Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Karl Gjellerup (1857-1919)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk
Bemærk: Forfatterens faglitterære bøger er ikke medtaget

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Trykt i periodicum Bidrag, digt(e). i:
Ude og Hjemme, 1880-81:s248-
 Bog Epigonos: En Idealist. Skildring. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1878. 178 sider (1878, roman) 👓
Detaljer
1903 Senere udgave: En Idealist. Skildring af Epigonos. Jubilæumsudgave med en Indledning og et Ungdomsportræt af Forfatteren samt et Bev til Epigonos fra Holger Drachmann. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1903. xxxx + 216 sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Gjellerup, K.: »Det Unge Danmark«. En Fortælling fra vore Dage. Af Karl Gjellerup, Forf. til "En Idealist". ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1879. 383 [1] sider. (Trykkeri: Bianco Lunos kgl. Hof-Bogtrykkeri) (1879, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [384]: Rettelser.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse For Romantik og Historie. Treogtyvende Bind [1879), side 562 [Anmeldelse]. Link til ekstern webside https://archive.org/details/for-romantik-og-historie-bind-23/page/562/mode/2up
 Bog Gjellerup, Karl: Antigonos. En Fortælling fra det andet Aarhundrede. Af Karl Gjellerup. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1880. [2] 227 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri) (1880, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Tilegnet Dr. Edvard Brandes af hans Ven Forfatteren.
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Trykt i periodicum Gjellerup, Karl: David Popper. En Skitse af Karl Gjellerup (1881, novelle(r)) 👓
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer af Anonym
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 188 (8-5-1881), side 319-21. [Med David Pollers portræt].
 Bog Gjellerup, Karl: Rødtjørn. Sange og Fantasier. Af Karl Gjellerup. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1881. [4] 260 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri) (1881, digte) 👓
Detaljer
1910 Senere udgave: Fra Vaar til Høst. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 128 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København)
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Georg Brandes tilegnet.
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Trykfejl.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 Bog Gjellerup, Karl: Aander og Tider. Et Rekviem over Charles Darwin. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1882. 93 [1] sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1882, digte) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 url Artikel om Charles Darwin på: Link til ekstern webside Wikipedia
 url Artikel om Charles Darwin på: Link til ekstern webside Den store Danske
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Gjellerup, Karl: Germanernes Lærling. Et Livsafsnit fra vore Dage. ♦ Schou, 1882. 581 sider (1882, roman)
Detaljer
1908 Senere udgave: Germanernes Lærling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 400 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.")
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 272 (17-12-1882), side 139-40 og 142 [Anmeldelse, signeret: O.B]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog Gjellerup, Karl: Romulus. En Novelle. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 344 sider. Pris: kr. 4,50 (1883, roman)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
illustrationer i periodicum: V. Irminger (1850-1938)
1889 Senere udgave: Romulus. 2. omarbejdede [ie: forkortede] Udgave. ♦ Schou, 1889. 187 sider
1903 Senere udgave: Romulus. [3. Udgave illustreret af Frants Henningsen]. ♦ Schubothe, 1903. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00
1942 Senere udgave: Romulus. [4. Udgave] Med Indledning af Svend Erichsen. ♦ Westermann, 1942. 192 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og red. af Hakon Stangerup, [12])
kollaps Noter
 note om føljeton Uddrag (kapitel 11) trykt i Ude og Hjemme, 1882-83, Nr. 285 (18-3-1883), side [297]-301, under titlen: Romulus. Et Par Afsnit af Karl Gjellerups nye Fortælling. Med 2 Tegninger af V. Irminger.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 anmeldelse Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 298 (17-6-1883), side 462-63 [Anmeldelse, signeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog Gjellerup, Karl: G-Dur. En Kammer-Novelle. ♦ Schubothe, 1883. 203 sider (1883, roman)
del af: Ude og Hjemme
Detaljer
1899 Senere udgave: G-Dur. En Kammer-Novelle. 2. Udg. ♦ Schubothe, 1899. 199 sider, illustreret
1941 Senere udgave: G-Dur
kollaps Noter
 note om føljeton Uddrag trykt i Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 317 (28-10-1883), side 38-40, under titlen: De to første Afsnit af Karl Gjellerups nye Novelle "G-Dur".
 anmeldelse Folkets Avis 20-12-1883, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 329 (20-1-1884), side 204-07 [Anmeldelse, signeeret: O.B.]. Borchsenius, Otto Otto Borchsenius
 Bog (digte) antologi: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene udvalgte af vedkommende Forfattere. ♦ J.C. Stockholms Forlag, 1883. 370 sider, illustreret. Pris: kr. 7,50 (1883, digte)
Detaljer
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Michael Rosing (1830-1904)
digte af Christine Daugaard (1831-1917)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af Vilhelm Bergsøe (1835-1911)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
illustrationer af August Jerndorff (1846-1906)
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
illustrationer af V. Irminger (1850-1938)
illustrationer af Vilhelm Groth (1842-1899)
illustrationer af Hans Nikolaj Hansen (1853-1923)
1893 Senere udgave: Nyere dansk Lyrik. Illustreret af danske Kunstnere. Digtene ere udvalgte af de vedkommende Forfattere selv. 2. [udvidede] Oplag. ♦ Odense, Milo'ske Boghandels Forlag, 1893.
kollaps Noter
 note til titel Hertil findes komponeret bind med vignet efter tegning af Lorenz Frølich.
 note til titel Ude og Hjemme, Sjette Aargang, Nr. 324 (), side 132, uddrag af annonce: Dette Værk adskiller sig fra alle tidligere udkomne Anthologier derved, at Digtene ere udvalgte af de paagjældende Forfattere selv.
 anmeldelse Ude og Hjemme, Syvende Aargang, Nr. 324 (16-12-1883), side 131 [Anmeldelse].
 Dramatik Gjellerup, Karl: Brynhild. En Tragedie. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1884. 262 sider. (Trykkeri: J. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1884, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [4]: Til Eugenia.
 note til titel Side [7]-12: Sagnet.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 17-12-1884, side 5 [Anmeldelse, signeret: H.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Gjellerup, Karl: [indgår i antologien: Efteraarsløv [s090]] St. Petersborger-Elegi (1884, digte) 👓
 Bog (oversætter) anonym: [Edda]. Den ældre Eddas Gudesange. Oversatte samt indledede og forklarede af Karl Gjellerup. Med Tegninger af Lorenz Frølich. ♦ Philipsen, 1885. xxxi + 325 sider, illustreret (1885, tekster)
Detaljer
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
1973 Senere udgave: [Edda]. Den ældre Eddas Gudesange. Overs. af Karl Gjellerup. Med tegninger af Lorenz Frølich. Forord af Peter P. Rohde. ♦ Thaning & Appel, 1973. Bind 1-2, (15 + 127) + 166 sider, illustreret
 Dramatik Gjellerup, Karl: Saint-Just. Historisk Sørgespil i fem Handlinger. Af Karl Gjellerup. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1886. 360 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1886, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Side [3]-10: Forord [Signeret: Dresden, Maj 1886].
 note til titel Side [355]-60: [Efterskrift om anvendt litteratur].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Aarhuus Stiftstidende 10-10-1886, side 1: Litteraturbreve [Anmeldelse].
 Bog Gjellerup, Karl: [indgår i antologien: Juleroser 1886 [?]] Knægt Ruprecht (1886, novelle(r))
Detaljer
illustrationer af Carl Thomsen (1847-1912)
1893 indgår i: Ti Kroner [s097] Senere udgave: Knægt Ruprecht. Side [97]-115
 Bog Gjellerup, Karl: En arkadisk Legende. ♦ Schou, 1887. 160 sider (1887, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Hagerup.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Gjellerup, Karl: Helikon. Et dramatisk Digt. ♦ Schou, 1887. 343 sider (1887, dramatik)
Detaljer
1887 Samhørende, 2. del af: Kampen med Muserne. Dramatisk Digt. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1887. 224 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Gjellerup, Karl: Kampen med Muserne. Dramatisk Digt. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1887. 224 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri, Kjøbenhavn) (1887, dramatik) 👓
Detaljer
1887 Samhørende, fortsættes af (2. del): Helikon. Et dramatisk Digt. ♦ Schou, 1887. 343 sider
kollaps Noter
 note til titel Side [5]: Til min Ven F. T. E. Blichfeldt.
 note til titel Side [220]-24: Noter.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Gjellerup, Karl: Bryllupsgaven Rococo-Komedie fra det galante Sachsen i fem Handlinger. ♦ Schou, 1888. 187 sider (1888, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Med titelbillede.
 note til titel Restoplaget overgik til Hagerup.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Gjellerup, Karl: Hagbard og Signe. En erotisk Tragedie i fem Handlinger. ♦ P.G. Philipsen, 1888. 249 sider (1888, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 anmeldelse Berlingske Tidende, Aften, 24-10-1888, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Thisted Amts Tidende 6-11-1888, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Fyens Stiftstidende 19-11-1888, side 2 [Anmeldelse, signeret: k.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Gjellerup, Karl: Min Kjærligheds Bog. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1889. vii + 174 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1889, digte) 👓
Detaljer
1910 Senere udgave: Fra Vaar til Høst. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 128 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [v]-vii: Indhold.
 note til titel Side [173]-74: Bemærkninger.
 note om oplag 2. Oplag, 1889.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Lollland-Falsters Stifts-Tidende 19-10-1889, side 2 [Anmeldelse].
 anmeldelse Literatur og Kritik, 1889, 2. Hefte (november) [Anmeldelse, af E.v.d. Recke]. Recke, Ernst v.d. Ernst v.d. Recke
 anmeldelse Berlingske Tidende 11-10-1889 aften, side 1 [Anmeldelse].
 anmeldelse Horsens Folkeblad 14-10-1889, side 1 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Aalborg Stiftstidende 17-10-1889, side 1 [Anmeldelse], samme i Silkeborg Avis 1-11-1889, side 1.
 anmeldelse Adresseavisen 25-10-1889, side 2 [Anmeldelse] Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Indhold

[s095] Vogelweide, Walther v. der: Straa-Orakel. Efter Walter v. der Vogelweide. Side [95]-96 (1889, digte)
originaltitel: Halmorakel
af Walther von der Vogelweide (1170-1230, sprog: tysk)
[s108] Gjellerup, Karl: Kysset. Side [108]-110 (1889, digte)
originaltitel: Under der linden
baseret på værk af Walther von der Vogelweide (1170-1230, sprog: tysk)
kollaps Noter
 note til titel Bemærkninger side 174 til denne titel: Kjendere af ældre tydsk Poesi vil i denne Strophes første Halvdel høre en rhytmisk Gjenklang af Walther von der Vogelweides berømte "Under der Linden".
[s146] Gjellerup, Karl: Ringen som Ramme. Side [146]-47 (1889, digte)
originaltitel: Der Ring
baseret på værk af Anton Alexander von Auersperg (1806-1876, sprog: tysk)
1897 indgår i antologien: Blaaklokke [s040] Senere udgave: Ringen Efter Anastasius Grün (Grev v. Auersperg). Side 40-41
kollaps Noter
 note til titel Bemærkninger side 174 til denne titel: Idéen tilhører Grev Auersperg (Anastasius Grün). Jeg har aldrig læst hans Digt, men en østerigsk Digter citerede det, en Dag da vi stod sammen paa et Udsigts-Punkt i Mødling-Bjergene.
[s149] Strassburg, Gottfried v.: Tristan og Isolde. Forsøg paa en Oversættelse af Indledningen til Gottfried v. Strassburgs poetiske Roman Tristan. Side [149]-50 (1889, digte)
af Gottfried von Straßburg (d. 1210, sprog: tysk)
 Bog Gjellerup, Karl: Romulus. 2. omarbejdede [ie: forkortede] Udgave. ♦ Schou, 1889. 187 sider (1889, roman)
Detaljer
1883 1. udgave: Romulus. En Novelle. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 344 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Gjellerup, Karl: Minna. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1889. 482 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri) (1889, roman)
Detaljer
1889 1. udgave: Minna. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1889. 482 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
1889 Senere udgave: Minna. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1889. 482 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
1899 Senere udgave: Minna. Med Tegninger af Gerhard Heilmann. ♦ Det Nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1899. 398 sider, illustreret
1918 Senere udgave: Minna. ♦ Gyldendal, 1918. 239 sider
1926 Senere udgave: Minna. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1926. 247 sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København)
1928 Senere udgave: Minna. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 247 sider. Pris: kr. 4,00
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Min ældste Ven, Hr. Kammerjunker F.V. Bjerregaard, kgl. Skovrider i Hanenau paa Falster, tilegnes denne Bog i taknemlig Erindring om alle uforglemmelige Timer i Skovridergaarden.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Dramatik Gjellerup, Karl: Herman Vandel. Sørgespil i tre Handlinger. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1891. [2] 191 sider (1891, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Min Ven Willliam Behrend tilegnet.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbibioteket
 Bog (oversætter) Wagner, Richard: Valkyrien. Første Dag af Trilogien "Nibelungens Ring", oversat af K. Gjellerup. ♦ Philipsen, 1891. 80 sider. Pris: kr. 1,00 (1891, dramatik)
originaltitel: Die Walküre, 1870
Detaljer
af Wilhelm Richard Wagner (1813-1883, sprog: tysk)
1905 Senere udgave: Valkyrien. Første Dag af Trilogien Nibelungens Ring. Overs. af K. Gjellerup. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1905. 88 sider. Pris: kr. 1,25
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1891.
 note om oplag 4. Oplag, 1917.
