk)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
1750 1. udgave: Artaserse. Drama da rappresentarsi in musica. [La musica di P. Scalabrini e diversi auttori]. ♦ Copenh., [ca. 1750].
kollaps Noter
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Bog (musik) anonym [Gigli, Girolamo]: Anagilda. Et Synge-Spil til at opføres paa den kgl. danske Skueplads. [Oversat af Fr. Ant. Friis]. [Musiken af Paolo Scalabrini]. ♦ Kbh., 1772. (1772, dramatik) BD4:sp422
Detaljer
af Girolamo Gigli (1660-1722, sprog: italiensk)
oversat af Frederik Anton Friis (1740-1800)
1758 1. udgave: Anagilda. Et musicalisk Synge-Spil til at opføres paa Skue-Plæadsen i Kiøbenhavn i Vinteren Anno 1758. [Musiqven af Joseph Sarti]. ♦ Kbh., [1758].
kollaps Noter
 note til oversat titel Øverst på titelbladet: Anagilda, azione drammatica, da rappresentarsi nel Regio Teatro Danese.
 note til oversat titel Også med italiensk titel og tekst.
 Musik (musik) anonym [Ewald, Johs.]: Cereris og Thetidis Strid. En Prologue. I Anledning af Hs. Kgl. H. Arveprindsens Formæling. Musiken af Scalabrini. Kbh., 1774 (1774, dramatik) BD4:sp316
af Johannes Ewald (1743-1781)
 Musik (musik) anonym [Ewald, Johs.]: Landsbye-Høitiden. Et Forspil i Anledning af Kongens Fødsels-Fest den 29. Jan. 1775. Musiken af Scalabrini. ♦ Kbh., 1775 (1775, dramatik) BD4:sp316
Detaljer
af Johannes Ewald (1743-1781)
1972 Senere udgave: De brutale Klappere og Landsbye-Høitiden. Fotografisk optryk efter Johannes Ewalds Samlede Skrifter II (1915), s. 117-143, og III (1916), s. 9-18. ♦ Århus, Akademisk Boghandel, 1972. 39 sider
 Musik (musik) St. Foix og Gellert: [Syngespil for den Danske Skueplads [1f]] Oraklet. Et Syngespil i to Handlinger. [Musik af Scalabrini.] Indrettet til det Danske Theaters Brug efter det Franske af Saint Foix og det Tydske af Gellert. [Oversat af P. T. Wandall]. ♦ 1776. 44 sider (1776, dramatik) BD4:sp293
se også: L'oracle
Detaljer
af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
af Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [2]: Personerne [ Rolleliste].
 note til oversat titel Side [2] også: Musiken er af Hr. Kapelmester Scalabrini.
 url Fuld visning af teksten på:  Link til ekstern webside Library of Congres
 Bog (musik) Wessel, Johan Herman: Samlede Digte. Udgivne ved A. E. Boye. 4de Oplag. ♦ Kjøbenhavn, Otto B. Wroblewskys Forlag, 1878. [1] 74 + 368 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri) (1878, samling) 👓
Detaljer
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
udgiver: A.E. Boye (1784-1851)
udgiver: P.H. Boye (1816-1889)
1832 1. udgave: Samlede Digte. Af Johan Herman Wessel. Udgivne ved A. E. Boye. Med et Tillæg indeholdende Forfatterens tildeels hidtil utrykte Leiligheds-Vers. ♦ Kiöbenhavn, Thieles Bogtrykkeri, 1832. cxiv + 310 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Med Wessels Portrait og Scalabrinis Musik til tvende Sange af Kjerlighed uden Strømper.
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [1]-74: Om Wessels Levnet og Skrifter. (Skrevet 1832).
 note til titel 2. nummersekvens, side [295]-308: Anmærkninger.
 note til titel 2. nummersekvens, side [309]-55: Efterskrift [Signeret: P.H. Boye].
 note til titel 2. nummersekvens, side 357-68: To Arier af "Kjærlighed uden Strømper" [Noder].
 url Fuld visning af bogen (4. Oplag, farve-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (4. Oplag, sort/hvid-pdf) på:  Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(musik) Didone
[Opera med musik af Scalabrini]
(premiere 1747-48 på Teatret på Charlottenborg)
(musik) Wenceslaus
Ein Musicalisches Schau-Spiel
af Apostolo Zeno (1668-1750, sprog: italiensk)
oversat af R. Soelberg (1732-1777)
(premiere 1748 af Mingottis italienske trup)
(musik) Den belønnede Kærlighed
eller De tro Elskende, komisk Syngestykke i 3 Akter, Musiken af Scalabrini, Teksten oversat, efter en anonym italiensk Libretto af Windtmølle
tekst af anonym italiensk (sprog: italiensk)
oversat af Jens Wintmølle (1728-1801)
(premiere 29-12-1758 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
(musik) Geniernes Fest
i Anledning af den højpriselige danske Enevolds-Regerings første Jubel-Aar 1760, af Niels Prahl, med Musik af Scalabrini og Dans af Antonio Como
af Niels Prahl (1724-1792)
(premiere 17-10-1760 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(musik) Anagilda
Et musicalisk Synge-Spil. [Musik af Joseph Sarti, fra 1772 af Paolo Scalabrini]
tekst af Girolamo Gigli (1660-1722, sprog: italiensk)
musik af Giuseppe Sarti (1729-1802)
(premiere 11-11-1758 på Det kongelige Teater)
(musik) Kærlighed uden Strømper
Sørgespil i 5 Akter af Johan Herman Wessel, med Musik af Scalabrini
[Paa Casino:] Med Musik af C. Malmqvist
af Johan Herman Wessel (1742-1785)
musik af Carl Malmqvist (1819-1859)
(premiere 26-03-1773 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 64, 1889-1975: 88)
(musik) Cereris og Thetidis Strid
En Prologue. I Anledning af Hs. Kgl. H. Arveprindsens Formæling. Teksten af Ewald, Musiken af Scalabrini
af Johannes Ewald (1743-1781)
(premiere 22-10-1774 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 1)
(musik) Landsbyhøjtiden
Et Forspil i Anledning af Kongens Fødsels-Fest den 29. Jan. 1775. Teksten af Ewald, musiken af Scalabrini.
af Johannes Ewald (1743-1781)
(premiere 31-01-1775 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 2)
(musik) Bønderne og Herrerne paa Lystgaarden
Ballet i 1 Akt af Vinc. Galeotti, Musiken af P. Scalabrini og Claus Schall
af Vincenzo Galeotti (1733-1816)
musik af Claus Schall (1757-1835)
(premiere 15-12-1775 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 23)
(musik) Oraklet
Syngestykke i 2 Akter, Musiken af Paolo Scalabrini, Teksten af Saint-Foix (L'oracle) og Chr. Gellert. Oversat af P.T. Wandal
tekst af Germain-François Poullain de Saint Foix (1698-1776, sprog: fransk)
tekst af Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769, sprog: tysk)
oversat af Peder Topp Wandall (1737-1794)
(premiere 23-04-1776 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden