Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Ernst v.d. Recke (1848-1933)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Nær og Fjern, 1874-
Illustreret Tidende, 1881-82-
Litteratur og Kritik, 1889-
Ude og Hjemme, 1883-84:s321
Tilskueren, 1902:s95-53
Vor Fremtid, 1911-12:s309-12
Danmark, 1896
Nytaarsgave, 1887
Aaret rundt, 1889-
 Dramatik Recke, Ernst von der: Bertran de Born. Lyrisk Drama i tre Acter. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag, 1872. 175 sider (1872, dramatik)
Detaljer
1884 Senere udgave: Bertran de Born. Lyrisk Drama i tre Acter. 3. gjennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1884. 173 sider
1909 Senere udgave: Bertran de Born. Drama i tre Akter. 4. Udgave. ♦ Gyldendal, 1909. 125 sider
kollaps Noter
 note til titel 2. Oplag, 1873.
 anmeldelse Slagelse-Posten 5-2-1873, side 1-2 [Anmeldelse, signeret: r.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Recke, E. v. d.: [indgår i antologien: Fra Fjeld og Dal [s231]] Min Yndlingsplads. Tegning af Carl Thomsen. Side 231 (1875, digte) 👓
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Recke, Ernst v. d.: [indgår i antologien: Prosa og Vers [s134]] Børnedigte. (Ernst v. d. Recke. - H. Tegner). Side [134]-39 (1876, digte) 👓
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
andet: Robert Schumann (1810-1856, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Note til titlen, side [134]: Motiverne af Schumanns "Kinderscenen".
 Bog Recke, Ernst v. d.: Lyriske Digte. [1. Samling]. Gyldendal, 1876. 138 sider (1876, digte)
 Bog (oversætter) Bornier, Henri de: Rolands Datter. Drama i fire Akter. Oversat af Ernst v. d. Recke. ♦ Gyldendal, 1876. 111 sider (1876, dramatik)
Detaljer
af Henri de Bornier (f. 1825, sprog: fransk)
1875 1. udgave: La Fille de Roland. Tragisk Drama i fire Acter. Med Anmærkninger ved Chr. Sick. ♦ 1875. iii + 104 sider
kollaps Noter
 note til titel Denne oversættelse premiere på Det kongelige Teater 4-10-1876.
 Bog (oversætter) Mendès, C.: En højbaaren Gjæst. Skuespil i een Act. Oversat af Ernst v. d. Recke. ♦ Gyldendal, 1877. 36 sider. Pris: kr. 0,60 (1877, dramatik)
originaltitel: La part du roi, 1872
Detaljer
af Catulle Mendès (1841-1909, sprog: fransk)
kollaps Noter
 Dramatik Recke, Ernst v. d.: Archilochos (1878, dramatik)
 Dramatik Recke, Ernst v. d.: Kong Liuvigild og hans Sønner. Tragedie i fire Akter. Af Ernst von der Recke. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1878. [2] 202 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1878, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret sider: Til min Lærer paa alle Digtekunstens Omraader, Hr. Professor Chr. K. F. Molbech.
 note til titel Upagineret sider: Personerne.
 note til titel Side [203]: Efterord [Om udtalen af de gothiske navne].
 Dramatik Recke, Ernst v. d.: Knud og Magnus (1881, dramatik)
 Bog Recke, Ernst v. d.: Smaadigte. [2. Samling]. ♦ Gyldendal, 1883. 206 sider. Pris: kr. 2,50 (1883, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 337 (16-3-1884), side 304-06: Tre Digtsamlinger [Anmeldelser, signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes komponeret bind med vignet efter tegning af Lorenz Frølich.
 note til titel Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 324 (), side 132, uddrag af annonce: Dette Værk adskiller sig fra alle tidligere udkomne Anthologier derved, at Digtene ere udvalgte af de paagjældende Forfattere selv.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 131 [Anmeldelse].
