Til hovedside for titeloversigt -- for forfatteroversigter.

Danske forfattere/bidragydere til skønlitteratur indtil 1975

ekspander Vis alle detaljer
kollaps Vis ingen detaljer

Carl Bagger (1807-1846)

 Pris eller omtale i bog Om personen på www.litteraturpriser.dk
Vis biografiske data     Luk

 

Værker i bogform, bidrag til antologier mv., oversætter- og udgivervirksomhed. Indtil 1975.

 Afsnit i bog (redigeret, 1838-45) avis: Fyens Stiftstidende (1772-, periodicum) BD4:sp641
Detaljer
(1798-1844) redigeret af Søren Hempel (1775-1844)
(1847-54) redigeret af Nicolaus Peter Heinrich Seedorff (1808-1854)
(1854-63) redigeret af Jul. Chr. Gerson (1811-1894)
(1864) redigeret af J.H.G. Tauber (1827-1892)
(1864-92) redigeret af J.C. Dreyer (1832-1897)
(1892-1933) redigeret af Morten Dreyer (1860-1934)
(1934-35) redigeret af Jørgen Chr. Dreyer
(1935-46) redigeret af Poul Dreyer (1894-1978)
(1946-75) redigeret af Knud Secher (1907-1997)
kollaps Noter
 url Liste over skønlitterært indhold på: Link til ekstern webside Føljetoner & fortællinger i danske aviser
 Leksikon Jette D. Søllinge og Niels Thomsen: De danske aviser. Bind 1-3: Oversigt over avisens udgaver på: De Danske Aviser. Link til ekstern webside dedanskeaviser.dk
 Dramatik Bagger, Carl: Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi. Kbh., 1833 (1833, dramatik) BDsupp:sp785
Detaljer
1866 i: Samlede Værker [2s001] Senere udgave: Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi. (Tragoedie i fem Akter). (1833). Side [1]-170
1912 indgår i: Samlede Skrifter [a] Senere udgave: Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi. Tragoedie i fem Akter af Carl Bagger (1833). Side 11-76
 Bog Bagger, Carl: Smaadigte. Kbh., trykt paa Forfatterens Forlag, hos C.G. Schiellerup, 1834 (1834, digte)
se også: Hjemkomsten
Detaljer
1866 i: Samlede Værker [2s257] Senere udgave: Mindre Digte. Side [257]-525
1912 indgår i: Samlede Skrifter [b] Senere udgave: Smaadigte. (1834). Side [77]-118
 Bog (digte) antologi: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle. Til Brug saavel i Skolen som i Huset. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. [ie: Frederik Barfod]. ♦ Kjøbenhavn, 1835 og 1836. xxiv + 608 sider (1835-36) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Niels Andersen (1819-1835)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ole Bang (1788-1877)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af H.H. Blache (1787-1871)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af C.J. Boye (1791-1853)
digte af H.D. Brinck-Seidelin (1780-1831)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Foersom (1777-1817)
digte af Wilhelm Frederik Laub (1805-1845)
digte af Peter Frederik Friis (1791-1864)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af Peter Harboe Frimann (1752-1839)
digte af Johan Gerhard Fr. Garbrecht (1799-1857)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af P.H. Haste (1765-1831)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af V.K. Hjort (1765-1818)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af J. Jetsmark (1781-1853)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af C.A. Lund (1763-1833)
digte af Peder Laale
digte af D.G. Monrad (1811-1887)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Thomas Overskou (1798-1873)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af C.H. Pram (1756-1821)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Jonas Rein (1760-1821)
digte af H.W. Riber (1760-1796)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af L.C. Sander (1756-1819)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Hans Christian Sneedorff (1759-1824)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Christian Braunmann Tullin (1728-1765)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Mathias Winther (1795-1834)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
1841 Senere udgave: Poetisk Læsebog. Ledsaget af historiske Anmærkninger. Samlet og Udgivet af Frederik Barfod. 2. omarbejdede og forøgede Opl. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 796 sider
kollaps Noter
 note til titel På titelbladet: Sælges til Fordeel for det forenede Velgjørenheds-Selskabs Skoler og koster, - hæftet og med Omslag - 1 Rbdlr.
 note til titel Har også titelbladet: Poetisk Læsebog for Børn og barnlige Sjæle, Nytaarsgave for 1836. Samlet, udgivet og forlagt af A. S. ♦ Kjøbenhavn, [uden år].
 note til titel Side [iii]-xiii: Fortale [signeret: A.D., den 27de Novbr. 1835, A.S.].
 note til titel Side xiv: Efterskrift [signeret: F.D., den 28de Januar 1836, A.S. (udgivelsen er forsinket, og det er udgiverens egen skyld)].
 note til titel Indhold: A. Den poetiske Deel, side 1-422. B. Den prosaiske Deel, side 423-608, der igen består af: 1. Anmærkninger, side 423-42, 2. Biografiske Smaating om Forfatterne, side 443-604, Tillæg og Rettelser, sider 605, Trykfejl, side 608.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog Harring, Johs. [ie: Bagger, Carl]: Havets Konge. Et Eventyr. ♦ Kbh., 1835 (1835, digte) BDsupp:sp772
Detaljer
1866 i: Samlede Værker [2s257] Senere udgave: Mindre Digte. Side [257]-525
1912 indgår i: Samlede Skrifter [d] Senere udgave: Havets Konge. Et Eventyr af Johannes Harring. Side [179]-88
kollaps Noter
 anmeldelse Dannora, side 58-60 [Anmeldelse].
 Bog Harring, Johannes [ie: Bagger, Carl]: Min Broders Levnet. Fortælling af Johannes Harring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 170 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos P.N. Jørgensen. Pilestræde 110) (1835, roman) BDsupp:sp808 👓
serietitel: Verdens-romanen, 1:05
Detaljer
1866 i: Samlede Værker [1s001] Senere udgave: Min Broders Levnet. (1835). Side [1]-150
1899 Senere udgave: Min Broders Levnet. Fortælling. Udgivet ved E. Rørdam. ♦ (Prior), 1899. 139 sider. Pris: kr. 0,85
1899 Senere udgave: Min Broders Levnet. Illustreret af E. Heningsen. ♦ Schubothe, 1899. 268 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50
1905 Senere udgave: Min Broders Levnet. Fortælling. ♦ Dansk Literatur-Forlag, 1905. 252 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkested: Aarhus)
1909 Senere udgave: Min Broders Levnet. Fortælling. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1909. 94 sider
1911 Senere udgave: Min Broders Levnet. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 136 sider
1912 indgår i: Samlede Skrifter [c] Senere udgave: Min Broders Levned. Fortælling af Johannes Harring (1835). Side [119]-78
1942 Senere udgave: Min Broders Levned. Med Indledning af Ernst Frandsen. ♦ Westermann, 1942, 184 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [3])
kollaps Noter
 note til titel Side [171]: Rettelse.
 note til titel 2. Oplag 1847 [ie: 1846]. 172 sider.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 anmeldelse Dannora, side 81-88 [Anmeldelse].
 Bog (digte) antologi: Hundrede Romanzer af danske digtere. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkerie, 1836. xii + 456 sider (1836) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Nicolai Søtoft (1790-1844)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
kollaps Noter
 note til titel Side [v]-viii: Til Læseren [Signeret: Kjøbenhavn i Januar 1836, C.W.].
 note til titel Side [ix]-xii: Indhold.
 url Fuld visning (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog pseudonym [Bagger, Carl]: Digtninger, gamle og nye. Af Forfatteren til "Min Broders Levnet". ♦ Kiöbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1836. [1] 197 [1] sider. (Trykkeri: P.N. Jørgensens Bogtrykkeri) (1836, novelle(r)) BDsupp:sp808
Detaljer
1866 i: Samlede Værker [2s257] Senere udgave: Mindre Digte. Side [257]-525
1912 indgår i: Samlede Skrifter [e] Senere udgave: Digtninger, gamle og nye. Af Forfatteren til "Min Broders Levned" (1836). Side [189]-262
kollaps Noter
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Side [198]: Rettelser.
 url Fuld visning af bogen (farve-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
 url Fuld visning af bogen (sort/hvid-pdf) på: Link til ekstern webside Det kgl. Bibliotek
kollaps Indhold

[s001] pseudonym [Bagger, Carl]: Stamhuset i Northumberland. Side [1]-58 (1836, novelle(r))
1866 i: Samlede Værker [1s196] Senere udgave: Stamhuset i Northumberland. (1835). Side 196-246
kollaps Noter
del af: Søndagsblad
 note om føljeton Føljeton i Søndagsblad, Nr. 22-25, 1835, under pseudonymet: Henrik J.
[s059] pseudonym [Bagger, Carl]: A. Chr. Wendelboe. Side 59-60 (1836, digte)
[s061] pseudonym [Bagger, Carl]: Napoleons Himmelfart. Side 61-69 (1836, digte)
[s070] pseudonym [Bagger, Carl]: Helge Hjorvardsøn. Et nordisk Eventyr. Side 70-96 (1836, novelle(r))
1866 i: Samlede Værker [1s172] Senere udgave: Helge Hjordvardsøn. Et nordisk Eventyr. (1835). Side 172-95
kollaps Noter
del af: Søndagsblad
 note om føljeton Trykt i Søndagsblad, Nr. 18 og 19, 1835.
[s097] pseudonym [Bagger, Carl]: Pedellens Datter. Side 97-118 (1836, novelle(r))
1866 i: Samlede Værker [1s153] Senere udgave: Pedellens Datter. (1835). Side [153]-71
kollaps Noter
del af: Søndagsblad
 note om føljeton Trykt i Søndagsblad, Nr. 14 og 15, 1835, under pseudonymet: Johannes Harring.
[s119] pseudonym [Bagger, Carl]: De Sammensvorne. Side 119-84 (1836, novelle(r))
[s185] pseudonym [Bagger, Carl]: Hjemkomsten. Side 185-88 (1836, digte)
kollaps Noter
se også: Smaadigte
 note til titel Note side 185: Fortsættelse af Digtet "Bortreisen", som findes i Smaadigtene".
[s185] pseudonym [Bagger, Carl]: I en Stambog. Side 185 (1836, digte)
[s189] pseudonym [Bagger, Carl]: Sommeren. Side 189-91 (1836, digte)
[s192] pseudonym [Bagger, Carl]: Efteraar og Vinter. Side 192-94 (1836, digte)
[s195] pseudonym [Bagger, Carl]: Piratens Endeligt. Side 195-97 (1836, digte)
 Samling pseudonym [Bagger, Carl]: Øieblikkets Børn. Prosa og Poesi af Forfatteren til "Min Broders Levned". ♦ Odense, forlagt af J.N. Gomard i Nyborg, 1845. [10] + 182 sider (1845, samling)
Detaljer
1912 indgår i: Samlede Skrifter [g] Senere udgave: Øieblikkets Børn. Prosa og Poesi af Forfatteren til "Min Broders Levned" (1845). Side [279]-346
kollaps Noter
 note til titel Forordet dateret 22de August 1845.
kollaps Indhold

[a] pseudonym [Bagger, Carl]: Cromwells Søn. Komedie i 2 Akter. Frit omarbeidet efter M. E. Scribes Femaktsstykke (1845, dramatik)
originaltitel: Le fils de Cromwell, 1842
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
1866 i: Samlede Værker [2s171] Senere udgave: Cromwells Søn. Comedie i 2 Akter, frit omarbeidet efter M. E. Scribes Femaktsstykke. (1845). Side [171]-255
1912 indgår i: Samlede Skrifter [ga] Senere udgave: Cromwells Søn. Komedie i 2 Akter. Frit omarbeidet efter M. E. Scribes Femaktsstykke. Side [283]-310
kollaps Noter
 Bog (digte) antologi: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med oplysende Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. Anden meget forøgede Udgave. ♦ Kjøbenhavn, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. xv + 432 sider (1850, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Frederik Barfod (1811-1896)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Birgitte Boye (1742-1824)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af G.P. Brammer (1801-1884)
digte af Johan Sebastian Welhaven (1807-1873, sprog: norsk)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Frederik Sneedorff Birch (1805-1869)
digte af P.L. Møller (1814-1865)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Sophus Zahle (1797-1837)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jørgen Jørgensen Sorterup (1662-1723)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Jens Schielderup Sneedorff (1724-1764)
digte af Frederik Schmidt (1771-1840)
digte af Nicolaj Wergeland (1780-1848)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Troels Smith, f 1813 (1813-1880)
digte af Pauline Worm (1825-1883)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Andreas Munch (1811-1884, sprog: norsk)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Esaias Tegnér (1782-1846, sprog: svensk)
digte af Thomas Simonsson (1380-1443, sprog: svensk)
digte af Johan Henric Kellgren (1751-1795, sprog: svensk)
digte af Olaus Petri Carelius (1702-1758, sprog: svensk)
digte af Frans Michael Franzén (1772-1847, sprog: svensk)
digte af Arvid August Afzelius (1785-1871, sprog: svensk)
digte af Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855, sprog: svensk)
digte af Gustaf Henrik Mellin (1803-1876, sprog: svensk)
digte af Oskar Patrik Sturzenbecker (1811-1869, sprog: svensk)
1841 1. udgave: Fædrelandshistoriske Digte. Samlede og med Anmærkninger ledsagede af Frederik Barfod. ♦ Kjøbenhavn, C.A. Reitzel, 1841. 401 sider
kollaps Noter
 note til titel Også med titlen: Poetisk Læsebog. Samlet og udgivet af Frederik Barfod. Tredie, omarbejdede og forøgede Udgave. Andet Bind, indeholdende fædrelandshistoriske Digte med oplysende Anmærkninger. København, Udgiverens Forlag - i Kommissjon hos den Gyldendalske Boghandel, 1850. [Bind 1 ikke udkommet].
 note til titel Side [vii]-ix: Forord [signeret: København, d. 20. Febr. 1850, Frederik Barfod].
 note til titel Uddrag af forordet: Tvende Oplag af min "Poetisk Læsebog," tilsammen paa 3000 Eksemplarer, ere forlængst afsatte, og dertil et særskilt Aftryk af 2den Udgaves "Fædrelandshistoriske Digte" paa 1000 Eksemplarer ... saae mig i Stand til selv som Forlægger at besörge et nyt Oplag paa 2000 Eksemplarer. Det er dette, som nu begynder at se Lyset. Forskjellige Omstændigheder have imidlertid medført, at jeg först maa lade 2det Bd. (de fædrelandshistoriske Digte) udgaa; dernæst vil 1ste Bd. udkomme (de blandede lyriske Digte); og endelig, vil Gud, som 3die Bd. Forfatternes korte Levnetsbeskrivelser med enkelte litterære Oplysninger osv.
 note til titel Side 319-432: Anmærkninger.
 url Fuld visning af bogen (pdf) på: Link til ekstern webside Det kongelige Bibliotek
 Bog (digte) antologi: Danske Romanzer. Hundrede og ti. Samlede og udgivne af Christian Winther. 3. forøgede Udgave. ♦ C.A. Reitzel, 1851. 352 sider (1851, digte)
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Claus Frimann (1746-1829)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Nikolaj Krossing (1798-1872)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Fr. Schaldemose (1783-1853)
digte af Adolph Wilhelm Schack von Staffeldt (1769-1826)
digte af Edvard Storm (1749-1794)
digte af Christen Thaarup (1795-1849)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Christian Wilster (1797-1840)
 Bog Bagger, Carl: [Blandede Fortællinger og Digte [3c]] Børnevise. [Naar kommer Vaaren vel?] (1853, digte) EMP 38
Detaljer
1866 i: Samlede Værker [2s257] Senere udgave: Mindre Digte. Side [257]-525
 Bog (digte) antologi: Eros. Udvalgte Digte af den danske Literatur. Udgivne af H. P. Holst. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1858. [4] 326 sider (1858, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Frederik Høegh-Guldberg (1771-1852)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Just Mathias Thiele (1795-1874)
digte af Frederik Høedt (1820-1885)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Claudius Rosenhoff (1804-1869)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
kollaps Noter
 url Fuld visning af bogen på: Link til ekstern webside Hathi Trust
 Samling Bagger, Carl: Samlede Værker. (Med digterens Portait og Biographi). ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1866-67. Første-Andet Bind, [1] 338 + (lvi + [1] 559) sider. (Trykkeri: G.S. Wibes Bogtrykkeri) (1866-67, samling) 👓
Detaljer
forord af Frederik Julius Fiedler (1806-1880)
redigeret af Vilhelm Møller (1846-1904)
kollaps Indhold