 Dramatik Gjellerup, Karl: Kong Hjarne Skjald. Tragedie i fem Handlinger. ♦ Kjøbenhavn, 1893. 249 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1893, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Direkteuren for Dagmartheatret Hr. Professor C. Riis Knudsen venligst tilegnet.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Dramatik Gjellerup, Karl: Wuthhorn. Sørgespil i fem Handlinger. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1893. [2] 256 sider (1893, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Upagineret side: Til mine Venner Emil og Louise Horneman.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbibioteket
 Bog Gjellerup, Karl: Ti Kroner og andre Fortællinger. ♦ Gyldendal, 1893. 201 [1] sider. Pris: kr. 2,75 (1893, novelle(r)) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [203]: Indhold.
 note til titel Udgivet som ebog 2017. Link til ekstern webside
 url Fuld visning af teksten (titelbladet mangler) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
kollaps Indhold

[s001] Gjellerup, Karl: Ti Kroner. Side [1]-54 (1893, novelle(r))
[s055] Gjellerup, Karl: Post festum. Side [55]-83 (1893, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Illustreret Tidende, 1886-87, side 14-15 og 26-27.
[s085] Gjellerup, Karl: Høstrevue. Side [85]-96 (1893, novelle(r))
illustrationer i periodicum: Oluf August Hermansen (1849-1897)
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Ude og Hjemme, Fjerde Aargang, Nr. 204 (28-8-1881), side 473-74. Skildring af Karl Gjellerup. Med Tegning af O. A. Hermansen.
[s097] Gjellerup, Karl: Knægt Ruprecht. Side [97]-115 (1893, novelle(r))
1886 indgår i antologien: Juleroser 1886 [?] 1. udgave: Knægt Ruprecht
[s117] Gjellerup, Karl: Elbens Hero og Leander. Side [117]-62 (1893, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Litteratur og Kritik, Bind 3 (1890), side 417-37.
[s163] Gjellerup, Karl: Under Ørnebregner. Landskabsbillede med fantastisk Staffage. Side [163]-201 (1893, novelle(r))
kollaps Noter
 note om føljeton Trykt i Litteratur og Kritik, Bind 1 (1889), side 244-67.
 Dramatik Gjellerup, K., og W. Wolters: En Million. Skuespil i tre Handlinger. Efter Nikolaus Pawlows Novelle (s.m. Wilhelm Wolters). Gyldendal, 1894. XVI + 175 sider (1894, dramatik)
originaltitel: Eine Million, 1894
bearbejdelse: Wilhelm Wolters (1852-1915, sprog: tysk)
af Nicolaus Pawlow (sprog: russisk)
 Bog Gjellerup, Karl: Pastor Mors. En underlig Historie. ♦ Gyldendal, 1894. 144 sider (1894, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Mors er det latinske ord for død.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 anmeldelse Politiken 12-5-1894, side 1 [Anmeldelse, signeret E.B.].
 Dramatik Gjellerup, Karl: Hans Excellence. Skuespil. Indledet ved en Efterskrift til mine Dramer. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1895. xlviii + [3] 232 sider. Pris: kr. 3,75. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1895, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel Side [i-xlviii]: Efterskrift til mine Dramer.
 note til titel Upagineret side: Hans Excellence.
 note til titel Upagineret side: Oversættelser paa Tydsk forbydes, da Forfatteren selv har besørget en tydsk Originaludgave.
 note til titel Upagineret side: Personer [Rolleliste].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Bog Gjellerup, Karl: Møllen. Roman i fem Bøger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. [1] 523 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1896, roman) 👓
Detaljer
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
1911 Senere udgave: Møllen. Roman i fem Bøger. 2. omarb. Udg. ♦ Gyldendal, 1911. 252 sider
1927 Senere udgave: Møllen. Roman i fem Bøger. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1927. 357 sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Vignetterne tegnede af G. Heilmann.
 note til titel Upagineret side: Første Bog.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Arkiv for Dansk Litteratur
 Bog Gjellerup, K.: Konvolutten. En graphologisk Studie. Illustreret af Louis Moe. Forf.'s Portræt tegnet af P. S. Krøyer. ♦ København, Det Schubotheske Forlag, 1897. [10] 127 [1] sider, illustreret (1897, roman)
serietitel: Schubotheske Miniatur-Bibliotek
Detaljer
illustrationer af Louis Moe (1857-1945)
andet: P.S. Krøyer (1851-1909)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 10 (inklusive blanke) upaginerede sider: Brev fra Udgiveren til Forlæggeren [Facsimile]. Brev fra Forfatteren til Udgiveren.
 note til titel Med portrættegning.
 note om oplag Tredie Tusinde, 1897.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Lollands-Falsters Stifts-Tidende 1-12-1897, side 1 [Anmeldelse, signeret: A.L.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Gjellerup, K.: Ved Grændsen. Roman. ♦ Gyldendal, 1897. 316 sider (1897, roman)
 Bog Gjellerup, Karl: Fabler. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. [7] 183 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1898, digte) 👓
Detaljer
1910 Senere udgave: Fra Vaar til Høst. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 128 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Antikva
 note til titel 1 upagineret side: Til Architekt F. T. E. Blichfeldt med Tak for mangeaarigt Venskab.
 note til titel 4 upaginerede sider: Tilegnelse [Digt, signeret: Dresden, November 1898].