 Bog Recke, Ernst von der: Bertran de Born. Lyrisk Drama i tre Acter. 3. gjennemsete Udg. ♦ Gyldendal, 1884. 173 sider (1884, dramatik)
Detaljer
1872 1. udgave: Bertran de Born. Lyrisk Drama i tre Acter. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag, 1872. 175 sider
 Bog Recke, Ernst v. d.: [indgår i antologien: Efteraarsløv [71]] Børnedigt (1884, digte)
 Bog R., Ernst v. d.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s046]] Foraar. Side [46] (1884, digte)
Detaljer
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
kollaps Noter
 note til titel I Indholdsfortegnelsen: Foraar. Digt af Ernst v. d. Recke. Med Akvarel af A. Jerndorff.
 Bog Recke, Ernst v. d.: [indgår i antologien: Mosaik [s191]] Authari. Af Ernst v. d. Recke. Side [191]-96 (1885, digte) 👓
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 Bog Recke, Ernst v. d.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s041]] Den ny Butik. (Tegning af Frants Henningsen). Side 41 (1885, digte)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
 Bog Recke, Ernst v. d. og N. Wiwel: En Nytaarsdrøm (1885, digte)
illustrationer af Niels Wiwel (1855-1914)
 Bog R., Ernst v. d.: [indgår i antologien: Børnenes Juleroser [s020]] "Og jeg har otto Kjærester". (Med Tegning af Erik Henningsen). Side 20 (1885, digte)
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
 Bog Recke, Ernst v. d.: Spredte Blomster. Digte [3. Samling]. Gyldendal, 1885. [8] + 183 + [1] sider. ♦ Gyldendal'ske Boghandels Forlags, 1885. 183 sider (1885, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 29-11-1885, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 anmeldelse Nationaltidende 25-12-1885, Morgen, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Recke, Ernst v. d.: [indgår i antologien: Jule-Kalender [s048]] En Folkevise. Side 48-50 (1886, digte) 👓
illustrationer af Frederik Hartvig (1856-1929)
 Afsnit i bog (redigeret) Molbech, Chr. K. F.: Efterladte Digte. Af Chr. K. F. Molbech. Udgivet af Ernst von der Recke. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1888. [3] 151 [2] + iv sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1888, digte) 👓
Detaljer
af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel 1 upagineret side: Prolog [Titelside til afsnit med digtet: Det sidste læs].
 note til titel Side [153]: Efterskrift [Titelside til siderne [i]-iv].
 note til titel Side [i]-iv: [Efterskrift, signeret: November 1888, Ernst v.d. Recke].
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Morgenbladet 11-12-1888, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Morgenbladet 19-12-1888, side 1 [Uddrag af brev fra Ernst v.d. Recke foranlediget af anmeldelsen i bladet 11-12-1888] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Recke, Ernst v. d.: Gamle og nye Digte til Een. [4. Samling]. Gyldendal, 1889. [8] + 173 + [3] sider (1889, digte)
 Bog Frølich, Lorenz: Hvorledes Dagen gaar for lille Lise. Tegninger af Lorenz Frølich. Vers af E. v. d. Recke. ♦ E. Bojesen, 1889. 24 blade, illustreret (1889, børnebog)
Detaljer
af Lorenz Frølich (1820-1908)
1863 1. udgave: Hvorledes Dagen gaar for lille Lise. Fortalt af en Fader. Billederne af L. Frølich. Texten efter P. J. Stahl. ♦ Kjøbenhavn, Georg Chr. Ursins Forlag, [1863]. 20 sider, illustreret
kollaps Noter
 anmeldelse Morgenbladet 20-12-1889, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen Recke, E.v.d.: Hvordan Dagen gaar for lille Lise.
 Bog Recke, Ernst v. d.: Blandede Digte. [5. Samling]. Gyldendal, 1890. [4] + 194 + [2] sider (1890, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 5-10-1890, side 1 [Anmeldelse, usigneret].
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, 1-11-1890, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 Dramatik Recke, Ernst v. d.: Fru Jeanna (1891, dramatik)
 Dramatik Recke, Ernst von der: Hertuginden af Burgund. Drama i fem Akter af Ernst von der Recke. ♦ Gyldendal, 1891. 197 sider (1891, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside MDZ
 Bog antologi: Poesi og Prosa. Sælges til Fordel for Friskolebørns Bespisning. Bidrag af S. Schandorph, Chr. Richardt, E. v. d. Recke, J. Krohn, Alfred Ipsen, Peter Minus, Elith Reumert og P. Fr. Rist. ♦ 1892. 40 sider (1892, digte)
Detaljer
af Sophus Schandorph (1836-1901)
af Christian Richardt (1831-1892)
af Johan Krohn (1841-1925)
af uidentificeret
af Elith Reumert (1855-1934)
af P.F. Rist (1844-1926)
kollaps Indhold

[s19] Ipsen, Alfred: [Digt]. Side 19-20 (1892, digte)
af Alfred Ipsen (1852-1922)
 Samling Recke: Smaating (1893, samling)
 Tekster Recke, Ernst v. d.: Smaating (1893, tekster)
 Børnebog Recke, Ernst v. d.: Vores egen Tulle (1894, børnebog)
Detaljer
kollaps Noter
 Litteraturliste Medtaget på: Fortegnelse over en Del Bøger, der egner sig for begyndende Børnebogsamlinger, 1911 Web link link til hele listen
 Bog (digte) Villads, Marie: Kildekonens Sange. Med Portræt. 3. forøgede Oplag med et Indledningsdigt af Ernst v. d. Recke. ♦ Gad, 1896. 90 sider. Pris: kr. 1,00 (1896, digte)
Detaljer
af Marie Villads (1832-1910)
1896 1. udgave: Kildekonens Sange. Af Marie Villads, Kildekone i Søndermarken. Med Portræt. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gads Universitetsboghandel, 1896. 88 sider
 Bog (oversætter) Rostand, E.: Romantiske Ideer. Lystspil paa Vers i 3 Akter. Overs. af Ernst v. d. Recke. ♦ 1896. 31 sider (1896, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:231
af Edmond Rostand (1868-1918, sprog: fransk)
 Bog Recke, Ernst v. d.: Tordenskjold (1896, digte)
 Bog (digte) Villads, Marie: Kildekonens Sange. Af Marie Villads, Kildekone i Søndermarken. Med Portræt. Andet, forøgede Oplag [ie: ny udgave] med et Indledningsdigt af Ernst v. d. Recke. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gads Universitetsboghandel, 1896. 92 sider (1896, digte) 👓
Detaljer
af Marie Villads (1832-1910)
forord af Pseudonym og undersøges
1896 1. udgave: Kildekonens Sange. Af Marie Villads, Kildekone i Søndermarken. Med Portræt. ♦ Kjøbenhavn, G.E.C. Gads Universitetsboghandel, 1896. 88 sider
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [7]-9: Til Marie Villads [digt, signeret Ernst v.d. R.].
 note til titel Side [10]-12: [Forord om Marie Villads, signeret E.C.].
 note til titel 3. forøgede Oplag, 1901.
 url Fuld visning af bogen (pdf i farver) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (pdf i sort/hvid) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 anmeldelse Arhuus Stifts-Tidende 12-4-1896, side 2 [omtale med uddrag af Reckes digt].
 Bog Recke, Ernst v. d.: Kronesangen (1898, digte)
 Dramatik Recke, Ernst v. d.: Dronning Eigra (1900, dramatik)
 Bog Recke, Ernst v. d.: Nye Digte. [6. Samling]. Det nordiske Forlag, 1900. [4] + 208 sider (1900, digte)
 Artikel (forord) Ploug, Carl: Digte. Udgivne af hans Søn. Med en Karakteristik af Ernst v. d. Recke. ♦ København, Det nordiske Forlag - (Bogforlaget) Ernst Bojesen, 1901. I.-II. Bind, ([6] 348 [18]) + ([4] lxvii + 298 [17]). Pris: kr. 6,00 (1901, digte)
Detaljer
af Carl Ploug (1813-1894)
udgiver: Hother Ploug (1856-1932)
kollaps Noter
 note til titel Udkom i hæfter fra oktober 1900. Titelbladene har 1901.
 note til titel Med portræt.
 note til titel Bind 1, titelbladets bagside: Oplag: 4000 Ekspl.
 note til titel Bind 1, 2 upaginerede sider: Fortale [signeret: Kjøbenhavn, den 12. Marts 1901, Hother Ploug].
 note til titel Bind 1, 4 upaginerede sider: [Indhold].
 note til titel Bind 1, 18 upaginerede sider: Oplysninger om Digtenes Tilblivelsestid, forklarende Noter, Rettelser m. m.
 note til titel Bind 2, 4 upaginerede sider: [Indhold].
 note til titel Bind 2, side [i]-lxvii upaginerede sider: Carl Ploug, hans Liv og hans Digtning, En Charakteristik af Ernst von der Recke.
 note til titel Bind 2, 17 upaginerede sider: Oplysninger om Digtenes Tilblivelsestid, forklarende Noter, Rettelser m. m.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Recke, Ernst v. d.: Det lukkede Land. Ridderdrama med Forspil i 4 Akter. ♦ Gyldendal, 1901. 236 sider. Pris: kr. 4,00 (1901, dramatik)
 Bog Recke, Ernst v. d.: [indgår i antologien: Julebogen [s053]] Midsommer. Text af Ernst v. d. Recke til Carl Thomsens Tegning. Side [53]-56 (1903, digte)
Detaljer
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
kollaps Noter
 note til titel Tegning side [53], tekst side: [55]-56.
 Bog Recke, Ernst v. d.: Elveblod. Et Sagn. ♦ Gyldendal, 1908. 95 sider. Pris: kr. 1,50 (1908, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Politiken 16-5-1908, side 6 [Anmeldelse, signeret Chr.R.].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 3 (Septbr.), side 44 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1908-09, 3. Aarg., Nr 3 (Septbr.), side [46], Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Dramatik Recke, Ernst v. d.: Kejser Michael. Tragisk Drama i 5 Akter. (Den 14. Aug. 1908). ♦ [ikke i boghandlen], 1908. 145 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co.) (1908, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Udgivet 14. August 1908 [ie: på forfatterens fødselsdag].
 note til titel Trykt som Manuskript for Venner i 500 nummererede Eksemplarer.
 note til titel Motiv delvis efter Md. de Gomez' Habis: Tragédie. Paris, 1714.
 Bog Recke, Ernst v. d.: Bertran de Born. Drama i tre Akter. 4. Udgave. ♦ Gyldendal, 1909. 125 sider (1909, dramatik)
Detaljer
1872 1. udgave: Bertran de Born. Lyrisk Drama i tre Acter. ♦ Gyldendalske Boghandels Forlag, 1872. 175 sider
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1909-10, 4. Aarg., Nr 3 (Septbr.), Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Dramatik Recke, Ernst v. d.: Kong Ortuni. Drama i 5 Akter. ♦ Gyldendal, 1910. 182 sider (1910, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 1 (April), side 24 [Anmeldelse].
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 1 (April), side 31, Udkomne Bøger, der egner sig for Folke- og Børnebogsamlinger.
 Bog Recke, Ernst v. d.: Digte. 7. Samling. Gyldendal, 1911. 187 + [5] sider (1911, digte)
 Dramatik Recke, Ernst v. d.: Spoletos Blomst. Drama i 5 Akter. ♦ Gyldendal, 1913. 196 sider (1913, dramatik)
 Bog Recke, Ernst v. d.: Smaadigte i Udvalg. ♦ Gyldendal, 1916. 96 sider, illustreret (1916, digte)
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
 Bog (digte) antologi: Krydsede Klinger. Digternes Fejde 1877-80. Med et Forord af Otto Borchsenius. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, 1918. x + 92 [2] sider. Pris: kr. 12,00. (Trykkeri: Trykt i Niels P. Thomsens Bogtrykkeri, Holstebro) (1918, samling) 👓
Detaljer
forord af Otto Borchsenius (1844-1925)
redigeret af Th. Lind (1908-1976)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Philippus (pseudonym)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af L. (pseudonym)
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside: Trykt i 500 salgseksemplarer [Nummererede].
 note til titel Side [v]-x: Forord [Signeret: Otto Borchsenius].
 note til titel Side [93]: "Krydsede Klinger" [Signeret: Th. Lind].
 note til titel Uddrag af side [93]: Nærværende Udgave følger Teksten, som den findes i de første Tryk i "Ude og Hjemme" og "Nær og Fjern", men Retskrivningen er søgt gennemført ensartet indenfor den enkelte Forfatters Bidrag ... Dene eneste af de nulevende, navngivne Deltagere i Sangerkampen, Dr. phil. Ernst v. der Rechke, har selv gennemgaaet sit Digt.
 note til titel Side [94]: "Krydsede Klinger" omfatter Digtene: [Indholsfortegnelse med angivelse af forfatter og digttitel].
 note til titel I Dansk Bogfortegnelse 1915-19 opført under klassemærket: 81.6 (Dansk-norsk Literaturhistorie).
 omtale Kurt L. Frederiksen: Holger Drachmann. Vi vil fred her til lands. En biografi, 2020 [Omtaler uden yderlige detaljer at pseudonymet Philippus er en postekspedient Nielsen].
 Artikel (forord) Bahnson, Carl: Vandringsmandens Sange. Efterladt Digtcyklus af Carl Bahnson. ♦ Kjøbenhavn, H. Hagerups Forlag, 1918. 64 sider. (Trykkeri: Nielsen & Lydiche (Axel Simmelkjær), Kbhvn.) (1918, digte) 👓
Detaljer
af Carl Bahnson (1845-1917)
kollaps Noter
 note til titel Med 1 portræt.
 note til titel Side [5-6]: Indhold.
 note til titel Side [7]-16: [Forord, signeret: 20/9 18, Ernst v. d. Recke].
 note om oplag 2. Oplag, 1920.
 note om oplag 3. Oplag, 1921.
 note om oplag 4. Oplag, 1924.
 note om oplag 5. Oplag, 1927.
 note om oplag 6. Oplag, 1929.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Bogens Verden, 1919-20, 2. Aarg., Nr. 5, side 190 [Anmeldelse af Ingeborg Simesen, signeret: I.S.].
 Bog Recke, Ernst von der: I. O. O. F. Sange for Christian den IV. Logens Gilde. Manuskript for Logens Brødre, Gildelagets Ejendom, skænket af Br. Sønnich Olsen. ♦ [ikke i boghandlen], 1919. 20 sider (1919, digte)
 Afsnit i bog (udgiver) antologi: Danmarks Fornviser. Paa Grundlag af "Danmarks gamle Folkeviser", udg. af Svend Grundtvig og Axel Olrik, ved Ernst von der Recke. (Trykt paa Carlsbergfondets Bekostning). ♦ Møller & Landschultz, 1927-29. [Bind] I-IV, 418 + 474 + 454 + 458 sider. Pris: kr. 20,00 (1927-29, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Svend Grundtvig (1824-1883)
udgiver: Axel Olrik (1864-1917)
kollaps Noter
 note til titel [Bind] I, med 1 tavle.
 Bog anonym: Geigerstuhl. (Et Rejseminde). ♦ [ikke i boghandlen], [1929]. 16 sider (1929, digte)
 Bog Recke, Ernst v. d.: Til Alda. Digtsamling. Udg. af Ejerinden. ♦ C.A. Reitzel, 1931. 252 sider (1931, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med forord af udgiveren [Alda]. Trykt i 250 eksemplarer.
 note til titel Skrevet da forfatteren var 50 år (1898), og Alda var 20.
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 4-11-1931, side 4 [Anmeldelse, signeret: Sch.].