[1] Bagger, Carl: Fortællinger i Prosa. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1866. [1] 338 sider. (Trykkeri: G.S. Wibes Bogtrykkeri) (1866, samling)
kollaps Noter
 note til titel Med portrættavle.
 note til titel Første Bind, upagineret side: Indhold.
 url Fuld visning af teksten (bind 1) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
[1s001] Bagger, Carl: Min Broders Levnet. (1835). Side [1]-150 (1866, roman)
1835 1. udgave: Min Broders Levnet. Fortælling af Johannes Harring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 170 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos P.N. Jørgensen. Pilestræde 110)
Mindre Fortællinger. Side [151]-334
[1s153] Bagger, Carl: Pedellens Datter. (1835). Side [153]-71 (1866, novelle(r))
1836 indgår i: Digtninger, gamle og nye [s097] 1. udgave: Pedellens Datter. Side 97-118
[1s172] Bagger, Carl: Helge Hjordvardsøn. Et nordisk Eventyr. (1835). Side 172-95 (1866, novelle(r))
1836 indgår i: Digtninger, gamle og nye [s070] 1. udgave: Helge Hjorvardsøn. Et nordisk Eventyr. Side 70-96
[1s196] Bagger, Carl: Stamhuset i Northumberland. (1835). Side 196-246 (1866, novelle(r))
1836 indgår i: Digtninger, gamle og nye [s001] 1. udgave: Stamhuset i Northumberland. Side [1]-58
[1s247] Bagger, Carl: Erindringer fra et Ungklarls-Liv i Kjøbenhavn. (1835). Side 247-76 (1866, novelle(r))
1912 indgår i: Samlede Skrifter [f] Senere udgave: Erindringer fra et Ungkarlsliv i Kjøbenhavn. (1835). Side [263]-77
1955 indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [s] Senere udgave: Erindringer fra et ungkarleliv i Kjøbenhavn
kollaps Noter
del af: Søndagsblad
 note om føljeton Trykt i Søndagsblad, Nr. 27 og 28, 1835, anonymt.
[1s277] Bagger, Carl: De Sammensvorne. (1836). Side 277-34 (1866, novelle(r))
[1s335] Bagger, Carl: Strøtanker. Side 335-38 (1866, tekster)
[2] Bagger, Carl: Dramatisk Digtning. Mindre Digte (Portrait, Biographi og Anmærkninger). ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandel, 1867. lvi + [1] 559 sider, illustreret. (Trykkeri: G.S. Wibes Bogtrykkeri) (1867, samling)
illustrationer af Lorenz Frølich (1820-1908)
kollaps Noter
 note til titel Andet Bind, side [iii]-[vi]: Indhold.
 note til titel Andet Bind, side vii-x: Forord til Udgaven af Carl Christian Baggers samlede Værker [Signeret: Gamle Kongevei i August 1867. Fr. Fiedler].
 note til titel Andet Bind, side xi-lvi: Carl Bagger. (Nogle biographiske Notitser) [Signeret: Vilhelm Møller].
 note til titel Andet Bind, side [527]-59: Anmærkninger [og bilag til biografien].
 note til titel Andet Bind, side 559: Efterskrift [Signeret: V.M.].
 note til titel Uddrag af efterskrift: Ved Udgivelsen af Carl Baggers samlede Værker har det været mit Formaal saavidt muligt at benytte Alt, hvad Forf. selv havde optaget i sine Samlinger ... Med Hensyn til de Arbeider, der kun fandtes spredte i Blade eller være utrykte, har jeg bestræbt mig for ikke at udelade Nogetsomhelst, der har Præg af hans Ditergenius.
 url Fuld visning af teksten (bind 2) på: Link til ekstern webside Hathi Trust
Dramatiske Digte. Side [-2]-255
[2s001] Bagger, Carl: Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi. (Tragoedie i fem Akter). (1833). Side [1]-170 (1866, dramatik)
1833 1. udgave: Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi. Kbh., 1833
[2s171] Bagger, Carl: Cromwells Søn. Comedie i 2 Akter, frit omarbeidet efter M. E. Scribes Femaktsstykke. (1845). Side [171]-255 (1866, dramatik)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
1845 indgår i: Øieblikkets Børn [a] 1. udgave: Cromwells Søn. Komedie i 2 Akter. Frit omarbeidet efter M. E. Scribes Femaktsstykke
[2s257] Bagger, Carl: Mindre Digte. Side [257]-525 (1866, digte)
1834 1. udgave: Smaadigte. Kbh., trykt paa Forfatterens Forlag, hos C.G. Schiellerup, 1834
1835 1. udgave: Havets Konge. Et Eventyr. ♦ Kbh., 1835
1836 1. udgave: Digtninger, gamle og nye. Af Forfatteren til "Min Broders Levnet". ♦ Kiöbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1836. [1] 197 [1] sider. (Trykkeri: P.N. Jørgensens Bogtrykkeri)
1853 i: Blandede Fortællinger og Digte [3c] 1. udgave: Børnevise. [Naar kommer Vaaren vel?]
 Bog Bagger, Carl: Digte. I Udvalg ved Vilh. Møller (1868, digte)
 Bog (digte) antologi: Danske Skjemtedigte. Samlede og udgivne af Christian Winther. ♦ Kjøbenhavn, P.G. Philipsens Forlag, 1872 [ie: 1871]. xvi + 383 sider. Pris: 1 Rd. 72 sk. (Trykkeri: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle) (1871, digte) 👓
Detaljer
udgiver: Chr. Winther (1796-1876)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Kristian Arentzen (1823-1899)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Frederik Sneedorff (1760-1792)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Carl Borgaard (1799-1868)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Erik Bøgh (1822-1899)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Peter Faber (1810-1877)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Constantin Hansen (1804-1880)
digte af Frantz Johannes Hansen (1810-1852)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Wilhelm Holst (1807-1898)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Pseudonym og undersøges
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Adolph v.d. Recke (1820-1867)
digte af Tøger Reenberg (1656-1742)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Lyder Sagen (1777-1850)
digte af Sophus Schandorph (1836-1901)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af Johann Clemens Tode (1736-1806)
digte af Peder Kofod Trojel (1754-1784)
digte af Peder Magnus Trojel (1743-1793)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Jens Zetlitz (1761-1821)
digte af Anonym
kollaps Noter
 note til titel Indeholder ogå digte af pseudonymerne: F.C., Dr. Franchowitz, -l-.
 note til titel Side [v]-viii: [Forord, signeret: Udgiveren].
 note til titel Side [379]-83: Register [Alfabetisk efter digtenes første linie].
 url Fuld visning på: Link til ekstern webside Projekt Runeberg
 anmeldelse Fædrelandet Nr. 288 (11-12-1871), side 2 [Anmeldelse, signeret: x.y.] Link til ekstern webside Mediestream
 Bog Bagger, Carl: Min Broders Levnet. Fortælling. Udgivet ved E. Rørdam. ♦ (Prior), 1899. 139 sider. Pris: kr. 0,85 (1899, roman)
Detaljer
udgiver: Erling Rørdam (1869-1930)
1835 1. udgave: Min Broders Levnet. Fortælling af Johannes Harring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 170 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos P.N. Jørgensen. Pilestræde 110)
 Bog Bagger, Carl: Min Broders Levnet. Illustreret af E. Heningsen. ♦ Schubothe, 1899. 268 sider, illustreret. Pris: kr. 2,50 (1899, roman)
serietitel: Schubotheske Miniatur-Bibliotek
Detaljer
illustrationer af Erik Henningsen (1855-1930)
1835 1. udgave: Min Broders Levnet. Fortælling af Johannes Harring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 170 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos P.N. Jørgensen. Pilestræde 110)
 Bog Bagger, Carl: Min Broders Levnet. Fortælling. ♦ Dansk Literatur-Forlag, 1905. 252 sider. Pris: kr. 2,00. (Trykkested: Aarhus) (1905, roman)
Detaljer
1835 1. udgave: Min Broders Levnet. Fortælling af Johannes Harring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 170 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos P.N. Jørgensen. Pilestræde 110)
 Bog Bagger, Carl: Min Broders Levnet. Fortælling. ♦ Kunstforlaget Danmark [ikke i boghandlen], 1909. 94 sider (1909, roman)
Detaljer
1835 1. udgave: Min Broders Levnet. Fortælling af Johannes Harring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 170 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos P.N. Jørgensen. Pilestræde 110)
 Bog Bagger, Carl: Min Broders Levnet. ♦ "Hus og Hjem"s Forlag [ikke i boghandlen], 1911. 136 sider (1911, roman)
serietitel: Dansk Digter-Bibliothek, 10
Detaljer
1835 1. udgave: Min Broders Levnet. Fortælling af Johannes Harring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 170 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos P.N. Jørgensen. Pilestræde 110)
 Samling Bagger, Carl: Samlede Skrifter. Med Forord af Otto Borchsenius. ♦ København, Kunstforlaget "Danmark", 1912. (»Litteraturens Mesterværker«) (1912, samling) 👓
serietitel: Litteraturens Mesterværker
Detaljer
forord af Otto Borchsenius (1844-1925)
kollaps Indhold