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [179]-83: Note.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Dramatik Gjellerup, Karl: Gift og Modgift. Komedie i fem Akter og paa Vers. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. [2] 184 sider (1898, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Til min Ven Componisten Gustav Helsted en Erindring om Hellerupdagene.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Nasjonalbiblioteket
 Bog Gjellerup, K.: G-Dur. En Kammer-Novelle. 2. Udg. ♦ Schubothe, 1899. 199 sider, illustreret (1899, roman)
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
1883 1. udgave: G-Dur. En Kammer-Novelle. ♦ Schubothe, 1883. 203 sider
kollaps Noter
 note til titel Udgivet som ebog 2017. Link til ekstern webside
 Bog Gjellerup, Karl: Minna. Med Tegninger af Gerhard Heilmann. ♦ Det Nordiske Forlag - Bogforlaget Ernst Bojesen, 1899. 398 sider, illustreret (1899, roman)
Detaljer
illustrationer af Gerhard Heilmann (1859-1946)
1889 1. udgave: Minna. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1889. 482 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
 Bog (digte) antologi: Nutids-Lyrik. En Samling dansk Digte fra Aarhundredets Slutning- 1872-1990 - I Udvalg med Biografier ved Aage Matthison-Hansen. Med en Indledning af Alfred Ipsene. ♦ Kjøbenhavn, Emil Bergmanns Forlag, 1899. xii + 177 sider. (Trykkeri: Fr. Bagges Bogtrykkeri) (1899, digte)
Detaljer
redigeret af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
forord af Alfred Ipsen (1852-1922)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Henrik Jørgen Greensteen (1833-1895)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Helene Nyblom (1843-1926)
digte af Ernst v.d. Recke (1848-1933)
digte af Thor Lange (1851-1915)
digte af Edvard Blaumüller (1851-1911)
digte af Alfred Ipsen (1852-1922)
digte af Otto C. Fønss (1853-1922)
digte af Niels Møller (1859-1941)
digte af Einar Christiansen (1861-1939)
digte af Iver Iversen (1862-1892)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Aage Matthison-Hansen (1864-1938)
digte af Peter Alsted (1864-1944)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Jenny Blicher-Clausen (1865-1907)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Oscar Madsen (1866-1902)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på; MDZ. Link til ekstern webside mdz-nbn-resolving.de
 Bog Gjellerup, Karl: Tankelæserinden. Sjællandsk Præstegaardsidyl. ♦ Gyldendal, 1901. 374 sider. Pris: kr. 5,50 (1901, roman)
 Bog Gjellerup, Karl: En Idealist. Skildring af Epigonos. Jubilæumsudgave med en Indledning og et Ungdomsportræt af Forfatteren samt et Bev til Epigonos fra Holger Drachmann. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1903. xxxx + 216 sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover)) (1903, roman) 👓
Detaljer
andet: Holger Drachmann (1846-1908)
1878 1. udgave: En Idealist. Skildring. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzels Forlag, 1878. 178 sider
kollaps Noter
 note til titel Med portrættavle [ungdomsportræt].
 note til titel Side [v]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side [vii]-viii: Forord [Signeret: Dresden, Sept. 1903].
 note til titel Side [ix]-xxxiii: Diamantnaalen. Erindring fra Epigontiden.
 note til titel Side [xxxv]-xxxx: Til Forfatteren af "En Idealist" [Dateret: Hamburg, 26/3 79, signeret: Deres upartiske Holger Drachmann].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Politiken 28-11-1903, side 1 [Anmeldelse, signeret P.L.]. Levin, Poul Poul Levin
 Dramatik Gjellerup, Karl: Offerildene. Et Legendestykke. ♦ Schubothe, 1903. 98 sider. Pris: kr. 2,50 (1903, dramatik)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Bog Gjellerup, Karl: Romulus. [3. Udgave illustreret af Frants Henningsen]. ♦ Schubothe, 1903. 220 sider, illustreret. Pris: kr. 4,00 (1903, roman)
serietitel: Vignet-Udgave
Detaljer
illustrationer af Frants Henningsen (1850-1908)
illustrationer af P.S. Krøyer (1851-1909)
1883 1. udgave: Romulus. En Novelle. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 344 sider. Pris: kr. 4,50
kollaps Noter
 note til titel Med portrættavle af P.S. Krøyer.
 note til titel Overgik til Gyldendal.