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Ernst v.d. Recke: Bertran de Born
lyrisk Drama i 3 Akter af Ernst v.d. Recke, Musik af P. Heise
musik af Peter Heise (1830-1879)
(premiere 07-01-1873 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 30)
(oversætter) De tre Crispin'er
eller Familien Poisson, Lystspil i 1 Akt paa rimede Vers af Samson. Oversat af E.v.d. Recke og Rich. Kaufmann
af Joseph Samson (1793-1871, sprog: fransk)
oversat af Richard Kaufmann (1846-1894)
(premiere 02-09-1876 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 21)
(oversætter) Rolands Datter
Drama i 4 Akter af Henri de Bornier. Oversat af Ernst v.d. Recke, Musiken af Fr. Rung
af Henri de Bornier (f. 1825, sprog: fransk)
musik af Frederik Rung (1854-1914)
(premiere 04-10-1876 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 7)
(oversætter) En højbaaren Gæst
Skuespil i 1 Akt af Catulle Mendès. Oversat paa rimede Vers af Ernst v.d. Recke
af Catulle Mendès (1841-1909, sprog: fransk)
(premiere 07-01-1877 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 4)
Ernst v.d. Recke: Kong Liuvigild og hans Sønner
Tragedie i 4 Akter af E.v.d. Recke
(premiere 02-01-1878 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 6)
(tekst) Fru Jeanna
Opera i 4 Akter af P.E. Lange-Müller. Tekst: P.E. Lange-Müller og Ernst von der Recke. Dans: Emil Hansen
musik og tekst af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
danse af Emil Hansen, f 1843 (1843-1927)
(premiere 04-02-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 7)
Ernst v.d. Recke: Hertuginden af Burgund
Drama i 5 Akter af Ernst v.d. Recke. Musiken af P.E. Lange-Müller
musik af P.E. Lange-Müller (1850-1926)
(premiere 22-11-1891 på Dagmarteatret)
(oversætter) Sappho
Tragedie i 5 Akter af Franz Grillparzer. Oversat af E.v.d. Recke
af Franz Grillparzer (1791-1872, sprog: tysk)
(premiere 18-02-1892 på Dagmarteatret)
Ernst v.d. Recke: Romantiske Ideer
Skuespil i 3 Akter paa Vers af Edmond Rostand. Oversat af Ernst v. der Recke
af Edmond Rostand (1868-1918, sprog: fransk)
(premiere 16-02-1896 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 11)
Ernst v.d. Recke: Dronning Eigra
et Riddereventyr, Drama i 3 Akter og Forspil af E.v.d. Recke
(premiere 01-09-1897 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 6)
Ernst v.d. Recke: Prolog
af Ernst von der Recke i anledning af 25-årsdagen for førsteopførelsen af »Drot og Marsk«
(premiere 25-09-1903 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
(oversætter) Greven af Charolais
Sørgespil i 5 Akter af Richard Beer-Hofmann. Oversat af Ernst v.d. Recke
af Richard Beer-Hofmann (sprog: ukendt)
(premiere 01-11-1907 på Dagmarteatret)
Ernst v.d. Recke: Prolog
af Ernst von der Recke ved forestilling i anledning af 250-årsdagen for Stormen på København 1659
(premiere 11-02-1909 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 1)
(oversætter) Johanna d'Arc, Orleans Mø
Sørgespil i 5 Akter med Prolog af Fr.v. Schiller. Oversat af K.L. Rahbek
[På Det kgl. Teater fra 1833-34:] Johanna d'Arc, Pigen af Orleans, romantisk Tragedie. Oversat af Th. Overskou
[På Dagmarteatret under titlen:] Jomfruen af Orléans. Oversat af Ernst v.d.Recke
af Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
oversat af Thomas Overskou (1798-1873)
(premiere 17-04-1819 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 10)
(oversætter) Kongen morer sig
Drama i 5 Akter af Victor Hugo. Oversat af Ernst v.d. Recke
af Victor Hugo (1802-1885, sprog: fransk)
(premiere 17-03-1912 på Århus Teater)
(oversætter) Vidunderblomsten
romantisk Skuespil i 4 Akter af Miguel Zamacoïs. Oversat af Ernst v.d. Recke
af Miguel Zamacoïs (1866-1955, sprog: fransk)
(premiere 26-12-1914 på Dagmarteatret)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden