Til hovedside for titeloversigt.


Originalsprog græsk

A

pil op Til toppen af siden

Aischines (-390--314)

Aiskylos (-525--456)

 Aisopos, se Æsop

Anakreon

Antifon (-490--411)

Argyrakis, Minos (1920-1998)

Aristofanes (-445--385)

Aristoteles (-384--322)

 Arrian, se Arrianos, Flavius

Arrianos, Flavius (86-160)

 Arrianus, Lucius Flavius, se Arrianos, Flavius

Athanassiadis, Nikos (1904-1990)

 Aurelius, Marcus, se Marcus Aurelius

B

pil op Til toppen af siden

Bikélas, Dimitrios (1835-1908)

Bion af Smyrna

C

pil op Til toppen af siden

Chatzis, Dimitros

D

pil op Til toppen af siden

Demosthenes (384-322)

Dionysios af Halikarnassos

E

pil op Til toppen af siden

 Epiktet, se Epiktetos

Epiktetos (55-135)

Epikur (-341--270)

Euripides (-485--406)

H

pil op Til toppen af siden

 Hatzis, Dimitrios, se Chatzis, Dimitros

Herodot (-484--420)

Herondas

Hesiod

Hesychius Alexandrinus

Homer

K

pil op Til toppen af siden

Kazantzakis, Nikos (1883-1957)

Kindinis, Kostas

 Kointos Smyrnaios, se Quintus Smyrnæus

L

pil op Til toppen af siden

Longos

Lukian (120-180)

 Lukianos, se Lukian

M

pil op Til toppen af siden

Marcus Aurelius (121-180)

Meleagros fra Gadara (-140--70)

Menander (-342--291)

Mimnermos (f. -600)

Moschus

Musaios

Myrivilis, Stratis (1890-1969)

P

pil op Til toppen af siden

Papapoulos, Irene

Patatzis, Sotiris (1917-1991)

Pausanias (i 100-tallet)

Pindar (-520--440)

Platon (-428--347)

Plutarch (46-127)

Polyb (-203--120)

Prevelakis, Pandelis (1909-1986)

Q

pil op Til toppen af siden

Quintus Smyrnæus (f. 300)

R

pil op Til toppen af siden

 Rangavis, Alexandros Rhizos, se Rhangavis, Alexandros Rhizos

Rhangavis, Alexandros Rhizos (1809-1892)

 Rhankavis, Alexandros Rhizos, se Rhangavis, Alexandros Rhizos

S

pil op Til toppen af siden

Samarakis, Antonis E. (1919-2003)

Sapfo (d. -570)

 Sappho, se Sapfo

Seferis, Giorgos (1900-1971)

Sofokles (-496--406)

 Sophokles, se Sofokles

 Stamatopoulos, Efstratios, se Myrivilis, Stratis

Sútsos, Aléksandros (1803-1863)

T

pil op Til toppen af siden

Theodorakis, Mikis (f. 1925)

Theofrastos (-372--287)

Theokrit

Theotokas, Giorgos (1905-1966)

Thukydid (-460--400)

Tyrtaios

 Tyrtamus, se Theofrastos

V

pil op Til toppen af siden

Valaoritis, Nanos (1921-2019)

Valsamakis, Panos (1900-1986)

Varnalis, Kostas (1884-1974)

Vassilikos, Vassilis (f. 1934)

Venezis, Ilias (1904-1973)

X

pil op Til toppen af siden

Xenofon (-430--354)

 Xenophon, se Xenofon

Z

pil op Til toppen af siden

Zei, Alki (f. 1925)

ÆØÅ

pil op Til toppen af siden

 Æschines, se Aischines

 Æschylos, se Aiskylos

Æsop (-620--560)

pil op Til toppen af siden