 Dramatik Gjellerup, Karl: Offerildene. Musik af G. Schjelderup. ♦ Schubothe, 1904. 8 sider. Pris: kr. 0,15. (Det kongelige Theaters Repertoire, Nr. 238) (1904, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire, 10:238
musik af Gerhard (Rosenkrone) Schjelderup (1859-1933, sprog: norsk)
 Bog (oversætter) Wagner, Richard: Valkyrien. Første Dag af Trilogien Nibelungens Ring. Overs. af K. Gjellerup. 3. Oplag. ♦ Gyldendal, 1905. 88 sider. Pris: kr. 1,25 (1905, dramatik)
Detaljer
af Wilhelm Richard Wagner (1813-1883, sprog: tysk)
1891 1. udgave: Valkyrien. Første Dag af Trilogien "Nibelungens Ring", oversat af K. Gjellerup. ♦ Philipsen, 1891. 80 sider. Pris: kr. 1,00
kollaps Noter
 note om oplag 5. Oplag, 1921.
 Dramatik Gjellerup, Karl: Elskovsprøven. En Borgscene i Niebelungenvers. ♦ Gyldendal, 1906. 96 sider. Pris: kr. 1,75 (1906, dramatik)
 Bog Gjellerup, Karl: Pilgrimen Kamanita. Omslagstegning af G. Heilmann. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 369 [3] sider. Pris: kr. 5,75. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri) (1906, roman) 👓
Detaljer
omslag af Gerhard Heilmann (1859-1946)
1928 Senere udgave: Pilgrimmen Kamanita. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1928. 256 sider. Pris: kr. 7,50
kollaps Noter
 note til titel På smudstitelbladets bagside: Den - førstudkomne - tydske Udgave (Litterarische Anstalt Rütten & Loening, Frankfurt am Main) er beskyttet overfor Amerika; hvorved ogsaa denne danske Udgave er beskyttet. Kamanitas Fortælling har først været offentliggjort i Berlinger Bladet "Täglische Rundschau" (August dette Aar).
En engelsk Oversættelse er under Arbeide og vil udkomme paa H. Tillges Forlag i London.
 note til titel Den tyske udgave har udgivelsesåret 1907 [copyright Nov. 24, 1906] og er med titlen: Der Pilger Kamanita. Ein Legendenroman.
 note til titel Side [370-73]: Note [Signeret: Dresden, September 1906].
 note til titel Nyt omslag [1917].
 Dramatik Gjellerup, Karl: Den Fuldendtes Hustru. Et Legendedrama. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1907. 202 [2] sider. Pris: kr. 5,50. (Trykkeri: Landkjærs Bogtrykkeri, København) (1907, dramatik) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Trykt 750 Eksemplarer.
 note til titel Side [204]: Note [Om betegnelsen "et Legendedrama"].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Gjellerup, Karl: Germanernes Lærling. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1908. 400 sider. Pris: kr. 1,00. (Af "Gyldendals Bibl.") (1908, roman)
serietitel: Gyldendals Bibliothek for Hjemmet
Detaljer
1882 1. udgave: Germanernes Lærling. Et Livsafsnit fra vore Dage. ♦ Schou, 1882. 581 sider
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Dramatik Gjellerup, Karl: Brynhild 2. Udg. (1910, dramatik)
 Bog Gjellerup, Karl: Fra Vaar til Høst. ♦ København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 128 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1910, digte) 👓
serietitel: Gyldendals Smaa Digtsamlinger
Detaljer
illustrationer af Hans Tegner (1853-1932)
1881 1. udgave: Rødtjørn. Sange og Fantasier. Af Karl Gjellerup. ♦ Kjøbenhavn, Andr. Schous Forlag, 1881. [4] 260 sider. (Trykkeri: I. Cohens Bogtrykkeri)
1889 1. udgave: Min Kjærligheds Bog. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1889. vii + 174 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
1898 1. udgave: Fabler. ♦ København, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1898. [7] 183 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
kollaps Noter
 note til titel På serietitelbladets bagside bl.a.: "Fra Vaar til Høst" bringer dels et Udvalg af Karl Gjellerups tidligere trykte Digte (i Samlingen Rødtjørn, Min Kærligheds Bog og Fabler samt forskjellige Tidsskrifter) dels en Række hidtil ikke offentliggjorte Digte.
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Titelvignetter af Prof. Hans Tegner.
 note til titel Side [5]: Indhold.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Gjellerup, Karl: Verdensvandrerne. Romandigtning i tre Bøger. Omslagstegning af Valdemar Andersen. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. [2] 498 [1] sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1910, roman) 👓
Detaljer
omslag af Valdemar Andersen (1875-1928)
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Indhold.
 note til titel Side [499]: Anmærkninger.
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1910-11, 5. Aarg., Nr 3-4 (Juni-Juli), side 42 [Anmeldelse af Jens Bjerre].
 Samling Gjellerup, Karl: Villaen ved Havet. Judas. To Fragmenter. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. [2] 84 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1910, samling) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel 2 upaginerede sider: Forord [Signeret: Dresden August 1910. Karl Gjellerup].
