Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

O. Høyer, f 1816 (1816-1871)

 Om personen Oplysninger om O. Høyer, f 1816

Forfatteren er omtalt i følgende forfatterleksika:
 Bibliografi Erslew: Almindeligt forfatter-lexicon. Bind 1-6, 1843-68

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Bog (oversætter) Sealsfield, Charles: Vireien og Aristokraterne eller Mexico i Aaret 1812. Efter det Tydske ved Chr. Panum Høyer. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1838-39. Deel 1-3, 226 + 222 + 257 sider (1838-39, roman) EMP2630
originaltitel: Der Virey und die Aristokraten, 1834
Detaljer
af Karl Postl (1793-1864, sprog: tysk)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen, Tredie Deel, på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog (oversætter) Sealsfield, Charles: Livsbilleder fra den vestlige Hemisphære. Efter det Tydske ved Chr. Panum Høyer. ♦ 1839. Bd. 1-2, 187 + 234 sider (1839, roman) EMP2631
originaltitel: Lebensbilder aus der Westlichen Hemisphäre, 1834-35
Detaljer
af Karl Postl (1793-1864, sprog: tysk)
kollaps Indhold

[1] Sealsfield, Charles: Den betimelige Hjemreise (1839, roman)
originaltitel: George Howard's Esq. Brautfahrt, 1834
af Karl Postl (1793-1864, sprog: tysk)

[2] Sealsfield, Charles: Ralph Doughbys Frieroptog (1839, roman)
originaltitel: Ralph Doughby's Esq. Brautfahrt, 1835
af Karl Postl (1793-1864, sprog: tysk)
 Bog (oversætter) C.D. (Boz): Udvalgte Romaner. I Overs. fra Originalsproget ved Chr. Panum Høyer. ♦ 1841-43. Bd. 1-3 (1841-43, roman) EMP 491
Detaljer
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
kollaps Indhold

[1-3] C.D. (Boz): Nelly og hendes Bedstefar, eller den Gamles Drøm. Fortælling. Efter det Engelske ved C.P.H. ♦ Schubothe, 1841-43. Deel 1-3, 314 + 323 + 345 sider (1841-43, roman)
originaltitel: The old curiosity shop, 1841
af Charles Dickens (1812-1870, sprog: engelsk)
1854 i: Samtlige Værker [10-12] Senere udgave: Master Humphreys Stueuhr. ♦ 1854. [Bind] I-III, (iv + 434) + (ii + 449) + (ii + 654) sider
1863 i: Samtlige Værker [14-16] Senere udgave: Master Humphreys Stueuhr
1876 i: Samlede Værker [9-11] Senere udgave: Master Humphreys Stueuhr
1893 i: Samlede Værker [21-22a] Senere udgave: Nelly og hendes Bedstefader
1919 i: Samlede Værker [19-20] Senere udgave: Nelly og hendes Bedstefader. Oversat af L. Moltke. Med Illustrationer. 5. gennemsete Udgave. ♦ Hasselbalch, 1919. [Bind] I-II, 360 +318 sider
kollaps Noter
 note til titel Oprindelig trykt i 1. årgang (1840-41) af ugemagasinet: Master Humphrey's clock.
 Afsnit i bog (udgiver) Shakspeare, William: Dramatiske Værker. Oversatte af P. Foersom og P. F. Wulff. [Ny Udgave.] Udgivne og gjennemsete af Offe Høyer. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J. H. Schubothes Boghandling, 1845-50. 1-11. Deel (1845-50, dramatik)
Detaljer
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
kollaps Noter
 url Fuld visning af oversættelsen (bind 1-10) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[7a] Shakspeare, William: Othello. Side [1]-156 (1849, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [157]-165: Om Othello.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[7b] Shakspeare, William: Coriolanus. Side [167]-330 (1849, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [331]-332: Om Coriolanus.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[8a] Shakspeare, William: Kong Johan. Side [1]-106 (1849, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [107]-113: Om Kong Johan.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[8b] Shakspeare, William: Kong Henrik den Ottende. Side [115]-247 (1849, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [249]-255: Om Kong Henrik den Ottende.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[9a] Shakspeare, William: Som det behager Eder. Side 1-123 (1850, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [124]-130: Om Som det behager Eder.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[9b] Shakspeare, William: Cymbeline. Side [131]-282 (1850, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
kollaps Noter
 note til oversat titel side [283]-292: Om Cymbeline.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[10a] Shakspeare, William: Hellig-Tre-Kongers-Aften eller Hvad I ville. Side 1-122 (1850, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
oversat af Peter Wulff, f 1774 (1774-1842)
1829 1. udgave: Hellig Tree Kongers Aften eller: Hvad man vil. Et Lystspil [i 5 Acter, oversat af Ad. E. Boye]. U.St. o. A. [Med Anmærkninger]. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 22)
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [125]-130: [Om Hellig-Tre-Kongers-Aften].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[10b] Shakspeare, William: Macbeth. Tragedie i fem Acter. Efter Shakspeare og Schiller bearbeidet til Opførelse paa den danske Skueplads ved P. Foerson. Side [131]-232 (1850, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
bearbejdelse: Friedrich Schiller (1759-1805, sprog: tysk)
oversat af Peter Foersom (1777-1817)
1787 1. udgave: Macbeth. Et Sørgespil i fem Acter. Oversat [af Niels Rosenfeldt]. ♦ Kbh., 1787. 124 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [233]-246: Om Macbeth.
 note til oversat titel Også solgt separat.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[11a] Shakspeare, William: Kjøbmanden i Venedig. Oversat af K. L. Rahbek. Side [1]-114 (1850, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
oversat af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
1792 i: Skuespil [2c] 1. udgave: Kiøbmanden af Venedig
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [115]-128: Om Kjøbmanden i Venedig.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books

[11b] Shakspeare, William: Lige for Lige. Oversat af Offe Høyer. Side [129]-258 (1850, dramatik)
af William Shakespeare (1564-1616, sprog: engelsk)
1975 Senere udgave: Lige for lige. Overs. og forsynet med noter og kommentarer af Johannes Sløk. ♦ Berlingske, 1970 [ie: 1975]. 187 sider
kollaps Noter
 note til oversat titel Side [259]-270: Om Lige for Lige.
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Google Books
 Bog (oversætter) Runeberg, J. L.: Hanne. Et Digt i tre Sange. Efter det Svenske ved Offe Höyer. ♦ Kbh., Schubothe, 1852 [ie: 1851]. 82 sider (1852, digte)
af Johan Ludvig Runeberg (1804-1877, sprog: svensk)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.


pil op Til toppen af siden