Til indledningen til disse sider

Dansk Forfatterleksikon
Andre teatres repertoire 1722-1975
Enkelte titler

Hans Excellence
Skuespil i 4 Akter af Karl Gjellerup
af Karl Gjellerup
kollaps Noter
 note om handlingen Handlingen foregaar i Nutiden i en tysk Residensstad.
 note til titel Dannebrog 26-10-1894, side 1: Forfatteren Karl Gjellerup skal have til Hensigt at foranstalte en offentlig Oplæsning (I Kasinos lille Sal) af sit nye Skuespil "Hs. Escellence", der er forkastet af Professor P. Hansen, men muligvis vil komme til Opførelse paa Dagmartheatret. [Oplæsningen foregik 1-11-1894 i Studentersamfundet (Den store Sal)].
 omtale Dannebrog 2-11-1894, side 3, under Kritik og Program [Omtale, forfatteren havde frabedt sig såvel referat som kritik]  Link til ekstern webside Mediestream
 note til titel Dannebrog 6-11-1894, side 3, uddrag af artikel: Efter at Karl Gjellerups "Hans Excellence" var blevet forkastet af det kgl. Theaters Bestyrelse, indleverede Forfatteren Stykket til Dagmartheatret. Professor Riis-Knudsen bestemte sig imidlertid for ikke at spille Stykket, endnu forinden dets Oplæsning fandt Sted offenlig. Efter at Direktør Abrahams senere havde gjort sig bekjendt med Stykket, opgav han ogsaa at spille det, hvorpaa Forfatteren forinden sin Afrejse forrige Mandag endnu gjorde et sidste Forsøg ... Professor Riis-Knudsen har imidlertid i de sidste Dage truffet den Bestemmelse ikke at spille Stykket, bl.a. fordi Damerollerne ikke kunde besættes tilfredsstillende ved Dagmartheatret. Skuespillets Tendens turde vel forøvrigt være Grund nok.  Link til ekstern webside Mediestream
 anmeldelse Dannebrog 28-4-1895, side 2 [Anmeldelse]  Link til ekstern webside Mediestream
kollaps Vis ikke spilledage
ekspander Vis spilledage
1895
27-04-1895 lørdag, Studentersamfundets fri Teater(opførelse nr:     1) Hans Excellence

pil op Til toppen af siden