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Internet Archive
kollaps Indhold

[s058] Gjellerup, Karl: Judas. Et Passionsmysterium. Skitse. Side [58]-84. ♦ Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1910. 84 sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, København) (1910, dramatik)
 Bog Gjellerup, Karl: Møllen. Roman i fem Bøger. 2. omarb. Udg. ♦ Gyldendal, 1911. 252 sider (1911, roman)
Detaljer
1896 1. udgave: Møllen. Roman i fem Bøger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. [1] 523 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
kollaps Noter
 anmeldelse Bogsamlingsbladet 1911-12, 6. Aarg., Nr 8 (November), side 149, Udkomne Bøger, der egner sig for Folkebogsamlnger.
 Bog Gjellerup, Karl: Rudolf Stens Landpraksis. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1913. Første-Andet Bind, 280 + 297 [1] sider. (Trykkeri: Forlagstrykkeriet, Kjøbenhavn) (1913, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Andet Bind, side [299]: Trykfejl.
 url Fuld visning af teksten (Første Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 url Fuld visning af teksten (Andet Bind) på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Gjellerup, Karl: Guds Venner. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1916. 271 sider (1916, roman) 👓
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel På omslaget fejlagtigt: Historisk Roman.
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Internet Archive
 Bog Gjellerup, Karl: Den gyldne Gren. ♦ Gyldendal, 1917. 284 sider (1917, roman)
Detaljer
kollaps Noter
 note om oplag 2. Oplag, 1917.
 Bog Gjellerup, Karl: Minna. ♦ Gyldendal, 1918. 239 sider (1918, roman)
serietitel: Gyldendals 1 Krones Bøger
Detaljer
1889 1. udgave: Minna. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1889. 482 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 url Fuld visning af teksten på: Link til ekstern webside Project Gutenberg
 Bog Gjellerup, Karl: [indgår i antologien: Dansk Poesi 1880-1920 [s008]] [Digte]. Side 8- (1922, digte)
 Bog (oversætter) [Wagner, Richard]: Tristan og Isolde. Af Richard Wagner. Oversat af Karl Gjellerup. 2. Opl. ♦ Gyldendal, 1923. 32 sider. Pris: kr. 1,85 (1923, dramatik)
serietitel: Det kongelige Theaters Repertoire
Detaljer
af Wilhelm Richard Wagner (1813-1883, sprog: tysk)
1901 1. udgave: Tristan og Isolde. 2. Akt samt Forspil af "Liebestod" af 3. Akt med Forklaring ved Gustav Hetsch. ♦ Nordisk Musikforlag, 1901. 20 sider. Pris: kr. 0,50
 Bog Gjellerup, Karl: Minna. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1926. 247 sider. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København) (1926, roman) 👓
serietitel: Gyldendals Klassiker-Serie, 1927
Detaljer
omslag af Gerda Ploug Sarp (1881-1968)
1889 1. udgave: Minna. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1889. 482 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
kollaps Noter
 note til titel Omslagsbillede signeret: G.P.S.
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: Fjerde Udgave.
 note til titel Side [5]: Helliget Erindringen om min uforglemmelige Ven Kammerjunker F. V. Bjerregaard, kgl. Skovrider i Hannenau paa Falster.
 Bog Gjellerup, Karl: Møllen. Roman i fem Bøger. ♦ København, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1927. 357 sider. Pris: kr. 4,00. (Trykkeri: Gyldendals Forlagstrykkeri, København) (1927, roman) 👓
Detaljer
1896 1. udgave: Møllen. Roman i fem Bøger. ♦ Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn), 1896. [1] 523 sider. (Trykkeri: Trykt hos J. Jørgensen & Co. (M.A. Hannover))
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: Tredie Udgave. Hermed trykt ialt i 29500 Eksemplarer.