[a] Bagger, Carl: Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi. Tragoedie i fem Akter af Carl Bagger (1833). Side 11-76 (1912, dramatik)
1833 1. udgave: Dronning Christine af Sverrig og Monaldeschi. Kbh., 1833
[b] Bagger, Carl: Smaadigte. (1834). Side [77]-118 (1912, digte)
1834 1. udgave: Smaadigte. Kbh., trykt paa Forfatterens Forlag, hos C.G. Schiellerup, 1834
[c] Bagger, Carl: Min Broders Levned. Fortælling af Johannes Harring (1835). Side [119]-78 (1912, roman)
1835 1. udgave: Min Broders Levnet. Fortælling af Johannes Harring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 170 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos P.N. Jørgensen. Pilestræde 110)
[d] Bagger, Carl: Havets Konge. Et Eventyr af Johannes Harring. Side [179]-88 (1912, digte)
1835 1. udgave: Havets Konge. Et Eventyr. ♦ Kbh., 1835
[e] Bagger, Carl: Digtninger, gamle og nye. Af Forfatteren til "Min Broders Levned" (1836). Side [189]-262 (1912, tekster)
1836 1. udgave: Digtninger, gamle og nye. Af Forfatteren til "Min Broders Levnet". ♦ Kiöbenhavn, J.H. Schubothes Boghandling, 1836. [1] 197 [1] sider. (Trykkeri: P.N. Jørgensens Bogtrykkeri)
[f] Bagger, Carl: Erindringer fra et Ungkarlsliv i Kjøbenhavn. (1835). Side [263]-77 (1912, tekster)
1866 i: Samlede Værker [1s247] 1. udgave: Erindringer fra et Ungklarls-Liv i Kjøbenhavn. (1835). Side 247-76
[g] Bagger, Carl: Øieblikkets Børn. Prosa og Poesi af Forfatteren til "Min Broders Levned" (1845). Side [279]-346 (1912, tekster)
1845 1. udgave: Øieblikkets Børn. Prosa og Poesi af Forfatteren til "Min Broders Levned". ♦ Odense, forlagt af J.N. Gomard i Nyborg, 1845. [10] + 182 sider
[ga] Bagger, Carl: Cromwells Søn. Komedie i 2 Akter. Frit omarbeidet efter M. E. Scribes Femaktsstykke. Side [283]-310 (1912, dramatik)
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
1845 indgår i: Øieblikkets Børn [a] 1. udgave: Cromwells Søn. Komedie i 2 Akter. Frit omarbeidet efter M. E. Scribes Femaktsstykke
 Bog Bagger, Carl: Den engelske Kaptajn og andre Digte. ♦ Høst, 1919. 96 sider (1919, digte)
serietitel: Rosen-Serien
Detaljer
illustrationer af Kr. Kongstad (1867-1929)
kollaps Noter
 note til titel Vignetter af Kr. Kongstad.
 Bog Bagger, Carl: Basnæs-Digte. Samt tre Breve fra Carl Bagger til Thora Fiedler. Udgivne og forsynede med Oplysninger af H. G. Olrik. ♦ København, Gyldendalske Boghandel, 1920. [5] 103 sider, illustreret. (Trykkeri: Trykt hos Kr. Kongstad, Hillerød) (1920, digte) 👓
Detaljer
noter af H.G. Olrik (1876-1949)
andet: Thora Fiedler (1854-1941)
kollaps Noter
 note om typografi Trykt med Fraktur
 note til titel På titelbladets bagside bl.a.: 335 Salgeksemplarer.
 note til titel Med 2 portrættavler [Carl Christian Bagger. Minaturmaleri af Christian Petersen fra 1828, Thora Alvilda Fiedler. Minaturmaleri af Jean Jaques Turretin fra 1829].
 note til titel Upagineret side: [Digt, første linie: Ei vi blot stige op af Graven, signeret: Carl Bagger].
 note til titel Upagineret side: [Forord, signeret: Asminderød, i August 1920. H.G.O.].
 note til titel Upagineret side: Indhold.
 note til titel Upagineret side: Billeder [Om illustrationerne].
 note til titel Side [33]-40: Tre Breve fra Carl Bagger til Thora Fiedler I-III.
 note til titel Side [41]-95: Oplysninger [Om Basnæs, Carl Baggers Bekendtskab med Familien Fiedler, Oplysninger til Digtene, Oplysninger til Brevene].
 note til titel Side [97]-103: Henvisninger og Noter.
 anmeldelse Tilskueren, november 1920, side 387 [Anmeldelse af Poul Levin]. Levin, Poul Poul Levin
 Samling Bagger, Carl: Udvalgte Skrifter. Udg. af Oskar Schlichtkrull. ♦ Holbergselskabet af 23. September (Gad), 1928. 66 + 296 sider (1928, samling)
serietitel: Danmarks Nationallitteratur
udgiver: Oskar Schlichtkrull (1886-1945)
 Bog (digte) antologi: Digternes Danmark. Redigeret af Fredrik Nygaard. Illustreret af Johannes Larsen. ♦ København, J.H. Schultz Forlag, 1941. 361 [2] sider, illustreret (1941, samling) 👓
Detaljer
af Fredrik Nygaard (1897-1958)
illustrationer af Johannes Larsen (1867-1961)
digte af Hans Hartvig Seedorff Pedersen (1892-1986)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Karl Gjellerup (1857-1919)
digte af Edvard Søderberg (1869-1906)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Vilh. Bergstrøm (1886-1966)
digte af Harald Bergstedt (1877-1965)
digte af Sophus Michaëlis (1865-1932)
digte af Louis Levy (1875-1940)
digte af Carl Dumreicher (1879-1965)
digte af Emil Bønnelycke (1893-1953)
digte af Tom Kristensen (1893-1974)
digte af Aage Berntsen (1885-1952)
digte af Jens August Schade (1903-1978)
digte af Harald Herdal (1900-1978)
digte af Sigfred Pedersen (1903-1967)
digte af Tove Ditlevsen (1917-1976)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Hans Ahlmann (1881-1952)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Holger Sandvad (1892-1929)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Hakon Holm (1906-1976)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Valdemar Rørdam (1872-1946)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Kai Flor (1886-1965)
digte af Anders W. Holm (1878-1959)
digte af Kai Hoffmann (1874-1949)
digte af Ulf Hoffmann (1905-1987)
digte af Harald H. Lund (1902-1982)
digte af Axel Juel (1883-1948)
digte af Mogens Lorentzen (1892-1953)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af L.C. Nielsen (1871-1930)
digte af Thorkild Gravlund (1879-1939)
digte af Fredrik Nygaard (1897-1958)
digte af Piet Hein (1905-1996)
digte af Marcus Lauesen (1907-1975)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Erik Pontoppidan, f 1616 (1616-1678)
digte af Mikkel Hansen Jernskæg (1654-1711)
digte af Niels Anesen (1896-1967)
digte af Otto Gelsted (1888-1968)
digte af Lauritz Larsen (1881-1967)
digte af Martin Andersen Nexø (1869-1954)
digte af Jørgen Vibe (1896-1968)
digte af Otto J. Lund (1885-1948)
digte af Christian Stub-Jørgensen (1897-1988)
digte af C.M. Norman-Hansen (1861-1947)
digte af Marinus Børup (1891-1959)
digte af Mads Hansen (1834-1880)
digte af K.L. Kristensen (1886-1944)
digte af Frede Rasmussen (1912-1937)
digte af Olaf Gynt (1909-1973)
digte af Bodil Bech (1889-1942)
digte af Aage Rasmussen (1907-1954)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Thorkil Barfod (1889-1947)
digte af Hans P. Lunde (1859-1949)
digte af Kai Friis Møller (1888-1960)
digte af Johannes Buchholtz (1882-1940)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af Mads Nielsen (1879-1958)
digte af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Thomas Schmidt, f 1847 (1847-1909)
digte af Olaf Hansen (1870-1932)
digte af Anton Berntsen (1873-1953)
digte af Evald Tang Kristensen (1843-1929)
digte af Aage Hoffmeyer (1867-1924)
digte af Johan Skjoldborg (1861-1936)
digte af Knud Lyhne (1891-1948)
digte af Nis Petersen (1897-1943)
digte af Niels Jeppesen (1882-1962)
digte af Thøger Larsen (1875-1928)
digte af Anders Thuborg (1887-1979)
digte af Hans Povlsen (1886-1973)
digte af Thomas Olesen Løkken (1877-1955)
digte af Johannes Boolsen (1895-1985)
digte af Hulda Lütken (1896-1946)
digte af Henrik Pontoppidan (1857-1943)
digte af Vilhelm Andersen (1864-1953)
kollaps Noter
 note til titel Side 347-[50]: Efterord til Digternes Danmark [heri digt af Vilh. Andersen: Automobilkortet gaar paa Vers].
 note til titel Side 351-[55]: Indholdsfortegnelse.
 note til titel Side 357-[58]: Forfatterforetegnelse.
 note til titel Side 359-[62]: Stednavneregister.
 Bog Bagger, Carl: Min Broders Levned. Med Indledning af Ernst Frandsen. ♦ Westermann, 1942, 184 sider. (Berømte danske Romaner. Udvalgt og redig. af Hakon Stangerup. [3]) (1942, roman)
serietitel: Berømte danske Romaner, 3
Detaljer
forord af Ernst Frandsen (1894-1952)
1835 1. udgave: Min Broders Levnet. Fortælling af Johannes Harring. ♦ Kjøbenhavn, Forlagt af J.H. Schubothes Boghandling, 1835. 170 [1] sider. (Trykkeri: Trykt hos P.N. Jørgensen. Pilestræde 110)
 Bog (digte) Jacobsen, Erik (Udg.): Grøn er Vaarens Hæk. Danske Foraarsdigte. Tegninger af Knud Mühlhausen. ♦ Grafisk Forlag, 1948. 48 sider, illustreret. Pris: kr. 6,75 (1948, samling)
udgiver: Erik Jacobsen
illustrationer af Knud Mühlhausen (1909-1990)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
digte af Johannes Jørgensen (1866-1956)
digte af Sophus Claussen (1865-1931)
digte af Ludvig Holstein (1864-1943)
digte af Helge Rode (1870-1937)
digte af Jeppe Aakjær (1866-1930)
digte af Johannes V. Jensen (1873-1950)
 Bog Bagger, Carl: [indgår i antologien: Folkelige fortællere fra Danmark [s]] Erindringer fra et ungkarleliv i Kjøbenhavn (1955, novelle(r))
Detaljer
1866 i: Samlede Værker [1s247] 1. udgave: Erindringer fra et Ungklarls-Liv i Kjøbenhavn. (1835). Side 247-76
 Bog Bagger, Carl: Den engelske kaptajn (1958, digte)
 Bog (digte) antologi: Levende dansk lyrik. Fra folkevisen til Stuckenberg. I udvalg ved Poul P. M. Pedersen. Tegninger af Svend Otto S. ♦ Jespersen og Pios Forlag, 1963. 604 sider, illustreret. Pris: kr. 12,75. (Trykkeri: trykt i Winds Bogtrykkeri, Haderslev) (1963, digte)
Detaljer
redigeret af Poul P.M. Pedersen (1898-1983)
illustrationer af Svend Otto S. (1916-1996)
oversat af C.E.F. Reinhardt (1829-1896)
oversat af Vilhelm la Cour (1883-1974)
digte af Morten Børup (1446-1526)
digte af Tycho Brahe (1546-1601)
digte af Hans Christensen Sthen (1544-1610)
digte af Anders Bording (1619-1677)
digte af Peder Syv (1631-1702)
digte af Laurids Olufsen Kok (1634-1691)
digte af Thomas Kingo (1634-1703)
digte af Ludvig Holberg (1684-1754)
digte af Hans Adolph Brorson (1694-1764)
digte af Ambrosius Stub (1705-1758)
digte af Johannes Ewald (1743-1781)
digte af Johan Herman Wessel (1742-1785)
digte af Werner H.F. Abrahamson (1744-1812)
digte af Thomas Thaarup (1749-1821)
digte af P.A. Heiberg (1758-1841)
digte af Carl Søeborg (1775-1852)
digte af Knud Lyne Rahbek (1760-1830)
digte af Jens Baggesen (1764-1826)
digte af Adam Oehlenschläger (1779-1850)
digte af N.F.S. Grundtvig (1783-1872)
digte af Steen Steensen Blicher (1782-1848)
digte af B.S. Ingemann (1789-1862)
digte af Carsten Hauch (1790-1872)
digte af Johan Ludvig Heiberg (1791-1860)
digte af Henrik Hertz (1798-1870)
digte af Poul Martin Møller (1794-1838)
digte af Chr. Winther (1796-1876)
digte af Ludvig Bødtcher (1793-1874)
digte af Emil Aarestrup (1800-1856)
digte af H.C. Andersen (1805-1875)
digte af Frederik Paludan-Müller (1809-1876)
digte af Vilhelm Birkedal (1809-1892)
digte af Carl Ploug (1813-1894)
digte af Hans Peter Holst (1811-1893)
digte af Edvard Lembcke (1815-1897)
digte af C. Hostrup (1818-1892)
digte af H.V. Kaalund (1818-1885)
digte af Christian K.F. Molbech (1821-1888)
digte af Christian Richardt (1831-1892)
digte af Johannes Helms (1828-1895)
digte af Johan Ottosen (1859-1904)
digte af J.P. Jacobsen (1847-1885)
digte af Holger Drachmann (1846-1908)
digte af Viggo Stuckenberg (1863-1905)
1949 1. udgave: Levende dansk lyrik. Fra folkevisen til Drachmann. I udvalg. Tegninger af Svend Otto. ♦ Jespersen og Pio, 1949. 610 sider, illustreret. Pris: kr. 19,75
kollaps Noter
 note til titel I kolofonen bl.a.: 1. oplag blev udsendt i 1949. Dette er 2. oplag, hermed i alt trykt i 15.000 eksemplarer.
 note til titel Side [5-6]: Forord [Signeret: Poul P. M. Pedersen].
 note til titel Side [591]-97: Digtenes begyndelseslinjer.
 note til titel Side [599]-604: Indhold.
 note til titel Ud over digtene af de navngivne forfattere også: Side [7]-54: Folkeviser. Side 55-57: Klagedigt over Danmarks riges tilstand (1329, oversat fra latin af C.E.F. Reinhardt og Vilhelm la Cour). Side [109]-10: Vægtervers (1685).
 Bog Bagger, Carl: Når kommer ... (1965, digte)
Detaljer
kollaps Noter
 note til titel Omslagstitel: Børnevise.
 Bog Bagger, Carl: Min Broders Levnet. Optrykt efter Udvalgte Skrifter 1928 (1968, roman)
serietitel: Gyldendals Trane-Klassikere, 2

pil op Til toppen af siden

 

Dramatik opført på danske teatre i perioden 1722-1975:

(oversætter) Cromwells Søn
Comedie i 2 Acter, frit omarbeidet efter Scribes franske Original af Hr. Carl Bagger
af Eugène Scribe (1791-1861, sprog: fransk)
(premiere 05-12-1845 på Odense Teater)

pil op Til toppen af siden


Tal ved titlen henviser til nummer i:

BD
Bibliotheca Danica. Systematisk Fortegnelse over Den danske Literatur fra 1482 til 1830. Udgivet fra det store kongelige Bibliothek ved Chr. V. Bruun.
Fjerde Bind. Udgivet af Theod. Ruschke. Kjøbenhavn, Gyldendalske Boghandels Forlag, 1902.

Bemærk der henvises til spaltenummer.
Bind 4 omfatter sprogvidenskab, litteratur, tidsskrifter af blandet indhold og aviser.
Enkelte henvisninger til de øvrige bind kan forekomme.

BDsupp
Supplement 1831-1840 til Bibliotheca Danica og Dansk Bogfortegnelse. Udarbejdet af H. Ehrencron-Müller. København, I kommission hos G.E.C. Gads Forlag, 1943-44.
Hefte I: Alfabetisk Fortegnelse. Hefte II: Systematisk Fortegnelse.
Bemærk der henvises til spaltenummer i systematisk del.

EMP
Bibliografi over oversættelser til dansk 1800-1900 af prosafiktion fra de germanske og romanske sprog. Ved Erland Munch-Petersen. Rosenkilde og Bagger, 1976. 598 sider.
Udgivet af Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliografisk afdeling.

Anvendte symboler
👓 Beskrivelse er baseret på selvsyn.


pil op Til toppen af siden