 Bog Gjellerup, Karl: Minna. 5. Udg. ♦ Gyldendal, 1928. 247 sider. Pris: kr. 4,00 (1928, roman)
Detaljer
1889 1. udgave: Minna. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1889. 482 sider. (Trykkeri: Thieles Bogtrykkeri)
 Bog Gjellerup, Karl: Pilgrimmen Kamanita. (2. Udg.). ♦ Gyldendal, 1928. 256 sider. Pris: kr. 7,50 (1928, roman)
Detaljer
1906 1. udgave: Pilgrimen Kamanita. Omslagstegning af G. Heilmann. ♦ Kjøbenhavn og Kristiania, Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, 1906. 369 [3] sider. Pris: kr. 5,75. (Trykkeri: Forlagets Bogtrykkeri)
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Carl Bagger (1807-1846)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Gjellerup, Karl: G-Dur (1941, roman)
Detaljer
1883 1. udgave: G-Dur. En Kammer-Novelle. ♦ Schubothe, 1883. 203 sider
 Bog Gjellerup, Karl: Romulus. [4. Udgave] Med Indledning af Svend Erichsen. ♦ Westermann, 1942. 192 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og red. af Hakon Stangerup, [12]) (1942, roman)
serietitel: Berømte danske Romaner, 12
Detaljer
forord af Svend Erichsen (1903-1984)
1883 1. udgave: Romulus. En Novelle. ♦ Andr. Schous Forlag, 1883. 344 sider. Pris: kr. 4,50
 Bog (oversætter) anonym: [Edda]. Den ældre Eddas Gudesange. Overs. af Karl Gjellerup. Med tegninger af Lorenz Frølich. Forord af Peter P. Rohde. ♦ Thaning & Appel, 1973. Bind 1-2, (15 + 127) + 166 sider, illustreret (1973, tekster)
Detaljer
af anonym islandsk (sprog: islandsk)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
forord af Peter P. Rohde (1902-1978)
1885 1. udgave: [Edda]. Den ældre Eddas Gudesange. Oversatte samt indledede og forklarede af Karl Gjellerup. Med Tegninger af Lorenz Frølich. ♦ Philipsen, 1885. xxxi + 325 sider, illustreret
kollaps Noter
 note til titel Bind 1: Vølvens Spaadom. Vafthrudesmál. Grimnesmál. Vegtamskvide. Havamál.
 note til titel Bind 2: Sangen om Hárbard. Thrymskvadet. Hymeskvadet. Loke-Trætten. Alvis Tale. Skirners Fart. Svipdagsmál. Sangen om Rig. Sangen om Hyndla. Den korte Vølospá.
, ,

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

Karl Gjellerup: Prolog
ved Mindefesten for Niels W. Gade af Karl Gjellerup
(premiere 07-01-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 1)
(oversætter) Valkyrien
Musikdrama i 3 Akter af Richard Wagner. Tekst: Richard Wagner. Oversættelse: Karl Gjellerup
musik og tekst af Wilhelm Richard Wagner (1813-1883, sprog: tysk)
(premiere 07-03-1891 på Det kongelige Teater) (opførelser 1748-1889: 0, 1889-1975: 99)
Karl Gjellerup: Herman Vandel
Sørgespil i 3 Handlinger af Karl Gjellerup
(premiere 14-05-1892 af Studentersamfundets fri Teater)
Karl Gjellerup: Wuthhorn
Sørgespil i 5 Handlinger af Karl Gjellerup
(premiere 02-03-1893 på Dagmarteatret)
Karl Gjellerup: Kong Hjarne Skjald
Tragedie i 5 Akter af Karl Gjellerup. Musiken af C.F.E. Horneman
musik af C.F.E. Horneman (1840-1906)
(premiere 01-12-1893 på Dagmarteatret)
Karl Gjellerup: En Million
Skuespil i 3 Handlinger af Karl Gjellerup og Wilhelm Wolters efter Nicolaus Pawlows Novelle af samme Navn
bearbejdelse af Wilhelm Wolters (1852-1915, sprog: tysk)
af Nicolaus Pawlow (sprog: russisk)
(premiere 20-02-1894 på Dagmarteatret)
Karl Gjellerup: Hans Excellence
Skuespil i 4 Akter af Karl Gjellerup
(premiere 27-04-1895 af Studentersamfundets fri Teater)
Karl Gjellerup: Gift og Modgift
Komedie paa Vers i 5 Akter af Karl Gjellerup
(premiere 01-09-1898 på Dagmarteatret)
Karl Gjellerup: Møllen
Folkeskuespil i 5 Akter efter Karl Gjellerups Roman af samme Navn ved Edgard Høyer
bearbejdelse af Edgard Høyer (1859-1942)
(premiere 12-04-1901 på Casino)
Karl Gjellerup: Offerildene
et legendestykke i 1 akt af Karl Gjellerup. Musik: Gerhard Schjelderup
musik af Gerhard (Rosenkrone) Schjelderup (1859-1933, sprog: norsk)
(premiere 03-09-1904 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 2)
Karl Gjellerup: Kampen med Muserne
forspil, satyrspil og apoteose af Karl Gjellerup. Musik: C.F.E. Horneman, dans: Gustav Uhlendorff
musik af C.F.E. Horneman (1840-1906)
danse af Gustav Uhlendorff (1875-1962)
(premiere 09-02-1908 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 3)
(oversætter) Tristan og Isolde
musikdrama i 3 akter af Richard Wagner. Tekst: Richard Wagner efter Gottfried af Strassburgs epos »Tristan und Isolt«, oversættelse: Karl Gjellerup
[Fra 1969:] handling i 3 akter
musik og tekst af Wilhelm Richard Wagner (1813-1883, sprog: tysk)
andet af Gottfried von Straßburg (d. 1210, sprog: tysk)
(premiere 14-02-1914 på Det kongelige Teater) (opførelser 1889-1975: 36)

pil op Til toppen af siden


Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden